+ iMeds.pl

Bolopax 500 mgUlotka Bolopax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bolopax, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bolopax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bolopax

3.    Jak stosować lek Bolopax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bolopax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bolopax i w jakim celu się go stosuje

Bolopax jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Substancją czynną leku jest paracetamol.

Wskazania do stosowania:

-    łagodny lub umiarkowany ból głowy;

-    migrena;

-    neuralgia (nerwoból);

-    ból zęba, gardła, uszu;

-    objawowe leczenie bólu reumatycznego;

-    łagodny lub umiarkowany ból pooperacyjny;

-    ból pourazowy;

-    gorączka.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bolopax Kiedy nie stosować leku Bolopax

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

•    w przypadku choroby alkoholowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia działań toksycznych paracetamolu, nie należy stosować leku Bolopax jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku Bolopax pacjent powinien powiedzieć lekarzowi:

•    jeśli ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby; lekarz będzie kontrolował czynność wątroby lub nerek lub dostosuje dawkę leku pacjentowi indywidualnie;

•    jeśli ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub dehydrogenazy reduktazy methemoglobinowej (rzadko występujące dziedziczne choroby);

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje lek Bolopax, gdyż może on fałszować wyniki niektórych badań (np. oznaczenie stężenia glukozy lub kwasu moczowego we krwi).

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Bolopax

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Bolopax pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

•    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) stosowane w leczeniu depresji, ponieważ lek Bolopax stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i znaczne podwyższenie temperatury ciała;

•    metoklopramid lub domperydon (leki o działaniu przeciwwymiotnym), ponieważ mogą one nasilać wchłanianie leku Bolopax;

•    ryfampicynę lub chloramfenikol (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń);

•    leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, np. acenokumarol, warfaryna (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi), ponieważ duże dawki leku Bolopax mogą nasilać ich działanie i zwiększać ryzyko krwawień;

•    izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), ze względu na ryzyko ciężkiego zaburzenia czynności wątroby;

•    salicylamid (lek stosowany w gorączce i łagodnym bólu), ponieważ lek ten może zwiększyć stężenie paracetamolu w organizmie;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen, diklofenak, ze względu na ryzyko zaburzenia czynności nerek;

•    leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Bolopax może prowadzić do uszkodzenia wątroby,

•    kofeinę lub suplementy diety zawierające kofeinę, gdyż kofeina nasila działanie paracetamolu.

Leku Bolopax nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi alkohol, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.

Leku Bolopax nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania paracetamolu.

Lek Bolopax z alkoholem i piciem

Podczas stosowania leku Bolopax nie należy pić alkoholu, gdyż może to spowodować uszkodzenie wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Leku Bolopax nie należy przyjmować jednocześnie z napojami zawierającymi kofeinę (np. kawa), ponieważ nasila ona działanie paracetamolu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą stosować ten lek wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza jest to konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Bolopax zawiera laktozę jednowodna i skrobię pszeniczną

Bolopax zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Bolopax zawiera skrobię pszeniczną. Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. Jak przyjmować lek Bolopax

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Bolopax dłużej niż przez 3 dni.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 2 tabletki do 3 lub 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 do 6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Pół do 1 tabletki do 3 lub 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 do 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę. Tabletkę można podzielić na połowy.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bolopax

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bolopax, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Przedawkowanie może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby.

Wczesne objawy przedawkowania to: uczucie dyskomfortu i ból brzucha, nudności, wymioty, jadłowstręt (brak apetytu), niepokój, uczucie rozbicia.

Jeśli pacjent przyjął jednorazowo 10 tabletek paracetamolu (5 g) lub więcej, a od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina, należy sprowokować wymioty i pacjenta przewieźć do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Bolopax

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi:

•    reakcja uczuleniowa, jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączone z obrzękiem warg, języka, gardła lub twarzy, utrudniającym oddychanie;

•    wysypka skórna lub złuszczanie się skóry, owrzodzenie jamy ustnej;

•    trudności w oddychaniu - gdy podobne problemy występowały w przeszłości po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

•    sińce lub krwawienie o nieznanej przyczynie;

•    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oka).

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000 osób i mniej niż 1 na 1000

osób):

•    methemoglobinemia (choroba krwi, w której krew traci zdolność przenoszenia tlenu do komórek organizmu; pierwszymi jej objawami jest zasinienie skóry i łatwe męczenie się); niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia lub agranulocytoza.

