+ iMeds.pl

Bicalutamide kabi 50 mgUlotka Bicalutamide kabi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bicalutamide Kabi, 50 mg, tabletki powlekane (Bicalutamidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bicalutamide Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Kabi

3.    Jak stosować Bicalutamide Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Kabi

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BICALUTAMIDE KABI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bicalutamide Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek stosowany jest jednocześnie z innym lekiem znanym jako analog hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), który zmniejsza stężenie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie lub po chirurgicznym usunięciu jąder.

Bicalutamide Kabi należy do grupy leków zwanych jako niesteroidowe przeciwandrogeny. Substancja czynna leku - bikalutamid blokuje działanie niepożądane hormonów męskich (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BICALUTAMIDE KABI Kiedy NIE stosować leku Bicalutamide Kabi

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bicalutamide Kabi (wymienione w punkcie 6 INNE INFORMACJE).

•    Jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol (stosowane w leczeniu kataru siennego lub uczulenia) lub cyzapryd (stosowany w dolegliwościach żołądkowych). Nie należy stosować bikalutamidu w wymienionych sytuacjach. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania bikalutamidu.

Bicalutamide Kabi nie powinien być podawany kobietom ani nie wolno podawać go dzieciom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bicalutamide Kabi

•    Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Lek może być przyjmowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza wystąpienia możliwych korzyści i ryzyka. W takim przypadku lekarz powinien zlecić regularne wykonywanie badań czynności wątroby (oznaczenie bilirubiny, aminotransferaz, fosfatazy zasadowej). Jeśli nastąpi nasilenie ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać stosowanie leku Bicalutamide Kabi.

•    Jeżeli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek. Lek powinien być przyjmowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza wystąpienia możliwych korzyści i ryzyka.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba serca. W takim przypadku lekarz powinien regularnie monitorować pracę serca.

•    Jeżeli pacjent choruje na cukrzycę i przyjmuje leki zwane analogami LHRH. Należą do nich goserelina, buserelina, leuprorelina i tryptoreliny.


W przypadku leczenia w szpitalu, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu bikalutamidu. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku jednoczesnego stosowania bikalutamidu z jednym z poniższych leków, zarówno efekt działania bikalutamidu jak i innego leku może być zmieniony. Należy poinformować lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek z poniższych leków jednocześnie z bikalutamidem: warfaryna, lub leki o podobnym działaniu, zapobiegające krzepnięciu krwi, terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu kataru siennego lub uczulenia), cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych),

cyklosporyna (stosowana do obniżenia odporności w celu zapobiegania odrzuceniom przeszczepów organów lub szpiku kostnego),

leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lub innych chorób serca),

cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka),

ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci).

Stosowanie leku Bicalutamide Kabi z jedzeniem i piciem

Bikalutamid może być przyjmowany przed, w czasie lub po posiłku, ale może być także przyjmowany bez jedzenia. Tabletki należy połykać, popijając wodą lub innym płynem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i nie wolno podawać bikalutamidu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów w okresie leczenia bikalutamidem mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność, powinien zaprzestać wykonywania tych czynności lub zachować szczególną ostrożność podczas ich wykonywania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bicalutamide Kabi

Bicalutamide Kabi zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ BICALUTAMIDE KABI

Bicalutamide Kabi należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Bicalutamide Kabi to 1 tabletka raz na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu. Należy starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Nie należy przerywać stosowania leku nawet, jeżeli nastąpiła poprawa samopoczucia, dopóki lekarz prowadzący nie zaleci inaczej.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Bicalutamide Kabi u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Kabi

W przypadku zażycia większej, niż zalecana dawki leku, należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy wziąć ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby ułatwić lekarzowi identyfikację przyjętego leku.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Kabi

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć Bicalutamide Kabi, należy tę dawkę pominąć, a następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Kabi

Nie należy przerywać przyjmowania leku Bicalutamide Kabi nawet, jeśli pacjent czuje się zdrowy, dopóki nie zaleci tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bicalutamide Kabi może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów). Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

•    wysypki, świądu skóry lub pokrzywki,

•    obrzęku twarzy, warg, języka, gardła lub innych części ciała,

•    skrócenia oddechu, świszczącego oddechu lub problemów z oddychaniem.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią powyższe działania niepożądane.

