+ iMeds.pl

Azelastin pos 0,5 mg/mlUlotka Azelastin pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Azelastin POS,

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azelastini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azelastin POS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Azelastin POS

3.    Jak stosować Azelastin POS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Azelastin POS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AZELASTIN POS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Azelastin POS zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działanie leków przeciwhistaminowych polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna łagodzi stan zapalny oczu.

Lek Azelastin POS może być stosowany w celu leczenia i zapobiegania dolegliwościom oczu spowodowanym przez katar sienny (alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Lek Azelastin POS może być też stosowany w celu leczenia dolegliwości oczu spowodowanych przez alergie na substancje, takie jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powżej.

Lek Azelastin POS nie nadaje się do leczenia zakażeń oczu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM AZELASTIN POS

Kiedy nie stosować Azelastin POS:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników Azelastin POS (patrz punkt 6 „Co zawiera lek Azelastin POS”).

Jeżeli powyższy punkt odnosi się do pacjenta, powinien on porozmawiać ze swoim lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Azelastin POS

Należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą

-    jeżeli pacjent nie jest pewien, czy odczuwane dolegliwości oka są spowodowane alergią. W szczególności, jeżeli dolegliwości obejmują tylko jedno oko, występuje upośledzenie wzroku lub bolesność oka, i pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony nosa, to jest to raczej zakażenie oka, a nie alergia.

-    jeżeli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy pomimo stosowania leku Azelastin POS.

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem leku Azelastin POS

-    jeżeli pacj ent przyjmuje jakiekolwiek inne leki dostępne bez recepty

-    jeżeli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. W takiej sytuacji należy również zapoznać się z punktem „Ważne informacje o niektórych składnikach Azelastin POS”.

Stosowanie Azelastin POS z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio i aktualnie lekach oraz lekach, które pacjent planuje zażywać, w tym o kroplach do oczu i innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie są znane oddziaływania pomiędzy lekiem Azelastin POS, a innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przez zastosowaniem leku Azelastin POS.

Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka, dlatego nie należy stosować go w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku mogło w istotny sposób zaburzać widzenie. Jednakże u pacjentów odczuwających jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia może wystąpić nieostre widzenie przez krótki czas po zakropleniu leku. Należy odczekać do ustąpienia objawów przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Azelastin POS

Preparat zawiera benzalkoniowy chlorek. Może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3.    JAK STOSOWAĆ AZELASTIN POS

Lek Azelastin POS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości jaka jest prawidłowa dawka i jak stosować ten lek należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej należy zakraplać po jednej kropli leku do każdego oka, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli 4 razy na dobę.

Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezonowe zapalenie spojówek)

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej. podaje się po jednej kropli do każdego oka, dwa razy na dobę.

Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli cztery razy na dobę.

O czym należy pamiętać:

-    Nie stosować leku Azelastin POS dłużej niż 6 tygodni.

-    Lek Azelastin POS należy stosować wyłącznie do oczu.

Sposób podawania leku

1.    Umyć ręce.

2.    Za pomocą czystej chusteczki jednorazowej delikatnie osuszyć brzeg dolnej powieki (Rys. 1).

3.    Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy zakraplacz jest czysty.

4.    Odchylić nieco głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę (Rys. 2)

5.    i zakroplić ostrożnie kroplę leku do worka spojówkowego (Rys. 3). Należy unikać dotykania oka końcówką zakraplacza.

6.    Następnie puścić powiekę, a potem delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (Rys. 4), wykonać kilka delikatnych mrugnięć, aby lek został rozprowadzony równomiernie po powierzchni oka.

7.    Nadmiar roztworu należy usunąć chusteczką.

8.    Powtórzyć tę procedurę aby zakroplić lek do drugiego oka.

Rys. 1Rys. 3


Rys. 4


Jak długo stosować Azelastin POS

Azelastin POS należy stosować również po ustąpieniu objawów, tak długo, jak długo pacjent narażony jest na działanie alergenu (np. pyłków czy kurzu domowego).

U pacjentów z całorocznym alergicznym zapaleniem spojówek, nieprzerwane podawanie Azelastin POS nie powinno przekraczać 6 tygodni.

