+ iMeds.pl

Bicalutamida tecnimede 150 mg



Ulotka Bicalutamida tecnimede

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bicalutamida Tecnimede, 150 mg, tabletki powlekane.

Bikalutamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bicalutamida Tecnimede 150 mg

3.    Jak przyjmować lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Bicalutamida Tecnimede należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe antyandrogeny. Substancja czynna leku, bikalutamid, blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje rozrost komórek w gruczole krokowym.

Lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg stosowany jest albo samodzielnie albo też włączany jest po interwencji leczniczej (chirurgiczne usunięcie jąder [kastracja chirurgiczna] lub radioterapia) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego z wysokim ryzykiem progresji (dalszego rozwoju) choroby.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bicalutamida Tecnimede 150 mg Kiedy nie przyjmować leku Bicalutamida Tecnimede 150 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeżeli pacjent przyjmuje terfenadynę (przeciwko katarowi siennemu lub alergii), astemizol (przeciwko katarowi siennemu lub alergii) lub cyzapryd (przeciwko zaburzeniom żołądkowym).

Lek Bicalutamida Tecnimede nie powinien być podawany kobietom, ani też dzieciom i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Bicalutamida Tecnimede należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Lek ten należy przyjmować dopiero po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i zagrożeń. W takiej sytuacji lekarz będzie regularnie kontrolować czynność wątroby (stężenie bilirubiny, aminotransferaz i fosfatazy zasadowej). W razie wystąpienia poważnych zaburzeń czynności wątroby leczenie lekiem Bicalutamida Tecnimede powinno być przerwane.

-    Jeżeli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek. Lek ten należy przyjmować dopiero po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i zagrożeń.

-    Jeżeli u pacjenta występuje choroba serca. W takiej sytuacji lekarz będzie regularnie kontrolować czynność serca.

Inne leki i Bicalutamida Tecnimede

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Bicalutamida Tecnimede nie może być stosowany jednocześnie z żadnym z następujących leków:

-    terfenadyna lub astemizol (przeciwko katarowi siennemu lub alergii)

-    cyzapryd (przeciwko zaburzeniom żołądkowym)

W razie zażycia leku Bicalutamida Tecnimede razem z jednym z poniższych leków działanie bikalutamidu, jak również drugiego przyjętego leku może ulec zmianie. Przed przyjęciem któregokolwiek z poniższych leków razem z lekiem Bicalutamida Tecnimede należy poradzić się lekarza:

-    warfaryna lub inny podobny lek zapobiegający powstawaniu skrzepów krwi,

-    cyklosporyna (lek stosowany do osłabienia układu odpornościowego w celu zapobieżenia lub leczenia odrzucenia przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego),

-    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka),

-    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybicy skóry i paznokci),

-    antagoniści kanału wapniowego (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bikalutamid w dawce 150 mg jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży ani karmiącym piersią.

Bikalutamid może spowodować u mężczyzny okres obniżonej płodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwe jest, że lek ten wywoła zawroty głowy lub senność. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Bicalutamida Tecnimede 150 mg zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz przepisuje odpowiednie dawkowanie indywidualnie dla konkretnego pacjenta. Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę. Należy przeczytać instrukcję podaną na opakowaniu leku.

Tabletki należy połykać w całości, popijając je napojem. Należy starać się przyjmować ten produkt leczniczy mniej więcej o tej samej porze dnia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamida Tecnimede

W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek należy możliwie niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby lekarz mógł zidentyfikować przyjęty lek.

Pominięcie przyjęcia leku Bicalutamida Tecnimede

W razie pominięcia zażycia dawki dobowej nie należy jej zażywać po przypomnieniu sobie, lecz odczekać do czasu przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Bicalutamida Tecnimede

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeżeli pacjent źle się czuje, chyba że zaleci tak lekarz. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych,

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Niezbyt często występujące ciężkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na

100 pacjentów):

•    Ciężkie reakcje alergiczne obejmujące obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności podczas przełykania lub oddychania, lub ciężki świąd skóry z wystającymi pęcherzami.

•    Ciężka duszność lub nagłe zaostrzenie duszności, ewentualnie z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bicalutamida Tecnimede występuje stan zapalny płuc zwany śródmiąższową chorobą płuc.

Rzadko występujące ciężkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000

pacjentów):

•    Zażółcenie skóry i (lub) białek oczu spowodowane przez zaburzenia wątroby (w tym niewydolność wątroby).

Inne działania niepożądane:

Jeżeli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych niepokoi pacjenta, należy zwrócić się do lekarza:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10

pacjentów):

•    tkliwa lub powiększona tkanka piersi,

•    zmniejszone pożądanie seksualne, problemy z erekcją, impotencja,

•    uderzenia gorąca.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności,

•    biegunka lub zaparcie,

•    zawroty głowy,

•    trudności z zasypianiem,

•    wysypka, świąd, nadmierna potliwość, nadmierne owłosienie ciała,

•    uczucie osłabienia,

•    zwiększenie masy ciała,

•    cukrzyca,

•    obrzęk,

•    uogólniony ból, ból w obrębie miednicy,

•    dreszcze,

•    wyniki testów krwi wskazujące na zmiany w czynności wątroby, zażółcenie skóry lub oczu, powiększenie wątroby,

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość skóry oraz osłabienie i duszność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100

pacjentów):

•    utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała,

•    depresja,

•    duże stężenie cukru we krwi,

•    senność,

•    duszność,

•    suchość ust, niestrawność, wzdęcia (wiatry),

•    utrata włosów,

•    konieczność oddawania moczu w nocy, krew w moczu,

•    ból brzucha, ból w klatce piersiowej, ból pleców, ból szyi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000

pacjentów):

•    wymioty,

•    suchość skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów):

•    niewydolność wątroby,

•    ból w klatce piersiowej i niewydolność serca (któremu może towarzyszyć duszność, zwłaszcza podczas wysiłku, szybkie bicie serca, obrzęk kończyn i pojawianie się plam na skórze), nieregularne bicie serca, nieprawidłowy zapis EKG.

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia się siniaków.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechować lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C leku zapakowanego w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku zapakowanego w blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po:”Exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg

-    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon (typ A), powidok K25, magnezu stearynian, opadry II 85F28751 (alkohol poliwinylowy, makrogol 3000, tytanu dwutlenek (E 171), talk).

Jak wygląda lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium lub blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg produkowany jest w opakowaniach po 20, 28, 30, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

TECNIMEDE- Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 Abrunheira

2710-089 Sintra, Portugalia Wytwórca

West Pharma - Produęoes de Especialidades Farmacéuticas, S.A.

Rua Joao de Deus, n°11, Venda Nova,

2700-486 Amadora, Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Bicalutamid Tecnimede 150 mg Filmtabletten

Włochy: Bicalutamide Tecnimede

Polska, Portugalia: Bicalutamida Tecnimede

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Bicalutamida Tecnimede

Charakterystyka Bicalutamida tecnimede

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamida Tecnimede, 150 mg, tabletki powlekane.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 186,75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg jest wskazany do stosowania w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego z dużym ryzykiem progresji choroby (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni włącznie z pacjentami w podeszłym wieku:

Jedna tabletka 150 mg raz na dobę.

Droga podania: doustna

Tabletki należy przyjmować w trybie ciągłym przez co najmniej dwa lata lub do wystąpienia progresji choroby.

Zaburzenie czynności nerek:

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Brak jest doświadczeń w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynności wątroby:

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. Może dojść do kumulacji tego produktu leczniczego u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

Lek Bicalutamida Tecnimede nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Lek Bicalutamida Tecnimede 150 mg jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Tecnimede z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie powinno być rozpoczęte pod bezpośrednim nadzorem specjalisty, a następnie pacjenci powinni być objęci regularną obserwacją.

Bikalutamid jest metabolizowany w wątrobie. Badania naukowe sugerują, że eliminacja bikalutamidu może być spowolniona u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, co może prowadzić do narastającej kumulacji bikalutamidu w organizmie. W związku z tym bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

W rzadkich przypadkach obserwowano poważne zmiany w wątrobie podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia poważnych zmian należy przerwać podawanie bikalutamidu.

Konieczne jest okresowe kontrolowanie czynności wątroby w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń. Oczekuje się, że większość przypadków wystąpi w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia bikalutamidem.

Z uwagi na brak doświadczeń w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) należy go stosować u tych pacjentów tylko z zachowaniem ostrożności.

Zaleca się okresowe kontrolowanie czynności serca u pacjentów z chorobami serca.

Pacjenci z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego leczeni bikalutamidem w monoterapii:

Należy rozważyć przerwanie leczenia bikalutamidem u pacjentów z obiektywną progresją choroby i jednoczesnym wzrostem wartości PSA.

Wykazano, że bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP 3A4), w związku z czym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania z lekami metabolizowanymi głównie przez CYP 3A4, patrz punkty 4.3 i 4.5.

Lek ten zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy , niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istnienia żadnych interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych pomiędzy bikalutamidem i analogami LHRH.

Badania in vitro wykazały, że enancjomer R bikalutamidu jest inhibitorem CYP 3A4, wykazuje też słabsze działanie hamujące aktywność CYP 2C9, 2C19 i 2D6.

Chociaż badania in vitro wskazują na możliwość hamowania przez bikalutamid izoenzymu 3A4, w wielu badaniach klinicznych wykazano, że skala tego hamowania jest przypuszczalnie nieistotna klinicznie dla większości leków metabolizowanych przez cytochrom P450.

Jednakże w przypadku metabolizowanych w wątrobie leków o wąskim indeksie terapeutycznym, hamowanie CYP 3A4 powodowana przez bikalutamid może mieć znaczenie. W związku z tym przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie go z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania bikalutamidu z takimi związkami, jak cyklosporyna i antagoniści kanału wapniowego. Konieczne może być zmniejszenie dawkowania tych leków, zwłaszcza w razie wykazania nasilonego działania lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku cyklosporyny zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia leku w osoczu i stanu klinicznego pacjenta po rozpoczęciu lub przerwaniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania bikalutamidu pacjentom przyjmującym produkty lecznicze hamujące proces utleniania w wątrobie, np. cymetydynę czy ketokonazol. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może spowodować nasilenie działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wyprzeć pochodną kumaryny o właściwościach przeciwzakrzepowych, warfarynę, z jej miejsc wiązania z białkami. W związku z tym zaleca się dokładne kontrolowanie czasu protrombinowego w razie wprowadzania leczenia bikalutamidem u pacjentów przyjmujących już pochodne kumaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży ani karmiącym piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano odwracalne upośledzenie płodności samców (patrz punkt 5.3). Można założyć, że u mężczyzny wystąpi okres obniżenia płodności lub bezpłodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednakże należy mieć na uwadze, że niekiedy mogą wystąpić zawroty głowy i senność (patrz punkt 4.8). Pacjenci z takimi objawami powinni zachować ostrożność.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia bikalutamidem są sklasyfikowane według układów i narządów, i wymienione poniżej, jako występujące:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: Depresja

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Biegunka, nudności Rzadko: Wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: Zaburzenia wątroby (podwyższona aktywność aminotransferaz, cholestaza, żółtaczka, bilirubinemia)1, hepatomegalia Bardzo rzadko: Niewydolność wątroby2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: Świąd Rzadko: Suchość skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo często: Tkliwość sutków3, ginekomastia3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

3

Bardzo często: Uderzenia gorąca Często: Astenia

1    Zaburzenia wątroby rzadko są poważne i często są przemijające, lub też ustępują lub ulegają poprawie w trakcie kontynuacji lub po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

2    Niewydolność wątroby występuje bardzo rzadko u pacjentów leczonych bikalutamidem, jednakże nie udało się ustalić pewnego związku przyczynowo-skutkowego. Należy rozważyć okresowe

kontrolowanie czynności wątroby (patrz także punkt 4.4).

3

Objawy te mogą być złagodzone przez jednoczesne przeprowadzenie kastracji.

