+ iMeds.pl

Aspirin complex 500 mg + 30 mgUlotka Aspirin complex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASPIRIN COMPLEX

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

kwas acetylosalicylowy 500 mg + chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg

(Acidum acetylsalicylicum 500 mg + Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek ASPIRIN COMPLEX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX

3.    Jak przyjmować lek ASPIRIN COMPLEX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ASPIRIN COMPLEX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ASPIRIN COMPLEX i w jakim celu się go stosuje

Lek ASPIRIN COMPLEX ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Granulki barwy białej do żółtawej zawierają dwie substancje czynne, którymi są: kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i chlorowodorek pseudoefedryny.

Lek ASPIRIN COMPLEX jest stosowany w leczeniu objawowym obrzęku błony śluzowej nosa oraz gorączki i bólu związanych z przeziębieniem. Jeśli u pacjenta występuje tylko jeden z wymienionych wyżej objawów, wówczas bardziej odpowiednie może być użycie leku zawierającego tylko jedną z wymienionych wyżej dwóch substancji czynnych.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX

Kiedy nie przyjmować leku ASPIRIN COMPLEX

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, chlorowodorek pseudoefedryny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości astma spowodowana podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych),

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka,

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień,

-    w przypadku ciąży lub karmienia piersią,

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

-    jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawce 15 mg na tydzień lub większej,

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo wysokie ciśnienie krwi lub ciężka choroba wieńcowa,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO) lub przyjmował te leki w ciągu minionych dwóch tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ASPIRIN COMPLEX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (uczulenie) na inne leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne lub przeciwzapalne,

- jeśli u pacjenta występują alergie (np. alergie z towarzyszącą wysypką, swędzeniem skóry, pokrzywką), astma, katar sienny, obrzmienie błony śluzowej nosa (polipy nosowe) lub długotrwałe choroby układu oddechowego,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew i przeciwdziałające krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe),

- jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego,

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i wątroby,

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością układu krążenia (np. kiedy serce nie pompuje wystarczająco dobrze krwi do innych części ciała, w przypadku zmniejszenia objętości krwi krążącej

w organizmie, w przypadku dużych zabiegów chirurgicznych, w przypadku zakażenia krwi lub masywnych krwotoków),

-    jeśli pacjent ma być poddany zabiegom chirurgicznym (dotyczy również drobnych zabiegów, takich jak wyrywanie zęba),

- jeśli pacjent choruje na nadczynność tarczycy, cukrzycę, choroby serca, podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskrę), powiększenie gruczołu krokowego (prostaty) lub w przypadku nadwrażliwości na niektóre substancje czynne zawarte w lekach przeciwkaszlowych lub lekach stosowanych w przeziębieniu, takich jak fenylefryna i efedryna (substancje sympatykomimetyczne),

-    jeśli pacjent długotrwale zażywa kilka leków przeciwbólowych jednocześnie, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek,

-    u pacjentów podatnych na wystąpienie dny moczanowej; w małych dawkach kwas acetylosalicylowy zmniejsza bowiem wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny moczanowej,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu) (dziedziczna choroba wpływająca na krwinki czerwone), gdyż podwyższone stężenia kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do hemolizy (czyli rozpadu krwinek czerwonych).

Jeśli pacjent nie ma pewności, czy powinien przyjmować ten lek, wówczas powinien on skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny i może wystąpić u nich bezsenność lub widzenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją (halucynacje).

Dzieci i młodzież

Istnieje potencjalny związek pomiędzy stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży a wystąpieniem zespołu Reye’a. Zespół Reye’a jest bardzo rzadką chorobą, która może doprowadzić do śmierci. Z tego powodu kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci oraz u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Inne leki a ASPIRIN COMPLEX

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Aktywność wymienionych niżej leków może ulec zmianie pod wpływem przyjmowania leku ASPIRIN COMPLEX. Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych niżej leków, powinien wówczas poinformować o tym lekarza, który być może dostosuje dawki tychże leków.

