+ iMeds.pl

Arutidor (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Arutidor

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Arutidor, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Dorzolamidum + Timololum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Arutidor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arutidor

3.    Jak stosować lek Arutidor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arutidor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST ARUTIDOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Arutidor zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol.

•    Dorzolamid należy do grupy leków znanych jako „inhibitory anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków znanych jako „beta-adrenolityki”.

Obie substancje zmniejszają ciśnienie w oku na drodze różnych mechanizmów.

Arutidor jest przepisywany w celu obniżenia zwiększonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry, kiedy krople do oczu zawierające tylko beta-adrenolityk nie są wystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ARUTIDOR Kiedy nie stosować leku Arutidor

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na dorzolamid, tymolol, leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek inny składnik leku

•    jeśli występują teraz lub występowały w przeszłości problemy ze strony układu oddechowego, takie jak astma lub jeśli występuje ciężka, przewlekła obturacyjna choroba dróg oddechowych (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel)

•    jeśli występują pewne choroby serca, w tym pewne zaburzenia rytmu serca z nietypowo wolną częstością serca lub ciężka niewydolność serca

•    jeśli występują ciężkie choroby nerek

•    jeśli występują stany, w których krew zmienia odczyn na kwaśny z powodu dużego stężenia chlorków (kwasica hiperchloremiczna).

Jeśli nie ma pewności czy lek Arutidor powinien być stosowany należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza jeśli występująobecnie lub występowały w przeszłości:

•    choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność, zatykanie), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi

•    zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca

•    problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    choroby z upośledzonym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

•    cukrzyca, ponieważ Arutidor może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe zmniejszonego stężenia cukru we krwi

•    nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe

•    osłabienia siły mięśni lub myasthenia gravis (choroba mięśni szkieletowych)

•    problemy z wątrobą

•    jakichkolwiek alergie lub reakcje alergiczne

•    kamica nerkowa

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Arutidor ponieważ dorzolamid i tymolol mogą zmieniać działanie niektórych leków stosowanych w trakcie znieczulenia

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią problemy takie jak:

•    podrażnienie oka

•    jakiekolwiek inne problemy z oczami, takie jak zaczerwienienie lub obrzęk powiek

Należy poinformować lekarza jeśli:

•    rozwija się zakażenie oka

•    nastąpiło uszkodzenie oka

•    konieczna jest operacja oka

•    wystąpią nowe objawy lub nasilą się dotychczasowe

Lek Arutidor stosowany miejscowo do oka może mieć działanie ogólnoustrojowe.

Jeśli są używane miękkie soczewki kontaktowe, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Arutidor. Patrz także punkt 2 - Ważne informacje o niektórych składnikach leku Arutidor.

Stosowanie u dzieci

Istnieją ograniczone doświadczenia w stosowaniu leku Arutidor u niemowląt i dzieci.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Działanie leku Arutidor jest podobne u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów młodych.

Niewłaściwe stosowanie w celu osiągnięcia działania dopingującego

Stosowanie leku Arutidor może dawać pozytywne wyniki w testach antydopingowych.

Inne leki i Arutidor

Arutidor może zmieniać działanie innych jednocześnie stosowanych leków lub leki te mogą zmieniać jego działanie. Dotyczy to również innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania innych leków obniżających ciśnienie krwi, stosowanych w leczeniu chorób serca lub leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (w tym chinidyny, stosowanej w leczeniu chorób serca i niektórych postaci malarii), leków przeciwdepresyjnych, znanych jako fluoksetyna i paroksetyna.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie ważne jeśli są stosowane którekolwiek z poniższych leków:

•    leki zmniejszające ciśnienie krwi lub stosowane w leczeniu zaburzeń serca (np.: inhibitory kanału wapniowego, beta-adrenolityki lub digoksyna)

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu lub nieregularnym biciu serca, np.: inhibitory kanału wapniowego, beta-adrenolityki lub digoksyna

•    inne krople do oczu zawierające beta-adrenolityki stosowane w celu obniżenia ciśnienia w oku

