+ iMeds.pl

Azelastine - brown 0,5 mg/mlUlotka Azelastine - brown

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Azelastine-Brown, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Azelastini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azelastine-Brown krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azelastine-Brown krople do oczu

3.    Jak stosować lek Azelastine-Brown krople do oczu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azelastine-Brown krople do oczu

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Azelastine-Brown krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Lek Azelastine-Brown krople do oczu zawiera chlorowodorek azelastyny, należący do grupy leków przeciwhistaminowych. Związek ten hamuje działanie histaminy (i innych substancji wytwarzanych przez organizm), powstających podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna zmniejsza stan zapalny oczu.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu stosowany jest do leczenia i profilaktyki zarówno sezonowego alergicznego zapalenia spojówek (kataru siennego, będącego reakcją alergiczną na pyłki roślinne), jak i całorocznego alergicznego zapalenia spojówek (będącego reakcją alergiczną na inne substancje, takie jak roztocza i sierść zwierząt, która może wystąpić w dowolnej porze roku). Do objawów obu rodzajów zapalenia spojówek zalicza się zaczerwienienie, swędzenie i (lub) łzawienie oczu, czasami występujące w połączeniu z kichaniem i katarem, swędzeniem nosa lub zatkanym nosem. Lek Azelastine-Brown krople do oczu powinien objawy te łagodzić.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu może być stosowany w celu leczenia i profilaktyki dolegliwości oczu spowodowanych przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu może być także stosowany w celu leczenia dolegliwości oczu spowodowanych przez alergię na roztocza lub sierść zwierząt (całoroczne alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Leku Azelastine-Brown krople do oczu nie należy stosować do leczenia zakażeń oczu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azelastine-Brown krople do oczu

Kiedy nie stosować leku Azelastine-Brown krople do oczu:

Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek azelastyny, chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Azelastine-Brown (zob. punkt 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azelastine-Brown krople do oczu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- jeżeli pacjent nie jest pewien, czy odczuwane dolegliwości oka są spowodowane alergią. W

szczególności, jeżeli dolegliwości obejmują tylko jedno oko, występuje upośledzenie wzroku lub bolesność oka, a pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony nosa, prawdopodobnie jest to raczej zakażenie oka, a nie alergia.

- jeżeli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy pomimo stosowania kropli;

- W przypadku zgłoszenia się do innego lekarza lub szpitala należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym leku Azelastine-Brown krople do oczu.

Podczas stosowania leku Azelastine-Brown krople do oczu nie należy używać soczewek kontaktowych. Krople zawierają środek konserwujący o nazwie benzalkoniowy chlorek, który zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami. Soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zastosowaniem kropli. Po zakropleniu leku należy odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu nie jest przeznaczony do leczenia zakażeń oczu.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu zawiera środek konserwujący o nazwie benzalkoniowy chlorek, który może wywoływać reakcje alergiczne.

Lek Azelastine-Brown krople do oczu należy podawać wyłącznie do oka, a nie doustnie.

Leku Azelastine-Brown krople do oczu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 6 tygodni w przypadku całorocznego alergicznego zapalenia spojówek.

Inne leki i lek Azelastine-Brown

Nie są znane żadne interakcje pomiędzy lekiem Azelastine-Brown krople do oczu a innymi lekami. Lek Azelastine-Brown z jedzeniem i piciem

Nie są znane żadne oddziaływania pomiędzy lekiem Azelastine-Brown krople do oczu a jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy pacjentka planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jak w przypadku innych kropli do oczu, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia po zastosowaniu leku Azelastine-Brown. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń do momentu ustąpienia tych objawów.

3.    Jak stosować lek Azelastine-Brown krople do oczu

Krople należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Uwaga:

W przypadku wątpliwości co do wielkości dawki lub sposobu stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dolegliwości oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)

• Stosować u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

•    Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do każdego oka rano i wieczorem.

W przypadku przewidywanego kontaktu z pyłkami roślin, można przyjąć zwykle stosowaną dawkę kropli profilaktycznie przed wyjściem z domu.

Dolegliwości oczu spowodowane przez niesezonowe (całoroczne) alergiczne zapalenie spojówek

• Stosować u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

•    Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do każdego oka rano i wieczorem.

W przypadku nasilenia się objawów lekarz może zwiększyć dawkę do jednej kropli do każdego oka, cztery razy dziennie.

W miarę możliwości krople należy stosować regularnie aż do ustąpienia objawów.

W przypadku przerwania leczenia prawdopodobny jest nawrót objawów.

O czym należy pamiętać:

•    Nie należy stosować kropli przez okres dłuższy niż 6 tygodni.

•    Krople należy stosować wyłącznie do oczu.

Otwieranie pojemnika po raz pierwszy:

Krople znajdują się w pojemniku z zakrętką, owiniętą w zabezpieczającą folię termokurczliwą sięgającą do podstawy szyjki. Leku nie wolno używać, jeżeli folia jest naderwana lub w inny sposób naruszona. Po wewnętrznej stronie zakrętki znajduje się kolec. Zakrętka zamocowana jest w taki sposób, aby nie było kontaktu między kolcem a górną częścią pojemnika. Aby pojemnik otworzyć, należy zdjąć folię i docisnąć zakrętkę tak, aby brzeg zakrętki znalazł się w jednej linii z brzegiem pojemnika. Gdy to nastąpi, kolec przebije górną część pojemnika i spowoduje jego otwarcie. Po otwarciu pojemnika należy odkręcić zakrętkę do końca, aby zdjąć ją z pojemnika i zakroplić lek.

Sposób stosowania kropli

Dla prawidłowego zakroplenia, na początku zaleca się zakraplanie leku przed lustrem.

1.    Umyć ręce.

2. Przy użyciu chusteczki higienicznej delikatnie osuszyć okolice oczu (rys. 1).

3.    Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy zakraplacz jest czysty.

4.    Odciągnąć lekko dolną powiekę (rys. 2).

5. Ostrożnie zakroplić jedną kroplę do worka spojówkowego (rys. 3). Należy uważać, aby nie dotknąć oka końcówką zakraplacza.

6.    Puścić powiekę i delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (rys. 4). Przyciskając nos palcem, wykonać kilka wolnych mrugnięć, aby lek został rozprowadzony równomiernie po powierzchni oka.

7.    Nadmiar roztworu usunąć delikatnie chusteczką.

8.    Powtórzyć dla drugiego oka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki kropli do oczu Azelastine-Brown nie powinny wystąpić żadne problemy. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem. W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania kropli

W razie pominięcia dawki należy zakroplić lek gdy tylko będzie to możliwe, a następnie przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy te zwykle nie mają charakteru ciężkiego.

Są to:

• Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): lekkie podrażnienie oczu (pieczenie, swędzenie, łzawienie) po zakropleniu Azelastine-Brown. Objawy te powinny szybko ustąpić.

•    Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów): gorzki smak w ustach. Objaw ten powinien szybko ustąpić, zwłaszcza po spożyciu napoju bezalkoholowego.

•    Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): reakcja alergiczna (np. wysypka lub świąd).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Azelastine-Brown krople do oczu

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Niewłaściwe użycie kropli może być szkodliwe dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie na pojemniku i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu pojemnika, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie, nawet jeżeli w pojemniku jeszcze znajduje się lek. Pojemnik z niezużytymi kroplami należy odnieść do apteki i poprosić lekarza o wypisanie recepty na nowy lek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Azelastine-Brown, krople do oczu:

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,05% (0,5 mg/ml). Jedna kropla leku (30 pl) zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodorku.

- Inne składniki to benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, hypromeloza 4000, sorbitol ciekły, krystalizujący, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Azelastine-Brown, krople do oczu i co zawiera opakowanie

Lek Azelastine - Brown, krople do oczu ma postać klarownego, bezbarwnego, jałowego roztworu wodnego znajdującego się w pojemniku BFS (Blow Fill Seal) z LDPE z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Pojemnik zawiera 6, 8 lub 10 ml roztworu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Brown & Burk UK Ltd 5, Marryat Close Hounslow West Middlesex TW4 5DQ Wielka Brytania

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

UK: Azelastine hydrochloride 0.5mg/ml Eye drops, solution DE: Azelastinhydrochlorid-Brown 0.5 mg / ml Augentropfen IE: Azelastine hydrochloride 0.5mg/ml Eye drops, solution PL : Azelastine - Brown

Data zatwierdzenia ulotki:

Azelastine - Brown

Charakterystyka Azelastine - brown

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azelastine - Brown, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,05% roztwór azelastyny chlorowodorku (0,5 mg/ml).

Jedna kropla leku (30 pl) zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:

1 ml zawiera 0,125 mg benzalkoniowego chlorku.

Sorbitol ciekły, krystalizujący

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór Klarowny, bezbarwny roztwór

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.

Leczenie objawów niesezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek

W przypadku dorosłych oraz dzieci w wieku 4 lat i powyżej zwykle stosowana dawka to jedna kropla do każdego oka dwa razy na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej cztery razy na dobę. W przypadku przewidywanej ekspozycji na alergeny, Azelastine-Brown należy stosować profilaktycznie, przed ekspozycją.

Niesezonowe (całoroczne) alergiczne zapalenie spojówek

W przypadku dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej zwykle stosowana dawka to jedna kropla do każdego oka dwa razy na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli podawanej cztery razy na dobę. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku podczas leczenia trwającego maksymalnie 6 tygodni, dlatego terapia nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jak w przypadku innych leków w postaci kropli do oczu, podczas stosowania kropli Azelastine-Brown nie należy używać soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zastosowaniem kropli. Po zakropleniu leku należy odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Krople zmieniają zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Kropli nie należy stosować do leczenia zakażeń oczu. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu. Dodatkowe ostrzeżenia podane są w punktach 4.5 i 4.6.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji kropli do oczu zawieraj ących chlorowodorek azelastyny.

Przeprowadzono badania interakcji z użyciem dużych dawek doustnych. Nie mają one jednak żadnego znaczenia w przypadku produktu leczniczego Azelastine-Brown, ponieważ ogólnoustrojowe stężenie substancji czynnej po zakropleniu tego produktu do oka jest na poziomie pikogramów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania azelastyny u kobiet w okresie ciąży. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach duże dawki doustne tej substancji powodowały działania niepożądane (obumarcie płodu, zahamowanie wzrostu i wady rozwojowe kośćca). Po miejscowym zastosowaniu preparatu do oka stężenia substancji czynnej w organizmie są minimalne (na poziomie pikogramów). Należy jednak zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Azelastine-Brown podczas ciąży.

Ponieważ niewielkie ilości azelastyny przenikają do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

U samców i samic szczurów azelastyna w dawkach doustnych powyżej 30 mg/kg na dobę powodowała zależne od dawki obniżenie wskaźnika płodności. W badaniach toksyczności przewlekłej u samic i samców nie wykazano jednak zmian w narządach płciowych, które byłyby wywołane przez azelastynę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby łagodne, przejściowe podrażnienie oczu wywołane zakropleniem produktu leczniczego Azelastine-Brown mogło powodować znaczące upośledzenie widzenia. Pacjenci odczuwający jakiekolwiek przejściowe zaburzenia widzenia nie powinni jednak prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania objawów niepożądanych określa się na podstawie następujących kryteriów: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: gorzki smak

Zaburzenia oka

Często: łagodne, przejściowe podrażnienie oka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (np. wysypka lub świąd ).

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane żadne specyficzne reakcje na przedawkowanie po podaniu do oka i nie przewiduje się wystąpienia takich reakcji w przypadku podania do oka.

