+ iMeds.pl

Bicalutanorm 50 mgUlotka Bicalutanorm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bicalutanorm, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutanorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bicalutanorm

3.    Jak przyjmować lek Bicalutanorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutanorm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BICALUTANORM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bikalutamid należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi antyandrogenami. Substancja czynna leku Bicalutanorm blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego.

Lek Bicalutanorm jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, w połączeniu z lekami nazywanymi analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), np. gonadoreliną lub w przypadku przebytej lub planowanej kastracji chirurgicznej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU BICALUTANORM

Kiedy nie przyjmować leku Bicalutanorm:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bicalutanorm (patrz punkt 6 „Inne informacje”);

•    u kobiet;

•    u dzieci lub młodzieży;

•    jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol (stosowane w leczeniu alergii) lub cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowego).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bicalutanorm

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. W trakcie przyjmowania leku lekarz może zlecać wykonywanie badań, aby sprawdzić, czy wątroba pacjenta funkcjonuje prawidłowo;

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Leczenie bikalutamidem w połączeniu z analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) może zmieniać stężenie cukru we krwi. Może się zdarzyć, że konieczne będzie dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta i problem nie był omówiony uprzednio z lekarzem, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Przyjmowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje lek Bicalutanorm w połączeniu z którymkolwiek z poniżej wymienionych leków, działanie bikalutamidu, jak również działanie innych leków może zostać zmienione.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bicalutanorm należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości następujących leków:

•    cyklosporyna (służy do hamowania aktywności systemu odpornościowego w celu zapobiegania odrzuceniom lub leczenia odrzucenia przeszczepów organów lub szpiku kostnego). Bikalutamid może zwiększać stężenie substancji o nazwie kreatynina w osoczu; lekarz może zlecić pobranie krwi, aby kontrolować jej stężenie;

•    midazolam (lek używany do łagodzenia lęku przed zabiegami operacyjnymi lub innymi zabiegami lub jako lek znieczulający stosowany przed oraz w trakcie zabiegu operacyjnego). Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście o stosowaniu leku Bicalutanorm, jeśli jest przygotowywany do operacji lub jeśli odczuwa silny lęk podczas pobytu w szpitalu;

•    terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu alergii) lub cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowego) (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Bicalutanorm);

•    leki zwane blokerami (antagonistami) kanału wapniowego, np. diltiazem lub werapamil, które są stosowane w leczeniu chorób serca, dławicy piersiowej oraz nadciśnienia tętniczego;

•    leki rozrzedzające krew, np. warfaryna;

•    cymetydyna - lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowego lub wrzodów żołądka;

•    ketokonazol - lek przeciwgrzybiczy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Bicalutanorm z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez, połykając w całości i popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Lek nie może być stosowany u kobiet.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jednak u niektórych osób istnieje możliwość wystąpienia senności po przyjęciu leku. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność, nie powinien wykonywać czynności tego typu. Jeśli pacjent prowadzi pojazd lub obsługuje maszyny, powinien zachować szczególną ostrożność. Jeśli pacjent uważa, że lek powoduje u niego senność, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bicalutanorm

Lek Bicalutanorm zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK BICALUTANORM

Lek Bicalutanorm należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka, raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków połykając tabletkę w całości, popijając szklanką wody. Lek najlepiej przyjmować każdego dnia o tej samej porze.

Przyjmowanie leku należy rozpocząć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem leczenia analogami LHRH, np. gonadoreliną lub od momentu kastracji chirurgicznej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Bicalutanorm u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bicalutanorm

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak to jest możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby lekarz mógł zidentyfikować, jaki lek został przyjęty. Lekarz może zdecydować o monitorowaniu funkcji organizmu do czasu ustąpienia działania bikalutamidu.

Pominięcie przyjęcia leku Bicalutanorm

Jeśli pacjent sądzi, że pominął dawkę bikalutamidu, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Bicalutanorm

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet wtedy, gdy pacjent czuje się dobrze, chyba, że zostanie tak zlecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Bicalutanorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniżej wymienionych objawów. Są to bardzo poważne działania niepożądane:

•    poważne reakcje alergiczne, które powodują obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła i mogą wywoływać trudności w połykaniu lub oddychaniu, bądź silne swędzenie skóry z powstającymi pęcherzami;

•    poważne trudności w oddychaniu lub nagłe pogorszenie trudności w oddychaniu, przebiegające czasami z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Bicalutanorm rozwija się stan zapalny płuc, nazywany śródmiąższowym zapaleniem płuc;

•    zażółcenie skóry i białkówek oczu, spowodowane zaburzeniem czynności wątroby (włączając niewydolność wątroby).

Inne możliwe działania niepożądane leku to:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    bolesność piersi

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    uderzenia gorąca

•    zawroty głowy

•    ból brzucha lub miednicy

•    zaparcie

•    nudności

•    obecność krwi w moczu (krwiomocz)

•    uczucie osłabienia

•    obrzęk rąk, stóp, ramion lub nóg

•    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)

Często (u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    obniżony popęd płciowy

•    depresja

•    bezsenność

•    zgaga

•    wzdęcia

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zatrzymanie przepływu żółci (cholestaza), zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka)

•    łysienie

•    nadmierne owłosienie

•    suchość skóry

•    wysypka

•    świąd skóry

•    trudności w uzyskaniu wzwodu

•    przyrost masy ciała

•    utrata apetytu

•    ból w klatce piersiowej

•    zawał mięśnia sercowego

•    niewydolność serca

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości), których objawami mogą być: wysypka skórna, świąd, pokrzywka, łuszczenie się, powstawanie pęcherzy lub strupów skóry, obrzęk twarzy lub szyi, warg, języka lub gardła, który może powodować utrudnienie oddychania lub połykania;

•    zapalenie płuc zwane śródmiąższowym zapaleniem płuc. Objawy mogą obejmować ciężką duszność przebiegającą z kaszlem lub gorączką.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    niewydolność wątroby

Ponadto, w badaniach klinicznych obserwowano niewydolność serca w trakcie leczenia bikalutamidem w połączeniu z analogiem LHRH.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BICALUTANORM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Bicalutanorm po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po: „Termin ważności”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc a ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Bicalutanorm

•    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

•    Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krospowidon, powidon K-29/32, sodu laurylosiarczan;

składniki otoczki tabletki: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Bicalutanorm i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „BCM 50” po jednej stronie. Tabletki są pakowane w pudełka po 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Wytwórca

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Data zatwierdzenia ulotki:    06.04.2012

5

Bicalutanorm

Charakterystyka Bicalutanorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutanorm, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z wytłoczonym napisem „BCM 50” po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli mężczyźni, w tym pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka powlekana, 50 mg, doustnie, raz na dobę. Tabletkę należy przyjmować z jedzeniem lub osobno, zawsze o tej samej porze (zazwyczaj rano lub wieczorem).

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Stosowanie bikalutamidu należy rozpocząć co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia analogiem LHRH lub jednocześnie z przeprowadzeniem kastracji chirurgicznej.

Dzieci i młodzież:

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci lub młodzieży.

Zaburzenia, czynności nerek

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Brak jest danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie bikalutamidu jest przeciwwskazane u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Dostępne dane wskazują, że jego eliminacja może być wolniejsza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W związku z możliwością wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy rozważyć okresowe badanie parametrów czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano wystąpienie ciężkich zaburzeń czynności wątroby i niewydolności wątroby, które kończyły się zgonem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń należy przerwać leczenie bikalutamidem.

U mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH obserwowano obniżenie tolerancji glukozy. Może się to objawiać w postaci cukrzycy lub utracie wyrównania glikemii u osób z cukrzycą. Z tego powodu należy rozważyć monitorowanie stężenie glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid w połączeniu z agonistami LHRH.

