+ iMeds.pl

Azithromycin actavis 250 mgUlotka Azithromycin actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Azithromycin Actavis, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Actavis, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Azithromycin Actavis i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycin Actavis

3.    Jak stosować lek Azithromycin Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azithromycin Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Azithromycin Actavis i w jakim celu się go stosuje

Azithromycin Actavis należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Antybiotyki są stosowane w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje takie jak bakterie.

Azithromycin Actavis jest stosowany w leczeniu niektórych zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę, takie jak:

-    zakażenia w klatce piersiowej, gardła i nosa (takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, migdałków, ból gardła (zapalenie gardła) i zapalenie zatok)

-    zakażenia ucha

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich, z wyłączeniem zakażonych ran oparzeniowych

np. zakażenie cewki moczowej (przewodu odprowadzającego mocz z pęcherza moczowego) lub szyjki macicy, wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycin Actavis Kiedy nie stosować leku Azithromycin Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę dwuwodną, erytromycynę lub którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Azithromycin Actavis należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent:

-    ma ciężkie zaburzenia wątroby lub nerek

-    ma ciężkie zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak wydłużenie odstępu QT (zobrazowane w elektrokardiogramie lub wyświetlane przez aparat do EKG)

-    ma za małe stężenia potasu lub magnezu we krwi

-    ma objawy wskazujące na dodatkowe zakażenie

-    przyjmuje jakiekolwiek pochodne alkaloidów sporyszu takiej jak ergotamina (stosowana

w leczeniu migreny), ponieważ leki te nie powinny być stosowane jednocześnie z azytromycyną (patrz „Inne leki i Azithromycin Actavis”)

-    ma pewien rodzaj osłabienia mięśni zwany miastenią

-    ma zaburzenia dotyczące czynności nerwów (zaburzenia neurologiczne) lub psychiki (zaburzenia psychiczne).

Inne leki i Azithromycin Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    leki zobojętniające - stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności. Lek Azithromycin Actavis należy przyjmować, co najmniej 1 godzinę przed zażyciem leków zobojętniających

lub 2 godziny po ich zażyciu

-    ergotaminę - stosowaną w migrenie; nie powinna być przyjmowana w tym samym czasie, ponieważ mogą się rozwinąć poważne działania niepożądane (drętwienie lub mrowienie

w kończynach, skurcze mięśni, bóle głowy, drgawki, bóle brzucha lub w klatce piersiowej)

-    leki obniżające stężenie cholesterolu (statyny)

-    warfarynę lub podobne leki - stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi.

Lek Azithromycin Actavis może nasilić ich działanie

-    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka) - nie powinien być stosowany jednocześnie, ponieważ może spowodować ciężkie zaburzenia serca (zobrazowane w elektrokardiogramie lub wyświetlane przez aparat do EKG)

-    terfenadynę (stosowaną w gorączce siennej) - nie powinna być stosowana jednocześnie, ponieważ może spowodować ciężkie zaburzenia serca (zobrazowane w elektrokardiogramie lub wyświetlane przez aparat do EKG)

-    zydowudynę lub nelfinawir - stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez HIV. Jednoczesne stosowanie nelfinawiru z lekiem Azithromycin Actavis może spowodować nasilenie działań niepożądanych wymienionych w ulotce dla pacjenta

-    ryfabutynę - stosowaną w leczeniu gruźlicy

-    chinidynę - stosowaną w zaburzeniach rytmu serca

-    cyklosporynę - hamującą odrzucanie przeszczepu przez organizm. Lekarz będzie regularnie monitorował stężenie cyklosporyny we krwi i może zmienić dawkę.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków. Jednoczesne stosowanie leku Azithromycin Actavis może nasilać ich działanie. Lekarz może zalecić zmianę dawki:

-    alfentanylu - leku przeciwbólowego, stosowanego np. podczas operacji

-    teofiliny - stosowanej w zaburzeniach oddychania, takich jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    digoksyny - stosowanej w zaburzeniach serca

-    astemizolu - stosowanego w leczeniu gorączki siennej

-    pimozydu - stosowanego w zaburzeniach psychicznych.

Azithromycin Actavis z jedzeniem i piciem

Ten lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających dostępnych danych o stosowaniu azytromycyny podczas ciąży.

Dlatego też nie należy stosować azytromycyny podczas ciąży, chyba, że na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

Azytromycyna częściowo przenika do mleka ludzkiego, dlatego też azytromycyny nie należy przyjmować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność powadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie mniej jednak azytromycyna może powodować zawroty głowy i drgawki, dlatego należy upewnić się, że nie dotyczy to pacjenta przed podjęciem czynności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Azithromycin Actavis zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Azithromycin Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzi dorośli o masie ciała 45 kg i większej

500 mg raz na dobę przez 3 dni z całkowitą dawką 1500 mg. Lekarz może zdecydować, aby przepisać całkowitą dawkę 1500 mg przez okres 5 dni, 500 mg pierwszego dnia i po jednej tabletce 250 mg od 2. do 5. dnia.

W zakażeniach cewki moczowej i szyjki macicy spowodowanych przez Chlamydia trachomatis Jedna dawka 1000 mg przyjmowana jeden raz.

Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

Stosowanie tabletek nie jest wskazane. U dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 45 kg zaleca się zastosowanie innej postaci farmaceutycznej tego leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli występują u pacjenta zaburzenia czynności nerek i wątroby, ponieważ lekarz może zmienić dawkę leku.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo jak u pacjentów dorosłych.

