Imeds.pl

Bilobil Intense


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Bilobil intense, 120 mg, kapsułki twarde

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bilobil Intense ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bilobil intense i w jakim celu siÄ™ go stosuje.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bilobil intense.

Jak stosować lek Bilobil intense.

Możliwe działania niepożądane.

Jak przechowywać Bilobil intense.

Inne informacje.


CO TO JEST LEK BILOBIL INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bilobil intense zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu, glikozydy flawonowe, ginkolidy oraz bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji płytek oraz, poprzez regulację metabolizmu, chronią komórki i tkanki przed uszkodzeniem wywołanym brakiem tlenu.

Lek Bilobil intense jest lekiem roślinnym zalecanym do stosowania u pacjentów z następującymi objawami:


INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BILOBIL INTENSE

Kiedy nie stosować leku Bilobil intense

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bilobil intense:

Leku Bilobil intense nie zaleca się do stosowania u dzieci z powodu ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie pacjentów.


Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza o stosowaniu kapsułek Bilobil intense.

Zaleca się przerwać stosowanie produktu Bilobil intense przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.

Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Bilobil Intense należy zwrócić się do lekarza.


Nie należy stosować wyższych dawek niż zalecane.


Inne leki i Bilobil intense

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Bilobil intense, w przypadku regularnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwpłytkowych (np. klopidogrel, dypirydamol, tyklopidyna) lub z lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny), ponieważ jednoczesne ich stosowanie może zwiększać ryzyko krwawień.


Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypina, środki moczopędne z grupy tiazydów należyskontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem Bilobil intense.


Bilobil intense z jedzeniem i piciem

Można stosować kapsułki Bilobil intense niezależnie od posiłków. Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zatosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w ciąży oraz podczas karmienia piersią, ponieważ dane dotyczące jego stosowania w tym okresie są ograniczone.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak doniesień o tym by lek ten wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bilobil intense

Lek Bilobil intense zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


JAK STOSOWAĆ LEK BILOBIL INTENSE


Lek Bilobil intense należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce informacyjnej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Zazwyczaj stosowaną dawką leku Bilobil intense u dorosłych jest 1 kapsułka przyjmowana dwa razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.

Kapsułkę należy połknąć popijając wodą.

Lek można stosować niezależnie od posiłków.


W przypadkach osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanego z wiekiem oraz z zaburzeniem krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach) pierwsze oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.


W pomocniczym leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowegou pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych, dla uzyskania dłużej trwającego efektu, zaleca się przyjmowanie leku Bilobil intense przynajmniej przez trzy miesiące. Działanie produktu pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych obserwowano je po 10-12 tygodniach)

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bilobil intense

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas brak doniesień o zatruciu wyciągiem z miłorzębu japońskiego.


Pominięcie zastosowania leku Bilobil intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W tym przypadku, należy opuścić pominiętą dawkę.


4. MOÅ»LIWE DZIAÅANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bilobil intense może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 10,000 leczonych pacjentów), stosowanie leku Bilobil intense może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, zaparcia, biegunki. Możliwe też jest wystąpienie bólów głowy, krwawień oraz skórnych reakcji alergicznych (świąd, zaczerwienienie, obrzęk). Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BILOBIL INTENSE


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25â°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgociÄ….


Nie stosować leku Bilobil intense po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Bilobil intense

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.

Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu (Ginkgo biloba L. folium (liście miłorzębu)(35-67:1) kwantyfikowanego w ten sposób, że 120 mg zawiera:

- 26,4 do 32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,

- 3,36 do 4,08 mg (6%) – 7,2 mg ginkgolidów A, B, C

- 3,12 do 3,84 mg bilobalidu.

Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu kapsułki oraz żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171) oraz żelatyna w otoczce kapsułki, suszona powietrzem płynna glukoza jako substancja pomocnicza dodana do wyciągu.


Jak wyglÄ…da lek Bilobil intense i co zawiera opakowanie

Kapsułki mają kolor brązowy. Zawierają brązowy proszek (od jasnego do ciemniejszego) z widocznymi ciemniejszymi małymi cząstkami i grudkami.

Dostępne są pudełka po 20 (2 x 10) i 60 (6 x 10) kapsułek twardych w blistrach.


Informacje dotyczÄ…ce przepisywania

Lek dostępny bez recepty.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia


Data ostatniej aktualizacji ulotki: