Imeds.pl

Aromatol

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać, uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Aromatol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem._


AROMATOL

Koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej.

Skład

100 g roztworu zawiera: substancje czynne

lewomentol

1,72

g

olejek cytrynowy

0,57

g

olejek z kory cynamonowca cejlońskiego

0,24

g

olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu)

0,24

£

olejek lawendowy

0,24

g

olejek cytronelowy

0,1

£

olejek goździkowy

0,1

g

i substancje pomocnicze etanol 96 %, woda oczyszczona.


Zawartość etanolu 63,0 -72,0 % (v/v)

Dostępne opakowania

Jedno opakowanie zawiera 100 ml, 150 ml lub 250 ml leku.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aromatol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Aromatol

3.    Jak stosować lek Aromatol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Aromatol

6.    Inne informacje

M1N1S t IDk."* i Vł \j i^RC iVI/

Oap*t*mefi[ PoStytó LeJaowej i Ferniad 00-952 Warszawa ftl, MfcdDwa 15

1.    Co to jest lek Aromatol i w jakim celu się go stosuje

Lek jest alkoholową mieszaniną mentolu i olejków eterycznych: olejku cytrynowego z cytryny zwyczajnej (Citrus linion), olejku cynamonowego z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum), olejku z mięty polnej (Mentha arvensis), olejku lawendowego z lawendy lekarskiej (Lavandula officinalis), olejku cytronelowego z palczatki cytronelowej (Cymbopogon nardus) i olejku goździkowego z goździkowca korzennego (Caryophylus aromaticus). Mentol wykazuje działanie żółciopędne i spazmolityczne. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu.

Aromatol stosowany jest tradycyjnie:

•    zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu (do nacierań, do inhalacji lub płukania gardła), w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach przez owady;

•    wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych) np. wzdęciach, niestrawności.

2.    Zanim zastosuje się lek Aromatol

Nie należy stosować leku Aromatol, jeśli nys tęp uje nadwrażliwość na jakiekolwiek składniki leku.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Leku Aromatol nie wolno stosować:

•    w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych;

•    u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz niepełne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.

Wewnętrznie:

•    w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego, u osób z ciężkimi uszkodzeniami wątroby lub uzależnionych od alkoholu;

Zewnętrznie:

•    na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i otwartych ranach, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błonę śluzową oraz w okolicach oczu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Aromatol

Lek Aromatol zawiera etanol, częste stosowanie zewnętrzne może powodować podrażnienie i suchość skóry.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku Aromatol do oczu obficie przemyć wodą i zwrócić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości: trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza, a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza.

Po nacieraniu lekiem lub jego roztworem należy starannie umyć ręce.

Jeden mililitr leku zawiera ok. 0,57 g etanolu, 10 kropli zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 2,2 ml wina o zawartości 12% v/v alkoholu lub około 5,3 ml piwa o zawartości 5% v/v alkoholu, co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową.

MINISTER f W w ZDROWI/

2/4    Departament PoJtyid Leftjrej i Farmacj

00-952 Warszawa ut. Miodowa 15

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak pełnej oceny bezpieczeństwa stosowania oraz zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak pełnej oceny bezpieczeństwa stosowania oraz zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet karmiących piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w mchu.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Alkohol zawarty w leku może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

3. Jak stosować lek Aromatol

Podawać doustnie, stosować do płukania gardła, zewnętrznie na skórę lub w postaci inhalacji

z parą wodną. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Stosowanie zewnętrzne:

do nacieram 1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem Aromatol, aż powierzchnia skóry stanie się sucha.

w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów: miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem Aromatol.

do płukanie gardła: około 5 ml (1 łyżeczka) leku Aromatol dodać do około 250 ml (szklanki) ciepłej wody, płukać gardło i jamę ustną 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie w postaci inhalacji (przy przeziębieniu): około 5 ml (1 łyżeczka) leku Aromatol dodać do około 250 ml (szklanki) gorącej wody i wdychać przez kilka minut powstające opary. Inhalacje powtarzać do 3 razy na dobę.

Stosowanie doustne: w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych: np. niestrawności, wzdęciach: 1 do 3 razy na dobę przyjmować 10 do 15 kropli leku Aromatol zmieszanych z wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aromatol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki Icku Aromatol niż zalecana

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia zażycia leku Aromatol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Aromatol może powodować działania niepożądane.

M3MST£k;jTVv u ZDROWI/

3/4    Departafnerd Po5Jyki Lekowej i Fet ma o

00-352 Warszawa

ul. Miodową 15

Niekiedy u osób wrażliwych kontakt z olejkami eterycznymi może spowodować skórne odczyny uczuleniowe, a czasami także zaburzenia układu oddechowego (np. kaszel, skurcz oskrzeli).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Aroinatol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C.

Nie należy stosować leku Aroinatol po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E teł. (071) 352 95 22 faks (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (22) 742 00 22

email: informaciaołeku@hasco-lek.pl

Data opracowania ulotki:

2010 -12- 2 0

MINISTERSTW o ZDROWI/

Ocpsrtaircnt Poetyki LeiwweJ I Fanmacj 4/4    00-952 Warszawa

ul. Włodawa 15