Imeds.pl

Azelastin Comod 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azelastin COMOD,

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azelastini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azelastin COMOD i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Azelastin COMOD

3.    Jak stosować Azelastin COMOD

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Azelastin COMOD

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST AZELASTIN COMOD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Azelastin COMOD zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działanie leków przeciwhistaminowych polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna łagodzi stan zapalny oczu.

Lek Azelastin COMOD może być stosowany w celu leczenia i zapobiegania dolegliwościom oczu spowodowanym przez katar sienny (alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Lek Azelastin COMOD może być też stosowany w celu leczenia dolegliwości oczu spowodowanych przez alergie na substancje, takie jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Lek Azelastin COMOD nie nadaje się do leczenia zakażeń oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM AZELASTIN COMOD

Kiedy nie stosować Azelastin COMOD:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników Azelastin COMOD (patrz punkt 6 „Co zawiera lek Azelastin COMOD”) i podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych.

Jeżeli powyższy punkt odnosi się do pacjenta, powinien on porozmawiać ze swoim lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Azelastin COMOD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-    jeżeli pacjent nie jest pewien, czy odczuwane dolegliwości oka są spowodowane alergią. W szczególności, jeżeli dolegliwości obejmują tylko jedno oko, występuje upośledzenie wzroku lub bolesność oka, i pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony nosa, to jest to raczej zakażenie oka, a nie alergia.

-    jeżeli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy pomimo stosowania leku Azelastin COMOD.

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem leku Azelastin COMOD

-    jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki dostępne bez recepty

-    jeżeli pacjent stosuje twarde soczewki kontaktowe.

Azelastin COMOD a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio i aktualnie lekach oraz lekach, które pacjent planuje zażywać, w tym o kroplach do oczu i innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie są znane interakcje między lekiem Azelastin COMOD a innymi lekami lub pożywieniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przez zastosowaniem tego leku.

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka, dlatego nie należy stosować go w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku mogło w istotny sposób zaburzać widzenie. Jednakże u pacjentów odczuwających jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia może wystąpić nieostre widzenie przez krótki czas po zakropleniu leku. Należy odczekać do ustąpienia objawów przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ AZELASTIN COMOD

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej należy zakraplać po jednej kropli leku do każdego oka, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli 4 razy na dobę.

Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezonowe zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej podaje się po jednej kropli do każdego oka, dwa razy na dobę.

Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli cztery razy na dobę.

O czym należy pamiętać:

-    Nie stosować leku Azelastin COMOD dłużej niż 6 tygodni.

-    Lek Azelastin COMOD należy stosować wyłącznie do oczu.

Sposób podawania leku

Umyć ręce.

Za pomocą czystej chusteczki jednorazowej delikatnie osuszyć brzeg dolnej powieki.
Rys. 1:

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. Przed pierwszym użyciem preparatu Azelastin COMOD proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki aż do pojawienia się pierwszej kropli roztworu. Po wykonaniu tej czynności butelka jest gotowa do aplikowania kropli.


Rys. 2:

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu, oprzeć kciuk na górnej części butelki, a pozostałe palce ułożyć na jej denku.


Rys. 3:

Oprzeć rękę trzymającą butelkę Azelastin COMOD na drugiej ręce, jak przedstawiono na rysunku.
Rys. 4:

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć lekko dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na środek denka butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki specjalnej technologii zaworowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu na

powierzchni oczu._

Rys. 5:

Następnie puścić powiekę, a potem delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (Rys. 4), wykonać kilka delikatnych mrugnięć, aby lek został rozprowadzony równomiernie

po powierzchni oka._

Rys. 6:

Po każdorazowym użyciu natychmiast zamknąć starannie butelkę nakładką. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby końcówka zakraplacza była sucha.


Jak długo stosować Azelastin COMOD

Azelastin COMOD należy stosować również po ustąpieniu objawów, tak długo, jak długo pacjent narażony jest na działanie alergenu (np. pyłków czy kurzu domowego).

U pacjentów z całorocznym alergicznym zapaleniem spojówek, nieprzerwane podawanie Azelastin COMOD nie powinno przekraczać 6 tygodni.

Stosowanie leku w przypadku sezonowych alergicznych zapaleń spojówek powyżej 6 tygodni może odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Azelastin COMOD

Nie ma potrzeby podejmować żadnych specjalnych działań. Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania. W razie obaw należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

W razie przypadkowego połknięcia leku Azelastin COMOD należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania Azelastin COMOD

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki należy zakroplić lek gdy tylko będzie to możliwe, a następnie kontynuować podawanie leku z częstością podaną powyżej lub zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania Azelastin COMOD

Leczenie za pomocą Azelastin URSAPHARM powinno odbywać się regularnie, aż do ustąpienia dolegliwości. W przypadku przedwczesnego przerwania terapii przy dalszym narażeniu na działanie alergenu, objawy alergii powrócą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Azelastin COMOD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe są następujące kategorie częstości występowania objawów niepożądanych.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznana:


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów, występują u 1 do 10 na 100 pacjentów, występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów, występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów, występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

częstości występowania nie da się określić na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często: Łagodne, przejściowe podrażnienie oczu

W razie wystąpienia objawów niepożądanych opisanych powyżej należy odstawić Azelastin COMOD, krople do oczu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy niepożądane zwykle szybko ustępują. Podejmowanie specjalnych działań nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia gorzkiego smaku w ustach można go zneutralizować napojem bezalkoholowym (np. sokiem lub mlekiem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ AZELASTIN COMOD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na kartoniku zewnętrznym (mm/rrrr). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Krople Azelastin COMOD można stosować tylko wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi się uszkodzenia zabezpieczenia opakowania.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Używany ostrożnie Azelastin COMOD może być stosowany nie dłużej niż 12 tygodni po pierwszym otwarciu pojemnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Azelastin URSAPHARM

-    Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50 mg/ml. Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.

-    Inne składniki leku to:

disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Azelastin COMOD i co zawiera opakowanie

Azelastin COMOD to klarowny, bezbarwny roztwór znajdujący się w 10 ml pojemniku hermetycznym wielodawkowym z pompką i wieczkiem.

Każde opakowanie zawiera 1 pojemnik hermetyczny wielodawkowy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, Polska Telefon: 22 732 07 90 Telefax: 22 732 07 99 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, IndustriestraBe 35, 66129 Saarbrucken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2014

Edition 02/2014