Imeds.pl

Bedicort Salic (0,5 Mg + 30 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bedicort salic, 0,5 mg/g + 30 mg/g, maść

Betamethasonum + Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bedicort salic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bedicort salic

3.    Jak stosować lek Bedicort salic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bedicort salic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bedicort salic i w jakim celu się go stosuje

Lek Bedicort salic zawiera dwie substancje czynne, betametazon i kwas salicylowy.

Betametazon jest substancją przeciwzapalną, kortykosteroidem. Zastosowany miejscowo, zmniejsza zapalenie skóry i jego objawy takie jak: zaczerwienienie, obrzęk, świąd oraz reakcje alergiczne skóry.

Kwas salicylowy zmiękcza zewnętrzną warstwę skóry umożliwiając betametazonowi przeniknięcie do chorobowo zmienionej warstwy skóry pod spodem (miejsce działania leczniczego).

Lek Bedicort salic jest stosowany w leczeniu chorób skóry, które odpowiadają na miejscowe leczenie kortykosteroidami i nie są powiązane z zakażeniem bakteryjnym.

Lek Bedicort salic w postaci maści może być stosowanych w następujących chorobach:

•    atopowe zapalenie skóry,

•    tworzenie się tłustych łuszczących plamek (łojotokowe zapalenie skóry),

•    szorstka, swędząca skóra (liszaj),

•    wyprysk (wyprysk pieniążkowaty, wyprysk na dłoniach, wypryskowe zapalenie skóry),

•    łuszczyca,

•    pęcherze na dłoniach i pomiędzy palcami (potnica),

•    suchość i złuszczanie skóry podobne do rybich łusek (rybia łuska).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bedicort salic Kiedy nie stosować leku Bedicort salic

•    jeśli pacjent ma uczulenie na betametazon, na inne glikokortykosteroidy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    w chorobach skóry związanych z zakażeniem bakteryjnym    i grzybiczym,

•    w chorobach skóry związanych z zakażeniem wirusowym,    np.    ospa wietrzna, opryszczka itp.

•    w trądziku różowatym, trądziku pospolitym, zapaleniu skóry dookoła ust (dermatitis perioralis), świądzie narządów moczowo-płciowych i odbytu, pieluszkowym zapaleniu skóry, opryszczce wargowej,

   w przypadku reakcji poszczepiennej,

•    u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeśli lek stosowany jest długotrwale częstość działań niepożądanych może się zwiększyć, szczególnie u dzieci.

•    Jeśli w miej scu zastosowania leku wystąpi zakażenie, należy zastosować dodatkową terapię przeciwbakteryjną lub przeciwgrzybiczą lub przerwać stosowanie leku Bedicort salic do czasu wyleczenia zakażenia.

•    Przy stosowaniu na skórę pach i pachwin lub pod opatrunek używać maści tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na ryzyko zwiększonego wchłaniania.

•    Jeśli zastosowano na wcześniej osłabioną skórę, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, należy zachować szczególną ostrożność,

•    Jeśli zastosowano u dzieci, ryzyko ogólnych działań niepożądanych, w tym zaburzenie wzrostu i rozwoju, jest większe u dzieci niż u dorosłych.

•    Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

•    Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z łuszczycą. Nie zaleca się stosowania leku Bedicort salic w leczeniu choroby zwanej rozległa łuszczyca zwyczajna.

W przypadku wystąpienia bardzo suchej skóry lub rozwoju zaawansowanego podrażnienia, leczenie należy przerwać.

Inne leki i Bedicort salic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę może stosować lek Bedicort salic tylko na zlecenie lekarza. Nie należy stosować dużych ilości leku lub długotrwale.

Lekarz zdecyduje, czy przerwać karmienie piersią, czy zaprzestać stosowania leku, gdyż brak jest danych w jakim stopniu kortykosteroidy stosowane miejscowo przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bedicort salic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Bedicort salic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj należy nałożyć niewielką ilość maści na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry, 2 razy na dobę.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie powinno trwać bez przerwy dłużej niż 2 tygodnie.

Nie stosować na skórę twarzy dłużej niż 5 dni.

Nie stosować u dzieci na którąkolwiek część ciała dłużej niż 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bedicort salic

Jeśli pacjent przypadkowo zastosuje większą ilość maści niż zalecona lub w przypadku nieumyślnego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Bedicort salic

W przypadku pominięcia zastosowania leku o ustalonej porze należy użyć go jak tylko pacjent sobie o tym przypomni. Następnie należy używać jak dotychczas. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia skóry: trądzik, krwawienia punkcikowe (plamica), ścieńczenie skóry i tkanki podskórnej, powstawanie rozstępów, kumulowanie się rozszerzonych naczyń włosowatych lub tętnic w skórze lub błonach śluzowych, suchość skóry, depigmentacja lub odbarwienie skóry, ropne zapalenie mieszków włosowych, wysypka, zapalenie skóry wokół ust.

Zaburzenia oka: po miejscowym zastosowaniu na skórę powiek, czasami może wystąpić nasilenie objawów jaskry lub przyspieszenie rozwoju zaćmy.

Zaburzenie ogólne: mogą wystąpić po długotrwałym stosowaniu na dużych powierzchniach chorej (i bardziej przepuszczalnej) skóry. Przemijające zmniejszenie ilości hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), który indukuje uwalnianie wewnętrznych kortykosteroidów, może objawiać się w postaci zmęczenia, złego samopoczucia, obrzęków, nieregularnego krwawienia miesiączkowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Bedicort salic

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: zużyć w ciągu 2 tygodni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bedicort salic

-    Substancjami czynnymi leku są betametazon i kwas salicylowy. 1 g maści zawiera 0,5 mg betametazonu (w postaci dipropionanu) i 30 mg kwasu salicylowego.

-    Pozostałe składniki to: parafina ciekła i wazelina biała.

Jak wygląda lek Bedicort salic i co zawiera opakowanie

Lek Bedicort salic maść to biała lub prawie biała, półprzezroczysta, miękka masa.

Aluminiowa tuba zawiera 15 g lub 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.06.2013

4