+ iMeds.pl

Bisogamma 5 5 mgUlotka Bisogamma 5

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bisogamma 5, 5 mg, tabletki powlekane Bisogamma 10, 10 mg, tabletki powlekane

(Bisoprololi fumaras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bisogamma 5;10 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisogamma 5;10

3.    Jak stosować lek Bisogamma 5;10

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bisogamma 5 ;10

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK Bisogamma 5;10 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bisoprolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te zapobiegają nadmiernej aktywności mięśnia sercowego, co przyczynia się do jego rozluźnienia i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Bisoprolol może być stosowany w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej wywołanego niedrożnością tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w krew) lub nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia krwi).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Bisogamma 5;10 Kiedy nie stosować leku Bisogamma 5;10:

-    jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek ciężka astma lub ciężki świst oddechowy, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia oddychania,

-    jeśli pacjent przyjmuje floktafeninę, lek stosowany w przypadku bólu i zapalenia stawów lub sultopryd, stosowany w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych (patrz również „Stosowanie leku Bisogamma 5;10 z innymi lekami”),

-    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi,

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, zblednięcie lub zasinienie palców rąk i stóp),

-    jeśli u pacjenta występuje alergia na którykolwiek ze składników leku (patrz część „Inne informacje”, w której znajduje się wykaz składników leku),

-    jeśli u pacjenta występują pewne poważne zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia, czy inne zaburzenia przewodzenia w sercu),

-    jeśli u pacjenta aktualnie stwierdzono niewydolność serca albo nasilenie niewydolności serca lub jeśli pacjent przyjmuje dożylnie (kroplówka) leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego wywołanego ostrą niewydolnością serca,

-    jeśli u pacjenta występuje kwasica metaboliczna, czyli nagromadzenie w organizmie nadmiaru kwasów. Lekarz może udzielić porady w tej kwestii,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz gruczołów nadnerczowych określany phaeochromocytoma.

W razie wątpliwości związanych z wymienionymi problemami należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bisogamma 5;10:

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi (w przypadku cukrzycy). Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;

-    u pacjentów z istniejącą lub przebytą łuszczycą (nawracająca choroba skóry objawiająca się jej łuszczeniem, suchością i wysypką);

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergii). Bisoprolol może powodować nasilenie nadwrażliwości na substancje alergizujące i zaostrzenie reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach podanie adrenaliny (hormonu rdzenia nadnerczy stosowanego czasami w leczeniu reakcji nadwrażliwości) nie zawsze może przynieść oczekiwany efekt. Konieczne może być podanie większej dawki adrenaliny (epinefryny);

- u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma), który powoduje wytwarzanie zbyt dużej ilości adrenaliny;

- u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy nadczynności tarczycy;

-    jeśli u pacjenta występuje świst oddechowy lub problemy z oddychaniem (astma);

-    jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych;

-    u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca lub wolną czynnością serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia);

-    u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala, czyli rodzajem bólu w klatce piersiowej wywoływanego przez skurcz tętnic wieńcowych zaopatrujących mięsień sercowy w krew;

-    u pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach: dłoniach i stopach;

-    u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca;

-    w przypadku zgłoszenia się na wizytę do lekarza, przyjęcia do szpitala lub wizyty u dentysty w celu wykonania zabiegu z zastosowaniem środków znieczulających, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach.

Preparat zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych u sportowców.

Stosowanie leku Bisogamma 5;10 z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu wymienionych poniżej

leków, ponieważ bisoprolol może wpływać na ich działanie:

• leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego lub w chorobach serca, takie jak: amlodypina, amiodaron, beprydyl, klonidyna, diltiazem, dyzopiramid, digoksyna, dobutamina, guanfacyna, izoprenalina, digoksyna, metylodopa, moksonidyna, nifedypina, chinidyna, rylmenidyna, takryna, werapamil i inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne;

•    leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak sultopryd (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Bisogamma 5; 10”), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy i barbiturany;

