+ iMeds.pl

Aropix 2 mgUlotka Aropix

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Aropix, 2 m«, tabletki powlekane

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aropix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aropix

3.    Jak stosować lek Aropix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aropix

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AROPIX I W JAKM CELU SIĘ GO STOSUJE

Choroba Parkinsona jest wywołana niedoborem w mózgu substancji nazywanej dopaminą. Lek Aropix należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy i działa w podobny sposób do naturalnie występującej dopaminy, pomagając tym samym złagodzić objawy choroby Parkinsona.

Jak działa lek

Lek Aropix jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek Aropix może być stosowany samodzielnie lub razem z innym lekiem stosowanym do leczenia choroby Parkinsona (lewodopą/L-dopą), aby wzmocnić działanie tego leku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZEZ ZASTOSOWANIEM LEKU AROPIX Kiedy nie stosować leku Aropix:

jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ropinirol lub którykolwiek z

pozostałych składników leku Aropix;

jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;

jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aropix

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować lekarza: •jeżeli u pacjenta występuje choroba nerek;

•jeżeli u pacjenta występuje choroba wątroby;

•jeżeli u pacjenta występuje choroba serca;

•jeżeli u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne.

Podczas leczenia lekiem Aropix należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. W razie wystąpienia niepohamowanej senności lub nagiego zasypiania, niepoprzedzonego sennością, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn i należy skontaktować się z lekarzem; patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Lek Aropix nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Stosowanie leku Aropix z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez. recepty.

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (np. fluwoksamina i leki nazywane neuroleptykami);

•    leki stosowane do obniżania ciśnienie tętniczego lub leczenia chorób serca;

•    leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka;

•    antybiotyki (np. cyprofloksacyna, enoksacyna);

•    leki stosowane w astmie, zapaleniu oskrzeli lub rozedmie (np. teofilina);

•    hormonalna terapia zastępcza;

•    metoklopramid, który jest lekiem stosowanym zwykle w zaburzeniach trawiennych;

•    inne leki stosowane w chorobie Parkinsona.

Stosowanie leku Aropix z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu podczas zażywania leku Aropix.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego Icku należy poradzić się lekarza.

Lek Aropix jest przeciwwskazany w czasie ciąży. Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku zajścia w ciążę, podejrzenia zajścia w ciążę lub planowania ciąży. Lekarz zaleci odstawienie leku.

Lek Aropix jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią, ponieważ może wpływać na wytwarzanie mleka. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią i o takim zamiarze. Lekarz zaleci odstawienie Icku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek zazwyczaj nie wywiera wpływu na normalną aktywność pacjentów. Jednakże, niezbyt często niektórzy pacjenci mogą doświadczać niepohamowanej senności, a także nagle zapadać w sen bez poprzedzających to widocznych oznak.

W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani podejmować czynności, podczas których wystąpienie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (na przykład obsługiwanie maszyn), dopóki objawy nie ustąpią

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aropix

Aropix zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego produktu leczniczego należy poradzić się lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AROPIX

Lek Aropix należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lek Aropix stosowany jest po raz pierwszy, dawka będzie stopniowo zwiększana. Lekarz może następnie zalecić zwiększenie lub zmniejszenie przyjmowanej dawki, aby osiągnąć jak najlepsze działanie leku.

Dla uzyskania pożądanych dawek lek Aropix dostępny jest w następujących mocach: 0,25 mg,

0,5 mg, I mg, 2 mg i 5 mg.

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę. Lekarz będzie zwiększał dawkę podczas pierwszych czterech tygodni leczenia.

Zalecenia dotyczące dostosowanie schematu dawkowania przez pierwsze cztery tygodnie leczenia znajdują się w poniższej tabeli:

Tydzień

1.

2.

3.

4.

Pojedyncza dawka (mg)

0,25

0,5

0,75

L0

Gramatury dawki pojedynczej (mg)

0,25

0,5

0,25; 0,5

1,0

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,75

1,5

2,25

3,0

Po początkowym okresie zwiększania dawek, lekarz może zwiększać dawkę co tydzień o 1,5 do 3 mg na dobę.

Pacjenci zwykle przyjmują dawki Icku Aropix w zakresie 3 do 9 mg na dobę.

Jednakże, niektórzy pacjenci mogą wymagać większych dawek. Dawka może być zwiększona maksymalnie do 24 mg na dobę.

Liczba przyjmowanych tabletek zależy od dawki przepisanej przez lekarza.

U pacjentów w podeszłym wieku dawki należy zwiększać stopniow-o.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. najlepiej w czasie spożywania posiłku. Tabletek nie należy żuć. Nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki. W razie wątpliwości odnośnie stosowania Icku, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo, jak zaleci lekarz. Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi działanie Icku.

Leku nie należy przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aropix

Nie należy przyjmować większej liczby tabletek, niż zalecona przez lekarza. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć. Należy pokazać opakowanie leku.

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku. może wystąpić: uczucie nudności lub wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenie, ból brzucha, omdlenie lub nerwowość.

Pominięcie zastosowania leku Aropix

W przypadku pominięcia dawki Icku. należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Aropix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymienione są poniżej zgodnie z klasyfikacją układów narządowych i

częstością występowania. Częstość występowania została określona w następujący sposób:

bardzo często (doświadczane przez więcej niż 1 na 10 pacjentów);

często (doświadczane przez więcej niż I na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów);

niezbyt często (doświadczane przez więcej niż 1 na 1000. ale mniej niż 1 na 100 pacjentów);

rzadko (doświadczane przez więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale mniej niż 1 na 1000);

bardzo rzadko (doświadczane przez mniej niż 1 na 10000 pacjentów).


Działania niepożądane leku Aropix są zazwyczaj łagodne i mogą ustąpić po kilku początkowych tygodniach leczenia.

Zaburzeniu psychiczne

Stosowanie w monoterapii (bez stosowania innego Icku):

Często: omamy.

Stosowanie w terapii skojarzonej (jednocześnie z innym lekiem):

Często: splątanie, omamy.

Niezbyt często: reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenia, urojenia, paranoja. Hazard patologiczny, zwiększenie popędu seksualnego.

Patologiczna skłonność do gier hazardowych zgłaszana była u małej liczby pacjentów, głównie z chorobą Parkinsona, leczonych środkami dopaminergicznymi, w tym ropinirolem. Nie można wykluczyć przypadkowego związku między tymi zachowaniami i stosowaniem ropinirolu. W niektórych przypadkach obecne były inne czynniki, takie jak uzależnienie od hazardu w przeszłości lub równoczesne leczenie dopaminergiczne.

Zaburzeniu układu nerwowego Stosowanie w monoterapii:

Bardzo często: senność, omdlenie.

Stosowanie w terapii skojarzonej:

Bardzo często: dyskineza (ruchy niezależne od woli), senność.

Często: zawroty głowy.

Niezbyt często: niepohamowana senność w ciągu dnia, nagłe zapadanie w sen.

Stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często z niepohamowaną sennością w ciągu dnia oraz epizodami nagłego zapadnięcia w sen.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: nicdociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze krwi), niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia tętniczego w wyniku zmiany pozycji na bardziej pionową: z pozycji siedzące na stojącą lub z pozycji leżącej na siedzącą lub stojącą).

Nicdociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne rzadko bywają ciężkie.

Zaburzenia żołądka wo-jelito we

Stosowanie w monoterapii:

Bardzo często: mdłości.

Często: ból brzucha, wymioty, zgaga.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Bardzo często: mdłości.

Często: zgaga.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: reakcje wątrobowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia ogólne Stosowanie w monoterapii: Często: obrzęk nóg.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AROPIX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aropix po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Aropix

• Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg ropinirolu.

• Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, Microcelac 100 (mieszanina laktozy jednowodnej i celulozy mikrokrystalicznej), laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa (typ A), metionina, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian tworzące rdzeń tabletki. Otoczka tabletki składa się z: hypromelozy, Makrogolu 4000, tytanu dwutlenku (El71), indygotyny (E 132), żółcieni pomarańczowej (E 110), laku, żelaza tlenku czerwonego (El72).

Jak wygląda lek Aropix i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawierające 21 tabletek po 2 mg.

-    Biały blister PVC/Aclar/Aluminium

Opakowanie zawierające 84 tabletek po 2 mg.

-    Biała nieprzezroczysta butelka z HDPE z pierścieniem zrywającym z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i z substancją osuszającą (żelem krzemionkowym).

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Polska

Wytwórca

Pharmathen S.A., ul. Dervenakion 6,    15351 Pallini, Attiki, Grecja

Tel: 030 210 66 65 067 Fax: 0030 210 66 66 749 Email: info@pharmathen.com

W celu uzyskania informacji dotyczących produktu leczniczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, dane zamieszczone powyżej.

Data zatwierdzenia ulotki:

Aropix

Charakterystyka Aropix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aropix, 2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 30 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Bladopomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona, zgodnie z następującymi zasadami:

•    leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy;

•    w skojarzeniu z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt końca dawki lub fluktuacje typu włączenie-wyłączenie).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane jest indywidualne dostosowanie dawki, zależnie od skuteczności i tolerancji produktu. Aropix należy przyjmować trzy razy dziennie, najlepiej w trakcie posiłków, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Aby umożliwić uzyskanie pożądanych dawek, produkt Aropix dostępny jest w różnych mocach.

Rozpoczynanie leczenia: Dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę. Zalecenia dotyczące dostosowania schematu dawkowania przez pierwsze cztery tygodnie leczenia znajdują się w poniższej tabeli:

Tydzień

1

2

3

4

Pojedyncza dawka (mg)

0,25

0,5

0,75

1,0

Gramatury dawki pojedynczej (mg)

0,25

0,5

0,25; 0,5

1,0

Całkowita dawka dobow'a (mg)

0,75

1,5

2,25

3.0

Schemat terapeutyczny. Po rozpoczęciu leczenia dawkę można zwiększać co tydzień o 0,5 do 1 mg trzy razy na dobę (1,5 do 3 mg/dobę).

Odpowiedź terapeutyczna powinna wystąpić w zakresie dawek 3-9 mg/dobę. Jeśli nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów lub nie można jej utrzymać, dawkę ropinirolu można zwiększać do 24 mg/dobę. Nie badano stosowania dawek powyżej 24 mg/dobę.

Jeśli ropinirol stosowano w połączeniu z lewodopą, można było stopniowo zmniejszyć dawkę lewodopy o około 20%.

W przypadku zmiany leczenia z innego produktu z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, przed wprowadzeniem ropinirolu należy zastosować się do zaleceń producenta dotyczących sposobu odstawienia poprzedniego leku.

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy agonistów dopaminy, leczenie ropinirolem należy przerywać stopniowo, zmniejszając liczbę dawek dobowych przez okres jednego tygodnia.

Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Zwiększanie dawek powinno być stopniowe, dostosowane do reakcji pacjenta.

Niewydolność nerek: U pacjentów z parkinsonizmem z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny między 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu, nic ma zatem konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ropinirol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) oraz niewydolność wątroby. Ropinirol jest również przeciwwskazany w czasie ciąży i laktacji.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowaniu ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, towarzyszy występowanie senności i przypadki nagłych zaśnięć. Nagłe zapadnięcia w sen podczas codziennych obowiązków, w niektórych przypadkach bez świadomości tego faktu ani sygnałów ostrzegawczych, było zgłaszane niezbyt często. Należy poinformować pacjentów o takiej możliwości i doradzić zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługi urządzeń mechanicznych w trakcie leczenia ropinirolcm.

Pacjenci, u których wystąpiła senność ¡/lub epizod nagłego zaśnięcia, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych. Ponadto można rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie terapii u tycłi pacjentów.

Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi można leczyć produktami z grupy agonistów dopaminy, jedynie gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Produkt nic powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie choroby układu krążenia (szczególnie niewydolność krążenia wieńcowego). Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku leczenia (ze względu na ryzyko nicdociśnienia ortostatycznego).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych między ropinirolcm i lewodopą ani domperidonem, powodujących konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków. U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentek, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykłym sposobem dawkowania. Jeśli jednak HTZ jest przerywana lub rozpoczynana w trakcie leczenia ropinirolem. konieczne bywa dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP 1A2 cytochromu P450. Badania farmakokinetyczne (stosowano ropinirol w dawce 2 mg trzy razy na dobę) przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona wykazały, że cyprofloksacyna zwiększa wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, co wpływa na ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego u pacjentów przyjmujących ropinirol może być konieczna zmiana jego dawki, w razie dołączenia lub odstawienia produktów leczniczych hamujących CYP IA2, np cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy.

Badania interakcji farmakokinetycznych między ropinirolcm (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem CYP 1A2, przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona, nie wykazały zmian ani w farmakokinetyce ropinirolu, ani teofiliny.

4.6 Ciąża i laktacja Ciąża

W badaniach na zwierzętach podawanie ropinirolu ciężarnym szczurom w dawkach toksycznych dla matki wywoływało zmniejszenie masy ciała płodu po dawkach 60 mg/kg, zwiększenie śmiertelności płodów po dawkach 90 mg/kg i deformacje palców po dawkach 150 mg/kg. Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów po podawaniu dawki 120 mg/kg ani oznak wpływu na rozwój u królika. Nie przeprowadzono badań dotyczących przeciwwskazany w czasie ciąży. Jeżeli w trakcie leczenia ropinirolem pacjentka zajdzie w ciążę, należy zasięgnąć porady specjalistycznej.

Laktacja

Ropinirol może hamować laktację; leczenie ropinirolem podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i/lub epizody nagiego zasypiania, muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie nawracające epizody lub senność nie ustąpią (patrz także punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów narządowych i częstością występowania. Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (< 1 /10000), łącznie z pojedynczymi doniesieniami. Działania niepożądane występujące często i niezbyt często określono ogólnie na podstawie danych bezpieczeństwa stosowania zebranych z prób klinicznych i są wymieniane jako znacznie częściej występujące niż przy stosowaniu placebo. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodzą na ogól z danych porejestracyjnych i odnoszą się raczej do częstości zgłaszania niż do faktycznej częstości występowania.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenia, urojenia, paranoja. Hazard patologiczny, zwiększone libido.