•    zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia) lub krwinek czerwonych (niedokrwistość), płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek i płytek krwi (pancytopenia), znaczne zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych - granulocytów (agranulocytoza). Objawami zaburzeń krwi mogą być bladość, gorączka, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa lub wylewy podskórne;

•    swędzenie, wysypka skórna.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    duszność;

-    znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi;

-    obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu);

-    wysypki polekowe;

-    hipoglikemia (zmniejszone stężenie glukozy we krwi);

4

-    toksyczne zapalenie wątroby;

-    żółtaczka ;

-    obecność krwi w moczu (krwiomocz);

-    niemożność oddania moczu (silne parcie na pęcherz moczowy, ból w podbrzuszu);

-    ostre zaburzenia czynności nerek;

-    martwica cewek nerkowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Bolopax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bolopax

-    Substancj ą czynną leku jest paracetamol.

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: powidon K 30, laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Bolopax i co zawiera opakowanie

Bolopax to białe o różowym odcieniu, płaskie tabletki o regularnym okrągłym kształcie, z linią podziału po jednej stronie.

Opakowanie

Blistry z folii PVC/Aluminium; umieszczone w tekturowym pudełku z ulotką dla pacjenta. Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

NP Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

NP Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka tel.: +48 29 644 29 00, e-mail: kontakt@np-pharma.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Bolopax

Charakterystyka Bolopax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bolopax, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera substancję czynną paracetamol (Paracetamolum) 500 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: skrobia pszeniczna, laktoza jednowodna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Bolopax to białe o różowym odcieniu, płaskie tabletki o regularnym okrągłym kształcie, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodny lub umiarkowany ból głowy, migrena, neuralgia, ból zęba, gardła, uszu, objawowe leczenie bólu reumatycznego, łagodny lub umiarkowany ból pooperacyjny, ból pourazowy; gorączka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

500 mg-1000 mg do 3 lub 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa - 4000 mg (8 tabletek). Zaleca się zachowanie odstępu 4 do 6 godzin między podaniem dawek. Nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

250 mg do 500 mg do 3 lub 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa - 2000 mg (4 tabletki). Zaleca się zachowanie odstępu 4 do 6 godzin między podaniem dawek. Nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie stosować. Ta postać farmaceutyczna nie jest odpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek,

•    choroba alkoholowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia reakcji toksycznych, pacjentów należy poinformować aby nie przyjmowali produktu leczniczego Bolopax jednocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol.

Bolopax należy stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, kontrolując czynność wątroby i nerek.

Paracetamol należy podawać ostrożnie w przypadku przewlekłego alkoholizmu. W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną jako substancję pomocniczą. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi problemami: nietolerancją galaktozy, zespołem niedoboru Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

Produkt zawiera skrobię pszeniczną jako substancję pomocniczą. Skrobia pszeniczna może zawierać gluten, ale jedynie w ilościach śladowych, w związku z czym jest uważana za bezpieczną dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Pacjenci uczuleni na pszenicę (uczulenie inne niż celiakia), nie powinni przyjmować tego leku.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Paracetamol może wpływać na wyniki badań oceniających stężenie kwasu moczowego i glukozy we krwi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Jednoczesne podawanie paracetamolu i metoklopramidu lub domperydonu może nasilać wchłanianie paracetamolu.

•    Paracetamol wydłuża okres półtrwania w fazie eliminacji chloramfenikolu w wyniku konkurencyjnego hamowania jego metabolizmu, co zwiększa ryzyka działań mielotoksycznych.

•    Paracetamol w dużych dawkach nasila działania leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna).

•    Równoczesne podawanie paracetamolu z lekami przeciwgruźliczymi (np. izoniazydem) może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności wątroby.

•    Nie stosować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w szczególności produktów złożonych), ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji toksycznych.

•    Równoczesne podawanie paracetamolu z alkoholem zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby.

•    Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

•    Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

•    Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek.

•    Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) lub ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane epidemiologiczne dotyczące stosowania paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na jego szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu lub noworodka.

Dane prospektywne dotyczące przedawkowania paracetamolu w czasie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko wad rozwojowych. Badania nad wpływem paracetamolu podawanego doustnie na zdolność do rozrodu nie wykazały zwiększonego ryzyka wad rozwojowych ani toksyczności dla płodu.

W związku z tym, paracetamol może być stosowany przez cały okres ciąży, po dokonaniu oceny korzyści do ryzyka.

W czasie ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, ponieważ bezpieczeństwo stosowania w takich przypadkach nie zostało udowodnione.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkiej ilości. Według dostępnych danych, stosowanie paracetamolu nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią.

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko w zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych wskazujących na niekorzystny wpływ paracetamolu na koncentrację, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane klasyfikuje się względem częstości występowania oraz układów i narządów. Częstość występowania według MedDRA:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: methemoglobinemia, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia lub agranulocytoza.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: skórne reakcje nadwrażliwości - świąd, wysypki.

Bardzo rzadko: inne reakcje nadwrażliwości - duszność, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy, wysypki polekowe.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hipoglikemia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: toksyczne zapalenie wątroby i żółtaczka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: krwiomocz, bezmocz, ostre zaburzenia czynności nerek, martwica cewek nerkowych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Najgroźniejszym powikłaniem związanym z przedawkowaniem paracetamolu jest zależna od dawki martwica wątroby, kwasica metaboliczna, następnie encefalopatia, śpiączka i zgon. Obserwuje się także zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, dehydrogenazy kwasu mlekowego i stężenia bilirubiny oraz zmniejszenie stężenia protrombiny we krwi. Inne powikłania to: martwica cewek nerkowych, śpiączka hipoglikemiczna i małopłytkowość. Do wczesnych objawów zatrucia należą: dyskomfort i ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, jadłowstręt, niepokój, uczucie rozbicia. Kliniczne i laboratoryjne objawy toksycznego uszkodzenia wątroby mogą nie wystąpić w ciągu pierwszych 48 - 72 godzin po przyjęciu leku.

Leczenie:

Płukanie żołądka, sól fizjologiczna, leki objawowe; w razie konieczności resuscytacja oddechowa i krążeniowa. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej, należy sprowokować wymioty jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i przewieźć pacjenta do szpitala.

W przypadku podejrzenia zatrucia paracetamolem należy jak najszybciej oznaczyć stężenie paracetamolu w surowicy. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy, kod ATC: N02BE01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Działanie przeciwzapalne paracetamolu jest niewielkie i nie ma znaczenia klinicznego. Mechanizm działania paracetamolu jest związany z hamowaniem syntezy prostaglandyn w wyniku hamowania cyklooksygenaz w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz blokowaniem receptorów wrażliwych na bradykininę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Paracetamol wchłania się szybko i niemal całkowicie w przewodzie pokarmowym. U wegetarian wchłanianie leku może być wolniejsze i niecałkowite.

Dystrybucja:

Paracetamol jest równomiernie rozprowadzany przez płyny ustrojowe do tkanek organizmu, w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenia w osoczu występują po upływie 30 - 60 minut po podaniu doustnym leku. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 1 - 3 godziny.

Metabolizm:

Paracetamol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie, głównie w wyniku sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Po zastosowania dużych dawek paracetamolu dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia toksycznych metabolitów w wątrobie, co może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby.

Wydalanie:

Paracetamol jest wydalany z moczem głównie w postaci glukuronidów (60 - 80%), siarczanów (20 - 30%) oraz w niewielkiej ilości w postaci niezmienionego (5%).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W dawkach terapeutycznych, paracetamol nie wykazuje działania toksycznego. Martwica środkowego zrazika wątroby występuje wyłącznie przy zastosowaniu bardzo dużych dawek leku u ludzi i zwierząt. Podobnie, przy bardzo dużej dawce, paracetamol powoduje methemoglobinemię i hemolizę oksydacyjną u psów, kotów oraz w bardzo rzadkich przypadkach u ludzi. W badaniach nad toksycznością przewlekłą, podprzewlekłą i ostrą u szczurów i myszy obserwowane były zmiany chorobowe w obrębie przewodu pokarmowego, zmiany morfologii krwi, zwyrodnienie (włączając w to martwicę) wątroby i miąższu nerek. Przyczyny powyższych zmian są przypisywane z jednej strony mechanizmowi działania, a z drugiej metabolizmowi paracetamolu. Jak zaobserwowano również u ludzi, wydaje się, że metabolity są odpowiedzialne za działania toksyczne i odpowiadające im zmiany narządowe. Ponadto, podczas długotrwałego stosowania paracetamolu (tzn. 1 rok) w dawkach terapeutycznych, opisywano bardzo rzadkie przypadki odwracalnego, przewlekłego, agresywnego zapalenia wątroby. W przypadku dawek podtoksycznych, oznaki zatrucia mogą pojawić się po 3 tygodniach leczenia. W związku z tym, paracetamol nie powinien być przyjmowany przez dłuższy czas, lub w dużych dawkach.

Dodatkowe badania nie wykazały ryzyka genotoksyczności związanego z przyjmowaniem paracetamolu w dawkach terapeutycznych (tzn. nietoksycznych).

Długoterminowe badania na szczurach i myszach nie dostarczyły dowodów na rakotwórcze działanie paracetamolu w dawkach, które nie mają działania hepatotoksycznego.

Płodność: badania nad przewlekłą toksycznością u zwierząt wykazują, że duże dawki paracetamolu powodują atrofię jąder i hamują spermatogenezę. Znaczenie tych danych w odniesieniu do ludzi nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K 30, laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, magnezu stearynian, talk.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek w blistrze z folii PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

-    10 tabletek, w tekturowym pudełku.

-    20 tabletek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NP Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Bolopax