•    leki do znieczulenia ogólnego stosowane podczas zabiegów chirurgicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych;

•    leki przeciwzapalne znane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), takie jak floktafenina (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Bisogamma 5; 10”);

•    leki:

przeciwnowotworowe tj. amifostyna, przeciwmalaryczne tj. meflochina oraz przeciwmigrenowe tj. ergotamina;

•    leki przeciwcukrzycowe;

•    lek zwiotczający mięśnie - baklofen;

•    leki stosowane w astmie, niedrożności nosa czy pewnych schorzeniach oka, takich jak jaskra (podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego) czy rozszerzenie źrenicy;

•    kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów. Wszystkie wymienione leki mogą wpływać na ciśnienie tętnicze krwi i (lub) czynność serca.

W przypadku stosowania jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi bisoprolol może wpływać na stężenie cukru we krwi.

Przyjmowanie leku Bisogamma 5;10 z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Lek należy połykać w całości popijając wodą.

Bisoprolol może wywoływać zawroty głowy i uczucie ”pustki w głowie”, które mogą nasilić się po spożyciu alkoholu. W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Bisoprolol może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) nienarodzone dziecko. Istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia, zmniejszenia stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia częstości serca u dziecka. Rozwój dziecka może również zostać zakłócony. Z tego powodu u kobiet w ciąży nie należy stosować leku Bisogamma 5;10.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do pokarmu kobiecego, dlatego nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania lub jednoczesnego spożywania alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Bisogamma 5;10

-    Lek Bisogamma 5;10 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

-    Lekarz określi właściwą dawkę leku. Zwykle leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki (5 mg). Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg na dobę, natomiast maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Bisogamma 5;10

W razie przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został zażyty.

Objawy przedawkowania leku to: zawroty głowy, uczucie „pustki w głowie”, zmęczenie, duszność i (lub) świst oddechowy. Może także dojść do zwolnienia czynności serca, obniżenia ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (co może objawiać się uczuciem głodu, poceniem się i kołataniem serca).

Pominięcie zażycia leku Bisogamma 5;10

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć tabletkę w ciągu kolejnych 12 godzin. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bisogamma 5;10

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Bisogamma 5;10, zwłaszcza u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale mięśnia sercowego. W przypadku nagłego odstawienia bisoprololu stan pacjenta może ulec pogorszeniu lub może dojść do ponownego podwyższenia ciśnienia tętniczego. Lek należy odstawiać stopniowo, w ciągu jednego lub dwóch tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Bisogamma 5;10 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych. W takim przypadku należy poinformować lekarza.

Częste (występujące u więcej niż 1 na 100 osób, ale u mniej niż 1 na 10 osób):

-    zmęczenie, wyczerpanie

-    zawroty głowy

-    bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia; przeważnie łagodne i często przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni)

-    uczucie oziębienia lub drętwienia kończyn (palców dłoni lub stóp, uszu i nosa); częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia

-    nudności, wymioty

-    biegunka

-    ból brzucha

-    zaparcia.

Niezbyt częste (występujące u więcej niż 1 na 1000 osób, ale u mniej niż 1 na 100 osób):

-    zawroty głowy, szczególnie przy nagłym wstawaniu (niedociśnienie ortostatyczne)

-    zaburzenia snu

-    depresja

-    wolna lub nieregularna czynność serca

-    nasilenie niewydolności serca

-    u pacjentów z astmą lub problemami z oddychaniem w wywiadzie mogą pojawić się zaburzenia oddychania

-    osłabienie i kurcze mięśni, bóle stawów.

Rzadkie (występujące u więcej niż 1 na 10 000 osób, ale u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    koszmary senne

-    omamy

-    zaburzenia słuchu

-    zapalenie błony śluzowej nosa z katarem i podrażnieniem

-    reakcje alergiczne (świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka)

-    suchość spojówek oczu w wyniku zmniejszenia wydzielania łez (bardzo dokuczliwa u osób noszących soczewki kontaktowe)

-    zapalenie wątroby z bólem brzucha, utratą apetytu, a czasami z żółtaczką (zażółcenie twardówek oczu i skóry, ciemna barwa moczu)

-    zmniejszenie stężenia cukru we krwi mogące spowodować osłabienie, pocenie się i drżenie

-    osłabienie czynności seksualnych (zaburzenia potencji).

