+ iMeds.pl

Bedicort salic (0,5 mg + 30 mg)/gUlotka Bedicort salic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bedicort salic, 0,5 mg/g + 30 mg/g, maść

Betamethasonum + Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bedicort salic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bedicort salic

3.    Jak stosować lek Bedicort salic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bedicort salic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bedicort salic i w jakim celu się go stosuje

Lek Bedicort salic zawiera dwie substancje czynne, betametazon i kwas salicylowy.

Betametazon jest substancją przeciwzapalną, kortykosteroidem. Zastosowany miejscowo, zmniejsza zapalenie skóry i jego objawy takie jak: zaczerwienienie, obrzęk, świąd oraz reakcje alergiczne skóry.

Kwas salicylowy zmiękcza zewnętrzną warstwę skóry umożliwiając betametazonowi przeniknięcie do chorobowo zmienionej warstwy skóry pod spodem (miejsce działania leczniczego).

Lek Bedicort salic jest stosowany w leczeniu chorób skóry, które odpowiadają na miejscowe leczenie kortykosteroidami i nie są powiązane z zakażeniem bakteryjnym.

Lek Bedicort salic w postaci maści może być stosowanych w następujących chorobach:

•    atopowe zapalenie skóry,

•    tworzenie się tłustych łuszczących plamek (łojotokowe zapalenie skóry),

•    szorstka, swędząca skóra (liszaj),

•    wyprysk (wyprysk pieniążkowaty, wyprysk na dłoniach, wypryskowe zapalenie skóry),

•    łuszczyca,

•    pęcherze na dłoniach i pomiędzy palcami (potnica),

•    suchość i złuszczanie skóry podobne do rybich łusek (rybia łuska).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bedicort salic Kiedy nie stosować leku Bedicort salic

•    jeśli pacjent ma uczulenie na betametazon, na inne glikokortykosteroidy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    w chorobach skóry związanych z zakażeniem bakteryjnym    i grzybiczym,

•    w chorobach skóry związanych z zakażeniem wirusowym,    np.    ospa wietrzna, opryszczka itp.

•    w trądziku różowatym, trądziku pospolitym, zapaleniu skóry dookoła ust (dermatitis perioralis), świądzie narządów moczowo-płciowych i odbytu, pieluszkowym zapaleniu skóry, opryszczce wargowej,

   w przypadku reakcji poszczepiennej,

•    u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeśli lek stosowany jest długotrwale częstość działań niepożądanych może się zwiększyć, szczególnie u dzieci.

•    Jeśli w miejscu zastosowania leku wystąpi zakażenie, należy zastosować dodatkową terapię przeciwbakteryjną lub przeciwgrzybiczą lub przerwać stosowanie leku Bedicort salic do czasu wyleczenia zakażenia.

•    Przy stosowaniu na skórę pach i pachwin lub pod opatrunek używać maści tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na ryzyko zwiększonego wchłaniania.

•    Jeśli zastosowano na wcześniej osłabioną skórę, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, należy zachować szczególną ostrożność,

•    Jeśli zastosowano u dzieci, ryzyko ogólnych działań niepożądanych, w tym zaburzenie wzrostu i rozwoju, jest większe u dzieci niż u dorosłych.

•    Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

•    Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z łuszczycą. Nie zaleca się stosowania leku Bedicort salic w leczeniu choroby zwanej rozległa łuszczyca zwyczajna.

W przypadku wystąpienia bardzo suchej skóry lub rozwoju zaawansowanego podrażnienia, leczenie należy przerwać.

Inne leki i Bedicort salic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę może stosować lek Bedicort salic tylko na zlecenie lekarza. Nie należy stosować dużych ilości leku lub długotrwale.

Lekarz zdecyduje, czy przerwać karmienie piersią, czy zaprzestać stosowania leku, gdyż brak jest danych w jakim stopniu kortykosteroidy stosowane miejscowo przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bedicort salic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Bedicort salic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj należy nałożyć niewielką ilość maści na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry, 2 razy na dobę.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie powinno trwać bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.

Nie stosować na skórę twarzy dłużej niż 5 dni.

Nie stosować u dzieci na którąkolwiek część ciała dłużej niż 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bedicort salic

Jeśli pacjent przypadkowo zastosuje większą ilość maści niż zalecona lub w przypadku nieumyślnego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Bedicort salic

W przypadku pominięcia zastosowania leku o ustalonej porze należy użyć go jak tylko pacjent sobie o tym przypomni. Następnie należy używać jak dotychczas. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia skóry: trądzik, krwawienia punkcikowe (plamica), ścieńczenie skóry i tkanki podskórnej, powstawanie rozstępów, kumulowanie się rozszerzonych naczyń włosowatych lub tętnic w skórze lub błonach śluzowych, suchość skóry, depigmentacja lub odbarwienie skóry, ropne zapalenie mieszków włosowych, wysypka, zapalenie skóry wokół ust.

Zaburzenia oka: po miejscowym zastosowaniu na skórę powiek, czasami może wystąpić nasilenie objawów jaskry lub przyspieszenie rozwoju zaćmy.

Zaburzenie ogólne: mogą wystąpić po długotrwałym stosowaniu na dużych powierzchniach chorej (i bardziej przepuszczalnej) skóry. Przemijające zmniejszenie ilości hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), który indukuje uwalnianie wewnętrznych kortykosteroidów, może objawiać się w postaci zmęczenia, złego samopoczucia, obrzęków, nieregularnego krwawienia miesiączkowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Bedicort salic

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: zużyć w ciągu 2 tygodni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bedicort salic

-    Substancjami czynnymi leku są betametazon i kwas salicylowy. 1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu (w postaci dipropionanu) i 30 mg kwasu salicylowego.

-    Pozostałe składniki to: parafina ciekła i wazelina biała.

Jak wygląda lek Bedicort salic i co zawiera opakowanie

Lek Bedicort salic maść to biała lub prawie biała, półprzezroczysta, miękka masa.

Aluminiowa tuba zawiera 15 g lub 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.06.2013

4

Bedicort salic

Charakterystyka Bedicort salic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bedicort salic, 0,5 mg/g + 30 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu (w postaci dipropionianu) oraz 30 mg kwasu salicylowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Biała lub prawie biała, półprzezroczysta, tłusta, miękka masa.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Bedicort salic maść jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 roku w stanach zapalnych pojawiających się w podostrych i przewlekłych, hiperkeratotycznych i suchych dermatozach odpowiadających na miejscowe leczenie kortykosteroidami, takich jak: łuszczyca, przewlekłe atopowe zapalenie skóry, świężbiączka ograniczona (neurodermatitis), liszaj płaski, wyprysk (włączając wyprysk pieniążkowaty, wyprysk na dłoniach i wypryskowe zapalenie skóry), potnica, łojotokowe zapalenie skóry głowy, rybia łuska pospolita oraz inne stany powiązane z rybią łuską ale z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwyczajnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Nakładać cienką warstwę produktu leczniczego Bedicort salic maść dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Należy całkowicie zakryć powierzchnię zmienioną chorobowo. U niektórych pacjentów, korzystny skutek leczenia można osiągnąć nawet bez tak częstej aplikacji.

Nie należy stosować leczenia bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie. Nie należy podawać dawki większej niż maksymalnie 60 g na tydzień.

Dzieci:

Należy ograniczyć stosowanie u dzieci do 5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Bedicort salic maść jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na betametazonu dipropionian, inne kortykoidy, kwas salicylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ten produkt leczniczy jest również przeciwwskazany, jak inne kortykoidy do stosowania miejscowego, w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz w przypadku reakcji poszczepiennej. Nie należy także stosować produktu leczniczego w trądziku różowatym, trądziku pospolitym, zapaleniu skóry dookoła ust (dermatitisperioralis), świądzie narządów moczowo-płciowych i odbytu, pieluszkowym zapaleniu skóry.

