+ iMeds.pl

Azelastin comod 0,5 mg/mlUlotka Azelastin comod

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azelastin COMOD,

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azelastini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azelastin COMOD i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Azelastin COMOD

3.    Jak stosować Azelastin COMOD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Azelastin COMOD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST AZELASTIN COMOD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Azelastin COMOD zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działanie leków przeciwhistaminowych polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna łagodzi stan zapalny oczu.

Lek Azelastin COMOD może być stosowany w celu leczenia i zapobiegania dolegliwościom oczu spowodowanym przez katar sienny (alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Lek Azelastin COMOD może być też stosowany w celu leczenia dolegliwości oczu spowodowanych przez alergie na substancje, takie jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Lek Azelastin COMOD nie nadaje się do leczenia zakażeń oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM AZELASTIN COMOD

Kiedy nie stosować Azelastin COMOD:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników Azelastin COMOD (patrz punkt 6 „Co zawiera lek Azelastin COMOD”) i podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych.

Jeżeli powyższy punkt odnosi się do pacjenta, powinien on porozmawiać ze swoim lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Azelastin COMOD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-    jeżeli pacjent nie jest pewien, czy odczuwane dolegliwości oka są spowodowane alergią. W szczególności, jeżeli dolegliwości obejmują tylko jedno oko, występuje upośledzenie wzroku lub bolesność oka, i pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony nosa, to jest to raczej zakażenie oka, a nie alergia.

-    jeżeli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy pomimo stosowania leku Azelastin COMOD.

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem leku Azelastin COMOD

-    jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki dostępne bez recepty

-    jeżeli pacjent stosuje twarde soczewki kontaktowe.

Azelastin COMOD a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio i aktualnie lekach oraz lekach, które pacjent planuje zażywać, w tym o kroplach do oczu i innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie są znane interakcje między lekiem Azelastin COMOD a innymi lekami lub pożywieniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przez zastosowaniem tego leku.

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka, dlatego nie należy stosować go w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku mogło w istotny sposób zaburzać widzenie. Jednakże u pacjentów odczuwających jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia może wystąpić nieostre widzenie przez krótki czas po zakropleniu leku. Należy odczekać do ustąpienia objawów przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ AZELASTIN COMOD

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej należy zakraplać po jednej kropli leku do każdego oka, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli 4 razy na dobę.

Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezonowe zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej podaje się po jednej kropli do każdego oka, dwa razy na dobę.

Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli cztery razy na dobę.

O czym należy pamiętać:

-    Nie stosować leku Azelastin COMOD dłużej niż 6 tygodni.

-    Lek Azelastin COMOD należy stosować wyłącznie do oczu.

Sposób podawania leku

Umyć ręce.

Za pomocą czystej chusteczki jednorazowej delikatnie osuszyć brzeg dolnej powieki.
Rys. 1:

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. Przed pierwszym użyciem preparatu Azelastin COMOD proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki aż do pojawienia się pierwszej kropli roztworu. Po wykonaniu tej czynności butelka jest gotowa do aplikowania kropli.


Rys. 2:

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu, oprzeć kciuk na górnej części butelki, a pozostałe palce ułożyć na jej denku.


Rys. 3:

Oprzeć rękę trzymającą butelkę Azelastin COMOD na drugiej ręce, jak przedstawiono na rysunku.
Rys. 4:

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć lekko dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na środek denka butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki specjalnej technologii zaworowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu na

powierzchni oczu._

Rys. 5:

Następnie puścić powiekę, a potem delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (Rys. 4), wykonać kilka delikatnych mrugnięć, aby lek został rozprowadzony równomiernie

po powierzchni oka._

Rys. 6:

Po każdorazowym użyciu natychmiast zamknąć starannie butelkę nakładką. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby końcówka zakraplacza była sucha.


Jak długo stosować Azelastin COMOD

Azelastin COMOD należy stosować również po ustąpieniu objawów, tak długo, jak długo pacjent narażony jest na działanie alergenu (np. pyłków czy kurzu domowego).

U pacjentów z całorocznym alergicznym zapaleniem spojówek, nieprzerwane podawanie Azelastin COMOD nie powinno przekraczać 6 tygodni.

