+ iMeds.pl

Bi-profenid 100 mgUlotka Bi-profenid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bi-Profenid, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Ketoprofenum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bi-Profenid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bi-Profenid

3.    Jak stosować lek Bi-Profenid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bi-Profenid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bi-Profenid i w jakim celu się go stosuje

Lek Bi-Profenid, tabletki o przedłużonym uwalnianiu,100 mg zawiera substancję czynną ketoprofen. Ketoprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Lek Bi-Profenid wskazany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat.

Lek Bi-Profenid stosowany jest w objawowym leczeniu:

-    chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    zapalenia stawów innego pochodzenia,

-    stanów zapalnych pozastawowych, jak zapalenie pochewek ścięgnistych lub zespół bolesnego barku,

-    choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegającej z dużym nasileniem bólu i znacznie ograniczającej sprawność chorego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bi-Profenid

Kiedy nie stosować leku Bi-Profenid

-    jeśli pacjent ma uczulenie na:

■    ketoprofen,

■    aspirynę,

■    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub indometacyna

■    którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać: wysypką, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, twarzy, gardła i języka,

-    jeśli pacjent ma lub miał chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub występowały krwawienia z przewodu pokarmowego,

-    jeśli pacjent ma większą niż zwykle skłonność do powstawania siniaków i krwawienia, które jest długotrwałe (skaza krwotoczna),

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,

-    jeśli pacj entka jest w trzecim trymestrze ciąży,

-    jeśli pacjent ma rozpoznaną nadwrażliwość lub nietolerancję glutenu (tabletki zawierają w składzie skrobię pszeniczną),

-    jeśli pacjent miał reakcje nadwrażliwości takie jak: skurcz oskrzeli, napady astmy, nieżyt nosa, pokrzywkę lub inne reakcje typu alergicznego na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ.

Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów.

W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Bi-Profenid.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bi-Profeind należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

-    pacj ent ma astmę.

-    pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Crohna.

-    pacjent ma chorobę skóry, stawów lub nerek zwaną toczeń rumieniowaty układowy.

-    pacjent ma 65 lat i więcej.

-    pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę. Lek Bi-Profenid może utrudniać zajście w ciążę.

-    pacjent ma problemy z sercem, miał udar lub podejrzewa, że występuje u niego podwyższone ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu).

Przyjmowanie takich leków jak Bi-Profenid może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Lek może utrudniać zajście w ciążę, jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę powinna poinformować o tym lekarza.

W razie wątpliwości dotyczących występowania powyższych stanów, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Bi-Profenid.

Lekarz może wymagać ścisłego monitorowania pacjenta lub zalecić krótszy czas trwania leczenia, jeśli:

-    pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu lub tłuszczów we krwi

-    pacjent choruje na cukrzycę

-    pacjent pali papierosy

-    pacjent ma choroby nerek lub    wątroby

-    pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki)

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Bi-Profenid.

Lek Bi-Profenid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Bi-Profenid i inne leki stosowane jednocześnie mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna lub ibuprofen, selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2).

-    leki zwiększające wydalanie wody z organizmu (leki moczopędne).

-    leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi lub niewydolności serca.

-    digoksyna - stosowana w kontrolowaniu rytmu serca lub wspomagająco w niewydolności serca.

-    leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, takie jak heparyna, warfaryna lub klopidogrel, tiklopidyna.

-    leki rozpuszczające zakrzepy krwi takie jak streptokinaza.

-    leki stosowane w leczeniu infekcji (antybiotyki) takie jak cyprofloksacyna.

-    leki stosowane w leczeniu depresji takie jak fluoksetyna, sertralina, citalopram lub paroksetyna.

-    kortykosteroidy - stosowane w leczeniu stanów zapalnych, takie jak hydrokortyzon, betametazon lub prednizolon.

-    cyklosporyna - stosowana po przeszczepach w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu.

-    lit - stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych.

-    metotreksat - stosowany w leczeniu pewnego rodzaju choroby nowotworowej lub łuszczycy.

-    mifepryston - stosowanego m.in. w leczeniu mięśniaków macicy.

-    pentoksyfilina - stosowana w celu poprawienia krążenia w kończynach.

-    takrolimus - stosowany po przeszczepach.

-    probenecyd - stosowany w dnie moczanowej.

-    zydowudyna - stosowana w leczeniu zakażeń wirusowych.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Bi-Profenid w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Leku nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się przyjmować leku Bi-Profenid w okresie karmienia piersią, gdyż lek może w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Bi-Profenid pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, omdlenia lub może mieć zaburzenia widzenia lub drgawki. Jeśli u pacjent wystąpią takie objawy, nie powinien prowadzić samochodu, obsługiwać żadnych urządzeń ani maszyn.

Lek Bi-Profenid zawiera laktozę i skrobię pszeniczną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

Jak stosować lek Bi-Profenid

3.


Lek Bi-Profenid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie leku

-    Lek należy przyjmować doustnie.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

-    Lek można przyjmować z posiłkiem lub po posiłku.

-    Nie należy rozkruszać ani nie należy rozgryzać tabletek.

-    Dawka zależy od wagi pacjenta i nasilenia bólu.

-    Jeśli pacjent ma wrażenie że działanie leku jest za słabe lub za mocne, powinien zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Dawkowanie

Dorośli

-    Lekarz może zalecić przyjmowanie 1 lub 2 tabletek na dobę.

-    Dawka maksymalna wynosi 200 mg na dobę (2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu w dawkach podzielonych).

Osoby w podeszłym wieku

Podczas przyjmowania leku Bi-Profenid istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Lekarz może zalecić przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci poniżej 15 lat nie jest zalecane.

Zastosowanie większej dawki leku Bi-Profenid niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bi-Profenid, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdyż może być konieczne uzyskanie specjalistycznej pomocy lekarskiej. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Mogą wystąpić objawy takie jak: senność, ból brzucha, wymioty, uczucie omdlenia z powodu niskiego ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej lub krew w stolcu.

W przypadku pominięcia dawki leku Bi-Profenid

W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Bi-Profenid i niezwłocznie skontaktować się lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    napad astmy.

-    pieczenie, ból brzucha z uczuciem głodu. Może to być spowodowane chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

-    reakcja skórna z powstawaniem pęcherzy, łuszczenia lub krwawienia różnych części skóry,

ze świądem lub bez; wysypka guzkowa. Obejmuje ona okolice warg, oczu, ust, nosa, narządów płciowych, rąk i nóg. W tym samym czasie mogą również wystąpić objawy grypopodobne.

Powyższe objawy mogą świadczyć o wystąpieniu poważnej choroby skórnej, która wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

-    obecność krwi w moczu, zmiany w objętości wydalanego moczu lub obrzęk, szczególnie nóg, kostek i nóg. Może to być spowodowane poważnymi chorobami nerek.

-    ból w klatce piersiowej lub nagły, ciężki ból głowy. Przyjmowanie takich leków jak Bi-Profenid może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła, który powoduje trudności w połykaniu, oddychaniu, świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, a także świąd i wysypkę. Może to oznaczać ciężka reakcję alergiczną.

-    krwawe wymioty, silny ból żołądka, ciemny, smolisty stolec.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących

objawów:

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    niezwykłe wrażenia czuciowe takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).

-    większa niż zwykle skłonność do powstawania siniaków lub krwawienie utrzymujące się przez dłuższy okres czasu. Może to być spowodowane poważnymi chorobami krwi.

-    blada skóra, uczucie zmęczenia, omdlenia lub zawroty głowy. Może to świadczyć o anemii (niedokrwistości).

-    zaburzenia widzenia.

-    zażółcenie białkówek oczu lub zażółcenie skóry (żółtaczka). Może to świadczyć o chorobie wątroby.

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

-    nasilenie choroby Crohna    lub    zapalenia jelita grubego.

-    reakcje skórne na światło    słoneczne    (także    solarium) - (fotouczulenie).

-    utrata włosów.

-    większa niż zwykle podatność na zakażenia. Może to świadczyć o poważnych zaburzeniach krwi.

-    drgawki.

-    ból oczu.

Inne działania niepożądane

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    niestrawność, zgaga, ból brzucha. Mogą być mniej nasilone podczas przyjmowania leku z posiłkiem.

-    nudności lub    wymioty.

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    zaparcia, biegunka lub wzdęcia z oddawaniem gazów.

-    wysypka i świąd.

-    zatrzymanie wody, które może powodować obrzęk rąk i nóg.

-    ból głowy, oszołomienie, uczucie senności lub senność, uczucie zmęczenia lub złego samopoczucia.

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne).

-    przyrost masy ciała.

-    stan zapalny j amy ustnej.

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

-    zaburzenia równowagi, zawroty głowy.

-    senność lub trudności w zasypianiu, zmiany nastroju.

-    wysokie ciśnienie krwi.

-    zaburzenia odczuwania smaku.

-    katar, świąd, kichanie, uczucie zatkanego nosa.

-    nagłe zaczerwienienie twarzy.

-    depresja.

-    uczucie zagubienia.

-    widzenie rzeczy i słyszenie głosów, których nie ma.

Badania diagnostyczne

Wyniki badań krwi mogą wykazać zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Powyższe działania niepożądane mogą ustąpić podczas leczenia, gdyż organizm przyzwyczaja się do leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bi-Profenid

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Bi-Profenid po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub blistrze, po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bi-Profenid

-    Substancją czynną leku jest ketoprofen. Każda tabletka zawiera 100 mg ketoprofenu.

-    Pozostałe składniki to:

Skład warstwy białej: laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, krzemionka koloidalna uwodniona, żelatyna, magnezu stearynian.

Skład warstwy żółtej: hydroksyetyloceluloza, wapnia wodorofosforan dwuwodny, ryboflawiny sodu fosforan (E 106), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Bi-Profenid i co zawiera opakowanie

Jedna tabletka leku Bi-Profenid o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg ketoprofenu.

Tabletki składają się z dwóch warstw: warstwy białej (o szybkim uwalnianiu) oraz warstwy żółtej (o przedłużonym uwalnianiu), z których każda zawiera 50 mg ketoprofenu.

Tabletki Bi-Profenid są podzielnymi tabletkami (tabletkę można podzielić na równe dawki).

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 20, 30 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75014 Paryż

Francja

Wytwórca

Famar Lyon

29, avenue du General de Gaulle 69230 Saint Genis Laval Francja

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 56, route de Choisy au Bac 60205 Compiègne Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Bi-Profenid

Charakterystyka Bi-profenid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bi-Profenid, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg ketoprofenu (Ketoprofenum).

Tabletki składają się z dwóch warstw: warstwy białej (o szybkim uwalnianiu) oraz warstwy żółtej (o przedłużonym uwalnianiu), z których każda zawiera 50 mg ketoprofenu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna (gluten).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie:

-    chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    zapalenia stawów innego pochodzenia,

-    stanów zapalnych pozastawowych, jak zapalenie pochewek ścięgnistych lub zespół bolesnego barku,

-    choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegającej z dużym nasileniem bólu i znacznie ograniczającej sprawność chorego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, w czasie posiłku lub po posiłku. Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat

Częstość występowania działań niepożądanych można zminimalizować stosując najmniejszą dawkę, pozwalającą osiągnąć ustąpienie dolegliwości przez możliwie najkrótszy okres czasu (patrz punkt 4.4).

Dawka maksymalna wynosi 200 mg na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania dawki dobowej 200 mg należy szczegółowo ocenić stosunek korzyści do ryzyka. Nie zaleca się stosowania większych dawek (patrz również punkt 4.4).

•    Długotrwałe, objawowe leczenie: jedna lub dwie tabletki po 100 mg na dobę, tj. 100 do 200 mg na dobę.

•    Krótkotrwałe, objawowe leczenie ostrych epizodów: dwie tabletki po 100 mg na dobę, tj. 200 mg na dobę.

Częstość podawania:

Dawkę dobową należy przyjmować w postaci dawki pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych.

Szczególne grupy pacjentów:

•    Pacjenci z niewydolnością nerek i osoby w podeszłym wieku: zaleca się zmniejszenie dawki początkowej. Zmianę dawkowania, jeśli jest konieczna, należy uzależnić od wpływu produktu leczniczego na nerki.