Sposób podawania leku

Tabletki należy przyjmować, popijając połową szklanki wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azithromycin Actavis

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, powinien niezwłocznie porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub udać się prosto do szpitala.

Objawy przedawkowania to przemijająca utrata słuchu, nudności lub wymioty i biegunka.

W przypadku przedawkowania może być konieczne przyjęcie do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Azithromycin Actavis

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Azithromycin Actavis, powinien to zrobić jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli jednak wkrótce będzie pora zażycia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent pominął dawkę, powinien nadal przyjąć wszystkie zalecone tabletki. Znaczy to, że pacjent zakończy leczenie dzień później.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azithromycin Actavis

Nigdy nie należy samemu przerywać stosowania leku Azithromycin Actavis, najpierw trzeba porozmawiać z lekarzem. Jeśli przepisane leczenie nie jest całkowicie zakończone, zakażenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów ciężkiej reakcji alergicznej, wymienionych poniżej,

lek Azithromycin Actavis należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem

ratunkowym najbliższego szpitala:

-    nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu

-    obrzęk warg, języka, twarzy i szyi

-    silne zawroty głowy lub zapaść

-    ciężka lub swędząca wysypka skórna, zwłaszcza jeśli występują pęcherze skórne i występuje bolesność oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    ciężka biegunka, trwająca dłuższy czas lub biegunka z krwią, bólem brzucha i gorączką.

Mogą to być objawy ciężkiego zapalenia jelit. Jest to zaburzenie, które czasami występuje po zastosowaniu antybiotyków

-    zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane przez problemy z wątrobą

-    zapalenie trzustki, które powoduje ciężki ból brzucha i pleców

-    zwiększone lub zmniejszone oddawanie moczu lub pasma krwi w moczu

-    wysypka skórna spowodowana przez nadwrażliwość na światło słoneczne

-    nietypowe siniaki lub krwawienie

-    nieregularny rytm serca.

Te wszystkie działania niepożądane są poważne. Pacjent może potrzebować pilnej pomocy lekarskiej. Poważne działania niepożądane występują niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów) lub częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    biegunka

-    ból brzucha

-    nudności

-    oddawanie gazów (wzdęcia).

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    uczucie wirowania

-    ból głowy

-    uczucie kłucia i mrowienia lub drętwienia (parestezja)

-    zmiany w smaku

-    zaburzenia widzenia

-    głuchota

-    wymioty, ból lub kurcze mięśni brzucha, utrata apetytu, problemy z trawieniem

-    wysypka skórna i swędzenie

-    ból stawów

-    zmęczenie

-    zmiany w liczbie białych krwinek i stężeniu dwuwęglanów we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

-    pleśniawki (kandydoza) - zakażenia grzybicze

-    zakażenia grzybicze

-    zakażenia bakteryjne

-    zapalenie gardła

-    duszność, ból w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel (zaburzenia oddychania)

-    zapalenie błony śluzowej nosa

-    grypa żołądkowa (zapalenie żołądka i jelit)

-    zapalenie pochwy

-    zapalenie płuc

-    zmniejszenie liczby białych krwinek

-    obrzęk naczynioruchowy

-    nadwrażliwość

-    nerwowość

-    zmniejszenie reakcji na dotyk (hipoestezja)

-    uczucie senności (senność)

-    trudności z zasypianiem (bezsenność)

-    zaburzenia ucha

-    uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

-    utrata słuchu lub szumy uszne

-    palpitacje

-    uderzenia gorąca

-    skrócenie oddechu

-    krwawienie z nosa

-    zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka)

-    zaparcie

-    trudności w połykaniu

-    obrzęk brzucha

-    suchość w jamie ustnej

-    odbijanie

-    owrzodzenie jamy ustnej

-    zwiększone wydzielanie śliny

-    zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie wątroby

-    reakcje alergiczne, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne, czerwona, łuszcząca się i obrzęknięta skóra

-    ciężka postać zaczerwienienia skóry

-    zapalenie skóry

-    sucha skóra

-    nasilone pocenie się

-    ból, obrzęk i zmniej szona ruchliwość stawów (zapalenie kości i stawów)

-    ból mięśni

-    ból pleców

-    ból szyi

-    zwiększone stężenie mocznika we krwi

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

-    ból w dolnej części pleców (ból nerek)

-    plamienie

-    ból jąder

-    pokrzywka

-    ból w klatce piersiowej

-    obrzęk twarzy

-    gorączka

-    ból, drętwienie, osłabienie mięśni, uczucie pieczenia lub mrowienia (ból obwodowy)

-    obrzęk

-    ogólne uczucie złego samopoczucia

-    osłabienie (astenia)

-    zmiany w aktywności enzymów wątrobowych i ich stężenia we krwi

-    powikłania po zabiegu.

