Imeds.pl

Azithromycin Krka 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Azithromycin Krka, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Krka, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Azithromycin Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycin Krka

3.    Jak stosować Azithromycin Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Azithromycin Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Azithromycin Krka i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Azithromycin Krka jest azytromycyna - antybiotyk z grupy makrolidów.

Azithromycin Krka jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń:

-    ostre bakteryjne zapalenie zatok;

-    ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego;

-    zapalenie migdałków, zapalenie gardła;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc;

-    lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża

-    zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycin Krka

Kiedy nie stosować leku Azithromycin Krka

Leku Azithromycin Krka nie należy stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    pacjent ma szczególnego rodzaju zaburzenia serca (np. ciężkie zaburzenia czynności serca, "wydłużenie odstępu QT") lub jeśli przyjmuje leki zmieniające czynność elektryczną serca, takie jak cyzapryd (stosowany w celu zwiększenia ruchu jelit);

-    pacjent ma spowolnioną lub nieregularną pracę serca;

-    pacjent ma zmienione poziomy elektrolitów we krwi, zwłaszcza niski poziom potasu i magnezu;

-    pacjent przyjmuje inne leki, które powodują zmiany w zapisie EKG (patrz punkt "Inne leki i Azithromycin Krka”);

-    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

-    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby: lekarz może kontrolować czynność wątroby lub przerwać leczenie;

-    pacjent ma nowe zakażenie (która może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustroj ów);

-    pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub umysłowe (psychiczne).

Rzadko zgłaszano ciężkie reakcje nadwrażliwości, obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła (czasami śmiertelny). Jeżeli pacjent zauważy takie objawy, powinien natychmiast przerwać stosowanie leku Azithromycin Krka i skonsultować się z lekarzem.

Antybiotyki mogą powodować biegunkę, co może być objawem poważnego zapalenia jelit. Jeśli u pacjenta wystąpi wodnista biegunka lub biegunka z zawartością krwi, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować leków, aby zatrzymać biegunkę, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci i młodzież

Lek Azithromycin Krka tabletki powlekane nie są odpowiednie dla niemowląt i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) ani dla dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 17 lat) o masie ciała do 45 kg. Informacja dotyczące stosowanie leku Azithromycin Krka u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 45 kg można znaleźć w punkcie 3 "Jak stosować Azithromycin Krka".

Azithromycin Krka a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, jest szczególnie ważne jest, aby powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

-    leki znane, jako pochodne ergotaminy, np. ergotamina lub dihydroergotamina (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), gdyż nie należy ich stosować jednocześnie z lekiem Azithromycin Krka;

-    cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów);

-    atorwastatyna (stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu we krwi);

-    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka);

-    teofilina (stosowana w zaburzeniach oddychania);

-    warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe;

-    digoksyna (stosowana w zaburzeniach serca);

-    zydowudyna, efawirenz, indynawir, nelfinawir, dydanozyna (stosowane w zakażeniach HIV);

-    ryfabutyna (w leczeniu zakażeń HIV lub gruźlicy);

-    terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii);

-    flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

-    tak zwane leki zobojętniające (leki neutralizujące kwas żołądkowy); Azithromycin Krka należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed zażyciem leków zobojętniających lub 2 godziny po ich zażyciu;

-    astemizol (stosowany w leczeniu alergii);

-    alfentanyl (lek przeciwbólowy).

Azithromycin Krka z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować, popijając wodą.

Ten lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, ponieważ nie wpływa to na wchłanianie azytromycyny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku tego nie należy stosować w okresie ciąży i kamienia piersią, chyba że zostało to zalecone przez lekarza

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować zawroty głowy. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Azithromycin Krka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała co najmniej 45 kg

Wskazania

Dawkowanie

-    Ostre bakteryjne zapalenie zatok

-    Ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego

-    Zapalenie migdałków, zapalenie gardła

-    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

-    Lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc

-    Lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża

-    500 mg raz na dobę przez 3 dni (dawka całkowita 1500 mg)

lub

-    500 mg w pojedynczej dawce pierwszego dnia oraz 250 mg raz na dobę od 2. do 5. dnia (dawka całkowita 1500 mg)

- Zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

- 1000 mg w pojedynczej dawce

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg

Stosowanie tabletek nie jest wskazane. U dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 45 kg zaleca się zastosowanie innej postaci farmaceutycznej azytromycyny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek i wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ lekarz może zmienić dawkę leku.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo, jak u pozostałych pacjentów dorosłych.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować, popijając połową szklanki wody.

Ten lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, ponieważ nie wpływa to na wchłanianie azytromycyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azithromycin Krka

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniem lekarza.

Jeśli pacjent lub ktoś inny połknął kilka tabletek lub jeśli przypuszcza się, że dziecko mogło połknąć którąkolwiek z tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, co pozwoli na identyfikację leku. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę i przemijającą utratę słuchu.

Pominięcie zastosowania leku Azithromycin Krka

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Azithromycin Krka

Nie należy przerywać przyjmowania leku przed czasem.

Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, lek należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Mogą to być objawy rzadko występującej ciężkiej reakcji alergicznej na te tabletki:

-    obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła;

-    trudności z oddychaniem lub przełykaniem;

-    ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (ciężka wysypka skórna) i inne ciężkie wysypki skórne, w których mogą występować pęcherze lub łuszczenie (toksyczna martwica naskórka);

-    ciężka przedłużająca się biegunka, zwłaszcza jeśli w kale występuje krew lub śluz. (może to być objaw choroby zapalnej jelit, zwanej rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego).

Inne zgłaszane działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy;

-    wymioty, bóle brzucha, nudności;

-    zmiana liczby krwinek białych;

-    zmiana wyników innych badań krwi (zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi).

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zakażenia drożdżakowe (kandydozy) - zapalenie jamy ustnej i pochwy;

-    zapalenie płuc, bakteryjne zakażenie gardła, zapalenie przewodu pokarmowego, zaburzenia oddychania, zapalenie błony śluzowej nosa;

-    zmiana liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, eozynofilia);

-    obrzęk powiek, twarzy lub warg (obrzęk naczynioruchowy), reakcje alergiczne;

-    utrata apetytu (jadłowstręt);

-    nerwowość, problemy z zasypianiem (bezsenność);

-    zawroty głowy, senność, zaburzenie smaku, uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezje);

-    zaburzenia widzenia;

-    zaburzenia ucha, uczucie wirowania;

-    kołatanie serca;

-    uderzenia gorąca;

-    nagła duszność, krwawienie z nosa;

-    zaparcie, gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, trudności w połykaniu, rozdęcie brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie się, owrzodzenie jamy ustnej, nasilone ślinienie;

-    wysypka, swędząca pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się;

-    zapalenie kości i stawów, ból mięśni, pleców i szyi;

-    trudności i ból podczas oddawania moczu, ból nerkowy;

-    nieregularne krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia jąder;

-    obrzęk, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęki obwodowe;

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. krwi i czynności wątroby);

-    powikłania po leczeniu.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    pobudzenie;

-    nieprawidłowa czynność wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (której nie można określić na podstawie dostępnych danych):

-    zapalenie jelita (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego);

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), zmniejszenie liczby płytek krwi;

-    reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna);

-    odczucie agresji, lęku, silnego splątania, omamy;

-    omdlenia;

-    drgawki;

-    zmniej szona wrażliwość skóry na dotyk;

-    nadmierna aktywność;

-    zaburzenia węchu;

-    utrata węchu lub smaku;

-    osłabienie mięśni (miastenia);

-    zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (typu torsade depointes), nieprawidłowy zapis EKG (wydłużenie odstępu QT);

-    zaburzenia słuchu, w tym głuchota lub dzwonienie w uszach;

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi;

-    zapalenie trzustki;

-    przebarwienie języka;

-    zaburzenia wątroby (niewydolność wątroby rzadko kończące się śmiercią, martwica wątroby), zapalenie wątroby;

-    ciężkie skórne reakcje alergiczne (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona);

-    ból stawów (zapalenie stawów);

-    ostra niewydolność nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu i leczeniu zakażenia kompleksem Mycobacterium avium jest możliwy lub prawdopodobny

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka;

-    ból brzucha, nudności;

-    wzdęcia;

-    uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej;

-    luźne stolce.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    jadłowstręt;

-    zawroty głowy;

-    ból głowy;

-    uczucie mrowienia, kłucia, i drętwienia (parestezje);

-    zaburzenia smaku;

-    zaburzenia widzenia;

-    głuchota;

-    wysypka, świąd;

-    ból stawów (zapalenie stawów);

-    uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    osłabienie czucia dotyku (niedoczulica);

-    zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach;

-    kołatanie serca;

-    zapalenie wątroby;

-    poważne reakcje alergiczne skóry;

-    nadwrażliwości skóry na światło słoneczne;

-    osłabienie;

-    złe samopoczucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Azithromycin Krka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ’Lot’ oznacza numer serii.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Azithromycin Krka

-    Substancj ą czynną leku jest azytromycyna.

Azithromycin Krka, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Azithromycin Krka, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana, ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, hypromeloza 4,0-6,0 mPa s (E464), kroskarmeloza sodowa (E468), krzemionka koloidalna bezwodna (E551), magnezu stearynian (E470b);

otoczka tabletki: Opadry Y-1-7000 [hypromeloza 5cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400].

Jak wygląda Azithromycin Krka i co zawiera opakowanie

250 mg: białe lub prawie białe tabletki powlekane w kształcie kapsułek (długość: 13,8-14,2 mm, szerokość: 6,3-6,7 mm, grubość: 4,4-5,3 mm), oznakowane „S19” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie; opakowanie zawiera 4 lub 6 tabletek powlekanych,

500 mg: białe lub prawie białe tabletki powlekane w kształcie kapsułek (długość: 16,7-17,3 mm, szerokość: 8,2-8,8 mm, grubość: 6,0-6,8 mm), oznakowane „S5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie; opakowanie zawiera 2, 3 lub 30 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się na rynku.

Podmiot odpowiedzialny KRKA, d.d. Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH, Goerzallee 305b, D-14167 Berlin, Niemcy

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

KRKA Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 5,

02-235 Warszawa,

Polska

tel.: 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7