Imeds.pl

Bicalutamida Tecnimede 50 Mg

Document: dokument 0 change

Utlotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bicalutamida Tecnimede, 50 mg, tabletki powlekane.

Bikalutamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może im zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bicalutamida Tecnimede 50 mg

3.    Jak przyjmować lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Bicalutamida Tecnimede stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty). Stosowany jest razem z lekiem zwanym analogiem gonadoliberyny (LHRH) - dodatkowym leczeniem hormonalnym - lub razem z chirurgicznym usunięciem jąder.

Lek Bicalutamida Tecnimede należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe antyandrogeny. Substancja czynna leku, bikalutamid, blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje rozrost komórek w gruczole krokowym.

Lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg w dawce 150 mg (tzn. 3 tabletki 50 mg) stosowany jest albo samodzielnie albo też włączany jest po interwencji leczniczej (chirurgiczne usunięcie jąder [kastracja chirurgiczna] lub radioterapia) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego z wysokim ryzykiem progresji (dalszego rozwoju) choroby.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bicalutamida Tecnimede 50 mg Kiedy nie przyjmować leku Bicalutamida Tecnimede 50 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeżeli pacjent przyjmuje terfenadynę (przeciwko katarowi siennemu lub alergii), astemizol (przeciwko katarowi siennemu lub alergii) lub cyzapryd (przeciwko zaburzeniom żołądkowym).

Lek Bicalutamida Tecnimede nie powinien być podawany kobietom, ani też dzieciom i młodzieży. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przymowania Bicalutamida Tecnimede należy zwrocić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Lek ten należy przyjmować dopiero po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i zagrożeń. W takiej sytuacji lekarz będzie regularnie kontrolować czynność wątroby (stężenie bilirubiny, aminotransferaz i fosfatazy zasadowej). W razie wystąpienia poważnych zaburzeń czynności wątroby leczenie lekiem Bicalutamida Tecnimede powinno być przerwane.

-    Jeżeli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek. Lek ten należy przyjmować dopiero po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i zagrożeń.

-    Jeżeli u pacjenta występuje choroba serca. W takiej sytuacji lekarz będzie regularnie kontrolować czynność serca.

Inne leki i Bicalutamida Tecnimede

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach., które pacjent planuje przyjmować.

Lek Bicalutamida Tecnimede nie może być stosowany jednocześnie z żadnym z następujących leków:

-    terfenadyna lub astemizol (przeciwko katarowi siennemu lub alergii)

-    cyzapryd (przeciwko zaburzeniom żołądkowym)

W razie zażycia leku Bicalutamida Tecnimede razem z jednym z poniższych leków działanie bikalutamidu, jak również drugiego przyjętego leku może ulec zmianie. Przed przyjęciem któregokolwiek z poniższych leków razem z lekiem Bicalutamida Tecnimede należy poradzić się lekarza:

-    warfaryna lub inny podobny lek zapobiegający powstawaniu skrzepów krwi,

-    cyklosporyna (lek stosowany do osłabienia układu odpornościowego w celu zapobieżenia lub leczenia odrzucenia przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego),

-    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka),

-    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybicy skóry i paznokci),

-    antagoniści kanału wapniowego (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bikalutamid w dawce 50 mg jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży ani karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwe jest, że lek ten wywoła zawroty głowy lub senność. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Bicalutamida Tecnimede 50 mg zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz przepisuje odpowiednie dawkowanie indywidualnie dla konkretnego pacjenta. Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę. Należy przeczytać instrukcję podaną na opakowaniu leku. Tabletki należy połykać w całości, popijając je napojem. Należy starać się przyjmować ten produkt leczniczy mniej więcej o tej samej porze dnia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamida Tecnimede

W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek należy możliwie niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby lekarz mógł zidentyfikować przyjęty lek.

Pominięcie przyjęcia leku Bicalutamida Tecnimede

W razie pominięcia zażycia dawki dobowej nie należy jej zażywać po przypomnieniu sobie, lecz odczekać do czasu przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Bicalutamida Tecnimede

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeżeli pacjent źle się czuje, chyba że zaleci tak lekarz. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe dzałania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Niezbyt często występujące ciężkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100

pacjentów):

•    Ciężkie reakcje alergiczne obejmujące obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności podczas przełykania lub oddychania, lub ciężki świąd skóry z wystającymi pęcherzami.

•    Ciężka duszność lub nagłe zaostrzenie duszności, ewentualnie z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bicalutamida Tecnimede występuje stan zapalny płuc zwany śródmiąższową chorobą płuc.

Rzadko występujące ciężkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Zażółcenie skóry i (lub) białek oczu spowodowane przez zaburzenia wątroby (w tym niewydolność wątroby).

Inne działania niepożądane:

Jeżeli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych niepokoi pacjenta, należy zwrócić się do lekarza:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10

pacjentów):

•    tkliwa lub powiększona tkanka piersi,

•    zmniejszone pożądanie seksualne, problemy z erekcją, impotencja,

•    uderzenia gorąca.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    nudności,

•    biegunka lub zaparcie,

•    zawroty głowy,

•    trudności z zasypianiem,

•    wysypka, świąd, nadmierna potliwość, nadmierne owłosienie ciała,

•    uczucie osłabienia,

•    zwiększenie masy ciała,

•    cukrzyca,

•    obrzęk,

•    uogólniony ból, ból w obrębie miednicy,

•    dreszcze,

•    wyniki testów krwi wskazujące na zmiany w czynności wątroby, zażółcenie skóry lub oczu, powiększenie wątroby,

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość skóry, oraz osłabienie i duszność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100

pacjentów):

•    utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała,

•    depresja,

•    duże stężenie cukru we krwi,

•    senność,

•    duszność,

•    suchość ust, niestrawność, wzdęcia (wiatry),

•    utrata włosów,

•    konieczność oddawania moczu w nocy, krew w moczu,

•    ból brzucha, ból w klatce piersiowej, ból pleców, ból szyi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    wymioty,

•    suchość skóry.

Bardzo rzadko spotykane działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów):

•    niewydolność wątroby,

•    ból w klatce piersiowej i niewydolność serca (któremu może towarzyszyć duszność, zwłaszcza podczas wysiłku, szybkie bicie serca, obrzęk kończyn i pojawianie się plam na skórze), nieregularne bicie serca, nieprawidłowy zapis EKG.

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia się siniaków.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C leku zapakowanego w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Brak specjalnych zaleceń ostrożności dotyczących przechowywania leku zapakowanego w blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg

-    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, krospowidon (typ A), powidon K25, magnezu stearynian, opadry II 85F28751 (alkohol poliwinylowy, makrogol 3000, tytanu dwutlenek (E 171), talk).

Jak wygląda lek Bicalutamida Tecnimede 50 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium lub blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Bicalutamida Tecnimede 50 mg produkowany jest w opakowaniach po 20, 28, 30, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

TECNIMEDE - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 Abrunheira

2710-089 Sintra, Portugalia Wytwórca

West Pharma - Produęoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A.

Rua Joao de Deus, n°11, Venda Nova,

2700-486 Amadora, Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Bicalutamid Tecnimede 50 mg Filmtabletten

Włochy: Bicalutamide Tecnimede

Polska, Portugalia: Bicalutamida Tecnimede

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6