Należy powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    ból brzucha,

•    obecność krwi w moczu.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (żółtaczka), mogą być objawem problemów z wątrobą lub rzadkich przypadków zaburzenia funkcji wątroby (występuje rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    ciężka duszność lub nagłe nasilenie duszności, także z kaszlem lub wysoką temperaturą (gorączką). Mogą być objawami zapalenia płuc zwanego śródmiąższową chorobą płuc.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy,

•    zaparcie,

•    uczucie mdłości (nudności),

•    obrzęk i tkliwość piersi,

•    uderzenia gorąca,

•    uczucie osłabienia,

•    obrzęk,

•    zmniejszenie ilości czerwonych krwinek (anemia), które może powodować bladość skóry lub zmęczenie.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    utrata apetytu,

•    zmniejszenie popędu płciowego,

•    depresja,

•    senność ,

•    niestrawność,

•    wiatry (wzdęcia),

•    wypadanie włosów,

•    ponownego porost włosów lub wzrost nowych włosów,

•    suchość skóry,

•    świąd,

•    wysypka,

•    niezdolność do uzyskania erekcji (impotencja),

•    zwiększenie masy ciała,

•    ból w klatce piersiowej,

•    zmniejszenie czynności serca,

•    zawał serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ BICALUTAMIDE KABI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Bicalutamide Kabi nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Bicalutamide Kabi po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Bicalutamide Kabi:

Substancją czynną leku jest: bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Rdzeń tabletki: Innymi substancjami są: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K 30, magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry White (Y-1-7000), który zawiera hypromelozę, makrogol 400 i dwutlenek tytanu (E171).

Jak wygląda Bicalutamide Kabi i co zawiera opakowanie

Bicalutamide Kabi to białe do białawych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane. Tabletki są pakowane w blistry. Pudełko tekturowe zawiera: 28 tabletek powlekanych (2 x 14 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bicalutamid Kabi 50 mg Filmtabletten

Belgia

Bicalutamide Fresenius Kabi 50 mg filmomhulde tabletten

Bułgaria

Bicalutamide Kabi 50 mg, film-coated tablets

Republika Czeska

Bicalutamid Kabi 50 mg, potahované tablety

Niemcy

Bicalutamid Kabi 50 mg Filmtabletten

Dania

Bicalutamid Fresenius Kabi

Estonia

Bicalutamide Kabi 50 mg

Grecja

Bicalutamide Kabi, 50 mg/tab, smKakupéva ps ksnro npévroSroKÍa

Hiszpania

Bicalutamida Kabi 50 mg, comprimidos recubiertos con película EFG

Finlandia

Bicalutamid Fresenius Kabi 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Węgry

Bicalutamid Kabi 50 mg filmtabletta

Irlandia

Bicalutamide 50 mg film-coated tablets

Włochy

Bicalutamide Kabi 50mg compresse rivestite con film

Łotwa

Bicalutamide Kabi 50 mg apvalkotäs tabletes

Litwa

Bicalutamide Kabi 50 mg plevele dengtos tabletes

Holandia

Bicalutamide Fresenius Kabi 50 mg filmomhulde tabletten

Norwegia

Bicalutamid Fresenius Kabi 50 mg tabletter

Polska

Bicalutamide Kabi

Portugalia

Bicalutamida Kabi

Rumunia

Bicalutamida Kabi 50 mg, comprimate filmate

Szwecja

Bikalutamid Fresenius Kabi 50 mg, filmdragerade tabletter

Słowenia

Bikalutamid Kabi 50 mg filmsko obložene tablete

Słowacja

Bicalutamid Kabi 50mg, filmom obalené tablety

Data zatwierdzenia ulotki:

Bicalutamide Kabi

Charakterystyka Bicalutamide kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Kabi, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum). Substancja pomocnicza: Każda tabletka zawiera 88,93 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe do białawych, okrągłe, dwuwypukle, tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku: jedna tabletka powlekana (50 mg) raz na dobę o tej samej porze (najczęściej rano lub wieczorem), z posiłkiem lub bez posiłku.

Droga podania: Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Leczenie bikalutamidem należy rozpocząć przynajmniej 3 dni przed włączeniem leczenia analogiem LHRH lub w tym samym czasie, co kastracja chirurgiczna.

