+ iMeds.pl

Bostomac 10 mgUlotka Bostomac

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bostomac 10 mg kapsułki dojelitowe twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. - Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bostomac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bostomac

3.    Jak przyjmować lek Bostomac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bostomac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK BOSTOMAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bostomac w postaci kapsułek dojelitowych zawiera substancję czynną omeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami pompy protonowej”. Leki te działają poprzez zmniejszanie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lek Bostomac stosuje się u osób dorosłych w krótkoterminowym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (na przykład zgagi, cofania się kwaśnej treści).

Refluks to cofanie się kwasu z żołądka do przełyku, w którym może rozwinąć się stan zapalny i towarzyszący mu i ból. Może to powodować objawy, takie uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) i kwaśny smak w ustach (cofanie się kwaśnej treści).

W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU BOSTOMAC Kiedy nie przyjmować leku Bostomac

•    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli występuje alergia na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (z powodu zakażenia wirusem HIV).

W razie wątpliwości przed przyjęciem leku Bostomac należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie wolno stosować leku Bostomac dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W razie braku poprawy oraz w razie nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Bostomac może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie porozmawiać z lekarzem prowadzącym, jeśli przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Bostomac wystąpi którykolwiek z następujących objawów

•    Utrata masy ciała bez powodu i problemy z połykaniem.

•    Ból brzucha lub niestrawność.

•    Zwracanie pokarmu lub wymioty krwią.

•    Smoliste stolce (kał zabarwiony krwią).

•    Wystąpi silna lub utrzymująca się biegunka, stosowaniem omeprazolu związane jest z nieznacznym wzrostem częstości występowania biegunki zakaźnej.

•    Występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka lub wykonano zabieg chirurgiczny w obrębie przewodu pokarmowego.

•    Pacjent stosuje w sposób ciągły leczenie objawowe niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni.

•    Występuje żółtaczka lub ciężka choroba wątroby.

•    Wiek powyżej 55 lat, a objawy wystąpiły po raz pierwszy lub ostatnio uległy zmianie. Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Omeprazol może wpływać na wyniki niektórych badań (chromogranina A). W celu uniknięcia tego zakłócenia omeprazol należy tymczasowo zatrzymany pięć dni przed badaniem.

Lek Bostomac a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to z faktu, że lek Bostomac może wpływać na działanie innych leków, a niektóre preparaty mogą wpływać na lek Bostomac.

Nie należy przyjmować leku Bostomac, jeśli stosuje się lek zawierający nelfinawir (wykorzystywany do leczenia zakażenia wirusem HIV).

Należy koniecznie poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmuje się klopidogrel (stosowany do zapobiegania powstawania zakrzepów).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

•    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane do leczenia zakażeń wywołanych przez grzyby);

•    digoksynę (stosowaną do leczenia problemów z sercem);

•    diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni oraz w padaczce);

•    fenytoinę (stosowaną w padaczce); jeśli przyjmuje się fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas podejmowania lub kończenia stosowania leku Bostomac;

•    leki stosowane do rozrzedzania krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K; może być konieczne kontrolowanie stanu pacjenta podczas rozpoczynania lub kończenia stosowania leku Bostomac;

•    ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy);

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    takrolimus (w przypadku przeszczepienia narządów);

•    Metotreksat (stosowany w leczeniu raka)

•    dziurawiec (Hypericumperforatum, stosowany w leczeniu łagodnej depresji);

•    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego);

•    sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Bostomec z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kapsułki można przyjmować z jedzeniem lub na pusty żołądek.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.. Lekarz zdecyduje, czy można w tym czasie przyjmować lek Bostomac.

Lekarz zdecyduje, czy można lek Bostomac przyjmować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bostomac prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). Pacjenci, u których one wystąpią, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Bostomac zawiera sacharozę

Kapsułki dojelitowe Bostomac zawierają sacharozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK BOSTOMAC

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosuje się jedną kapsułkę 20 mg lub dwie kapsułki po 10 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Dla uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Stosowanie tego leku

•    Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

•    Można przyjmować kapsułki z jedzeniem lub na pusty żołądek.

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno rozgryzać ani rozkruszać kapsułek. Wynika to z faktu, że kapsułki zawierają peletki, co zapobiega rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Należy uważać, aby nie uszkodzić peletek.

Co zrobić, jeśli występują problemy z połykaniem kapsułek

•    Jeśli występują problemy z połykaniem kapsułek:

0    - Należy otworzyć kapsułki i połknąć bezpośrednio zawartość popijając połową

szklanki wody albo wymieszać zawartość z niewielką ilością jogurtu, dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) albo musem jabłkowym.

-    Zawsze należy wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed jej wypiciem (mieszanina nie będzie jednorodna). Wypić mieszaninę niezwłocznie lub w ciągu 30 minut.

-    Aby mieć pewność, że pacjent wypił całą dawkę leku, należy bardzo dokładnie wypłukać szklankę, napełniając ją do połowy wodą, po czym ją wypić. Stałe cząsteczki zawierają lek - nie wolno ich rozgryzać ani rozkruszać.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bostomac

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bostomac, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Bostomac

Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku, powinien przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeśli jednak zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zrezygnować z przyjmowania dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wymienionych rzadkich, ale poważnych działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Bostomac i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Mogą także wystąpić duże pęcherze i krwawienie warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być „zespół Stevens-Johnsona” lub „toksyczna martwica naskórka”.

•    Żółte zabarwienie skóry, ciemny kolor moczu i zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Do innych działań niepożądanych należą:

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy.

•    objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, ból żołądka, zaparcia, wzdęcie z oddawaniem gazów.

•    Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    Obrzęk stóp i kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność.

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy).

•    Nieprawidłowe wyniki badań krwi, mających na celu ocenę czynności wątroby.

•    Wysypka, pokrzywka i swędzenie skóry.

•    Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, łatwe siniaczenie lub zwiększać ryzyko zakażeń.

•    Reakcje alergiczne, czasami bardzo poważne, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech.

•    Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i skurczy.

•    Pobudzenie, dezorientacja lub depresja.

•    Zaburzenia smaku.

•    Problemy ze wzrokiem, takie jak zaburzenia widzenia.

•    Nagły chrapliwy oddech lub zadyszka (skurcz oskrzeli).

•    Suchość w j amie ustnej.

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

•    Tak zwane „pleśniawki” - zakażenie wywoływane przez grzyby, które może obejmować jelita.

•    Problemy dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, która może prowadzić do zażółcenia skóry, ciemnego koloru moczu i łatwego męczenia się.

•    Wypadanie włosów (łysienie).

•    Wysypka na skórze, pojawiająca się na skutek ekspozycji na światło słoneczne.

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

•    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    Zmiany w liczebności komórek krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek).

•    Agresja.

•    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

•    Nagłe wystąpienie ciężkiej wysypki, powstanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Może mu towarzyszyć wysoka gorączka i bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Hipomagnezemia.

Lek Bostomac może w bardzo rzadkich przypadkach wpływać na liczbę białych krwinek, prowadząc do niedoboru odporności. Jeśli wystąpi zakażenie z objawami, takimi jak gorączka i bardzo zły stan ogólny lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból szyi, gardła lub ust albo trudności w oddawaniu moczu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby było możliwe wykluczenie na podstawie badania krwi braku białych krwinek (agranulocytoza). W takiej sytuacji należy pamiętać, aby poinformować lekarza o przyjmowanym leku.

Nie należy niepokoić się powyższą listą możliwych działań niepożądanych. Być może nie wystąpi żadne z nich. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Bostomac

5.


•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Butelka z HDPE: zużyć w ciągu 3 miesięcy od chwili otwarcia. Po użyciu szczelnie zamknąć korkiem.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Bostomac

-    Substancją czynną jest omeprazol: każda kapsułki zawierają 10 mg omeprazolu.

