+ iMeds.pl

Bravelle 75 j.m.Ulotka Bravelle

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA

BRAVELLE 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu'do wstrzykiwań

(Urofollitropinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest BRAVELLE i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BRAVELLE

3.    Jak stosować BRAVELLE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek BRAVELLE

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BRAVELLE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bravelle występuje w postaci proszku, który przed użyciem musi być rozpuszczony w płynie (rozpuszczalniku). Lek podawany jest jako wstrzyknięcie podskórne.

Lek Bravelle zawiera hormon zwany hormonem folikulotropowym (FSH). FSH jest naturalnym hormonem wytwarzanym w organizmie kobiety i mężczyzny. Umożliwia on normalne funkcjonowanie narządów układu rozrodczego. FSH zawarty w tym leku uzyskiwany jest z moczu kobiet po menopauzie. Jest substancją wysoko oczyszczoną i nosi nazwę urofolitropiny.

Lek Bravelle stosowany jest w leczeniu niepłodności kobiet w następujących sytuacjach:

■    U kobiet, które nie mogą zajść w ciążę, ponieważ ich jajniki nie wytwarzają komórek jajowych (także w przypadku zespołu policystycznych jajników). Lek BRAVELLE stosuje się u kobiet, którym w celu leczenia niepłodności podawano już cytrynian klomifenu, ale lek ten okazał się nieskuteczny.

■    U kobiet, które biorą udział w programach wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie pozaustrojowe i przeniesienie zarodka (ang. Jn Vitro Fertilisation/Embryo Transfer - IVF/ET), przeniesienie gamety do jajowodu (ang. Gamete Intra-Gallopian Transfer - GIFT) i śródcytoplazmatyczne wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej (ang. Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)]. Ten lek pomaga jajnikom wytworzyć wiele pęcherzyków jajowych, w których mogą rozwijać się komórki jajowe (rozwój mnogich pęcherzyków jajnikowych).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRAVELLE

2.


Przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza oceny przyczyn zaburzeń płodności u obojga partnerów. Należy zwłaszcza sprawdzić, czy nie stwierdza się następujących schorzeń, które wymagają innego, właściwego leczenia:

■    niedoczynności tarczycy i nadnerczy

■    dużego stężenia hormonu zwanego prolaktyną (hiperprolaktynemia)

■    nowotworów przysadki mózgowej (gruczoł umiejscowiony u podstawy mózgu)

■    nowotworów podwzgórza (obszar umiejscowiony pod częścią mózgu zwaną wzgórzem).

Jeśli u pacjentki stwierdzono którekolwiek z wymienionych wyżej schorzeń, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem.

Kiedy nie stosować leku BRAVELLE

■    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na urofolitropinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku BRAVELLE (patrz punkt 6 - Inne informacje),

■    jeśli u pacjentki stwierdzono nowotwory macicy, jajników, piersi, przysadki mózgowej lub podwzgórza,

■    jeśli u pacjentki stwierdzono torbiele jajników lub powiększenie jajników, nie spowodowane zespołem policystycznych jajników,

■    jeśli u pacjentki stwierdzono wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające rozwój ciąży,

■    jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie,

■    jeśli u pacjentki stwierdzono włókniakomięśniaki macicy uniemożliwiające rozwój ciąży,

■    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

■    jeśli u pacjentki stwierdzono wczesną menopauzę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BRAVELLE

Jeśli u pacjentki występuje(ą):

■    ból brzucha,

■    obrzęk brzucha,

■    nudności,

■    wymioty,

■    biegunka,

■    przybieranie na wadze,

■    trudności w oddychaniu,

■    zmniejszenie częstości lub ilości oddawanego moczu.

O objawach tych należy natychmiast poinformować lekarza, nawet jeśli pojawiają się kilka dni po podaniu ostatniej dawki leku. Mogą to być objawy nadmiernej aktywności jajników, która może mieć ciężki przebieg.

Jeśli objawy te nasilają się, należy przerwać leczenie niepłodności i wdrożyć odpowiednie leczenie w szpitalu.

Przestrzeganie zaleconej dawki i uważne obserwowanie przebiegu leczenia zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów.

Objawy te mogą wystąpić także wówczas, gdy przerywa się stosowanie leku BRAVELLE. Jeśli pojawi się którykolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas leczenia tym lekiem lekarz kieruje zwykle pacjentkę na badania ultrasonograficzne (USG) i czasami na badanie krwi w celu monitorowania reakcji na leczenie.

Leczenie hormonami, takimi jak ten lek, może zwiększać ryzyko:

-    ciąży ektopowej (pozamacicznej) u kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie,

-    poronienia,

-    ciąży mnogiej (bliźniaki, trojaczki itd.),

wrodzonych wad rozwojowych (wady fizyczne obecne u dziecka w chwili urodzenia).

U niektórych kobiet leczonych z powodu niepłodności rozwinęły się nowotwory jajników lub innych narządów układu rozrodczego. Jak dotąd nie wiadomo, czy leczenie hormonami, takimi jak ten lek, powoduje takie problemy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów w żyłach lub tętnicach jest większe u kobiet, które są w ciąży. Leczenie niepłodności może zwiększać prawdopodobieństwo zakrzepów, zwłaszcza jeśli pacjentka ma nadwagę lub zakrzepy występowały u pacjentki lub u kogoś w jej rodzinie (krewni). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jej to dotyczy.

Stosowanie leku BRAVELLE z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Cytrynian klomifenu, to inny lek stosowany w leczeniu niepłodności. Jeśli lek BRAVELLE stosowany jest w tym samym czasie co cytrynian klomifenu, działanie na jajniki może być zwiększone.

Lek BRAVELLE może być stosowany w tym samym czasie co lek MENOPUR. Prosimy \ zapoznać się z treścią punktu 3 „Jak stosować lek BRAVELLE”.    j

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby ten lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku BRAVELLE

Lek BRAVELLE zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na jedną dawkę, więc jest w istocie lekiem „bezsodowym”.

3. JAK STOSOWAĆ BRAVELLE

Lek BRAVELLE należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Kobiety, u których nie występuje owulacja (nie są wytwarzane komórki jajowe):

Leczenie powinno rozpocząć się w ciągu pierwszych 7 dni cyklu miesiączkowego (dzień 1. jest pierwszym dniem miesiączki). Lek należy podawać codziennie przez co najmniej 7 dni.

Dawka początkowa wynosi zwykle 75 j.m. na dobę (jedna fiolka z proszkiem), ale można ją dostosowywać w zależności od reakcji pacjentki (maksymalnie do 225 j.m. - 3 fiolki z proszkiem na dobę). Określoną dawkę należy podawać przez co najmniej 7 dni, zanim nastąpi zmiana dawki. Zalecane jest, aby przy każdej zmianie zwiększać dawkę o 37,5 j.m. (pól fiolki z proszkiem), lecz nie więcej niż o 75 j.m. Cykl leczenia należy przerwać, jeśli po 4 tygodniach nie stwierdza się reakcji.

Gdy uzyskana reakcja jest zadowalająca, następnego dnia po ostatnim wstrzyknięciu leku BRAVELLE należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu inny hormon zwany ludzką gonadotropinąkosmówkową(ang. human chorionic gonadotropin, hCG) wdawce od 5.000 j.m. do 10.000 j.m. Zaleca się odbycie stosunku płciowego w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCG. Ewentualnie można wykonać inseminację (podanie nasienia bezpośrednio do macicy). Pacjentka pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarza przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG.

Lekarz kontroluje efekty leczenia lekiem BRAVELLE. W zależności od postępów leczenia lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia lekiem BRAVELLE i odstąpić od podania hCG. W takim przypadku pacjentka zostaje pouczona o konieczności zastosowania mechanicznej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) lub powstrzymania się od stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnej miesiączki.

Kobiety biorące udział w programach wspomaganego rozrodu:

Jeśli u pacjentki zastosowano również leczenie agonistąGnRH (lek wspomagający działanie hormonu uwalniającego gonadotropiny, ang. Gonadotropin Releasing Hormone - GnRH), podawanie leku BRAVELLE należy rozpocząć około 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenia agonistą GnRH.

U pacjentek nieotrzymujących agonisty GnRH podawanie leku BRAVELLE należy rozpocząć w 2. lub 3. dniu cyklu miesiączkowego (dzień 1. jest pierwszym dniem miesiączki).

Lek należy podawać codziennie przez co najmniej 5 dni. Dawka początkowa tego leku wynosi zwykle od 150 j.m. do 225 j.m. (2 lub 3 fiolki z proszkiem).

W zależności od reakcji pacjentki na leczenie dawka ta może być zwiększona do maksymalnie 450 j.m. (6 fiolek z proszkiem) na dobę. Nie należy zwiększać dawki jednorazowo o więcej niż 150 j.m. Zwykle leczenie nie powinno trwać dłużej niż 12 dni.

Po stwierdzeniu wystarczającej liczby pęcherzyków jajnikowych, pacjentka otrzymuje pojedyncze wstrzyknięcie leku zwanego ludzką gonadotropinąkosmówkową (ang. human chorionic gonadotropin, hCG) w dawce do 10.000 j.m. w celu wywołania owulacji (uwolnienie komórki jajowej).

Pacjentka pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarza przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG.

Lekarz kontroluje efekty leczenia lekiem BRAVELLE. W zależności od postępów leczenia lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia lekiem BRAVELLE i odstąpić od podania hCG. W takim przypadku pacjentka zostaje pouczona o konieczności zastosowania mechanicznej metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) lub powstrzymania się od stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnej miesiączki.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA

Jeśli lekarz zalecił samodzielne wstrzykiwanie tego leku, należy przestrzegać wszelkich przekazanych instrukcji.

Pierwsze wstrzyknięcie tego leku należy wykonać pod nadzorem lekarza, ROZPUSZCZANIE LEKU BRAVELLE:

Ten lek występuje w postaci proszku i przed wstrzyknięciem należy go rozpuścić.

Płyn, którego należy użyć do rozpuszczenia tego leku, dostarczany jest z proszkiem. Ten lek należy rozpuścić bezpośrednio przed użyciem. W tym celu należy:
Nałożyć mocno na strzykawkę grubą, długą igłę (igła do pobierania/rozpuszczania leku).


Odłamać górną część ampułki z rozpuszczalnikiem.

Pobrać cały płyn z ampułki do strzykawki.

Wbić igłę przez gumowy korek fiolki z proszkiem i powoli wstrzyknąć cały płyn. Celować na ściankę fiolki, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków.

Proszek powinien się szybko rozpuścić (w ciągu 2 minut), tworząc przezroczysty roztwór.

Aby ułatwić rozpuszczenie proszku, można kołysać roztworem. Nie należy wstrząsać fiolką, gdyż może to powodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub jeśli zawiera stale cząstkit nie należy go używać.

Pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.

Jeśli lekarz przepisał więcej niż jedną fiolkę leku BRAVELLE na każde wstrzyknięcie, roztwór uzyskany po rozpuszczeniu proszku z pierwszej fiolki można wstrzyknąć do drugiej fiolki z proszkiem. Czynność tę można powtarzać z kolejnymi fiolkami z proszkiem - łącznie do 6 fiolek z proszkiem, ale tylko wówczas, gdy zostało to zalecone przez lekarza.

Jeśli lekarz przepisał podawanie w tym samym czasie leku MENOPUR i leku BRAVELLE, można zmieszać oba leki, rozpuszczając lek BRAVELLE i wstrzykując powstały roztwór do fiolki z lekiem MENOPUR w proszku. Należy poczekać na rozpuszczenie leku i pobrać taki złożony roztwór do strzykawki. W ten sposób oba leki można podać w jednym wstrzyknięciu zamiast w dwóch oddzielnych.

WSTRZYKIWANIE LEKU BRAVELLE:


■ Po pobraniu do strzykawki zaleconej dawki leku należy zmienić igłę na krótką, cienką igłę (igła do wstrzykiwań).

■ Pacjentka jest informowana przez lekarza lub pielęgniarkę, gdzie należy wstrzykiwać lek (np. przednia część uda, brzuch itp.)


Aby dokonać wstrzyknięcia, należy utworzyć fałd skóry między palcami i szybkim ruchem wbić igłę pod kątem 90 stopni (prostopadle). Wstrzyknąć roztwór, naciskając na tłok strzykawki, a następnie wyjąć igłę.

