Imeds.pl

Asmag 20 Mg Mg2+

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORAMCJA DLA UŻYTKOWNIKA

ASMAG

20 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Asmag i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag

3.    Jak stosować Asmag

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Asmag

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Asmag i w jakim celu się go stosuje

Asmag jest lekiem zawierającym magnez.

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu.

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania:

• uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag Kiedy nie stosować leku Asmag

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi,

•    jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca),

jeśli pacjent ma myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni),

•    jeśli pacjent ma biegunkę,

•    j eśli pacj ent jest leczony antybiotykami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Asmag

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jedna tabletka zawiera 50 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i Asmag

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Asmag jednocześnie z następującymi lekami:

•    antybiotyki z grupy tetracyklin,

•    doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu skrzepów we krwi),

•    leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Asmag osłabiają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, przez co zmniejszają jego skuteczność.

Stosowanie leku Asmag z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Asmag

Asmag należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

3 tabletki 4 razy na dobę.

Dzieci:

1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę.

Asmag należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Asmag

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Asmag

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Asmag

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

•    nudności,

•    wymioty,

•    biegunka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Asmag

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Asmag po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Asmag

Substancją czynną leku jest magnezu wodoroasparaginian czterowodny (Magnesii hydroaspartas). Jedna tabletka zawiera 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza, skrobia ziemniaczana, dekstryna, metyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Jak wygląda Asmag i co zawiera opakowanie

Asmag ma postać białych, okrągłych tabletek, z oznakowaniem „As” wytłoczonym po jednej stronie. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: +48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

Email: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabo widzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4