-    Ponadto lek zawiera:

•    Zawartość kapsułek: sacharoza, ziarenka (złożone ze skrobi kukurydzianej i sacharozy), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza 6 cP, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171) oraz kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1). Patrz punkt 2 "<Nazwa (własna) zawiera sacharozę"

•    Osłonka kapsułki: żelatyna, żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Bostomac i co zawiera opakowanie

•    Bostomac 10 mg: nieprzezroczysta żółta kapsułka, zawierająca kuliste peletki w kolorze od prawie białego bieli do kremowobiałego.

Wielkość opakowań:

•    10 mg:

o Blistry po 7, 14 lub 28 kapsułek. o Butelki z HDPE po 7, 14 lub 28 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Chemo Ibérica, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, 7°

08028 Barcelona Hiszpania

Wytwórca

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy został zatwierdzony w Krajach Członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Holandia:

Kruidvat maagzuurremmer Omeprazol 10 mg, maagsapresistente capsule, hard

Republika Czech:

Moprilic 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky

Polska:

Bostomac

Portugalia:

Moprilic

Hiszpania:

Omeprazol Chemo Ibérica 10 mg cápsula dura gastrorresistente

Wielka Brytania:

Omeprazole 10 mg gastro-resistant capsules

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej {nazwa agencji w kraju członkowskim }

8

Bostomac

Charakterystyka Bostomac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dotyczy produktów leczniczych dostępnych bez recepty

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bostomac 10 mg kapsułki dojelitowe twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bostomac 10 mg kapsułki: każda kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu.

Substancja pomocnicza: Zawiera sacharozę, patrz punkt 4.4.

• Każda 10 mg kapsułka omeprazolu zawiera od 51 do 58 mg sacharozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa twarda.

Bostomac 10 mg kapsułki: nieprzezroczysta żółta kapsułka o rozmiarze 3, zawierająca kuliste peletki w kolorze od prawie białego do kremowobiałego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bostomac kapsułki są przeznaczone do leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi, cofania się kwaśnej treści z żołądka do przełyku) u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 14 dni.

W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

U większości pacjentów dochodzi do całkowitego ustąpienia zgagi w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu całkowitego ustąpienia objawów należy zaprzestać dalszego leczenia.

Szczególne populacje

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby przed przyjęciem leku Bostomac powinni zasięgnąć porady lekarza (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku (> 65 lat)

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie kapsułek Bostomac rano, połykając je w całości i popijając połową szklanki wody. Nie wolno rozgryzać ani zgniatać kapsułek.

Pacjenci z utrudnionym połykaniem

Pacjent może otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody albo wymieszać zawartość kapsułki z płynem o lekko kwaśnym odczynie, np. jogurtem, sokiem owocowym lub musem jabłkowym. Należy poinformować pacjenta, że zawiesinę należy niezwłocznie wypić (w ciągu 30 minut), a także, że zawsze należy ją wymieszać tuż przed wypiciem oraz popić połową szklanki wody.

Pacjent może także ssać kapsułkę i połykać peletki, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć peletek pokrytych warstwą chroniącą przed działaniem soku żołądkowego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie wolno stosować wraz z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku obecności któregokolwiek z objawów alarmowych (np. znacząca i niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, trudności z przełykaniem, wymioty krwawe lub smoliste stolce) oraz podejrzenia lub stwierdzenia obecności owrzodzenia żołądka należy wykluczyć występowanie nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie może łagodzić jego objawy i opóźnić rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). W przypadku stwierdzenia, że nie da się uniknąć połączenia stosowania atazanawiru oraz inhibitora pompy protonowej, zaleca się ścisłe kontrolowanie stanu klinicznego (np. miana wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg wraz ze 100 mg rytonawiru; nie należy stosować dawki większej niż 20 mg omeprazolu.

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Rozpoczynając lub kończąc leczenie omeprazolem należy brać pod uwagę potencjalne interakcje z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcje pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Nie jest pewne znaczenie kliniczne tej interakcji. Zapobiegawczo należy unikać jednoczesnego stosowania omeprazolu i klopidogrelu.

