Imeds.pl

Batrafen

Wariant informacji: Krem 10 Mg/Ml, wyświetlić więcej opcji (3)

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Naieży zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Naieży zwrócić się do lekarza albo farmaceuty, gdy potrzebna jest rada albo dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


BATRAFEN 10 mg/g, krem

(Ciclopiroxi olaminum)

Skład

1 g kremu zawiera:

substancję czynną: 10 mg cyklopiroksu z oiaminą

oraz substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, oktylododekanoi, parafina ciekła, alkohoi stearylowy, alkohoi cetyiowy, alkohol myrystylowy, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, kwas mlekowy 90%, woda oczyszczona.

Opakowania

Tuby zawierające 20 g lub 50 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Sanofi - Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Snis treści ulotki:

1.    Co to jest iek Batrafen i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Batrafen

3.    Jak stosować iek Batrafen

ministerstwo zdrowia

Department Polityki Ukowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 16

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Batrafen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK BATRAFEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Batrafen, krem zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą o działaniu przeciwgrzybiczym. Cyklopiroks z olaminą jest lekiem przeciwgrzy bieżnym o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Wskazania do stosowania

Wszystkie rodzaje grzybic skóry.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK BATRAFEN

Nie należy stosować leku Batrafen, krem:

•    w przypadku nadwrażliwości na cyklopiroks z olaminą lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w okresie karmienia piersią,

•    na otwarte rany.

Zachować ostrożność stosując lek Batrafen, krem

Unikać kontaktu leku z oczami i skórą wokół oczu oraz kontaktu z błonami śluzowymi. Podczas leczenia naieży ściśle przestrzegać zaleceń higienicznych przekazanych przez lekarza.

Stosowanie leku Batrafen, krem u dzieci:

Leczenie noworodków, niemowląt i małych dzieci (poniżej 6 lat) może być przeprowadzone tylko po bardzo dokładnej ocenie przez lekarza korzyści z zastosowania leku w stosunku do ryzyka.

Decyzję o zastosowaniu leku w tej grupie pacjentów podejmie lekarz.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku naieży poradzić się lekarza.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji    2

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Leku Batrafen, krem nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy cyklopiroks z olaminą przenika do mleka matki, dlatego leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek Batrafen, krem zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Batrafen, krem zawiera parafinę, która może powodować uszkodzenie (przedziurawienie) lateksowej prezerwatywy. Należy unikać zetknięcia lateksowej prezerwatywy i leku Batrafen krem ze względu na możliwość uszkodzenia prezerwatywy.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie odnotowano interakcji pomiędzy lekiem Batrafen, krem a innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BATRAFEN

Lek Batrafen, krem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 16

Lek Batrafen, krem stosuje się zazwyczaj dwa razy na dobę. Lek należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i delikatnie wetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

Lek Batrafen, krem stosuje się do czasu ustąpienia zmian skórnych - zazwyczaj dwa tygodnie. Aby zapobiec nawrotom grzybicy zaleca się kontynuowanie leczenia przez i do 2 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne iub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Batrafen, krem:

Nie ma informacji dotyczących przedawkowania cyklopiroksu z oiaminą.

Nie należy spodziewać się ogólnych działań niepożądanych w przypadku zastosowania ieku na dużej powierzchni lub po zbyt częstym nakładaniu leku.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do iekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Batrafen:

W przypadku opuszczenia jednej aplikacji leku, należy zastosować go najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnego zastosowania ieku. Nie należy stosować dwóch dawek leku jednocześnie iub w krótkim odstępie czasu.

W razie wątpliwości należy poradzić się iekarza.

Przerwanie leczenia

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z iekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Batrafen, krem może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku Batrafen, krem mogą wystąpić miejscowo reakcje uczuleniowe (podrażnienie, swędzenie, pieczenie). Rzadko może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

ul= Miodowi 16    4

U niektórych osób w czasie stosowania Leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia wymienionych lub innych działań niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU BATRAFEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze do 25° C.

6. INNE INFORMACJE

W ceiu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Sanofi - Aventis Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa

Tel. +(022) 541 46 00

Data opracowania ulotki:

2008 -02= fi fi


MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 16

5