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów)

-    uczucie pobudzenia, poczucie nierealności w stosunku do własnej osoby

-    nieprawidłowa czynność wątroby

-    alergiczne reakcje skórne

-    obrzęk dłoni, stóp, ust, narządów płciowych i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    problemy z nerkami.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zakażenie jelita (rzekomobłoniaste zapalenie jelit)

-    zmniejszona liczba czerwonych krwinek    spowodowana rozpadem (niedokrwistość

hemolityczna); zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    reakcje anafilaktyczne

-    uczucie złości, agresywność

-    niepokój

-    dezorientacja

-    omamy

-    osłabienie (omdlenie)

-    drgawki (napady padaczkowe)

-    uczucie nadpobudliwości

-    zaburzenia węchu (całkowita utrata węchu, odczuwanie dziwnych zapachów)

-    zaburzenia smaku (utrata smaku)

-    zaostrzenie lub nasilenie osłabienia mięśni (miastenia)

-    kołatanie serca (częstoskurcz komorowy) lub nieregularne bicie serca, czasami zagrażające życiu, zmiany rytmu serca stwierdzone w elektrokardiogramie (wydłużenie odstępu QT

i torsade de pointes)

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    zapalenie trzustki

-    przebarwienie języka lub zębów

-    niewydolność wątroby

-    alergiczne reakcje skórne.

Następujące działania niepożądąne obserwowano w leczeniu profilaktycznym zakażenia kompleksem Mycobacterium Avium (MAC):

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    biegunka

-    ból brzucha

-    nudności

-    oddawanie gazów (wzdęcie)

-    dyskomfort w jamie brzusznej

-    luźne stolce

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    uczucie zawrotów głowy

-    ból głowy

-    uczucie kłucia i mrowienia lub drętwienia (parestezje)

-    zaburzenia smaku

-    zaburzenia widzenia

-    głuchota

-    wymioty, ból lub kurcze żołądka, utrata apetytu, problemy z trawieniem pokarmu

-    wysypka skórna i swędzenie

-    ból stawów (zapalenie stawów)

-    zmęczenie

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

-    osłabienie w odczuwaniu dotyku (niedoczulica)

-    utrata słuchu lub dzwonienie w uszach

-    kołatanie serca

-    problemy z wątrobą, takie jak    zapalenie wątroby

-    ciężkie postacie zaczerwienia    skóry

-    reakcje skórne takie jak wrażliwość na światło słoneczne, czerwona, łuszcząca się i obrzęknięta skóra

-    ogólne uczucie zmęczenia

-    osłabienie (astenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, PL 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azithromycin Actavis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blistry PVC/Aluminium: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry OPA/PVC/Aluminium/Aluminium: ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azithromycin Actavis

-    Substancją czynną leku jest azytromycyna dwuwodna.

-    Azithromycin Actavis, 250 mg, tabletki powlekane zawiera 250 mg azytromycyny (jako azytromycynę dwuwodną).

-    Azithromycin Actavis, 500 mg, tabletki powlekane zawiera 500 mg azytromycyny (jako azytromycynę dwuwodną).

-    Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, poloksamer 188, powidon K 29/32, talk, laktoza bezwodna; otoczka: hypromeloza 3cP, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, hypromeloza 50cP.

Jak wygląda lek Azithromycin Actavis i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Azithromycin Actavis, 250 mg: owalne tabletki powlekane w kolorze białym lub prawie białym, obustronnie wypukłe, o wymiarach 6,7 mm x 13,5 mm, oznakowane „250” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Azithromycin Actavis, 500 mg: owalne tabletki powlekane w kolorze białym lub prawie białym, obustronnie wypukłe, o wymiarach 9,7 mm x 17,9 mm, oznakowane „500” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Azithromycin Actavis, 250 mg, tabletki powlekane jest dostępny w blistrach PVC/Aluminium i OPA/PVC/Aluminium/Aluminium zawierających po 4 i 6 tabletek powlekanych.

Azithromycin Actavis, 500 mg, tabletki powlekane jest dostępny w blistrach PVC/Aluminium i OPA/PVC/Aluminium/Aluminium zawierających po 2 i 3 tabletki powlekane.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015

8

Azithromycin Actavis

Charakterystyka Azithromycin actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Azithromycin Actavis, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Actavis, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Azithromycin Actavis 250 mg, tabletki powlekane zawierają 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Azithromycin Actavis 500 mg, tabletki powlekane zawierają 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

250 mg: każda tabletka powlekana zawiera 60 mg laktozy bezwodnej.

500 mg: każda tabletka powlekana zawiera 120 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

250 mg: owalne tabletki powlekane w kolorze białym lub prawie białym, obustronnie wypukłe, o wymiarach 6,7 mm x 13,5 mm, oznakowane „250” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

500 mg: owalne tabletki powlekane w kolorze białym lub prawie białym, obustronnie wypukłe, o wymiarach 9,7 mm x 17,9 mm, oznakowane „500” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Azytromycyna jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkty 4.4 i 5.1):

-    ostre zapalenie zatok (właściwie rozpoznane)

-    ostre zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane)

-    zapalenie gardła, zapalenie migdałków

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane)

-    lekkie do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc

-    lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża

-    niepowikłane zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Azithromycin Actavis powinien być podawany jako pojedyncza dawka dobowa. Czas trwania leczenia dla poszczególnych chorób infekcyjnych podano poniżej.

Tabletki powlekane można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Tabletki należy przyjmować, popijając połową szklanki wody.

Dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg, pacjenci dorośli i w podeszłym wieku Całkowita dawka wynosi 1500 mg, podawana jako 500 mg na dobę przez 3 dni. Ewentualnie, tę samą całkowitą dawkę (1500 mg) można podawać przez okres 5 dni, 500 mg pierwszego dnia i 250 mg od 2 do 5 dnia.

