Imeds.pl

Bisoauro 3,75 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane Ripit, 5 mg, tabletki powlekane Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

(Bisoprololi fumaras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ripit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ripit

3.    Jak przyjmować lek Ripit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ripit

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIPIT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ripit zawiera bisoprololu fumaran, który należy do grupy produktów leczniczych, które są znane jako beta-adrenolityki.

Ripit jest stosowany w leczeniu:

•    stabilnej niewydolnością serca. Bisoprolol stosowany jest jako dodatkowe leczenie do

innych leków na niewydolność serca.

Niewydolność serca występuje, gdy mięsień sercowy jest za słaby, by odpowiednio pompować krew w układzie krążenia. To powoduje duszność i obrzęki. Bisoprolol spowalnia akcję serca i sprawia, że serce bardziej wydajnie pompuje krew.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIPIT Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Ripit

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisoprololu fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ripit.

•    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub ciężką przewlekłą chorobę płuc;

•    jeśli u pacjenta występuje wolna lub nieregularna czynność serca. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

•    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi.

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg).

•    jeśli u pacjenta niewydolność serca nagle się nasiliła i (lub) wymaga leczenia szpitalnego.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną - stan, w którym w organizmie występuje nagromadzenie kwasów. Lekarz udzieli informacji na ten temat.

•    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, rzadko występujący guz nadnerczy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultowac się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ripit

Przed zażyciem leku Ripit należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą chorobę płuc

•    u pacjenta występuje cukrzyca. Tabletki bisoprololu mogą maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi.

•    pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych.

•    pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może nasilać ten stan lub utrudnić jego leczenie.

•    występują zaburzenia związane z sercem

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia w kończynach.

•    pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje bisoprolol.

•    pacjent przyjmuje werapamil lub diltiazem, leki stosowane w leczeniu chorób serca. Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane, patrz również "Stosowanie innych leków"

•    u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracające choroba skóry przebiegająca z łuszczeniem i suchą wysypką na skórze).

•    ma guz chromochłonny (guz nadnerczy). Przed przepisaniem bisoprololu lekarz będzie musiał zastosować odpowiednie leczenie.

•    pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy. Tabletki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

Skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki nie mogą być stosowane w tym samym czasie, podczas gdy inne leki wymagają wprowadzenia określonych zmian, np. dawki.

Nie należy stosować następujących leków z lekiem Ripit bez specjalnych konsultacji z lekarzem:

•    Leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem, takie jak: amlodypina, amiodaron, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypiny, flekainid, lidokaina, fenytoina, propafenon, metylodopa, moksonidyna, chinidyna, rylmenidyna, werapamil.

•    Leki na depresję np. imipramina, amitryptylina, moklobemid

•    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych np. fenotiazyny, takie jak lewomepromazyna

•    Leki stosowane do znieczulenia podczas operacji (patrz również "Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ripit")

•    Leki stosowane w leczeniu padaczki np. barbiturany, takie jak fenobarbital

•    Niektóre leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen)

•    Leki na astmę lub leki stosowane w przypadku zatkanego nosa

•    Leki stosowane w leczeniu niektórych chorób oczu takich jak jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej) lub stosowane do rozszerzenia źrenicy oka.

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu klinicznego (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina)

•    Meflochina, lek na malarię

Wszystkie te leki, tak jak bisoprolol mogą wpływać na ciśnienie krwi i (lub) czynność serca.

•    Ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń

•    Leki stosowane w leczeniu migreny lub silnego bólu głowy (pochodne ergotaminy).

Jest także szczególnie ważne, aby porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje:

•    insulinę lub inne leki przeciwcukrzycowe. Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi może się nasilać. Objawy małego stężenia glukozy we krwi mogą być zamaskowane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Ripit z jedzeniem i piciem

Lek Ripit może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować bisoprololu jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży. Ripit może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca dziecka. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki te mogą wywołać uczucie zmęczenia, senności lub zawrotów głowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość, że takie objawy mogą wystapić, szczególnie na początku leczenia, przy zmianie leku na inny oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Ripit

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ripit pacjent powinien przyjmować już inne leki stosowane w niewydolności serca, w tym inhibitory ACE, leki moczopędne i (ewentualnie) glikozydy naparstnicy.

Ripit należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lekarz poinformuje ile tabletek zażyć.

•    Należy przyjmować lek Ripit rano, przed, z lub po śniadaniu.

•    Tabletkę należy połknąć popijając odpowiednia ilością wody, nie żuć, ani nie rozkruszać. Dawka leku Ripit będzie stopniowo zwiększana do dawki, która jest odpowiednia dla pacjenta: Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zazwyczaj stosowana dawka to

1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

3,75 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do: 5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

7,5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie. Jeśli jest dobrze tolerowana, dawkę można zwiększyć do:

10 mg raz na dobę jako dawka podtrzymująca.