Wykazano, że bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP 3A4), dlatego należy zachować ostrożność przy równoczesnym przyjmowaniu leków metabolizowanych głównie przez CYP 3A4 (patrz punkty 4.3. i 4.5).

Bicalutanorm, 50 mg, tabletki powlekane, zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istnienia interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych pomiędzy bikalutamidem a analogami LHRH.

Badania in vitro wykazały, że R-bikalutamid jest inhibitorem enzymu CYP 3A4, wykazując jednoczesne słabsze działanie hamujące aktywność CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż badania kliniczne z zastosowaniem antypiryny jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie potwierdziły interakcji z bikalutamidem, średnia ekspozycja na midazolam (AUC) uległa zwiększeniu maksymalnie o 80% przy jednoczesnym podawaniu bikalutamidu przez 28 dni. Zwiększenie takie może mieć istotne znaczenie w przypadku substancji czynnych o małym wskaźniku terapeutycznym. Dlatego też jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Należy również zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z takimi substancjami czynnymi, jak cyklosporyna i leki blokujące kanał wapniowy. Zmniejszenie dawki wymienionych substancji czynnych może być wskazane szczególnie, gdy istnieje możliwość nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia w osoczu krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania bikalutamidu pacjentom przyjmującym inne leki, które hamują procesy utleniania leków, np. cymetydynę lub ketokonazol.

W teorii może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia terapii bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmujących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie bikalutamidu u kobiet jest przeciwwskazane. Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże należy mieć na uwadze, że czasami może wystąpić senność. Pacjenci, u których wystąpi taki objaw, powinni zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

W tym punkcie częstość działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Bikalutamid, 50 mg (+ analog LHRH)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo często

niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

niezbyt często

nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

często

zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

często

obniżony popęd seksualny, depresja

Zaburzenia serca

często

zawał mięśnia sercowego (zgłaszano przypadki zgonów)3, niewydolność serca3

Zaburzenia układu

bardzo często

zawroty głowy

nerwowego

często

senność

Zaburzenia naczyniowe

bardzo często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

śródmiąższowa choroba płucb (zgłaszano przypadki zgonów)

bardzo często

ból brzucha, zaparcia, nudności

Zaburzenia żołądka i jelit

często

niestrawność, wzdęcia

często

hepatotoksyczność, żółtaczka, zwiększona

Zaburzenia wątroby i dróg

aktywność aminotransferazc

żółciowych

rzadko

niewydolność wątrobyd, (zgłaszano przypadki zgonów)

Zaburzenia skóry i tkanki

często

łysienie, hirsutyzm/ponowny porost

podskórnej

włosów, wysypka, suchość skóry, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo często

krwiomocz

Zaburzenia układu

bardzo często

ginekomastia i tkliwość piersie

rozrodczego i piersi

często

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany

bardzo często

astenia, obrzęk

w miej scu podania

często

ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

często

zwiększenie masy ciała

Obserwowane w badaniach farmakoepidemiologicznych podczas stosowania agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH - ang. Luteinising Hormon Releasing Hormon) w skojarzeniu z antyandrogenami w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wydaje się być zwiększone w przypadku stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH, jednakże wzrost ryzyka nie był widoczny podczas stosowania samego bikalutamidu w dawce 150 mg w leczeniu raka prostaty.

b Wymieniane jako działanie niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania została określona na podstawie ilości zgłoszeń wystąpienia śródmiąższowego zapalenia płuc jako działania niepożądanego w trakcie randomizowanego okresu leczenia dawką 150 mg w badaniach EPC.

c Zmiany w wątrobie rzadko mają ciężkie nasilenie, najczęściej są przemijające i ustępują całkowicie lub częściowo w trakcie leczenia bikalutamidem lub po jego zakończeniu.

d Wymieniane jako działanie niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania została określona na podstawie ilości zgłoszeń wystąpienia zaburzeń wątroby jako działania niepożądanego u pacjentów leczonych dawką 150 mg, w otwartych badaniach EPC.