Brak jest doświadczeń z zastosowaniem toksycznych dawek chlorowodorku azelastyny u ludzi. Po przedawkowaniu lub w przypadku zatrucia można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (podobnie do tych stwierdzonych w badaniach na zwierzętach). W takich przypadkach należy stosować leczenie objawowe. Nie jest znana odtrutka dla azelastyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Leki przeciwalergiczne, kod ATC: SO1GX07

Azelastyna, będąca pochodną ftalazynonu, jest związkiem o silnym i długotrwałym działaniu przeciwalergicznym. Cechuje się selektywnym antagonistycznym działaniem na receptory H1. Po podaniu miejscowym do oczu lek wykazuje także działanie przeciwzapalne.

Z badań przedklinicznych in vivo oraz z badań in vitro wynika, że azelastyna hamuje syntezę lub uwalnianie mediatorów chemicznych uczestniczących we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej, np. leukotrienów, histaminy, czynnika aktywującego płytki PAF i serotoniny.

W dotychczas przeprowadzonych badaniach u pacjentów przyjmujących długotrwale duże doustne dawki azelastyny wyniki EKG potwierdziły, że podawanie wielokrotnych dawek produktu leczniczego nie powoduje istotnych klinicznie zmian skorygowanego odstępu QT (QTc).

Nie zaobserwowano związku pomiędzy leczeniem azelastyną a występowaniem arytmii komorowych ani torsade de pointes u ponad 3700 pacjentów leczonych doustną postacią azelastyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka (farmakokinetyka po podaniu układowym)

Po podaniu doustnym azelastyna jest szybko wchłaniana, przy czym jej bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 81%. Spożywanie pokarmów nie wpływa na wchłanianie. Duża objętość dystrybucji wskazuje, że produkt leczniczy w przeważającej części rozmieszczany jest na obwodzie. Stopień wiązania z białkami osocza jest stosunkowo niski (80-90%), co stanowi stężenie zbyt małe, aby brać pod uwagę możliwość wypierania leku).

Okres półtrwania w fazie eliminacji po przyjęciu pojedynczej dawki produktu leczniczego wynosi około 20 godzin dla azelastyny i około 45 godzin dla jej biologicznie czynnego metabolitu, N-dezmetyloazelastyny. Produkt leczniczy jest wydalany głównie z kałem. Utrzymujące się wydalanie niewielkich ilości dawki z kałem wskazuje na możliwość przenikania leku do krążenia jelitowo-wątrobowego.

Charakterystyka u pacjentów (farmakokinetyka po podaniu do oka)

Po wielokrotnym zakropleniu produktu leczniczego (w maksymalnej dawce jednej kropli do worka spojówkowego każdego oka, cztery razy na dobę) wartości Cmax w osoczu w stanie stacjonarnym dla chlorowodorku azelastyny były bardzo niskie i kształtowały się na granicy oznaczalności lub poniżej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Chlorowodorek azelastyny podawany świnkom morskim nie wykazywał działania alergizującego. Nie zaobserwowano działania genotoksycznego azelastyny w szeregu testów in vitro i in vivo, ani działania rakotwórczego w badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach.

U samców i samic szczurów azelastyna w dawkach doustnych powyżej 30 mg/kg na dobę powodowała zależne od dawki obniżenie wskaźnika płodności. W badaniach toksyczności przewlekłej u samic i samców nie wykazano jednak zmian w narządach płciowych, które byłyby wywołane przez azelastynę.

Działanie embriotoksyczne i teratogenne obserwowano u ciężarnych samic szczurów, myszy i królików jedynie w zakresie dawek toksycznych dla matek (np. obserwowano wady układu kostnego u szczurów i królików, którym podawano dawki 50 mg/kg mc. na dobę).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Disodu edetynian

Hypromeloza 4000

Sorbitol ciekły, krystalizujący

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Zamknięte opakowanie: 2 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 4 tygodnie

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik BFS (Blow Fill Seal) z LDPE z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Pojemnik zawiera 6, 8 lub 10 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Brown & Burk UK Ltd 5, Marryat Close Hounslow West Middlesex TW4 5DQ Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Azelastine - Brown