Dzieci i młodzież: Bikalutamide Kabi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia, czynności nerek: nie jest konieczne dostosowywanie dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). U tych pacjentów bikalutamid powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia, czynności wątroby: nie jest konieczne dostosowywanie dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4).

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bicalutamide Kabi nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na bikalutamid lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (patrz punkt 4.5).

Nie należy stosować bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, a następnie pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom.

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wyniki badań wykazują, że wydalanie bikalutamidu może być wolniejsze u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. W związku z tym bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenie czynności wątroby może wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie, zakończone zgonem pacjenta zaburzenia czynności wątroby oraz niewydolność wątroby podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie bikalutamidem.

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być stosowany u tych pacjentów jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Należy okresowo monitorować czynność serca u pacjentów z chorobami serca.

U mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH zaobserwowano zmniejszenie tolerancji na glukozę. Może to objawiać się cukrzycą i utratą kontroli glikemii u pacjentów z wcześniej istniejącą cukrzycą. Należy rozważyć monitorowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid w skojarzeniu z agonistami LHRH.

Ponieważ bikalutamid hamuje aktywność układu enzymatycznego cytochromu P 450 (CYP 3A4), należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z lekami metabolizowanymi głównie przez izoenzym CYP 3A4. (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych pomiędzy bikalutamidem, a analogami LHRH.

Z badań in vitro wynika, że R-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, z jednoczesnym słabszym działaniem hamującym aktywność izoenzymów CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż w badaniach klinicznych z zastosowaniem antypiryny jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazano potencjalnej interakcji z bikalutamidem, średnia wartość powierzchni pola pod krzywą (ang. area under the curve - AUC) midazolamu zwiększyła się o 80% po jednoczesnym podawaniu bikalutamidu przez 28 dni. W przypadku produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym taki wzrost może mieć istotne znaczenie. Z tego względu jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3) oraz należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z produktami leczniczymi, takimi jak cyklosporyna i blokery kanałów wapniowych. Może być wskazane zmniejszenie dawki tych leków, zwłaszcza, jeżeli istnieje dowód nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia w osoczu krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania lub po zakończeniu stosowania bikalutamidu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z innymi lekami, które mogą hamować procesy utleniania, np. cymetydyna lub ketokonazol. Teoretycznie może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia występowania działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, warfarynę, z połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia leczenia bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmujących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno stosować go u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Bicalutamide Kabi wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej częstości występowania: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Bicalutamide Kabi.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie.

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie libido, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy.

Często

Senność.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowegoe (zgłoszono śmiertelne przypadki), niewydolność mięśnia sercowegoe.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucc (zgłoszono śmiertelne przypadki).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności.

Często

Niestrawność, wzdęcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatotoksyczność, żółtaczka, hipertransaminazemia b.

Rzadko

Niewydolność wątroby b (zgłoszono śmiertelne przypadki).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie, nadmierne owłosienie/

odrastanie włosów,

suchość skóry, świąd, wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość piersi c.

Często

Zaburzenia erekcji (impotencja).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie, obrzęki

Często

Ból w klatce piersiowej.

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała.

a mogą być zmniejszone w przypadku jednoczesnej kastracji.

b zaburzenia czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie. Najczęściej był przemijające i ustępowały bądź ulegały poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu. c wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc pochodzących z randomizowanego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg. d wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia niewydolności wątroby pochodzących z otwartego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg.

e obserwowano w badaniu farmakoepidemiologicznym agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący LHRH (Luteinising Hormone Releasing Hormone - LHRH) i przeciwandrogenów stosowanych w leczeniu raka gruczołu krokowego. Zwiększone ryzyko wystąpienia działania niepożądanego wystąpiło w trakcie stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH. W trakcie leczenia raka gruczołu krokowego z zastosowaniem bikalutamidu w monoterapii, w dawce 150 mg, nie obserwowano wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Ponadto, w badaniach klinicznych, podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu i analogu hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) zgłaszano przypadki wystąpienia niewydolności serca (jako możliwe działanie niepożądane w opinii lekarzy klinicznych, z częstością > 1%). Nie ma dowodów, że istnieje związek przyczynowy z leczeniem.