Maksymalna dawka: 10 mg raz na dobę.

Lekarz określi najbardziej odpowiednią dawkę w zależności od tolerancji pacjenta i działań niepożądanych.

Tętno i ciśnienie krwi będzie ściśle kontrolowane, podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas dostosowywania dawki leku Ripit.

Dzieci:

Lek Ripit nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Jeśli działanie leku Ripit jest zbyt mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia

Lek Ripit zwykle stosowany jest długotrwale.

Przyjmować tabletkę w następujący sposób:

1. Nie należy naciskać na tabletkę

Nie należy naciskać na kieszonkę, w której znajduje się tabletka

2. Należy oderwać kieszonkę z tabletką

Zgiąć blister i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej.

3. Oderwać folię

Oderwać pokrywającą folię, rozpoczynając od strony oznaczonej strzałką.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ripit

W razie przypadkowego zażycia większej dawki niż zalecona, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienie krwi, niedostateczna siła skurczu serca oraz małe stężenie glukozy we krwi (które może wywołać uczucie głodu, nasilone pocenie i kołatanie serca).

Pominięcie przyjęcia leku Ripit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zwykłą dawkę jak najszybciej, a następnego dnia powrócić do normalnego schematu stosowania.

Przerwanie przyjmowania leku Ripit

Leczenia lekiem Ripit nie należy nagle przerywać. W przypadku nagłego przerwania stosowania tego leku choroba może się nasilić. Dawkę bisoprololu należy stopniowo zmniejszać w ciągu kilku tygodni, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ripit może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Działania niepożądane mogą wystąpić z następującą częstością:

•    bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 osób

•    często: u 1 do 10 pacjentów na 100 osób

•    niezbyt często: u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób

•    rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 osób

•    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 osób

•    nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące działania niepożądane są ważne i wymagają natychmiastowego działania, jeśli wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Ripit i natychmiast udać do lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

Często występujące działania

•    Zaostrzenie niewydolności mięśnia sercowego, powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów.

Częstość nie ustalona

•    Zaostrzenie objawów zwężenia głównych naczyń krwionośnych w nogach, szczególnie na początku leczenia.

Zgłoszono również następujące działania niepożądane:

Bardzo często:

•    Wolne bicie serca.

Często:

•    Uczucie zmęczenia, osłabienie

•    Zawroty głowy

•    Bóle głowy

•    Wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach górnych i (lub) dolnych

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Nudności i wymioty.

•    Biegunka.

•    Zaparcia.

Niezbyt często:

•    Uczucie oszołomienia

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja.

•    Nieregularne bicie serca.

•    Trudności w oddychaniu u chorych na astmę lub przewlekłą chorobę płuc

•    Osłabienie mięśni, skurcze mięśni.

Rzadko:

•    Koszmary senne.

•    Omamy.

•    Zaburzenia słuchu.

•    Zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem.

•    Reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka).

•    Suchość spojówek oka spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych).

•    Zapalenie wątroby, wywołujące bóle brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu.

•    Zmniejszenie sprawności seksualnej (zaburzenia potencji)

•    Zmiany wyników badań krwi

•    Omdlenia

Bardzo rzadko:

•    Nasilenie łuszczycy - choroby skóry lub pojawienie się podobnej suchej, łuszczącej wysypki

•    Wypadanie włosów

•    Świąd i zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIPIT

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

[Pojemnik z HDPE zawierający 500 tabletek powlekanych]

Zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu pojemnika z HDPE.

Nie stosować leku Ripit po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ripit

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg;

2,5 mg; 3,75mg; 5 mg; 7,5 mg lub 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ A), magnezu stearynian.

Otoczka: Hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400

Jak wygląda lek Ripit i co zawiera opakowanie

Ripit, 1,25 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym „P” na jednej stronie i „1” po drugiej stronie.

Ripit, 2,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „2” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 3,75 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „3” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „5” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 7,5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „7” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit, 10 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane z wytłoczonym P” i linią podziału na jednej stronie i „10” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ripit tabletki powlekane pakowane są w blistry PA/Aluminium/PVC/Papier/Poliester/Aluminium w tekturowym pudełku oraz w pojemniki z HDPE z zamknieciem z PP i srodkiem pochłaniajacym wilgoć w tekturowym pudełku.

Opakowania:

Opakowanie typu blister: 20, 28, 30, 50, 90, 100 tabletek powlekanych Butelka z HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Data zatwierdzenia ulotki 2012-02-03