Imeds.pl

Azulan Herbapol Warszawa -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AZULAN Herbapol Warszawa (Płyn doustny, do stosowania w jamie ustnej i na skórę)

Chamomillae anthodium extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Azulan Herbapol Warszawa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azulan Herbapol Warszawa

3.    Jak stosować lek Azulan Herbapol Warszawa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Azulan Herbapol Warszawa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Azulan Herbapol Warszawa i w jakim celu się go stosuje

Azulan Herbapol Warszawa jest płynnym etanolowo-wodnym wyciągiem z koszyczka rumianku, do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Ma właściwości przeciwzapalne, a po podaniu doustnym jest stosowany jako środek rozkurczaj ący (wiatropędny).

Azulan Herbapol Warszawa jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Zewnętrznie Tradycyjnie w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, w tym do płukania jamy ustnej i gardła.

Wewnętrznie Tradycyjnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, jako pomocniczy środek rozkurczaj ący i wiatropędny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azulan Herbapol Warszawa Kiedy nie stosować leku Azulan Herbapol Warszawa

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rumianek lub na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U osób ze schorzeniami wątroby, epilepsją i chorobą alkoholową lek stosować tylko po konsultacji z lekarzem. Jednorazowa dawka Azulanu Herbapol Warszawa (5 ml) zawiera średnio 3,45 ml alkoholu, co stanowi ekwiwalent 68 ml piwa lub 28 ml wina.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:

Ze względu na brak danych, oraz zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Inne leki i Azulan Herbapol Warszawa

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Azulan Herbapol Warszawa z jedzeniem, piciem i alkoholem

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku Azulan Herbapol Warszawa z jedzeniem, piciem i alkoholem. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się doustnego stosowania leku w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na zawartość alkoholu.

Nie zaleca się stosowania leku krócej niż godzinę przed podróżą oraz w jej trakcie ze względu na możliwość wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

3. Jak stosować lek Azulan Herbapol Warszawa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

Wewnętrznie: 5 ml Azulanu Herbapol Warszawa (1 łyżeczka) rozpuszczona w % szklanki wody 3 razy/dobę.

Zewnętrznie: w postaci 10% roztworu wodnego do przymoczek i płukań - 1 łyżeczka Azulanu Herbapol Warszawa na 'A szklanki wody (ok. 80 ml).

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Ze względu na brak danych, oraz zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azulan Herbapol Warszawa

Nie odnotowano dotychczas objawów przedawkowania leku, jednak ze względu na zawartość etanolu Azulan Herbapol Warszawa może negatywnie wpływać na zdolność psychoruchową.

Pominięcie zastosowania leku Azulan Herbapol Warszawa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Azulan Herbapol Warszawa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Azulan Herbapol Warszawa może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek (np. alergia kontaktowa). U osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji krzyżowej. Bardzo rzadko notowano przypadki ostrej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Azulan Herbapol Warszawa

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Objaśnienia skrótów: Numer serii (Lot). Termin ważności (EXP).

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Azulan Herbapol Warszawa

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny (1:2) z koszyczka rumianku (Chamomillae anthodii extractum fluidum); Ekstrahent - etanol 70% v/v 5 ml leku zawiera 5 ml substancji czynnej

Preparat zawiera 65 - 70 % v/v etanolu oraz 0,15 - 0,35 % olejku eterycznego.

Jak wygląda lek Azulan Herbapol Warszawa i co zawiera opakowanie

Lek jest ciemnobrunatnym, przezroczystym płynem o aromatycznym, rumiankowym zapachu i gorzkawym, ściągającym smaku, w butelce ze szkła barwnego, zawierającej odpowiednio 40 g lub 90 g płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków Polska

tel.: (22) 738 13 00

e-mail: herbapol@herbapol.waw.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: