+ iMeds.pl

Bisoauro 1,25 mgUlotka Bisoauro

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane Ripit, 5 mg, tabletki powlekane Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

(Bisoprololi fumaras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ripit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ripit

3.    Jak przyjmować lek Ripit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ripit

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIPIT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ripit zawiera bisoprololu fumaran, który należy do grupy produktów leczniczych, które są znane jako beta-adrenolityki.

Ripit jest stosowany w leczeniu:

•    stabilnej niewydolnością serca. Bisoprolol stosowany jest jako dodatkowe leczenie do

innych leków na niewydolność serca.

Niewydolność serca występuje, gdy mięsień sercowy jest za słaby, by odpowiednio pompować krew w układzie krążenia. To powoduje duszność i obrzęki. Bisoprolol spowalnia akcję serca i sprawia, że serce bardziej wydajnie pompuje krew.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIPIT Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Ripit

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisoprololu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ripit.

•    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub ciężką przewlekłą chorobę płuc;

•    jeśli u pacjenta występuje wolna lub nieregularna czynność serca. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

•    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi.

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg).

•    jeśli u pacjenta niewydolność serca nagle się nasiliła i (lub) wymaga leczenia szpitalnego.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną - stan, w którym w organizmie występuje nagromadzenie kwasów. Lekarz udzieli informacji na ten temat.

•    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, rzadko występujący guz nadnerczy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultowac się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ripit

Przed zażyciem leku Ripit należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą chorobę płuc

•    u pacjenta występuje cukrzyca. Tabletki bisoprololu mogą maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi.

•    pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych.

•    pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może nasilać ten stan lub utrudnić jego leczenie.

•    występują zaburzenia związane z sercem

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia w kończynach.

•    pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje bisoprolol.

•    pacjent przyjmuje werapamil lub diltiazem, leki stosowane w leczeniu chorób serca. Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane, patrz również "Stosowanie innych leków"

•    u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracające choroba skóry przebiegająca z łuszczeniem i suchą wysypką na skórze).

•    ma guz chromochłonny (guz nadnerczy). Przed przepisaniem bisoprololu lekarz będzie musiał zastosować odpowiednie leczenie.

•    pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy. Tabletki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

Skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki nie mogą być stosowane w tym samym czasie, podczas gdy inne leki wymagają wprowadzenia określonych zmian, np. dawki.

Nie należy stosować następujących leków z lekiem Ripit bez specjalnych konsultacji z lekarzem:

•    Leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem, takie jak: amlodypina, amiodaron, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypiny, flekainid, lidokaina, fenytoina, propafenon, metylodopa, moksonidyna, chinidyna, rylmenidyna, werapamil.

•    Leki na depresję np. imipramina, amitryptylina, moklobemid

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych np. fenotiazyny, takie jak lewomepromazyna

•    Leki stosowane do znieczulenia podczas operacji (patrz również "Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ripit")

•    Leki stosowane w leczeniu padaczki np. barbiturany, takie jak fenobarbital

•    Niektóre leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen)

•    Leki na astmę lub leki stosowane w przypadku zatkanego nosa

•    Leki stosowane w leczeniu niektórych chorób oczu takich jak jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej) lub stosowane do rozszerzenia źrenicy oka.

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu klinicznego (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina)

•    Meflochina, lek na malarię

Wszystkie te leki, tak jak bisoprolol mogą wpływać na ciśnienie krwi i (lub) czynność serca.

•    Ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń

•    Leki stosowane w leczeniu migreny lub silnego bólu głowy (pochodne ergotaminy).

Jest także szczególnie ważne, aby porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje:

•    insulinę lub inne leki przeciwcukrzycowe. Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi może się nasilać. Objawy małego stężenia glukozy we krwi mogą być zamaskowane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Ripit z jedzeniem i piciem

Lek Ripit może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować bisoprololu jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży. Ripit może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca dziecka. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki te mogą wywołać uczucie zmęczenia, senności lub zawrotów głowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość, że takie objawy mogą wystapić, szczególnie na początku leczenia, przy zmianie leku na inny oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Ripit

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ripit pacjent powinien przyjmować już inne leki stosowane w niewydolności serca, w tym inhibitory ACE, leki moczopędne i (ewentualnie) glikozydy naparstnicy.

Ripit należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lekarz poinformuje ile tabletek zażyć.

•    Należy przyjmować lek Ripit rano, przed, z lub po śniadaniu.

•    Tabletkę należy połknąć popijając odpowiednia ilością wody, nie żuć, ani nie rozkruszać. Dawka leku Ripit będzie stopniowo zwiększana do dawki, która jest odpowiednia dla pacjenta: Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zazwyczaj stosowana dawka to

1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

3,75 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do: 5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

7,5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

10 mg raz na dobę jako dawka podtrzymująca.

Maksymalna dawka: 10 mg raz na dobę.

Lekarz określi najbardziej odpowiednią dawkę w zależności od tolerancji pacjenta i działań niepożądanych.

Tętno i ciśnienie krwi będzie ściśle kontrolowane, podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas dostosowywania dawki leku Ripit.

Dzieci:

Lek Ripit nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Jeśli działanie leku Ripit jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia

Lek Ripit zwykle stosowany jest długotrwale.

Przyjmować tabletkę w następujący sposób:

1. Nie należy naciskać na tabletkę

Nie należy naciskać na kieszonkę, w której znajduje się tabletka

2. Należy oderwać kieszonkę z tabletką

Zgiąć blister i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej.

3. Oderwać folię

Oderwać pokrywającą folię, rozpoczynając od strony oznaczonej strzałką.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ripit

W razie przypadkowego zażycia większej dawki niż zalecona, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienie krwi, niedostateczna siła skurczu serca oraz małe stężenie glukozy we krwi (które może wywołać uczucie głodu, nasilone pocenie i kołatanie serca).

Pominięcie przyjęcia leku Ripit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zwykłą dawkę jak najszybciej, a następnego dnia powrócić do normalnego schematu stosowania.

Przerwanie przyjmowania leku Ripit

Leczenia lekiem Ripit nie należy nagle przerywać. W przypadku nagłego przerwania stosowania tego leku choroba może się nasilić. Dawkę bisoprololu należy stopniowo zmniejszać w ciągu kilku tygodni, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ripit może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Działania niepożądane mogą wystąpić z następującą częstością:

•    bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 osób

•    często: u 1 do 10 pacjentów na 100 osób

•    niezbyt często: u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób

•    rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 osób

•    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 osób

•    nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące działania niepożądane są ważne i wymagają natychmiastowego działania, jeśli wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Ripit i natychmiast udać do lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

Często wystepujące działania

•    Zaostrzenie niewydolności mięśnia sercowego, powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów.

Częstość nie ustalona

•    Zaostrzenie objawów zwężenia głównych naczyń krwionośnych w nogach, szczególnie na początku leczenia.

Zgłoszono również następujące działania niepożądane:

Bardzo często:

•    Wolne bicie serca.

Często:

•    Uczucie zmęczenia, osłabienie

•    Zawroty głowy

•    Bóle głowy

•    Wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach górnych i (lub) dolnych

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Nudności i wymioty.

•    Biegunka.

•    Zaparcia.

Niezbyt często:

•    Uczucie oszołomienia

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja.

•    Nieregularne bicie serca.

•    Trudności w oddychaniu u chorych na astmę lub przewlekłą chorobę płuc

•    Osłabienie mięśni, skurcze mięśni.

Rzadko:

•    Koszmary senne.

•    Omamy.

•    Zaburzenia słuchu.

•    Zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem.

•    Reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka).

•    Suchość spojówek oka spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych).

•    Zapalenie wątroby, wywołujące bóle brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu.

•    Zmniejszenie sprawności seksualnej (zaburzenia potencji)

•    Zmiany wyników badań krwi

•    Omdlenia

Bardzo rzadko:

•    Nasilenie łuszczycy - choroby skóry lub pojawienie się podobnej suchej, łuszczącej wysypki

•    Wypadanie włosów

•    Świąd i zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIPIT

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

[Pojemnik z HDPE zawierający 500 tabletek powlekanych]

Zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika z HDPE.

Nie stosować leku Ripit po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ripit

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg;

2,5 mg; 3,75mg; 5 mg; 7,5 mg lub 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ A), magnezu stearynian.

Otoczka: Hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400

Jak wygląda lek Ripit i co zawiera opakowanie

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” na jednej stronie i „1” po drugiej stronie.

Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „2” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „3” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „5” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „7” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „10” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit tabletki powlekane pakowane są w blistry PA/Aluminium/PVC/Papier/Poliester/Aluminium w tekturowym pudełku oraz w pojemniki z HDPE z zamknieciem z PP i srodkiem pochłaniajacym wilgoć w tekturowym pudełku.

Opakowania:

Opakowanie typu blister: 20, 28, 30, 50, 90, 100 tabletek powlekanych Butelka z HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Data zatwierdzenia ulotki 2012-02-03

BisoAuro

Charakterystyka Bisoauro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane

Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane

Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane

Ripit, 5 mg, tabletki powlekane

Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane

Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ripit, 1,25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada 1,06 mg bisoprololu.

Ripit, 2,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada 2,12 mg bisoprololu.

Ripit, 3,75 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 3,75 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada 3,18 mg bisoprololu.

Ripit, 5 mg:    Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada

4,24 mg bisoprololu.

Ripit, 7,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada 6,36 mg bisoprololu.

Ripit, 10 mg:    Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada

8,48 mg bisoprololu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” na jednej stronie i „1” po drugiej stronie.

Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” i linią podziału na jednej stronie i „2” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczony „ P” i linią podziału na jednej stronie i „3” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” i linią podziału na jednej stronie i „5” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” i linią podziału na jednej stronie i „7” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” i linia podziału na jednej stronie i „10” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i w razie konieczności glikozydami naparstnicy (Dodatkowe informacje - patrz punkt 5.1).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Tabletki bisoprololu należy przyjmować rano, Można je zażywać podczas posiłku. Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem.

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca

Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje inhibitor ACE (lub antagonistę receptora angiotensyny w przypadku nietolerancji inhibitorów ACE), lek beta-adrenolityczny, leki moczopędne i jeśli to wskazane glikozydy naparstnicy. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym (bez incydentów ostrej niewydolności serca).

Zaleca się, aby lekarz prowadzący był doświadczony w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Przejściowe nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardia mogą wystąpić w okresie ustalania dawki i później.

Etapy dostosowania dawki

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy dostosowania dawki.

Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki zgodnie z poniższym schematem:

1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

2.5    mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do: 3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

7.5    mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

W trakcie ustalania dawki zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów życiowych (tętno, ciśnienie krwi) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w ciągu pierwszego dnia terapii.

Modyfikacja leczenia

Jeśli maksymalna zalecana dawka nie jest dobrze tolerowana, można rozważyć jej stopniowe zmniejszanie.

W przypadku przejściowego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia, tętniczego, bradykardii należy ponownie rozważyć dawkę jednocześnie podawanych leków. Może być również konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozważenie jego odstawienia.

Należy zawsze rozważyć wznowienie podawania i (lub) zwiększenie dawki bisoprololu, gdy uzyska się stabilizację stanu pacjenta.

Jeśli rozważa się zakończenie leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, ponieważ nagłe odstawienie może doprowadzić do ostrego pogorszenia stanu pacjenta.

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem jest zwykle długotrwałe.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Brak danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Zwiększanie dawki u tych pacjentów wymaga szczególnej ostrożności.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Dzieci

Nie ma doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

4.3.    Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    z ostrą niewydolnością serca lub w podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca, jeżeli konieczne jest stosowanie dożylnych leków inotropowych;

-    we wstrząsie kardiogennym;

-    z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stymulatora serca);

-    z zespołem chorego węzła zatokowego;

-    z blokiem zatokowo-przedsionkowym;

-    z bradykardią objawową

-    z objawowym niedociśnieniem tętniczym

-    z ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

-    z ciężka postacią zarostowej miażdżycy tętnic obwodowych lub z ciężką postacią zespołu Raynauda;

-    z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (patrz 4.4);

-    w kwasicy metabolicznej;

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem musi być rozpoczynane od etapu dostosowania dawki (patrz punkt 4.2).

Szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, leczenia bisoprololem nie wolno przerywać w sposób nagły, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może to prowadzić do przejściowego zaostrzenia choroby serca (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności

Rozpoczynanie leczenia stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga regularnego monitorowania stanu pacjenta. Informacje na temat dawkowania i sposobu podawania, patrz punkt 4.2.

Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu bisoprololu w leczeniu niewydolności serca u pacjentów z następującymi chorobami i stanami:

-    cukrzyca insulinozależna (typ I)

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    kardiomiopatia restrykcyjna

-    wrodzona wada serca

-    istotna hemodynamicznie, organiczna wada    zastawki

-    zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Bisoprolol trzeba stosować ostrożnie u pacjentów:

-    z cukrzycą z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, gdyż mogą być maskowane objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca czy nasilone pocenie);

-    w trakcie ścisłej głodówki;

-    w trakcie leczenia odczulającego. Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Podanie adrenaliny nie zawsze daje oczekiwany efekt terapeutyczny;

-    z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;

-    z dławicą Prinzmetala;

-    z miażdżyca zarostową tętnic obwodowych (może dochodzić do nasilenia dolegliwości, zwłaszcza na początku leczenia).

U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie można zastosować leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nie wolno stosować bisoprololu bez uprzedniego zastosowania leku blokującego receptory alfa-adrenergiczne.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu blokada receptorów beta zmniejsza częstość występowania zaburzeń rytmu serca oraz niedokrwienia mięśnia sercowego w czasie indukcji i intubacji, a także w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się kontynuowanie blokady receptorów beta w okresie okołooperacyjnym. O stosowaniu beta-adrenolityku należy poinformować anestezjologa ze względu na potencjalne interakcje z innymi lekami, mogącymi wywołać bradyarytmie, osłabienie odruchowej tachykardii oraz zmniejszenie zdolności odruchowej do kompensacji utraty krwi. Jeśli przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi przed zabiegiem uważa się za konieczne, to należy je przeprowadzić stopniowo i zakończyć leczenie około 48 godzin przed znieczuleniem.

W astmie oskrzelowej lub w innych przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc, które mogą przebiegać objawowo, zaleca się podawać jednocześnie leki rozszerzające oskrzela. Sporadycznie u pacjentów z astmą może wystąpić zwiększony opór w drogach oddechowych, dlatego może zajść konieczność zwiększenia dawki beta-2 adrenomimetyków.

Rozpoczęciem leczenia bisoprololem wymaga regularnego monitorowania. Informacje na temat dawkowania i sposobu podawania, patrz punkt 4.2.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leczenie skojarzone przeciwwskazane

•    leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dizopyramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) - ze względu na możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i nasilenie ujemnego działania inotropowego;

•    antagoniści kanałów wapniowych z grupy werapamilu i, w mniejszym stopniu, z grupy diltiazemu, ze względu na ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu pacjentom otrzymującym leki beta-adrenolityczne może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowo-komorowego;

•    leki przeciwnadciśnieniowe o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna), ponieważ skojarzona terapia lekami o takim działaniu może doprowadzić do nasilenia niewydolności serca wskutek zmniejszenia aktywności współczulnej (zwolnienie czynności serca i zmniejszenie pojemności minutowej oraz rozszerzenie naczyń). Nagłe odstawienie tych leków, w szczególności przed zakończeniem blokady receptorów beta, może zwiększać ryzyko tzw. "nadciśnienia z odbicia".

