+ iMeds.pl

Beatil 4 mg + 5 mgUlotka Beatil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Beatil, 4 mg + 5 mg, tabletki Beatil, 8 mg + 5 mg, tabletki Beatil, 4 mg + 10 mg, tabletki Beatil, 8 mg + 10 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Beatil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beatil

3.    Jak stosować lek Beatil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Beatil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Beatil i w jakim celu się go stosuje

Lek Beatil jest przepisywany w celu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia) oraz (lub) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej (stanu, w którym zaopatrzenie serca w krew jest zmniejszone lub zablokowane).

Pacjenci już przyjmujący peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach mogą zamiast tego zastosować jedną tabletkę leku Beatil, który zawiera oba te składniki.

Lek Beatil jest produktem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz amlodypinę.

Peryndopryl jest inhibitorem ACE (enzymu konwertującego angiotensynę). Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego (który należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami). Razem leki te działają poprzez rozszerzanie i zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi oraz ułatwia utrzymanie prawidłowego przepływu krwi w sercu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beatil Kiedy nie stosować leku Beatil:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl lub inny inhibitor ACE, lub na amlodypinę lub innych antagonistów kanałów wapniowych czy też na którykolwiek z pozostałych składników leku Beatil. Objawy mogą obejmować: świąd, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

-    jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej także unikać stosowania leku Beatil we wczesnej ciąży - patrz punkt „Ciąża”);

-    jeśli w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy takie

jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, nasilone swędzenie lub nasilona wysypka, lub jeśli takie objawy występowały u pacjenta lub u któregokolwiek z członków rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym);

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny (gdy serce nie jest w stanie dostarczyć właściwej ilości krwi do ciała), znaczne zwężenie zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca);

-    jeśli występuje ciężkie niedociśnienie tętnicze (bardzo niskie ciśnienie krwi);

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po ostrym zawale serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta, należy porozmawiać o tym z lekarzem przed zastosowaniem leku Beatil:

-    kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki);

-    jakiekolwiek inne problemy z sercem;

-    znaczny wzrost ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy);

-    choroby wątroby;

-    choroby nerek lub jeśli pacjent jest poddawany dializie;

-    kolagenozy naczyniowe (choroba tkanki łącznej), takie jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry;

-    cukrzyca;

-    jeśli pacjent stosuje dietę o małej zawartości soli lub stosuje zamienniki soli kuchennej zawierające potas (istotne jest odpowiednie stężenie potasu we krwi);

-    jeśli pacjent jest rasy czarnej, to stosowanie inhibitorów ACE może być mniej skuteczne i znacznie częściej może również prowadzić do wystąpienia obrzęku naczynioruchowego;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest (lub może być) w ciąży.

Lek Beatil nie jest zalecany we wczesnym etapie ciąży. Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące, ponieważ lek ten może powodować ciężkie wady u dziecka, jeżeli jest stosowany w tym czasie (patrz punkt „Ciąża”).

Stosując lek Beatil należy poinformować lekarza lub personel medyczny, jeśli:

-    pacjent ma być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;

-    w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty;

-    ma być przeprowadzony zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia);

-    ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os.

Inne leki i Beatil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać stosowania leku Beatil:

-    z litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji);

-    z estramustyną (stosowaną w leczeniu raka);

-    z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren), suplementami

potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas.

Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie lekiem Beatil. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, ponieważ może to wymagać zastosowania szczególnej ostrożności:

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym leki moczopędne (leki zwiększające objętość moczu wytwarzanego przez nerki);

-    leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niewydolności serca (bisoprolol, karwedilol, metoprolol);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) stosowane w celu złagodzenia bólu lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego;

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia,

itp. (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne podobne do imipraminy, neuroleptyki);

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    leki rozszerzające naczynia krwionośne (jak werapamil lub dilitiazem), w tym azotany (produkty, które rozszerzają naczynia krwionośne);

-    heparyna (lek stosowany do rozrzedzania krwi);

-    efedryna, noradrenalina lub adrenalina (leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu lub astmy);

-    baklofen lub dantrolen (we wlewie), stosowane w leczeniu sztywności mięśni występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane; dantrolen jest również stosowany w leczeniu hipertermii złośliwej występującej podczas znieczulenia (objawy to bardzo wysoka gorączka i sztywność mięśni);

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (ryfampicyna, erytromycyna lub klarytromycyna), zakażeń wirusem HIV (rytonawir) lub zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol);

-    leki przeciwpadaczkowe, takie jak: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon;

-    antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych stosowane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty), takie jak: prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna;

-    amifostyna (stosowana w celu uniknięcia wystąpienia lub zmniejszenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem innych leków lub naświetlań w leczeniu raka);

-    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów);

-    zioło zwane dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum);

-    sole złota, zwłaszcza podawane dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów).

Lek Beatil z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Beatil należy przyjmować przed posiłkiem.

Pacjenci, którzy stosują lek Beatil nie powinni pić soku grejpfrutowego i jeść grejpfrutów. Grejpfruty i sok grejpfrutowy mogą spowodować zwiększenie stężenia we krwi substancji czynnej amlodypiny, co może spowodować trudne do przewidzenia zwiększenie działania obniżającego ciśnienie krwi przez lek Beatil.

Picie alkoholu podczas stosowania leku Beatil może powodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. W celu wyjaśnienia, czy spożywanie alkoholu jest możliwe, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka myśli, że jest (lub może być) w ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Beatil przed zajściem w ciążę lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego produktu zamiast leku Beatil. Lek Beatil nie jest zalecany we wczesnym etapie ciąży. Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące, ponieważ lek ten może powodować ciężkie wady u dziecka, jeżeli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi lub zaczyna karmić piersią. Lek Beatil nie jest zalecany u matek, które karmią piersią, a lekarz może wybrać inną metodę leczenia, jeśli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza, gdy dziecko jest noworodkiem albo było urodzone przedwcześnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Beatil nie wpływa na czujność, niemniej jednak u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie osłabienia związane z niskim ciśnieniem krwi, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Beatil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej codziennie o tej samej porze dnia, rano, przed posiłkiem. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce dla pacjenta. Zazwyczaj zalecana dawka, to jedna tabletka na dobę.