ASPIRIN COMPLEX może nasilać działanie:

-    leków rozrzedzających krew i zapobiegających jej zbyt łatwemu krzepnięciu, np. tyklopidyny,

-    leków takich jak kortyzon lub prednizolon, kiedy stosowane są doustnie lub w zastrzykach,

-    digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca lub nieregularnych uderzeniach serca) poprzez zwiększenie stężenia digoksyny we krwi,

-    leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

-    leków obniżających stężenie glukozy we krwi (leki przeciwcukrzycowe),

-    metotreksatu (co może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),

-    kwasu walproinowego (lek stosowany w leczeniu padaczki),

-    leków przeciwdepresyjnych, w tym inhibitorów MAO,

-    salbutamolu w postaci tabletek, co może powodować przyśpieszoną lub nieregularną pracę serca; zamiast salbutamolu w postaci tabletek, dopuszczalne jest stosowanie salbutamolu w postaci inhalatora (w dawkach ustalonych przez lekarza),

-    innych leków zawierających fenylefrynę i efedrynę lub innych substancji sympatykomimetycznych, np. takich, które wchodzą w skład leków zmniejszających przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, w tym kropli do nosa.

ASPIRIN COMPLEX może osłabiać działanie:

-    leków stosowanych w celu usunięcia z organizmu nadmiaru wody i zwiększenia ilości oddawanego moczu (antagoniści receptora aldosteronowego i diuretyki pętlowe),

-    leków obniżających ciśnienie krwi (leki hipotensyjne takie jak: guanetydyna, metyldopa, beta--adrenolityczne).

-    leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. probenecyd, sulfinpirazon).

ASPIRIN COMPLEX z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby przed zażyciem granulat wsypać do wody i dobrze wymieszać. Spożywanie alkoholu podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego i zaburzyć zdolność reakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem połączenia leków wchodzących w skład leku ASPIRIN COMPLEX leku tego nie stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten należy do grupy leków [określanej mianem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)], które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku ASPIRIN COMPLEX może dochodzić do obniżenia zdolności reagowania na bodźce. Ryzyko wystąpienia tego typu działania może ulec zwiększeniu w wyniku równoczesnego spożywania alkoholu. Należy to wziąć pod uwagę w sytuacjach, w których konieczna jest nasilona koncentracja uwagi, np. podczas prowadzenia samochodu.

ASPIRIN COMPLEX zawiera sacharozę

ASPIRIN COMPLEX zawiera 2 g sacharozy (rodzaj cukru) w każdej saszetce (co odpowiada 0,17 wymiennika węglowodanowego, WW). Powinny to wziąć pod uwagę osoby chore na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX.

Jak przyjmować lek ASPIRIN COMPLEX

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, dawkowanie przedstawia się następująco:

Wiek

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Dorośli

1-2 saszetki

Do 6 saszetek

W razie potrzeby pojedyncze dawki można przyjmować w odstępach 4-8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 saszetek.

Wysypać zawartość jednej lub dwóch saszetek leku ASPIRIN COMPLEX do szklanki wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast całą zawartość szklanki. Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.

Nie należy zażywać tego leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać tego leku dzieciom ani młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej. Z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem tego leku u młodzieży trudno jest ustalić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie wiekowej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ASPIRIN COMPLEX

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić: ból głowy, zawroty głowy, drgawki, wymioty, , szumy w uszach, przyspieszenie rytmu serca (tachykardia), ból w klatce piersiowej, pobudzenie lub duszność.

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku ASPIRIN COMPLEX należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

Wszystkie niżej wymienione objawy są bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi, które mogą wymagać pilnej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

•    Wrzody trawienne, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do perforacji.

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Wystąpienie czarnych stolców lub wymioty krwią są objawami krwawienia z przewodu pokarmowego.

•    Reakcje uczuleniowe (w tym trudności z oddychaniem, wysypka z możliwym spadkiem ciśnienia krwi), zwłaszcza u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.

•    Hemoliza (rozpad krwinek czerwonych) w przypadku ciężkich postaci niedoboru G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu).

•    Zaburzenie czynności nerek, niewydolność nerek.

Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:

•    Zwiększone ryzyko krwawienia.

•    Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, niestrawność i zapalenie błony śluzowej żołądka.