■    Po wyjęciu igły ucisnąć miejsce wstrzyknięcia, aby powstrzymać krwawienie. Delikatny masaż w miejscu wstrzyknięcia ułatwia rozejście się roztworu pod skórą.

■    Zużytych przedmiotów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki, lecz usunąć je w odpowiedni sposób.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BRAVELLE

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Pominięcie zastosowania leku BRAVELLE

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, BRAVELLE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leczenie tym lekiem może powodować nadmierną aktywność jajników, zwłaszcza u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Objawy obejmują: ból brzucha, obrzęk brzucha, nudności, wymioty, biegunkę, przybieranie na wadze, trudności w oddychaniu i zmniejszenie częstości lub ilości oddawanego moczu.

Powikłaniem nadmiernej aktywności jajników mogą być zakrzepy i skręt jajnika. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pojawiają się kilka dni po podaniu ostatniej dawki leku.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Objawami takich reakcji mogą być: wysypka, świąd, obrzęk gardła i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Następujące, bardzo częste działania niepożądane dotyczą więcej niż 10 na każdych 100 leczonych pacjentek:

■    ból brzucha,

■    ból głowy.

Następujące, częste działania niepożądane dotyczą od 1 do 10 na każdych 100 leczonych pacjentek:

■    zakażenie dróg moczowych,

■    zapalenie gardła i jamy nosowej,

■    uderzenia gorąca,

■    nudności,

■    wymioty,

■    dolegliwości brzuszne,

■    obrzęk brzucha,

■    biegunka,

■    zaparcie,

■    wysypka,

■    skurcze mięśniowe,

■    ból miednicy,

■    nadmierne pobudzenie jajników (wysoki poziom aktywności),

■    tkliwość piersi,

■    krwawienie z pochwy,

■    upławy,

■    ból,

■    ból i reakcje w miejscu podania (zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk, świąd).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić pielęgniarkę lub lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRAVELLE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku BRAVELLE po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek BRAVELLE

Substancją czynną leku jest urofolitropina.

Jedna fiolka z proszkiem zawiera 82,5 j.m. wysoko oczyszczonego hormonu folikulotropowego (FSH), urofolitropiny. Po rozpuszczeniu proszku zjednej fiolki w dołączonym rozpuszczalniku roztwór zawiera 75 j.m. FSH,

Inne składniki leku to:

Proszek:    laktoza jedno wodna, Polisorbat 20, sodu wodoro fosforan siedmiowodny,

kwas fosforowy, woda

Rozpuszczalnik: sodu chlorek, kwas solny, woda

Jak wygląda lek BRAVELLE i co zawiera opakowanie

Ten lek, to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

W tekturowym pudelku znajduje się 5 lub 10 fiolek o pojemności 2 ml z bezbarwnego szkła, zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem. Fiolki zawierają proszek.

W tekturowym pudełku znajduje się również taka sama liczba ampułek o pojemności 1 ml z bezbarwnego szkła typu I zawierających bezbarwny rozpuszczalnik.

Podmiot odpowiedzialny:

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Niemcy.

Wytwórca:

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Niemcy.

Data zatwierdzenia ulotki;

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Teł.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81

-8-

Bravelle

Charakterystyka Bravelle

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BRAVELLE 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 82,5 j.m. wysoko oczyszczonego hormonu folikulotropowego (FSH) uzyskiwanego z moczu, urofolitropiny (Urofollitropinum) w postaci proszku. Po rozpuszczeniu proszku z jednej fiolki w dołączonym rozpuszczalniku roztwór zawiera 75 j.m. FSH.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Wygląd proszku: liofilizowana zbita masa w kolorze białym lub złamanej bieli.

Wygląd rozpuszczalnika: przejrzysty, bezbarwny roztwór..

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt BRAVELLE wskazany jest w leczeniu niepłodności kobiet w następujących sytuacjach klinicznych:

Brak owulacji (w tym również zespól policystycznych jajników) u kobiet, u których nie było pozytywnej reakcji na leczenie cytrynianem kłomi fenu.

Kontrolowana hiperstymulacja jajników w celu wywołania rozwoju mnogich pęcherzyków w ramach technik wspomaganego rozrodu (ang. Assisted Reproductive Technologies ~ ART), takich jak zapłodnienie pozaustrojowe i przeniesienie zarodka (ang. In Vitro Fertilisation/Embryo Transfer - IVF/ET), przeniesienie gamety do jajowodu (ang. Gamete Intra-Gallópian Transfer -GIFT) i śródcytoplazmatyczne wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej (ang. Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)].

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem BRAVELLE powinno być rozpoczynane pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń płodności.

Sposób podawania

Produkt BRAVELLE przeznaczony jest do wstrzyknięć podskórnych po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku. Proszek należy rozpuścić bezpośrednio przed użyciem. Aby uniknąć wstrzykiwania dużych objętości, w rozpuszczalniku z jednej ampułki można rozpuścić zawartość do 6 fiolek z proszkiem. Nie należy używać roztworu, jeśli zawiera stałe cząstki lub nie jest przezroczysty.

Wygląd roztworu po rozpuszczeniu: przejrzysty roztwór Dawkowanie

Istnieją duże między- i wewnątrzosobnicze różnice w reakcji jajników na egzogenne gonadotropiny. To sprawia, że ustalenie jednolitego schematu dawkowania jest niemożliwe. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie w zależności od reakcji jajników. Wymaga to monitorowania reakcji jajników za pomocą ultrasonografii lub, najlepiej, ultrasonografii w połączeniu z oznaczaniem stężeń estradiolu. W kontrolowanej hiperstymulacji jajników produkt BRAVELLE może być podawany sam lub w skojarzeniu z agonistąlub antagonistą hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH). Brak jest doświadczenia z badań klinicznych w stosowaniu w produktu BRAVELLE w skojarzeniu z antagonistami GnRH w tym wskazaniu. Zalecenia dotyczące dawkowania i czasu trwania leczenia mogą się zmienić w zależności od konkretnego protokołu leczenia.

Doświadczenie z badań klinicznych w stosowaniu produktu BRAVELLE opiera się na jednym cyklu leczenia w obu wskazaniach.

Kobiety z brakiem owulacji (w tym z zespołem policystycznych jajników)

Celem leczenia produktem BRAVELLE jest uzyskanie rozwoju pojedynczego pęcherzyka Graafa, z którego, po podaniu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa.

Leczenie produktem BRAVELLE powinno być rozpoczęte w ciągu pierwszych 7 dni cyklu miesiączkowego. Zalecana dawka początkowa produktu BRAVELLE wynosi 75 j.m. na dobę. Dawkę tę należy utrzymać przez co najmniej 7 dni. Kolejne dawki należy dostosowywać w zależności od indywidualnej reakcji pacjentki, ocenianej na podstawie danych klinicznych (w tym ultrasonografia jajników lub ultrasonografia jajników w połączeniu z oznaczaniem stężeń estradiolu). Zmiany dawki nie należy dokonywać częściej, niż co 7 dni. Zalecane zwiększenie dawki wynosi 37,5 j.m. na jedną zmianę. Nie należy zwiększać dawki jednorazowo o więcej niż 75 j.m.

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 225 j.m. Jeśli u pacjentki nie stwierdza się odpowiedniej reakcji po 4 tygodniach leczenia, to ten cykl leczenia należy przerwać.

Gdy uzyskana jest optymalna reakcja, następnego dnia po ostatnim wstrzyknięciu produktu BRAVELLE należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu 5.000 j.m. do 10.000 j.m. hCG. Pacjentce zaleca się odbycie stosunku płciowego w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCG. Alternatywnie, może zostać przeprowadzona inseminacja domaciczna. Pacjentka powinna pozostawać pod ścisłą obserwacją przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG. W przypadku uzyskania nadmiernej reakcji na produkt BRAVELLE leczenie należy przerwać i odstąpić od podania hCG (patrz punkt 4.4), a pacjentka powinna zastosować mechaniczną metodę antykoncepcji lub powstrzymać się od stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety poddawane kontrolowanej hiperstymulacji jajników w celu uzyskania rozwoju wielu pęcherzyków w ramach technik wspomaganego rozrodu

Zgodnie z badaniami klinicznymi produktu BRAVELLE, które obejmowały desensybilizację przysadki mózgowej za pomocą agonistów GnRH, leczenie produktem BRAVELLE należy rozpocząć około 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenia agonistą. Zalecana dawka początkowa produktu BRAVELLE wynosi od 150 j.m. do 225 j.m. na dobę przez co najmniej 5 pierwszych dni leczenia. Kolejne dawki należy dostosowywać w zależności od indywidualnej reakcji pacjentki, ocenianej na podstawie danych klinicznych (w tym ultrasonografia jajników lub ultrasonografia jajników w połączeniu z oznaczaniem stężeń estradiolu). Jednorazowo nie należy zmieniać dawki o więcej niż 150 j.m. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 450 j.m. W większości przypadków nie zaleca się podawania produktu dłużej niż przez 12 dni.