Brak danych dotyczących przedawkowania bikalutamidu. Nie ma specyficznej odtrutki; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, gdyż bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany w moczu w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwandrogeny, kod ATC: L02BB03.

Bikalutamid jest niesteroidowym przeciwandrogenem nie wykazującym innej aktywności endokrynnej. Wiąże się z receptorem androgenowym, nie powodując ekspresji genu i w ten sposób hamuje stymulację androgenową. W wyniku tego hamowania dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego. U niektórych pacjentów przerwanie leczenia bikalutamidem może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawienia androgenów.

Bikalutamid jest racematem, którego aktywność przeciwandrogenowa jest powodowana prawie wyłącznie przez jego (R)-enancjomer.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Brak dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

(S)-enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z (R)-enancjomerem, którego okres półtrwania w osoczu krwi wynosi około 1 tygodnia.

Po długotrwałym podawaniu bikalutamidu, stężenie maksymalne (R)-enacjomeru w osoczu krwi zwiększa się 10-krotnie w porównaniu ze stężeniami stwierdzanymi po jednokrotnym podaniu dawki 50 mg bikalutamidu.

W wyniku podawania zalecanej dawki 50 mg bikalutamidu na dobę, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 9 ąg/ml, i z powodu długiego okresu półtrwania stan stacjonarny zostaje osiągnięty po około 1 miesiącu stosowania.

Właściwości farmakokinetyczne (R)-enancjomeru nie zależą od wieku, zaburzeń czynności nerek albo łagodnych lub średnich zaburzeń czynności wątroby. Istnieje dowód, że u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (R)-enancjomer jest wolniej usuwany z osocza.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, (R)-enancjomer > 99%) i jest metabolizowany głównie w wyniku utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Jego metabolity są wydalane przez nerki i z żółcią w równych proporcjach.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że średnie stężenie (R)-enancjomeru w nasieniu mężczyzn przyjmujących 150 mg bikalutamidu wynosiło 4,9 ąg/ml. Ilość bikalutamidu potencjalnie przekazywana partnerce podczas stosunku jest mała i wynosi około 0,3 ąg/kg mc. Jest to wartość mniejsza od tej, która wywołuje zmiany u potomstwa zwierząt laboratoryjnych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest silnym przeciwandrogenem i inhibitorem oksydazy o mieszanej funkcji u zwierząt. Zmiany w organach docelowych u zwierząt wliczając rozwój guzów (komórek Leydiga, tarczycy, wątroby i nowotworów z nich się wywodzących; zaburzenia różnicowania płciowego u potomstwa płci męskiej; przemijające zaburzenie płodności u samców) są jednoznacznie związane z działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Nie obserwowano indukcji enzymów u ludzi i nie uważa się, że te doniesienia mają znaczenie w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Badania genotoksyczności nie wykazały jakiegokolwiek działania mutagennego bikalutamidu. Stwierdzono, że żadne z obserwowanych u zwierząt działań niepożądanych nie mają znaczenia klinicznego w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

Zanik przewodów nasiennych, jest typowym działaniem tej grupy leków i zaobserwowano je u wszystkich badanych gatunków zwierząt. W 12-miesięcznych badaniach toksyczności, przeprowadzonych na szczurach, z zastosowaniem dawek powtórzonych, pełne odwrócenie zaniku jąder występowało w ciągu 24 tygodni. Po 11-tygodniowym podawaniu leku, powrót zdolności rozrodczych następował po 7 tygodniach od zakończenia stosowania produktu leczniczego. Z tego względu należy przypuszczać, że bikalutamid może powodować zmniejszenie płodności lub niepłodność, także u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Magnezu stearynian

Otoczka: Opadry White (Y -1-7000) o składzie: Hypromeloza 5 CP (E464)

Makrogol 400,

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w opakowaniach:

14 tabletek powlekanych (1 x 14 tabletek),

28 tabletek powlekanych (2 x 14 tabletek),

30 tabletek powlekanych (3 x 10 tabletek),

50 tabletek powlekanych (5 x 10 tabletek), 56 tabletek powlekanych (4 x 14 tabletek),

60 tabletek powlekanych (6 x 10 tabletek),

90 tabletek powlekanych (9 x 10 tabletek),

100 tabletek powlekanych (10 x 10 tabletek) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court

Farnham Road, Bordon Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18282

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 03.06.2011

Bicalutamide Kabi