+ iMeds.pl

Bisoprolol ozone 5 5 mgUlotka Bisoprolol ozone 5

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bisoprolol Ozone 5, 5 mg, tabletki Bisoprolol Ozone 10, 10 mg, tabletki

Bisoprololi hemifumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

3.    Jak stosować Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 i w jakim celu się go stosuje

Bisoprolol Ozone 5 i Bisoprolol Ozone 10 należą do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością, co przyczynia się do zmniejszenia jego napięcia i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Bisoprolol może być stosowany w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej wywołanego niedrożnością tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w krew) lub nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia krwi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol Ozone 5 i Bisoprolol Ozone 10:

■    jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek ciężka astma oskrzelowa lub ciężki świszczący oddech, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia oddychania,

■    jeśli pacjent przyjmuje floktafeninę, lek stosowany w przypadku bólu i zapalenia stawów lub sultopryd, stosowany w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych (patrz również „Inne leki i Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10”),

■    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

■    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi,

■    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, zblednięcie lub zasinienie palców rąk i stóp),

■    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku (patrz punkt „Inne informacje”, w której znajduje się wykaz składników leku),

■    jeśli u pacjenta występują pewne ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia, czy inne zaburzenia przewodzenia w sercu),

■    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca, która właśnie wystąpiła lub która zaostrzyła się w ostatnim okresie lub jeśli pacjent przyjmuje dożylnie (kroplówka) leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego wywołanego ostrą niewydolnością serca,

■    jeśli u pacjenta występuje kwasica metaboliczna, czyli nagromadzenie w organizmie nadmiaru kwasów. Lekarz może udzielić porady w tej kwestii,

■    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, rzadko występujący guz nadnerczy.

W razie wątpliwości związanych z wymienionymi stanami należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

■    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek;

■    jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi (w przypadku cukrzycy). Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;

■    u pacjentów z łuszczycą lub u których łuszczyca występowała w przeszłości (nawracająca choroba skóry objawiająca się łuszczeniem, suchością i wysypką);

■    jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może zwiększać nadwrażliwość na substancje, na które pacjent jest uczulony i nasilać ciężkość reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach podanie adrenaliny (hormonu rdzenia nadnerczy stosowanego czasami w leczeniu reakcji nadwrażliwości) nie zawsze może przynieść oczekiwany efekt. Konieczne może być podanie większej dawki adrenaliny;

■    u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma), który powoduje wytwarzanie zbyt dużej ilości adrenaliny;

■    u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Tabletki bisoprololu mogą maskować objawy nadczynności tarczycy;

■    jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech lub trudności w oddychaniu (astma);

■    jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych;

■    u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca lub wolną czynnością serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia);

■    u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala, czyli rodzajem bólu w klatce piersiowej wywoływanego przez skurcz tętnic wieńcowych zaopatrujących mięsień sercowy w krew;

■    u pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach: dłoniach i stopach;

■    u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca;

■    jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.

Inne leki i Bisoprolol 5, Bisoprolol 10

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje stosować. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu

wymienionych poniżej leków, ponieważ bisoprolol może wpływać na ich działanie:

■    Leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego lub stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak: amlodypina, amiodaron, beprydyl, klonidyna, diltiazem, dyzopiramid, digoksyna, dobutamina, adrenalina, flekainid, felodipina, guanfacyna, izoprenalina, lanoksyna, lidokaina, metyldopa, moksonidyna, nifedypina, noradrenalina, fenytoina, profanenon, chinidyna, rylmenidyna, takryna, werapamil oraz inne leki blokujące receptory beta;

■    Leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak sultopryd (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10”), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy i barbiturany;

■    Leki do znieczulenia ogólnego stosowane podczas zabiegów chirurgicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych;

■    leki przeciwzapalne znane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Jeśli pacjentowi zalecono lek o nazwie floktafenina stosowany w leczeniu bólu i zapalenia stawów, pacjent nie powinien przyjmować leku Bisoprolol;

■    Leki stosowane w leczeniu: nowotworów tj. amifostyna, malarii tj. meflochina, oraz migreny tj. ergotamina;

■    Leki przeciwcukrzycowe;

■    Antybiotyk ryfampicyna

■    Lek zwiotczający mięśnie - baklofen;

■    Leki stosowane w astmie, niedrożności nosa czy pewnych schorzeniach oka, takich jak jaskra (podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego) czy w celu rozszerzenia źrenicy;

■    Kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów. Wszystkie wymienione leki mogą wpływać na ciśnienie tętnicze krwi i (lub) czynność serca.

W przypadku stosowania jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi Bisoprolol Ozone może wpływać na stężenie cukru we krwi.

Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 z jedzeniem i piciem

Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Lek należy połykać w całości popijając wodą.

Bisoprolol może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, które mogą nasilić się po spożyciu alkoholu. W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Bisoprolol może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia, zmniejszenia stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia częstości serca u dziecka. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka. Z tego powodu u kobiet w ciąży Bisoprolol Ozone nie jest zalecany.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do pokarmu kobiecego, dlatego nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania lub jednoczesnego spożywania alkoholu.

Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 zawierają laktozę

Lek Bisoprolol Ozone zawiera cukier mleczny (laktozę). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

■    Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

■    Lekarz określi właściwą dawkę leku. Zwykle leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki (5 mg). Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg, raz na dobę, natomiast maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania leku. Nie należy stosować dawki większej niż 10 mg raz na dobę. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

W razie przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został zażyty.

Objawy przedawkowania leku to: zawroty głowy, uczucie oszołomienia, zmęczenie, duszność i (lub) świszczący oddech. Może także dojść do zwolnienia czynności serca, obniżenia ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (co może objawiać się uczuciem głodu, nadmiernym poceniem i kołataniem serca).

Pominięcie przyjęcia leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć dawkę, jeśli pacjent przypomni sobie o niej w ciągu 12 godzin od pory, w której zwykle zażywa lek. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10

Nie wolno nagle przerywać stosowania leku Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 zwłaszcza u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale mięśnia sercowego. W przypadku nagłego odstawienia bisoprololu stan pacjenta może ulec pogorszeniu lub może dojść do ponownego podwyższenia ciśnienia tętniczego. Lek należy odstawiać stopniowo, w ciągu jednego lub dwóch tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych. W takim przypadku należy poinformować lekarza:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

■    uczucie zmęczenia, wyczerpania

■    zawroty głowy

■    ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia; przeważnie łagodne i często przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni)

■    uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn (palców dłoni lub stóp, uszu i nosa); częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia

■    nudności, wymioty

■    biegunka

■    ból brzucha

■    zaparcia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

■    uczucie oszołomienia, szczególnie przy nagłym wstawaniu (niedociśnienie ortostatyczne)

■    zaburzenia snu

■    depresja

■    wolna lub nieregularna czynność serca

■    nasilenie wcześniej występującej niewydolności serca

■    u pacjentów z astmą lub u których w przeszłości występowały zaburzenia oddychania mogą wystąpić trudności w oddychaniu

■    osłabienie i kurcze mięśni, bóle stawów

■    osłabienie.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

■    koszmary senne

■    omamy

■    zaburzenia słuchu

■    zapalenie błony śluzowej nosa z katarem i podrażnieniem

■    reakcje alergiczne (takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka)

■    suchość spojówek oczu w wyniku zmniejszenia wydzielania łez (może być bardzo dokuczliwa u osób noszących soczewki kontaktowe)

■    zapalenie wątroby, powodujące bóle brzucha, utratą apetytu, a czasami żółtaczkę z zażółceniem twardówek oczu i skóry, ciemną barwą moczu

■    zmniejszenie stężenia cukru we krwi mogące spowodować osłabienie, nadmierne pocenie i drżenie

■    osłabienie czynności seksualnych (zaburzenia potencji)

■    omdlenia

■    zwiększone stężenie niektórych tłuszczów (triglicerydów) we krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystapić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

■    lek może spowodować nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki i łysienie

■    świąd lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są zmiany zabarwienia tabletek lub jakiekolwiek inne oznaki zepsucia - lek należy zwrócić do apteki i poradzić się farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bisoprolol Ozone 5 i Bisoprolol Ozone 10

■    Substancją czynną leku jest bisoprololu półfumaran.

Bisoprolol Ozone 5: każda tabletka zawiera 5 mg bisoprololu półfumaranu.

Bisoprolol Ozone 10: każda tabletka zawiera 10 mg bisoprololu półfumaranu.

■    Pozostałe składniki to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krospowidon.

Każda tabletka Bisoprolol Ozone 5 zawiera także żółty barwnik (zawierający laktozę i żelaza tlenek żółty (E 172)).