Leczenie skojarzone wymagające ostrożności

•    Antagoniści kanału wapniowego typu dihydropirydyny (np. felodypina i amlodypina): Jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko niedociśnienia tętniczego, a ponadto nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór serca u pacjentów z niewydolnością serca.

•    Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) - ze względu na możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego;

•    Leki parasympatykomimetyczne, ponieważ jednoczesne stosowanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększyć ryzyko wystąpienia bradykardii;

•    Beta-adrenolityki stosowanymi miejscowo (np. krople do oczu stosowane w jaskrze), które mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu;

• Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, ze względu na nasilenie działania hipoglikemizującego; blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii;

•    Leki używane do znieczulenia ogólnego; mogą osłabiać odruchową tachykardię i zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia (patrz też punkt 4.4);

•    Glikozydy naparstnicy; mogą wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwolnienie tętna;

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); mogą osłabiać hipotensyjne działanie bisoprololu;

•    Beta-sympatykomimetykami (np. izoprenalina, dobutamina); jednoczesne podawanie z bisoprololem może osłabiać działanie obu stosowanych produktów.

•    Leki sympatykomimetyczne pobudzające zarówno adrenoreceptory alfa jak i beta (np. adrenalina, noradrenalina); podawanie równocześnie z bisoprololem może ujawniać ich działanie zwężające naczynia za pośrednictwem receptora alfa-adrenergicznego, które prowadzi do zwiększenia ciśnienia krwi i nasilenia objawów chromania przestankowego. Uważa się, że tego typu interakcje są bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania nieselektywnych beta-adrenolityków;

•    Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak i z innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienia krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny) może zwiększyć ryzyko niedociśnienia tętniczego.

Leczenie skojarzone do rozważenia:

Meflochina: zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii;

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B), które nasilają działanie hipotensyjne beta-adrenolityków, ale jednocześnie zwiększają ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Ryfampicyna: Nieznaczne skrócenie okresu półtrwania bisoprololu możliwe w wyniku indukcji wątrobowych enzymów metabolizujących lek. Zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6. Ciąża i laktacja

Ciąża:

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne bisoprolol może wpływać szkodliwie na ciążę i (lub) rozwój płodu lub noworodka. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub porodem przedwczesnym. U płodu lub noworodka bisoprolol może powodować działanie niepożądane (np. hipoglikemię lub bradykardię). Jeśli leczenie ciężarnej beta-adrenolitykami jest konieczne, zaleca się zastosowanie selektywnych betai-adrenolityków.

Nie zaleca się stosowania bisoprololu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie bisoprololem uznane zostało za niezbędne należy monitorować przepływ maciczno-łożyskowy oraz rozwój płodu. W razie szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu, należy rozważyć inne metody terapii. Noworodek musi pozostawać pod ścisła obserwacją. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują zazwyczaj w pierwszych trzech dobach życia.

Karmienie piersiaa:

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpieczeństwa dziecka narażonego na działanie bisoprololu. Zatem karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania bisoprololu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów. Jednakże, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy to rozważyć szczególnie na początku leczenia, po zmianie leku oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8.    Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane zaobserwowano podczas leczenia bisoprololem z następującą częstością:

bardzo często (>1/10) często (>1/100, <1/10) niezbyt często (>1/1000, <1/100) rzadko (>1/10 000, <1/1000) bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Bardzo często:    bradykardia.

Często:    nasilenie niewydolności serca

Niezbyt często:    zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększone stężenie triglicerydów, zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych (AlAT, AspAT)

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy, bóle głowy.

Rzadko:    omdlenia

Zaburzenia oka

Rzadko:    zmniejszone wydzielania łez (istotne, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko:    zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko:    zaburzenia słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub wywiadem wskazującym

na obturacyjną chorobę płuc.