•    Pacjenci z hipowolemią: patrz punkt 4.4.

Dzieci:

Dawkowanie nie zostało ustalone.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

•    rozpoznana nadwrażliwość na ketoprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

•    u pacjentów, u których występowały w wywiadzie reakcje nadwrażliwości takie jak: skurcz oskrzeli, ataki astmy, nieżyt nosa, pokrzywka lub inne reakcje typu alergicznego na ketoprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. U tych pacjentów obserwowano ciężkie, rzadko prowadzące do zgonu reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.8);

•    od III trymestru ciąży (patrz punkt 4.6);

•    ciężka niewydolność serca;

•    krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ, w wywiadzie;

•    czynna lub w wywiadzie, nawracająca choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacja lub krwawienia (dwa lub więcej oddzielne epizody owrzodzenia lub krwawienia);

•    skaza krwotoczna;

•    ciężka niewydolność wątroby;

•    ciężka niewydolność nerek;

•    rozpoznana nadwrażliwość lub nietolerancja glutenu (tabletki zawierają w składzie skrobię pszeniczną).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz „Wpływ na przewód pokarmowy” oraz „Wpływ na układ krążenia oraz krążenia mózgowe” poniżej).

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Bi-Profenid i innych NLPZ, włączając wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy typu 2 (COX-2).

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci z ciężkimi schorzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinny poinformować o wszystkich nietypowych objawach ze strony jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie do przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Zaburzenie czynności układu krążenia, nerek i wątroby

U pacjentów w podeszłym wieku, a także u osób z niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności wątroby, marskością wątroby, zespołem nerczycowym, przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek

oraz zaburzeniami gospodarki wodnej (np. odwodnienie w wyniku stosowania leków moczopędnych, hipowolemia po zabiegu chirurgicznym lub z innych przyczyn) ketoprofen, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, może zaburzać czynność nerek. W początkowym okresie leczenia u tych pacjentów niezbędne jest szczegółowe monitorowanie wielkości diurezy oraz innych wskaźników czynności nerek. Zaburzenie czynności nerek może prowadzić do obrzęków i zwiększenia stężenia azotu pozabiałkowego w surowicy.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczna jest dokładna obserwacja (należy okresowo oznaczać aktywność aminotransferaz, szczególnie podczas długotrwałej terapii) i indywidualne dostosowanie dawki produktu leczniczego.

Podczas długotrwałego stosowania ketoprofenu należy wykonywać badania wskaźników morfologii krwi oraz kontrolować wskaźniki czynności wątroby oraz nerek. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby podczas leczenia ketoprofenem.

Wpływ na układ krążenia i krążenia mózgowego

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ketoprofenu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Zaburzenia czynności układu oddechowego

Pacjenci z astmą oskrzelową oraz przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa obarczeni są zwiększonym, w porównaniu do populacji ogólnej , ryzykiem reakcji alergicznych podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego i (lub) niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Podanie produktu Bi-Profenid może wywołać napad astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub NLPZ (patrz punkt 4.3).

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacje

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem, raportowane w przypadku wszystkich NLPZ, w tym ketoprofenu, mogą wystąpić w każdym okresie leczenia, z objawami poprzedzającymi lub bez, i niezależnie od ciężkich powikłań dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie. Należy zachować ostrożność, stosując ketoprofen u pacjentów, u których w wywiadzie występowały zaburzenia żołądka i jelit.

Prawdopodobieństwo krwawienia z przewodu pokarmowego zwiększa się u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni, pacjentów o małej masie ciała, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności płytek krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, lub leki antyagregacyjne (patrz punkt 4.5). Jeśli wystąpią objawy krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, produkt leczniczy należy natychmiast odstawić.

Część badań epidemiologicznych wskazuje, że stosowanie ketoprofenu, może być związane z większym ryzykiem poważnego zatrucia pokarmowego, w porównaniu do innych NLPZ, w szczególności gdy jest stosowany w dużych dawkach (patrz również punkty 4.2 i 4.3).

Ryzyko krwawienia do przewodu pokarmowego, owrzodzeń i perforacji wzrasta z dawką ketoprofenu stosowaną u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwawieniem i perforacją przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.3), a także u osób w podeszłym wieku.

W opisanych grupach pacjentów leczenie należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki. W tej populacji, a także u pacjentów wymagających leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego, lub innymi lekami mogącymi zwiększać ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego, należy również rozważyć stosowanie leków osłaniających błonę śluzową (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej oraz patrz punkt 4.5).

Ketoprofen należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit oraz poddać tych pacjentów szczególnej obserwacji w przypadku takich chorób, jak: zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Crohna, z uwagi na możliwość zaostrzenia choroby (patrz punkt 4.8).

Pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinny poinformować o wszystkich nietypowych objawach dotyczących jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie do przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym okresie leczenia. Pacjenci przyjmujący równocześnie leki zwiększające ryzyko owrzodzeń lub krwawienia do przewodu pokarmowego, jak glikokortykosteroidy, doustne leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy, wymagają szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii (patrz punkt 4.5). Należy zaprzestać stosowania produktu Bi-Profenid w przypadku pojawienia się krwawienia lub owrzodzeń.

Wpływ na płodność

U pacjentek przyjmujących długotrwale ketoprofen opisano przypadki wtórnej niepłodności bez jajeczkowania (wskutek braku pęknięcia pęcherzyka Graafa).

Stosowanie ketoprofenu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem z ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania ketoprofenu.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu ciężkich reakcje skórnych, czasami śmiertelnych, w tym złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka podczas stosowania NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych zaburzeń występuje na początku leczenia. W większości przypadków te reakcje skórne występują podczas pierwszego miesiąca leczenia. Należy zaprzestać stosowania produktu Bi-Profenid w przypadku pojawienia się wysypki skórnej, uszkodzenia błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości.

Pacjentów z reakcjami nadwrażliwości na światło słoneczne lub fototoksycznością w wywiadzie, należy dokładnie obserwować podczas podawania ketoprofenu.

Choroby zakaźne

Podobnie jak inne NLPZ, ketoprofen ze względu na właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe może maskować objawy rozwijającego się zakażenia (infekcji), takie jak gorączka.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu u dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego poniżej 15. lat.

W związku z występowaniem w tabletkach laktozy, produkt leczniczy Bi-Profenid nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem laktazy (typu Lapp).

Produkt leczniczy zawiera również skrobię pszeniczną, która może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu i dlatego uważa się, że może być bezpiecznie stosowana u osób z chorobą trzewną (zawartość glutenu w skrobi pszenicznej jest określoną w teście do oznaczania całkowitej zawartości białka, opisanym w Farmakopei Europejskiej).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ryzyko związane z hiperkaliemią:

Niektóre leki, takie jak: sole potasu, leki moczopędne powodujące hiperkaliemię, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki blokujące receptory angiotensyny II, NLPZ, heparyny (drobnocząsteczkowe lub niefrakcjonowane), cyklosporyna, takrolimus, trimetoprym mogą powodować wystąpienie hiperkaliemii.

Wystąpienie hiperkaliemii może zależeć od obecności czynników dodatkowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia hiperkaliemii zwiększa się, gdy wyżej wymienione leki stosowane są jednocześnie.

Ryzyko związane ze stosowaniem leków antyagregacyjnych:

Niektóre leki powodują wystąpienie interakcji w związku z wykazywaniem działania hamującego agregację płytek. Należą tu: kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, tyklopidyna, klopidogrel, tyrofiban, eptyfibatyd, abcyksymab, iloprost.

Jednoczesne zastosowanie leków antyagregacyjnych zwiększa ryzyko krwawienia, podobnie jak jednoczesne podanie heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i trombolitycznych. Jednoczesne stosowanie ketoprofenu z wymienionymi lekami powoduje konieczność dokładnej obserwacji stanu klinicznego pacjenta oraz wyników badań laboratoryjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketoprofenu z następującymi lekami:

   innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2 -COX-2) i salicylanami w dużych dawkach

Jednoczesne stosowanie prowadzi do zwiększenia działań niepożądanych (zwłaszcza ryzyka powstania owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia z przewodu pokarmowego).

•    doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, acenokumarol heparyna stosowana w dawkach leczniczych) lub przeciwagregacyjnymi (np. tyklopidyną i klopidogrelem)

u pacjentów w podeszłym wieku

Ketoprofen hamuje agregację płytek krwi oraz podrażnia błonę śluzową żołądka, prowadząc do zwiększonego ryzyka krwawienia, zwłaszcza z przewodu pokarmowego. Nie zaleca się stosowania wymienionych leków jednocześnie z ketoprofenem. Jeśli jednoczesne stosowanie tych leków jest niezbędne, należy uważnie obserwować objawy kliniczne u pacjenta oraz wykonywać okresowe kontrole wskaźników badań laboratoryjnych.

Nie należy stosować terapii z NLPZ dłużej niż kilka dni.

•    litem

Podobnie do innych NLPZ, ketoprofen hamuje wydalanie litu i może zwiększać jego stężenie w osoczu nawet do wartości toksycznych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketoprofenu z solami litu. Jeśli postępowanie takie jest konieczne, należy monitorować stężenia litu w surowicy i odpowiednio modyfikować jego dawki.

•    metotreksatem (w dawkach większych niż 15 mg/tydzień)

Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dużych dawkach (większych niż 15 mg/tydzień) powoduje zwiększone prawdopodobieństwo toksyczności hematologicznej, które związane jest ze zwiększaniem stężenia metotreksatu w surowicy, wskutek wypierania go przez ketoprofen z połączeń z białkami osocza i przedłużaniem okresu półtrwania metotreksatu. U pacjentów, którzy byli leczeni poprzednio ketoprofenem, należy odstawić produkt leczniczy na co najmniej 12 godzin przed podaniem metotreksatu; jeśli po zakończeniu terapii metotreksatem ma zostać podany ketoprofen, to również należy zachować 12-godzinną przerwę między zakończeniem leczenia metotreksatem, a podaniem ketoprofenu.

•    mifeprystonem

Nie należy stosować leków z grupy NLPZ przed upływem 8-12 dni od podania mifeprystonu, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać skuteczność mifeprystonu.

   lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz lekami blokującymi receptory angiotensyny II

U pacjentów otrzymujących leki moczopędne, a szczególnie u pacjentów odwodnionych, jednoczesne stosowanie ketoprofenu może prowadzić do zmniej szenia przepływu nerkowego (wskutek hamowania syntezy prostaglandyn) i do wystąpienia niewydolności nerek. Podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensynsy oraz lekami blokującymi receptory angiotensyny II, ketoprofen może zmniejszyć skuteczność tych leków. Pacjenci, którzy będą stosowali wymienione leki jednocześnie z ketoprofenem, powinni przed rozpoczęciem leczenia zostać nawodnieni; należy także pamiętać o kontrolowaniu czynności nerek (patrz punkt 4.4).

•    metotreksatem (w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień)

Podczas pierwszych tygodni jednoczesnego stosowania ketoprofenu i metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień należy wykonywać badanie wskaźników morfologii krwi co tydzień, natomiast częściej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz w podeszłym wieku.

•    kortykosteroidami

Zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia w przewodzie pokarmowym i krwawienia.

•    pentoksyfiliną

Podczas jednoczesnego stosowania z ketoprofenem występuje zwiększone ryzyko krwawienia. Należy obserwować pacjenta i monitorować czas krwawienia.

•    glikozydami nasercowymi

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą nasilać niewydolność serca i powodować zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych we krwi.

•    antybiotykami z grupy chinolonów

U pacjentów stosujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i antybiotyk z grupy chinolonów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie ketoprofenu jednocześnie z:

   innymi lekami przeciwpłytkowymi (abcyksymab, eptifybatyd, klopidogrel, iloprost, tyklopidyna, tyrofiban), heparyną w dawkach profilaktycznych

Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia.

•    innymi lekami wywołującymi hiperkaliemię (sole potasu, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki blokujące receptory angiotensyny II, inne NLPZ, heparyny (drobnocząsteczkowe lub niefrakcjonowane), cyklosporyna, takrolimus, trimetoprym)

Ryzyko wystąpienia hiperkaliemii.

•    lekami blokującymi receptory ß-adrenergiczne - ryzyko zmniejszenia skuteczności tych leków;

•    cyklosporyną, takrolimusem - zwiększone prawdopodobieństwo działania nefrotoksycznego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;

•    lekami trombolitycznymi - zwiększone ryzyko krwawienia;

•    probenecydem - jednoczesne stosowanie z ketoprofenem może znacznie zmniejszyć klirens osoczowy ketoprofenu;

•    inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

•    zydowudyną - istnieje zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ z zydowudyną. Udowodniono, że u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoku do stawu i krwiaka.

Ketoprofen może zmniejszyć skuteczność domacicznych środków antykoncepcyjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poronienia i rozwoju wad rozwojowych serca oraz wytrzewienia jelit. Bezwzględne ryzyko wad dotyczących układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększoną utratę przed- i poimplantacyjną zarodków oraz zwiększenie śmiertelności zarodków i płodów. Ponadto stwierdzono, że podawanie zwierzętom inhibitora syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy zwiększa częstość rozwoju różnych wad rozwojowych, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Ketoprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ketoprofen stosowany jest u kobiet usiłujących zajść w ciążę lub u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, produkt należy podawać w możliwie najmniejszej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn:

•    stosowane w III trymestrze ciąży mogą narazić płód na:

-    toksyczne działanie na układ sercowy i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem;

•    przyjmowane pod koniec ciąży mogą narazić matkę i noworodka na:

-    wydłużenie czasu krwawienia, działanie przeciwagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek ketoprofenu;

-    zahamowanie skurczów macicy, które prowadzi do opóźnienia lub przedłużenia porodu.

Z tego względu stosowanie ketoprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Należy zachować szczególne środki ostrożności u kobiet karmiących piersią.

Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u kobiet karmiących piersią, ponieważ ketoprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjenta o możliwości wystąpienia zawrotów głowy, senności, zaburzeń widzenia, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są wymienione na podstawie klasyfikacji układów i narządów i przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

niedokrwistość spowodowana krwotokiem lub krwawieniem, leukopenia

częstość nieznana

agranulocytoza, trombocytopenia, zahamowanie czynności szpiku

Zaburzenia układu immunologicznego

częstość nieznana

reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

częstość nieznana

zaburzenia nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

bóle i zawroty głowy, senność

rzadko

parestezje

częstość nieznana

drgawki, zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

rzadko

zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

rzadko

szumy uszne

Zaburzenia serca

częstość nieznana

niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

częstość nieznana

nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

rzadko

duszność, możliwość napadu astmy

częstość nieznana

skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

często

niestrawność, nudności, bóle brzucha, wymioty

niezbyt często

zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka

rzadko

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka, zapalenie błony śluzowej okrężnicy

częstość nieznana

zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zadko

zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy spowodowany zaburzeniami czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

wysypka, zaczerwienienie, świąd

częstość nieznana

nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, nasilenie objawów przewlekłej pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

częstość nieznana

ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności tego narządu i (lub) u pacjentów odwodnionych, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

obrzęk, zmęczenie

Badania diagnostyczne

rzadko

zwiększenie masy ciała, hiperkaliemia

Mogą wystąpić zaburzenia smaku.

Ketoprofen podawany doustnie w dawce 200 mg na dobę zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego; prawdopodobieństwo zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Główne objawy przedawkowania u dorosłych obejmują bóle i zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, biegunkę i bóle brzucha.

W przypadku ciężkich zatruć obserwowano niedociśnienie tętnicze, depresję oddechową i krwawienia do przewodu pokarmowego.

Pacjent konieczne musi natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie prowadzone będzie leczenie objawowe.

W celu ograniczenia wchłaniania ketoprofenu można wykonać płukanie żołądka lub podać aktywowany węgiel.

