Imeds.pl

Avasart 160 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AVASART 80 mg, tabletki powlekane AVASART 160 mg, tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Avasart i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avasart

3.    Jak stosować lek Avasart

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Avasart

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AVASART I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Avasart należy do klasy leków tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Lek Avasart działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

Avasart, 80 mg i 160 mg, tabletki powlekane stosuje się w leczeniu:

•    wysokiego ciśnienia krwi,

•    objawowej niewydolności serca.

Avasart może być stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej niewydolności serca. Avasart jest stosowany, gdy grupa leków określanych jako inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) nie mogą być zastosowane lub Avasart może być stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE, wówczas gdy nie można zastosować innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AVASART Kiedy nie stosować leku Avasart

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Avasart (patrz punkt 6: Inne informacje),

•    jeśli pacjent ma ciężką postać choroby wątroby,

•    jeśli pacjentka jest w co najmniej 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Ayasart poniżej 3. miesiąca ciąży (patrz punkt 2: Ciąża i karmienie piersią),

•    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Avasartu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    jeśli ma choroby wątroby,

•    jeśli ma ciężką postać choroby nerek lub jeśli stosuje się zabiegi dializacyjne (tzw. sztuczna nerka),

•    jeśli ma zwężenie tętnicy nerkowej,

•    jeśli niedawno miał wykonany przeszczep nerki,

•    jeśli jest leczony z powodu zawału lub niewydolności serca. Lekarz może zlecić kontrolę czynności nerek,

•    jeśli ma ciężką postać choroby serca, inną niż niewydolność serca lub zawał serca,

•    jeśli stosuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi (np. suplementy potasu lub substytuty (zamienniki) soli kuchennej zawierające potas), leki oszczędzające potas oraz heparynę. Konieczna może być kontrola ilości potasu we krwi w regularnych odstępach czasu,

•    jeśli pacjent ma aldosteronizm (jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron),

•    jeśli nastąpiła znaczna utrata płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków),

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

jeśli pacjent jest leczony inhibitorem ACE w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (ang. Mineralocorticoid Receptor Antagonist, MRA) (na przykład spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolityki (na przykład metoprolol).Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Avasart".

Lek Avasart a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować..

Stosowanie leku Avasart z niektórymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    leki moczopędne (tzw. diuretyki), np. furosemid, ponieważ spowoduje to gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi,

•    leki, które zwiększają ilość potasu we krwi,

•    leki przeciwbólowe tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibufrofen,

•    lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych),

•    inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności krążenia i zawału serca),

•    leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niektórych chorób serca).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Avasart" oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Avasart");

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (na przykład spironolakton, eplerenon) lub beta adrenolityki (na przykład metoprolol).

Stosowanie leku Avasart z jedzeniem i piciem

Lek Avasart można stosować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że zaszła w ciążę lub planuje zajście w ciążę, ponieważ lek Avasart może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. Lekarz zleci stosowanie innego leku zamiast leku Avasart.

Lek Avasart nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży (tj. do 3. miesiąca ciąży). Nie wolno go stosować u pacjentek powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Avasart nie jest zalecany u matek karmiących piersią. Lekarz zaleci inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Avasart może powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Avasart

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AVASART

Lek Avasart należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie odczuwają żadnych dolegliwości. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu ważne jest zgłaszanie się do lekarza, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Sposób podawania:

Lek Ayasart można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Lek Avasart należy połykać, popijając szklanką wody.

Lek Avasart należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze.

Tabletkę można dzielić na połowy.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Wysokie ciśnienie krwi

80 mg (jedna tabletka Avasart, 80 mg lub pół tabletki Avasart, 160 mg) na dobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zlecić większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg).

Może również zastosować lek Avasart razem z innym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Niewydolność serca

Dawka początkowa wynosi 40 mg (pół tabletki Avasart, 80 mg) dwa razy na dobę.

Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę (przez kilka tygodni) do uzyskania maksymalnej dawki:

160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez pacjenta.

Lek Avasart można podawać łącznie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca. Lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym schorzeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avasart

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie-

W przypadku przedawkowania tego leku mogą wystąpić silne zawroty głowy i (lub) omdlenia. Należy się położyć i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Avasart

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Avasart

Przerwanie stosowania leku Avasart może spowodować nasilenie się objawów choroby. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

O długości leczenia decyduje lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Avasart może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;

niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1000;

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

•    trudności z przełykaniem lub oddychaniem,

•    pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Często:

•    zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała,

•    niskie ciśnienie krwi z objawami, takimi jak zawroty głowy, omdlenia,

•    zaburzenia czynności nerek.

Niezbyt często:

•    wysypka (czerwone, swędzące grudki na skórze), zawroty głowy, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, zawroty głowy, nagła utrata przytomności (są to objawy reakcji alergicznej),

•    ciężkie zaburzenia czynności nerek,-

•    duszność, trudności z oddychaniem podczas leżenia,

•    obrzęk stóp lub nóg,

•    ból głowy,

•    kaszel,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    biegunka,

•    uczucie zmęczenia,

•    osłabienie.

Nieznana:

•    wysypka, niekiedy z gorączką, bólami stawów i mięśni, powiększeniem węzłów chłonnych (są to objawy choroby posurowiczej),

•    fioletowo-czerwone plamki na skórze, gorączka, świąd (są to objawy zapalenia naczyń krwionośnych),

•    zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków (z powodu zmniejszenia liczby płytek krwi),

•    bóle mięśni,

•    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek zakażenia (z powodu małej liczby krwinek białych),

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych (które może spowodować niedokrwistość),

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać skurcze mięśni i zaburzenia pracy serca),

•    żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu, świąd skóry i ciemne zabarwienie moczu),

•    zwiększone stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi (z powodu nieprawidłowej czynności nerek).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby. Na przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek, obserwowano rzadziej u pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AVASART

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Avasart w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Avasart

Substancją czynną leku jest walsartan.

Każda tabletka zawiera 80 mg lub 160 mg walsartanu.

Ponadto lek zawiera: powidon, celulozę mikrokrystaliczną, krospowidon, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki (Avasart, 80 mg): hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, makrogol 6 000, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172).

Otoczka tabletki (Avasart, 160 mg): hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, makrogol 6 000, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Avasart i co zawiera opakowanie

Avasart, 80 mg, tabletki powlekane: tabletka powlekana, koloru różowego, podłużna, bez plam i uszkodzeń, z linią podziału po jednej stronie.

W opakowaniu znajduje się 28 tabletek powlekanych.

Avasart, 160 mg, tabletki powlekane: tabletka powlekana, koloru żółtego, podłużna, bez plam i uszkodzeń, z linią podziału po jednej stronie.

W opakowaniu znajduje się 14 lub 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. (24) 357 44 44 Faks(24) 357 45 45

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

7