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    lek może spowodować nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki i łysienie

-    świąd lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Bisogamma 5;10

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku, jeśli widoczne są zmiany zabarwienia tabletek lub jakiekolwiek inne oznaki zepsucia -lek należy zwrócić do apteki i poradzić się farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bisogamma 5;10

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Bisogamma 5: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu. Bisogamma 10: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

Inne składniki leku to: Bisogamma 5

Rdzeń tabletki

Krospowidon

Skrobia żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Żelaza (III) tlenek żółty (E 172) Hypromeloza


Bisogamma 10

Rdzeń tabletki

Krospowidon

Skrobia żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka

Makrogol 6000

Polisorbat 20

Tytanu dwutlenek (E 171)

Wapnia węglan (E170)

Talk

Żelaza (III) tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 5 Hypromeloza 50


Jak wygląda lek Bisogamma 5;10 i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: 30, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

Wytwórcy

Bisogamma 5

Artesan Pharma GmbH & Co. KG Wendlandstr. 1 29439 Lüchow Niemcy


Bisogamma 10 Mauermann Arzneimittel KG Heinrich-Knote-Str. 2 82343 Pöcking Niemcy

lub

Generosan GmbH Calwer Straße 7 71034 Böblingen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Bisogamma 5

Charakterystyka Bisogamma 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisogamma 5, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki są przeznaczone do stosowania doustnego.

Dawkę należy ustalać indywidualnie. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki. U niektórych pacjentów, dawka 5 mg na dobę może być wystarczająca. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę z maksymalną zalecaną dawką dobową wynoszącą 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dawka nie może być większa niż 10 mg na dobę. Dawkę dobową można ostatecznie podać w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawki, jednakże zalecane jest uważne monitorowanie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowywania dawki. Zaleca się rozpoczynać leczenie od najmniejszej możliwej dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku w tych grupach wiekowych, nie zaleca się stosowania preparatu.

Przerwanie leczenia

Leczenia nie należy przerywać nagle (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Dawkę należy zmniejszać powoli, o połowę na tydzień.

4.3. Przeciwwskazania

•    ostra niewydolność serca lub stany niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim;

•    wstrząs kardiogcnny;

•    blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez wszczepionego rozrusznika serca);

•    zespół chorego węzła zatokowego;

•    blok zatokowo-przedsionkowy;

•    bradykardia poniżej 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia;

•    niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe krwi poniżej 100 mm Hg);

•    ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc;

•    późne stadia choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespól Raynauda;

•    kwasica metaboliczna;

•    nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    nie leczony guz chromochłonny nadnerczy (patrz punkt 4.4.);

•    jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu (patrz także punkt 4.5.).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niektóre leki zawierające bisoprolol są stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Stosowanie beta-adrenolityków w tym wskazaniu wymaga dużej ostrożności i powinno być rozpoczynane od bardzo dokładnego, stopniowego zwiększania dawki. Nie jest to możliwe za pomocą tego leku. W związku z tym preparatu nie należy stosować w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z amiodaronem z powodu możliwości wystąpienia samoistnych skurczów i zaburzeń przewodzenia (hamowanie kompensacyjnej reakcji wspólczulnej).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania bisoprololu i antagonistów wapnia typu werapamilu i dilitiazemu oraz preparatów przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (patrz także punkt

4.5. ).