Brak specyficznego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoteraupetyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01A E03

Ketoprofen jest pochodną kwasu arylokarboksylowego należącego do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych pochodnych kwasu propionowego. Ketoprofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Mechanizm działania ketoprofenu polega prawdopodobnie na hamowaniu cyklooksygenazy, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Dopuszcza się również istnienie innych mechanizmów działania ketoprofenu. Ketoprofen hamuje agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ketoprofen jest wchłaniany z warstwy białej tabletki (szybko uwalniającej lek) z szybkością zbliżoną do wchłaniania produktów leczniczych zawierających ketoprofen o standardowym wchłanianiu w soku żołądkowym; maksymalne stężenie ketoprofenu w surowicy występuje w 1,21 ± 0,88 godziny po podaniu doustnym i wynosi 7,72 ± 1,6 mg/l. Uwalnianie ketoprofenu z warstwy żółtej, opornej na działanie kwasu żołądkowego powoduje stopniowe wchłanianie substancji czynnej. Stężenie ketoprofenu osiąga stałą wartość po 45 do 90 minut od podania doustnego produktu leczniczego, a po trzech godzinach stężenie ketoprofenu w surowicy po podaniu tabletek o zmodyfikowanym

uwalnianiu, przewyższało stężenie ketoprofenu jakie obserwowano po podaniu kapsułek

0    standardowym uwalnianiu.

Pokarm zaburza szybkość wchłaniania i zmniejsza stężenie w osoczu (Cmax), nie wpływa jednak na biodostępność ketoprofenu. Leki neutralizujące nie wpływają na wchłanianie tego produktu leczniczego.

Dystrybucja

Ketoprofen jest w 99% związany z białkami osocza, głównie z albuminami.

Ketoprofen przenika do płynu maziowego oraz przestrzeni stawowych: torebki stawowej, maziówki

1    tkanek ścięgnistych.

Ketoprofen przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego oraz przez barierę łożyskową.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 3,6 godziny. Po wielokrotnym podaniu produktu leczniczego nie dochodzi do kumulowania ketoprofenu.

Objętość dystrybucji wynosi około 7 l.

Metabolizm

Ketoprofen ulega hydroksylacji i sprzęganiu z kwasem glukuronowym. Mniej niż 1% ketoprofenu jest wydalane w postaci niezmienionej. Zarówno ketoprofen jak i jego metabolity wydalane są głównie z moczem; wydalana tą drogą ilość metabolitu sprzężonego z kwasem glukuronowym wynosi około 65% do 85% podanej dawki.

Wydalanie

50% podanej dawki jest wydalone w moczu w ciągu 6 godzin od podania produktu leczniczego.

Po podaniu doustnym ketoprofenu około 75% do 90% dawki zostaje wydalone w moczu po 5 dniach od podania dawki produktu leczniczego. Wydalanie z kałem wynosi od 1% do 8%.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku - wchłanianie ketoprofenu nie zmienia się; ulega wydłużeniu okres półtrwania produktu leczniczego (3 godziny) oraz zmniejsza się klirens nerkowy i osoczowy.

Pacjenci z niewydolnością nerek - zmniejsza się klirens nerkowy i osoczowy, a ulega wydłużeniu okres półtrwania produktu leczniczego, proporcjonalnie do ciężkości niewydolności nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby - nie ulega zmianie klirens osoczowy i okres półtrwania w fazie eliminacji; około dwukrotnie zwiększa się ilość produktu leczniczego niezwiązanego z białkami.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa biała:

laktoza j ednowodna,

skrobia pszeniczna,

krzemionka koloidalna uwodniona,

żelatyna,

magnezu stearynian.

Warstwa żółta (o przedłużonym uwalnianiu): hydroksyetyloceluloza, wapnia wodorofosforan dwuwodny, ryboflawiny sodu fosforan (E 106), magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20 tabletek w formowanych termicznie blistrach (Aluminium /PVC), w tekturowym pudełku.

30 tabletek w formowanych termicznie blistrach (Aluminium /PVC), w tekturowym pudełku.

100 tabletek w formowanych termicznie blistrach (Aluminium /PVC), w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paryż

Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Bi-Profenid