+ iMeds.pl

Begsan 25 mg/gUlotka Begsan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Begsan 25 mg/g, żel

Ketoprofenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Begsan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Begsan

3.    Jak stosować lek Begsan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Begsan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BEGSAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Begsan stosowany jest w celu miejscowego leczenia bólu w przypadku bolesności i zapalenia tkanek miękkich.

Substancją czynną leku jest ketoprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowanych miejscowo w bólach stawów i mięśni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEGSAN

Kiedy nie stosować leku Begsan

- jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie oraz w przypadku występowania jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości na światło w przeszłości;

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy bądź inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład: ibuprofen, diklofenak, metamizol, butadien i inne). kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV, perfumy, a także na którykolwiek z pozostałych składników leku Begsan;

- jeśli u pacjenta podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ występowały w przeszłości objawy uczulenia w postaci kataru, pokrzywki lub astmy (duszność);

-    należy natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak szampon, preparaty do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów w celu opóźnienia rozpadu pod wpływem światła).

Nie poddawać działaniu promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium,w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku;

-    u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat, gdyż brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej;

-    na otwarte rany;

-    w przypadku zapalenia lub zakażenia skóry;

-    w przypadku wyprysku;

-    na błony śluzowe i okolice oczu;

-    w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Begsan

-    Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami i zranioną skórą, w przypadku pojawienia się zaczerwienienia, należy przerwać stosowanie leku. Po każdym użyciu leku należy umyć ręce.

-    Lek Begsan należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

-    Podczas długotrwałego stosowania zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.

-    W przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu nałożenia żelu, należy przerwać stosowanie leku.

-    Lek Begsan zawiera substancję pomocniczą - olejek lawendowy. Należy zachować ostrożność po zastosowaniu leku u pacjentów z padaczką.

-    Nie należy nakładać opatrunku na skórę pokrytą żelem Begsan.

-    Istnieje możliwość wystąpienia poważnych skórnych reakcji alergicznych po narażeniu leczonego obszaru skóry na światło słoneczne oraz po jednoczesnym stosowaniu z oktokrylenem (czynnikiem ochronnym przed światłem słonecznym obecnym w wielu kosmetykach). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji w obrębie skóry należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza. Podczas stosowania produktu i 2 tygodnie po zakończeniu stosowania produktu leczony obszar skóry należy chronić przed dostępem światła słonecznego, nawet w przypadku pochmurnej pogody (również solarium). Dlatego też konieczne jest dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Begsan.

Stosowanie innych leków

Nie obserwowano wystąpienia interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy ciąży, lek Begsan może być stosowany jedynie w przypadku dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Stosowanie leku Begsan w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku Begsan w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie opisano negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Begsan

Lek Begsan zawiera jako substancje pomocnicze metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych (również opóźnionych).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEGSAN

Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Uwaga! Nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Begsan bez porozumienia się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pierwszego użycia leku w celu otwarcia tuby, należy wcisnąć folię zamykającą otwór tuby przy pomocy odwróconej zakrętki.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat:

Żel należy nanosić na bolące miejsca na ciele 1-2 razy na dobę i delikatnie wmasowywać w skórę. Skóra w miejscu nanoszenia żelu powinna być nieuszkodzona.

Ilość użytego żelu zależy od powierzchni bolącego miejsca. Dobowa dawka nie powinna przekraczać 15 g (7,5 g odpowiada około 14 cm żelu).

Nie należy zakładać opatrunku na leczoną powierzchnię ciała. Można zakładać ubranie na skórę poddawaną działaniu leku.

Po każdym użyciu leku, należy dokładnie zamknąć tubę i umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Lek należy stosować krótkotrwale. Czas leczenia może się różnić u każdego pacjenta i zależy od nasilenia objawów.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Begsan jest za mocne lub za słabe, neleży skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Begsan przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Nie wolno połykać leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Begsan

Nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Begsan bez porozumienia się z lekarzem.

Ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, ketoprofenu, jest nieznaczne, dlatego przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne, o ile stosowany jest miejscowo.

Ogólne działania niepożądane mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego zastosowania leku bądź przypadkowego przedawkowania (patrz punkt 4).

W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych dawek może spowodować zatrzymanie oddechu, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia czynności nerek.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Begsan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Begsan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Begsan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, stosując następujące określenia:

-    niezbyt często (u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 100 pacjentów),

-    rzadko (u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów),

-    bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów),

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niezbyt często: Rzadko:


Bardzo rzadko:


Częstość nieznana:


alergiczne reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wysypka ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, ciężkie reakcje skórne podczas działania promieni słonecznych, pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka, nadwrażliwość na światło

nasilenie występującego wcześniej zaburzenia czynności nerek, opuchnięcie twarzy, ust, języka, gardła lub tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy) miejscowe reakcje skórne (reakcje nadwrażliwości), które mogą się rozprzestrzeniać poza miejsce stosowania leku; napad duszności (astmy) u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ, ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEGSAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Begsan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Begsan

Substancją czynną leku jest ketoprofen. 1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

Ponadto lek zawiera: etanol 96%, karbomer, dietanoloamina, olejek lawendowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), olejek neroli (z kwiatu gorzkiej pomarańczy), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Begsan i co zawiera opakowanie

Przezroczysty bądź lekko mętny, bezbarwny lub lekko żółty żel o charakterystycznym zapachu. Opakowanie: 30 g lub 50 g żelu w aluminiowej tubie laminowanej z membraną zabezpieczającą i zakrętką z HDPE z bolcem.

Podmiot odpowiedzialny

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Wytwórca

Tallinna Farmaatsiatehase AS Tondi 33, 11316 Tallinn, Estonia Tel.: +372 612 0201 Fax: +372 612 0330

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

Begsan

Charakterystyka Begsan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Begsan 25 mg/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zel.

Przezroczysty bądź lekko mętny, bezbarwny lub lekko żółty żel o charakterystycznym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe złagodzenie bólu w bolesności i stanach zapalnych tkanek miękkich.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zel do stosowania miejscowego, na skórę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat:

Zel należy nanosić na bolące miejsca na ciele 1-2 razy na dobę delikatnie wmasowując w skórę.Skóra w miejscu nanoszenia żelu powinna być nieuszkodzona. Ilość użytego żelu zależy od powierzchni bolącego miejsca. Dobowa dawka nie powinna przekraczać 15 g (7,5 g odpowiada około 14 cm żelu). Czas leczenia jest indywidualny dla każdego pacjenta. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Zel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego.

Dzieci:

Skutecznośći i bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu u dzieci do 15 roku życia nie zostały ustalone.

4.3 Przeciwwskazania

- reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie oraz występowanie jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości na światło w przeszłości;

- nadwrażliwość na substancję czynną (ketoprofen), kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    zranienia lub zapalenie skóry (wyprysk, trądzik, otwarte rany);

- znane reakcje nadwrażliwości , takie jak objawy astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), fenofibratu, kwasu acetylosalicylowego;

-    alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu lub filtrów UV lub perfum;

-    należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, nawet wówczas, gdy niebo jest zachmurzone, a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu;

- nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej15 lat;

-    stosowanie w okolicy oczu bądź na oczy oraz na błony śluzowe;

-    ostatni trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Istnieje możliwość wystąpienia poważnych skórnych reakcji alergicznych po ekspozycji leczonego obszaru skóry na światło słoneczne oraz po jednoczesnym stosowaniu z oktokrylenem (czynnikiem ochronnym przed światłem słonecznym obecnym w wielu kosmetykach).

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji w obrębie skóry, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza.

Podczas stosowania produktu i 2 tygodnie po zakończeniu stosowania produktu leczony obszar skóry należy chronić przed dostępem światła słonecznego poprzez noszenie odzieży, nawet w przypadku pochmurnej pogody (również solarium), aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Po każdym użyciu leku należy dokładnie umyć ręce. Podczas długotrwałego stosowania zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.

Produkt leczniczy Begsan należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Produktu leczniczego Begsan nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne.

Produkt Begsan zawiera jako substancje pomocnicze metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu występowanie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących miejscowego stosowania ketoprofenu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, w tym ketoprofen, mogą powodować uszkodzenie serca, płuc lub nerek płodu. Ponadto inhibitory syntezy prostaglandyn mogą przedłużać czas krwawienia u matki i dziecka.

Stosowanie produktu Begsan jest przeciwwskazane od szóstego miesiąca ciąży.

Karmienie piersią

Pomimo niewielkiego wchłaniania ketoprofenu stosowanego miejscowo i małego prawdopodobieństwa wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, nie należy stosować produktu Begsan u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

Nie opisano wpływu ketoprofenu stosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne, które mogą nasilać się i rozprzestrzeniać poza obszar stosowania preparatu w zależności od indywidualnego przypadku.

Częstość występowania działań niepożądanych określono przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: miejscowe reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie

Rzadko: ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzykowy lub pryszczykowaty, które mogą

rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, pokrzywka, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: Nadwrażliwość na światło słoneczne Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana:

W pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie reakcji anafilaktycznych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana:

U pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić napad astmy oskrzelowej.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu bądź jego dużych ilości, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Produkt Begsan zawiera alkohol, regularne stosowanie może powodować wysuszenie i podrażnienie skóry.

4.9    Przedawkowanie

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Po przypadkowym przedawkowaniu bądź nieprawidłowym użyciu produktu leczniczego mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane. W przypadku przedawkowania doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego, kod ATC: M02AA10

Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (pochodna kwasu fenylopropionowego), hamującym syntezę prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów poprzez blokowanie aktywności enzymów cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Redukuje ból oraz obrzęk spowodowany zapaleniem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po wielokrotnym miejscowym zastosowaniu produktu (375 mg ketoprofenu), stężenie substancji w osoczu jest około 100 razy mniejsze niż w przypadku pojedynczej dawki doustnej wynoszącej 150 mg ketoprofenu.

Ketoprofen metabolizowany jest do pochodnych acylowych glukuronidów i wydalany głównie z moczem. Średni okres półtrwania ketoprofenu po wielokrotnym użyciu wynosi 17 godzin, a dostępność biologiczna około 5%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne oraz kliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania,    toksyczności po podaniu

wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, pomimo kontrowersyjnych danych dotyczących występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%, karbomer, dietanoloamina, olejek lawendowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), olejek neroli (z kwiatu gorzkiej pomarańczy), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 g lub 50 g żelu w tubie aluminiowej laminowanej z membraną zabezpieczającą i zakrętką z HDPE z bolcem.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Tel.: +371 67083205 Faks: +371 67083505 e-mail: grindeks@grindeks.lv

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17941

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02/03/2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2011

Begsan