Imeds.pl

Aspirin Complex 500 Mg + 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASPIRIN COMPLEX

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

kwas acetylosalicylowy 500 mg + chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg

(Acidum acetylsalicylicum 500 mg + Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek ASPIRIN COMPLEX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX

3.    Jak przyjmować lek ASPIRIN COMPLEX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ASPIRIN COMPLEX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ASPIRIN COMPLEX i w jakim celu się go stosuje

Lek ASPIRIN COMPLEX ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Granulki barwy białej do żółtawej zawierają dwie substancje czynne, którymi są: kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i chlorowodorek pseudoefedryny.

Lek ASPIRIN COMPLEX jest stosowany w leczeniu objawowym obrzęku błony śluzowej nosa oraz gorączki i bólu związanych z przeziębieniem. Jeśli u pacjenta występuje tylko jeden z wymienionych wyżej objawów, wówczas bardziej odpowiednie może być użycie leku zawierającego tylko jedną z wymienionych wyżej dwóch substancji czynnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX Kiedy nie przyjmować leku ASPIRIN COMPLEX

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, chlorowodorek pseudoefedryny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości astma spowodowana podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych),

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka,

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień,

-    w przypadku ciąży lub karmienia piersią,

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

-    jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawce 15 mg na tydzień lub większej,

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo wysokie ciśnienie krwi lub ciężka choroba wieńcowa,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO) lub przyjmował te leki w ciągu minionych dwóch tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ASPIRIN COMPLEX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (uczulenie) na inne leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne lub przeciwzapalne,

- jeśli u pacjenta występują alergie (np. alergie z towarzyszącą wysypką, swędzeniem skóry, pokrzywką), astma, katar sienny, obrzmienie błony śluzowej nosa (polipy nosowe) lub długotrwałe choroby układu oddechowego,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew i przeciwdziałające krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe),

- jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego,

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i wątroby,

- u pacjentów z zaburzoną czynnością układu krążenia (np. kiedy serce nie pompuje wystarczająco dobrze krwi do innych części ciała, w przypadku zmniejszenia objętości krwi krążącej

w organizmie, w przypadku dużych zabiegów chirurgicznych, w przypadku zakażenia krwi lub masywnych krwotoków),

-    jeśli pacjent ma być poddany zabiegom chirurgicznym (dotyczy również drobnych zabiegów, takich jak wyrywanie zęba),

-    jeśli pacjent choruje na nadczynność tarczycy, cukrzycę, choroby serca, podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskrę), powiększenie gruczołu krokowego (prostaty) lub w przypadku nadwrażliwości na niektóre substancje czynne zawarte w lekach przeciwkaszlowych lub lekach stosowanych w przeziębieniu, takich jak fenylefryna i efedryna (substancje sympatykomimetyczne),

-    jeśli pacjent długotrwale zażywa kilka leków przeciwbólowych jednocześnie, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek,

-    u pacjentów podatnych na wystąpienie dny moczanowej; w małych dawkach kwas acetylosalicylowy zmniejsza bowiem wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny moczanowej,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu) (dziedziczna choroba wpływająca na krwinki czerwone), gdyż podwyższone stężenia kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do hemolizy (czyli rozpadu krwinek czerwonych).

Jeśli pacjent nie ma pewności, czy powinien przyjmować ten lek, wówczas powinien on skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny i może wystąpić u nich bezsenność lub widzenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją (halucynacje).

Dzieci i młodzież

Istnieje potencjalny związek pomiędzy stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży a wystąpieniem zespołu Reye’a. Zespół Reye’a jest bardzo rzadką chorobą, która może doprowadzić do śmierci. Z tego powodu kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci oraz u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Inne leki a ASPIRIN COMPLEX

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Aktywność wymienionych niżej leków może ulec zmianie pod wpływem przyjmowania leku ASPIRIN COMPLEX. Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych niżej leków, powinien wówczas poinformować o tym lekarza, który być może dostosuje dawki tychże leków.

ASPIRIN COMPLEX może nasilać działanie:

-    leków rozrzedzających krew i zapobiegających jej zbyt łatwemu krzepnięciu, np. tyklopidyny,

-    leków takich jak kortyzon lub prednizolon, kiedy stosowane są doustnie lub w zastrzykach,

-    digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca lub nieregularnych uderzeniach serca) poprzez zwiększenie stężenia digoksyny we krwi,

-    leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne),

-    leków obniżających stężenie glukozy we krwi (leki przeciwcukrzycowe),

-    metotreksatu (co może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),

-    kwasu walproinowego (lek stosowany w leczeniu padaczki),

-    leków przeciwdepresyjnych, w tym inhibitorów MAO,

-    salbutamolu w postaci tabletek, co może powodować przyśpieszoną lub nieregularną pracę serca; zamiast salbutamolu w postaci tabletek, dopuszczalne jest stosowanie salbutamolu w postaci inhalatora (w dawkach ustalonych przez lekarza),

-    innych leków zawierających fenylefrynę i efedrynę lub innych substancji sympatykomimetycznych, np. takich, które wchodzą w skład leków zmniejszających przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, w tym kropli do nosa.

