Imeds.pl

Bilobil

Ulotka dla pacjenta: informacja dla iiżytkow|iik^f

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty\ aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bi lobii ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-Należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

BILOBIL 40 mg kapsułki

Ginkgo bilobae folii estradom siccum

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu Ginkgo bilobae folii estrad urn siccum.

1 kapsułka zawiera 42mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo bilobae folii estradom siccum (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%) i terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu (2.6-3,2%). ekstrahent: aceton 60% (v/v)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk; otoczka kapsułki:, tytanu dwutlenek (E 171). żółcień pomarańczowa E 110, czerwień koszeni Iowa E 124. czerń brylantowa E 151, błękit patentowy V E 131, metylu parahydroksybenzoesan. propylu parahydroksybenzoesan, żelatyna

Wygląd kapsułki

Kapsułki w kolorze ciemno-fioletowym; kapsułki zawierają proszek o zabarwieniu od jasnobrązowego do ciemnobrązowego z widocznymi ciemniejszymi cząsteczkami.

Dostępne opakowania

^ Z.kOWf.

■ki tiikr/tfty iFirnigp.


Blistcr (folia A1/PVC/PVDC): 20 kapsułek w tekturowym opakowaniu.

r.

Blister (folia A!/PVC/PVDC): 60 kapsułek w tekturowym opakowaniu

ul Mi.


'Ul*


I


^___Ulotka informacyjna dla pacjenta

Blister (folia A1/PVC/PVDC): 90 kapsułek w tekturowym opakowaniu Podmiot odpowiedzialny K.RK.A. d.d.. Novo mesto Śmarjeska cesta 6,

8501 Novo mesto.

Słowenia

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bilobil i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bilobil.

3.    Jak stosować lek Bilobil.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Bilobil.

6.    Inne informacje.

/. Co to jest lek Bilobil i w jakim celu się go stosuje

Kapsułki Bilobil zawierają standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Uważa się. wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia ukrwicnie mózgu oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej u osób w podeszłym wieku. Lek łagodzi objawy zaburzenia krążenia mózgowego, takie jak: zawroty głowy, szum w uszach. Uważa się również, że wyciąg z liści miłorzębu japońskiego w zaburzeniach ukrw'ienia kończyn łagodzi uczucie chłodu, a także ból w' czasie chodzenia.

Kapsułki Bilobil stosuje się zaburzeniach ukrwienia i funkcji mózgu u osób w wieku podeszłym, objawiających się jako:

•    zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej

•    zawroty głowy

•    szum uszach

Kapsułki Bilobil stosuje się również pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bilobil Kiedy nie stosować leku Bilobil

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku.

WIMS i Eł.SI vVG Z jROWIA

On    -i-.— .

Bilobil 2

ul. Mhjcfowa 15

_

Stosowanie leku Bilobi! z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są hez recepty.

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki zawierające kwas acetylosalicylowy lub leki przeciwzakrzepowe z powodu wydłużenia czasu krzepnięcia krwi. W przypadku stosowania tych leków lub jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Bilobil z jedzeniem i piciem

Kapsułki preparatu Bilobil można przyjmować niezależnie od spożywania posiłków. Dotychczas brak doniesień, by jedzenie lub napoje w jakikolwiek sposób wpływały na działanie aktywnych substancji zawartych w wyciągu z liści miłorzębu.

Nie należy stosować kapsułek równocześnie z napojami alkoholowymi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zatosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się stosowania; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bilobil

Bilobil zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Bilobil u dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

3. Jak stosować lek Bilobil Dawkowanie i sposób użycia

Dorośli; 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Kapsułki należy popić wodą.

Pierwsze znaki poprawy pojawiają się zwykle po miesiącu zażywania leku Bilobil. W celu osiągnięcia widocznych elektów, zwłaszcza u osób starszych, zaleca się jego stosowanie przez okres około trzech miesięcy. Po upływie trzech miesięcy należy zasięgnąć opinii lekarza.

Jeśli pacjent uważa. że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

iNisA    *'

Pa*ti i faunę*

■----------

Bilobil 3


u* Miodowa 15

Zastosowanie większej niż zalecana dawki lęka Bilobil

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dotychczas brak doniesień o zatruciach wyciągiem z miłorzębu.

Pominięcie zastosowania leku Bilobil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bilobil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach może dojść po przyjęciu leku do zaburzeń pokarmowych, bólów głowy lub skórnych reakcji alergicznych (świąd. zaczerwienienie, obrzęk).

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione tr ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać tek Bilobil

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w miejsca niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

Lek wydawany bez recepty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należ zwrócić się do:

Krka Polska Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

2008 -12- 1 6

f-KcNC; i Fannacc

uU    Bilobil 4