•    inne inhibitory anhydrazy węglanowej (np.: acetazolamid) stosowane w celu obniżenia ciśnienia w oku

•    tak zwane inhibitory oksydazy monoaminowej (inhibitory MAO) stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób

•    leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu. Niektóre leki parasympatykomimetyczne są czasami stosowane w celu przywrócenia prawidłowej funkcji jelit

•    leki opioidowe, takie jak morfina stosowane w leczeniu bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu

•    duże dawki kwasu acetylosalicylowego (np.: aspiryny)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy

•    leki przeciwdepresyjne

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie w okresie ciąży

Nie należy stosować leku Arutidor w okresie ciąży.

Należy poinformować lekarza o istniejącej ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Jeśli stosowanie leku Arutidor jest wskazane, nie zaleca się karmienia piersią.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. W czasie leczenia lekiem Arutidor możliwe działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia mogą wpływać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń lub maszyn do czasu powrotu normalnego widzenia.

Lek Arutidor zawiera chlorek benzalkoniowy.

Środkiem konserwującym jest chlorek benzalkoniowy, który może podrażniać oko.

Soczewki kontaktowe:

Soczewki kontaktowe powinny zostać zdjęte przed zastosowaniem kropli i założone ponownie nie wcześniej niż po 15 minutach od podania leku. Chlorek benzalkoniowy może odbarwić miękkie soczewki kontaktowe.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ARUTIDOR

Zawsze lek Arutidor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz prowadzący zdecyduje o odpowiedniej dawce i czasie trwania leczenia.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla leku Arutidor do chorego oka, rano i wieczorem.

Jeżeli Arutidor jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kropli powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Nie wolno zmieniać przepisanego dawkowania bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem prowadzącym.

Nie należy dotykać oka lub okolicy oka końcówką zakraplacza. Krople do oczu mogą ulec skażeniu bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych kropli do oczu może prowadzić do ciężkich uszkodzeń oka i w rezultacie do utraty wzroku. W celu uniknięcia zakażenia zawartości pojemnika należy umyć ręce przed użyciem leku i nie dopuszczać do kontaktu zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią. Jeśli zachodzi podejrzenie, że lek jest zakażony lub jeśli rozwija się zakażenie oka należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w sprawie dalszego używania buteleczki.

Sposób stosowania:

1.    Umyć ręce, usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu.

4.    Przy użyciu palca delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę chorego oka.

5.    Odwrócić buteleczkę i umieścić końcówkę buteleczki nad okiem, ale go nie dotykać

NIE DOTYKAĆ POWIERZCHNI OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

6.    Nacisnąć delikatnie buteleczkę, tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka (Rys. 1), następnie puścić dolną powiekę.

7.    Po zastosowaniu leku Arutidor ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (Rys. 2) przez 2 minuty. Pomoże to zapobiec przedostaniu się leku Arutidor do całego organizmu.

8.    Powtórzyć całą procedurę z drugim okiem jeśli tak zalecił lekarz.

9.    Zamknąć buteleczkę zakrętką

Rys. 1


Rys. 2


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arutidor

Jeśli zostało wkroplonych zbyt dużo kropli lub została połknięta część zawartości pojemnika mogą między innymi pojawić się zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie, że częstość bicia serca zmniejsza się. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Pominięcie zastosowania leku Arutidor

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Arutidor ściśle według wskazań lekarza. Jeśli została pominięta dawka leku należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania bez uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Arutidor

Przed przerwaniem leczenia tym lekiem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Arutidor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią może być konieczna pomoc medyczna.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno przerywać stosowania leku Arutidor bez konsultacji z lekarzem.

