+ iMeds.pl

Bador 20 mg/mlUlotka Bador

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bador, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści

1.    Co to jest lek Bador i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bador

3.    Jak stosować lek Bador

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bador

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BADOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bador zawiera dorzolamid, który należy do grupy leków znanych jako „blokery anhydrazy węglanowej” i zmniejsza ciśnienie w oku.

Lek Bador jest przepisywany w celu obniżenia zwiększonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry, kiedy krople do oczu zawierające tylko beta-adrenolityki nie są wystarczające i u pacjentów nie mogących stosować beta-adrenolityków.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BADOR

Kiedy nie stosować leku Bador

•    jeśli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bador

•    jeśli występują ciężkie choroby nerek lub zaburzenia nerek lub kiedykolwiek występowały kamienie nerkowe

•    jeśli występują stany, w których krew zmienia odczyn na kwaśny z powodu dużego stężenia chlorków (kwasica hiperchloremiczna).

Jeśli nie ma pewności, czy lek Bador powinien być stosowany, należy zapytać lekarza lub farmaceutę. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bador

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o jakichkolwiek problemach ze zdrowiem występujących obecnie i w przeszłości, szczególnie w przypadku:

•    zaburzeń wątroby

•    jakichkolwiek alergii

•    zaburzeń oka i operacji    oka

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią stany takie, jak: •    podrażnienie oka

•    jakiekolwiek inne objawy ze strony oka, takie jak zaczerwienienie lub obrzęk powierzchownej warstwy oka lub powiek

•    zakażenie oka

•    uszkodzenie oka

•    konieczność operacji    oka

•    nowe objawy lub nasilenie dotychczasowych.

Stosowanie leku Bador do oka może powodować efekty ogólnoustrojowe.

Jeśli rozwija się reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, wysypka skórna, zaczerwienienie oka i jego swędzenie, obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności z oddychaniem lub połykaniem, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Jeśli są używane miękkie soczewki kontaktowe, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Bador. Patrz także „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bador”.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie leku Bador było badane u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 roku życia, które miały zwiększone ciśnienie w oku (oczach) lub u których została zdiagnozowana jaskra. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Działanie leku Bador jest podobne u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów młodych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym lekach stosowanych do oka, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie ważne, jeśli występują zaburzenia wątroby.

Szczególnie ważne jest, jeśli są stosowane którekolwiek z poniższych leków:

•    inne inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid) stosowane doustnie, jako krople do oczu i w jakiejkolwiek innej postaci,

•    duże dawki kwasu acetylosalicylowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie w okresie ciąży

Nie należy stosować leku Bador w okresie ciąży.

Należy poinformować lekarza o istniejącej ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie należy stosować leku Bador w okresie karmienia piersią.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie leczenia lekiem Bador możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu normalnego widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bador

Środkiem konserwującym w leku Bador jest chlorek benzalkoniowy, który może podrażniać oko. Soczewki kontaktowe

Osoba, która używa soczewek kontaktowych, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Soczewki kontaktowe powinny zostać zdjęte przed zastosowaniem kropli i założone ponownie nie wcześniej niż po 15 minutach od podania leku. Substancja konserwująca leku Bador (chlorek benzalkoniowy) może zmieniać barwę miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BADOR

Lek Bador należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz prowadzący zdecyduje o odpowiedniej dawce i czasie trwania leczenia.

Dawkowanie

Stosowanie leku Bador jako jedynego leku

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kropla do każdego chorego oka 3 razy na dobę, np. rano, po południu i wieczorem.

Stosowanie leku Bador z innymi kroplami do oczu

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Bador z beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu w celu zmniejszenia ciśnienia w oku, zazwyczaj stosowana dawka to 1 kropla do każdego chorego oka 2 razy na dobę, np. rano i wieczorem. Jeżeli Bador jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kropli powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Zastąpienie innych kropli do oczu lekiem Bador

Jeśli lek Bador ma zastąpić inne krople do oczu stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia w oku, należy stosować te krople do końca dnia zgodnie z zaleceniami, a stosowanie leku Bador rozpocząć od następnego dnia.

Jeśli powyższy opis dawkowania jest niezrozumiały, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania wyjaśnień.

Nie wolno zmieniać przepisanego dawkowania bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem prowadzącym.

Zapobieganie zakażeniom oka

Nie należy dotykać oka lub okolicy oka końcówką zakraplacza. Krople do oczu mogą ulec skażeniu bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych kropli do oczu może prowadzić do ciężkich uszkodzeń oka i w rezultacie do utraty wzroku. W celu uniknięcia skażenia zawartości pojemnika należy umyć ręce przed użyciem leku i nie dopuszczać do kontaktu zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią. Jeśli zachodzi podejrzenie, że lek jest skażony lub jeśli rozwija się zakażenie oka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w sprawie dalszego używania tego opakowania.

Sposób stosowania:

1.    Umyć ręce, usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu, przy użyciu palca delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę chorego oka.

4.    Umieścić buteleczkę nad okiem, ale go nie dotykać

5.    Nacisnąć delikatnie buteleczkę, tak, aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

6.    Powtórzyć całą operację w drugim oku, jeśli tak zalecił lekarz.

7.    Zamknąć buteleczkę nakrętką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bador

Jeśli zostało wkroplonych zbyt dużo kropli lub została połknięta część zawartości pojemnika należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą, między innymi, pojawić się senność, zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu lub trudności w połykaniu.

Pominięcie zastosowania leku Bador

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Bador ściśle według wskazań lekarza. Jeśli została pominięta dawka leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy powrócić do przepisanego schematu dawkowanie bez uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bador

Przed przerwaniem leczenia tym lekiem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Bador może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią, może być konieczna pomoc medyczna.

Reakcje alergiczne

Jeśli rozwija się reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, wysypka skórna, zaczerwienienie oka i jego swędzenie, obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności z oddychaniem lub połykaniem, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Opisywano następujące działania niepożądane leku Bador lub jego substancji czynnej.

Bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10 leczonych)

Pieczenie i kłucie w oku

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 leczonych)

Choroby rogówki z owrzodzeniem i niewyraźne widzenie (punkcikowate zapalenie rogówki), wydzielina w oku i swędzenie (zapalenie spojówek), podrażnienie/zapalenie powiek, niewyraźne widzenie, ból głowy, nudności, gorzki posmak w ustach i zmęczenie.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000 leczonych)

Zapalenie tęczówki.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10000 leczonych)

Mrowienie i drętwienie dłoni i stóp, przejściowa krótkowzroczność, która powinna ustąpić po zaprzestaniu leczenia, zbieranie się płynu pod siatkówką (odwarstwienia naczyniówki po zabiegach filtracyjnych), ból oka, sklejanie się powiek, małe ciśnienie w oku, obrzęk rogówki (z objawami zaburzenia widzenia), podrażnienie oka, w tym zaczerwienienie, kamica nerkowa, zawroty głowy, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, miejscowa wysypka skórna (kontaktowe zapalenie skóry), reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach obrzęk warg, oka lub jamy ustnej, skrócenie oddechu lub znacznie rzadziej sapanie, poważna wysypka skórna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BADOR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Bador po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Należy zużyć lek Bador w ciągu 28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bador

•    Substancją czynną jest dorzolamid.

•    Każdy ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku)

•    Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek (0,075 mg/ml) jako środek konserwujący, sodu cytrynian, hydroksyetylocelulozę, mannitol (E 421), sodu wodorotlenek (regulator pH), woda do wstrzykiwań. .

Jak wygląda lek Bador i co zawiera opakowanie

Bador jest przejrzystym, prawie bezbarwnym, jałowym roztworem, kroplami do oczu.

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE oraz zakrętką z PP, zawierająca 5 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań

1 X 5 ml (jedna butelka zawiera 5 ml kropli do oczu)

3 X 5 ml (trzy butelki, każda zawiera 5 ml kropli do oczu)

6 X 5 ml (sześć butelek, każda zawiera 5 ml kropli do oczu)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165 - 173 13581 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania, Niemcy, Polska: Bador

Belgia, Luksemburg, Holandia: Dorzolamide Bausch & Lomb Hiszpania: Arusopt

Francja: Dorzolamide Chauvin Włochy: Dorzolamide Bausch & Lomb Portugalia: Dorzolamida Bausch & Lomb

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Przedstawicielstwo w Polsce ul. Żółkiewskiego 35 C i D 04-305 Warszawa tel.: 0 22/ 815 20 92 fax: 0 22/ 815 41 39

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Bador

Charakterystyka Bador

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bador, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 20 ml dorzolamidu (w postaci chlorowodorku dorzolamidu).

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,075 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Bador jest przejrzystym, bezbarwnym lub lekko żółtym, o nieznacznej lepkości, jałowym roztworem, kroplami do oczu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Wspomagaj ąco w leczeniu beta-adrenolitycznymi produktami leczniczymi,

•    jako monoterapia u pacjentów bez odpowiedzi na leczenie beta-adrenolitykami lub u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane,

w leczeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w:

•    nadciśnieniu ocznym,

•    jaskrze z otwartym kątem przesączania,

•    jaskrze torebkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kiedy produkt leczniczy jest stosowany w monoterapii, to dawka wynosi 1 kropla produktu leczniczego Bador do worka spojówkowego każdego chorego oka trzy razy na dobę.

Kiedy produkt leczniczy jest stosowany wspomagaj ąco w leczeniu beta-adrenergicznymi produktami leczniczymi, stosowana dawka to 1 kropla produktu leczniczego Bador do worka spojówkowego chorego oka (oczu), 2 razy na dobę.

Kiedy leczenie produktem leczniczym Bador zastępuje leczenie innymi przeciwjaskrowymi produktami leczniczymi, należy zakończyć stosowanie innego produktu leczniczego i rozpocząć podawanie produktu leczniczego Bador od następnego dnia.

Jeśli produkt leczniczy Bador jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów leczniczych powinna wynosić co najmniej 10 minut. Pacjent powinien zostać poinformowany, żeby unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych kropli do oczu może prowadzić do ciężkich uszkodzeń oka i w rezultacie do utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta, jak prawidłowo używać buteleczki z kroplami.

Sposób stosowania:

1.    Umyć ręce, usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu i przy użyciu palca delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę chorego oka.

4.    Umieścić buteleczkę nad okiem, ale go nie dotykać.

5.    Nacisnąć delikatnie buteleczkę, tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

6.    Powtórzyć całą operację w drugim oku, jeśli tak zalecił lekarz.

7.    Zamknąć buteleczkę nakrętką


Dzieci i młodzież

Dostępne są ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę u dzieci. (Informacja dotycząca stosowania u dzieci i młodzieży, patrz punkt 5.1.)

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Brak badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną. Dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, dlatego produkt leczniczy Bador jest przeciwwskazany u tych pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano zastosowania dorzolamidu u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy u tych pacjentów.

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie śródgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, którą zawierają także sulfonamidy. Mimo że jest podawany miejscowo, wchłania się do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania dorzolamidu nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ dorzolamid zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego produktu leczniczego może być zwiększone.

Jeśli wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek), należy rozpatrzyć zaprzestanie stosowania leczenia.

Istnieje potencjalna możliwość addytywnego wpływu na znane ogólne efekty działania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów stosujących doustne inhibitory anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczasowe stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w oku po zabiegach filtracyjnych.

Bador zawiera jako środek konserwujący benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdj ąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku. Benzalkoniowy chlorek może zmieniać barwę miękkich soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów urodzonych przed 36 tygodniem ciąży i wieku poniżej 1 tygodnia. U pacjentów ze znaczącą niedojrzałością kanalików nerkowych należy stosować dorzolamid tylko po oszacowaniu ryzyka i korzyści z powodu możliwego wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji dorzolamidu z innymi produktami leczniczymi.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z następującymi lekami: tymolol roztwór w kroplach do oczu, betaksolol w kroplach do oczu oraz produktami leczniczymi stosowanymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np. estrogeny, insulina, tyroksyna).

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych ten produkt leczniczy nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi produktami leczniczymi (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić potencjalne ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych produktem leczniczym Bador.

Nie wyjaśniono w pełni oddziaływania pomiędzy dorzolamidem a miotykami i agonistami adrenergicznymi w trakcie leczenia jaskry.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bador nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Brak danych klinicznych na temat stosowania u kobiet w ciąży. U królików ma działanie teratogenne w dawkach toksycznych dla matki (patrz punkt 5.3)

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Bador w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Dorzolamid 2% w postaci kropli do oczu, roztwór był oceniany w więcej niż u 1400 osób w kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych. W długotrwałych badaniach u 1108 pacjentów leczonych dorzolamidem w monoterapii i wspomagaj ąco z okulistycznymi lekami beta-adrenolitycznymi najczęstszymi przyczynami przerwania leczenia były zależne od leczenia oczne działania niepożądane u około 3% pacjentów, głównie zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

[bardzo częste: (> 1/10), częste: (> 1/100 do < 1/10), niezbyt częste: (> 1/1000 do < 1/100), rzadkie: (> 1/10 000 do < 1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: ból głowy

Rzadkie: zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka:

Bardzo częste: uczucie palenia i kłucia

Częste: punkcikowate powierzchowne zapalenie rogówki, ubytki nabłonka rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oka, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie Niezbyt częste: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadkie: podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia w oku, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadkie: krwawienia z nosa

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Częste: nudności, gorzki smak w ustach Rzadkie: podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadkie: kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnson’a, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadkie: kamica nerkowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste: zmęczenie/osłabienie

Rzadkie: objawy podmiotowe i przedmiotowe miejscowej reakcji alergicznej (reakcje ze strony powiek) i ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli (rzadko)

Badania laboratoryjne: dorzolamid nie ma wpływu na klinicznie znaczące zaburzenia elektrolitowe.

Pacjenci pediatryczni Patrz: punkt 5.1

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy się spodziewać zaburzeń elektrolitowych, rozwoju kwasicy i zaburzeń centralnego układu nerwowego. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu jaskry i miotyki, Inhibitory anhydrazy

węglanowej

Kod ATC: S01EC03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa (CA) jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. U ludzi istnieje wiele izoenzymów anhydrazy węglanowej. Najbardziej aktywna jest anhydraza węglanowa II (CA-II) występująca głównie w czerwonych krwinkach krwi, ale także w innych tkankach. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej. Rezultatem tego procesu jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenicy i zmniejsza ciśnienie śródgałkowe nie powodując działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, kurcz akomodacji. Dorzolamid ma niewielki wpływ lub nie ma wpływu na częstość pracy serca i ciśnienie tętnicze krwi.

Stosowane miejscowo inhibitory receptorów beta-adrenergicznych także zmniejszają ciśnienie śródgałkowe (IOP) poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, ale z wykorzystaniem innego mechanizmu działania. Badania wykazują, że jeśli dorzolamid jest dodany do miejscowo działających beta-adrenolitycznych produktów leczniczych można zaobserwować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego. Wniosek ten jest zgodny z obserwacjami dotyczącymi addytywnego działania inhibitorów receptorów beta-adrenergicznych i doustnie stosowanych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Działanie farmakodynamiczne

Działania kliniczne

Pacjenci dorośli

Skuteczność dorzolamidu stosowanego u chorych z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym w monoterapii trzy razy na dobę (początkowe ciśnienie śródgałkowe > 23 mm Hg) lub dwa razy na dobę jako lek uzupełniający w leczeniu beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie śródgałkowe > 22 mm Hg), potwierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z okresem obserwacji do jednego roku. Podczas stosowania, zarówno w monoterapii, jak też jako lek uzupełniający, dorzolamid zmniejszał ciśnienie śródgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania. Skuteczność leku po długotrwałym stosowaniu w monoterapii była podobna do skuteczności betaksololu. Stosowany jako lek uzupełniający w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid powodował dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego podobne, jak podczas stosowania pilokarpiny 2% cztery razy na dobę.

Pacjenci pediatryczni

184 pacjentów pediatrycznych (122 stosowało dorzolamid) w wieku od 1 tygodnia do 6 roku życia z jaskrą lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym (początkowe ciśnienie śródgałkowe > 22 mm Hg) objęto 3 miesięcznym poddwójnie zaślepionym, z kontrolowanym leczeniem wieloośrodkowym badaniem w celu oceny bezpieczeństwa stosowania dorzolamidu podawanego miejscowo 3 razy na dobę. Około połowa pacjentów w obu leczonych grupach miała zdiagnozowaną wrodzona jaskrę, inna najczęstszą etiologią był zespół Sturge Weber, dysgenezja mezodermalna tęczówki i rogówki, pacjenci bezsoczewkowi. Rozdział ze względu na wiek i leczenie w monoterapii był następujący:

