+ iMeds.pl

Borez 2,5 mgUlotka Borez

ULOTKA DLA PACJENTA

BOREZ, 2,5 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Borez i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borez

3.    Jak stosować lek Borez

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Borez

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BOREZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Borez należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów beta-adrenergicznych (beta-adrenolityki). Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością.

Bisoprololu fumaran może być stosowany w leczeniu:

- niewydolności serca, objawiającej się dusznością podczas wysiłku fizycznego lub zatrzymaniem płynów w organizmie. W takim przypadku lek Borez może być stosowany jako leczenie dodatkowe w połączeniu z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia niewydolności serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BOREZ Kiedy nie stosować leku Borez

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisoprololu fumaran lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Borez;

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (ciężkie zaburzenie czynności serca, objawiające się szybkim i słabo wyczuwalnym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym krwi, zimną i spoconą skórą, osłabieniem i omdleniem);

-    jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości świszczący oddech lub ciężka astma oskrzelowa, ponieważ lek może zaburzać oddychanie;

-    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę). W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiła ostrą niewydolność serca lub istniejąca niewydolność jest niewyrównana i wymaga leczenia szpitalnego;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenie metaboliczne, w którym w organizmie występuje nadmierne nagromadzenie kwasów, zwane kwasicą metaboliczną. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz nadnerczy (guz chromochłonny).

-    jeśli pacjent stosuje floktafeninę (lek przeciwbólowy) lub sultopryd (stosowany w zaburzeniach psychicznych).

W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Borez

-    jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech lub trudności w oddychaniu (astma oskrzelowa) konieczne może być jednoczesne podawanie leków rozszerzających oskrzela i stosowanie większych dawek agonistów receptorów beta-2 adrenergicznych.

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Tabletki mogą maskować objawy małego stężenia cukru we krwi (np. przyspieszone bicie serca, nieprzyjemne odczucie szybkiego lub silnego bicia serca, nasilone pocenie);

-    jeśli pacjent nie spożywa pokarmów stałych (ścisła głodówka);

- jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość pacjenta na substancje, na które jest uczulony i nasilać ciężkość reakcji alergicznych. Leczenie adrenaliną może być nieskuteczne i konieczne może być zwiększenie dawki adrenaliny;

- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia (zaburzenie przewodzenia w sercu);

-    jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala. Jest to ból w klatce piersiowej spowodowany skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy w krew;

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia krwi w kończynach, np. w dłoniach i stopach;

-    jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (przewlekła choroba skóry przebiegająca z wysuszeniem i łuszczeniem skóry);

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (guz nadnerczy). Przed zastosowaniem bisoprololu pacjent otrzyma odpowiednie leczenie;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy. Lek Borez tabletki może maskować objawy nadczynności tarczycy (nadmiernej aktywności tarczycy).

Obecnie brak danych na temat leczenia bisoprololem niewydolności serca u pacjentów z następującymi stanami i schorzeniami:

-    cukrzyca leczona insuliną (typu I),

- ciężkie zaburzenia czynności nerek,

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    niektóre choroby serca,

-    zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Leczenie niewydolności serca bisoprololem wymaga regularnej kontroli lekarskiej. Jest to bezwzględnie konieczne szczególnie na początku leczenia.

Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z opisanych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektórych leków nie wolno stosować jednocześnie z bisoprololem, natomiast w przypadku innych wymagane są pewne modyfikacje (np. dostosowanie dawkowania).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków jednocześnie z lekiem Borez:

-    leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem (np. amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, fenytoina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil);

-    leki uspokajające i stosowane w leczeniu psychoz (chorób psychicznych), takie jak sultopryd, barbiturany (stosowane również w leczeniu padaczki), pochodne fenotiazyny (stosowane również w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów);

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inhibitory MAO-A;

-    leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych (patrz również „Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Borez );

-    niektóre leki przeciwbólowe (np. floktafenina, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen);

-    leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowaj, „zatkanego” nosa lub pewnych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenic;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina);

-    meflochina, lek stosowany w leczeniu malarii.

Wszystkie powyższe leki, w tym bisoprolol, mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.

-    insulina lub inne leki przeciwcukrzycowe. Nasileniu może ulec działanie obniżajace stężenia glukozy we krwi. Zamaskowaniu mogą ulec objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi.