Lek Beatil jest zazwyczaj przepisywany pacjentom już stosującym peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Beatil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Produkt złożony należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni unikać odwodnienia (utraty zbyt dużej ilości wody), a regularne badania kontrolne powinny obejmować częste monitorowanie czynności nerek (stężenie kreatyniny i potasu).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Beatil

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Najczęściej występującym objawem w sytuacji przedawkowania jest niskie ciśnienie krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenia. W takiej sytuacji pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Beatil

Ważne jest, aby przyjmować lek każdego dnia, ponieważ regularne stosowanie daje najlepsze efekty

leczenia. Jeśli jednak pominie się dawkę leku Beatil, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Beatil

Leczenie lekiem Beatil jest zwykle długotrwałe, dlatego przed przerwaniem przyjmowania tabletek należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu;

-    silne zawroty głowy lub omdlenie;

-    nienaturalnie szybkie lub nieregularne bicie serca.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, uczucie mrowienia, senność, zaburzenia widzenia, szumy uszne (dziwny dźwięk w uszach), palpitacje (bardzo szybkie bicie serca), zaczerwienienie twarzy (uczucie gorąca lub ciepła dotyczące twarzy), uczucie pustki w głowie w związku z niskim ciśnieniem krwi, kaszel, duszność, nudności (mdłości), wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub problemy z trawieniem, biegunka, zaparcie, reakcje alergiczne (takie jak wysypki, swędzenie), skurcze mięśni, uczucie zmęczenia, obrzęk (opuchnięcie nóg lub kostek).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): wahania nastroju, zaburzenia snu, drżenie, omdlenie (chwilowa utrata świadomości), nieodczuwanie bólu, zapalenie błony śluzowej nosa (katar lub zatkany nos), zmiana czynności jelit, wypadanie włosów, czerwone lub odbarwione plamy na skórze, wysypka, świąd, ból pleców, mięśni lub stawów, ból w klatce piersiowej, parcie na pęcherz moczowy, szczególnie w nocy, złe samopoczucie, skurcz oskrzeli (uczucie ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), suchość w jamie ustnej, obrzęk naczynioruchowy (objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka), problemy z nerkami, impotencja, zwiększone pocenie się, powiększenie piersi u mężczyzn, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): dezorientacja, choroby układu krążenia (zaburzenie rytmu serca, dławica, zawał i udar), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadko występujący rodzaj zapalenia płuc), rumień wielopostaciowy (wysypka, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach), zaburzenia składu krwi, zaburzenia trzustki, żołądka lub wątroby, neuropatia obwodowa (choroba powodująca zmniejszenie odczuwania, ból, niemożność kontroli mięśni), hipertonia (nieprawidłowe zwiększenie napięcia mięśni), zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń krwionośnych skóry), opuchlizna dziąseł, duże stężenie glukozy we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Beatil

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Beatil

Substancjami czynnymi leku są peryndopryl z tert-butylaminą oraz amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 4 mg + 5 mg: każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butylaminą oraz 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 8 mg + 5 mg: każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butylaminą oraz 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 4 mg + 10 mg: każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butylaminą oraz 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 8 mg + 10 mg: każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butylaminą oraz 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna hydrofobowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Beatil i co zawiera opakowanie

Beatil, 4 mg + 5 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 8 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH3”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 8 mg + 5 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 8 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH4”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 4 mg + 10 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 11 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH5”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 8 mg + 10 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 11 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH6”, druga strona bez wytłoczeń.

W tekturowym pudełku znajduje się 30 lub 90 tabletek pakowanych w blistry z folii PA//Aluminium/PVC// Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21,

1103 Budapeszt,

Węgry

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Beatil

Charakterystyka Beatil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Beatil, 4 mg + 5 mg, tabletki Beatil, 8 mg + 5 mg, tabletki Beatil, 4 mg + 10 mg, tabletki Beatil, 8 mg + 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Beatil, 4 mg + 5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum) oraz 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 8 mg + 5 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum) oraz 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 4 mg + 10 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum) oraz 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu).

Beatil, 8 mg + 10 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum) oraz 10 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Beatil, 4 mg + 5 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 8 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH3”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 8 mg + 5 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 8 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH4”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 4 mg + 10 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 11 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH5”, druga strona bez wytłoczeń.

Beatil, 8 mg + 10 mg, tabletki: Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 11 mm. Po jednej stronie wytłoczony napis „CH6”, druga strona bez wytłoczeń.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Stosowanie produktu leczniczego Beatil jest wskazane jako leczenie substytucyjne w terapii nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej u pacjentów, którzy już stosują peryndopryl i amlodypinę w takich samych dawkach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Jedna tabletka na dobę, przyjmowana w pojedynczej dawce, najlepiej rano, przed posiłkiem.

Stosowanie złożonego produktu leczniczego o ustalonych dawkach nie jest odpowiednie do rozpoczęcia terapii.

Jeżeli konieczna jest zmiana dawkowania, należy tego dokonać poprzez dostosowanie dawek pojedynczych składników produktu w postaci oddzielnych tabletek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Wydalanie peryndoprylatu u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością nerek jest zmniejszone. Dlatego też zazwyczaj stosowane postępowanie medyczne powinno obejmować częstą kontrolę stężenia kreatyniny i potasu.

Produkt leczniczy Beatil może być stosowany u pacjentów z Clcr> 60 ml/min, nie należy stosować go u pacjentów z Clcr< 60 ml/min. U tych pacjentów dawkę należy dobierać indywidualnie z zastosowaniem pojedynczych składników produktu leczniczego.

Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie korelują ze stopniem zaburzenia czynności nerek. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: patrz punkty 4.4 i 5.2.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby nie zostało ustalone. Dlatego też u tych pacjentów produkt leczniczy Beatil należy stosować z zachowaniem środków ostrożności.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Beatil nie powinien być stosowany u dzieci oraz młodzieży z powodu nieustalonej skuteczności i tolerancji peryndoprylu i amlodypiny, stosowanych oddzielnie, jak również w skojarzeniu.

4.3    Przeciwwskazania

Związane z peryndoprylem:

-    Nadwrażliwość na peryndopryl lub inny inhibitor ACE,

-    Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z uprzednim leczeniem inhibitorem ACE,

-    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy,

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Związane z amlodypiną:

-    Ciężkie niedociśnienie tętnicze,

-    Nadwrażliwość na amlodypinę lub jakiekolwiek inne dihydropirydyny,

-    Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny,

-    Zwężenie drogi odpływu lewej komory (np. znacznego stopnia zwężenie zastawki aortalnej),

-    Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po zawale serca.

Związane z produktem leczniczym Beatil:

Wszystkie wyżej wymienione przeciwwskazania odnoszące się do każdego ze składników produktu leczniczego dotyczą również złożonego produktu leczniczego Beatil.