Podobnie jak inne leki podawane do oczu, dorzolamid i tymolol wchłaniają się do krwi. Może to prowadzić do wystąpienia podobnych działań niepożądanych jak te, które obserwuje się przy stosowaniu dożylnych lub doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstośćwystępowania działań niepożądanych dla leków w postaci kropli do oczu jest mniejsza niż w przypadku leków, które podaje się doustnie lub we wstrzyknięciach. Wymieniono działania niepożądane obserwowane dla całej grupy leków beta-adrenolitycznych stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Poważne działania niepożądane na które należy zwrócić uwagę - co należy zrobić w przypadku ich wystąpienia:

Jeśli rozwija się reakcja alergiczna, w tym:

•    pokrzywka

•    wysypka skórna (ograniczona lub uogólniona wysypka)

•    świąd

•    zaczerwienienie oka i swędzenie

•    uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk skóry występujący na obszarach takich jak twarz i kończyny, mogący powodować zatkanie dróg oddechowych oraz trudności w przełykaniu i oddychaniu

•    cięzkie ciężkie i nagłe reakcje alergiczne zagrażające życiu.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Opisywano następujące działania niepożądane leku Arutidor lub jego substancji czynnych.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono według następującej konwencji:

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 osoby na 10 leczonych)

Częste (występujące u 1 do 10 osób na 100 leczonych)

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 osób na 1000 leczonych)

Rzadkie (występujące u 1 do 10 osób na 10 000 leczonych)

Częstość nieznana (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych) Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    uczucie pieczenia i kłucia w oku

•    zaburzenia smaku

Częste (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    ból głowy

•    objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powieki, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, zmniejszona wrażliwość rogówki, suche oko, erozja rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), uczucie obecności czegoś w oku (uszkodzenie rogówki)

•    zapalenie zatok

•    nudności

•    zmęczenie

Niezbyt częste (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    zawroty głowy, depresja

•    zapalenie tęczówki

•    wolna czynność serca, omdlenie

•    niestrawność

• kamienie nerkowe (często objawiające się nagłym atakiem rozdzierającego bólu, bólem skurczowym w dole pleców i (lub) z boku, w pachwinie lub bólem brzucha)

Rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

• kłopoty ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci, osłabienie siły mięśni, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myastenia gravis ( choroba mięśni), nietypowe odczucia takie jak ciarki i mrowienie

•    przejściowa krótkowzroczność ustępująca po zaprzestaniu leczenia, odwarstwienie naczyniówki (odklejenie po zabiegu filtracji warstwy zawierającej naczynia krwionośne znajdującej się pod siatkówką, co może spowodować zaburzenia widzenia), ), opadanie górnej powieki (powoduje, że oczy pozostają zamknięte do połowy), podwójne widzenie, sklejanie powiek, obrzęk rogówki (łącznie z zaburzeniami widzenia), niskie ciśnienie w oku,

•    dzwonienie w uszach

• niskie ciśnienie krwi, nieregularne bicie serca, zmiany rytmu lub szybkości bicia serca, ból w klatce piersiowej, udar mózgu, kołatanie serca, atak serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca ze skróoceniem oddechu, oraz obrzękiem kostek i nóg wywołanym nagromadzeniem płynów), zmniejszenie krążenia mózgowego, obrzęk i uczucie zimnych dłoni i stóp, słabe krążenie w rękach i nogach, skurcze łydek i(lub) ból w czasie chodzenia (chromanie), mrowienie i drętwienie dłoni i stóp.

•    skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu, niewydolność oddechowa, zablokowany/zapchany nos, krwawienia z nosa, skurcz dróg oddechowych (skurcz oskrzeli, najczęściej u pacjentów z wcześniej istniejącymi chorobami spastycznymi oskrzeli), kaszel.

• podrażnienie gardła, suchość w ustach, zaburzenia smaku, biegunka, wymioty, ból brzucha

•    skórne reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry), wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrnym zabarwieniu (wysypka łuszczycopodobna), nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna

•    choroba Peyroniego (mogąca prowadzić do skrzywienia prącia), zaburzenia czynności płciowych, zmniejszenie popędu płciowego

•    ból mięśni nie spowodowany ćwiczeniami

•    niskie stężenie glukozy we krwi

•    osłabienie/zmęczenie, reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd skóry, w rzadkich przypadkach obrzęk warg, oczu i sapanie.

• toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenie systemu immunologicznego, które może prowadzić do zapalenia organów wewnętrznych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ARUTIDOR Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Arutidor po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu (po EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Arutidor można używać w ciągu 28 dni po pierwszym otwarciu buteleczki.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Arutidor

•    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol.