•    Zwiększenie aktywności białek wątroby (enzymów wątrobowych).

•    Zawroty głowy, szumy uszne.

Łagodne działania niepożądane:

•    Nudności, wymioty, biegunka.

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:

Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W razie zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:

•    Objawy niepożądane ze strony serca (np. przyspieszenie rytmu serca lub nieregularne bicie serca).

•    Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego (prostaty).

•    Podwyższenie ciśnienia krwi (nie dotyczy osób z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym).

•    Bezsenność, rzadko halucynacje oraz inne objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego.

•    Objawy skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł ocenić ciężkość reakcji i podjąć decyzję co do dalszego postępowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ASPIRIN COMPLEX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i saszetkach. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ASPIRIN COMPLEX

-    Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy (500 mg) i chlorowodorek pseudoefedryny (30 mg).

-    Pozostałe składniki leku to kwas cytrynowy bezwodny, sacharoza, hypromeloza, sacharyna, aromat pomarańczowy (zawierający alkohol benzylowy, alfa-tokoferol, skrobię modyfikowaną i maltodekstrynę).

Jak wygląda ASPIRIN COMPLEX i co zawiera opakowanie

ASPIRIN COMPLEX ma postać granulek do sporządzania zawiesiny doustnej mających barwę od

białej do żółtawej.

Lek ten dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 lub 20 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca

Bayer Bitterfeld GmbH OT Greppin Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Choć produkt ten jest dopuszczony do obrotu w innych krajach członkowskich, nie wszędzie musi znajdować się w obrocie.

Niemcy:    Aspirin Complex 500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum

Einnehmen

Austria:    Aspirin Complex Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Bułgaria:    AcnnpnH KoMnaeKC 500 mg / 30 mg TpaHynH 3a nepoparaa cycnerona

Czechy:

Węgry:

Polska:

Słowenia:

Słowacja:


Aspirin Complex 500 mg / 30 mg por.gra.sus.

Aspirin Komplex 500 mg / 30 mg granulátům belsöleges szuszpenzióhoz Aspirin Complex 500 mg / 30 mg Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Aspirin Complex 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg Granulát na perorálnu suspenziu

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Aspirin Complex

Charakterystyka Aspirin complex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIRIN COMPLEX, 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza w ilości 2 g na saszetkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Granulat o barwie białej do żółtawej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

ASPIRIN COMPLEX jest stosowany w leczeniu objawowym obrzęku błony śluzowej nosa oraz gorączki i bólu związanych z przeziębieniem.

ASPIRIN COMPLEX jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz u młodzieży w wieku od 16 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jednorazowo zawartość 1-2 saszetek.

W razie konieczności dawkę pojedynczą można powtarzać w odstępach 4-8 godzin. Nie podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa wynosząca 6 saszetek.

Jeśli dominuje jeden z objawów, bardziej właściwe jest zastosowanie preparatu jednoskładnikowego. ASPIRIN COMPLEX nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego ASPIRIN COMPLEX u dzieci oraz u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz. Ze względu na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego ASPIRIN COMPLEX u dzieci i młodzieży, nie jest możliwe sformułowanie zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Przed zażyciem ASPIRIN COMPLEX należy rozpuścić w szklance wody.

Przeciwwskazania

4.3


• Nadwrażliwość na substancje czynne, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Dodatni wywiad w kierunku astmy oskrzelowej indukowanej salicylanami lub substancjami o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

•    Aktywne owrzodzenie przewodu pokarmowego.

•    Skaza krwotoczna.

•    Ciąża.

•    Karmienie piersią.

• Ciężka niewydolność wątroby.

• Ciężka niewydolność nerek.

• Ciężka niewydolność serca.

•    Stosowanie metotreksatu w dawkach od 15 mg/tydzień.

• Ciężkie nadciśnienie tętnicze.

• Ciężka choroba wieńcowa.

•    Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy w ciągu poprzedzających dwóch tygodni.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Stosowanie leków przeciwzakrzepowych.

•    Dodatni wywiad w kierunku owrzodzeń przewodu pokarmowego, w tym przewlekłej lub nawrotowej choroby wrzodowej, bądź w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego.

