Imeds.pl

Bisoprolol Aurobindo 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bisoprolol AUROBINDO, 10 mg, tabletki powlekane

(Bisoprololi fumaras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bisoprolol AUROBINDO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bisoprolol AUROBINDO

3.    Jak przyjmować Bisoprolol AUROBINDO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bisoprolol AUROBINDO

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BISOPROLOL AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bisoprolol AUROBINDO należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością.

Bisoprolol może być stosowany w leczeniu dławicy piersiowej (bóle w klatce piersiowej spowodowane blokadą tętnic, które zaopatrują mięsień sercowy) lub nadciśnienia tętniczego (wysokie ciśnienie krwi).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU BISOPROLOL AUROBINDO

Kiedy NIE przyjmować leku Bisoprolol AUROBINDO:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisoprololu fumaran lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Bisoprolol AUROBINDO.

•    jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości świszczący oddech lub ciężka astma oskrzelowa.-

•    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (poniżej 60 uderzeń na minutę). W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

•    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi.

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg).

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność mięśnia sercowego, która właśnie wystąpiła lub która zaostrzyła się w ostatnim okresie albo wymaga leczenia szpitalnego.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną - stan w którym w organizmie występuje nadmierne nagromadzenie kwasów. Lekarz udzieli informacji na ten temat.

•    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, rzadko występujący guz nadnerczy.

W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bisoprolol AUROBINDO

Przed zażyciem leku Bisoprolol AUROBINDO należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    u pacjenta występuje cukrzyca. Tabletki bisoprololu mogą maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi.

•    u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracająca choroba skóry przebiegająca z łuszczeniem i suchą wysypką na skórze).

•    pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może nasilać ten stan lub utrudnić jego leczenie.

•    pacjent był leczony z powodu „guza chromochłonnego” (rzadko występującego guza nadnerczy).

•    pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy. Tabletki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

•    u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą chorobę płuc.

•    pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych.

•    u pacjenta występuje jakakolwiek nieregularność układu przewodzącego impulsy w sercu.

•    pacjent choruje na dławicę piersiową Prinzmetala, rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowanego skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy.

•    pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia krwi w kończynach górnych i dolnych.

•    Jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.

Przyjmowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby poinformować o stosowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ ich działanie może ulec zmianie:

•    Leki stosowane w celu kontroli ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem, takie jak: amlodypina, amiodaron, klonidyna, diltiazem, dyzopiramid, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, metylodopa, moksonidyna, nifedypina, chinidyna, rylmenidyna, werapamil i beta-adrenolityki.

•    Leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy i barbiturany.

•    Leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych.

•    Leki przeciwzapalne znane jako NLPZ (np. diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen).

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

•    Leki stosowane w leczeniu malarii np. meflochina.

•    Leki stosowane w leczeniu migreny np. ergotamina.

•    Leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej.

•    Leki stosowane w leczeniu „zatkanego” nosa.

•    Leki stosowane w leczeniu jaskry (zwiększonego ciśnienia w oku).

•    Leki stosowane do rozszerzenia źrenicy oka.

Wszystkie powyższe leki mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.

Bisoprolol stosowany jednocześnie z insuliną lub z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

Przyjmowanie leku Bisoprolol AUROBINDO z jedzeniem i piciem

Bisoprolol AUROBINDO może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia powodowane przez lek Bisoprolol AUROBINDO. W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Bisoprolol AUROBINDO może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca dziecka. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka. Z tego powodu nie należy przyjmować leku Bisoprolol AUROBINDO podczas ciąży.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki te mogą wywołać uczucie zmęczenia, senności lub zawrotów głowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość, że takie objawy mogą wystapić, szczególnie na początku leczenia, przy zmianie leku na inny oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ BISOPROLOL AUROBINDO

Bisoprolol AUROBINDO należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lekarz określi dla pacjenta odpowiednią dawkę, zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki (5 mg). Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg. Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze.

Przyjmować tabletkę w następujący sposób:

1. Nie należy naciskać na tabletkę

Nie należy naciskać na kieszonkę, w której znajduje się tabletka.

2. Należy oderwać kieszonkę z tabletką

Wygiąć i zgiąć blister, i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej.

