Imeds.pl

Betahistinum 123ratio

Wariant informacji: Tabletki 16 Mg, pokaż więcej wariancji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Betahistine PLIVA, 8 mg tabletki Betahistine PLIVA, 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,_

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymicnione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Betahistine PLIVA i w jakim celu się go stosuje 2 Informacje ważne przed zastosowaniem Betahistine PLIVA

3.    Jak stosować Betahistine PLIVA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betahistine PL1VA

6.    Inne informacje 1. CO TO JEST Betahistine PLIVA i w jakim celu się go stosuje

Betahistyna jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniereła, takich jak zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM Betahistine PLIVA

Kiedy nie stosować Betahistine PLIVA

•    jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki (patrz również punkt 6 ‘inne informacje”)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny, rzadki przypadek nowotworu gruczołu nadnercza u pacjentów

•    w wieku poniżej 18 lat

•    u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt “Ciąża i karmienie piersią”)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Betahistine PLIVA

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

>P OWI A


•    u pacjentów z astmą

TPRSTWO v\

-,r.rr ?    C.v.

•    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa pochodzenia alergicznego, ponieważ objawy te mogą ulec zaostrzeniu.

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych schorzeń powinien on zapytać lekarza czy może przyjmować betahistyne.

Te grupy pacjentów powinny pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Stosowanie leku Betahistine PLIVA z innymi lekami

Pojęcie interakcja oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działania lub działania niepożądane, gdy są przyjmowane jednocześnie.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna wpływa na skuteczność leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe są stosowane w szczególności w leczeniu alergii, takich jak, katar sienny i w chorobie lokomocyjnej. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent stosuje leki przeciwhistaminowe (leki przeciw objawom alergii) w tym samym czasie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciążą i karmienie piersią

Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny podczas ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego powinno unikać się jej stosowania w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna może powodować senność. Jeśli wystąpi takie działanie niepożądane należy unikać wykonywania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent nie jest pewny czy betahistyna działa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach tabletek Betahistine PLIVA

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Betahistine PLIVA

Lek Betahistine PLIVA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować sie z lekarzem lub farmaceuta.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku to jedna tabletka lub dwie tabłetkii 8 mg-alboy p,Ro\y { a połowa lub jedna tabletka 16 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca toozazwyćżai'^ 24c-• ^ar-naci1

48 me na dobę.    00-952 Warscaw;-

i ii Miodowa 15

Może upłynąć kilka tygodni zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować lek

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betahistine PLIVA

W przypadu przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji, a w przypadku większych dawek - drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Betahistine PLIVA

Należy poczekać aż nadejdzie pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pytań związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Betahistine PLIVA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Skóra

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 pacjentów): wysypki skórne, świąd Układ pokarmowy

Rzadko (1 do 10 na 10000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia

Układ nerwowy

Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ Betahistine PLIVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Betahistine PLIVA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”.

Betahistine PLIVA należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.    MINISTERSTWO /.ty^o

Co zawiera Betahistine PLIVA 8 mg, Betahistine PLIVA 16 mg

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku.

Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Betahistine PLIVA 8 mg, Betahistine PLIVA 16 mg i co zawiera opakowanie

Betahistine PLIVA 8 mg: okrągła, biała tabletka z nadrukiem „B8” na jednej stronie.

Dostępne wielkości opakowań 30, 50,100 lub 120 tabletek w pudełku tekturowym.

Betahistine PLIVA 16 mg: okrągła, biała tabletka z nadrukiem „BI 6” na jednej stronie i rowkiem dzielącym na drugiej stronie. Tabletki można dzielić na połowy.

Dostępne wielkości opakowań 20, 30,42, 50,60, 84 lub 100 w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Wytwórca

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf,

Niemcy lub

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: £0. A<<,1 Q.OO^

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lokowej i ferrac;, 00-fi52 Warszaw*

;i: Mirtowa W,

Betahistine PLIYA

(Betahisłini dihydrochloridum) 16 mg, tabletkiLogo: PLIVA

Nr serii:

Termin ważności:


ŁiItł i <. Ai: * Vf O

Dopartariigni Pc:! iiy k- i.OhO*;; 1 Parkać 0fi-95>. vvarszavv?