W przypadku niepowikłanego zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia trachomatis dawka wynosi 1000 mg jako pojedyncza dawka doustna.

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg

Azithromycin Actavis, tabletki powlekane nie jest właściwy do stosowania u pacjentów o masie ciała poniżej 45 kg. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku mogą być podawane te same dawki jak pacjentom dorosłym. Ponieważ pacjenci w podeszłym wieku mogą stanowić grupę pacjentów z ryzykiem wystąpienia arytmii, zaleca się szczególną ostrożność z powodu możliwości wystąpienia zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dostosowanie dawkowania nie jest wymagane u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Dostosowanie dawkowania nie jest wymagane u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe oraz na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie, jak podczas stosowania erytromycyny i innych makrolidów, rzadko opisywano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę powodowały nawracające objawy i konieczność dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Ponieważ wątroba jest głównym narządem uczestniczącym w eliminacji azytromycyny, lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby. Podczas stosowania azytromycyny opisywano przypadki piorunuj ącego zapalenia wątroby, które może potencjalnie prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogły wcześniej występować choroby wątroby lub mogli oni przyjmować inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych zaburzeń czynności wątroby, takich jak szybki rozwój astenii z występującą żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy niezwłocznie wykonać badania czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy przerwać podawanie azytromycyny.

U pacjentów przyjmujących pochodne alkaloidów sporyszu, jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych może powodować przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Brak danych dotyczących możliwych interakcji pomiędzy pochodnymi ergotaminy i azytromycyny. Niemniej jednak nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu, ze względu na teoretyczną możliwość wystąpienia zatrucia sporyszem.

Nadkażenia

Jak w przypadku każdego antybiotyku, zaleca się, aby zwrócić uwagę na objawy nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, takimi jak grzyby. Nadkażenie może wymagać przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia odpowiedniego postępowania.

W związku ze stosowaniem prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny obserwowano biegunkę o etiologii Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhoea) i ciężkości od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie produktów przeciwbakteryjnych zaburza prawidłową florę jelita i prowadzi do nadmiernego wzrostu

Clostridium difficile.

Bakterie te wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Możliwość CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR <10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% ogólnoustrojowego narażenia na azytromycynę (patrz punkt 5.2).

W trakcie leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi włączając azytromycynę, obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsades de pointes (patrz punkt 4.8). Ponieważ następujące sytuacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca (w tym typu torsade de pointes), co z kolei może spowodować zatrzymanie akcji serca, azytromycynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów, u których występuje ryzyko arytmii (zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku) takich jak:

-    z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odstępu QT

-    przyjmujących aktualnie leki zawierające inne substancje czynne wydłużające odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetylid, amodiaron i sotalol), cyzapryd i terfenadynę; leki przeciwpsychotyczne takie jak pimozyd; leki przeciwdepresyjne takie jak cytalopram; fluorochinolony takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna

-    z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z hipokaliemią lub hipomagnezemią

-    z istotną klinicznie bradykardią, arytmią lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano zaostrzenia objawów miastenii oraz wystąpienie nowego zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Bezpieczeństwo i skuteczność w zapobieganiu lub leczeniu zakażenia kompleksem Mycobacterium avium (MAC) u dzieci nie zostały ustalone.

Przed przepisaniem azytromycyny należy wziąć pod uwagę

Azithromycin Actavis nie jest przeznaczony do leczenia ciężkich zakażeń, kiedy konieczne jest szybkie uzyskanie dużych stężeń we krwi.

Przy wyborze azytromycyny w leczeniu danego pacjenta należy wziąć pod uwagę zasadność stosowania antybiotyku makrolidowego, w oparciu o właściwą diagnozę, w celu upewnienia się co do bakteryjnego źródła zakażenia w zakresie zatwierdzonych wskazań i rozpowszechnienia oporności na azytromycynę lub inne makrolidy.

Na obszarach, na których oporność na erytromycynę A występuje bardzo często, szczególnie istotne jest uwzględnienie stopniowych zmian wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki.

W niektórych krajach europejskich notowano duży odsetek szczepów Streptococcus pneumoniae opornych na azytromycynę (patrz punkt 5.1). Należy wziąć to pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie Streptococcus pneumoniae.

Stosowanie azytromycyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia gardła jest zalecane tylko w przypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie antybiotyków beta-laktamowych, jako leków pierwszego rzutu.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia tkanek miękkich są najczęściej wywołane przez Staphylococcus aureus, które są często oporne na azytromycynę. Dlatego ważne jest przeprowadzenie badania wrażliwości, jako warunek leczenia zakażeń tkanek miękkich azytromycyną.

Zakażone rany oparzeniowe

Azytromycyna nie jest wskazana w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, należy wykluczyć jednoczesne zakażenie przez T. pallidium.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające kwas solny

W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano działanie stosowanych jednocześnie leków zobojętniających z azytromycyną, nie stwierdzono wpływu na ogólną biodostępność, chociaż najwyższe stężenia w surowicy były zmniejszone o 25%. Azytromycynę należy podawać co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających.

Cetyryzyna

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie przez 5 dni azytromycyny z cetyryzyną w dawce 20 mg nie doprowadziło w stanie równowagi do interakcji farmakokinetycznej ani do istotnych zmian odstępu QT.

Didanozyna (dideokoksyinozyna)

Jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 1200 mg na dobę i didanozyny w dawce 400 mg nadobę u 6 osób z rozpoznanym zakażeniem HIV nie wpłynęło na farmakokinetykę didanozyny w stanie równowagi w porównaniu do placebo.

Digoksyna (substraty glikoproteiny P)

Jednoczesne podawanie antybiotyków makrolidowych, w tym azytromycyny, z substratami glikoproteiny P takimi jak digoksyna, powoduje zwiększenie stężeń substratu glikoproteiny P w surowicy. Dlatego też, jeżeli azytromycyna i substraty glikoproteiny P, takie jak digoksyna są stosowane jednocześnie, należy rozważyć możliwość wzrostu stężeń substratu w surowicy.

Zydowudyna

Pojedyncze dawki 1000 mg oraz wielokrotne dawki 600 mg lub 1200 mg azytromycyny wywierają niewielki wpływ na farmakokinetykę zydowudyny lub jej glukuronidowego metabolitu bądź też na ich wydalanie z moczem. Jednakże podawanie azytromycyny zwiększyło stężenia fosforylowanej zydowudyny, klinicznie czynnego metabolitu, w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest niejasne, jednak może ona być korzystna dla pacjentów.

Azytromycyna nie wchodzi w istotne interakcje poprzez układ wątrobowego cytochromu P450. Uważa się, że nie wchodzi ona w interakcje farmakokinetyczne, obserwowane dla erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych. Indukcja lub inaktywacja wątrobowego cytochromu P450 poprzez kompleks metabolitów cytochromu nie zachodzi w przypadku azytromycyny.

Pochodne alkaloidów sporyszu

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.4).

Przeprowadzono badania farmakokinetyczne pomiędzy azytromycyną a wymienionymi poniżej lekami, które są w istotnym stopniu metabolizowane za pośrednictwem cytochromu P450.

Astemizol, alfentanyl

Brak danych odnośnie interakcji z astemizolem lub alfentanylem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów z azytromycyną, ponieważ opisywano silniejsze działanie w skojarzeniu z erytromycyną z grupy antybiotyków makrolidowych.

Atorwastatyna

Jednoczesne podawanie atorwastatyny (w dawce 10 mg na dobę) i azytromycyny (w dawce 500 mg na dobę) nie prowadziło do zmiany stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie próby zahamowania reduktazy HMG-CoA). Nie mniej jednak, po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o przypadkach rabdomiolizy u pacjentów otrzymujących azytromycynę razem ze statynami.

Karbamazepina

W badaniu interakcji farmakokinetycznej u zdrowych ochotników nie obserwowano żadnego istotnego wpływu na stężenia karbamazepiny lub jej aktywnego metabolitu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny.

Cyzapryd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie przez enzym CYP3A4. Antybiotyki makrolidowe hamują działanie tego enzymu, dlatego jednoczesne stosowanie azytromycyny z cyzaprydem może powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i torsades de pointes.

Cymetydyna

W badaniu farmakokinetycznym oceniano wpływ na farmakokinetykę azytromycyny pojedynczej dawki cymetydyny podawanej 2 godziny przed podaniem azytromycyny i nie obserwowano żadnych odchyleń parametrów farmakokinetycznych azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych, podawanie azytromycyny nie powodowało zmiany działania przeciwzakrzepowego warfaryny zastosowanej w pojedynczej dawce 15 mg u zdrowych ochotników.

Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano przypadki nasilenia działania przeciwzakrzepowego po jednoczesnym podaniu azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Chociaż nie ustalono związku przyczynowego tego zjawiska, należy zwrócić uwagę

na właściwą częstość kontrolnych oznaczeń czasu protrombinowego podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym zdrowych ochotników, którym podawano doustnie azytromycynę w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg na kg mc., stwierdzono istotne zwiększenie Cmax i AUC0-5 cyklosporyny. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie azytromycyny i cyklosporyny, należy monitorować stężenia cyklosporyny i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie.

Efawirenz

Jednoczesne podawanie azytromycyny w pojedynczej dawce 600 mg i efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie spowodowało żadnych istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wpłynęło na parametry farmakokinetyczne pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu. Całkowite narażenie na działanie azytromycyny i jej okres półtrwania nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania flukonazolu, jednakże obserwowano nie mające znaczenia klinicznego zmniejszenie wartości Cmax (18%).

Indynawir

Jednoczesne podawanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wywierało istotnego statystycznie wpływu na parametry farmakokinetyczne indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W badaniach interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników, azytromycyna nie wykazała istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne metyloprednizolonu.

Midazolam

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie wywarło istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne midazolamu podawanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir

Podawanie azytromycyny (1200 mg) jednocześnie z nelfinawirem w stanie stacjonarnym (750 mg trzy razy na dobę) prowadziło do zwiększenia stężenia azytromycyny. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych i nie była konieczna modyfikacja dawkowania.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie miało wpływu na stężenia w osoczu żadnej z tych substancji czynnych.