Dodatkowo, produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zakażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Nie stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, ponieważ keratolityczne działanie kwasu salicylowego nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu.

Znana jest toksyczność miejscowa i ogólnoustrojowa zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu na rozległej powierzchni uszkodzonego ciała, w zgięciach lub pod opatrunkiem okluzyjnym z polietylenu. Stosowanie u dzieci lub na skórę twarzy powinno być ograniczone do 5 dni. Należy unikać długotrwałego stosowania niezależnie od wieku pacjenta.

Stosowanie miejscowych kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem funkcji ochronnych skóry. Ważny jest ścisły nadzór nad pacjentami.

Każde z działań niepożądanych odnotowanych po zastosowaniu kortykosteroidów ogólnoustrojowo, włączając zahamowanie czynności kory nadnerczy, może wystąpić również po zastosowaniu kortykosteroidów miejscowo, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Wchłanianie ogólnoustrojowe miejscowo stosowanych kortykosteroidów i kwasu salicylowego zwiększa się w przypadku stosowania na duże powierzchnie skóry, miej sca zgięć (pachy oraz pachwiny), twarz lub jeżeli zastosowano procedurę opatrunku okluzyjnego. Należy zachować ostrożność, w przypadku planowania długotrwałej terapii, szczególnie u dzieci.

Leczenie należy przerwać w przypadku bardzo wysuszonej skóry lub narastania podrażnienia.

Bedicort salic maść nie jest przeznaczony do okulistycznego stosowania. Należy unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi.

Dzieci:

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, a co za tym idzie większą wchłanialnośc produktu leczniczego, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zewnętrznych objawów spowodowanych działaniem kortykosteroidów oraz zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) wywoływanego przez miejscowo stosowane kortykosteroidy.

U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano: zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), zespół Cushinga, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie przyrostu masy ciała oraz nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Zahamowanie czynności nadnerzy u dzieci powodowało zmniejszenie stężenie kortyzolu w osoczu i brak odpowiedzi na stymulację ACTH. Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe powodowało uwypuklenia ciemiączka, wystąpienie bólów głowy i obustronne obrzęki tarcz nerwów wzrokowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ponieważ bezpieczeństwo miejscowego stosowania kortykosteroidów u kobiet w ciąży nie zostało ustalone, produkty lecznicze z tej grupy powinny być stosowane w czasie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przeważa możliwe ryzyko dla płodu. Produkty lecznicze z tej grupy nie powinny być intensywnie stosowane w dużych ilościach lub przez długi okres czasu u pacjentek w ciąży.

Ponieważ nie wiadomo czy miejscowo stosowane kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę do ustroju w takich ilościach, aby były wykrywalne w mleku kobiecym, należy rozważyć czy nie zaprzestać karmienia piersią lub czy nie odstawić produktu leczniczego, biorąc pod uwagę znaczenie terapii dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane zostały zidentyfikowane w czasie stosowania betametazonu oraz kwasu salicylowego. Częstość występowania tych działań niepożądanych została sklasyfikowana jako nieznana (nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: trądzik, plamica wywołana steroidami, zahamowanie wzrostu naskórka, atrofia tkanki podskórnej, suchość skóry, depigmentacja lub odbarwienie skóry, atrofia skóry i rozstępy, teleangiektazje, zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych. Czasami może wystąpić pokrzywka lub wysypka grudkowo-plamista. Po zastosowaniu na skórę twarzy produkt leczniczy może wywołać zapalenie skóry wokół ust. Przedłużone stosowanie preparatów z kwasem salicylowym może wywołać zapalenie skóry.

Zaburzenia endokrynologiczne: nawet po jednorazowym zastosowaniu 7 g kremu, może wystąpić przemijające zmniejszenie wydzielania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) przez przysadkę z powodu zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Zaburzenie ogólne i stany w miejscu podania: po długotrwałym stosowaniu produkt leczniczy może wywołać silne ogólnoustrojowe objawy, ujawniające się w postaci obrzęków, nadciśnienia, obniżonej odporności.

Zaburzenia oka: po miej scowym zastosowaniu na skórę powiek, czasami może wystąpić nasilenie objawów jaskry lub przyspieszenie rozwoju zaćmy.

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Długotrwałe, rozległe, miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i w konsekwencji do wtórnej niewydolności nadnerczy, a także nadczynności kory nadnerczy, łącznie z zespołem Cushinga.

Długotrwałe miejscowe stosowanie preparatów zawierających kwas salicylowy może wywołać objawy zatrucia kwasem salicylowym (zatrucie salicylanami).

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Ostre objawy przedawkowania hormonów kory nadnerczy zwykle są przemijające. Jeśli jest to konieczne, należy wyrównać stężenie elektrolitów. W przypadku przewlekłego zatrucia wskazane jest powolne, stopniowe odstawianie kortykosteroidów.

Zatrucia kwasem salicylowym leczy się objawowo. Należy podjąć działania zmierzające do szybkiego usunięcia salicylanów z organizmu. Wskazane jest doustne podawanie dwuwęglanu sodu w celu alkalizacji moczu i wymuszenia diurezy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu w skojarzeniu z innymi lekami. Kod ATC: D07X C01

Betametazonu dipropionian jest syntetyczną, fluorowaną pochodną hydrokortyzonu; wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergiczne oraz obkurczające naczynia krwionośne. Posiada właściwości lipofilne i z łatwością wchłania się przez skórę do organizmu. Zmniejsza stan zapalny przez hamowanie syntezy prostaglandyn i leukotrienów jako wynik hamowania czynności fosfolipazy A2 i zmniejszonego uwalniania kwasu arachidonowego z fosfolipidów znajdujących się w błonach komórkowych. Wykazuje działanie przeciwalergiczne przez hamowanie rozwoju miejscowych reakcji alergicznych. Ze względu na miejscowy efekt obkurczania naczyń krwionośnych, zmniejsza reakcje wysiękowe. Zmniejsza syntezę białek i osadzanie się kolagenu. Przyspiesza rozpad białek w skórze i osłabia proces proliferacji.

Kwas salicylowy jest stosowany miejscowo w leczeniu stanów hiperkeratotycznych i łuskowatych, gdzie jego keratolityczne działanie umożliwia wchłanianie kortykosteroidu. Wykazuje słabe działanie antyseptyczne i bakteriostatyczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Betametazonu dipropionian łatwo przenika przez rogową warstwę skóry, gdzie jest gromadzony. Nie jest metabolizowany w skórze. Wchłanianie betametazonu dipropionianu jest zwiększone gdy podany jest na delikatną skórę (miejsca zgięć, twarz, skóra z uszkodzonym nabłonkiem lub zmieniona przez proces zapalny), na duże powierzchnie skóry oraz gdy jest zastosowany w opatrunku okluzyjnym, szczególnie u dzieci.

Stopień wchłanialności kwasu salicylowego jest różny dla poszczególnych preparatów i stężeń i zwiększa się po podaniu wielokrotnym.

Kortykosteroidy łączą się z białkami osocza w różnym stopniu. Specyficzne wiązanie z globuliną ma wysokie powinowactwo ale małą pojemność, z albuminą, odwrotnie, niskie powinowactwo i dużą pojemność. Wiązanie kwasu salicylowego z białkami osocza wynosi 50-80%.

Po wchłonięciu do organizmu, betametazonu dipropionan jest metabolizowany głównie w wątrobie i wydalany z moczem. Salicylany są wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (rozszczepienie podniebienia, zniekształcenie szkieletu). W badaniach toksycznego wpływu na rozmnażanie z długotrwałym doustnym podawaniem kortykosteroidów szczurom, zaobserwowano przedłużoną ciążę oraz przełużony i utrudniony poród. Znaczenie dla ludzi nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa (pokryta od wewnątrz epoksydowym lakierem) z membraną oraz zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15g, 30 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20788

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.12.2012

10.    DATA AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.06.2013

5

Bedicort salic