ASPIRIN COMPLEX może osłabiać działanie:

-    leków stosowanych w celu usunięcia z organizmu nadmiaru wody i zwiększenia ilości oddawanego moczu (antagoniści receptora aldosteronowego i diuretyki pętlowe),

-    leków obniżających ciśnienie krwi (leki hipotensyjne takie jak: guanetydyna, metyldopa, beta--adrenolityczne).

-    leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. probenecyd, sulfinpirazon).

ASPIRIN COMPLEX z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby przed zażyciem granulat wsypać do wody i dobrze wymieszać. Spożywanie alkoholu podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego i zaburzyć zdolność reakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem połączenia leków wchodzących w skład leku ASPIRIN COMPLEX leku tego nie stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten należy do grupy leków [określanej mianem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)], które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku ASPIRIN COMPLEX może dochodzić do obniżenia zdolności reagowania na bodźce. Ryzyko wystąpienia tego typu działania może ulec zwiększeniu w wyniku równoczesnego spożywania alkoholu. Należy to wziąć pod uwagę w sytuacjach, w których konieczna jest nasilona koncentracja uwagi, np. podczas prowadzenia samochodu.

ASPIRIN COMPLEX zawiera sacharozę

ASPIRIN COMPLEX zawiera 2 g sacharozy (rodzaj cukru) w każdej saszetce (co odpowiada 0,17 wymiennika węglowodanowego, WW). Powinny to wziąć pod uwagę osoby chore na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku ASPIRIN COMPLEX.

Jak przyjmować lek ASPIRIN COMPLEX

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, dawkowanie przedstawia się następująco:

Wiek

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Dorośli

1-2 saszetki

Do 6 saszetek

W razie potrzeby pojedyncze dawki można przyjmować w odstępach 4-8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 saszetek.

Wysypać zawartość jednej lub dwóch saszetek leku ASPIRIN COMPLEX do szklanki wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast całą zawartość szklanki. Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.

Nie należy zażywać tego leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać tego leku dzieciom ani młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej. Z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem tego leku u młodzieży trudno jest ustalić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie wiekowej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ASPIRIN COMPLEX

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić: ból głowy, zawroty głowy, drgawki, wymioty, , szumy w uszach, przyspieszenie rytmu serca (tachykardia), ból w klatce piersiowej, pobudzenie lub duszność.

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku ASPIRIN COMPLEX należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

Wszystkie niżej wymienione objawy są bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi, które mogą wymagać pilnej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

•    Wrzody trawienne, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do perforacji.

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Wystąpienie czarnych stolców lub wymioty krwią są objawami krwawienia z przewodu pokarmowego.

•    Reakcje uczuleniowe (w tym trudności z oddychaniem, wysypka z możliwym spadkiem ciśnienia krwi), zwłaszcza u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.

•    Hemoliza (rozpad krwinek czerwonych) w przypadku ciężkich postaci niedoboru G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu).

•    Zaburzenie czynności nerek, niewydolność nerek.

Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:

•    Zwiększone ryzyko krwawienia.

•    Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, niestrawność i zapalenie błony śluzowej żołądka.

•    Zwiększenie aktywności białek wątroby (enzymów wątrobowych).

•    Zawroty głowy, szumy uszne.

Łagodne działania niepożądane:

•    Nudności, wymioty, biegunka.

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:

Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W razie zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:

•    Objawy niepożądane ze strony serca (np. przyspieszenie rytmu serca lub nieregularne bicie serca).

•    Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego (prostaty).

•    Podwyższenie ciśnienia krwi (nie dotyczy osób z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym).

•    Bezsenność, rzadko halucynacje oraz inne objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego.

•    Objawy skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł ocenić ciężkość reakcji i podjąć decyzję co do dalszego postępowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ASPIRIN COMPLEX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i saszetkach. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ASPIRIN COMPLEX

-    Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy (500 mg) i chlorowodorek pseudoefedryny (30 mg).

-    Pozostałe składniki leku to kwas cytrynowy bezwodny, sacharoza, hypromeloza, sacharyna, aromat pomarańczowy (zawierający alkohol benzylowy, alfa-tokoferol, skrobię modyfikowaną i maltodekstrynę).

Jak wygląda ASPIRIN COMPLEX i co zawiera opakowanie

ASPIRIN COMPLEX ma postać granulek do sporządzania zawiesiny doustnej mających barwę od

białej do żółtawej.

Lek ten dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 lub 20 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca

Bayer Bitterfeld GmbH OT Greppin Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Choć produkt ten jest dopuszczony do obrotu w innych krajach członkowskich, nie wszędzie musi znajdować się w obrocie.

Niemcy:    Aspirin Complex 500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum

Einnehmen

Austria:    Aspirin Complex Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Bułgaria:    AcnnpnH KoMnaeKC 500 mg / 30 mg TpaHynH 3a nepoparaa cycnerona

Czechy:

Węgry:

Polska:

S ł owenia: Słowacja:


Aspirin Complex 500 mg / 30 mg por.gra.sus.

Aspirin Komplex 500 mg / 30 mg granulatum belsoleges szuszpenzióhoz Aspirin Complex 500 mg / 30 mg Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Aspirin Complex 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo ASPIRIN COMPLEX 500 mg / 30 mg Granulat na peroralnu suspenziu

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6