Imeds.pl

Borasol 30 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

BORASOL

30 mg/g, roztwór na skórę

(Acidum boricum)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Borasol ostrożnie.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Borasol i w jakim celu siÄ™ go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borasol

3. Jak stosować lek Borasol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Borasol

6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK BORASOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę. Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym

Lek jest wskazany do odkażania w stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BORASOL


Kiedy nie należy stosować leku Borasol:

- w nadwrażliwości na kwas borowy,

- doustnie,

- do oczu,

- na rozległe rany i otwarte skaleczenia,

- na duże powierzchnie skóry,

- u niemowlÄ…t i dzieci w wieku do 11 lat.


Kiedyzachować szczególną ostrożność stosując lek Borasol

Nie stosować długotrwale

W razie podrażnienia, zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.


Stosowanie innych leków:

Nie należy stosować leku Borasol z lekami zawierającymi metenaminę, taninę, węglany, wodorotlenki zasadowe, koloidalne roztwory srebra, czwartorzędowe zasady amoniowe, balsamem peruwiańskim.

Należy informować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwaniamaszyn.


3. JAK STOSOWAĆ LEK BORASOL

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę. Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Borasol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Pominięcie zastosowania leku:

W przypadku pominięcia zastosowania leku Borasol, należy kontynuować leczenie stosując lek Borasol jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.


Użycie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i skontaktować się z lekarzem.


Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


4. MOÅ»LIWE DZIAÅANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Borasol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić podrażnienie skóry. Jeśli lek jest stosowany na uszkodzoną skórę może wystąpić zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia, wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka.

Jeśli lek jest stosowany długotrwale, mogą wystąpić objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BORASOL


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w szczelnie zamkniętej butelce. Chronić od światła.


Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Borasol

SubstancjÄ… czynnÄ… leku jest kwas borowy.

1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego.

Ponadto lek zawiera wodÄ™ oczyszczonÄ….


Jak wyglÄ…da lek Borasol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystego roztworu na skórę.


Dostępne opakowania:

Butelka zawierajÄ…ca po 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g i 5000 g leku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Analityczno - Handlowe

„PROLAB†Halkiewicz i Ratajczyk Spółka Jawna

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Analityczno - Handlowe

„PROLAB†Halkiewicz i Ratajczyk Spółka Jawna

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10

Telefax: (52) 386 73 23


Data zatwierdzenia ulotki: