+ iMeds.pl

Bicalutamide accord 50 mgUlotka Bicalutamide accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bicalutamide Accord, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamide Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Accord

3.    Jak stosować lek Bicalutamide Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamide Accord i w jakim celu się go stosuje

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny.

Bikalutamid jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek ten należy przyjmować z innym lekiem stosowanym jako dodatkowa terapia hormonalna - tak zwanym analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub należy go stosować w połączeniu z chirurgicznym usunięciem jąder.

Bikalutamid należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami niesteroidowymi. Substancja czynna leku - bikalutamid - blokuje niepożądane oddziaływanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje rozwój komórek gruczołu krokowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Accord

Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Accord

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    U kobiet, młodzieży lub dzieci.

• Jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę, astemizol (na katar sienny lub alergię) bądź cyzapryd (dolegliwości żołądkowe)

Lek Bicalutamide Accord nie może być przyjmowany przez kobiety ani dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bicalutamide Accord należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Jeśli występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Wówczas lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka. Lekarz będzie wtedy regularnie zlecał wykonywanie badania czynności wątroby (bilirubina, aminotransferazy, fosfataza alkaliczna). W razie ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać stosowanie bikalutamidu.

   Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek. Wówczas lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka.

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę i przyjmuje już analog LHRH, taki jak goserelina, buserelina, leuprorelina i tryptorelina.

Inne leki i Bicalutamide Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. .

Bikalutamidu nie wolno stosować jednocześnie z żadnym z następujących leków: terfenadyna lub astemizol (na katar sienny lub alergię) bądź cyzapryd (dolegliwości żołądkowe).

W przypadku stosowania bikalutamidu razem z następującymi lekami może wystąpić wzajemny wpływ na działanie bikalutamidu i innego leku. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem następujących leków z bikalutamidem:

•    warfaryna lub leki o podobnym działaniu, zapobiegające powstawaniu zakrzepów

•    cyklosporyna (stosowana do hamowania układu odpornościowego w celu zapobiegania odrzuceniom przeszczepów organów lub szpiku kostnego)

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy)

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci)

•    leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia).

Stosowanie leku Bicalutamide Accord z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na stosowanie leku Bicalutamide Accord.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, ze kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Bicalutamide Accord u kobiet jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek zaburzał zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Niemniej jednak czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność po przyjęciu tabletek Bicalutamide Accord. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz w trakcie obsługi maszyn.

Bicalutamide Accord zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosowac lek Bicalutamide Accord

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosuje się 1 tabletkę Bicalutamide Accord na dobę. Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody. Należy starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Accord

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku.

Pominięcie zażycia leku Bicalutamide Accord

W przypadku, gdy lek nie został przyjęty o zwykłej porze należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe oraz zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Accord

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodowac działania niepożądane, chociaz nie u każdego one wystapią. Reakcje alergiczne:

Występują niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów). Objmują nagłe pojawienie się:

•    wysypki, świądu, pokrzywki

• opuchnięcia twarzy, warg, języka, gardła lub innych części ciała

•    duszności, świszczącego oddechu i trudności z oddychaniem

Jeśli wystąpi jednen z powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lekarza należy również niezwłocznie powiadomić jeśli wystąpi jedno z poniższych:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha

•    krwiomocz

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka). Objawy te mogą być spowodowane przez problemy z wątrobą lub w rzadkich przypadkach (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów) niewydolność wątroby.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów):

• ciężka duszność lub nagły wzrost duszności, niekiedy z towarzyszącym kaszlem i goraczką. Mogą to być objawy zapalenia płuc określanego jako śródmiąższowe zapalenie płuc.

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Niski poziom czerwonych krwinek (niedokrwistość). Może powodować uczucie zmęczenia oraz bladość skóry.

•    Zawroty głowy

•    Opuchnięcie i tkliwość piersi

•    Ginekomastia

•    Uczucie osłabienia

•    Uderzenia gorąca

•    Zaparcia

•    Nudności

•    Opuchlizna

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Utrata apetytu

•    Niestrawność

•    Wiatry

•    Przyrost masy ciała

•    Swędzenie

•    Suchość skóry

•    Wysypka

•    Zaburzenia erekcji

•    Zmniejszony popęd płciowy

•    Depresja

•    Uczucie senności

•    Utrata włosów

•    Odrastanie włosów i nadmierny wzrost owłosienia

•    Ból w klatce persiowej

•    Zaburzenia czynnosci serca

•    Zawał serca

•    Uszkodzenie wątroby

•    Zmiany w poziomie enzymów wątrobowych

W niektórych przypadkach podczas stosowania bikalutamidu mogą wystąpić zmiany we krwi wymagające przeprowadzenia określonych badań krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamide Accord

•    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Bicalutamide Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po ‘Termin ważności (EXP)’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bicalutamide Accord

Substancją czynną leku jest bikalutamid.

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa Powidon K-30 Magnezu stearynian

Otoczka Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek Bicalutamide Accord i co zawiera opakowanie

Tabletki preparatu Bicalutamide Accord są okrągłe, dwuwypukłe, barwy białej do białawej, z wytłoczonym "B 50" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Lek Bicalutamide 50 mg tabletki powlekane jest pakowany w blistry, opakowania mogą zawierać: 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna

Belgia

Bicalutamide Accord Healthcare 50mg Comprimés pellicules / Filmomhulde Tabletten / Filmtabletten

Estonia

Bicalutamide Accord 50mg öhukese polümeerikattega tabletid

Niemcy

Bicalutamide Accord 50mg Filmtabletten

Irlandia

Bicalutamide 50mg Film-coated Tablets

Włochy

Bicalutamide AHCL 50 mg Compresse rivestite con film

Łotwa

Bicalutamide Accord 50 mg apvalkotäs tabletes

Malta

Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets

Portugalia

Bicalutamida Accord 50 mg comprimidos revestidos por película

Słowacja

Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety

Słowenia

Bikalutamid Accord 50 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Bicalutamida Accord 50 mg comprimidos recubiertos con película

EFG

Holandia

Bicalutamide Accord 50 mg Filmomhulde Tabletten

Wielka Brytania

Bicalutamide 50mg Film-coated Tablets

Bułgaria

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Cypr

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Republika Czeska

Bicalutamide Accord 50 mg Potahované tablety

Grecja

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Węgry

Bicalutamide Accord 50 mg Filmtabletta

Litwa

Bicalutamide Accord 50 mg plèvele dengtos tabletes

Polska

Bicalutamide Accord

Rumunia

Bicalutamida Accord 50 mg, comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Bicalutamide Accord

Charakterystyka Bicalutamide accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Accord, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 56 mg laktozy jednowodnej. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletka powlekana, okrągła, dwuwypukła, barwy białej do białawej, z wytłoczonym "B 50" po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli mężczyźni, w tym pacjenci w podeszłym wieku: jedna tabletka (50 mg) raz na dobę.

Leczenie produktem Bicalutamide Accord należy rozpocząć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem stosowania analogu LHRH lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Dzieci i młodzież: bikalutamid nie jest wskazany do stosowania u dzieci ani u młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększona kumulacja leku (patrz punkt 4.4.).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bikalutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet, dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.6).

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być u tych pacjentów stosowany jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Bikalutamid jest metabolizowany w dużym stopniu w wątrobie. Wyniki badań sugerują, że u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby eliminacja bikalutamidu może być wolniejsza i może to prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby bikalutamid należy stosować ostrożnie. Podczas stosowania leku należy rozważyć okresowe badania czynności wątroby,z powodu możliwości wystąpienia zmian w wątrobie. Wystąpienie większości zmian spodziewane jest podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie zmiany w wątrobie i niewydolność wątroby w trakcie stosowania bikalutamidu, a nawet zgon (patrz punkt 4.8.).