• Zaburzenie czynności nerek lub zaburzenie czynności układu krwionośnego (np. choroba naczyniowa nerek, zastoinowa niewydolność serca, hipowolemia, duży zabieg chirurgiczny, sepsa lub poważne incydenty krwotoczne), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek lub wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

•    Zaburzenie czynności wątroby.

•    Nadwrażliwość na leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne lub przeciwreumatyczne lub oraz na inne alergeny.

•    Nadczynność tarczycy, łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, rozrost gruczołu krokowego oraz nadmierna wrażliwość na leki sympatykomimetyczne.

•    Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na wpływ pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy.

Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli oraz napady astmy i inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, katar sienny, polipy nosa oraz przewlekłe choroby układu oddechowego. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergicznie (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywkę) na inne substancje.

Kwas acetylosalicylowy — wskutek działania hamującego agregację płytek krwi utrzymującego się przez kilka dni od jego podania — może zwiększać skłonność do krwawień w trakcie oraz po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba).

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego może on zatem wywołać napad dny moczanowej.

Bardzo częste stosowanie leków przeciwbólowych (zwłaszcza kilku różnych leków przeciwbólowych jednocześnie) może spowodować trwałe uszkodzenie nerek (nefropatia analgetyczna).

Jedna saszetka ASPIRIN COMPLEX zawiera 2 g sacharozy (czyli ilość odpowiadającą 0,17 wymiennika węglowodanowego). Fakt ten należy uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Aspirin COMPLEX.

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu (G6PD) kwas acetylosalicylowy może wywoływać hemolizę lub niedokrwistość hemolityczną. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia hemolizy są np. stosowanie wysokich dawek kwasu acetylosalicylowego, gorączka oraz ostre zakażenia.

Dzieci i młodzież

Istnieje potencjalny związek pomiędzy stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży w zakażeniach wirusowych przebiegających z gorączką lub bez gorączki a wystąpieniem zespołu Reye’a. W związku z tym nie stosować ASPIRIN COMPLEX u dzieci oraz u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki, których jednoczesne stosowanie z ASPIRIN COMPLEX jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3):

•    Metotreksat w dawkach od 15 mg/tydzień — ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na układ krwiotwórczy (leki przeciwzapalne zmniejszają klirens nerkowy metotreksatu, a salicylany wypierają metotreksat z miejsc wiązania na białkach osocza).

•    Inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) w ciągu poprzedzających dwóch tygodni — ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu krążenia (np. arytmii, reakcji nadciśnieniowych).

Leki, których jednoczesne stosowanie z ASPIRIN COMPLEX wymaga zachowania ostrożności:

•    Metotreksat w dawkach mniejszych od 15 mg/tydzień — ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na układ krwiotwórczy (leki przeciwzapalne zmniejszają klirens nerkowy metotreksatu, a salicylany wypieraj ą metotreksat z miejsc wiązania na białkach osocza).

•    Leki przeciwzakrzepowe, leki trombolityczne oraz inne inhibitory agregacji płytek krwi lub hemostazy — ze względu na zwiększone ryzyko krwawień.

•    Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne łącznie z salicylanami w wysokich dawkach — ze względu na zwiększone ryzyko powstania owrzodzeń przewodu pokarmowego i krwawienia z przewodu pokarmowego wskutek synergistycznego działania tych leków.

•    Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) — ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego wskutek prawdopodobnie synergistycznego działania tych leków.

•    Digoksyna — ze względu na to, że stężenie digoksyny w osoczu ulega zwiększeniu z powodu zmniejszenia wydzielania nerkowego.

•    Leki hipoglikemizujące, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika — ze względu na to, że kwas salicylowy w dużych dawkach wykazuje właściwości hipoglikemizujące oraz wypiera pochodne sulfonylomocznika z miejsc wiązania na białkach osocza).

•    Leki moczopędne łącznie z kwasem acetylosalicylowym w wyższych dawkach — ze względu na zmniejszanie filtracji kłębuszkowej wskutek zahamowania syntezy prostaglandyn nerkowych.