Produkt Bisogamma 5 należy uważnie stosować w przypadku:

•    skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, obturacyjna choroba dróg oddechowych): w przypadku astmy oskrzelowej lub innych przebiegających objawowo przewlekłych obturacyjnych chorób dróg oddechowych należy jednocześnie stosować leczenie rozszerzające oskrzela. Sporadycznie, u pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporu oddechowego, dlatego należy zwiększyć dawkę ß2 -adrenomimetyków. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie badań czynnościowych układu oddechowego,

•    jednoczesnego stosowania leków cholinomimetycznych (w tym takryny) - może wydłużyć się czas przewodzenia przcdsionkowo-komorowego i (lub) nasilić bradykardia (patrz punkt 4.5.),

•    jednoczesnego stosowania preparatów znieczulających - osłabienie tachykardii odruchowej i zwiększenie ryzyka niedociśnienia tętniczego (patrz także punkt 4.5.). Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca podczas indukcji znieczulenia i intubacji. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu przez pacjenta bisoprololu,

•    preparatów kontrastujących zawierających jod - leki beta-adrenolityczne mogą utrudniać wyrównawcze reakcje sercowo-naczyniowe spowodowane niedociśnieniem lub wstrząsem wywołanym kontrastującymi preparatami zawierającymi jod,

•    cukrzycy ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; objawy hipoglikemii mogą być maskowane. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi w trakcie leczenia bisoprololem,

•    nadczynności tarczycy, objawy adrenergiczne mogą być maskowane,

•    głodówki,

•    trwającego leczenia odczulającego, tak jak inne leki beta-adrenolityczne bisoprolol może zwiększyć zarówno wrażliwość na alergeny jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Zastosowanie adrenaliny nie zawsze przynosi pożądany efekt terapeutyczny. Może wystąpić konieczność zastosowania większych dawek epinefryny (adrenaliny),

•    bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego stopnia,

•    dławicy piersiowej typu Prinzmetala - leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicowych u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala. Stosowanie wybiórczych |3|- beta-adrenolityków jest możliwe w łagodnej postaci choroby i tylko w przypadku jednoczesnego podawania leków rozszerzających naczynia krwionośne,

•    zaburzeń krążenia obwodowego, takich jak objaw Raynauda i chromanie przestankowe; szczególnie na początku leczenia może wystąpić nasilenie objawów,

•    pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.3.), bisoprololu nie wolno stosować bez wcześniejszego zastosowania leków blokujących receptory alfa-adrenergiczne,

•    łuszczycy lub łuszczycy w wywiadzie - bisoprolol może być zastosowany po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Na początku leczenia bisoprololem konieczne jest regularne monitorowanie pacjentów, zwłaszcza tych w podeszłym wieku. Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nagłe przerwanie leczenia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca jest związane z ryzykiem zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu. Więcej informacji - patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

Preparat zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania:

•    floktafenina: leki beta-adrenolityczne mogą utrudniać wyrównawcze reakcje sercowo-naczyniowe spowodowane niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem wywołanym stosowaniem floktafeniny,

•    sultopryd: nie należy stosować bisoprololu z sultoprydem, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Leki nie zalecane do iednoczesneuo stosowania:

•    antagoniści wapnia (werapamil, diltiazem, beprydyl) mają niekorzystny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz ciśnienie tętnicze krwi (patrz także punkt 4.4.),

• klonidyna i inne leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, np. metyldopa, guanfacyna, moksonidyna, rylmenidyna: zwiększone ryzyko nadciśnienia „z odbicia" oraz nasilenie działania zwalniającego czynność serca i przewodzenie przedsionkowo-komorowe, włącznie z pogorszeniem niewydolności serca,

• inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania hipotensyjnego leków beta-adrenolitycznych, ale także ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Leczenie skojarzone, które należy stosować ostrożnie:

•    leki przeciwarytmiczne klasy 1 (np. dyzopiramid, chinidyna): może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz może nasilać się ujemne działanie inotropowe (wymagana jest ścisła kontrola stanu klinicznego i zapisu EKG),

•    leki przeciwarytmiczne klasy 111 (np. amiodaron): może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowego (patrz punkt 4.4.),

•    antagoniści wapnia (pochodne dihydropirydyny): zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. U pacjentów z utajoną niewydolnością serca jednoczesne stosowanie z lekami beta-adrenolitycznymi może doprowadzić do niewydolności serca,

•    leki cholinomimetyczne (w tym takryna): może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i (lub) nasilić bradykardia,

•    inne leki beta-adrcnolityczne, w tym stosowane w kroplach do oczu: mogą nasilać działanie,

•    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe:    nasilenie działania hipoglikemizującego.