Bostomac zawiera sacharozę. Leku tego nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi problemami o charakterze dziedzicznym: nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka infekcji układu pokarmowego, takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Pacjenci z długotrwałymi nawracającymi objawami niestrawności lub zgagi powinni regularnie odwiedzać swojego lekarza. Szczególnie pacjenci w wieku powyżej 55 lat przyjmujący codziennie leki dostępne bez recepty z powodu niestrawności lub zgagi powinni poinformować o tym fakcie swojego farmaceutę lub lekarza.

Należy poinformować pacjentów, aby konsultowali się z lekarzem jeżeli:

•    mieli w przeszłości owrzodzenie żołądka lub przeszli zabieg chirurgiczny w obrębie przewodu pokarmowego;

•    stosują w sposób ciągły leczenie objawowe niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;

•    chorują na żółtaczkę lub ciężką chorobę wątroby;

•    mają powyżej 55 lat, a objawy wystąpiły u nich po raz pierwszy lub ostatnio uległy zmianie. Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji aktywnych

Substancje czynne, których wchłanianie zależy odpH

Zmniejszona kwaśność treści żołądkowej w czasie leczenia przy użyciu omeprazolu może zwiększać lub zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których absorpcja zależy od pH w żołądku.

Nelfinawir, atazanawir

Stężenie nelfinawiru i atazanawiru w osoczu jest zmniejszone w przypadku jednoczesnego podawania omeprazolu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu i nelfinawiru (patrz punkt 4.3). Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) prowadziło do zmniejszenia średniej ekspozycji na nelfinawir o ok. 40%, średnia ekspozycja na aktywny farmakologicznie metabolit M8 była zmniejszona o ok. 75-90%. Interakcja między lekami może także obejmować zahamowanie CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu i atazanawiru (patrz punkt 4.4). Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i atazanawiru 300 mg/rytonawiru 100 mg zdrowym ochotnikom prowadziło do 75% obniżenia ekspozycji na atazanawir. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) i atazanawiru 400 mg/ rytonawiru 100 mg zdrowym ochotnikom prowadziło do zmniejszenia ekspozycji o około 30% w porównaniu do stosowania atazanawiru 300 mg/ rytonawiru 100 mg raz na dobę.

Digoksyna

Jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny u zdrowych osób zwiększało biodostępność digoksyny o 10%. Rzadko opisywano toksyczne działanie digoksyny. Należy jednak zachować ostrożność, podając duże dawki omeprazolu pacjentom w podeszłym wieku. Należy wtedy dokładniej kontrolować terapeutyczne działania digoksyny.

Klopidogrel

W badaniu klinicznym ze skrzyżowanym schematem leczenia przez 5 dni podawano klopidogrel (dawka wysycająca 300 mg, a następnie 75 mg/na dobę) sam lub wraz z omeprazolem (80 mg, podawany jednocześnie z klopidogrelem). W przypadku jednoczesnego podawania klopidogrelu i omeprazolu obserwowano zmniejszenie ekspozycji na aktywny metabolit klopidogrelu o 46% (dzień 1.) i 42% (dzień 2.). Podczas jednoczesnego podawania klopidogrelu i omeprazolu średni stopień zahamowania agregacji płytek (ang. inhibition of platelet aggregation, IPA) był zmniejszony o 47% (po 24 godzinach) i 30% (dzień 5.). W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w różnym czasie nie zapobiegało wystąpieniu interakcji między tymi lekami, która prawdopodobnie wynika z hamujące wpływu omeprazolu na CYP2C19. Na podstawie badań obserwacyjnych i klinicznych opisywano różne implikacje kliniczne tej interakcji farmakokinetycznej/farmakodynamicznej w odniesieniu do poważnych epizodów sercowo-naczyniowych.

Inne substancje czynne

Wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu jest istotnie zmniejszone, co może powodować zmniejszenie skuteczności klinicznej. Należy unikać jednoczesnego podawania pozakonazolu lub erlotynibu.

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego omeprazol. Dlatego może dochodzić do zahamowania metabolizmu innych substancji czynnych metabolizowanych przez CYP2C19 oraz do zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na te substancje. Przykłady takich leków to R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

Omeprazol podawany w dawkach 40 mg zdrowym osobom w badaniu krzyżowym zwiększał Cmax i AUC (pole pod krzywą) dla cylostazolu odpowiednio o 18% i 26%, natomiast dla jednego z jego aktywnych metabolitów odpowiednio o 29% i 69%.