Każda tabletka Bisoprolol Ozone 10 zawiera także beżowy barwnik (zawierający laktozę, żelaza tlenek żółty i żelaza tlenek czerwony (E 172)).

Jak wygląda lek Bisoprolol Ozone 5, Bisoprolol Ozone 10 i co zawiera opakowanie

Bisoprolol Ozone 5: bladożółte, nakrapiane, okrągłe i wypukłe tabletki, z następującym oznaczeniem identyfikacyjnym: centralnie wytłoczonymi literami BI powyżej linii podziału i cyfrą 5 poniżej.

Bisoprolol Ozone 10: beżowe, nakrapiane, okrągłe i wypukłe tabletki, z następującym oznaczeniem identyfikacyjnym: centralnie wytłoczonymi literami BI powyżej linii podziału i liczbą 10 poniżej.

Tabletki są pakowane w blistry PVC/PVdC/Aluminium umieszczane w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Ozone Laboratories Pharma SA 44B Theodor Pallady Blvd.

3rd District, Bukareszt Rumunia

Wytwórca

Niche Generics Ltd

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate Baldoyle Dublin 13

Irlandia

Niche Generics Limited 1 The Cam Centre, Wilbury Way Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTW Wielka Brytania

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlandia

Quality (Burnely) Limited Walshaw Mill, Talbot Street,

Briercliffe, Burnley, Lancashire, BB10 2JY Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do:

MB&S Medical Business and Science ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa tel/fax: 22 8515210

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bisoprololfumaraate Ozone 5 mg/10 mg - tabletten (Holandia)

Bisoprolol Ozone 5mg /10mg Tabletta (Węgry)

Bisoprolol Ozone 5 / 10 (Polska)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2012

7

Bisoprolol Ozone 5

Charakterystyka Bisoprolol ozone 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisoprolol Ozone 5, 5 mg, tabletki Bisoprolol Ozone 10, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bisoprolol Ozone 5: każda tabletka zawiera 5 mg bisoprololu półfumaranu (Bisoprololi hemifumaras).

Bisoprolol Ozone 10: każda tabletka zawiera 10 mg bisoprololu półfUmaranu (Bisoprololi hemifumaras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Bisoprolol Ozone 5 zawiera 135,20 mg laktozy jednowodnej.

Bisoprolol Ozone 10 zawiera 130,20 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Bisoprolol Ozone 5: bladożółte, nakrapiane, okrągłe i wypukłe tabletki, z następującym oznaczeniem identyfikacyjnym: centralnie wytłoczonymi literami BI powyżej linii podziału i cyfrą 5 poniżej.

Bisoprolol Ozone 10: beżowe, nakrapiane, okrągłe i wypukłe tabletki, z następującym oznaczeniem identyfikacyjnym: centralnie wytłoczonymi literami BI powyżej linii podziału i liczbą 10 poniżej.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki Bisoprolol Ozone są przeznaczone do stosowania doustnego.

Dawkę należy ustalać indywidualnie. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki. U niektórych pacjentów, dawka 5 mg na dobę może być odpowiednia. Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę, a maksymalna zalecana dawka dobowa to 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dawka nie może być większa niż 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można ewentualnie podać w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, jednakże zalecane jest uważne monitorowanie pacjentów. Dawka nie może być większa niż 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Zaleca się rozpoczynać leczenie od najmniejszej możliwej dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku w tych grupach wiekowych, nie zaleca się stosowania.

Przerwanie leczenia

Leczenia nie należy przerywać nagle (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Dawkę należy zmniejszać powoli, o połowę na tydzień.

4.3.    Przeciwwskazania

•    ostra niewydolność serca lub podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca wymagających dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim

•    wstrząs kardiogenny

•    blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia

•    zespół chorego węzła zatokowego

•    blok zatokowo-przedsionkowy

•    objawowa bradykardia

•    objawowe niedociśnienie tętnicze

•    ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    późne stadia choroby zarostowej tętnic obwodowych lub ciężkie postacie zespołu Raynauda

•    kwasica metaboliczna

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    nie leczony guz chromochłonny nadnerczy (patrz punkt 4.4.)

•    jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu (patrz także punkt 4.5.).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niektóre leki zawierające bisoprolol są stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Stosowanie beta-adrenolityków w tym wskazaniu wymaga dużej ostrożności i powinno być rozpoczynane od bardzo dokładnego, stopniowego zwiększania dawki. Nie jest to możliwe za pomocą tego produktu leczniczego. W związku z tym produktu nie należy stosować w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z amiodaronem z powodu możliwości wystąpienia skurczów dodatkowych i zaburzeń przewodzenia (hamowanie kompensacyjnej reakcji współczulnej).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania bisoprololu i antagonistów kanału wapniowego typu werapamilu i dilitiazemu oraz leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (patrz także punkt 4.5.).

Bisoprolol należy ostrożnie stosować w przypadku:

•    nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej współistniejących z niewydolnością serca

•    skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, obturacyjna choroba płuc): w przypadku astmy oskrzelowej lub innych przebiegających objawowo przewlekłych obturacyjnych chorób płuc należy jednocześnie stosować leczenie rozszerzające oskrzela. Sporadycznie, u pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporu oddechowego, dlatego należy zwiększyć dawkę P2-adrenomimetyków. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie badań czynnościowych układu oddechowego.

•    jednoczesnego stosowania leków cholinomimetycznych (w tym takryny): może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i (lub) nasilić bradykardia (patrz punkt

4.5.)

•    znieczulenia ogólnego - u pacjentów poddanych ogólnemu znieczuleniu, beta-adrenolityki zmniejszają ryzyko zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia mięśnia sercowego podczas indukcji i intubacji oraz w okresie pooperacyjnym. Utrzymanie blokady receptorów beta-adrenergicznych w okresie okołooperacyjnym jest obecnie zalecane. Anestezjolog musi być poinformowany o blokadzie receptorów beta-adrenergicznych, ze względu na potencjalne interakcje z innymi lekami mogące prowadzić do bradyarytmii, osłabienia tachykardii odruchowej i zmniejszenia zdolności kompensacji utraty krwi. W razie konieczności, przerwanie leczenia beta-adrenolitykiem przed zabiegiem operacyjnym powinno następować stopniowo i zakończyć się na 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym.

•    środków kontrastujących zawierających jod: leki beta-adrenolityczne mogą utrudniać kompensacyjne reakcje sercowo-naczyniowe na skutek niedociśnienia lub wstrząsu wywołanych kontrastującymi środkami zawierającymi jod

•    cukrzycy ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; objawy hipoglikemii mogą być maskowane. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi w trakcie leczenia bisoprololem.

•    nadczynności tarczycy, objawy adrenergiczne mogą być maskowane

•    głodówki

•    trwającego leczenia odczulającego. Tak jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol może zwiększyć zarówno wrażliwość na alergeny jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Zastosowanie adrenaliny nie zawsze przynosi oczekiwany efekt terapeutyczny. Może wystąpić konieczność zastosowania większych dawek adrenaliny.

•    bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego stopnia

•    dławicy piersiowej typu Prinzmetala - leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicowych u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala. Stosowanie wybiórczych Pi- adrenolityków jest możliwe w łagodnej postaci choroby i tylko w przypadku jednoczesnego podawania leków rozszerzających naczynia krwionośne,

•    zaburzeń krążenia obwodowego, takich jak objaw Raynauda i chromanie przestankowe; szczególnie na początku leczenia może wystąpić nasilenie objawów

•    pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.3.), bisoprololu nie wolno stosować bez wcześniejszego zastosowania leków blokujących receptory alfa-adrenergiczne,

U pacjentów z łuszczycą występującą obecnie lub w przeszłości, leki beta adrenolityczne (np. bisoprolol) mogą być zastosowane po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Na początku leczenia bisoprololem konieczne jest regularne monitorowanie pacjentów, zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku. Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jeżeli nie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ może to prowadzić do przejściowego pogorszenia pracy serca. Więcej informacji - patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną i nie należy go stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania:

Floktafenina: leki beta-adrenolityczne mogą utrudniać kompensacyjne reakcje sercowo-naczyniowe związane z niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem, wywołanym stosowaniem floktafeniny.

Sultopryd: nie należy stosować bisoprololu z sultoprydem, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania:

Antagoniści kanału wapniowego typu werapamil i w mnieszym stopniu typu diltiazem:

Ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Podanie dożylne werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykiem może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowo-komorowego.

Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, guanfacyna):

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym może nasilić zmniejszenie napięcia współczulnego i prowadzić do zmniejszenia częstości akcji serca i pojemności minutowej serca oraz rozszerzenia naczyń. Nagłe odstawienie tych leków, zwłaszcza przed przerwaniem leczenia beta-adrenolitykiem, może zwiększyć ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.

Leczenie skojarzone, które należy stosować ostrożnie:

Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon):

Może wystąpić nasilone działanie na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz nasilone ujemne działanie inotropowe

Antagoniści kanału wapniowego typu dihydropirydyny (np. felodypina i amlodypina):

Jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko niedociśnienia, a u pacjentów z niewydolnością serca nie nie można też wykluczyć zwiększonego ryzyka dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór serca

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron):

Może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowego

Leki parasympatykomimetyczne:

Podczas jednoczesnego stosowania może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększyć ryzyko bradykardii.

Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) mogą nasilać działanie układowe bisoprololu.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe:

Nasilenie działania hipoglikemizującego. Zablokowanie receptora beta-adrenergicznego może maskować objawy hipoglikemii.

Leki znieczulające:

Osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka niedociśnienia tętniczego (więcej informacji na temat znieczulenia ogólnego, patrz punkt 4.4.).

Glikozydy naparstnicy:

Wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwolnienie czynności serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

NLPZ mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie bisoprololu.

Leki beta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina):

W skojarzeniu z bisoprololem następuje wzajemne osłabienie działania.

Leki sympatykomimetyczne pobudzające zarówno receptory beta- jak i alfa-adrenergiczne (np. noradrenalina, adrenalina):

Jednoczesne stosowanie z bisoprololem może ujawnić naczynio-zwężające (za pośrednictwem receptorów alfa-adrenergicznych) działanie tych leków, co może spowodować wzrost ciśnienia krwi i nasilenie chromania przestankowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej interakcji jest większe w przypadku nieselektywnych beta-adrenolityków.

Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak też z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny) może zwiększać ryzyko niedociśnienia.

Baklofen: nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.

Amifostyna: nasilenie działania hipotensyjnego.

Leczenie skojarzone, które należy rozważyć:

Meflochina: zwiększenie ryzyka wystąpienia bradykardii.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): Nasilenie działania hipotensyjnego beta-adrenolityków, ale także ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Ryfampicyna: możliwe nieznaczne skrócenie okresu półtrwania bisoprololu z powodu indukcji enzymów wątrobowych metabolizujących lek. Zwykle nie ma konieczności korygowania dawki.

Kortykosteroidy: osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego z powodu retencji wody i sodu.

Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisoprolol wykazuje działanie farmakologiczne mogące mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód/noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może powodować zahamowanie wzrostu płodu, śmierć wewnątrzmaciczną, poronienie lub przedwczesny poród. U płodu lub noworodka mogą wystąpić objawy niepożądane (np. hipoglikemia, bradykardia). W razie konieczności leczenia lekami beta-adrenolitycznymi należy stosować wybiórcze leki ßi-adrenolityczne.

Bisoprololu nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzglednie konieczności. W przypadku konieczności leczenia bisoprololem należy monitorować maciczno-łożyskowy przepływ krwi i wzrost płodu. W przypadku szkodliwego wpływu na ciążę lub płód należy rozważyć inne leczenie. Noworodek musi pozostawać pod ścisłą obserwacją. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują na ogół w ciągu pierwszych trzech dób życia.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka ludzkiego lub bezpieczeństwa dziecka narażonego na działanie bisoprololu. W związku z tym nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże, ze względu na indywidualne reakcje pacjentów, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona. Należy brać to pod uwagę zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany leku lub jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8.    Działania niepożądane

Zgłaszane działania niepożądane wynikają głównie z właściwości farmakologicznych leków beta-adrenolitycznych.

Częstość występowania poniższych działań niepożądanych, obserwowanych podczas leczenia bisoprololem, określono w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, wystąpienie przeciwciał przeciwjądrowych, wyjątkowo z objawami klinicznymi podobnymi do objawów tocznia, ustępującymi po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie stężenia triglicerydów, hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja.

Rzadko: koszmary senne, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: uczucie zmęczenia, wyczerpania, zawroty głowy, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia, zazwyczaj łagodne i przeważnie ustępujące w ciągu 1-2 tygodni leczenia).

Rzadko: omdlenie.

Zaburzenia oka

Rzadko: zmniejszenie wydzielania łez (należy uwzględnić u pacjentów noszących soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: bradykardia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego), nasilenie wcześniej występującej niewydolności serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn, choroba Raynauda, nasilenie chromania przestankowego.

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjnymi chorobami płuc w wywiadzie.

Rzadko: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości ze strony żołądka i jelit takie jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka).