•    Każdy ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu 6,83 mg).

•    Inne składniki to: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań i benzalkoniowy chlorek.

Jak wygląda lek Arutidor i co zawiera opakowanie

Arutidor jest przejrzystym, bezbarwnym lub lekko żółtym, jałowym roztworem kropli do oczu. Wielkość opakowań

Opakowanie zawierające 1 buteleczkę 5 ml Opakowanie zawierające 3 buteleczki po 5 ml Opakowanie zawierające 6 buteleczek po 5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165-173 D - 13581 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska:

Arutidor

Belgia, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania Dorzolamide/TimololBausch&Lomb

Czechy, Słowacja, Łotwa, Litwa, Estonia:

Batidor

Francja:

Dorzolamide / Timolol Chauvin

Węgry:

Dorsocomb

Portugalia:

Timolol + Dorzolamida Bausch&Lomb Rumunia:

Dorzolamida-Timolol Dr Gerhard Mann Hiszpania:

Dorzolamida/Timolol Dr. Gerhard Mann

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Przedstawicielstwa w Polsce ul. Żółkiewskiego 35 C i D 04-305 Warszawa tel: 0 22/ 815 20 92 fax: 0 22/ 815 41 39

Data zatwierdzenia ulotki: 30.03.2012

8

Arutidor

Charakterystyka Arutidor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNCZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Arutidor, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku, co odpowiada 20 mg dorzolamidu i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Arutidor jest przejrzystym, bezbarwnym lub lekko żółtym, jałowym roztworem kropli do oczu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy leczenie lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczaj ące.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Arutidor dawkuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka dwa razy na dobę.

Sposób podawania

Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza ogólne wchłanianie. Może to prowadzić do zmniejszenia ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększyć działanie miejscowe.

Jeżeli Arutidor jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych preparatów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności umycia rąk przed podaniem i unikaniu kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych kropli do oczu może prowadzić do ciężkich uszkodzeń oka i w rezultacie do utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta jak prawidłowo używać buteleczki z kroplami.

Sposób stosowania:

1.    Umyć ręce, usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu.

4.    Przy użyciu palca delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę chorego oka.

5.    Odwrócić buteleczkę i umieścić końcówkę buteleczki nad okiem, ale go nie dotykać

NIE DOTYKAĆ POWIERZCHNI OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

6.    Nacisnąć delikatnie buteleczkę, tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

7.    Zamknąć oko i ucisnąć palcem przynosowy kąt chorego oka. Przytrzymać przez 2 minuty.

8.    Powtórzyć całą procedurę z drugim okiem jeśli tak zalecił lekarz.

9.    Zamknąć buteleczkę zakrętką

Pacjenci pediatryczni

Skuteczność stosowania preparatu Arutidor u dzieci od urodzenia do 18 lat nie została ustalona. Aktualnie dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów pediatrycznych pomiędzy 2 a 6 rokiem życiazostały opisane w punkcie 5.1, ale zalecenia dotyczące dawkowania nie mogą być opracowane.

4.3    Przeciwwskazania

Arutidor jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

•    reaktywnymi chorobami dróg oddechowych, w tym z astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w przeszłości lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowany stymulatorem serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym,

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład preparatu i nie ograniczają się tylko do leku złożonego.

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak inne produkty lecznicze podawane miejscowo do oka, tymolol wchłania się ogólnie. Ze względu na zawartość tymololu, substancji czynnej o działaniu beta-adrenolitycznym, podczas stosowania produktu mogą wystąpić te same rodzaje działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego i płuc, a także inne działania niepożądane, które obserwuje się podczas stosowania produktów leczniczych zawierających beta-adrenolityki o działaniu ogólnym. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. W celu zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłanianie preparatu patrz pkt.4.2.

Choroby serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz nadciśnieniem, leczenie lekami beta-adrenolitycznymi powinno być poddane szczególnie starannej ocenie wraz z rozważeniem zastosowania innych substancji czynnych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani w kierunku objawów pogorszenia przebiegu tych chorób i wystąpienia działań niepożądanych.