Ponadto w badaniach klinicznych podczas leczenia bikalutamidem w monoterapii lub w połączeniu z analogiem LHRH zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: Niedokrwistość Bardzo rzadko: Trombocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: Cukrzyca, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często: Jadłowstręt, hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy, bezsenność Niezbyt często: senność

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: Niewydolność serca, dławica piersiowa, zaburzenia przewodnictwa w tym wydłużenie odstępów PR i QT, zaburzenia rytmu serca oraz nieswoiste zmiany w EKG.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Zaparcie

Niezbyt często: Suchość ust, niestrawność, wzdęcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: Wysypka, nadmierna potliwość, nadmierne owłosienie Niezbyt często: Łysienie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: Nykturia

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo często: Zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Obrzęk, uogólniony ból, ból w obrębie miednicy, dreszcze Niezbyt często: Ból brzucha, ból w klatce piersiowej, ból pleców, ból szyi

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Ponieważ bikalutamid należy do związków anilidowych, istnieje teoretyczne ryzyko wystąpienia methemoglobinemii. Methemoglobinemia była obserwowana w przypadku przedawkowania u zwierząt. W związku z tym pacjent z ostrym zatruciem może mieć sinicę. Nie ma swoistej odtrutki; należy zastosować leczenie objawowe. Dializa najprawdopodobniej nie przyniesie korzyści, bowiem bikalutamid wiąże się silnie z białkami i nie stwierdzono, by był wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Wskazane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowania parametrów czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antyandrogeny, kod ATC: L02BB03

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem pozbawionym innej aktywności hormonalnej. Wiąże się z normalnym receptorem androgenowym (typu „dzikiego”) bez aktywacji ekspresji genów i tym samym hamuje bodziec androgenowy. Regresja guzów gruczołu krokowego powodowana jest właśnie przez takie działanie hamujące. W warunkach klinicznych przerwanie leczenia bikalutamidem może wywołać tzw. zespół odstawienia antyandrogenów u części pacjentów.

Bikalutamid w dawce 150 mg był oceniany w leczeniu pacjentów ze zlokalizowanym (T1-T2, N0 lub NX, M0) lub miejscowo zaawansowanym (T3-T4, dowolna wartość N, M0; T1-T2, N+, M0) rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów w łączonej analizie wyników trzech badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, obejmujących 8113 pacjentów, w których bikalutamid podawany był jako natychmiastowe leczenie hormonalne lub jako lek wspomagający po radykalnej prostatektomii lub radioterapii (pierwotna radioterapia zewnętrzna). Przy średnim okresie obserwacji 7,4 roku obiektywna progresja choroby wystąpiła u 27,4% wszystkich pacjentów leczonych bikalutamidem i 30,7% pacjentów przyjmujących placebo.

Zmniejszenie ryzyka obiektywnej progresji choroby widoczne było w większości grup pacjentów, a ryzyko to było zmniejszone w największym stopniu wśród pacjentów z największym ryzykiem progresji choroby.

W związku z tym lekarze mogą uznać, że optymalna strategia leczenia pacjentów niskiego ryzyka progresji choroby, zwłaszcza w warunkach leczenia wspomagającego po radykalnej prostatektomii, polega na odroczeniu leczenia hormonalnego do czasu wystąpienia oznak progresji.

Przy średnim okresie obserwacji 7,4 roku nie stwierdzono różnicy w ogólnej przeżywalności przy śmiertelności wynoszącej 22,9% (HR= 0,99%; 95% CI 0,91 do 1,09). Jednakże analiza eksploracyjna podgrup wykazała kilka wyraźnych trendów.

Okres przeżycia bez progresji choroby i ogólna przeżywalność dla pacjentów z miejscowo zaawansowaną chorobą przedstawione są w poniższej tabeli.

Tabela 1. Okres przeżycia bez progresji w przypadku miejscowo zawansowanej choroby z podziałem na podgrupy leczenia:

Analizowana

populacja

Zdarzenia (%) u pacjentów leczonych bikalutamidem

Zdarzenia (%) u pacjentów przyjmujących placebo

Ryzyko względne (95% CI)

Baczna obserwacja

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 i 0,73)

Radioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 i 0,78)

Radykalna

prostatektomia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 i 0,91)

Tabela 2. Ogólna przeżywalność w przypadku miejscowo zawansowanej choroby z podziałem na podgrupy leczenia:

Analizowana


Zgony (%) wśród Zgony (%) wśród Ryzyko względne

populacja

pacjentów

leczonych

bikalutamidem

pacjentów

przyjmujących

placebo

(95% CI)