Stosowanie leku w przypadku sezonowych alergicznych zapaleń spojówek powyżej 6 tygodni może odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Azelastin COMOD

Nie ma potrzeby podejmować żadnych specjalnych działań. Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania. W razie obaw należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

W razie przypadkowego połknięcia leku Azelastin COMOD należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania Azelastin COMOD

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki należy zakroplić lek gdy tylko będzie to możliwe, a następnie kontynuować podawanie leku z częstością podaną powyżej lub zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania Azelastin COMOD

Leczenie za pomocą Azelastin URSAPHARM powinno odbywać się regularnie, aż do ustąpienia dolegliwości. W przypadku przedwczesnego przerwania terapii przy dalszym narażeniu na działanie alergenu, objawy alergii powrócą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Azelastin COMOD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe są następujące kategorie częstości występowania objawów niepożądanych.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznana:


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów, występują u 1 do 10 na 100 pacjentów, występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów, występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów, występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

częstości występowania nie da się określić na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często: Łagodne, przejściowe podrażnienie oczu

W razie wystąpienia objawów niepożądanych opisanych powyżej należy odstawić Azelastin COMOD, krople do oczu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy niepożądane zwykle szybko ustępują. Podejmowanie specjalnych działań nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia gorzkiego smaku w ustach można go zneutralizować napojem bezalkoholowym (np. sokiem lub mlekiem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ AZELASTIN COMOD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na kartoniku zewnętrznym (mm/rrrr). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Krople Azelastin COMOD można stosować tylko wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi się uszkodzenia zabezpieczenia opakowania.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Używany ostrożnie Azelastin COMOD może być stosowany nie dłużej niż 12 tygodni po pierwszym otwarciu pojemnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Azelastin URSAPHARM

-    Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50 mg/ml. Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.

-    Inne składniki leku to:

disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Azelastin COMOD i co zawiera opakowanie

Azelastin COMOD to klarowny, bezbarwny roztwór znajdujący się w 10 ml pojemniku hermetycznym wielodawkowym z pompką i wieczkiem.

Każde opakowanie zawiera 1 pojemnik hermetyczny wielodawkowy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 22 732 07 90 Telefax: 22 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2014

Edition 02/2014

Azelastin COMOD

Charakterystyka Azelastin comod

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azelastin COMOD,

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,05 % roztwór chlorowodorku azelastyny (0,50 mg/ml).

Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny (Azelastini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej .

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka

Krople do oczu należy podawać do worka spojówkowego mając głowę lekko odchyloną do tyłu. Podczas podawania należy zawsze unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem lub skórą.

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka, dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej cztery razy na dobę.

Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności, dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej 4 razy na dobę.

W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku podczas leczenia trwającego do 6 tygodni, dlatego terapię preparatem należy ograniczyć do maksymalnie 6 tygodni.

Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi (patrz punkt 4.4).

Stosowanie przez okres dłuższy niż 6 tygodni musi przebiegać pod kontrolą lekarza, nawet w przypadku sezonowego zapalenia spojówek.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Azelastin COMOD, nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu.

Podobnie, jak w przypadku innych leków w postaci kropli do oczu, podczas stosowania azelastyny, nie należy używać soczewek kontaktowych.

Inne ostrzeżenia podano w punktach 4.5 i 4.6.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Specyficzne badania dotyczące interakcji nie były prowadzone.

Prowadzono badania interakcji z użyciem dużych dawek doustnych. Nie mają one jednak żadnego znaczenia dla Azelastin COMOD, ponieważ po zakropleniu preparatu do oka ogólnoustrojowe stężenie substancji czynnej w jest na poziomie pikogramów.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania azelastyny u kobiet w okresie ciąży. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach duże dawki doustne tej substancji powodowały działania niepożądane (obumarcie płodu, zahamowanie wzrostu i wady rozwojowe kośćca). Po miejscowym zastosowaniu preparatu, stężenia substancji czynnej w organizmie są minimalne (jest na poziomie pikogramów), należy jednak zachować ostrożność stosując preparat Azelastin COMOD podczas ciąży.

Laktacja

Niewielkie ilości azelastyny przenikają do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stosowania preparatu Azelastin COMOD u kobiet karmiących piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest praktycznie nieprawdopodobne aby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem preparatu Azelastin COMOD, mogło pogarszać lub upośledzać widzenie w jakimś większym stopniu. Jednak pacjenci odczuwający jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, do chwili ustąpienia tych objawów.

4.8. Działania niepożądane

Częstość występowania objawów niepożądanych określa się na podstawie następujących kryteriów:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nie znana


(> 1/10)

(> 1/100 do <1/10)

(> 1/1000 do < 1/100)

(> 1/10000 do < 1/1000)

(< 1/10000)

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często: łagodne, przejściowe podrażnienie oka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane żadne specyficzne reakcje na przedawkowanie po podaniu do oka i ze względu na tę drogę podania także nie należy ich się spodziewać.

Brak doświadczeń z zastosowaniem toksycznych dawek chlorowodorku azelastyny u ludzi. Po przedawkowaniu lub w przypadku zatrucia można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (analogicznie, jak stwierdzano w badaniach na zwierzętach).

W takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe. Nie jest znana odtrutka dla azelastyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne, inne leki przeciwal ergi czne Kod ATC: S01GX07

Azelastyna pochodna ftalazynonu, jest związkiem o silnym i długotrwałym działaniu przeciwalergicznym. Działa antagonistycznie, na receptory Hj. Po podaniu miejscowym do oczu, lek wykazuje także działanie przeciwzapalne.

Z badań przedklinicznych in vivo i in vitro wynika, że azelastyna zmniejsza syntezę lub uwalnianie mediatorów chemicznych uczestniczących we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej, np. leukotrienów, histaminy, PAF (czynnik aktywujący płytki) i serotoniny.

W dotychczasowych badaniach u pacjentów przyjmujących długotrwale duże dawki azelastyny doustnie, wyniki EKG potwierdziły, że podawanie wielokrotnych dawek preparatu nie powoduje istotnych klinicznie zmian ustalonego odstępu QT (QTc).

Nie obserwowano związku pomiędzy leczeniem azelastyną, a występowaniem arytmii komorowych lub torsade depointes u ponad 3700 pacjentów leczonych doustną postacią azelastyny.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Farmakokinetyka po podaniu układowym

Po podaniu doustnym azelastyna jest szybko wchłaniana, przy czym jej bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 81%. Spożywanie pokarmów nie ma wpływu na absorpcję preparatu. Duża objętość dystrybucji wskazuje, że preparat w przeważającej części rozmieszczany jest na obwodzie. Stopień wiązania z białkami osocza jest stosunkowo mały (80 - 90%, stężenie zbyt małe, aby brać pod uwagę możliwość wypierania leku).

Okres półtrwania w fazie eliminacji po przyjęciu pojedynczej dawki preparatu wynosi około 20 godzin dla azelastyny i około 45 godzin dla jej biologicznie czynnego metabolitu, N-dezmetyloazelastyny. Preparat jest wydalany głównie z kałem.

Utrzymujące się wydalanie niewielkich ilości dawki z kałem sugeruje możliwość przenikania leku do krążenia jelitowo-wątrobowego.

Farmakokinetyka po podaniu miejscowym do oka

Po wielokrotnym zakropleniu preparatu zawierającego azelastynę o takim samym składzie jak Azelastin COMOD (w dawce jedna kropla do worka spojówkowego każdego oka, cztery razy na dobę) wartości Cmax w stanie równowagi stacjonarnej chlorowodorku azelastyny były bardzo małe i kształtowały się na granicy oznaczalności lub poniżej tej granicy.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Chlorowodorek azelastyny podawany świnkom morskim nie wykazywał działania alergizującego. Nie odnotowano działania genotoksycznego azelastyny w szeregu testów in vitro i in vivo, ani działania rakotwórczego w badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy.

Azelastyna podawana doustnie samicom i samcom szczura, w dawce powyżej 30,0 mg/kg/dobę, powodowała zależne od wielkości dawki obniżenie wskaźnika płodności.

W badaniach toksyczności przewlekłej, nie wykazano jednak, zarówno u osobników męskich jak i żeńskich, wystąpienia zmian w narządach płciowych, które byłyby wywołane przez azolastynę.

Zjawisko embriotoksyczności i teratogenności występowało u ciężarnych szczurów, myszy i królików jedynie w zakresie dawek toksycznych dla matek (np. obserwowano wady kośćca u szczurów i królików, którym podawano dawki 50 mg/kg/dobę).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian

Hypromeloza

Sorbitol

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

Zamknięta butelka: 2 lata

Nie należy używać leku dłużej niż 12 tygodni po pierwszym otwarciu pojemnika.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkość opakowania: 10 ml pojemnik hermetyczny wielodawkowy z pompką i wieczkiem. Jeden pojemnik zawiera 10 ml roztworu.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, Poland Telefon: 022 732 07 90 Telefax: 022 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20665

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.10.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2014

Edition 02/2014

Azelastin COMOD