-    Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wszystkie wymienione poniżej ostrzeżenia odnoszące się do każdego ze składników produktu leczniczego dotyczą również złożonego produktu leczniczego Beatil.

Związane z peryndoprylem

Ostrzeżenia specjalne

Nadwrażliwość i (lub) obrzęk naczynioruchowy:

Rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem (patrz punkt 4.8).

Obrzęk może wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Beatil, a pacjent powinien być obserwowany do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadkach, gdy obrzęk obejmował tylko twarz i wargi, zaburzenia zazwyczaj ustępowały bez leczenia, jednak zastosowanie leków przeciwhistaminowych było korzystne w łagodzeniu objawów.

Obrzęk naczynioruchowy związany z obrzękiem krtani może prowadzić do zgonu. W przypadku, gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, co mogłoby spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie ratujące życie. Leczenie to może obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjenci powinni być pod ścisłą opieką lekarską do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

U pacjentów, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy niezwiązany z przyjmowaniem inhibitora ACE, może wystąpić zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.3).

Obrzęk jelit był obserwowany rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Pacjenci zgłaszali bóle brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez nudności lub wymiotów); w niektórych przypadkach objawy te nie były poprzedzone obrzękiem twarzy, a poziom C-l esterazy był prawidłowy. Obrzęk naczynioruchowy był diagnozowany przy użyciu procedur medycznych takich jak: tomografia komputerowa, badanie ultrasonograficzne lub zabieg chirurgiczny. Objawy obrzęku ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE (patrz punkt 4.8).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości(LDL):

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE poddanych aferezie lipoprotein o małej gęstości (LDL) z użyciem siarczanu dekstranu, rzadko obserwowano zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji tych można jednak uniknąć przez czasowe odstawienie inhibitora ACE przed każdą aferezą.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów można uniknąć występowania tych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, jakkolwiek reakcje nawracały po przypadkowym wznowieniu leczenia.

Neutropenia i (lub) agranulocytoza i (lub) trombocytopenia i (lub) niedokrwistość:

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE obserwowano neutropenię i (lub) agranulocytozę, trombocytopenię oraz niedokrwistość. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez żadnych innych powikłań neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, lub gdy czynniki te występują jednocześnie, szczególnie jeśli wcześniej rozpoznano zaburzenia czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli peryndopryl jest stosowany u takich pacjentów, zaleca się okresowe badanie liczby białych krwinek, a pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności zgłaszania każdego objawu zakażenia.

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zmienić leczenie na alternatywną terapię przeciwnadciśnieniową, która ma ustalony profil bezpieczeństwa dotyczący stosowania w ciąży, chyba iż uznaje się, że kontynuacja leczenia inhibitorem ACE jest konieczna. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i, jeśli to właściwe, należy rozpocząć alternatywną terapię (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Środki ostrożności:

Niedociśnienie tętnicze:

Inhibitory ACE mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów ze zmniejszoną objętością płynów, na przykład w wyniku stosowania leków moczopędnych, diety małosolnej, dializy, biegunki lub wymiotów lub gdy u pacjentów występuje ciężkie nadciśnienie reninozależne (patrz punkty 4.5 i 4.8).

U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego należy kontrolować ciśnienie tętnicze, czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia produktem leczniczym Beatil.

Podobne uwagi dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu, u których nadmierny spadek ciśnienia tętniczego może powodować zawał mięśnia serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć na plecach oraz, jeżeli jest to konieczne, podać dożylnie roztwór chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie stanowi przeciwwskazania dla późniejszego stosowania produktu, co zazwyczaj odbywa się bez trudności, gdy ciśnienie tętnicze krwi zwiększy się po zwiększeniu objętości wewnątrznaczyniowej.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej i (lub) kardiomiopatia przerostowa:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej oraz ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca, takim jak zwężenie zastawki aorty lub kardiomiopatia przerostowa.

Zaburzenia czynności nerek:

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) dawkę należy ustalić indywidualnie z zastosowaniem pojedynczych składników produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek kontrola stężenia potasu i kreatyniny jest częścią standardowego postępowania medycznego (patrz punkt 4.8).

U części pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. Zaburzenia te zwykle ustępowały po przerwaniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. Współistnienie nadciśnienia nerkowo-naczyniowego zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez uprzedniej choroby naczyniowej nerek obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zazwyczaj nieznaczne i przemijające, szczególnie w sytuacjach, kiedy peryndopryl był stosowany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Objawy takie z większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić u pacjentów z istniejącą zaburzoną czynnością nerek.

Niewydolność wątroby:

W rzadko występujących przypadkach stosowanie inhibitorów ACE jest związane z wystąpieniem zespołu rozpoczynającego się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzącego do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których rozwinęła się żółtaczka, lub u których obserwuje się istotne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać leczenie inhibitorem ACE i zastosować odpowiednią opiekę medyczną (patrz punkt 4.8).

Rasa:

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Tak jak inne inhibitory ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE zgłaszano występowanie kaszlu. Charakteryzuje się on tym, że jest suchy, uporczywy oraz ustępuje po przerwaniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy rozważyć, czy kaszel nie jest wywołany przez inhibitor ACE.

Zabiegi chirurgiczne i (lub) znieczulenie:

U pacjentów poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze, produkt leczniczy Beatil może blokować powstawanie angiotensyny II wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Leczenie należy przerwać na jeden dzień przed zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze i rozważa się taki mechanizm, można je skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

U niektórych pacjentów w trakcie stosowania inhibitorów ACE, w tym peryndoprylu, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynnikami ryzyka wystąpienia hiperkaliemii są: niewydolność nerek, pogorszona czynność nerek, wiek (powyżej 70 lat), cukrzyca, współistniejące inne czynniki, w szczególności odwodnienie, ostra dekompensacja układu krążenia, kwasica metaboliczna oraz jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np.: spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu, a także zamienników soli kuchennej zawierających potas; lub też u pacjentów, którzy przyjmują inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyna). Zastosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, może doprowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasem prowadzące do zgonu, zaburzenia rytmu serca. Jeżeli jednoczesne stosowanie peryndoprylu i któregokolwiek z wyżej wymienionych produktów uważa się za właściwe, zaleca się zachowanie ostrożności oraz częstą kontrolę stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą:

U pacjentów chorych na cukrzycę, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle monitorować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.5).

Związane z amlodypiną:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Środki ostrożności

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Tak jak w przypadku wszystkich antagonistów kanałów wapniowych, okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony, a wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Dlatego też, należy zachować środki ostrożności stosując lek u tych pacjentów oraz ściśle kontrolować aktywność enzymów wątrobowych.