3. Oderwać folię

Unieść, wstrzymać i oderwać pokrywającą folię, rozpoczynając od strony oznaczonej strzałką.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Brak doświadczenia w stosowaniu tego leku u dzieci w wieku poniżej lat 12 i młodzieży, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bisoprolol AUROBINDO

W razie przypadkowego zażycia za dużej ilości tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, niedostateczna siła skurczu serca oraz małe stężenie glukozy we krwi (które może wywołać uczucie głodu, nasilone pocenie i kołatanie serca).

Pominięcie przyjęcia leku Bisoprolol AUROBINDO

W przypadku pominięcia dawki leku, dawkę należy zażyć, jeśli pacjent przypomni sobie o niej w ciągu 12 godzin od pory, w której zwykle zażywa lek. Jeśli minęło ponad 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej tabletki, lecz przyjąć następną o wyznaczonej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Bisoprolol AUROBINDO

Leczenia lekiem Bisoprolol AUROBINDO nie wolno przerywać w sposób nagły, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale serca. W przypadku nagłego przerwania stosowania bisoprololu fumaranu stan zdrowia pacjenta może ulec pogorszeniu lub może wystąpić ponownie wysokie ciśnienie krwi. Żeby tego uniknąć dawkę leku trzeba zmniejszać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bisoprolol AUROBINDO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są istotne i w razie wystąpienia wymagają podjęcia natychmiastowego działania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych objawów należy przerwać przyjmowanie tabletek bisoprololu i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym:

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

•    Zaostrzenie niewydolności mięśnia sercowego, powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów.

Częstość nieokreślona:

•    Zaostrzenie objawów zwężenia głównych naczyń krwionośnych w nogach, szczególnie na początku leczenia.

Zgłoszono również następujące działania niepożądane:

Często: (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

•    Uczucie zmęczenia, zawroty głowy, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia; te objawy są zazwyczaj łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni).

•    Wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach górnych i (lub) dolnych.

•    Nudności i wymioty.

•    Biegunka.

•    Zaparcia.

•    Niskie ciśnienie krwi.

Niezbyt często: (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja.

•    Wolne lub nieregularne bicie serca.

•    U pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddechowymi w przeszłości, mogą wystąpić trudności w oddychaniu.

•    Osłabienie mięśni, skurcze.

•    Uczucie osłabienia.

Rzadko: (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    Koszmary senne.

•    Omamy.

•    Zaburzenia słuchu.

•    Zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem.

•    Reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka).

być bardzo uciążliwa, jeśli żółtaczkę z zażółceniem


•    Suchość spojówek spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może pacjent używa soczewek kontaktowych).

•    Zapalenie wątroby wywołujące bóle brzucha, utratę apetytu oraz czasami oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu.

•    Zmniejszenie sprawności seksualnej.

•    Omdlenia.

•    Zmiany wyników badań krwi.

Bardzo rzadko: (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób):

•    Nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej suchej, łuszczącej się wysypki.

•    Wypadanie włosów.

•    Zapalenie spojówek (conjunctivitis).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BISOPROLOL AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Bisoprolol AUROBINDO po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku/butelce po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bisoprolol AUROBINDO

-    Substancją czynną jest bisoprololu fumaran.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 8,48 mg bisoprololu.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionkę koloidalną bezwodną, krospowidon (Typ A), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: Opadry yellow 03B82762: hypromelozę 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Bisoprolol AUROBINDO i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, barwy żółtej z wytłoczoną linią podziału i znakiem „I” po jednej stronie oraz „13” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Bisoprolol AUROBINDO, tabletki powlekane są dostępne w - blistrach

PA/Aluminium/PVC/papier/poliester/Aluminium i w pojemniku HDPE z zamknięciem PP i saszetką ze środkiem pochłaniającym wilgoć w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 90, 100 tabletek powlekanych Pojemnik HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:    Bisoprolol ARROW LAB 10 mg comprime pellicule

Włochy:    Bisoprolol AUROBINDO 10 mg compresse rivestite con film

Polska: Bisoprolol AUROBINDO

Rumunia:    Bisoprolol Fumarat AUROBINDO 10 mg comprimate filmate

Wielka Brytania: BISOPROLOL FUMARATE 10 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki

7