Jeśli zmiany są ciężkie, należy przerwać leczenie bikalutamidem.

U pacjentów płci męskiej otrzymujących leki działające agonistycznie wobec LHRH obserwowano zmniejszoną tolerancję glukozy. Może się to objawiać jako cukrzyca lub utrata kontroli glikemii u osób z wcześniej występującą cukrzycą. Należy zatem rozważyć monitorowanie stężenia glukozy we krwi pacjentów otrzymujących bikalutamid w skojarzeniu z agonistami LHRH.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność enzymów cytochromu P-450 (CYP 3A4). Dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.3. i 4.5.).

Laktoza: produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano interakcji farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych między bikalutamidem i analogami LHRH.

W badaniach in vitro wykazano, że R-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, w mniejszym stopniu hamującym aktywność izoenzymów CYP 2C9, 2C19, 2D6.

Chociaż badania z antypiryną jako markerem aktywności enzymów cytochromu P-450 nie wykazały, by bikalutamid wchodził w interakcje z antypiryną, to jednak badania z midazolamem pokazują, że po jednoczesnym przyjmowaniu bikalutamidu i midazolamu przez 28 dni średnia powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla midazolamu zwiększyła się maksymalnie o 80%. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym. W związku z tym, jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu i bikalutamidu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz cyklosporyny lub leków blokujących kanały wapniowe. Może być wskazane zmniejszenie dawki wyżej wymienionych leków, szczególnie, jeśli istnieją oznaki nasilenia działania lub działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się dokładne monitorowanie jej stężenia w osoczu oraz stanu klinicznego pacjenta na początku i po zakończeniu stosowania bikalutamidu.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz innych leków hamujących utlenianie leków, np. cymetydyny lub ketokonazolu. Teoretycznie, może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu w osoczu, co z kolei może teoretycznie prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z jej połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia terapii bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmuj ących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, zaleca się dokładne monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bicalutamide Accord jest przeciwwskazany u osób płci żeńskiej i nie wolno podawać go kobietom w ciąży ani kobietom w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że niekiedy mogą występować zawroty głowy lub senność (patrz punkt 4.8). Każdy pacjent, u którego wystąpią opisane objawy powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określa się następująco: bardzo często (>1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie popędu

płciowego

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Senność

Zaburzenia serca

Często

Zawał serca (odnotowano przypadki śmiertelne)Niewydolność serca4

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płuc 5.

Odnotowano przypadki zgonów.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha

Zaparcia

Nudności

Często

Niestrawność

Wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg

Często

Hepatotoksyczność,

żółciowych

żółtaczka,

hypertransaminasemia 1

Rzadko

2

Niewydolność wątroby Odnotowano przypadki zgonów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie

Nadmierne owłosienie i (lub) odrastanie włosów Suchość skóry Świąd Wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość

• • 3

piersi

Często

Impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie

Obrzęk

Często

Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

1.    Zmiany czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie i najczęściej były przemijające; ustępujące lub ulegające złagodnieniu w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu.

2.    Wymienione jako jedno z działań niepożądanych po uzyskaniu danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstotliwość określona została na podstawie przypadków niewydolności wątroby zgłaszanych od pacjentów z ramienia otwartego badania EPC otrzymującego bikalutamid

w dawce 150 mg.

3.    Może być zmniejszona przez równoczesne zastosowanie kastracji.

4.    Odnotowano w badaniach farmako-epidemilogicznych agonistów LHRH i anty-androgenów stosowanych w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego wydaje się być zwiększone w przypadku stosowania bikalutamidu w skojarzeniu z agonistami LHRH

w porównaniu ze stosowaniem bikalutamidu w monoterapii w leczeniu raka prostaty.

5.    Wymienione jako działanie niepożądane po uzyskaniu danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstotliwość określona została na podstawie przypadków śródmiąższowego zapalenia płuc zgłaszanego w randomizowanym okresie leczenia 150 mg bikalutamidu w badaniu EPC.

