Imeds.pl

Borowinowa Kostka Iwonicka

Ulotka Ula pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Borowinową kostkę iwonicką ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.


BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ

Okład leczniczy

Skład:

W skład preparatu wchodzi 85% borowiny, 10% soli jodobromowej iwonickiej, 5% szlamu iwonickiego. Jedno opakowanie jednostkowe zawiera 1000 g preparatu o zawartości 850 g borowiny, 100 g soli jodobromowej, 50 g szlamu iwonickiego. Skład borowiny naturalnej w przeliczeniu na suchą masę wykazuje 45% części organicznych w postaci kwasów hum i nowych i fu Iwono wych oraz 55% części nieorganicznych w tym jonu chlorkowego 6%.

Zawartość leku w opakowaniu 1 kg

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Al. Torosiewicza 2

38-440 Iwonicz Zdrój

Zakład Produkcji Zdrojowej 013 425 05 84

fax 013 425 05 84

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ

3.    Jak stosować lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ

6.    Inne informacje

I. Co to jest lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKĄ i w jakim celu się go stosuje

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament '-'utyki Lakowej1 %rr,i;.i:j 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Sposób działania:

BOROWINOWA KOSTKA IWONICKA, okład leczniczy, to substancja stała, plastyczna o barwie ciemnobrązowej do czarnej, o charakterystycznym ziemistym zapachu, pęczniejąca po dodaniu cieplej wody.

Stosowanie okładów sporządzonych z kostki borowinowej jest odpowiednikiem zabiegów borowinowych (okładów i zawijań) wykonywanych w uzdrowiskach podczas kuracji leczniczej. Kostka borowinowa iwonicka jest pełnowartościowym preparatem leczniczym odpowiadającym wymogom stawianym przez współczesną peloterapię. Charakteryzuje się takimi właściwościami jak duża pojemność cieplna, chłonność wody, zdolność pęcznienia. Obok czynnika termicznego leczniczo działa bodziec chemiczny kwasów huminowych, garbników, ciał estrogennych, soli jodobromowej iwonickiej, które łatwo przenikają przez rozgrzaną skórę. Wpływ leczniczy wzmaga również łagodny ucisk wywierany przez okład i znaczne przekrwienie tkanek co sprzyja szybkiemu wchłanianiu produktów procesu zapalnego.

Wskazania:

Zaleca się stosowanie preparatu wszędzie tam gdzie wskazana jest termoterapia: w leczeniu uzupełniającym terapię przewlekłych schorzeń stawów, ścięgien, mięśni, nerwów, kości i okostnej na tle zapalnym, gośćcowym, urazowym i zwyrodnieniowym. Preparat pomocny jest w leczeniu zrostów otrzewnowych i przewlekłych zapaleń przydatków- tylko w postaci okładów, a nie tamponów ginekologicznych.

2. Zanim zastosuje się lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKA Nie należy stosować leku, jeśli

u pacjenta stwierdzono następujące choroby;

Nowotwory, hemofilia, cukrzyca, miażdżyca, zaawansowana niewydolność krążenia, nadciśnienie 111°, IV°, zespół zakrzepowy żył, owrzodzenia podudzi.

Ostrzeżenia:

Nie stosować jako tamponów ginekologicznych Nie stosować na świeżo intensywnie opalaną skórę.

Ciąża

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza. Z powodu braku danych u ludzi nie należy stosować.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza. Z powodu braku danych u ludzi nie należy stosować.

MINISTERSTWO Z..RO\ Departament Polityki Lekowej: raf 00-952 Warszawa

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Borowinowa Kostka Iwonicka nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek BOROWINOWA KOSTKA IWONICKA

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Dobrze rozdrobnioną kostkę borowinową iwonicką wymieszać w naczyniu z ciepłą wodą, dolewając około 0,5 litra wody i ugniatać aż do uzyskania jednolitej masy, a następnie podgrzewać na łaźni wodnej lub nad gotującą się wodą do temperatury zalecanej przez lekarza. Tak przygotowaną masę nakłada się warstwą około 3 cm na chorą część ciała, owija płótnem, następnie folią lub nieprzemakalną ceratką i dodatkowo ręcznikiem lub kocem, aby zminimalizować utratę ciepła. Okład utrzymywać przez 15-30 minut. Temperatura pierwszego zabiegu nie powinna przekraczać 42°C, w każdym następnym temperaturę można zwiększyć o 1-2°C, nie przekraczając 46°C. Zabiegi stosować wg zaleceń lekarza, ewentualnie codziennie lub co drugi dzień. Jedna kuracja składa się z serii 15-30 zabiegów. Po jednej serii zaleca się przerwę około 14 dni.

Po każdym zabiegu wskazany jest wypoczynek w łóżku przez 1-2 godziny.

Borowinowa Kostka Iwonicka raz użyta traci swoje właściwości i nie nadaje się do powtórnego użycia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy tek, Borowinowa Kostka Iwonicka może powodować działania niepożądane.

W przypadku zaobserwowania niepożądanych objawów lub gorszego samopoczucia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku BOROWINOWA KOSTKA IWONICKA

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 0 C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

MINISTERSTWO Z.. ROWIA

Oeparifiitte?1- Dc Styki lakowej i Farmacji i Warszawa

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Al. Torosiewicza 2

38-440 Iwonicz Zdrój

Zakład Produkcji Zdrojowej 013 425 05 84

fax 013 425 05 84

Data opracowania ulotki:

2008 -n- o 3


MIN1STERS7vvY. Z-ROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa *jl Miodowa 15