Stosowanie leku Borez z jedzeniem i piciem

Lek BOREZ tabletki może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Zalecaną dawkę - całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki - należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno rozgryzać ani kruszyć tabletek.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, które mogą występować po zastosowaniu tego leku. Jeśli wystąpią takie działania, należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Borez może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na nienarodzone dziecko. Istnieje zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi dziecka oraz zwolnienia rytmu jego serca. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka. Z tego powodu nie należy przyjmować bisoprololu podczas ciąży.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. W związku z tym nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Borez wywiera nieistotny wpływ lub nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BOREZ

Lek Borez należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zaleci, ile tabletek przyjmować. Należy przyjmować lek Borez tabletki rano: przed, w trakcie lub po śniadaniu. Zalecaną dawkę (całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki) - należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno rozgryzać ani kruszyć tabletek.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Niewydolność serca (zmniejszona siła skurczu serca):

Dorośli

Przed rozpoczęciem stosowania leku Borez pacjent będzie już przyjmować inhibitor ACE (lek, który rozszerza naczynia krwionośne, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi), lek moczopędny (lek, który zwiększa wydalanie moczu, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi) lub glikozyd naparstnicy (lek nasercowy i przeciwnadciśnieniowy).

Lekarz będzie stopniowo zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia efektu terapeutycznego:

1,25 mg raz na dobę przez tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

2.5    mg raz na dobę przez kolejny tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do 3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do 5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

7.5    mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę dla pacjenta, biorąc pod uwagę, m.in. wszelkie możliwe działania niepożądane.

Po podaniu pierwszej dawki 1,25 mg lekarz skontroluje u pacjenta ciśnienie krwi, częstość pracy serca i obecność jakichkolwiek zaburzeń czynności serca.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka leku będzie zwiększana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zasadniczo nie ma konieczności zmiany dawki.

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku BOREZ u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Borez jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzielenie tabletki

Należy położyć tabletkę na twardej, płaskiej powierzchni, linią podziału do góry. Nacisnąć kciukiem na środek tabletki. Tabletka pęknięcie na połowy.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Borez jest zazwyczaj leczeniem długotrwałym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Borez

W razie przypadkowego zażycia za dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty. Objawy przedawkowania mogą obejmować zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, ostra niewydolność serca i małe stężenie glukozy we krwi (które może objawiać się jako uczucie głodu, nasilonego pocenia i kołatania serca).

Pominięcie przyjęcia leku Borez

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zwykłą dawkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie o zapomnianej dawce, a następnie przej ść do zwykłego schematu dawkowania kolejnego dnia.

Przerwanie stosowania leku Borez

Leczenia lekiem Borez nie wolno przerywać w sposób nagły. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Podczas przerywania leczenia dawkę leku trzeba zmniejszać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Borez może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane podzielono na podstawie następujących grup częstości:

Bardzo często:

występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wolne bicie serca.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    męczliwość, uczucie wyczerpania;

-    zawroty głowy,

-    bóle głowy (szczególnie na początku leczenia; te działania niepożądane są zwykle łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 miesięcy);

-    uczucie zimna lub drętwienia w kończynach i końcowych częściach ciała (palce rąk i nóg, uszy i nos); częstsze występowanie kurczowego bólu nóg podczas chodzenia;

-    nasilenie istniejącej niewydolności serca.

-    istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze);

-    nudności, wymioty;

-    biegunka;

-    zaparcie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zawroty głowy, szczególnie podczas nagłego wstawania (hipotonia ortostatyczna);

-    zaburzenia snu;

-    depresja;

-    nieregularne bicie serca;

-    trudności w oddychaniu mogą wystąpić u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddychania w przeszłości;

-    osłabienie i kurcze mięśni.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    koszmary senne;

-    omamy;

-    omdlenie;

-    zaburzenia słuchu;

-    zapalenie błony śluzowej nosa z katarem i podrażnieniem;

-    reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie, wysypka);

-    suchość oczu na skutek zmniejszonego wydzielania łez (należy zachować ostrożność, jeśli stosuje się soczewki kontaktowe);

-    zapalenie wątroby, które może powodować ból brzucha, utratę apetytu i czasami żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemną barwą moczu;

-    zmniejszenie sprawności seksualnej (zaburzenia potencji);

-    zwiększenie stężenia lipidów we krwi (triglicerydów) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej suchej, łuszczącej się wysypki;

-    łysienie;

-    świąd lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BOREZ

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Borez po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu blistrowym i pudełku po określeniu: EXP. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry oznaczają rok terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Borez

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Borez 2.5 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 2,12 mg bisoprololu. Ponadto lek zawiera:

celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, krospowidon, krzemionkę koloidalną bezwodną i glicerolu dibehenian w rdzeniu tabletki oraz hypromelozę, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400 w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Borez i co zawiera opakowanie

Lek Borez 2,5 mg tabletki powlekane to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do podziału tabletki na dwie równe części.

Tabletki dostępne są w opakowaniach blistrowych podzielnych na pojedyncze dawki z perforowanego PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każde opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ALKALOID-INT d.o.o.,

Slandrova ulica 4,

1231 Ljubljana-Crnuce,

Słowenia

tel.: +386-1- 300 - 42 90 faks: +386-1- 300 - 42 91 e-mail: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Tyrez 2.5mg film-coated tablets / ^uuMupaHH TadaeTKH

Republica Cehà

Tyrez 2.5mg potahované tablety

Ungaria

Dorez 2.5mg filmtabletta

Polonia

Borez 2,5mg tabletki powlekane

Repubłica Slovacia

Tyrez 2.5mg film-obalené tablety

Slovenia

Borez 2.5mg filmsko obložene tablete

România

Borez 2.5mg comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki:

03/2012 7/7

Borez

Charakterystyka Borez

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BOREZ, 2,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

BOREZ, 2,5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 2,12 mg bisoprololu. Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

- tabletka powlekana

Borez, 2,5 mg tabletki powlekane to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletki można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i, w razie potrzeby, z glikozydami naparstnicy (dodatkowe informacje patrz punkt 5.1).

Borez jest przeznaczony do leczenia osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania:

Tabletki produktu Borez należy przyjmować rano i można je przyjmować podczas posiłku. Zalecaną dawkę (całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki) należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno rozgryzać ani kruszyć tabletek.

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca

Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje stosowanie inhibitora ACE (lub antagonisty receptora angiotensyny w przypadku nietolerancji inhibitorów ACE), beta-adrenolityku, leków moczopędnych i, w uzasadnionych przypadkach, glikozydów naparstnicy. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym (bez incydentów ostrej niewydolności serca).

Zaleca się, aby lekarz prowadzący miał doświadczenie w zakresie metod postępowania w przewlekłej niewydolności serca.

W okresie zwiększania dawki i w dalszym przebiegu leczenia mogą wystąpić przejściowe nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardia.

Etapy dostosowania dawki

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga etapu dostosowania dawki. Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki, zgodnie z poniższym schematem:

-    1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień, w przypadku dobrej tolerancji zwiększyć do

-    2,5 mg raz na dobę przez kolejny tydzień, w przypadku dobrej tolerancji zwiększyć do

-    3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień, w przypadku dobrej tolerancji zwiększyć do

-    5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, w przypadku dobrej tolerancji zwiększyć do

-    7,5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, w przypadku dobrej tolerancji zwiększyć do

-    10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Do stosowania w fazie początkowej zwiększania dawki (od 1,25 do 3,75 mg/dobę) dostępne są podzielne tabletki Borez 2,5 mg.

Podczas okresu zwiększania dawki zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w pierwszym dniu leczenia.

Modyfikacja leczenia

Jeśli maksymalna zalecana dawka nie jest dobrze tolerowana, należy rozważyć stopniowe jej zmniejszenie.

W przypadku przej ściowego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienie tętniczego lub bradykardii, należy rozważyć modyfikację dawek jednocześnie stosowanych leków. Należy również rozważyć czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub jego odstawienie.

Po ponownym ustabilizowaniu stanu pacjenta należy zawsze rozważyć wznowienie podawania i (lub) zwiększenie dawki bisoprololu.