• Glikokortykosteroidy stosowane ogólnie z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego w leczeniu substytucyjnym choroby Addisona — ze względu na to, że w trakcie leczenia glikokortykosteroidami dochodzi do zmniejszenia stężenia salicylanów we krwi wskutek zwiększonej eliminacji salicylanów pod wpływem glikokortykosteroidów, co wiąże się

z ryzykiem przedawkowania salicylanów po odstawieniu glikokortykosteroidów.

•    Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) łącznie z kwasem acetylosalicylowym w wyższych dawkach — ze względu na zmniejszenie filtracji kłębuszkowej wskutek zahamowania syntezy prostaglandyn rozszerzaj ących naczynia oraz na zmniejszenie działania hipotensyjnego.

•    Kwas walproinowy — ze względu na zwiększoną toksyczność kwasu walproinowego wskutek wyparcia go z miejsc wiązania na białkach osocza.

•    Alkohol — ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego i wydłużenie czasu krwawienia wskutek addytywnego działania alkoholu i kwasu acetylosalicylowego.

•    Leki urykozuryczne, np. benzbromaron, probenecyd — ze względu na zmniejszenie działania urykozurycznego (wskutek konkurowania w procesie eliminacji kwasu moczowego przez cewki nerkowe).

•    Salbutamol w tabletkach — ze względu na nasilenie działania (nasilenie działań niepożądanych ze strony układu krążenia); nie wyklucza to jednak roztropnego stosowania wziewnych leków rozszerzających oskrzela o działaniu adrenomimetycznym.

•    Leki przeciwdepresyjne — ze względu na nasilenie działania.

•    Inne leki sympatykomimetyczne — ze względu na nasilenie działania.

•    Leki hipotensyjne, takie jak guanetydyna, metyldopa, beta-blokery — ze względu na osłabienie działania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na brak danych dotyczących łącznego stosowania obu substancji czynnych produktu leczniczego ASPIRIN COMPLEX jego stosowanie podczas ciąży jest przeciwwskazane.

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i płodu. Badania epidemiologiczne sugerują, iż stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewień wrodzonych. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad rozwojowych układu krążenia zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to jest tym większe, im większa jest dawka stosowanych inhibitorów syntezy prostaglandyn i im dłuższy jest okres ich stosowania.

U zwierząt wykazano, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększenia ryzyka obumarcia zapłodnionego jaja przed i po zagnieżdżeniu oraz zwiększenia ryzyka obumarcia zarodka i płodu. U zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn, stwierdzono ponadto zwiększoną częstość występowania różnych wad rozwojowych, w tym wad układu krążenia.

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne.

W przypadku stosowania kwasu acetylosalicylowego u kobiet starających się zajść w ciążę bądź u kobiet w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy czas.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn:

•    mogą powodować narażenie płodu na:

-    działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

-    zaburzenie czynności nerek mogące ulec progresji do niewydolności nerek i małowodzia,

•    mogą powodować narażenie matki i płodu pod koniec ciąży na:

-    zaburzenie czynności nerek mogące ulec progresji do niewydolności nerek i małowodzia,

-    możliwość wydłużenia czasu krwawienia wskutek działania antyagregacyjnego, które może wystąpić nawet przy bardzo małych dawkach,

- zahamowania czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.

W związku z powyższym kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Ograniczone dane dotyczące stosowania pseudoefedryny w ciąży nie dostarczają żadnych dowodów zwiększonego ryzyka powstawania wad wrodzonych. Mimo tego pseudoefedryny nie należy stosować podczas ciąży.

W badaniach na zwierzętach obie substancje czynne wykazywały działanie toksyczne na układ rozrodczy (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Zarówno salicylany, jak i pseudoefedryna przenikają do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Wobec braku dostępnych danych na temat łącznego stosowania obu tych substancji stosowanie ASPIRIN COMPLEX u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet wskutek wpływu na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu tych leków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie ASPIRIN COMPLEX może upośledzać zdolność reagowania. Jednoczesne spożywanie alkoholu może nasilać ten efekt. Fakt ten należy brać pod uwagę przy wykonywaniu czynności wymagających wzmożonej uwagi, np. podczas prowadzenia samochodu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi obejmujące zespół astmatyczny, łagodne lub umiarkowane reakcje mogące obejmować skórę, drogi oddechowe, przewód pokarmowy i układ krwionośny, w tym takie objawy, jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, niewydolność serca i układu oddechowego oraz — w bardzo rzadko występujących przypadkach — ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, dyspepsja, zapalenie błony śluzowej żołądka).