Ze względu na ujemny wpływ na czas przewodnictwa, leki beta-adrenolityczne można podawać pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia wyłącznie z zachowaniem ostrożności.

Choroby naczyń

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (tj. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołem Raynauda) należy leczyć z zachowaniem ostrożności.

Choroby układu oddechowego

Po podaniu do oka leków beta-adrenolitycznych odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową oraz w rzadkich przypadkach zgonów związanych z niewydolnością krążenia.

Produkt Arutidor powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z lekką lub umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne powinny być podawane z zachowaniem ostrożności u pacjentów predysponowanych do występowania samoistnej hipoglikemii lub u chorych na cukrzycę chwiejną, ponieważ leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania preparatu Arutidor u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując preparat u tych pacjentów.

Immunologia i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, Arutidor może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Zawarty w leku dorzolamid jest sulfonamidem. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Miejscowe działania niepożądane, podobne do obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamidu chlorowodorek, obserwowano podczas stosowania preparatu Arutidor. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny, przypadkowy, diagnostyczny lub terapeutyczny kontakt z alergenem. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Inne leki beta-adrenolityczne

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikaj ące z ogólnego blokowania receptorów beta-adrenergicznych mogą ulegać nasileniu, gdy podaje się Arutidor pacjentom już przyjmującym ogólnie działające leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Należy starannie obserwować odpowiedź tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch leków blokujących receptory beta-adrenergiczne podawanych miejscowo (patrz punkt 4.5).

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas podawania leków zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki po zabiegu filtracyjnym.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki beta-adrenolityczne podawane do oka mogą blokować działanie leków beta-agonistycznych działających ogólnie, np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany jeśli pacjent stosuje produkt leczniczy Arutidor.

Jednoczesne leczenie

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących preparatów:

>    dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej

>    preparatów blokujących receptory P-adrenergiczne stosowanych miejscowo

Przerwanie leczenia

Tak jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie, jeżeli konieczne będzie przerwanie leczenia tymololu maleinianem podawanym miejscowo, lek należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe efekty zablokowania receptorów B-adrenergicznych

U pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią leczenie preparatami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może maskować objawy hipoglikemii.

Leczenie beta-adrenolitykami może maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie terapii beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów choroby.

Terapia beta-adrenolitykami może nasilić objawy myasthenia gravis.

Dodatkowe efekty hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania preparatu Arutidor nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były rzadkie przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Arutidor zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego preparatu może być zwiększone.

Inne

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania produktu leczniczego Arutidor u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Leki beta-adrenolityczne podawane do oka mogą powodować suchość oczu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami rogówki.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymolol w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Arutidor zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdj ąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

Efekt nielegalnego stosowania _jako dopingu

Arutidor może dawać wynik dodatni w testach antydopingowych.

Pacjenci pediatryczni Patrz punkt 5.1

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji preparatu Arutidor z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania preparatu Arutidor z następującymi lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np.: estrogeny, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość nasilenia działania i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania tymololu maleinianu w postaci kropli do oczu z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki uwalniające aminy katecholowe lub leki beta-adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, guanetydyna, leki opioidowe i inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO).

Systemowe nasilenie blokady beta-adrenergicznej (np. zmniejszenie częstości skurczów serca, przypadki depresji) było opisywane podczas połączonego leczenia inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) i tymololem.

Dorzolamid zawarty w produkcie leczniczym Arutidor jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych lek ten nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić potencjalne ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych preparatem Arutidor.

Sporadycznie opisywano rozszerzenie źrenic w wyniku jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych podawanych do oka i adrenaliny (epinefryny).

Beta-adrenolityki mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów P-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownego zwiększenia ciśnienia tętniczego obserwowanego po odstawieniu klonidyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Arutidor u kobiet wciąży. Arutidor nie powinien być stosowany w okresie ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

W celu zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłanianie preparatu patrz pkt.4.2.

Wyniki badań epidemiologicznych, dotyczących doustnego podawania leków beta-adrenolitycznych, nie ujawniły wywoływania wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu. Ponadto obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów betaadrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zatrzymanie oddechu i hipoglikemię) u noworodków, których matki otrzymywały leki beta-adrenolityczne do czasu porodu. Jeśli produkt leczniczy Arutidor podaje się do momentu porodu, noworodka należy starannie monitorować w ciągu pierwszych dni życia.

Brak danych klinicznych na temat kobiet w ciąży narażonych na działanie dorzolamidu. U królików dorzolamid ma działanie teratogenne w dawkach toksycznych dla matki (patrz pkt. 5.3).

Laktacja

Adrenolityki są wydzielane z mlekiem matki. Jednakże, podczas stosowania preparatu Arutidor w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu, nie jest możliwe uzyskanie w mleku wystarczających stężeń do wywołania kliniczych objawów blokady beta-adrenergicznej u niemowlęcia. W celu zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłanianie preparatu patrz pkt.4.2.

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze.

Nie zaleca się stosowania preparatu Arutidor w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Arutidor ma umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podobnie jak inne leki podawane miejscowo do oka, Arutidor, krople do oczu jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Może to powodować podobne działania niepożądane jak obserwowane w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania obserwowane dla całej grupy leków beta-adrenolitycznych podawanych do oka.

Dodatkowe działania niepożądane, obejmują działania niepożądane obserwowane w przypadku leków beta-adrenolitycznych stosowanych do oczu i mogą petencjalnie wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego Arutidor.

W badaniach klinicznych nie obserwowano specyficznych działań niepożądanych dla produktu leczniczego Arutidor. Działania niepożądane są ograniczone do tych zaobserwowanych uprzednio po zastosowaniu dorzolamidu i(lub) tymololu maleinianu. Generalnie, najczęstsze działania niepożądane były łagodne i nie wymagały przerwania leczenia.

W trakcie badań klinicznych 1035 pacjentów było leczonych kroplami do oczu zawierającymi dorzolamid i tymolol. U około 2,4% pacjentów przerwano leczenie kroplami do oczu zawierającymi dorzolamid i tymolol z powodu miejscowych działań niepożądanych dotyczących oka, u około 1,2% pacjentów przerwano leczenie kroplami do oczu zawieraj ącymi dorzolamid i tymolol z powodu miejscowych działań niepożądanych sugerujących wystąpienie alergii lub nadwrażliwości (np.: zapalenie powiek lub spojówek).

Następujące działania niepożądane były opisywane w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol lub jednej z tych substancji czynnych:

Częstość występowania działań określono według następujących kryteriów:

Bardzo częste: (> 1/10)

Częste: (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt częste: (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadkie: (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Nieznane (częstość niemożliwa do ustalenia na podstawie posiadanych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego Tymololu maleinian, krople do oczu:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, ograniczona lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Rzadkie: toczeń rumieniowaty układowy, ból mięśni

Zaburzenia układu nerwowego:

Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Częste: ból głowy

Rzadkie: zawroty głowy, parestezje

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Częste: ból głowy

Niezbyt częste: zawroty głowy, depresja

Rzadkie: bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci, parestezje, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myastenia gravis, udar mózgu

Zaburzenia oka:

Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Bardzo częste: uczucie palenia i kłucia

Częste: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie

Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Częste: zapalenie powiek, podrażnienie powiek Niezbyt częste: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadkie: podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia w oku, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Częste: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np.: pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), w tym zapalenie powieki, zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka

Niezbyt częste: zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)

Rzadkie: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych, patrz pkt. 4.4 Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Rzadkie: szum w uszach

Zaburzenia serca i naczyń:

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Niezbyt częste: bradykardia, omdlenie

Rzadkie: niedociśnienie, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy serca, niewydolność serca, zatrzymanie czynności serca, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Częste: zapalenie zatok

Rzadkie: skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Rzadkie: krwawienie z nosa

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Niezbyt częste: duszność

Rzadkie: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli), kaszel

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Bardzo częste: zmiana odczuwania smaku Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Częste: nudności