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących przypadków przedawkowania. Ponieważ bikalutamid należy do związków anilidowych, teoretycznie istnieje ryzyko rozwoju methemoglobinemii. Występowanie methemoglobinemii obserwowano po przedawkowaniu u zwierząt. Zgodnie z tym ostre zatrucie pacjenta może powodować wystąpienie sinicy. Nie ma specyficznej odtrutki; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne leczenie podtrzymujące z częstym monitorowaniem parametrów życiowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny Kod ATC: L02B B03.

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem pozbawionym innej aktywności endokrynnej. Bikalutamid wiąże się z receptorem androgenowym, nie powodując ekspresji genu i w ten sposób hamując stymulację androgenową. Wynikiem zahamowania stymulacji androgenowej jest regresja guzów gruczołu krokowego. Z klinicznego punktu widzenia, u niektórych pacjentów, przerwanie leczenia może prowadzić do zespołu z odstawienia antyndrogenów.

Bikalutamid jest mieszaniną racemiczną. Aktywność antyandrogenową wykazuje prawie wyłącznie enancjomer R.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany. Nie ma dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

Enancjomer S jest szybko wydalany, w porównaniu z enancjomerem R, którego okres półtrwania w osoczu wynosi około jednego tygodnia.

Z powodu długiego okresu półtrwania kumulacja enancjomeru R w osoczu po podaniu bikalutamidu codziennie w dawce 50 mg raz na dobę zwiększa się około 10-krotnie.

Podczas podawania leku Bicalutamide Accord, tabletki,w dawce 50 mg raz na dobę stężenie w osoczu enancjomeru R w stanie stacjonarnym wynosi około 9 mikrogramów/ml. W stanie stacjonarnym aktywny enancjomer R stanowi 99% obecnych w krążeniu enancjomerów.

Na farmakokinetykę enancjomeru R nie wpływa wiek pacjenta, zaburzenie czynności nerek oraz łagodne do umiarkowanego zaburzenie czynności wątroby. Udowodniono, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację enancjomeru R z osocza.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, R- bicalutamid 99,6%) i jest ekstensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym). Jego metabolity są wydalane poprzez nerki i z żółcią w przybliżeniu w równych proporcjach.

W badaniu klinicznym średnie stężenie bikalutamidu w nasieniu mężczyzn, którzy otrzymali bikalutamid w dawce 150 mg wynosiło 4,9 mikrograma/ml. Ilość bikalutamidu potencjalnie przekazywanego partnerce podczas stosunku płciowego jest niewielka - przypuszczalnie wynosi około 0,3 mikrograma/kg. Wartość ta jest mniejsza niż ta, która wywoływała zmiany u potomstwa zwierząt laboratoryjnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego u zwierząt eksperymentalnych i u ludzi. Głównym drugorzędowym działaniem farmakologicznym jest indukcja mieszanej, zależnej od CYP450 aktywności oksydaz w wątrobie. Indukcji enzymów nie obserwowano u ludzi. Zmiany w organach docelowych u zwierząt są jednoznacznie związane z pierwszo-i drugorzędowym działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Zmiany te obejmują zanik tkanek zależnych od androgenów, rozwój gruczolaków pęcherzykowych tarczycy, rozrost komórek Leydiga i hepatocytów oraz rozwój nowotworów lub raków z nich się wywodzących; u potomstwa zaburzenia różnicowania płciowego samców, odwracalne upośledzenie płodności u samców. Badania genotoksyczności nie wykazały żadnego działania mutagennego bikalutamidu. Uważa się, że wszystkie działania niepożądane obserwowane w badaniach na zwierzętach nie mają znaczenia w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon K-30

Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane w blistry z PVC/PVDC/Aluminium.

Bicalutamide 50 mg tabletki powlekane jest pakowany w blistry, opakowania mogą zawierać: 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4 HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17960

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011/03/11

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Bicalutamide Accord