Fenytoina

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu w ciągu pierwszych dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia omeprazolem, a w przypadku regulacji dawki fenytoiny należy także kontrolowanie i ponownie dostosować dawkę po zakończeniu stosowania omeprazolu.

Nieznany mechanizm

Sakwinawir

Jednoczesne podawanie omeprazolu i sakwinawiru/rytonawiru prowadziło do wzrostu stężenia sakwinawiru w osoczu o nawet ok. 70%, związanego z dobrą tolerancją w grupie pacjentów zarażonych wirusem HIV.

Takrolimus

Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy w przypadkach jednoczesnego podawania omeprazolu. Należy prowadzić bardziej dokładną kontrole stężenia takrolimusu oraz czynności nerek (klirens kreatyniny), a w razie konieczności dostosować dawkę takrolimusu.

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu

Inhibitory CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Ponieważ omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 oraz CYP3A4, substancje czynne

0    znanym działaniu hamującym CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą prowadzić do wzrostu stężenia omeprazolu w surowicy poprzez hamowanie tempa jego metabolizmu. Jednoczesne leczenie za pomocą worykonazolu prowadziło do ponad dwukrotnego zwiększenia ekspozycji na omeprazol. Ponieważ duże dawki omeprazolu są dobrze tolerowane, zwykle jest konieczne dostosowywanie dawki omeprazolu. Należy jednak rozważyć regulację dawki u pacjentów ze znacznym uszkodzeniem wątroby oraz w przypadkach, w których wskazane jest długotrwałe leczenie.

Induktory CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Substancje czynne, które indukują CYP2C19 lub CYP3A4, albo oba enzymy (takie jak ryfampicyna

1    dziurawiec), mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia omeprazolu w surowicy na skutek przyspieszania tempa jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (w których ekspozycji poddano ponad 1000 osób) nie wykazały niekorzystnego wpływu omeprazolu na ciążę lub na stan zdrowia płodu/noworodka. Omeprazol może być stosowany w okresie ciąży.

Omeprazol przenika do mleka, ale w przypadku stosowania dawek terapeutycznych prawdopodobnie nie wpływa na dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bostomac prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których one wystąpią, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych (1-10% pacjentów) należą ból głowy, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia nudności i (lub) wymioty.

W ramach programu badań klinicznych nad omeprazolem i badań po wprowadzeniu do obrotu obserwowano lub podejrzewano wystąpienie wymienionych poniżej działań niepożądanych leku. Żadne z nich nie było zależne od dawki. Wyszczególnione niżej działania niepożądane wymieniono według częstości oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (ang. System Organ Class, SOC). Kategorie częstości określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów /częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Leukopenia, trombocytopenia

Bardzo rzadko:

Agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

Hiponatremia

Bardzo rzadko:

Hipomagnezemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Bezsenność

Rzadko:

Pobudzenie, dezorientacja, depresja

Bardzo rzadko:

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko:

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko:

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności i (lub) wymioty

Rzadko:

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, grzybica układu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żó

ciowych

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko:

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko:

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko:

Łysienie, wrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

Rumień wysiękowy wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:

Ból stawów, ból mięśni

Bardzo rzadko:

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

Złe samopoczucie, obrzęk obwodowy

Rzadko:

Zwiększone pocenie

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone informacje dotyczące skutków przedawkowania omeprazolu u ludzi.

W piśmiennictwie opisywano dawki do 560 mg. Otrzymywano pojedyncze doniesienia dotyczące pojedynczych dawek doustnych sięgających 2400 mg omeprazolu (120-krotność zalecanej zwykle dawki klinicznej). Opisywano występowanie nudności, wymiotów, zawrotów głowy, bólu brzucha, biegunki i bólu głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano także wystąpienie apatii, depresji i dezorientacji.

