Imeds.pl

Bilaxten 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

BILAXTEN, 20 mg, tabletki

Bilastinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bilaxten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bilaxten

3.    Jak stosować lek Bilaxten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bilaxten

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BILAXTEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bilaxten zawiera bilastynę, która działa przeciwhistaminowo.

Lek Bilaxten stosuje się w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatkany nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego nieżytu nosa. Lek może być również stosowany do leczenia pokrzywki (pokrzywka).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU BILAXTEN Kiedy nie stosować leku Bilaxten

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwości) na bilastynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bilaxten (patrz punkt 6 - Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Bilaxten

Jeśli u pacjenta wystepują umiarkowane do ciężkich zaburzenia czynności nerek i pacjent przyjmuje inne leki (patrz poniżej).

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12. lat

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

•    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

•    erytromycyna (antybiotyk)

•    diltiazem (lek stosowany w chorobie wieńcowej)

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany u pacjentów po transplantacji narządów lub w

przypadku chorób autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów)

•    rytonawir (w leczeniu AIDS)

•    ryfampicyna (antybiotyk)

Stosowanie leku Bilaxten z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku Bilaxten. Aby uniknąć osłabienia działania leku należy:

-    połknąć tabletkę i poczekać godzinę przed zjedzeniem posiłku lub wypiciem soku owocowego lub

-    po jedzeniu lub wypiciu soku owocowego należy odczekać 2 godziny aby przyjąć tabletkę. Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży oraz o karmieniu piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania wykazały, że przyjmowanie bilastyny w dawce 20 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże, bardzo rzadko u niektórych osób może wystapić senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje z alkoholem

Bilaxten w zalecanej dawce (20 mg) nie zwiększa senności wywołanej spożyciem alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BILAXTEN

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku oraz dzieci od 12. lat

•    Jedna tabletka na dobę.

•    Tabletkę należy przyjmować na czczo, np. rano przed śniadaniem. Nie wolno jeść przez jedną godzinę po przyjęciu bilastyny.

•    Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

•    Linia podziału na tabletce służy do podzielenia tabletki na dwie części w celu łatwiejszego połknięcia. Nie należy dzielić tabletki w celu przyjęcia o połowę mniejszej dawki.

Odnośnie czasu leczenia, lekarz prowadzący określi rodzaj choroby i ustali jak długo należy przjmować lek Bilaxten.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bilaxten

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Bilaxten należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Bilaxten 20 mg tabletki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pominie się dawkę leku, należy pominiętą dawkę przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie powrócić do regularnego przyjmowania dawki o zwykłej porze.

W razie pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bilaxten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane

Często: występują u 1-10 na 100 pacjentów

•    bóle głowy

•    senność

Niezbyt często: występują u 1-10 na 1000 pacjentów

•    nieprawidłowy zapis EKG

•    zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby

•    zawroty głowy

•    ból żołądka

•    zmęczenie

•    wzmożony apetyt

•    zaburzenia rytmu serca

•    wzrost masy ciała

•    nudności

•    lęk

•    uczucie suchości lub dyskomfortu w nosie

•    ból brzucha

•    biegunka

•    zapalenie żołądka

•    zawroty głowy (zawroty lub uczucie wirowania)

•    osłabienie

•    wzmożone pragnienie

•    duszność (trudności w oddychaniu)

•    suchość w ustach

•    niestrawność

•    świąd

•    opryszczka na twarzy

•    gorączka

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    zaburzenia snu

•    zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności nerek

•    podwyższone stężenie lipidów we krwi

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BILAXTEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych środków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Bilaxten

-    Substancją czynną jest bilastyna. Jedna tabletka zawiera 20 mg bilastyny.

-    Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi typ A, krzemionka

koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Bilaxten i co zawiera opakowanie

Tabletki Bilaxten są białe, owalne, obustronnie wypukłe, z zaznaczoną linią podziału po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry. Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 40 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg LUKSEMBURG

Wytwórca Faes Farma S.A.

Maximo Aguirre, 14 48940 Leioa (Vizcaya)

Hiszpania

lub

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Campo di Pile

L’Aquila

Włochy

lub

Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Strasse 7 - 13; 01097 Dresden,

Niemcy

Ten produkt jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) pod następującymi nazwami:

Austria:

Rhinolibre 20 mg Tabletten

Belgia:

Ilexel 20 mg tablet

Niemcy:

Antires 20 mg Tabletten

Francja:

Inorial 20 mg Comprime

Grecja:

Bilargen 20 mg AraKo

Włochy:

Robilas 20 mg Compressa

Polska:

Bilaxten

Portugalia:

Bilaxten 20 mg Comprimido

Hiszpania:

Bilaxten 20 mg Comprimido

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2011

5