Czas trwania leczenia

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem jest z reguły leczeniem przewlekłym. Leczenia bisoprololem nie wolno przerywać w sposób nagły, ponieważ może to prowadzić do przejściowego pogorszenia stanu pacjenta. Leczenia nie wolno przerywać nagle, szczególnie u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Brak danych na temat farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Z tego względu zwiększanie dawki u tych chorych powinno odbywać się z zachowaniem dodatkowej ostrożności.

Pacjenci w podeszłym wieku Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Dzieci i młodzież

Dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego BOREZ u dzieci.

Brak dostępnych danych.

4.3 Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

-    nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    ostra niewydolność serca lub zaostrzenie niewydolności serca wymagające dożylnego stosowania leków inotropowych;

-    wstrząs kardiogenny;

-    blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (bez stymulatora serca);

-    zespół chorego węzła zatokowego;

-    blok zatokowo-przedsionkowy;

-    objawowa bradykardia;

-    objawowe niedociśnienie tętnicze;

-    ciężka astma oskrzelowa lub ciężka obturacyjna choroba płuc;

-    ciężkie postaci zarostowej choroby tętnic obwodowych i zespołu Raynauda;

-    nieleczony guz chromochłonny (patrz punkt 4.4),

-    kwasica metaboliczna.

-    leczenie skojarzone z floktafeniną i sultoprydem

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem należy rozpoczynać od etapu dostosowania dawki leku (patrz punkt 4.2).

Szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenia bisoprololem nie wolno przerywać w sposób nagły, chyba że jest to zdecydowanie konieczne, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia choroby serca (patrz punkt 4.2).

Rozpoczęcie leczenia bisoprololem chorych ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca wymaga regularnej kontroli ich stanu. Dawkowanie i sposób podawania, patrz punkt 4.2.

Nagłe przerwanie leczenia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca wiąże się z ryzykiem zawału serca i nagłego zgonu sercowego (patrz punkt 4.2).

Bisoprolol należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową i współistniejącą niewydolnością serca.

Bisoprolol trzeba stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku:

-    skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, obturacyjne choroby płuc)

W astmie oskrzelowej lub w innych przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc, które mogą przebiegać objawowo, należy podawać jednocześnie leki rozszerzające oskrzela. Sporadycznie u pacjentów z astmą może wystąpić zwiększony opór w drogach oddechowych, dlatego może zajść konieczność zwiększenia dawki beta-2 adrenomimetyków.

-    cukrzycy z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatania serca lub nasilone pocenie) mogą być maskowane;

-    ścisłej głodówki;

-    trwającego leczenia odczulającego. Tak jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, bisoprolol może zwiększyć zarówno wrażliwość na alergeny, jak i nasilenie reakcji anafilaktycznych. Leczenie adrenaliną nie zawsze prowadzi do oczekiwanego efektu terapeutycznego.

-    bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia

-    dławicy Prinzmetala

-    miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych (nasilenie objawów może wystąpić szczególnie na początku leczenia)

-    znieczulenia ogólnego

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza częstość występowania zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia mięśnia sercowego w czasie indukcji znieczulenia i intubacji, a także w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się kontynuowanie blokady receptorów beta-adrenergicznych w okresie okołooperacyjnym. O zastosowaniu beta-adrenolityku należy poinformować anestezjologa ze względu na potencjalne interakcje z innymi lekami, mogące wywołać bradyarytmie, osłabienie odruchowej tachykardii oraz zmniejszenie zdolności odruchowej do kompensacji utraty krwi. Jeśli przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi przed zabiegiem uważa się za konieczne, należy je przeprowadzić stopniowo i zakończyć leczenie około 48 godzin przed znieczuleniem.

Obecnie brak doświadczenia terapeutycznego w stosowaniu bisoprololu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi następującymi chorobami i stanami:

-    cukrzyca insulinozależna (typu 1);

-    ciężka niewydolność nerek;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    kardiomiopatia restrykcyjna;

-    wrodzona wada serca;

-    istotna hemodynamicznie wada zastawkowa serca;

-    zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie można zastosować leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka takiej terapii.

Pacjentom z guzem chromochłonnym nie wolno podawać bisoprololu bez wcześniejszego zastosowania leku blokującego receptory alfa-adrenergiczne.

Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane leczenie skojarzone

Floktafenina: Beta-adrenolityki mogą opóźniać wyrównawcze reakcje sercowo-naczyniowe związane z niedociśnieniem lub wstrząsem, który może być wywołany przez floktafeninę.

Sultopryd: Bisoprololu nie należy stosować jednocześnie z sultoprydem, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu.

Niezalecane leczenie skojarzone

Antagoniści kanałów wapniowych typu werapamilu i, w mniejszym stopniu, typu diltiazemu: ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Podanie dożylne werapamilu pacjentom leczonym lekami beta-adrenolitycznymi może wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze i blok przedsionkowo-komorowy.

Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon): może wystąpić nasilony wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zwiększone ujemne działanie inotropowe

Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, takie jak klonidyna i inne (np. metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna): Jednoczesne stosowanie ośrodkowo działających leków przeciwnadciśnieniowych może nasilić niewydolność serca poprzez dodatkowe zmniejszenie aktywności współczulnej (zmniejszenie częstości akcji serca i pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń). Nagłe odstawienie tych leków, zwłaszcza przed przerwaniem leczenia beta-adrenolitykiem, może zwiększyć ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.

Leczenie skojarzone, które należy stosować ostrożnie

Antagoniści kanału wapniowego typu dihydropirydyny, np. felodypina i amlodypina: jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko niedociśnienia, nie można też wykluczyć zwiększonego ryzyka dalszego pogorszenia czynności komór serca u pacjentów z niewydolnością serca.

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): może wystąpić nasilony wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo -komorowego.

Beta-adrenolityki stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) mogą nasilać działanie ogólnoustrojowe bisoprololu.

Leki parasympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększać ryzyko wystąpienia bradykardii.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilone działanie hipoglikemizujące. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

Leki znieczulające: osłabienie odruchowej tachykardii oraz wzrost ryzyka niedociśnienia tętniczego (dalsze informacje dotyczące znieczulenia ogólnego patrz punkt 4.4).

Glikozydy naparstnicy: zwolnienie rytmu serca i wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): NLPZ mogą zmniejszać efekt hipotensyjny bisoprololu.

Beta-sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina): jednoczesne stosowanie z bisoprololem może zmniejszać skuteczność obu leków.

Leki sympatykomimetyczne, które pobudzają receptory adrenergiczne beta i alfa (np. noradrenalina, adrenalina): Jednoczesne stosowanie z bisoprololem może ujawnić ich działanie zwężające naczynia, za pośrednictwem receptora alfa-adrenergicznego, prowadzące do wzrostu ciśnienia krwi oraz do nasilenia chromania przestankowego. Takie interakcje uważa się za bardziej prawdopodobne w przypadku nieselektywnych beta-adrenolityków.

Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak i z innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny), może zwiększyć ryzyko niedociśnienia tętniczego.

Leczenie skojarzone do rozważenia

Meflochina: zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilone działanie hipotensyjne leków beta-adrenolitycznych, ale również ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Działanie farmakologiczne bisoprololu może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub) rozwój płodu lub noworodka. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ przez łożysko, co wiązało się z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub przedwczesnym porodem. Działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia) mogą wystąpić u płodu lub noworodka. Jeśli leczenie beta-adrenolitykami jest konieczne, preferowane są selektywne beta1-adrenolityki.

Bisoprololu nie należy podawać kobietom w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie bisoprololem uznano za konieczne należy monitorować przepływ krwi przez łożysko i wzrost płodu. W razie niekorzystnego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu, należy rozważyć inne metody terapii. Noworodek musi pozostawać pod ścisłą obserwacją. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują na ogół w pierwszych trzech dobach życia.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpieczeństwa niemowląt narażonych na działanie bisoprololu. Z tego względu karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania bisoprololu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek BOREZ nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opiera się na następującym podziale: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja.

Rzadko: koszmary senne, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, ból głowy.

Rzadko: omdlenie.

Zaburzenia oka:

Rzadko: zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych). Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca:

Bardzo często: bradykardia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Często: zaostrzenie niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach, niedociśnienie tętnicze.

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub z chorobą obturacyjną dróg oddechowych w wywiadzie.

Rzadko: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka i zaparcie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (świąd, rumień, wysypka).

Bardzo rzadko: leki beta-adrenolityczne mogą wywołać lub nasilać objawy łuszczycy lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: osłabienie i kurcze mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia ogólne:

Często: astenia, uczucie zmęczenia.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększone stężenie triglicerydów, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania (np. przyjęcia dawki dobowej 15 mg zamiast 7,5 mg) zgłaszano występowanie bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia, bradykardii i zawrotów głowy. Najczęstsze oczekiwane objawy przedawkowania leków beta-adrenolitycznych to bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostrą niewydolność serca i hipoglikemię. Doświadczenie dotyczące przedawkowania bisoprololu (maksymalna dawka 2000 mg) jest ograniczone do tylko kilku przypadków przedawkowania u osób z nadciśnieniem tętniczym i (lub) chorobą wieńcową; odnotowano wystąpienie bradykardii i (lub) niedociśnienia tętniczego i wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Występuje szeroka, międzyosobnicza zmienność wrażliwości na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu, przy czym prawdopodobnie bardzo duża wrażliwość cechuje pacjentów z niewydolnością serca. Z tego względu w tej grupie pacjentów obowiązkowe jest rozpoczynanie leczenia od stopniowego zwiększania dawki zgodnie ze schematem podanym w punkcie 4.2.

W przypadku przedawkowania zaleca się przerwanie leczenia bisoprololem oraz podjęcie leczenia podtrzymującego i objawowego. Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim stopniu można usunąć za pomocą dializy. W oparciu o oczekiwane działanie farmakologiczne oraz zalecenia dla innych beta-adrenolityków, można rozważyć następujące działania ogólne, o ile jest to uzasadnione klinicznie.

Bradykardia: podanie dożylnie atropiny. Jeśli odpowiedź jest niewystarczająca, można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W pewnych warunkach może być konieczne przezżylne wszczepienie stymulatora serca.

Niedociśnienie tętnicze: należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Korzystne może być dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): pacjentów należy dokładnie obserwować i podać izoprenalinę w infuzji dożylnej lub wszczepić stymulator serca droga przezżylną.

Ostre nasilenie niewydolności serca: podać dożylne leki moczopędne, leki inotropowe, leki rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta-2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilina.

Hipoglikemia: podać dożylnie glukozę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Beta-adrenolityki, selektywne Kod ATC: C07AB07

Mechanizm działania i efekty farmakodynamiczne

Bisoprolol jest beta-1-adrenolitykiem o dużej wybiórczości, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i istotnego klinicznie działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje jedynie małe powinowactwo do receptorów beta-2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń, jak również do receptorów beta-2 związanych z regulacją metaboliczną. Dlatego zazwyczaj nie oczekuje się, aby bisoprolol wywierał wpływ na opór w drogach oddechowych ani na procesy metaboliczne zależne od receptorów beta-2. Jego beta-1-selektywność utrzymuje się również poza zakresem dawek terapeutycznych.

Tak jak w przypadku innych beta-1-adrenolityków, mechanizm przeciwnadciśnieniowego działania bisoprololu nie jest jasny. Wiadomo jednak, że bisoprolol znacząco zmniejsza aktywność reninową osocza.

Mechanizm działania przeciwdławicowego: Bisoprolol hamując receptory beta w sercu hamuje odpowiedź na pobudzenie współczulne. Tym samym wywołuje zmniejszenie częstości rytmu serca i kurczliwości, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Bisoprolol stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i niewydolności serca. Wskazanie do stosowania w niewydolności serca wprowadzono na podstawie wyników badania CIBIS II. Do badania włączono łącznie 2647 pacjentów, z czego 83% (N = 2202) z niewydolnością serca w III klasie wg NYHA i 17% (N = 445) - w klasie IV wg NYHA. Byli to chorzy ze stabilną, objawową, skurczową niewydolnością serca (frakcja wyrzutowa < 35%, w badaniu echokardiograficznym). Całkowita umieralność zmniejszyła się z 17,3% do 11,8% (redukcja względna 34%). Obserwowano zmniejszenie częstości nagłych zgonów (3,6% vs. 6,3%, redukcja względna 44%) oraz zmniejszenie częstości epizodów niewydolności serca, wymagających hospitalizacji (12% vs. 17,6%, redukcja względna 36%). Ostatecznie wykazano istotną poprawę stanu czynnościowego według klasyfikacji NYHA. Podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki bisoprololu zdarzała się konieczność hospitalizacji z powodu bradykardii (0,53%), niedociśnienia tętniczego (0,23%) i ostrej dekompensacji (4,97%), ale ich częstość nie była większa niż w grupie placebo (0%, 0,3% i 6,74%). W trakcie całego badania liczba udarów mózgu zakończonych zgonem i prowadzących do niepełnosprawności wynosiła 20 w grupie leczenia bisoprololem i 15 w grupie placebo.