Objawy opisywane w związku z omeprazolem miały charakter przejściowy. Nie zgłoszono ani jednego poważnego działania niepożądanego. Wraz ze zwiększaniem dawek nie dochodziło do zmiany szybkości eliminacji (kinetyka pierwszorzędowa). W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC01 Mechanizm działania

Omeprazol to mieszanina racemiczna dwóch enancjomerów, która zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku w wyniku wysoce ukierunkowanego mechanizmu działania. Jest to swoisty inhibitor pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działa szybko i podawany tylko raz na dobę zapewnia kontrolę poprzez odwracalne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Omeprazol jest słabą zasadą. Ulega koncentracji i konwersji do formy aktywnej w wysoce kwasowym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej, gdzie hamuje enzym H+,K+-ATPazę - pompę protonową. Ten wpływ na ostatni etap powstawania soku żołądkowego zależy od dawki i umożliwia wysoce skuteczne hamowanie zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu, niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Wszystkie obserwowane działania farmakodynamiczne można wyjaśnić działaniem omeprazolu na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i utrzymujące się hamowanie dziennego i nocnego wydzielania kwasu solnego w żołądku , przy czym maksymalny działanie występuje w ciągu 4 dni leczenia. W przypadku omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy występuje utrzymujące się zmniejszenie 24-godzinnej (dobowej) kwaśności soku żołądkowego średnio o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego

wydzielania kwasu po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z owrzodzeniami dwunastnicy zapewnia utrzymanie w żołądku pH > 3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby.

Na skutek zmniejszonego wydzielania kwasu i zmniejszonej kwaśności wewnątrz żołądka omeprazolu zmniejsza /normalizuje w sposób zależny od dawki ekspozycję na kwas w obrębie przełyku u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.

Hamowanie wydzielania kwasu jest związane z powierzchnią pod krzywą na wykresie zależności stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (ang. area under the curve, AUC), nie zaś od aktualnego stężenia w osoczu w danym momencie.

W trakcie leczenia omeprazolem nie obserwowano przypadków tachyfilaksji.

Inne efekty związane z hamowaniem wydzielania kwasu

W czasie długotrwałego leczenia nieco częściej opisywano występowanie gruczołowych torbieli żołądka. Zmiany tego typu stanowią fizjologiczną reakcję na wyraźne obniżenie wydzielania kwasu i wydają się mieć charakter łagodny i odwracalny.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego niezależnie od przyczyn, w tym także wywołana stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, zwiększa liczbę bakterii w żołądku, obecnych w przewodzie pokarmowym w normalnych warunkach. Leczenie preparatami hamującymi wydzielanie kwasu może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka infekcji układu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalamina) na skutek niedokwaśności lub bezkwaśności. Należy brać to pod uwagę w przypadku pacjentów ze zmniejszonymi zapasami w organizmie lub czynnikami ryzyka zmniejszonego wchłaniania witaminy B12 poddawanych długotrwałemu leczeniu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Omeprazol jest nietrwały w środowisku kwaśnym. Stosuje się go doustnie w postaci peletek pokrytych warstwą chroniącą przed działaniem soku żołądkowego, zamkniętych w kapsułkach. Omeprazol wchłania się szybko. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 1do 2 godzin po podaniu leku. Proces wchłaniania omeprazolu ma miejsce w jelicie cienkim. Zwykle zostaje zakończony w ciągu 3-6 godzin. Jednoczesne spożywanie pokarmów nie wpływa na jego biodostępność. Ogólnoustrojowa dostępność (biodostępność) podanej doustnie jednej dawki omeprazolu wynosi około 40%. Podawanie wielokrotne raz na dobę zwiększa biodostępność do około 60%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji u osób zdrowych wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol jest w 97% wiązany z białkami osocza.