Pacjenci z niewydolnością serca:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2) u pacjentów z niewydolnością serca klasy III i IV wg NYHA o podłożu innym niż niedokrwienie, stwierdzono zwiększenie ilości doniesień wystąpienia obrzęku płuc w grupie otrzymującej amlodypinę pomimo braku istotnej różnicy w częstości nasilenia objawów niewydolności serca w porównaniu z placebo (patrz punkt 5.1). Produkty lecznicze z grupy antagonistów kanału wapniowego, w tym amlodypina, powinny być ostrożnie stosowane u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia w przyszłości zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmierci.

Związane z produktem leczniczym Beatil

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące poszczególnych składników, jak wymieniono powyżej, należy także odnosić do złożonego produktu leczniczego Beatil.

Środki ostrożności

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Beatil z litem, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu oraz dantrolenem (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związane z peryndoprylem Jednoczesne stosowanie niezalecane:

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas:

Chociaż stężenie potasu w surowicy zazwyczaj pozostaje prawidłowe, u niektórych pacjentów leczonych peryndoprylem może wystąpić hiperkaliemia. Leki moczopędne oszczędzające potas, np. spironolakton, triamteren lub amiloryd, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą prowadzić do znaczącego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego też, nie zaleca się jednoczesnego stosowania peryndoprylu z wyżej wymienionymi lekami (patrz punkt 4.4). Jeżeli jednoczesne stosowanie tych produktów jest wskazane z powodu występującej hipokaliemii, należy je stosować ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit:

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE zgłaszano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz zwiększenie jego toksyczności (ciężka neurotoksyczność). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie peryndoprylu i litu. Jeśli jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy uważnie kontrolować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Estramustyna:

Ryzyko zwiększonej częstości działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy.

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania szczególnej ostrożności:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy >3 g/dobę:

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tj. kwasem acetylosalicylowym w dawkach działających przeciwzapalnie, inhibitorami COX-2 i nieselektywnymi lekami z grupy NLPZ), może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków z grupy NLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwej ostrej niewydolności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z wcześniej występującą pogorszoną czynnością nerek. Leczenie skojarzone należy prowadzić ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu jednoczesnego stosowania oraz cyklicznie w późniejszym okresie.

Leki przeciwcukrzycowe (insulina, sulfonamidy hipoglikemizujące):

Stosowanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą, otrzymujących insulinę lub sulfonamidy hipoglikemizujące. Epizody hipoglikemii występują bardzo rzadko (jest to prawdopodobnie związane z poprawą tolerancji glukozy skutkującej zmniejszeniem zapotrzebowania na insulinę).

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania ostrożności Leki moczopędne:

U pacjentów stosujących leki moczopędne, szczególnie z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w trakcie rozpoczynania leczenia inhibitorem ACE. Możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego można zmniejszyć poprzez przerwanie leczenia lekiem moczopędnym, zwiększenie objętości płynów lub zwiększenie podaży soli przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem, stosowanym w małych i stopniowo zwiększanych dawkach.

Leki sympatykomimetyczne:

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

Złoto:

U pacjentów stosujących preparaty złota w iniekcjach (sodu aurotiojabłczan) jednocześnie z inhibitorem ACE, w tym peryndoprylem, rzadko zgłaszano występowanie reakcji azotynopodobnych (objawy obejmujące zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Związane z amlodypiną

Dantrolen (wlew): u zwierząt po podaniu werapamilu i dantrolenu dożylnie obserwowano prowadzące do śmierci migotanie komór i zapaść krążeniową powiązaną z hiperkalemią. Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalemii zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania antagonistów kanałów wapniowych, takich jak amlodypina u pacjentów podatnych na złośliwą hipotermię i w leczeniu hipotermii złośliwej.

Stosowanie amlodypiny z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym nie jest zalecane ze względu na możliwość zwiększenia dostępności biologicznej u niektórych pacjentów, co może powodować nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania szczególnej ostrożności:

Inhibitory CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, makrolidy takie jak erytromycyna lub klarytromycyna, werapamil lub dilitiazem) może powodować znaczne zwiększenie ekspozycji na amlodypinę.

Znaczenie kliniczne tych zmian farmakokinetycznych może być bardziej widoczne u pacjentów w podeszłym wieku, dlatego może być konieczna kontrola kliniczna oraz odpowiednie dostosowanie dawki.

Induktory CYP3A4: Brak dostępnych danych dotyczących wpływu induktorów CYP3A4 na amlodypinę. Jednoczesne stosowanie induktorów CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) może powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność stosując amlodypinę jednocześnie z induktorami CYP3A4.

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania ostrożności:

Wpływ amlodypiny na inne produkty lecznicze:

Działanie amlodypiny polegające na obniżaniu ciśnienia tętniczego sumuje się z działaniem obniżającym ciśnienie tętnicze innych produktów leczniczych o właściwościach przeciwnadciśnieniowych.

W badaniach klinicznych dotyczących interakcji, amlodypina nie wpływała na właściwości farmakokinetyczne atorwastatyny, digoksyny, warfaryny lub cyklosporyny.

Związane z produktem leczniczym Beatil:

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania szczególnej ostrożności:

Baklofen: zwiększenie działania przeciwnadciśnieniowego. Należy monitorować ciśnienie krwi oraz czynność nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego, jeżeli konieczne.

Jednoczesne stosowanie leków powodujące konieczność zachowania ostrożności:

-    Leki przeciwnadciśnieniowe (takie jak beta-adrenolityki) i leki rozszerzające naczynia: Jednoczesne stosowanie tych leków może zwiększać działanie hipotensyjne peryndoprylu i amlodypiny. Jednoczesne stosowanie z nitrogliceryną i innymi azotanami lub lekami rozszerzającymi naczynia może prowadzić do dalszego obniżenia ciśnienia krwi, dlatego należy zachować ostrożność.

-    Kortykosteroidy, tetrakozaktyd: zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego (związanego z retencją soli i wody przez kortykosteroidy).

-    Leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne (prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna): zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

-    Amifostyna: może zwiększać przeciwnadciśnieniowe działanie amlodypiny.

-    Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki stosowane w znieczuleniu: zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Zważywszy na działanie poszczególnych składników tego produktu leczniczego na ciążę i laktację:

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Beatil w pierwszym trymestrze ciąży. W przypadku gdy pacjentka planuje zajście w ciążę lub gdy jest w ciąży, należy jak najszybciej zastosować leczenie alternatywne.