Badanie CIBIS III oceniało 1010 pacjentów w wieku > 65 lat z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą niewydolnością serca (CHF; klasa II lub III wg NYHA) i frakcją wyrzutową lewej komory < 35%, dotychczas nieleczonych inhibitorami ACE, lekami beta-adrenolitycznymi lub antagonistami receptora angiotensyny. Pacjenci otrzymywali bisoprolol w skojarzeniu z enalaprylem przez 6 do 24 miesięcy po początkowym leczeniu tylko bisoprololem lub enalaprylem przez 6 miesięcy.

Obserwowano tendencję do częstszego występowania nasilenia przewlekłej niewydolności serca u pacjentów otrzymujących przez pierwsze 6 miesięcy bisoprolol. W analizie według protokołu badania nie wykazano aby leczenie bisoprololem podawanym w pierwszej fazie było gorsze w porównaniu z leczenia enalaprylem, chociaż dla obydwu leków zastosowanych na początku leczenia niewydolności serca, złożony punkt końcowy jakim był zgon i hospitalizacja na koniec badania występował z podobną częstością (32,4% w grupie wstępnego leczenia bisoprololem w porównaniu do 33,1 % w grupie wstępnego leczenia enalaprylem, populacja według protokołu badania). Badanie wykazało, że bisoprolol może być również stosowany u osób w podeszłym wieku z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą niewydolnością serca.

Doraźnie zastosowany bisoprolol u chorych z chorobą wieńcową bez przewlekłej niewydolności serca, zmniejsza częstość rytmu serca i objętość wyrzutową, a tym samym pojemność minutową serca i zużycie tlenu. W przypadku przewlekłego podawania początkowo zwiększony opór obwodowy zostaje obniżony.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym bisoprolol jest wchłaniany i jego dostępność biologiczna wynosi 90%.

Dystrybucja

Wiązanie bisoprololu z białkami osocza wynosi około 30%. Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg mc. Biotransformacja i wydalanie

Całkowity klirens ma wartość około 15 l/godz. Okres półtrwania w fazie eliminacji, 10-12 godzin, zapewnia 24-godzinną skuteczność podczas stosowania jednej dawki dobowej.

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnych metabolitów, które następnie są wydalane przez nerki. Pozostałe 50 % jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Ponieważ wydalanie ma miejsce w takim samym stopniu w nerkach jak w wątrobie, nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub z niewydolnością nerek. Właściwości farmakokinetyczne bisoprololu u pacjentów ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca i zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie były badane.

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i niezależna od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są większe, a okres półtrwania wydłużony w porównaniu do zdrowych ochotników. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 64±21 ng/ml dla dawki dobowej 10 mg, a okres półtrwania wynosi 17±5 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Tak jak w przypadku innych beta-adrenolityków, bisoprolol stosowany w dużych dawkach wykazał szkodliwe działanie u ciężarnej samicy (zmniejszone przyjmowanie pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz na zarodek/płód (zwiększona częstość resorpcji płodu, zmniejszona masa urodzeniowa potomstwa, opóźniony rozwój fizyczny), jednak nie wykazywał działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna; wapnia wodorofosforan bezwodny; sodu laurylosiarczan; krospowidon;

krzemionka koloidalna bezwodna; glicerolu dibehenian.

Otoczka tabletki Opadry white Y-1-7000:

hypromeloza;

tytanu dwutlenek (E171);

makrogol 400;

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki dostępne są w blistrach podzielnych na pojedyncze dawki z PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każdy blister zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Tabletkę powlekaną można podzielić na dwie połowy po położeniu na twardej powierzchni, linią podziału ku górze. Lekkie naciśnięcie kciukiem na środkową część tabletki spowoduje pęknięcie tabletki na pół.

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova 4

1231 Ljubljana-Crnuce

Słowenia

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2012 10/10

Borez