Imeds.pl

Aspafar Farmapol 17 Mg Mg 2+ + 54 Mg K+

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORAMCJA DLA PACJENTA

ASPAFAR FARMAPOL

17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu, tabletki

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Aspafar Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspafar Farmapol

3.    Jak stosować Aspafar Farmapol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aspafar Farmapol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest Aspafar Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Aspafar Farmapol jest lekiem zawierającym magnez i potas.

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu.

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Potas wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego oraz pracę serca.

Niedobór potasu powoduje zaburzenia w pracy mięśnia sercowego, osłabienie siły mięśni (np. skurcze mięśni), zaburzenia układu nerwowego (np. niemożność skupienia uwagi, senność, apatia, niekiedy wzmożona pobudliwość nerwowa).

Wskazania do stosowania:

• Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu w organizmie (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dożylną):

-    w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu,

-    zapobiegawczo w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem serca,

-    wspomagająco u pacjentów po zawale serca (w okresie powrotu do zdrowia),

-    po chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu,

- po długotrwałym stosowaniu glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspafar Farmapol Kiedy nie stosować leku Aspafar Farmapol

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

•    jeśli pacjent ma zakażenia dróg moczowych (pęcherza moczowego, nerek),

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi,

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi,

•    jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca),

•    jeśli pacjent ma myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    należy zachować ostrożność, jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka,

•    jeśli lek jest stosowany przez długi okres, należy regularnie badać stężenie magnezu i potasu we krwi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aspafar Farmapol.

Lek zawiera sacharozę (cukier). Jedna tabletka zawiera 52,4 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i Aspafar Farmapol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Aspafar Farmapol jednocześnie z następującymi lekami:

•    antybiotyki z grupy tetracyklin,

•    doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu skrzepów we krwi),

•    leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Aspafar Farmapol osłabiają wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, przez co zmniejszają jego skuteczność.

Stosowanie leku Aspafar Farmapol z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować rano i wieczorem, po posiłku, popijając wodą.

Należy ograniczyć stosowanie soli w pożywieniu. Sól zwiększa wydalanie potasu z moczem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Aspafar Farmapol

Aspafar Farmapol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 3 tabletki 2 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Lek należy przyjmować rano i wieczorem po posiłku, popijając wodą.

Leku Aspafar Farmapol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Aspafar Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Aspafar Farmapol

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Aspafar Farmapol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

•    zwiększone stężenie potasu we krwi powodujące zaburzenia pracy serca (zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca),

•    nudności, wymioty, biegunka,

•    uczucie metalicznego smaku w ustach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Aspafar Farmapol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Aspafar Farmapol po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Aspafar Farmapol

Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian czterowodny (Magnesii hydroaspartas) oraz potasu wodoroasparaginian półwodny (Kalii hydroaspartas).

Jedna tabletka zawiera:

17 mg jonów magnezu w postaci 250 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego;

54 mg jonów potasu w postaci 250 mg potasu wodoroasparaginianu półwodnego.

Pozostałe składniki to:

skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, celuloza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Aspafar Farmapol i co zawiera opakowanie

Aspafar Farmapol ma postać białych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: + 48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabo widzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4