Metabolizm

Omeprazol ulega w całości metabolizmowi przez układ cytochromu P450 (CYP). Jego metabolizm jest w głównej części zależny od ulegającego polimorficznej ekspresji CYP2C19, odpowiedzialnego

za powstawanie hydroksyomeprazolu, głównego metabolitu obecnego w osoczu. Pozostała część zależy od innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu. W wyniku silnego powinowactwa omeprazolu do CYP2C19 istnieje możliwość inhibicji kompetycyjnej i metabolicznych interakcji międzylekowych z innymi substratami CYP2C19. Natomiast ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4 omeprazol nie hamuje metabolizmu innych substratów CYP3A4. Omeprazol nie wykazuje także działania hamującego w stosunku do głównych enzymów CYP.

Około 3% populacji rasy kaukaskiej i 15-20% populacji azjatyckiej nie posiada czynnego enzymu CYP2C19; grupę tę określa się mianem osób słabo metabolizujących lek. U tych osób metabolizm omeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. W przypadku wielokrotnego podawania pojedynczej dawki dobowej omeprazolu wynoszącej 20 mg, średnia wartość AUC była 5-10 razy większa w grupie osób słabo metabolizujących niż u osób posiadających funkcjonalny enzym CYP2C19 (szybko metabolizujących lek). Także średnie stężenia w osoczu były od 3 do 5 razy większe. Te spostrzeżenia nie wpływają na dawkowanie omeprazolu.

Wydalanie

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu wynosi zazwyczaj mniej niż godzinę, zarówno po jednokrotnym, jak i wielokrotnym podaniu pojedynczej dawki dobowej. Pomiędzy kolejnymi dawkami dochodzi do całkowitej eliminacji omeprazolu z osocza; nie stwierdza się tendencji do kumulacji leku podczas stosowania jeden raz na dobę. Niemal 80% doustnie podanego omeprazolu ulega wydaleniu w postaci metabolitów z moczem, pozostała część jest wydalana z kałem, przede wszystkim z żółcią.

Wartość AUC dla omeprazolu zwiększa się podczas podawania wielokrotnego. Wzrost ten jest zależny od dawki i prowadzi do nieliniowej zależności pomiędzy dawką i wartością AUC po podaniu po podaniu wielokrotnym. Ta zależność od czasu i od dawki wynika ze zmniejszenia stopnia metabolizmu pierwszego przejścia oraz klirensu ogólnoustrojowego, prawdopodobnie wywołanego hamowaniem izoenzymu CYP2C19 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfon).

Nie stwierdzono żadnego wpływu metabolitów na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Szczególne populacje

Zaburzenia czynności wątroby

Metabolizm omeprazolu u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby jest spowolniony, co prowadzi do zwiększenia wartości AUC. Omeprazol nie wykazuje tendencji do akumulacji w przypadku podawania jeden raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

Farmakokinetyka omeprazolu, w tym biodostępność układowa i szybkość eliminacji, pozostają niezmienione u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Osoby w podeszłym wieku

Szybkość metabolizmu omeprazolu ulega niewielkiemu zmniejszeniu u osób w podeszłym wieku (75-79 lat).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach, w których szczury otrzymywały omeprazol przez całe życie obserwowano hiperplazję komórek ECL żołądka i rakowiaki. Zmiany te wynikają z utrzymującej się hipergastrynemii wtórnej do zahamowania wydzielania kwasu. Podobne zjawisko obserwowano po leczeniu antagonistami receptorów H2, inhibitorami pompy protonowej oraz po częściowym wycięciu dna żołądka. Zmiany te nie są więc spowodowane bezpośrednim działaniem konkretnej substancji czynnej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułek:

Sacharoza, ziarenka (złożone ze skrobi kukurydzianej i sacharozy)

Sodu laurylosiarczan Disodu fosforan bezwodny Mannitol

Hypromeloza 6 cP Makrogol 6000 Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)

Osłonka kapsułki:

Żelatyna

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Butelka z HDPE: zużyć w ciągu 3 miesięcy od chwili otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C

Blister z folii z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka z HDPE: przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Po użyciu szczelnie zamknąć korkiem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

10 mg: 7, 14, 28 kapsułek.

Butelka z HDPE z z zamknięciem z PP i ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

10 mg: 7, 14, 28 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chemo Ibérica, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, 7°

08028 Barcelona Hiszpania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Bostomac