Rzadko:    alergiczny zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka

Bardzo rzadko: Beta-adrenolityki mogą wywołać lub nasilać objawy łuszczycy lub wywoływać łuszczycopodobną wysypkę.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często:    osłabienie mięśni, kurcze mięśni.

Zaburzenia naczyniowe

Często:    uczucie zimna lub drętwienia kończyn, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    astenia, uczucie zmęczenia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    zapalenie wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko:    zaburzenia potencji

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    depresja, zaburzenia snu

Rzadko:    koszmary senne, omamy

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są:    bradykardia,

niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Doświadczenie dotyczące przedawkowania bisoprololu jest ograniczone, dotychczas zgłoszono kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. U pacjentów stwierdzano bradykardię i (lub) niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność wrażliwości na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu.

Na ogół, w przypadku przedawkowania, zaleca się przerwanie leczenia bisoprololem oraz podjęcie leczenia podtrzymującego i objawowego.

Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu innych beta-adrenolityków, w razie istnienia wymienionych klinicznych wskazań powinno się zastosować następujące środki.

Bradykardia: podać dożylnie atropinę. W przypadku braku odpowiedniej reakcji można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek wywierający dodatnie działanie chronotropowe. Niekiedy konieczne jest wprowadzenie drogą przezżylną stymulatora serca.

Niedociśnienie tętnicze: konieczne jest dożylne uzupełnienie płynów oraz leków wazopresyjnych. Pomocne może okazać się również dożylne zastosowanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia) - należy dokładnie monitorować pacjentów i leczyć dożylnymi wlewami izoprenaliny. W razie konieczności należy tymczasowo zastosować czasową stymulację serca.

Zaostrzenie niewydolności serca: podać dożylnie leki moczopędne, leki działające dodatnio inotropowo oraz rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

Hipoglikemia: należy dożylnie podać glukozę.

Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol prawie nie poddaje się dializie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki beta-adrenolityczne, selektywne.

Kod ATC: C 07AB07

Bisoprolol jest selektywnym betai-adrenolitykiem, pozbawionym wewnętrznego aktywności i działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów beta2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń oraz do receptorów beta2 związanych z regulacją metabolizmu. Dlatego, na ogół bisoprolol nie wpływa na opór oskrzelowy i procesy metaboliczne zależne od receptorów beta2. Jego selektywność względem receptorów betai-adrenergicznych utrzymuje się nawet po przekroczeniu dawek terapeutycznych.

Niewydolność serca, jako wskazanie do stosowania bisoprololu, oceniano w badaniu CIBIS II.

W badaniu wzięło udział łącznie 2647 pacjentów, z których 83% (n=2202) kwalifikowało się do klasy III według NYHA, a 17% (n=445) do klasy IV. Byli to pacjenci ze stabilną, objawową niewydolnością skurczową serca (frakcja wyrzutowa <35% w oparciu o badanie echokardiograficzne). Umieralność ogólna zmniejszyła się z 17,3% do 11,8% (względne zmniejszenie o 34%). Zaobserwowano zmniejszenie częstości nagłych zgonów (3,6% vs. 6,3%, względne zmniejszenie o 44%) oraz zmniejszenie liczby epizodów niewydolności serca, wymagających hospitalizacji (12% vs.17,6%, względne zmniejszenie o 36%). Ostatecznie wykazano znaczącą poprawę stanu czynnościowego według klasyfikacji NYHA. Podczas rozpoczynania leczenia bisoprololem i zwiększania jego dawki zdarzała się konieczność hospitalizacji z powodu bradykardii (0,53%), niedociśnienia tętniczego (0,23%) i ostrej dekompensacji (4,97%), ale ich częstość była nie większa niż w grupie placebo (0%, 0,3% i 6,74%). Liczba udarów mózgu prowadzących do zgonu lub inwalidztwa podczas całego okresu badania wynosiła 20 w grupie leczonej bisoprololem i 15 w grupie otrzymującej placebo.

W badaniu CIBIS III brało udział 1010 pacjentów w wieku >65 lat z łagodną do umiarkowanej, przewlekłą niewydolnością serca (klasa II lub III według NYHA) i frakcją wyrzutową lewej komory <35%, którzy nie byli uprzednio leczeni inhibitorami ACE, lekami beta-adrenolitycznymi lub antagonistami receptora angiotensyny. Po początkowym, 6-miesięcznym okresie leczenia bisoprololem lub enalaprylem, u pacjentów stosowano przez 6 do 24 miesięcy skojarzone leczenie bisoprololem z enalaprylem.

Stwierdzono zwiększoną skłonność do nasilenia przewlekłej niewydolności serca u pacjentów otrzymujących przez pierwszych 6 miesięcy bisoprolol. W analizie per protocol nie wykazano, aby leczenie bisoprololem podawanym w pierwszej fazie było gorsze w porównaniu z leczeniem enalaprylem, chociaż dla obydwu leków zastosowanych na początku leczenia niewydolności serca złożony punkt końcowy, jakim był zgon i hospitalizacja na koniec badania, występował ze zbliżoną częstością (32,4% w grupie otrzymującej na początku bisoprolol vs. 33,1% w grupie leczonej enalaprylem, w populacji per protocol). Badanie wykazuje, że bisoprolol może być również stosowany

u osób w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca o nasileniu łagodnym do umiarkowanego

Bisoprolol jest również stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej.

Doraźnie zastosowany bisoprolol u pacjentów z chorobą wieńcową bez przewlekłej niewydolności serca zwalnia czynność serca i zmniejsza objętość wyrzutową, zmniejszając tym samym pojemność minutową i zużycie tlenu. Podczas stosowania przewlekłego początkowo zwiększony opór obwodowy zmniejsza się.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym bisoprolol wchłania się niemal w całości (>90%) z przewodu pokarmowego. W około 30% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg mc., a całkowity klirens wynosi 15 l/h. Okres półtrwania w fazie eliminacji 10-12 godzin zapewnia 24-godzinną skuteczność podczas stosowania jednej dawki na dobę.

Bisoprolol jest usuwany z organizmu dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnych metabolitów, które następnie są wydalane przez nerki; pozostałe 50% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Ponieważ w takim samym stopniu bisoprolol eliminowany jest przez nerki i wątrobę, zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Farmakokinetyka u pacjentów ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca oraz z niewydolnością wątroby lub nerek nie była badana.

Kinetyka bisoprololu ma charakter liniowy i nie zależy od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są wyższe, a okres półtrwania wydłużony w porównaniu do zdrowych ochotników. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 64±21 ng/ml dla dawki dobowej 10 mg, a okres półtrwania wynosi 17±5 godzin

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności lub działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Tak jak w przypadku innych P-adrenolityków, bisoprolol stosowany w dużych dawkach wykazał szkodliwe działanie u ciężarnej samicy (zmniejszone przyjmowanie pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz na zarodek i płód (zwiększona częstość resorpcji plodu, zmniejszona masa urodzeniowa potomstwa, opóźniony rozwój fizyczny), jednak nie wykazał działania teratogennego.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (Typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania (pojemnik z HDPE zawierający 500 tabletek)- 6 miesięcy

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Ripit tabletki powlekane są pakowane w blistry PA/Aluminium/PVC/Papier/Poliester/Aluminium w tekturowym pudełku oraz w pojemniki z HDPE z zamknieciem z PP i srodkiem pochłaniajacym wilgoć w tekturowym pudełku.

Opakowania:

Blister: 20, 28, 30, 50, 90, 100 tabletek powlekanych.

Butelka z HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19688, 19689, 19690, 19691, 19692, 19693

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-02-03

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-02-03

2014-01-17

BisoAuro