Stosowanie leku w przypadku sezonowych alergicznych zapaleń spojówek powyżej 6 tygodni może odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Azelastin POS

Nie ma potrzeby podejmować żadnych specjalnych działań. Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania. W razie obaw należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

W razie przypadkowego połknięcia leku Azelastin POS należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania Azelastin POS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki należy zakroplić lek gdy tylko będzie to możliwe, a następnie kontynuować podawanie leku z częstością podaną powyżej lub zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania Azelastin POS

Leczenie za pomocą Azelastin POS powinno odbywać się regularnie, aż do ustąpienia dolegliwości. W przypadku przedwczesnego przerwania terapii i dalszym narażeniu na działanie alergenu, objawy alergii powrócą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Azelastin POS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe są następujące kategorie częstości występowania objawów niepożądanych.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznana:


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów, występują u 1 do 10 na 100 pacjentów, występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów, występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów, występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

częstości występowania nie da się określić na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często: łagodne, przejściowe podrażnienie oczu

W razie wystąpienia objawów niepożądanych opisanych powyżej należy odstawić Azelastin POS, krople do oczu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy niepożądane zwykle szybko ustępują. Podejmowanie specjalnych działań nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia gorzkiego smaku w ustach można go zneutralizować napojem bezalkoholowym (np. sokiem lub mlekiem).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ AZELASTIN POS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Azelastin POS po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na kartoniku zewnętrznym (mm/rrrr). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Azelastin POS

-    Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50 mg/ml.

Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.

-    Inne składniki leku to:

benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący), disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Azelastin POS i co zawiera opakowanie

Azelastin POS to klarowny, bezbarwny roztwór znajdujący się w plastikowej butelce 10 ml z zakraplaczem i zakrętką.

Każde opakowanie zawiera 1 plastikową butelkę z zakraplaczem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Żywiczna 7, 05-092 Łomianki, Poland Telefon: +48 (0) 22 751 28 86 Telefax: + 48 (0) 22 751 28 86 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Edition 02/2011

Azelastin POS

Charakterystyka Azelastin pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azelastin POS,

0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,05 % roztwór chlorowodorku azelastyny (0,50 mg/ml).

Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny (Azelastini hydrochloridum).

Zawiera chlorek benzalkoniowy (0,125 mg/ml)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka

Krople do oczu należy podawać do worka spojówkowego mając głowę lekko odchyloną do tyłu. Podczas podawania należy zawsze unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem lub skórą.

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka, dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej cztery razy na dobę.

Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności, dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej 4 razy na dobę.

W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku podczas leczenia trwającego do 6 tygodni, dlatego terapię preparatem należy ograniczyć do maksymalnie 6 tygodni.

Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Azelastin POS, nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu.

Podobnie, jak w przypadku innych leków w postaci kropli do oczu, podczas stosowania azelastyny, nie należy używać soczewek kontaktowych.

Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy będący środkiem konserwującym. Lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Inne ostrzeżenia podano w punktach 4.5 i 4.6.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Specyficzne badania dotyczące interakcji Azelastin POS z innymi lekami nie były prowadzone.

Prowadzono badania interakcji z użyciem dużych dawek doustnych. Nie maj ą one jednak żadnego znaczenia dla Azelastin POS, ponieważ stężenie substancji czynnej w osoczu po zakropleniu preparatu do oka wyraża się w pikogramach.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania azelastyny u kobiet w okresie ciąży. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach duże dawki doustne tej substancji powodowały działania niepożądane (obumarcie płodu, zahamowanie wzrostu i wady rozwojowe kośćca). Po miejscowym zastosowaniu preparatu, stężenia substancji czynnej w organizmie są minimalne (wyrażone w pikogramach), należy jednak zachować ostrożność stosując preparat Azelastin POS podczas ciąży.

Niewielkie ilości azelastyny przenikają do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stosowania preparatu Azelastin POS u kobiet karmiących piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest praktycznie nieprawdopodobne aby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem preparatu Azelastin POS, mogło pogarszać lub upośledzać widzenie. Jednak pacjenci odczuwaj ący jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, do chwili ustąpienia tych objawów.

4.8. Działania niepożądane

Częstość występowania objawów niepożądanych określa się na podstawie następujących kryteriów:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nie znana


(> 1/10)

(> 1/100 do <1/10)

(> 1/1000 do < 1/100)

(> 1/10000 do < 1/1000)

(< 1/10000)

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często: łagodne, przejściowe podrażnienie oka

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane żadne specyficzne reakcje na przedawkowanie po podaniu do oka i nie należy także ich oczekiwać.

