Imeds.pl

Begsan 25 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Begsan 25 mg/g, żel

Ketoprofenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Begsan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Begsan

3.    Jak stosować lek Begsan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Begsan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BEGSAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Begsan stosowany jest w celu miejscowego leczenia bólu w przypadku bolesności i zapalenia tkanek miękkich.

Substancją czynną leku jest ketoprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowanych miejscowo w bólach stawów i mięśni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEGSAN

Kiedy nie stosować leku Begsan

- jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie oraz w przypadku występowania jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości na światło w przeszłości;

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy bądź inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład: ibuprofen, diklofenak, metamizol, butadien i inne). kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV, perfumy, a także na którykolwiek z pozostałych składników leku Begsan;

- jeśli u pacjenta podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ występowały w przeszłości objawy uczulenia w postaci kataru, pokrzywki lub astmy (duszność);

-    należy natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak szampon, preparaty do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów w celu opóźnienia rozpadu pod wpływem światła).

Nie poddawać działaniu promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium,w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku;

-    u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat, gdyż brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej;

-    na otwarte rany;

-    w przypadku zapalenia lub zakażenia skóry;

-    w przypadku wyprysku;

-    na błony śluzowe i okolice oczu;

-    w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Begsan

-    Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami i zranioną skórą, w przypadku pojawienia się zaczerwienienia, należy przerwać stosowanie leku. Po każdym użyciu leku należy umyć ręce.

-    Lek Begsan należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

-    Podczas długotrwałego stosowania zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.

-    W przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu nałożenia żelu, należy przerwać stosowanie leku.

-    Lek Begsan zawiera substancję pomocniczą - olejek lawendowy. Należy zachować ostrożność po zastosowaniu leku u pacjentów z padaczką.

-    Nie należy nakładać opatrunku na skórę pokrytą żelem Begsan.

-    Istnieje możliwość wystąpienia poważnych skórnych reakcji alergicznych po narażeniu leczonego obszaru skóry na światło słoneczne oraz po jednoczesnym stosowaniu z oktokrylenem (czynnikiem ochronnym przed światłem słonecznym obecnym w wielu kosmetykach). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji w obrębie skóry należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza. Podczas stosowania produktu i 2 tygodnie po zakończeniu stosowania produktu leczony obszar skóry należy chronić przed dostępem światła słonecznego, nawet w przypadku pochmurnej pogody (również solarium). Dlatego też konieczne jest dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Begsan.

Stosowanie innych leków

Nie obserwowano wystąpienia interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy ciąży, lek Begsan może być stosowany jedynie w przypadku dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Stosowanie leku Begsan w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku Begsan w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie opisano negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Begsan

Lek Begsan zawiera jako substancje pomocnicze metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych (również opóźnionych).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEGSAN

Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Uwaga! Nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Begsan bez porozumienia się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pierwszego użycia leku w celu otwarcia tuby, należy wcisnąć folię zamykającą otwór tuby przy pomocy odwróconej zakrętki.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat:

Żel należy nanosić na bolące miejsca na ciele 1-2 razy na dobę i delikatnie wmasowywać w skórę. Skóra w miejscu nanoszenia żelu powinna być nieuszkodzona.

Ilość użytego żelu zależy od powierzchni bolącego miejsca. Dobowa dawka nie powinna przekraczać 15 g (7,5 g odpowiada około 14 cm żelu).

Nie należy zakładać opatrunku na leczoną powierzchnię ciała. Można zakładać ubranie na skórę poddawaną działaniu leku.

Po każdym użyciu leku, należy dokładnie zamknąć tubę i umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Lek należy stosować krótkotrwale. Czas leczenia może się różnić u każdego pacjenta i zależy od nasilenia objawów.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Begsan jest za mocne lub za słabe, neleży skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Begsan przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Nie wolno połykać leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Begsan

Nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Begsan bez porozumienia się z lekarzem.

Ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, ketoprofenu, jest nieznaczne, dlatego przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne, o ile stosowany jest miejscowo.

Ogólne działania niepożądane mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego zastosowania leku bądź przypadkowego przedawkowania (patrz punkt 4).

W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych dawek może spowodować zatrzymanie oddechu, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia czynności nerek.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Begsan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Begsan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Begsan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, stosując następujące określenia:

-    niezbyt często (u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 100 pacjentów),

-    rzadko (u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów),

-    bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów),

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niezbyt często: Rzadko:


Bardzo rzadko:


Częstość nieznana:


alergiczne reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wysypka ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, ciężkie reakcje skórne podczas działania promieni słonecznych, pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka, nadwrażliwość na światło

nasilenie występującego wcześniej zaburzenia czynności nerek, opuchnięcie twarzy, ust, języka, gardła lub tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy) miejscowe reakcje skórne (reakcje nadwrażliwości), które mogą się rozprzestrzeniać poza miejsce stosowania leku; napad duszności (astmy) u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ, ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEGSAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Begsan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Begsan

Substancją czynną leku jest ketoprofen. 1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

Ponadto lek zawiera: etanol 96%, karbomer, dietanoloamina, olejek lawendowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), olejek neroli (z kwiatu gorzkiej pomarańczy), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Begsan i co zawiera opakowanie

Przezroczysty bądź lekko mętny, bezbarwny lub lekko żółty żel o charakterystycznym zapachu. Opakowanie: 30 g lub 50 g żelu w aluminiowej tubie laminowanej z membraną zabezpieczającą i zakrętką z HDPE z bolcem.

Podmiot odpowiedzialny

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Phone: +371 67083205 Fax: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

Wytwórca

Tallinna Farmaatsiatehase AS Tondi 33, 11316 Tallinn, Estonia Tel.: +372 612 0201 Fax: +372 612 0330

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}