Zablokowanie receptora beta-adrenergicznego może maskować objawy hipoglikcmii,

•    glikozydy naparstnicy:    zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia

przedsionkowo-komorowego,

•    środki znieczulające: osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka niedociśnienia tętniczego (więcej informacji, patrz punkt 4.4.),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): ostabienie działania przeciwnadciśnieniowego (hamowanie syntezy prostaglandyn o działaniu naczyniorozszerzającym przez NLPZ oraz retencja sodu i wody powodowana przez NLPZ pochodne pirazolonu),

•    pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego,

•    leki bcta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina): w skojarzeniu z bisoprololem następuje wzajemne osłabienie działania,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny oraz inne leki przeciwnadciśnieniowe: nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi,

•    baklofen: nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego,

•    amifostyna: nasilenie działania hipotensyjnego.

Jednoczesne stosowanie, które należy rozważyć:

•    meflochina: zwiększenie ryzyka wystąpienia bradykardii,

•    kortykosteroidy: osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego z powodu retencji wody i sodu.

4.6. Ciąża i laktacja

Ciąża

Bisoprolol wykazuje działanie farmakologiczne mogące mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/ noworodka. Leki bcta-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może powodować zahamowanie wzrostu płodu, śmierć wewnątrzmaciczną, poronienie lub przedwczesny poród. U płodu lub noworodka mogą wystąpić objawy niepożądane (np. hipoglikemia, bradykardia). W razie konieczności leczenia lekami beta-adrenolitycznymi należy stosować wybiórcze leki ßi-adrenolityczne.

Bisoprololu nie należy stosować w ciąży bez zdecydowanej konieczności. W przypadku konieczności leczenia bisoprololem należy monitorować maciczno-tożyskowy przepływ krwi i wzrost płodu. W przypadku szkodliwego wpływu na ciążę lub płód należy rozważyć inne leczenie. Niezbędna jest ścisła obserwacja noworodka. Działań niepożądanych tj. hipoglikemii i bradykardii należy spodziewać się w ciągu pierwszych trzech dni życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do pokarmu kobiecego. W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W badaniach z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże, ze względu na indywidualne reakcje pacjentów, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona. Działania takie występują zwykle na początku leczenia, w przypadku modyfikacji leczenia lub jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8. Działania niepożądane

Zgłaszane działania niepożądane wynikają głównie z właściwości farmakologicznych leków beta-adrenolitycznych.

Częstość występowania poniższych działań niepożądanych, obserwowanych podczas leczenia bisoprololem, określono w następujący sposób:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


> 1/10;

>1/100 do <1/10;

>    1/1000 do < 1/100;

>    1/10000 do < 1/1000;

<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zmęczenie, wyczerpanie, zawroty głowy, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia, zazwyczaj łagodne i przeważnie ustępujące po 1-2 tygodniach leczenia).

Zaburzenia naczyniowe

Często: uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn, choroba Raynauda, nasilenie chromania przestankowego.

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i zaparcia.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja. Rzadko: koszmary senne, omamy.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: bradykardia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (zwolnienie przewodzenia przedsionkowo- komorowego lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego), nasilenie niewydolności serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astma oskrzelową lub z obturacyjnymi chorobami płuc w wywiadzie.

Zaburzenia mięśniowo-szkielctowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: osłabienie mięśni i skurcze mięśni, zaburzenia dotyczące stawów.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka).

Bardzo rzadko: leki beta-adrenolityczne mogą powodować lub nasilać łuszczycę lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną, łysienie.