Brak doświadczeń z zastosowaniem toksycznych dawek chlorowodorku azelastyny u ludzi. Po przedawkowaniu lub w przypadku zatrucia można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (analogicznie, jak stwierdzano w badaniach na zwierzętach).

W takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe. Nie jest znana odtrutka dla azelastyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne, inne leki

przeciwalergiczne

Kod ATC: S01GX07

Azelastyna pochodna ftalazynonu, jest związkiem o silnym i długotrwałym działaniu przeciwalergicznym. Działa antagonistycznie, na receptory H Po podaniu miejscowym do oczu, lek wykazuje także działanie przeciwzapalne.

Z badań przedklinicznych in vivo i in vitro wynika, że azelastyna zmniejsza syntezę lub uwalnianie mediatorów chemicznych uczestniczących we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej, np. leukotrienów, histaminy, PAF (czynnik aktywujący płytki) i serotoniny.

W dotychczasowych badaniach u pacjentów przyjmujących długotrwale duże dawki azelastyny doustnie, wyniki EKG potwierdziły, że podawanie wielokrotnych dawek preparatu nie powoduje istotnych klinicznie zmian ustalonego odstępu QT (QTc).

Nie obserwowano związku pomiędzy leczeniem azelastyną, a występowaniem arytmii komorowych lub torsade depointes u ponad 3700 pacjentów leczonych doustną postacią azelastyny.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Farmakokinetyka po podaniu układowym

Po podaniu doustnym azelastyna jest szybko wchłaniana, przy czym jej bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 81 %. Spożywanie pokarmów nie ma wpływu na absorpcję preparatu. Duża obj ętość dystrybucji wskazuje, że preparat w przeważającej części rozmieszczany jest na obwodzie. Stopień wiązania z białkami osocza jest stosunkowo mały (80 - 90 %, stężenie zbyt małe, aby brać pod uwagę możliwość wypierania leku).

Okres półtrwania w fazie eliminacji po przyjęciu pojedynczej dawki preparatu wynosi około 20 godzin dla azelastyny i około 45 godzin dla jej biologicznie czynnego metabolitu, N-dezmetyloazelastyny. Preparat jest wydalany głównie z kałem.

Utrzymujące się wydalanie niewielkich ilości dawki z kałem sugeruje możliwość przenikania leku do krążenia jelitowo-wątrobowego.

Farmakokinetyka po podaniu miejscowym do oka

Po wielokrotnym zakropleniu preparatu zawierającego azelastynę o takim samym składzie jak Azelastin POS (w dawce jedna kropla do worka spojówkowego każdego oka, cztery razy na dobę) wartości Cmax w stanie równowagi stacjonarnej chlorowodorku azelastyny były bardzo małe i kształtowały się na granicy oznaczalności lub poniżej tej granicy.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Chlorowodorek azelastyny podawany świnkom morskim nie wykazywał działania alergizującego. Nie odnotowano działania genotoksycznego azelastyny w szeregu testów in vitro i in vivo, ani działania rakotwórczego w badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy.

Azelastyna podawana doustnie samicom i samcom szczura, w dawce powyżej 30,0 mg/kg/dobę, powodowała zależne od wielkości dawki obniżenie wskaźnika płodności.

W badaniach toksyczności przewlekłej, nie wykazano jednak, zarówno u osobników męskich jak i żeńskich, wystąpienia zmian w narządach płciowych, które byłyby wywołane przez azolastynę.

Zjawisko embriotoksyczności i teratogenności występowało u ciężarnych szczurów, myszy i królików jedynie w zakresie dawek toksycznych dla matek (np. obserwowano wady kośćca u szczurów i królików, którym podawano dawki 50 mg/kg/dobę).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący)

Disodu edetynian

Hypromeloza

Sorbitol

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Woda do wstrzyknięć.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

Zamknięta butelka: 3 lata

Nie należy używać leku dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkość opakowania: butelka z LDPE 10 ml z białym zakraplaczem z LDPE i białą zakrętką z HDPE. Jedna butelka zawiera 10 ml roztworu.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Żywiczna 7, 05-092 Łomianki, Poland Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 e-mail: info@ursapharm.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Edition 02/2011

Azelastin POS