Baczna obserwacja

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 i 1,01)

Radioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 i 0,95)

Radykalna

prostatektomia

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 i 1,39)

Nie stwierdzono znaczącej różnicy w odniesieniu do przeżycia bez progresji choroby wśród pacjentów ze zlokalizowaną chorobą przyjmujących bikalutamid w monoterapii. Wśród pacjentów tych występowała również tendencja do zmniejszonej przeżywalności w porównaniu do pacjentów z grupy placebo (HR=1,16; 95% CI 0,99 do 1,37). W związku z tym uważa się, że w tej grupie pacjentów stosunek korzyści do ryzyka podczas stosowania bikalutamidu jest niekorzystny.

Bikalutamid jest racematem, a jego działanie antyandrogenowe związane jest niemal wyłącznie z enancjomerem R.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid wchłania się dobrze po podaniu doustnym. Nie ma dowodów wskazujących na klinicznie istotny wpływ posiłków na biodostępność leku.

Enancjomer S ulega szybkiej eliminacji w porównaniu z enancjomerem R, którego okres półtrwania eliminacji z osocza wynosi około 1 tygodnia.

Po codziennym podawaniu bikalutamidu w dawce 150 mg akumulacja enancjomeru R w osoczu jest około 10-krotnie wyższa z uwagi na jego długi okres półtrwania.

Stężenie w stanie równowagi enancjomeru R, wynoszące około 22 mikrogramów/ml, obserwowane było po codziennym podawaniu bikalutamidu w dawce 150 mg. W stanie równowagi enancjomer R, odpowiedzialny głównie za działanie farmakologiczne leku, stanowi około 99% łącznej zawartości enancjomerów leku w krążeniu.

Farmakokinetyka enancjomeru R jest niezależna od wieku, zaburzenia czynności nerek oraz łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności wątroby. Pewne dowody wskazują, że u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby eliminacja enancjomeru R z osocza jest wolniejsza.

Bikalutamid wiąże się w wysokim stopniu z białkami (racemat 96%, enancjomer R > 99%) i ulega intensywnemu metabolizmowi (oksydacja i glukuronizacja); jego metabolity eliminowane są z moczem i żółcią w przybliżeniu w równych ilościach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego u zwierząt doświadczalnych i u ludzi. Głównym drugorzędnym działaniem farmakologicznym jest indukcja CYP450-zależnych oksydaz wielofunkcyjnych (MFO) w wątrobie. Obserwowane zmiany w organach docelowych u zwierząt, włącznie z indukcją nowotworów (komórek Leydiga, tarczycy, wątroby), są wyraźnie związane z głównym i drugorzędnym działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Nie zaobserwowano indukcji enzymów u ludzi i uważa się, że żadne z tych obserwacji nie mają odniesienia do leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Zanik kanalików nasiennych jest oczekiwanym efektem klasy związanym z antyandrogenami i był obserwowany u wszystkich badanych gatunków. Do całkowitego odwrócenia zaniku jąder doszło po 24 tygodniach od zakończenia 12-miesięcznego badania toksyczności przewlekłej, chociaż odwrócenie czynnościowe było widoczne w badaniach rozrodczości po 7 tygodniach od zakończenia 11-tygodniowego okresu podawania leku. Można założyć, że u mężczyzny wystąpi okres obniżenia płodności lub bezpłodności.

Badania genotoksyczności nie wykazały żadnego mutagennego działania bikalutamidu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Krospowidon (typ A)

Powidon K25 Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry II 85F28751:

Alkohol poliwinylowy Makrogol 3000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata (w blistrach PVC/PVDC/Aluminium).

3 lata (w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium).

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C leku zapakowanego w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku zapakowanego w blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z PVC/PVDC/Aluminium

Blister z OPA/Aluminium/PVC/ Aluminium.

Lek produkowany jest w opakowaniach po 20, 28, 30, 60 lub 90 tabletek zawierających 150 mg bikalutamidu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TECNIMEDE- Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 Abrunheira

2710-089 Sintra, Portugalia

8. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16497

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.02.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Bicalutamida Tecnimede