e Może zostać zmniejszone poprzez równoczesną kastrację.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest doniesień dotyczących przedawkowania u ludzi. Nie ma swoistego antidotum; należy stosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie być pomocne, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące z częstym monitorowaniem parametrów podstawowych czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagonista androgenów, kod ATC: L02 BB 03

Bikalutamid jest niesteroidowym lekiem o działaniu antyandrogenowym nie wykazującym innej aktywności endokrynnej. Wiąże się ze zwykłymi receptorami androgenowymi, bez aktywacji ekspresji genów, przez co hamuje stymulację androgenową. Zahamowanie to prowadzi do regresji guza stercza.

U niektórych pacjentów przerwanie leczenia bikalutamidem może prowadzić do zespołu odstawienia antyandrogenu.

Bikalutamid stanowi mieszaninę racemiczną, przy czym aktywność antyandrogenową wykazuje prawie wyłącznie enancjomer R.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Brak jest jakichkolwiek dowodów na klinicznie istotny wpływ pokarmu na jego biodostępność.

Enancjomer S jest szybko wydalany w porównaniu z enancjomerem R, którego okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 tygodnia.

Przy regularnym codziennym podawaniu bikalutamidu, stężenie enancjomeru R w osoczu krwi zwiększa się około 10 razy w porównaniu ze stężeniem enancjomeru S, co wynika z jego dłuższego półokresu eliminacji.

Po podaniu bikalutamidu w dawce dobowej 50 mg, stężenie enancjomeru R w osoczu osiąga poziom około 9 ąg/ml. Z całkowitej liczby enancjomerów obecnych w osoczu w stanie stacjonarnym, 99% stanowi enancjomer R, który odgrywa dominującą rolę w działaniu terapeutycznym.

Właściwości farmakokinetyczne enancjomeru R nie zależą od wieku pacjenta, zaburzeń czynności nerek ani od łagodnych do umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Wykazano, że u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby eliminacja enancjomeru R z osocza jest wolniejsza.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (racemat 96%, enancjomer R 99,6%) i jest intensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym): jego metabolity są wydalane poprzez nerki i z żółcią, w przybliżeniu w równych proporcjach.

W badaniach klinicznych średnie stężenie bikalutamidu R w nasieniu mężczyzn przyjmujących bikalutamid w dawce dobowej 150 mg wynosiło 4,9 ąg/ml. Ilość bikalutamidu, który potencjalnie może zostać przekazany partnerce podczas współżycia płciowego jest niewielka i wynosi około 0,3 ąg/kg. Jest to wartość poniżej poziomu, który może wywołać zmiany u potomstwa zwierząt laboratoryjnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach i ludziach wykazano, że bikalutamid jest silnie działającym antagonistą receptora androgenowego. Głównym drugorzędowym działaniem farmakologicznym jest indukcja oksydaz o mieszanej funkcji, zależnych od CYP450, w wątrobie. Nie obserwowano indukcji enzymów u ludzi. Zmiany w narządach docelowych u zwierząt są jednoznacznie związane z pierwszo - i drugorzędowym działaniem farmakologicznym bikalutamidu obejmującym inwolucję tkanek zależnych od androgenów, rozrost i rozwój nowotworów lub raka tarczycy, hepatocytów i komórek Leydiga; zaburzenia różnicowania płciowego u potomstwa płci męskiej; odwracalne upośledzenie płodności u mężczyzn. Badania genotoksyczności nie wykazały jakiegokolwiek działania mutagennego bikalutamidu. Uważa się, że wszystkie działania niepożądane obserwowane u zwierząt są swoiste dla gatunku i nie mają znaczenia u ludzi przy zastosowaniu zgodnym ze wskazaniem klinicznym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Powidon K-29/32 Krospowidon (typ A)

Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian

Składniki otoczki:

Laktoza j ednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkości opakowań: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18593

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-08-19

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-04-06

7

Bicalutanorm