Imeds.pl

Betnovate C

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Betnovate C,

(1,22 mg + 30 mg)/g, maść

(Betamethasoni valeras + Clioąuinolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść

3.    Jak stosować lek Betnovate C maść

4. Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Betnovate C maść

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku Betnovate C w postaci maści są:

•    betametazonu walerianian - kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym,

•    kliochinol - substancja o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.

Betnovate C maść jest wskazany do leczenia miejscowego chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, z towarzyszącym im lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym i (lub) grzybiczym, takich jak:

•    atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy),

•    wyprysk pieniążkowaty,

•    świerzbiączka guzkowa,

•    łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

•    liszaj płaski, liszaj prosty,

•    łojotokowe zapalenie skóry,

•    alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy,

•    wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych,

•    duże odczyny po ukąszeniach owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść Kiedy nie przyjmować leku Betnovate C maść

-    jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu walerianian, kliochinol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) lub jodynę,

-    u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia,

-    jeśli pacjent ma trądzik różowaty,

-    jeśli pacjent ma trądzik pospolity,

-    jeśli pacjent ma zapalenie skóry okolicy ust,

-    jeśli pacjent ma świąd skóry bez stanu zapalnego,

-    jeśli pacjent ma świąd okolic odbytu i narządów płciowych,

- jeśli pacjent ma zakażenie skóry wywołane przez wirusy, bakterie lub grzyby (w tym grzyby z rodziny drożdżakowatych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie czynności nadnerczy i objawy zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

   siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długotrwałość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym, u małych dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona.

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w wypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek na skórę twarzy.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.

W przypadku wystąpienia ponownego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem Betnovate C maść należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinny być rozcieńczane.

W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (opatrunek, który chroni leczone miejsce przed środowiskiem zewnętrznym), należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

-    ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,

-    ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych po zaprzestaniu stosowania leku,

-    ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,

- ryzyka miej scowych lub ogólnoustroj owych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry w postaci przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i zwiększeniem ryzyka miejscowych zakażeń.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem Betnovate C maść.

Betnovate C maść może brudzić włosy, skórę i tkaniny. Po posmarowaniu, miejsce powinno być przykryte w celu ochrony ubrania.

Istnieje ryzyko działania neurotoksycznego (działania polegającego na uszkodzeniu układu nerwowego) miejscowo stosowanego kliochinolu, szczególnie gdy lek Betnovate C maść jest stosowany długotrwałe lub pod opatrunkiem okluzyjnym.

Inne leki i Betnovate C maść

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne przyjmowanie niektórych leków (takich jak rytonawir, itrakonazol) powoduje nasilenie działania leku Betnovate C maść w wyniku spowolnienia metabolizmu kortykosteroidów.

Leki zawierające wigabatrynę nie powinny być stosowane jednocześnie z lekiem Betnovate C maść.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

W ciąży i okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Betnovate C maść w okresie ciąży i karmienia piersią.

W wypadku stosowania leku pod czas karmienia piersią należy unikać stosowania leku Betnovate C maść na skórę piersi, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi noworodka z lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań na temat wpływu produktu leczniczego Betnovate C maść na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ale biorąc pod uwagę zgłaszane działania niepożądane, nie przewiduje się takiego wpływu.

3. Jak stosować lek Betnovate C maść

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Betnovate C maść jest przeznaczony do stosowania na skórę. Lek jest szczególnie wskazany do stosowania na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.

Cienką warstwą leku należy pokrywać jedynie chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 lub 2 razy na dobę, aż do uzyskania poprawy, ale nie dłużej niż 7 dni. Należy pozostawić maść na skórze do wchłonięcia, a potem zastosować środek zmiękczający skórę (emolient).

W celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może następnie zalecić stosowanie leku 1 raz na dobę lub rzadziej lub zastosować lek o mniejszej mocy.

Nie stosować leku Betnovate C maść dłużej niż 7 dni.

Jeśli nie ma poprawy po tygodniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania, gdyż istnieje ryzyko dalszego bezobjawowego szerzenia zakażenia na skutek przeciwzapalnego działania kortykosteroidu.

W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może zalecić stosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie leku bez opatrunku okluzyjnego.

W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować opatrunku okluzyjnego.

U osób w wieku podeszłym lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą możliwą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż może u nich wystąpić wolniejsza eliminacja leku z organizmu.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku Betnovate C maść u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

U dzieci lek można stosować do 5 dni.

U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego.

Należy upewnić się, że zastosowana została najmniejsza wymagana dawka maści.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betnovate C maść

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów (patrz punkty 2 i 4). Nie należy samodzielnie rezygnować ze stosowania leku, gdyż może doprowadzić to do niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie.

Pominięcie zastosowania leku Betnovate C maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Betnovate C maść

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

•    miejscowe pieczenie/ból skóry i świąd.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

•    zakażenia oportunistyczne (zakażenia pojawiające się u osób o obniżonej odporności),

•    miejscowa nadwrażliwość,

•    zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,

•    objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna),

•    opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci,

•    osteoporoza,

•    jaskra,

•    hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) i (lub) glikozuria (glukoza w moczu),

•    zaćma,

•    nadciśnienie tętnicze krwi,

•    wzrost masy ciała i (lub) otyłość,

•    zmniejszenie stężenia endogennego kortyzolu,

•    łysienie,

•    łamliwość włosów,

•    ścieńczenie skóry, zaniki skóry, marszczenie    się skóry,    suchość skóry,

•    rozstępy,

•    teleangiektazje (rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tzw. pajączki naczyniowe),

•    przebarwienia,

•    nadmierne owłosienie, łysienie, rozszczep węzłowaty włosa, odbarwienie włosów,

•    zaostrzenie objawów    choroby,

•    kontaktowe alergiczne zapalenie skóry/zapalenie skóry,

•    rumień,

•    wysypka,

•    pokrzywka,

•    łuszczyca krostkowa (patrz punkt 2),

•    podrażnienie i (lub) ból w miejscu stosowania.

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku w dużych dawkach, długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry może prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów i zahamowania czynności nadnerczy.

Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne u małych dzieci oraz po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki (patrz punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Betnovate C maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Betnovate C maść:

Substancjami czynnymi leku są: 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego i 30 mg kliochinolu w 1 gramie maści.

Pozostałe składniki: parafina ciekła, wazelina biała.

Jak wygląda lek Betnovate C maść i co zawiera opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

2012.H Betnovate C maść_PIL_GDS10

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytana

Wytwórca:

1.    Glaxo Wellcome Operations Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham DL 12 8DT

Wielka Brytania

2.    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

2012.H Betnovate C maść PIL GDS10