Zaburzenia oka

Rzadko: zmniejszenie wydzielania lez (należy uwzględnić u pacjentów noszących soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (A1AT, AspAT), zapalenie wątroby.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie stężenia trójglicerydów, hipoglikemia.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, wystąpienie przeciwciał przeciwjądrowych, wyjątkowo z objawami klinicznymi podobnymi do objawów tocznia, ustępującymi po zakończeniu leczenia.

4.9. Przedawkowanie

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania bisoprololu są: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia.

W przypadku przedawkowania, należy przerwać podawanie bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. W celu zmniejszenia wchłaniania bisoprololu z przewodu pokarmowego można wykonać płukanie żołądka, podać substancje adsorbujące (np. węgiel aktywowany) i leki przeczyszczające (np. siarczan sodu). Należy monitorować czynność układu oddechowego i w razie konieczności zastosować wspomaganie czynności oddechowej.

Należy przeciwdziałać skurczowi oskrzeli podając leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina lub P2-sympatykomimetyki.

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego należy leczyć objawowo: w przypadku wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego (drugiego lub trzeciego stopnia) należy uważnie monitorować pacjenta i podać izoprenalinę we wlewie dożylnym lub zastosować stymulator serca. Bradykardię należy leczyć dożylnie podawaną atropiną (lub M-metylo-alropiną). Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi lub wstrząs należy leczyć uzupełniając objętość krwi krążącej i podając leki zwężające naczynia. Hipoglikemię należy leczyć podając dożylnie roztwór glukozy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki bloku jące receptory beta- adrenergiczne, wybiórcze.

ATC: C07AB07

Bisoprolol jest silnym, wysoce wybiórczym lekiem blokującym receptory ß,-adrenergiczne, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych mechanizm działania w nadciśnieniu tętniczym jest niejasny. Jednakże wiadomo, że bisoprolol znacząco zmniejsza aktywność reninową osocza.

U pacjentów z dławicą piersiową, blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza częstość skurczów serca i dlatego zmniejsza się zapotrzebowanie na tlen.

Bisoprolol, podobnie jak propranolol, wywołuje miejscowe działanie znieczulające.

5.2. Właściwości farmakokinctyczne

Bisoprolol jest wchłaniany prawie w całości z przewodu pokarmowego. Biorąc pod uwagę niewielki efekt pierwszego przejścia przez wątrobę jego biodostępność jest duża i wynosi około 90%. W 30% wiąże się z białkami osocza krwi. Objętość dystrybucji wynosi 3,5 1/kg, a klirens całkowity około 15 1/godzinę.

Osoczowy okres półtrwania w fazie eliminacji (10 - 12 godzin) zapewnia 24 godzinne działanie po podaniu jeden raz na dobę. Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnych metabolitów, które są wydalane przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Ponieważ wydalanie odbywa się w takim samym stopniu przez wątrobę, jak i w nerkach, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek nic ma konieczności dostosowania dawkowania.

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i niezależna od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenie bisoprololu w osoczu krwi jest większe, a okres półtrwania dłuższy w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 64±21 ng/ml po podaniu 10 mg na dobę, a okres półtrwania wynosi 17±5 godzin.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazały specjalnego ryzyka dla ludzi w standardowych badaniach oceniających bezpieczeństwo farmakologiczne, toksyczność po podaniu dawek wielokrotnych, genotoksyczność i potencjalne działanie rakotwórcze. Podobnie do innych leków beta-adrenolitycznych, bisoprolol podawany w dużych dawkach powodował u ciężarnych samic działania toksyczne (zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz działania toksyczne u zarodka i płodu (zwiększenie częstości wchłaniania się płodu, zmniejszenie masy urodzeniowej, opóźnienie rozwoju fizycznego), ale nie wykazywał działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Krospowidon

Skrobia żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Żelaza (111) tlenek żółty (E 172) Hypromeloza

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

3 kita

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister A1/PVC/PVDC zawierający 10 tabletek powlekanych w lekturowym pudelku. Opakowania zawierają 30, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wórwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Boblingcn Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11633

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004/23.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANU TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011 '06' o 3

8

Bisogamma 5