Rzadkie: podrażnienie gardła, suchość w ustach

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Niezbyt częste: nudności, dyspepsja

Rzadkie: biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Rzadkie: kontaktowe zapalenie skóry

Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Rzadkie: wysypka

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Rzadkie: łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Niezbyt częste: kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Rzadkie: choroba Peyroniego, zaburzenia czynności seksualnych, zmniejszenie libido

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol:

Rzadkie: objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja anafilaktyczna, skurcz oskrzeli

Dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu:

Częste: zmęczenie/osłabienie

Tymololu maleinian, krople do oczu:

Niezbyt częste: zmęczenie/osłabienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Tymololu maleinian, krople do oczu:

Hipoglikemia

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania u ludzi w wyniku przypadkowego lub umyślnego połknięcia preparatu Arutidor.

Objawy

Otrzymywano doniesienia dotyczące przedawkowania w wyniku nieuwagi, kropli do oczu zawierających tymololu maleinian. Obserwowano wówczas objawy ogólne podobne do występujących po przedawkowaniu leków blokujących receptory P-adrenergiczne działających ogólnie: zawroty głowy, ból głowy, skrócenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania dorzolamidu chlorowodorku. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC: S01E D51.

(Leki oftalmologiczne - leki beta-adrenolityczne - tymolol w połączeniach)

Mechanizm działania

Arutidor zawiera dwie substancje czynne: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Każda z nich zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Dorzolamidu chlorowodorek silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu.

Tymololu maleinian jest nieselektywnym antagonistą receptorów P-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania tymololu maleinianu w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest obecnie wystarczająco poznany, choć badania fluoresceinowe i tonograficzne sugerują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem ilości powstającej cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również niewielkie zwiększenie możliwości odpływowych. Połączony efekt działania obu tych substancji powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż każda z tych substancji podawana osobno.

Po miejscowym podaniu do oka dorzolamidu/tymololu w postaci kropli do oczu zmniejsza się podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Dorzolamid/tymolol w postaci kropli do oczu zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując często towarzyszących przyjmowaniu miotyków działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, kurcz akomodacji i zwężenie źrenicy.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Działanie kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy porównywano wpływ na obniżenie ciśnienia śródgałkowego kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol (stosowanych rano i przed snem) oraz dorzolamidu 2% i tymololu 0,5% w postaci kropli do oczu stosowanych razem lub osobno u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym, u których uznano za właściwe stosowanie leczenia skojarzonego. Do grupy tej należeli także pacjenci dotychczas nie leczeni i u których stosowanie tymololu w monoterapii nie przyniosło efektu. Większość pacjentów przed przystąpieniem do badania klinicznego stosowała miejscowo działający lek beta-adrenolityczny w monoterapii. Analiza wyników badań wykazała, że zastosowanie kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol dwa razy na dobę w większym stopniu zmniejszało ciśnienie śródgałkowe niż 2% roztwór dorzolamidu stosowany trzy razy na dobę lub 0,5% roztwór tymololu stosowany dwa razy na dobę. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w trakcie stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol podawanych 2 razy na dobę było takie samo, jak zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego po jednoczesnym zastosowaniu 2% roztworu dorzolamidu w postaci kropli do oczu trzy razy na dobę i 0,5% roztworu tymololu w postaci kropli do oczu dwa razy na dobę. Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol stosowane dwa razy na dobę zmniejszały ciśnienie śródgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałej terapii.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trwające 3 miesiące kontrolowane badanie, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu dorzolamidu chlorowodorku w postaci kropli do oczu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 pacjentów, którzy ukończyli 2 lata ale nie ukończyli 6 lat, u których ciśnienie śródgałkowe było w niewystarczającym stopniu kontrolowane przez stosowanie dorzolamidu lub tymololu w monoterapii otrzymywało krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol w otwartej fazie badania. Nie określono skuteczności leczenia u tych pacjentów. Krople do oczu zawierające dorzolamid i tymolol podawane w tej małej grupie pacjentów dwa razy na dobę były na ogół dobrze tolerowane. 19 pacjentów ukończyło leczenie, natomiast u 11 pacjentów musiano je przerwać z powodu zabiegu chirurgicznego lub z innych względów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miejscowe dorzolamidu chlorowodorku umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym, w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe.