■ii Wiuriowr1


100 tabletek


Betahistine PLIVA


smAWDznuo

POD WZGLĘDEM

v:    yc-śwym(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: /l


Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy


84 tabletek


200?'? 1


SPRAWDZONO

pod mBiąom

rr.;-r.ir.7, “> -•:    ? ,"VT :Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jedno wodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr: ^ ^

Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

MINISTERSTW'> ZDROWIA


Depsriarr.fini ^ci>!vi, i . -.i.-,

90-852 Wir.....

u'.

60 tabletek


SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM


Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr:


AWł

Kod EAN:


siar.!?

•W | V I


Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

MfMSTdkS LWt) 7J)it(>VVL\

Pc!-:yV.i Lokowoj i Panicu i.)04)52 Warszaw;! ni. Mioitc.wp.

50 tabletek


Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: /lU l?f)r


Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH

Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki lekowej I Pwa?/-00-95? Warszaw* ul. Miodowr- 'r

42 tabletek


Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum)

16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jedno wodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr:


Kod EAN:


-k oo


Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

MINISTERSTWO ZDROWI.

Osoa.-tamoni Polityk- LRicnw^i i i'"ari:wf 00-952 Warsz-iwm '' * ^ i o i .i o    i's

30 tabletekBetahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr: / ^ 6

Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

tftlrilLłl I jĆjJLU t DeparSsmc-ri' PoLakwc; i; -.i

.'O Wi.irs,:fiVvv:


2087 -11- ? 1
SFRA»;.:<a>S80

POD


20 tabletek


Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochlońdum)

16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jedno wodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności: Pozwolenie nr: /W

Kod EAN:


-kod

o


o


Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Wytwórca:

Cardinal Health 405 GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy

MINISTERSTWO ZDROWIA

Depurtanifint Pci>ty'r.i LnStow«i; rarinadt 00-9Sż Warszawa ul. Miodowa 15

100 tabletek


Betahistine PLIYA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletkiSkład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLP/A 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr:


Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy


Ospsrtai

84 tabletek

2007 “11"? I

SPITA TDZO^O POD


Betahistine PHVA

(Betahistini dihydrochlońdum)

16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jedno wodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg

Nr serii:

•SjctjA

_i_i—

} <r*i

j ^

oc

rf(<

rb!


Termin ważności: Pozwolenie nr: f\S&)pC Kod EAN:    -kod

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy

■ \: ’:j:>"•,.......■< ^, t,i. .»0 >> 5A

Uecsr:śnieni R;'-:vk: '.ww/oj r ?Trf,ac|i C!S-9:;Ż

i'    '■

2007 -1 1-

1

spkavi;d.;:o^o

pod

?iV^Y;VV;


60 tabletek

Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: /M KodEAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy

00-95Z Warszawa ul. Miodowa 15

50 tabletekBetahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochlońdum) 16 mg, tabletki

Skład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: AUlft'


Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy


42 tabletek


zoo? -u- 21'


•1 OBetahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności: Pozwolenie nr:    l ^ "V


KodEAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy

MINISTERSTWO ZDROWIA

Oep"t*n?.n: Prj;:yW    Pomaci;

00-952    .

j; :v':iO(inv.O- '■ Fi


30 tabletek


Betahistine PLIVA(Betahistini dihydrochloridum) 16 mg, tabletki

Skład: 1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg

Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr:


Kod EAN:

Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 - 546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy


20 tabletek

ZUU/ -H- Ł‘ i


Betahistine PLIVA

(Betahistini dihydrochloridum)

16 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną, betahistyny dichlorowodorek, 16 mg oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania doustnego.

Stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek wydawany na receptę.

Informacja podana brajlem: Betahistine PLIVA 16 mg Nr serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: Kod EAN:


/iU 6^


fi’1' I j

Wjwjy

)0 i

11 i


Podmiot odpowiedzialny:

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. ul. Mogilska 80 31 -546 Kraków

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13, D-79395 Neuenburg

Niemcy

MINISTERSTWO ZDROWI*

Departamen! PolUyk-: <Mw: •'. 00-952 VV;.i:

ul    *:"•

Logo: PL1VA