U pacjentów, u których zastosowano jednoczesne leczenie azytromycyną i ryfabutyną obserwowano neutropenię. Chociaż występowanie neutropenii związano ze stosowaniem ryfabutyny, nie potwierdzono związku przyczynowego z jednoczesnym stosowaniem obu produktów (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu azytromycyny (stosowanej w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego krążącego metabolitu.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie uzyskano dowodów istnienia interakcji pomiędzy azytromycyną a terfenadyną. Opisywano rzadkie przypadki, w których nie można było całkowicie wykluczyć możliwości

6

interakcji obu produktów; nie mniej jednak brak jednoznacznych dowodów na występowanie takich interakcji.

Teofilina

Nie ma dowodów na istnienie klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania azytromycyny i teofiliny zdrowym ochotnikom. Ponieważ obserwowano interakcje podczas jednoczesnego stosowania teofiliny z innymi antybiotykami makrolidowymi, zaleca się obserwację objawów, w związku ze zwiększeniem stężenia teofiliny we krwi.

Triazolam

W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg w 1. dniu i 250 mg w 2. dniu oraz triazolamu w dawce 0,125 mg w 2. dniu nie wywarło istotnego wpływu na którykolwiek z parametrów farmakokinetycznych triazolamu, w porównaniu do triazolamu podawanego z placebo.

Trimetoprym i sulfametoksazol

Jednoczesne stosowanie trimetoprymu i sulfametoksazolu (w dawce 160 mg i 800 mg) przez 7 dni jednocześnie z azytromycyną w dawce 1200 mg w 7. dniu nie miało wpływu na jej maksymalne stężenia, całkowite narażenie na działanie leku i wydalanie nerkowe trimetoprymu ani sulfametoksazolu. Stężenia azytromycyny w osoczu były porównywalne z obserwowanymi w innych badaniach.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie obserwowano działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Bezpieczeństwo azytromycyny w odniesieniu do stosowania substancji czynnej u kobiet w ciąży nie zostało określone. Dlatego też produkt Azithromycin Actavis powinien być stosowany podczas ciąży, tylko jeśli korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Odnotowano informację, że azytromycyna przenika do mleka ludzkiego, ale brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych prowadzonych z udziałem matek karmiących, które charakteryzowałyby farmakokinetyki wydzielania azytromycyny do mleka matek karmiących. Ponieważ nie wiadomo, czy azytromycyna może mieć negatywny wpływ na dziecko karmione piersią, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia azytromycyną. U karmionych piersią niemowląt poza biegunką może wystąpić grzybicze zapalenie błony śluzowej jak również uczulenie. Zaleca się, aby pozbywać się mleka podczas leczenia oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Płodność

W badaniach płodności prowadzonych na szczurach, po podaniu azytromycyny odnotowano zmniejszenie częstości ciąż u szczurów. Znaczenie tej obserwacji u ludzi nie jest znane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże podczas wykonywania powyższych czynności należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

4.8.    Działania niepożądane

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu zaznaczono kursywą. Częstość występowania pogrupowano według następującej klasyfikacji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny, na podstawie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często

>1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1 000

Bardzo

rzadko

<10 000

Nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza,

kandydoza

jamy ustnej,

zakażenia

pochwy,

zapalenie płuc,

zakażenie

grzybicze,

zakażenie

bakteryjne,

zapalenie

gardła,

zapalenie

błony śluzowej

żołądka i jelit,

zaburzenie

oddychania,

zapalenie

błony śluzowej

nosa

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

neutropenia,

eozynofilia

Małopłytkowość,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk

naczynioruchowy,

nadwrażliwość

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość,

bezsenność

Pobudzenie,

depersonalizacja

Zachowania agresywne, lęk, delirium, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Niedoczulica,

senność

Omdlenia, drgawki, nadaktywność psychomotoryczna, zanik węchu, zanik smaku, zaburzenia węchu, miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Zaburzenia ucha,

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego,

Zaburzenia

słuchu, szumy

uszne

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Torsades de pointes (patrz

punkt 4.4),

zaburzenia rytmu serca (patrz punkt

4.4)    w tym tachykardia komorowa. Wydłużony odstęp QT w badaniu EKG (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia

gorąca

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka,

ból

brzucha,

nudności,

wzdęcia

brzucha

Wymioty, objawy dyspeptyczne

Zapalenie błony

śluzowej

żołądka,

zaparcie,

zaburzenia

połykania,

wzdęcia, suchość

w jamie ustnej,

odbijanie,

owrzodzenie w

jamie ustnej,

nadmierne

wydzielanie

Zapalenie trzustki, przebarwienia języka i zębów

śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia

czynności

wątroby,

żółtaczka

cholestatyczna

Niewydolność wątroby (która rzadko może powodować zgon) (patrz punkt 4.4), piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się

Reakcje

alergiczne w tym obrzęk

naczynioruchowy

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności w oddawaniu moczu, ból nerki

Ostra

niewydolność

nerek,

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwotok maciczny, zaburzenia jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, gorączka, ból obwodowy, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie

liczby

limfocytów,

zwiększenie

liczby

granulocytów

kwasochłonnych,

zmniejszenie

stężenia

dwuwęglanów we

Zwiększona

aktywność

aminotransferazy

asparaginianowej

i alaninowej,

zwiększone

stężenie

bilirubiny we

krwi,

zwiększenie

krwi, zwiększenie liczby bazofili, zwiększenie liczby

monocytów, zwiększenie liczby neutrofili

stężenia mocznika we krwi,

zwiększenie kreatyniny we krwi,

nieprawidłowe

stężenie potasu

we krwi,

zwiększenie

fosfatazy

alkalicznej,

zwiększenie

stężenia

chlorków,

zwiększenie

stężenia glukozy,

zwiększenie

liczby płytek

krwi,

zmniejszenie

hematokrytu,

zwiększenie

stężenia

dwuwęglanów,

nieprawidłowe

stężenie sodu we

krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Powikłania po zabiegach

Działania niepożądane, prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z profilaktyką i leczeniem zakażenia kompleksem Mycobacterium Avium, oparte na danych z badań klinicznych i doświadczeniach po wprowadzeniu do obrotu. Te działania niepożądane różnią od tych raportowanych po podaniu postaci o natychmiastowym uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu rodzajem lub częstością występowania.