Patologiczny (kompulsyjny) hazard zgłaszany był u małej liczby pacjentów, głównie z chorobą Parkinsona leczonych środkami dopaminergicznymi, w tym ropinirolem. Nie można wykluczyć przypadkowego związku między tymi zachowaniami i stosowaniem ropinirolu. W niektórych przypadkach występowały inne czynniki, takie jak uzależnienie od hazardu w przeszłości lub równoczesne leczenie dopaminergiczne.

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Często: omamy.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Często: splątanie, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy.

Niezbyt często: niepohamowana senność w ciągu dnia, nagłe napady snu.

Stosowanie ropinirolu jest związane z sennością i niezbyt często z niepohamowaną sennością w ciągu dnia oraz epizodami nagłego zasypiania.

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Bardzo często: senność, omdlenie.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Bardzo często: dyskineza, senność.

Z ab itrzenia naczynio we

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne.

Niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne jest rzadko ciężkie.

Zaburzeniu żołądka i jelit

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Bardzo często: mdłości.

Często: ból brzucha, wymioty, zgaga.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Bardzo często: mdłości.

Często: zgaga.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: reakcje wątrobowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia ogólne

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Często: obrzęk nóg.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych nic występowały przypadki zamierzonego przedawkowania ropinirolu. Przypuszcza się, że objawy przedawkowania ropinirolu będą związane z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te można złagodzić, stosując odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy, takimi jak neurolcptyki lub metoklopramid.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dopaminergiczne, agoniści dopaminy; kod ATC: N04BC04

Ropinirol jest nicergolinowym agonistą dopaminy.

Ropinirol zmniejsza niedobór dopaminy, który jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona, poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w prążkowiu.

Ropinirol działając na podwzgórze i przysadkę mózgową hamuje wydzielanie prolaktyny.

Wchłanianie ropinirolu po podaniu doustnym jest szybkie. Dostępność biologiczna ropinirolu wynosi około 50% (od 36 do 57%), a przeciętne maksymalne stężenia leku są osiągane średnio 1,5 godziny po podaniu. Obserwowano dużą zmienność osobniczą parametrów farmakokinetycznych, a ogólna ekspozycja na ropinirol (Cmax i AUC) po podaniu jednokrotnym zwiększa się proporcjonalnie wraz ze zwiększaniem dawki w zakresie terapeutycznym. W wyniku dużej lipofilności, ropinirol cechuje duża objętość dystrybucji (średnia wartość 6.7 l/kg. zakres 3,4-19.5 l/kg) i jest usuwany z krążenia ustrojowego z przeciętnym okresem półtrwania około 6 godzin (zakres 3.4-10.2 godzin) i klirensem całkowitym po podaniu doustnym 58,7 1/h (zakres 18.5-132 l/h). Wiązanie ropinirolu z białkami osocza jest małe (10-40%). Za oksydacyjny metabolizm ropinirolu odpowiada głównie izocnzym CYP1A2 cytochromu P450. Ropinirol wydalany jest głównie w moczu w postaci metabolitów. W badaniach na modelach zwierzęcych główny metabolit wykazuje co najmniej 100-krotnie słabsze działanie dopamincrgiczne niż ropinirol.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność:    Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego aktywności

farmakologicznej: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienie akcji serca, opadanie powiek i nadmierne wydzielanie śliny. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długookresowych z zastosowaniem dużych dawek (50 mg/kg) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność: W licznych badaniach in vitro i in vivo nie obserwowano genotoksyczności.

Rakotwórczość: W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach z zastosowaniem dawek do 50 mg/kg nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedyne zmiany związane z podawaniem produktu obejmowały rozrost komórek Leydiga i gruczolaka jądra, wynikające z wywołanej przez ropinirol hipoprolaktynemii. Zmiany te uważane są za gatunkowo swoiste i nic stanowią zagrożenia w przypadku klinicznego zastosowania ropinirolu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Microcelac 100 (mieszanina laktozy jednowodnej i celulozy mikrokrystalicznej) Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa (typ A)

Metionina

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry OY-S-33016 (Orange): Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 4000 Indygotyna (E 132)

Żółcień pomarańczowa (E I 10), lak Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 18 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania Opakowanie zawierające 21 tabletek po 2 mg

-    Biały blister PVC/Aclar/Aluminium Opakowanie zawierające 84 tabletek po 2 mg

-    Biała nieprzezroczysta butelka z HDPE z pierścieniem zrywającym z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i z substancją osuszającą (żelem krzemionkowym).

Nie wszystkie rodzaje i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tcmapharm Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aropix