Nudności, wymioty, biegunka.

Owrzodzenia przewodu pokarmowego mogące w pojedynczych przypadkach prowadzić do perforacji przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zaburzenie czynności wątroby ze towarzyszącym zwiększeniem aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększenie ryzyka krwawień, np. krwawień w okresie okołooperacyjnym, krwiaków, krwawień z nosa, krwawień z układu moczowo-płciowego oraz krwawień z dziąseł Hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z ciężkimi postaciami niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu (G6PD).

Krwawienia te mogą prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości pokrwotocznej -z niedoboru żelaza (np. w przebiegu krwawień utajonych) z towarzyszącymi odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak osłabienie, bladość powłok skórnych i objawy hipoperfuzji narządów.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy mogące być objawami przedawkowania.

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne mogące być objawami przedawkowania.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Opisywano przypadki zaburzenia czynności nerek, ostrej niewydolność nerek.

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny

Zaburzenia naczyniowe

Zwiększenie ciśnienia tętniczego, jednak nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia tętniczego.

Zaburzenia serca

Różne objawy ze strony serca (np. częstoskurcz, kołatanie serca, arytmie).

Zaburzenia układu nerwowego

Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, w rzadko występujących przypadkach omamy).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Różne objawy skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Kwas acetylosalicylowy

Istnieje różnica pomiędzy przewlekłym przedawkowaniem z dominującymi zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego („salicylizm”) a ostrym zatruciem, którego główną cechą są ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Oprócz zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. utrata potasu), hipoglikemii, wysypki skórnej i krwawień z przewodu pokarmowego ostre zatrucie kwasem acetylosalicylowym może objawiać się też hiperwentylacją, szumami usznymi, nudnościami, wymiotami, zaburzeniami widzenia i słuchu, bólem głowy, zawrotami głowy i dezorientacją.

W ciężkich zatruciach może wystąpić majaczenie, drżenie, duszność, wzmożone pocenie się, odwodnienie, gorączka i śpiączka. W zatruciach zakończonych zgonem przyczyną jest niewydolność oddechowa.

Pseudoefedryna

W wyniku zatrucia mogą wystąpić nasilone reakcje ze strony układu współczulnego, np. częstoskurcz, ból w klatce piersiowej, pobudzenie psychoruchowe, nadciśnienie tętnicze, świszczący oddech lub duszność, drgawki, omamy.

Metody stosowane w leczeniu zatruć produktem leczniczym ASPIRIN COMPLEX zależą od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych zatrucia. Są to metody zwykle stosowane w celu zmniejszenia wchłaniania substancji czynnej: przyspieszanie wydalania substancji czynnej, monitorowanie równowagi wodno-elektrolitowej oraz korygowanie zaburzeń termoregulacji, zaburzeń oddychania i zaburzeń ze strony układu krążenia i układu nerwowego. W przypadku przedawkowania niezwykle istotne jest uzyskanie pomocy lekarskiej, nawet jeśli u pacjenta nie występują żadne objawy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ nerwowy, inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe - kwas acetylosalicylowy, kod ATC: N02B A01

Grupa farmakoterapeutyczna: układ oddechowy, leki zmniejszające przekrwienie i obrzęk błony śluzowej do stosowania ogólnoustrojowego - leki sympatykomimetyczne - pseudoefedryna, kod ATC: R01B A02

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Mechanizm działania kwasu acetylosalicylowego polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenaz — enzymów uczestniczących w syntezie prostaglandyn.

Kwas acetylosalicylowy hamuje także agregację płytek krwi przez blokowanie syntezy tromboksanu A2 w płytkach krwi.

Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym o działaniu agonistycznym wobec receptorów alfa-adrenergicznych. Pseudoefedryna jest prawoskrętnym izomerem efedryny, przy czym oba te związki wykazują taką samą skuteczność w zmniejszaniu przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Pobudzają one receptory alfa-adrenergiczne mięśni gładkich naczyń krwionośnych, przez co powodują obkurczenie rozszerzonych tętniczek w błonie śluzowej nosa i zmniejszają napływ krwi do przekrwionej okolicy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas acetylosalicylowy

Po podaniu doustnym kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. W trakcie i po wchłonięciu kwas acetylosalicylowy jest przekształcany do głównego metabolitu, którym jest kwas salicylowy. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego w osoczu osiągane jest po 10-20 minutach, a kwasu salicylowego po 0,3-2 godzinach.

Zarówno kwas acetylosalicylowy, jak i kwas salicylowy wykazują duży stopień wiązania z białkami osocza i ulegają szybkiej dystrybucji w całym organizmie. Kwas salicylowy przenika do mleka kobiecego i przez łożysko.

Eliminacja kwasu salicylowego odbywa się głównie drogą metabolizmu wątrobowego, a jego główne metabolity to kwas salicylurowy, glukuronid fenolowy kwasu salicylowego, glukuronid acetylowy kwasu salicylowego, kwas gentyzynowy i kwas gentyzurowy.

Kinetyka eliminacji kwasu salicylowego jest zależna od dawki, ponieważ metabolizm kwasu salicylowego jest ograniczony przez pojemność enzymów wątrobowych. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 2-3 godzin po zastosowaniu małych dawek do około 15 godzin po podaniu dużych dawek. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Pseudoefedryna

Lek ulega szybkiemu wchłanianiu. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 20-120 minutach. Maksymalne stężenie mieści się w zakresie 113-140 pig/l. Objętość dystrybucji wynosi od 2,4 do 3,3 l. Około 70-90% leku jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu leku, a głównym czynnym metabolitem jest norpseudoefedryna. Związek ten jest wydalany w moczu jako około 1% dawki pseudoefedryny u zdrowych osób, natomiast może stanowić około 6% u pacjentów z przewlekłą alkalizacją moczu. Alkalizacja moczu może zmniejszyć wydalanie z moczem szczególnie przy pH powyżej 5,5. Pseudoefedryna przenika do mleka kobiecego. Okres półtrwania leku wynosi od 5 do 6 godzin przy pH moczu wynoszącym od 5 do 6. Okres półtrwania leku zależy od pH moczu: u pacjenta z długotrwałą alkalizacją moczu wyniósł on 50 godzin, a u pacjenta z bardzo zakwaszonym moczem — 1,5 godziny.

Konwencjonalna hemodializa wykazuje jedynie minimalną skuteczność w usuwaniu pseudoefedryny z organizmu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa kwasu acetylosalicylowego jest dobrze udokumentowany w badaniach nieklinicznych. W badaniach na zwierzętach kwas acetylosalicylowy powodował uszkodzenie nerek oraz owrzodzenia przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy został w stopniu wystarczającym przebadany pod kątem działania mutagennego i rakotwórczego; nie znaleziono dowodów świadczących o możliwym działaniu mutagennym lub rakotwórczym.

Stwierdzono, że salicylany wykazują działanie teratogenne u kilku gatunków zwierząt. Istnieją doniesienia dotyczące zaburzeń implantacji jaja płodowego, działania toksycznego na zarodek i płód oraz zaburzeń sprawności uczenia się u potomstwa narażonego na działanie salicylanów w okresie życia wewnątrzmacicznego.

Pseudoefedryna jest lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa od dawna stosowanym u ludzi. Nie zebrano żadnych danych świadczących o działaniu mutagennym pseudoefedryny. W dawkach toksycznych dla matki, pseudoefedryna wywoływała działanie toksyczne na płód (zmniejszenie masy płodów i opóźnienie kostnienia) u szczurów. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu pseudoefedryny na płodność oraz na rozwój peri- i postnatalny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sacharoza Hypromeloza Sacharyna

Aromat pomarańczowy zawierający alkohol benzylowy, alfa-tokoferol, skrobię modyfikowaną, E1450 i maltodekstrynę

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 x 2 i 10 x 2 saszetki (papier, folia aluminiowa, polietylen) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15078

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.02.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Aspirin Complex