Klasyfikacja organów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, parestezja, zaburzenia smaku

Często

Niedoczulica

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Często

Zaburzenie słuchu, szumy uszne

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Palpitacje

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, luźne stolce

Bardzo często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypka, świąd

Często

podskórnej

Zespół Stevena-Johnsona reakcje nadwrażliwości na światło

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Często

Osłabienie, złe samopoczucie

Niezbyt często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu produktu w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek.

Objawy

Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

Leczenie

W przypadku przedawkowania zaleca się zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego czynności życiowe, jeśli to konieczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy.

Kod ATC: J 01 FA 10

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, należącym do grupy azalidów.

Jej cząsteczka jest skonstruowana poprzez dodanie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A. Chemiczna nazwa azytromycyny to 9-deoksy-9a-aza-9a-metylo-9a-homoerytromycyna A. Masa cząsteczkowa wynosi 749,0.

Mechanizm działania

Azytromycyna jest azalidem z podgrupy antybiotyków makrolidowych.

Wiążąc się z podjednostką rybosomu 50s, azytromycyna blokuje translokację łańcuchów peptydowych z jednej strony rybosomu na drugą. W konsekwencji zapobiega syntezie białek zależnych od RNA u drobnoustrojów wrażliwych.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne PK/PD

Dla azytromycyny głównym parametrem zależności PK/PD najlepiej korelującym ze skutecznością azytromycyny jest wartość AUC/MIC.

Mechanizm powstawania oporności

Oporność na azytromycynę może być wrodzona lub nabyta. Występują trzy główne mechanizmy

oporności u bakterii: zmiana miejsca docelowego działania, zmiana w transporcie antybiotyku oraz modyfikacja antybiotyku.

Całkowita oporność krzyżowa na erytromycynę, azytromycynę, inne makrolidy oraz linkozamidy występuje pomiędzy Streptococcus pneumoniae, paciorkowcami beta-hemolizującymi z grupy A,

Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym metycylinooporny S. aureus (MRSA).

Wartości graniczne

EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania Wrażliwości Drobnoustrojów, ang. European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Graniczne wartości wrażliwości (mg/l)

Drobnoustroje

Wrażliwe (mg/l)

Oporne (mg/l)

Staphylococcus spp.

<1

>2

Streptococcus spp. (grupa A, B, C, G)

<0,25

>0,5

Streptococcus pneumoniae

<0,25

>0,5

Haemophilus influenzae

<0,125

>4

Moraxella catarrhalis

<0,25

>0,5

Neisseria gonorrhoeae

<0,25

>0,5

Wrażliwość

Rozpowszechnienie występowania oporności nabytej poszczególnych gatunków może różnić się w zależności od obszaru geograficznego oraz zmieniać wraz z upływem czasu, w związku z tym zaleca się korzystanie z lokalnych informacji na temat oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć porady ekspertów, gdy rozpowszechnienie oporności w danym regionie jest na tyle duże, że przydatność produktu w leczeniu co najmniej niektórych rodzaj ów zakażeń jest wątpliwa.

Drobnoustroje, w przypadku których oporność może być problemem: występowanie oporności jest równe lub wyższe niż 10% w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej.

Tabela wrażliwości

Zwykle wrażliwe gatunki

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Haemophilus influenzae * Moraxella catarrhalis*

Inne drobnoustroje

Chlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumonia1_

Gatunki, dla których nabyta oporność może być problemem

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus1

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes1

Inne drobnoustroje

Ureaplasma urealyticum_

Bakterie oporne Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus - szczepy oporne na metycylinę i erytromycynę Streptococcus pneumoniae - szczepy oporne na penicylinę Gram-ujemne bakterie tlenowe

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.

Gram-ujemne bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis - grupa


W badaniach przeprowadzonych in vitro oraz in vivo wykazano, że azytromycyna gromadzi się w fagocytach. Uwalnianie azytromycyny jest stymulowane przez proces aktywnej fagocytozy. W modelach zwierzęcych proces ten wydaje się przyczyniać do kumulowania się azytromycyny w tkankach.

Wiązanie się azytromycyny z białkami osocza jest zmienne, zależnie od stężenia w surowicy, i waha się od 52% przy stężeniu 0,05 pg/ml do 18% przy stężeniu 0,5 pg/ml.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza jest ściśle związany z okresem półtrwania w tkankach, wynoszącym od 2 do 4 dni.