Dorzolamid 2%

Tymolol

Kohorta wiekowa < 2 roku życia

n=56

Przedział wieku: 1 do 23 miesiąca życia

Tymolol GS 0,25% n=27 Przedział wieku: 0,25 do 22 miesiąca życia

Kohorta wiekowa > 2 roku życia

n=66

Przedział wieku: 2 do 6 roku życia

Tymolol 0,5% n=35 Przedział wieku: 2 do 6 roku życia

W obu kohortach około 70 pacjentów otrzymywało leczenie przez co najmniej 61 dni i około 50 pacjentów otrzymywało leczenie przez 81-100 dni.

Jeśli ciśnienie śródgałkowe było niewystarczająco kontrolowane przez dorzolamid lub tymolol roztwór tworzący żel stosowane w monoterapii, zmieniano leczenie na leczenie otwartej próby następująco: 30 pacjentom w wieku < 2 roku życia zmieniono leczenia na leczenie skojarzone z zastosowaniem tymololu w roztworze tworzącym żel 0,25% raz na dobę i dorzolamidu 2% trzy razy na dobę; 30 pacjentom w wieku > 2 roku życia leczenie zmieniona na stałe podawanie dorzolamidu 2%/tymololu 0,5% 2 razy na dobę.

Ogólnie, badania te nie wykazały dodatkowego bezpieczeństwa stosowania u pacjentów pediatrycznych: u około 26% (u około 20 % pacjentów stosujących dorzolamid w monoterapii) obserwowano występowanie zależnych od leku działań niepożądanych. Najważniejsze z nich to miejscowe, oczne, nie ciężkie działania niepożądane takie jak kłucie i pieczenie w oku, nastrzyknięcie i ból oka. U niewielkiego części pacjentów <4% obserwowano obrzęk rogówki lub zamglenie. Miejscowe reakcji występowały w podobnej częstości do porównywanego leku.

W badaniach postmarketingowych, obserwowano kwasicę metaboliczną u bardzo młodych osobników, szczególnie z niedojrzałością/uszkodzeniem nerek.

Efekty działania u pacjentów pediatrycznych sugerują, że obniżenie ciśnienia śródgałkowego obserwowane u pacjentów stosujących dorzolamid są porównywalne ze zmniejszeniem ciśnienia śródgałkowego u pacjentów w grupie stosującej tymolol, nawet jeśli nieznaczne, niekorzystne ilościowo różnice były obserwowane w grupie stosującej tymolol.

Brak danych na temat skuteczności długotrwałego leczenia (> 12 tygodni).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia śródgałkowego nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po stosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i w osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z izoenzymem anhydrazy węglanowej II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe.

Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu przyjmowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu.

Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3    Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

Wyniki badań na zwierzętach, którym podawano doustnie chlorowodorek dorzolamidu były związane z efektami farmakologicznymi ogólnego zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej. Niektóre z uzyskanych wyników były specyficzne tylko dla określonych gatunków zwierząt i (lub) były następstwem kwasicy metabolicznej. U królików, którym podano dawki toksyczne dla matki dawki dorzolamidu obserwowano uszkodzenia kręgów związane z kwasicą metaboliczną

W badaniach klinicznych u pacjentów nie stwierdzono objawów kwasicy metabolicznej ani zaburzeń stężenia elektrolitów w surowicy krwi, które wskazywałyby na układowe zahamowanie anhydrazy węglanowej. Z tego względu u pacjentów przyjmujących dorzolamid w dawkach leczniczych nie należy się spodziewać wystąpienia takich zaburzeń, jakie obserwowano w badaniach na zwierzętach.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza, mannitol (E421), sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

Po otwarciu pojemnika Bador powinien być zużyty w ciągu maksymalnie 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Opakowania

Buteleczka zawiera 5 ml kropli do oczu.

Buteleczka z LDPE z zakraplaczem z LDPE i nakrętką zabezpieczającą z PP zawierająca 5 ml roztworu.

Następujące wielkości opakowań produktu leczniczego Bador są dostępne:

1 X 5 ml (jedna buteleczka zawiera 5 ml)

3 X 5 ml (trzy buteleczki, każda zawiera 5 ml)

6 X 5 ml (sześć buteleczek, każda zawiera 5 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165-173 13581 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Bador