Imeds.pl

Bepanthen Plus (50 Mg + 5 Mg)/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bepanthen Plus, (50 mg + 5 mg)/g, krem Dexpcmthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Bepanthen Plus ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objaw)' nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bepanthen Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen Plus

3.    Jak stosować lek Bepanthen Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bepanthen Plus

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK BEPANTHEN PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę. Dekspantenol po przeniknięciu przez skórę szybko przekształca się w kwas pantotenowy, który odgrywa ważną rolę w budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran. Chlorheksydyna jest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram dodatnie, w tym na wrażliwe szczepy Slaphylococcus aureus, które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry. Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju Pseudomonas oraz Proteus.

Wskazania

Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry) oraz leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN PLUS Kiedy nie stosować leku Bepanthen Plus

- w uczuleniu (nadwrażliwości) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku,

- w przypadku przerwania błony bębenkowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bepanthen Plus

Nie należy stosować leku Bepanthen Plus na duże, głębokie i zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają pogorszeniu należy skontaktować się z lekarzem.

Bepanthen Plus nie powinien być stosowany na podrażnienia skórne, które nie są podatne na zakażenie (np. oparzenia słoneczne). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie Bepanthen krem lub maść.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Bepanthen Plus nie należy stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Bepanthen Plus może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko na zlecenie lekarza.

Należy unikać stosowania leku na duże obszary skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku stosowania na brodawki u kobiet karmiących piersią, konieczne jest mycie brodawek przed karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bepanthen Plus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen Plus

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny, lek Bepanthen Plus może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku.

Należy unikać stosowania na rozległych powierzchniach skóry.

Częste stosowanie kremu na te same powierzchnie może prowadzić do podrażnienia skóry.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bepanthen Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne, takie jak: zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu podania, nadwrażliwość, ciężkie reakcje uczuleniowe, jak reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny (potencjalnie zagrażający życiu) objawiające się wystąpieniem zaburzeń oddychania, łagodnych do umiarkowanych reakcji obejmujących skórę (wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd), układ pokarmowy, układ sercowo-naczyniowy (zaburzenia pracy serca).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Bepanthen Plus należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować leku Bepanthen Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Bepanthen Plus

Substancjami czynnymi leku są: dekspantenol i chlorheksydyny chlorowodorek.

1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen Plus i co zawiera opakowanie

Lek Bepanthen Plus ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g; 30 g lub 100 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: (0-22) 572 35 00

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4