Imeds.pl

Benodil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Benodil, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji Benodil, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji Benodil, 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Benodil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Benodil

3.    Jak stosować lek Benodil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Benodil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Benodil i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Benodil

Lek Benodil jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera jako substancję czynną budezonid. Substancja ta należy do grupy leków nazywanych „kortykosteroidami”.

W jakim celu stosuje się lek Benodil

Lek Benodil jest stosowany w leczeniu:

•    Astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe.

•    Pseudokrupu - bardzo ciężkiego zapalenia krtani (Laryngitis subglottica) podczas hospitalizacji.

•    Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

POChP jest przewlekłą chorobą płuc, która powoduje duszność i kaszel.

Lek Benodil nie jest wskazany do łagodzenia ostrego skurczu oskrzeli (zaciśnięcie mięśni w drogach oddechowych, które powoduje świszczący oddech) i duszności (bezdech).

Jak działa Benodil

Podczas wdechu lek Benodil dostaje się bezpośrednio do płuc zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i zapaleniu płuc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Benodil Kiedy nie stosować leku Benodil

- jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Benodil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Jeśli pacjent oddycha coraz gorzej lub często budzi się w nocy z atakiem astmy.

•    Jeśli pacjent czuje, że ma mocno zaciśniętą klatkę piersiową w godzinach porannych lub gdy ucisk w klatce piersiowej trwa dłużej niż zwykle.

Te objawy mogą oznaczać, że stan pacjenta nie jest właściwie kontrolowany oraz, że być może potrzebne będzie dodatkowe lub inne leczenie.

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to jest możliwe, jednak nadal kontynuować leczenie:

•    Jeśli utrzymują się duszności czy bezdech, gdyż może być potrzebne dodatkowe leczenie.

Przed zastosowaniem leku Benodil należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

•    Jeśli pacjent ma zakażenie dróg oddechowych lub w obrębie klatki piersiowej

•    Jeśli pacjent ma choroby wątroby.

Lek Benodil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki steroidowe

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak ketokonazol lub itrakonazol

•    leki stosowane w leczeniu HIV takie jak rytonawir i sakwinawir.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Benodil, nie należy zaprzestawać jego stosowania lecz natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Benodil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Benodil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie astmy

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Maksymalna dobowa dawka

Niemowlęta

(w wieku od 6 do 23 miesięcy) i Dzieci (w wieku od 2 do 11 lat)

0,5 - 1 mg budezonidu dwa razy na dobę

0,25 - 0,5 mg budezonidu dwa razy na dobę

2 mg

budezonidu

Młodzież

(w wieku od 12 do 17 lat) i Dorośli

1 - 2 mg budezonidu dwa razy na dobę

0,5 - 1 mg budezonidu dwa razy na dobę

4 mg

budezonidu

W przypadku gdy nie można dopasować odpowiednich dawek tym lekiem, dostępne są jego inne moce.

Dawka [mg]

Objętość leku Benodil, zawiesiny do nebulizacji

0,125 mg/ml

0,25 mg/ml

0,5 mg/ml

0,25 mg

2 ml

-

-

0,5 mg

4 ml

2 ml

-

0,75 mg

6 ml

-

-

1,0 mg

-

4 ml

2 ml

1,5 mg

-

6 ml

-

2,0 mg

-

-

4 ml

•    Lekarz poinformuje pacjenta w jaki sposób należy stosować lek Benodil i jak długo będzie trwało leczenie. Będzie to zależało od tego, jak ciężkie są objawy astmy. Poprawa stanu zdrowia może nastąpić w ciągu 2 dni. Jednak, pełne działanie lecznicze może nastąpić dopiero w czasie

4 tygodni. Lekarz może zmniejszyć dawkę leku, do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy, jeśli stan zdrowia pacjenta poprawia się.

•    Ważne jest, aby stosować lek Benodil każdego dnia, nawet jeśli pacjent nie ma żadnych objawów astmy w tym czasie.

•    Maksymalną dobową dawkę (2 mg budezonidu) dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat należy podawać wyłącznie dzieciom z ciężką astmą i w ograniczonym czasie.

Leczenie pseudokrupu

Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci to 2 mg budezonidu na dobę. Dawkę tę można podać w całości lub podzielić ją na dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 minut. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do uzyskania poprawy stanu pacjenta.

Leczenie POChP

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc powinni być leczeni w dawkach 1-2 mg leku Benodil na dobę. Leczenie należy podzielić na 2 pojedyncze dawki co 12 godzin.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

Brak danych na temat różnicy w skuteczności budezonidu u pacjentów z niewydolnącią nerek czy z niewydolnością wątroby.

Sposób podawania Podanie wziewne.

Przygotowanie do inhalacji

Jeśli pacjent stosuje leczenie samodzielnie w domu, lekarz lub farmaceuta pokaże, jak wdychać lek Benodil przy użyciu nebulizatora przy pierwszym zastosowaniu inhalacji. Dzieci powinny inhalować się lekiem Benodil tylko pod nadzorem osoby dorosłej .

Zestaw do inhalacji w postaci nebulizatora PARI LC PLUS wyposażony jest w ustnik lub odpowiednią maskę twarzową (PARI Baby bend) ze sprężarką powietrza (PARI Boy SX) niezbędną, aby móc wdychać lek Benodil.

UWAGA!

Nie należy używać leku Benodil za pomocą nebulizatora ultradźwiękowego.

Należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące stosowania zestawu do nebulizacji.

Zastosowanie alternatywnego, nieprzebadanego zestawu do nebulizacji może zwiększyć dostarczoną dawkę substancji czynnej do płuc co z kolei może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leku i w konsekwencji może być konieczne dostosowanie odpowiedniej dawki.

Instrukcje dotyczące stosowania ampułek Benodil

1.    Oderwać odpowiednią liczbę ampułek od paska. Resztę pozostawić w saszetce.

2.    Wytrząsnąć delikatnie ampułką przez 30 sekund.

3.    Trzymając ampułkę w pozycji pionowej otworzyć ją przez odkręcenie jej górnej części.

4.    Wycisnąć zawartość leku przepisaną przez lekarza do komory nebulizatora.

5.    Wyrzucić pustą ampułkę(i). Zamknąć pokrywę nebulizatora.

6.    Podłączyć maskę twarzową lub ustnik do nebulizatora, zgodnie z instrukcją.

7.    Podłączyć nebulizator do sprężarki powietrza.

8.    Włączyć sprężarkę. Stosując maskę lub ustnik, oddychać w „mgle” spokojnie i głęboko, siedząc lub stojąc w pozycji wyprostowanej. Jeśli używana jest maska, należy upewnić się, że jest ona dopasowana.

9.    Gdy w ustniku lub masce twarzowej nie pojawia się już „mgła”, inhalacja jest zakończona.

10.    To, jak długo będzie trwała nebulizacja całego leku zależy od rodzaju używanego sprzętu. Zależy ona również od ilości stosowanego leku.

11.    Kilka kropli leku pozostanie w nebulizatorze po inhalacji.

12.    Po inhalacji należy wypłukać usta wodą. Wypluć wodę. Nie połykać. Jeśli pacjent stosował maskę twarzową, również należy umyć twarz wodą.

13.    Po każdym użyciu inhalatora należy wyczyścić zbiornik nebulizatora przeznaczony na lek i ustnik (lub maskę twarzową).

Niewykorzystaną zawiesinę należy natychmiast wyrzucić.

Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji nebulizatora.

Lek Benodil można mieszać z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%). Mieszanina powinna być użyta w ciągu 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Benodil

Ważne jest, aby przyjmować dawkę leku zgodnie z informacją podaną w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli pacjent zastosował, tylko raz, większą niż zalecana dawkę leku, może kontynuować leczenie. Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku, więcej niż jeden raz, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Benodil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku Benodil i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (z możliwością obrzęku warg, języka, oczu, uszu)

•    świąd, wysypka skórna lub podrażnienia (kontaktowe zapalenie skóry), pokrzywka

•    skurcz oskrzeli (napięcie mięśni w drogach oddechowych powodujące świszczący oddech). Może to oznaczać, że wystąpiła reakcję alergiczna.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

nagły świszczący oddech po inhalacji

Inne działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    grzybica (zakażenie grzybicze) jamy ustnej. Jest to mało prawdopodobne, jeśli po zastosowaniu leku Benodil pacjent przepłucze usta wodą

•    łagodny ból gardła, kaszel.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    wysypka na twarzy po użyciu maski twarzowej. Mycie twarzy po użyciu maski pomaga temu zapobiec.

•    zaburzenia snu, depresja lub uczucie zmartwienia, niepokój, nerwowość, nadmierne podekscytowanie lub rozdrażnienie. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów u dzieci.

•    siniaki

•    utrata głosu, ochrypły głos

•    spowolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży

•    wpływ na nadnercza (niewielki gruczoł obok nerki).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zaćma (zmętnienie soczewki w oku)

•    jaskra (podwyższone ciśnienie w oku).

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na normalne wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, zwłaszcza w przypadku stosowania wysokich dawek przez dłuższy czas. Objawy te są znacznie mniej prawdopodobne w przypadku leczenia wziewnymi kortykosteroidami niż kortykosteroidami w postaci tabletek.

Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji należy stosować przed posiłkiem w celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Benodil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, saszetce i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Po rozcieńczeniu: zużyć w ciągu 30 minut.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Benodil

-    Substancją czynną leku jest budezonid.

Benodil, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji:

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 0,25 mg budezonidu.

Benodil, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji:

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 0,5 mg budezonidu.

Benodil, 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji:

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 1 mg budezonidu.

-    Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Benodil i co zawiera opakowanie

Każda ampułka zawiera białą lub prawie białą zawiesinę do nebulizacji. Ampułki są pakowane po 5 w saszetce.

Wielkość opakowania: 20, 40 lub 60 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca Genetic S.p.A

Nucleo Industriale, Contrada Canfora 84084 Fisciano (SA)

Włochy

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. zoo. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7