Bardzo rzadko: leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać lub nasilać łuszczycę lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: osłabienie mięśni i skurcze mięśni, zaburzenia dotyczące stawów.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia ogólne Niezbyt często: astenia.

Badania diagnostyczne

Rzadko: zwiększone stężenie triglicerydów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).

4.9. Przedawkowanie

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania bisoprololu są:    bradykardia,

niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia.

Doświadczenie w przedawkowaniu bisoprololu jest ograniczone, odnotowano tylko kilka przypadków przedawkowania. Wystąpiły bradykardia i (lub) niedociśnienie. Stan wszystkich pacjentów wrócił do normy. Występują znaczne różnice indywidualne we wrażliwości na duże pojedyncze dawki bisoprololu; pacjenci z niewydolnością serca są prawdopodobnie szczególnie wrażliwi.

W przypadku przedawkowania, należy przerwać podawanie bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe.

W oparciu o oczekiwane działanie farmakologiczne i zalecenia dla innych beta-adrenolityków, należy rozważyć celowość podjęcia następujących działań o ile jest to uzasadnione klinicznie:

W celu zmniejszenia wchłaniania bisoprololu z przewodu pokarmowego można wykonać płukanie żołądka, podać substancje adsorbujące (np. węgiel aktywowany) i leki przeczyszczające (np. siarczan sodu). Należy monitorować czynność układu oddechowego i w razie konieczności zastosować wspomaganie czynności oddechowej.

Należy przeciwdziałać skurczowi oskrzeli podając leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina lub P2-sympatykomimetyki.

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego należy leczyć objawowo:

W przypadku wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego (drugiego lub trzeciego stopnia) należy uważnie monitorować pacjenta i podać izoprenalinę we wlewie dożylnym lub zastosować stymulator serca.

Bradykardię należy leczyć dożylnie podawaną atropiną (lub M-metylo-atropiną). Jeśli reakcja jest niewystarczająca, można podać ostrożnie izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie stymulatora serca.

Niedociśnienie tętnicze: należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Może być pomocne dożylne podanie glukagonu.

Hipoglikemię należy leczyć podając dożylnie roztwór glukozy.

Ograniczone dane wskazują, że dializa w niewielkim stopniu usuwa bisoprolol z krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, wybiórcze.

ATC: C07AB07

Bisoprolol jest silnym, wysoce wybiórczym lekiem blokującym receptory Pi-adrenergiczne, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych mechanizm działania w nadciśnieniu tętniczym jest niejasny. Jednakże wiadomo, że bisoprolol znacząco zmniejsza aktywność reninową osocza.

U pacjentów z dławicą piersiową, blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza częstość skurczów serca, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na tlen.

Bisoprolol, podobnie jak propranolol, wywołuje miejscowe działanie znieczulające.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Bisoprolol jest wchłaniany prawie w całości z przewodu pokarmowego. Biorąc pod uwagę niewielki efekt pierwszego przejścia przez wątrobę jego biodostępność jest duża i wynosi około 90%. W 30% wiąże się z białkami osocza krwi. Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg mc., a klirens całkowity około 15 l/godzinę.

Osoczowy okres półtrwania w fazie eliminacji (10 - 12 godzin) zapewnia 24 godzinne działanie po podaniu jeden raz na dobę.

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnych metabolitów, które są wydalane przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Ponieważ wydalanie odbywa się w takim samym stopniu przez wątrobę, jak i w nerkach, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i niezależna od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenie bisoprololu w osoczu krwi jest większe, a okres półtrwania dłuższy w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 64±21 ng/ml po podaniu 10 mg na dobę, a okres półtrwania wynosi 17±5 godzin.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności lub potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi. Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol podawany w dużych dawkach powodował u ciężarnych samic działania toksyczne (zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz działania toksyczne u zarodka i płodu (zwiększenie częstości resorpcji płodu, zmniejszenie masy urodzeniowej, opóźnienie rozwoju fizycznego), ale nie wykazywał działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krospowidon (typ B)

Bisoprolol Ozone 5 - Yellow PB 22812 (laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172)). Bisoprolol Ozone 10 - Beige PB 27215 (laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty i żelaza tlenek czerwony (E172)).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVdC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ozone Laboratories Pharma SA 44B Theodor Pallady Blvd.

3rd District, Bukareszt Rumunia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bisoprolol Ozone 5 - 14500 Bisoprolol Ozone 10 - 14501

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.03.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANU TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Bisoprolol Ozone 5