Stosowanie produktu leczniczego Beatil jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Beatil podczas laktacji. Należy zatem podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie produktu leczniczego Beatil, biorąc pod uwagę znaczenie tej terapii dla matki.

Ciążą:

Związane z peryndoprylem

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4).

Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po narażeniu na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zastosowaną alternatywną terapię przeciwnadciśnieniową o ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas ciąży, chyba że kontynuacja leczenia inhibitorem ACE zostanie uznana za konieczną. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE i, jeżeli wskazane, rozpocząć leczenie alternatywne.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitor ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży wywołuje działanie toksyczne na ludzki płód (zmniejszona czynność nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksyczny wpływ na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku narażenia na inhibitor ACE od drugiego trymestru ciąży, zalecane jest przeprowadzenie badania ultrasonograficznego czynności nerek i budowy czaszki.

Niemowlęta, których matki przyjmowały inhibitory ACE, powinny być pod dokładną kontrolą lekarską w celu wykrycia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Związane z amlodypiną

Bezpieczeństwo stosowania amlodypiny u ludzi w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po zastosowaniu dużych dawek amlodypiny (patrz punkt 5.3).

Stosowanie podczas ciąży jest wskazane jedynie w przypadku, gdy nie istnieje bezpieczniejsze leczenie alternatywne oraz gdy choroba podstawowa niesie większe ryzyko dla matki i dla płodu.

Karmienie piersią:

Związane z peryndoprylem

Peryndopryl nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią ze względu na brak informacji dotyczących jego stosowania. Zaleca się stosowanie alternatywnych metod leczenia o bardziej znanym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, szczególnie gdy karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Związane z amlodypiną

Nie wiadomo, czy amlodypina jest wydzielana w mleku.

Decyzja odnośnie kontynuacji/przerwania karmienia piersią lub kontynuacji/przerwania stosowania amlodypiny powinna zostać podjęta po rozważeniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią i korzyści dla matki wynikających z leczenia amlodypiną.

Płodność:

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych zaobserwowano przemijające zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu z udziałem szczurów zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących pływu produktu leczniczego Beatil na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że rzadko mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia.

4.8 Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane zgłaszane podczas leczenia peryndoprylem i amlodypiną, podawanymi oddzielnie, są wymienione zgodnie z klasyfikacją MedDRA, dotyczącą układów i narządów i następujących częstości:

Bardzo często (>l/10); często (>l/100 do <l/10); niezbyt często (>1/1000 do <l/100); rzadko (>l/10000 do <l/1000); bardzo rzadko (<l/10000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Amlodypina

Peryndopryl

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie błony śluzowej nosa

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia i (lub) neutropenia (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Agranulocytoza lub pancytopenia (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Trombocytopenia (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6PDH (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Bardzo rzadko

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperglikemia

Bardzo rzadko

-

Hipoglikemia

-

Nieznana

Hiperkaliemia (patrz punkt 4.4)

-

Nieznana

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Niezbyt często

-

Zmiany nastroju (w tym lęk)

Niezbyt często

Niezbyt często

Zaburzenia snu

-

Niezbyt często

Stan splątania

Rzadko

Bardzo rzadko

Depresja

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Często

-

Zawroty głowy

Często

Często

Ból głowy (szczególnie w początkowym okresie leczenia)

Często

Często

Drżenia

Niezbyt często

-

Niedoczulica

Niezbyt często

-

Parestezje

Niezbyt często

Często

Neuropatia obwodowa

Bardzo rzadko

-

Omdlenia

Niezbyt często

-

Zaburzenia smaku

Niezbyt często

Często

Hipertonía

Bardzo rzadko

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Niezbyt często

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Niezbyt często

Często

Zawroty głowy

-

Często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Często

-

Dławica piersiowa

-

Bardzo rzadko

Zawał mięśnia sercowego, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca

Często

-

Niedociśnienie tętnicze (i objawy związane z niedociśnieniem)

Niezbyt często

Często

Udar mózgu, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zapalenie naczyń

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Niezbyt często

Często

Kaszel

Bardzo rzadko

Często

Skurcz oskrzeli

-

Niezbyt często

Eozynofilowe zapalenie płuc

-

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Przerost dziąseł

Bardzo rzadko

-

Ból brzucha

Często

Często

Nudności

Często

Często

Wymioty

Niezbyt często

Często

Niestrawność

Niezbyt często

Często

Zmiany w czynności jelit (w tym biegunka i zaparcia)

Niezbyt często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niezbyt często

Niezbyt często

Biegunka

-

Często

Zaparcia

-

Często

Zapalenie trzustki

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko

-

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka

cholestatyczna

Bardzo rzadko

-

Zapalenie wątroby cytolityczne lub cholestatyczne (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, obrzęk Quincke’go (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Niezbyt często

Rumień

wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Złuszczające zapalenie skóry

Bardzo rzadko

-

Zespół Stevensa-Johnsona

Bardzo rzadko

-

Nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko

-

Łysienie

Niezbyt często

-

Plamica

Niezbyt często

-

Zaburzenia koloru skóry

Niezbyt często

-

Nadmierne pocenie się

Niezbyt często

Niezbyt często

Świąd

Niezbyt często

Często

Wysypka

Niezbyt często

Często

Osutka

Niezbyt często

Pokrzywka

Bardzo rzadko

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Niezbyt często

-

Bóle mięśni

Niezbyt często

-

Kurcze mięsni

Niezbyt często

Często

Ból pleców

Niezbyt często

-

Obrzęk kostek

Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia mikcji

Niezbyt często

-

Oddawanie moczu w nocy

Niezbyt często

-

Częste oddawanie moczu

Niezbyt często

-

Zaburzenia czynności nerek

-

Niezbyt często

Ostra niewydolność nerek

-

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji

Niezbyt często

Niezbyt często

Ginekomastia

Niezbyt często

-

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Często

-

Zmęczenie

Często

-

Ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

-

Astenia

Niezbyt często

Często

Ból

Niezbyt często

-

Złe samopoczucie

Niezbyt często

-

Badania

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

-

diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często

-

Zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych: AlAT, AspAT (przeważnie jako konsekwencja cholestazy)

Bardzo rzadko

Rzadko

Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi

-

Rzadko

Zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

-

Nieznana

Zwiększone stężenie mocznika we krwi

-

Nieznana

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny

-

Bardzo rzadko

Zmniejszony

hematokryt

-

Bardzo rzadko

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Beatil u ludzi.

Doświadczenia z umyślnym przedawkowaniem amlodypiny u ludzi są ograniczone. Duże przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych z następującym znacznym i prawdopodobnie przedłużonym niedociśnieniem tętniczym oraz możliwą odruchową tachykardią. Donoszono o znacznym i prawdopodobnie długotrwałym niedociśnieniu tętniczym, prowadzącym do wstrząsu włącznie z wystąpieniem zgonu. Klinicznie znamienne niedociśnienie tętnicze spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania czynności układu sercowo-naczyniowego, w tym częstego monitorowania czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn i kontrolowania objętości płynów krążących i ilości wydalanego moczu. Lek zwężający naczynia może przywrócić prawidłowe napięcie ścian naczyń i ciśnienie krwi pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do jego stosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może być korzystne w celu zniesienia skutków blokady kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach warto rozważyć płukanie żołądka. U zdrowych ochotników, zastosowanie węgla aktywowanego do 2 godzin po podaniu 10 mg amlodypiny zmniejszało szybkość wchłaniania amlodypiny.

Dializa najprawdopodobniej nie będzie skuteczna, ponieważ amlodypina silnie wiąże się z białkami.

Dostępne dane dotyczące przedawkowania peryndoprylu u ludzi są ograniczone. Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować: niedociśnienie tętnicze, wstrząs krążeniowy, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, niewydolność nerek, hiperwentylację, tachykardię, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Zalecanym postępowaniem w przypadku przedawkowania jest dożylne podanie roztworu soli fizjologicznej. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy ułożyć pacjenta w pozycji przeciwwstrząsowej. Jeżeli dostępne, można również rozważyć podanie we wlewie angiotensyny II i (lub) dożylne podanie katecholamin.

Peryndopryl może być usuwany z krążenia ustrojowego za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.4). Zastosowanie rozrusznika serca jest wskazane w przypadku wystąpienia opornej na leczenie bradykardii. Należy stale kontrolować czynności życiowe, stężenia elektrolitów oraz kreatyniny w surowicy.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory ACE i blokery kanałów wapniowych Kod ATC: C09BB04

Peryndopryl:

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I w angiotensynę II (ang. Angiotensin Converting Enzyme - ACE). Enzym konwertujący, kinaza, jest egzopeptydazą, która umożliwia przekształcanie angiotensyny I w kurczącą naczynia angiotensynę II; dodatkowo pobudza rozkład bradykininy, substancji rozszerzającej naczynia, do nieczynnego heptapeptydu.

Zahamowanie ACE skutkuje zmniejszeniem stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (poprzez zahamowanie negatywnego sprzężenia zwrotnego spowodowanego uwalnianiem reniny) oraz zmniejszenia sekrecji aldosteronu. Z powodu inaktywacji bradykininy, zahamowanie ACE także powoduje zwiększoną aktywność krążących i miejscowych układów kalikreina-kinina (i na tej drodze także zostaje aktywowany układ prostaglandyn). Jest prawdopodobne, że ten mechanizm bierze udział w działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze przez inhibitory ACE i jest częściowo odpowiedzialny za niektóre spośród ich działań niepożądanych (np. kaszel).

Peryndopryl działa za pośrednictwem swojego czynnego metabolitu, peryndoprylatu. Inne metabolity nie wykazują działania dotyczącego hamowania aktywności ACE in vitro.

Nadciśnienie tętnicze:

Peryndopryl jest skuteczny w leczeniu wszystkich stopni nadciśnienia tętniczego: lekkiego, umiarkowanego i ciężkiego; powoduje również zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej.

Peryndopryl zmniejsza opór obwodowy, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

W konsekwencji zwiększa się przepływ obwodowy bez wpływu na częstość pracy serca.

Na ogół następuje zwiększenie przepływu przez nerki, natomiast współczynnik przesączania kłębuszkowego (ang. glomerular filtration rate - GFR) pozostaje zazwyczaj niezmieniony.

Działanie przeciwnadciśnieniowe jest największe w okresie od 4 do 6 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny; działanie w chwili najmniejszego stężenia leku odpowiada około 87-100% działania maksymalnego.

Obniżenie ciśnienia tętniczego występuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie, normalizacja ciśnienia jest osiągana w ciągu miesiąca i utrzymuje się bez wystąpienia zjawiska tachyfilaksji.

Odstawienie produktu leczniczego nie prowadzi do wystąpienia efektu „z odbicia”.

Peryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.

U ludzi potwierdzono właściwości peryndoprylu dotyczące rozszerzania naczyń. Peryndopryl poprawia elastyczność dużych tętnic oraz zmniejsza stosunek grubości mięśniówki do średnicy światła w małych tętnicach.

Pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową:

Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane badanie EUROPA kontrolowane placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, trwało 4 lata.

12218 pacjentów w wieku powyżej 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej 8 mg peryndoprylu z tert-butylaminą (n=6110) lub do grupy otrzymującej placebo (n=6108).

Badana populacja miała potwierdzoną chorobę wieńcową bez klinicznych objawów niewydolności serca. Pacjenci po zawale serca i (lub) rewaskularyzacji naczyń wieńcowych stanowili 90% populacji. Większość pacjentów otrzymywała badany lek dodatkowo do leczenia konwencjonalnego, które obejmowało leki przeciwpłytkowe, leki zmniejszające stężenie lipidów i beta-adrenolityki.

Główne kryterium skuteczności stanowiło połączenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałów serca niezakończonych zgonem i (lub) zatrzymań akcji serca zakończonych skuteczną resuscytacją. Leczenie z zastosowaniem 8 mg peryndoprylu z tert-butylaminą przyjmowanego raz na dobę spowodowało znamienne zmniejszenie całkowitej częstości występowania pierwszorzędowego punku końcowego o 1,9% (względne zmniejszenie ryzyka o 20%, 95% CI [9,4; 28,6] - p<0,001).

U pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie, w porównaniu do placebo obserwowano bezwzględne zmniejszenie pierwszorzędowego punktu końcowego o 2,2%, co odpowiada zmniejszeniu ryzyka względnego (RRR) o 22,4% (95% CI [12,0; 31,6] - p<0,001).

Amlodypina:

Amlodypina jest inhibitor napływu jonów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (bloker wolnego kanału wapniowego lub antagonista jonu wapniowego), hamującym napływ jonów wapnia do komórek mięśnia serca i mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych.

Mechanizm działania obniżającego ciśnienie tętnicze polega na bezpośrednim działaniu rozszerzającym amlodypiny na mięśniówkę gładką ściany naczyniowej. Nie jest w pełni wyjaśnione korzystne działanie amlodypiny w dusznicy bolesnej, jednak związek ten zmniejsza całkowite obciążenie niedokrwienne poprzez dwa następujące mechanizmy:

-    Amlodypina, rozszerzając tętniczki obwodowe, obniża całkowity opór obwodowy (afterload), który musi pokonać serce. Ponieważ częstość skurczów serca pozostaje niezmieniona, działanie to zmniejsza zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen.

-    Mechanizm działania amlodypiny prawdopodobnie obejmuje także rozszerzenie głównych tętnic i tętniczek wieńcowych, zarówno w obszarach niedokrwienia, jak i prawidłowo ukrwionych. Rozszerzenie naczyń wieńcowych zwiększa dopływ tlenu do mięśnia serca u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych (angina Prinzmetala).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, podawanie leku raz na dobę powoduje klinicznie znamienne obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, przez cały 24-godzinny okres obserwacji. Z uwagi na powolny początek działania, po podaniu amlodypiny nie obserwuje się ostrego niedociśnienia tętniczego.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, podanie amlodypiny w jednej dawce dobowej wydłuża całkowity czas wysiłku fizycznego, czas do wystąpienia bólu wieńcowego oraz czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm w EKG wysiłkowym. Podczas stosowania leku zmniejsza się też

zarówno częstość występowania ataków dusznicy oraz zmniejsza się liczba stosowanych tabletek nitrogliceryny.

Nie stwierdzono, by amlodypina powodowała jakiekolwiek niekorzystne działania metaboliczne ani zmieniała profil lipidowy osocza. Amlodypinę można stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, cukrzycą i dną moczanową.

Stosowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca:

Tabela 1. Częstość występowania istotnych efektów klinicznych w badaniu CAMELOT

Wskaźnik występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, liczba przypadków (%)

No. (%)

Porównanie amlodypiny i placebo

Zdarzenia

Amlodypina

Placebo

Enalapryl

Wskaźnik ryzyka (95% CI)

Wartość

P

Pierwszorzędowy punkt końcowy

Niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,540,88)

0,003

Poszczególne elementy

Rewaskularyzacj a wieńcowa

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,540,98)

0,03

Hospitalizacja z powodu dławicy

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,410,82)

0,002

Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,371,46)

0,37

Udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,191,32)

0,15

Zgon z powodów sercowo-naczyniowych

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,4812,7)

0,27

Hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolności serca

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,142,47)

0,46

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Świeżo rozpoznana choroba naczyń obwodowych

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24

Skuteczność amlodypiny w zapobieganiu zdarzeniom klinicznym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oceniano w niezależnym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo, z udziałem 1997 pacjentów o nazwie CAMELOT fang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata, wśród uczestników badania 663 osoby otrzymywały amlodypinę w dawce 5-10 mg, 673 osoby otrzymywały enalapryl w dawce 10-20 mg, a 655 osób otrzymywało placebo, poza standardowym leczeniem obejmującym statyny, leki beta-adrenolityczne, leki moczopędne i aspirynę. Główne wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 1. Wyniki wskazują, że stosowanie amlodypiny związane było z rzadszymi hospitalizacjami z powodu dławicy piersiowej i rzadszym wykonywaniem zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą wieńcową.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca:

Badania hemodynamiczne oraz próby wysiłkowe przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością serca klasy II-IV wg NYHA wykazały, że amlodypina nie prowadzi do pogorszenia stanu klinicznego pacjentów określonego poprzez zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego, frakcję wyrzutową lewej komory oraz objawy kliniczne.

W badaniu kontrolowanym przeprowadzonym z użyciem placebo (PRAISE), u pacjentów z niewydolnością serca klasy III-IV wg NYHA leczonych digoksyną, lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny wykazano, że zastosowanie amlodypiny nie zwiększało umieralności ani łącznie chorobowości i umieralności pacjentów z niewydolnością serca.

W dalszej obserwacji, w długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2), stosowanie amlodypiny u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (NYHA III i IV) bez objawów klinicznych lub innych danych sugerujących podłoże niedokrwienne choroby, leczonych ustalonymi dawkami inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I), glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych, amlodypina nie miała wpływu na śmiertelność ogólną lub śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. W tej samej grupie pacjentów, stosowanie amlodypiny związane było ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia obrzęku płuc.

Leczenie zapobiegające występowaniu zawałów serca (ALLHAT):

Przeprowadzono randomizowane, badanie z podwójnie ślepą próbą, z oceną śmiertelności i chorobowości o nazwie: „Leczenie przeciwnadciśnieniowe i obniżające stężenie lipidów w celu zapobiegania zawałom serca” (ang. Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack - ALLHAT). Porównywano nowoczesne strategie leczenia lekkiego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego, oparte na amlodypinie 2,5 mg - 10 mg/dobę (bloker kanału wapniowego) lub lizynoprylu 10 mg - 40 mg/dobę (inhibitor ACE) jako leków pierwszego rzutu ze strategią opartą na tiazydowym leku moczopędnym, chlortalidonie, w dawce 12,5 mg - 25 mg/dobę.

Do badania włączono ogółem 33 357 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 55 lat lub starszych, których następnie randomizowano i obserwowano średnio przez 4,9 roku. U pacjentów występował co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca: zawał serca lub udar mózgu, który wystąpił ponad 6 miesięcy przed włączeniem do badania lub obecność innych objawów miażdżycy tętnic wieńcowych (51,5% pacjentów objętych badaniem), cukrzycę typu 2 (36,1 % pacjentów), stężenie HDL-C < 35 mg/dl (11,6% pacjentów), przerost lewej komory serca w badaniu EKG lub echokardiograficznym (20,9% pacjentów), palenie tytoniu (21,9% pacjentów).

Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym badania było wystąpienie choroby niedokrwiennej serca zakończonej zgonem oraz zawału serca bez skutku śmiertelnego. Nie stwierdzono istotnej różnicy we wpływie na pierwszorzędowy punkt końcowy badania pomiędzy strategią leczenia opartą na amlodypinie lub chlorotalidonie: RR 0,98 (95% CI (0,90 - 1,07); p = 0,65). Jednym z drugorzędowych punktów końcowych badania było wystąpienie niewydolności serca (część złożonego punktu końcowego sercowo-naczyniowego). Stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie częstości wystąpienia niewydolności serca u pacjentów w grupie leczonej amlodypiną w porównaniu do grupy leczonej chlorotalidonem (10,2% vs. 7,7%, RR 1,38; 95% CI[1,25 - 1,52]; p < 0,001). Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie różnicy w śmiertelności ogólnej pomiędzy leczeniem amlodypiną i chlorotalidonem: RR 0,96 (95% CI [0,89 - 1,02] p = 0,20).

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków odstąpiła od obowiązku przedstawienia wyników badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Beatil u wszystkich grup dzieci i młodzieży w leczeniu nadciśnienia tętniczego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej (informacje na temat stosowania u dzieci i młodzieży -patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Współczynnik i zakres absorpcji peryndoprylu i amlodypiny z produktu leczniczego Beatil nie różni się w sposób istotny, odpowiednio od współczynnika i zakresu absorpcji peryndoprylu i amlodypiny z oddzielnych postaci farmaceutycznych.

Peryndopryl:

Peryndopryl po podaniu doustnym wchłania się szybko, a maksymalne stężenie osiąga w ciągu 1 godziny. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę.

Peryndopryl jest prolekiem. Dwadzieścia siedem procent podanego peryndoprylu dociera do krwiobiegu w postaci czynnego metabolitu - peryndoprylatu. Oprócz czynnego peryndoprylatu występuje jeszcze 5 metabolitów, wszystkie są nieczynne. Maksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu jest osiągane w ciągu 3 do 4 godzin.

Spożycie pokarmu zmniejsza przekształcanie w peryndoprylat, a w związku jego dostępność biologiczną; peryndopryl z tert-butyloaminą należy przyjmować doustnie, w pojedynczej dawce dobowej, rano, przed posiłkiem.

Wykazano liniową zależność pomiędzy dawką peryndoprylu a jego stężeniem w osoczu.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 l/kg. Stopień związania z białkami osocza wynosi 20%, głównie z enzymem konwertującym angiotensynę, lecz jest zależny od stężenia. Peryndoprylat jest wydalany w moczu, a okres półtrwania w fazie eliminacji jego niezwiązanej frakcji wynosi około 17 godzin, co prowadzi do stanu stacjonarnego w ciągu 4 dni.

Wydalanie peryndoprylatu jest wolniejsze u pacjentów w podeszłym wieku, a także u pacjentów z niewydolnością serca czy nerek (patrz punkt 4.2). Dlatego też rutynowe postępowanie medyczne obejmuje częste monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu.

Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min.

Właściwości farmakokinetyczne peryndoprylu są zmienione u pacjentów z marskością wątroby: klirens wątrobowy związku macierzystego jest zmniejszony o połowę. Jednak ilość powstającego peryndoprylatu nie zmniejsza się, a tym samym modyfikacja dawkowania nie jest konieczna (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Amlodypina:

Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych, amlodypina jest dobrze wchłaniana, a maksymalne stężenie we krwi obserwuje się po 6-12 godzinach po przyjęciu leku. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi od 64% do 80%. Objętość dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Przyjmowanie posiłku nie wpływa na dostępność biologiczną amlodypiny. W badaniach in vitro wykazano, że około 97,5% krążącej amlodypiny jest związane z białkami osocza.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z osocza wynosi około 35-50 godzin i umożliwia dawkowanie raz na dobę. Amlodypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieczynnych metabolitów. Około 60% podanej dawki jest wydalane w moczu, a 10% jako niezmieniona amlodypina.

Zastosowanie u osób w podeszłym wieku: Maksymalne stężenie amlodypiny w surowicy występuje u osób w podeszłym wieku w takim samym czasie co u młodszych pacjentów. W podeszłym wieku istnieje tendencja do zmniejszania się klirensu amlodypiny, co powoduje zwiększenie pola pod krzywą stężenia leku w czasie i przedłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji. Zalecane dawkowanie u osób w podeszłym wieku jest takie samo, niemniej jednak w przypadku zwiększania dawki należy zachować ostrożność.

Zastosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: patrz punkt 4.2.

Zastosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby: Dostępne są tylko bardzo ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania amlodypiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z niewydolnością wątroby mają zmniejszony klirens amlodypiny, czego wynikiem jest dłuższy okres półtrwania oraz zwiększenie AUC o około 40-60%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Peryndopryl

W badaniach toksyczności przewlekłej po podaniu doustnym (szczury i małpy), narządem narażonym były nerki, których uszkodzenia były przemijające.

W badaniach in vitro i in vivo nie zaobserwowano działania mutagennego.

Badania toksycznego wpływu na rozrodczość (szczury, myszy, króliki i małpy) nie wykazały działania embriotoksycznego i teratogennego. Jednak wykazano, że inhibitory ACE jako grupa, powodują działania niepożądane poprzez opóźnianie rozwoju płodu, prowadzące do śmierci płodu, wad wrodzonych u gryzoni i królików, uszkodzenia nerek i zwiększenia śmiertelności około- i poporodowej.

Podczas długookresowych badań przeprowadzonych na szczurach i myszach nie obserwowano działania rakotwórczego.

Amlodypina

Badania toksykologiczne u zwierząt wykazały brak szczególnego ryzyka dla ludzi w zakresie bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności, karcynogenności, wpływu na płodność i w badaniach z powtarzanymi dawkami. Toksykologiczne badania nad rozrodczością u szczurów wykazały przedłużony czas trwania ciąży oraz zwiększoną śmiertelność około- i poporodową.

Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dobę (w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała, 8-krotnie* większej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg) na płodność u szczurów (u samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed parowaniem). W innym badaniu z udziałem szczurów, w którym samcom szczurów podawano amlodypinę w postaci bezylanu w dawce porównywalnej do dawki stosowanej u ludzi w przeliczeniu na mg/kg przez 30 dni, stwierdzono zarówno zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i testosteronu w osoczu jak również zmniejszenie gęstości nasienia i liczby dojrzałych spermatyd i komórek Sertoliego.

U szczurów i myszy otrzymujących amlodypinę w karmie przez dwa lata, w ilości tak dobranej, aby zapewnić dawkę dobową 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobę, nie stwierdzono cech działania rakotwórczego. Największa dawka (która w przypadku myszy była zbliżona, a u szczurów 2-krotnie większa od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, wynoszącej 10 mg, w przeliczeniu na mg/m2 powierzchni ciała*) była zbliżona do maksymalnej tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów.

W badaniach mutagenności nie stwierdzono działań związanych z podawanym lekiem na poziomie genów ani chromosomów.

* Przyjmując masę ciała pacjenta wynoszącą 50 kg.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna,

Polakrylina potasowa,

Krzemionka koloidalna hydrofobowa, Magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

W tekturowym pudełku znajduje się 30 lub 90 tabletek pakowanych w blistry z folii PA//Aluminium/PV C//Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące    usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z. o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21

Beatil