Około 12% podanej dożylnie dawki azytromycyny wydala się z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 3 dni; większość przez pierwsze 24 godziny. Po 2 dniach od zakończenia 5-dniowego leczenia azytromycyną jej stężenie w żółci pacjentów wynosiło do 237 pg/ml. W żółci wykryto także dziesięć metabolitów (powstałych przez N- i O-demetylację, hydroksylację deozaminy i pierścieni aglikonowych oraz poprzez rozszczepianie koniugatów kladynozowych). Wyniki badań świadczą o tym, że metabolity te nie mają znaczenia dla przeciwbakteryjnego działania azytromycyny.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek

Po podaniu azytromycyny w jednorazowej dawce doustnej 1 g, wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 5,1% oraz 4,2% u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) wynosi 10-80 ml/min) w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością nerek (współczynnik przesączania >80 ml/min).

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, średnie wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 61% i 35% w porównaniu z wartościami prawidłowymi.

Niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących istotnych zmian parametrów farmakokinetycznych azytromycyny w surowicy u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U tych pacjentów wydalanie azytromycyny z moczem wydaje się być większe prawdopodobnie w celu kompensacji zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u pacjentów w podeszłym wieku jest zbliżona do opisywanej u młodych dorosłych, jednakże u pacjentek w podeszłym wieku, u których maksymalne stężenia były większe (zwiększone o 30-50%), nie dochodziło do kumulacji leku.

Po 5-dniowym leczeniu azytromycyną u ochotników w podeszłym wieku (>65 lat), zawsze występowały większe wartości AUC (29%), niż u młodych ochotników (<45 lat). Różnice te nie są jednak klinicznie istotne, w związku z czym nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Niemowlęta, dzieci młodsze i starsze oraz młodzież

Farmakokinetykę azytromycyny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, którym podawano lek w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny. Azytromycynę podawano w dawce 10 mg/kg mc. w pierwszym dniu badania, następnie w dawce 5 mg/kg mc. od 2. do 5. dnia badania, stężenia maksymalne Cmax, 224 pg/l u dzieci w wieku od 7,5 miesiąca do 5 lat oraz 383 pg/l u dzieci w wieku od 6 do 15 lat, były nieznacznie mniejsze niż stężenia u osób dorosłych. Wartość t/2 (36 godzin) u starszych dzieci mieściła się w zakresie wartości występujących u dorosłych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, w których azytromycyna stosowana w dawkach 40-krotnie przekraczających kliniczne dawki terapeutyczne, stwierdzono, iż powodowała ona przemijającą fosfolipidozę, generalnie bez zauważalnych w następstwie objawów toksyczności. Nie stwierdzono objawów toksyczności u pacjentów, u których azytromycyna jest stosowana zgodnie z zaleceniami.

W badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że azytromycyna wydłuża odstęp QT.

Działanie rakotwórcze

Nie przeprowadzono długoterminowych badań u zwierząt w celu oceny działania rakotwórczego.

Działanie mutagenne

Nie wykazano mutagennego działania azytromycyny w standardowych badaniach mutacji genowych i chromosomowych w warunkach in vivo oraz in vitro.

Działanie teratogenne

W badaniach embriotoksyczności u myszy i szczurów nie stwierdzono działania teratogennego.

U szczurów, którym podano azytromycynę w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, stwierdzano niewielkie opóźnienie kostnienia u płodu oraz przybieranie masy ciała u matek. W badaniach na szczurach, dotyczących okresu okołoporodowego i pourodzeniowego, obserwowano łagodne opóźnienie w rozwoju fizycznym i ruchowym po podaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg mc. na dobę.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana Poloksamer 188 Powidon K 29/32 Talk

Laktoza bezwodna Otoczka:

Hypromeloza 3cP Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400 Hypromeloza 50cP

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blistry PVC/Aluminium: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry OPA/PVC/Aluminium/Aluminium: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium: 4 lub 6 tabletek powlekanych (250 mg)

Blistry PVC/Aluminium: 2 lub 3 tabletki powlekane (500 mg)

Blistry OPA/PVC/Aluminium/Aluminium: 4 lub 6 tabletek powlekanych (250 mg)

Blistry OPA/PVC/Aluminium/Aluminium: 2 lub 3 tabletki powlekane (500 mg)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjorôur Islandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

250 mg: 21052 500 mg: 21053

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.03.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lipiec 2013

17

1

skuteczność kliniczna została wykazana na gatunkach wrażliwych w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 godzinach. Stężenie maksymalne (Cmax) po podaniu doustnym jednorazowej dawki 500 mg wynosiło około 0,4 pg/ml.

Dystrybucja

Doustnie przyjmowana azytromycyna przenika do tkanek organizmu.

W badaniach farmakokinetycznych wykazano znacząco większe stężenia azytromycyny w tkankach niż w osoczu (do 50-krotnie wyższe niż maksymalne stężenie występujące w osoczu). Dowodzi to, że azytromycyna jest w znacznym stopniu wiązana w tkankach (objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi około 31 l/kg).

Stosowanie zalecanych dawek nie powoduje kumulowania się azytromycyny w surowicy. Kumulacja występuje w tkankach, w których stężenia azytromycyny są dużo większe niż w surowicy. Po podaniu 500 mg azytromycyny w dawce pojedynczej lub dawkach cząstkowych, zmierzono stężenia w płucach, migdałkach podniebiennych, gruczole krokowym i surowicy i wynosiły one odpowiednio 1,3-4,8 pg/g, 0,6-2,3 pg/g, 2,0-2,8 pg/g i 0-0,3 pg/ml.

Azithromycin Actavis