Jedynym metabolitem leku jest N-desetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci niezmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszenie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około cztery miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym leczeniu podtrzymującym dorzolamidu chlorowodorkiem. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Tymololu maleinian Ciecz wodnista:

U królików maksymalne stężenie w cieczy wodnistej 461 ng/100 mg zmierzono 60 minut po podaniu 1 kropli tymololu 1%. U ludzi stężenie tymololu w cieczy wodnistej w ciągu 1. i 2. godziny po podaniu 2 kropli tymololu 0,5 % wynosiło 150 ng/100 mg. Po 7 godzinach nastąpił spadek stężenia, stężenie zmniejszyło się do 10 ng/100 mg.

Tkanki oka:

Po podaniu 1 kropli 0,25% roztworu tymololu znakowanego węglem C14 maksymalna radioaktywność w różnych tkankach oka została osiągnięta po 15 do 60 minutach. Rogówka, fałd półksiężycowaty spojówki i tęczówka/ciało szkliste osiągnęły radioaktywność odpowiadającą 1 do 10 ng tymololu/100 mg tkanki.

Wchłanianie do krążenia ogólnego:

Badania pokazują, że po podaniu miejscowym do oka tymolol jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W jednym badaniu wykryto tymolol w moczu u wszystkich badanych zdrowych i chorych (wodoromaleinian tymololu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki).

Stężenie we krwi:

Stężenie tymololu we krwi u ludzi po miejscowym podaniu do oka w klinicznie zalecanych dawkach często było nieoznaczalne (mniejsze niż 2 ng/ml) po podaniu pojedynczej dawki lub po leczeniu przez 2 tygodnie. Maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 9,6 ng/ml przy podaniu dawki 2 x 2 krople/dobę. Maksymalne stężenie w osoczu było osiągane po 30-90 minutach.

W kilku przypadkach podanie kropli do oczu zawierających tymolol u noworodków i małych dzieci w zalecanych dawkach prowadziło do znacznie wyższego stężenia tymololu w osoczu niż u dorosłych. Stężenie w osoczu u 3 tygodniowego noworodka po podaniu 2 razy na dobę 1 kropli 0,25% roztworu kropli do oczu zawierających tymolol wynosiło 34 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa po podaniu do oka i podaniu ogólnym dla obu substancji jest wystarczająco dobrze znany.

Działanie w badaniach przedklinicznych było obserwowane tylko po ekspozycji na dawki znacznie przekraczające maksymalne dawki stosowane u ludzi, co wskazuje na niewielki związek z zastosowaniem klinicznym.

Dorzolamid

U królików po zastosowaniu dawek toksycznych dla matki skojarzonych z kwasicą metaboliczną obserwowano malformacje kręgosłupa.

Tymolol

Działania przedkliniczne obserwowano po ekspozycji na tymolol jeśli podawana dawka była wystarczająco większa od maksymalnej dawki leczniczej stosowanej u ludzi. Znaczenie dla ludzi jest uważane za minimalne.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych dotyczących oka u zwierząt, którym podawano miejscowo roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku i maleinianu tymololu. Badania in vitro i in vivo przeprowadzone dla każdej z substancji czynnych nie ujawniły działania mutagennego. Z tego względu nie należy się spodziewać znaczącego ryzyka dla bezpieczeństwa człowieka po zastosowaniu kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata.

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Buteleczka z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z kroplomierzem z LDPE i zakrętką zabezpieczającą z polipropylenu (PP) zawierająca 5 ml roztworu w tekturowym pudełku.

Dostępne są następujące wielkości opakowań preparatu Arutidor:

1 buteleczka zawierająca 5 ml

3    buteleczki po 5 ml 6 buteleczek po 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 D - 13581 Berlin, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18810

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.10.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.10.2011/30.03.2012

13

Arutidor