W protokołach, które nie obejmujądesensybilizacji przysadki mózgowej, leczenie produktem BRAVELLE należy rozpocząć w 2. lub 3. dniu cyklu miesiączkowego. Zalecane jest stosowanie dawek i schematu podawania, jak przedstawione powyżej dla protokołów z desensybilizacją przysadki mózgowej za pomocą agonistów GnRH.

Gdy uzyskana jest optymalna reakcja, należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu do 10 000 j.m. hCG w celu wywołania ostatniej fazy dojrzewania pęcherzyków, przygotowującej do pobrania oocytu. Pacjentka powinna pozostawać pod ścisłą obserwacją przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG. W przypadku uzyskania nadmiernej reakcji na produkt BRAVELLE leczenie należy przerwać i odstąpić od podania hCG (patrz punkt 4.4), a pacjentka powinna zastosować mechaniczną metodę antykoncepcji lub powstrzymać się od stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt BRAVELLE jest przeciwwskazany u kobiet, u których stwierdza się:

-    nowotwory przysadki mózgowej lub podwzgórza,

-    raka jajnika, macicy lub piersi,

-    ciążę lub okres karmienia piersią,

-    krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

W następujących sytuacjach uzyskanie pozytywnego wyniku leczenia jest mało prawdopodobne i dlatego produkt BRAVELLE nie powinien być stosowany:

-    pierwotna niewydolność jajników,

-    torbiele jajników lub powiększone jajniki, nie związane z zespołem policystycznych jajników,

wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające rozwój ciąży,

-    włókniakomięśniaki macicy uniemożliwiające rozwój ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt BRAVELLE jest silnie działającą substancją gonadotropową która może powodować łagodne do ciężkich działania niepożądane, i powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarzy mających gruntowną wiedzę i doświadczenie w zakresie niepłodności i jej leczenia.

Leczenie gonadotropinami wymaga zaangażowania czasowego lekarzy i wspomagającego personelu medycznego oraz dostępu do odpowiednich urządzeń monitorujących.

U kobiet, bezpieczne i skuteczne stosowanie produktu BRAVELLE wymaga regularnego monitorowania reakcji jajników za pomocą ultrasonografii lub, najlepiej, ultrasonografii w połączeniu z oznaczaniem stężeń estradiolu w surowicy krwi. Stopień reakcji na podanie FSH może różnić się u poszczególnych pacjentek, a u niektórych pacjentek reakcja może być słaba. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę potrzebną do osiągnięcia celu leczenia.

Nie przeprowadzano badań klinicznych dotyczących wielokrotnej ekspozycji na produkt BRAYELLE.

Pierwsze wstrzyknięcie produktu BRAVELLE należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem lekarskim.

Przed rozpoczęciem leczenia należy dokonać właściwej oceny niepłodności pary i wykluczyć możliwe przeciwwskazania do zajścia w ciążę. W szczególności należy przeprowadzić badania w kierunku niedoczynności tarczycy, niedoboru hormonów kory nadnerczy, hiperprolaktynemii, nowotworów przysadki i podwzgórza oraz zastosować odpowiednie, swoiste leczenie.

U pacjentek, u których stymulowany jest rozwój pęcherzyków, zarówno w leczeniu niepłodności spowodowanej brakiem owulacji jak i w ramach procedur ART, może wystąpić powiększenie jajników lub zespół nadmiernej stymulacji jajników. Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania i schematu podawania produktu BRAVELLE oraz uważne monitorowanie leczenia ograniczy do minimum występowanie takich przypadków.

Wnikliwa interpretacja wskaźników rozwoju i dojrzewania pęcherzyka powinna być dokonywana przez lekarza doświadczonego w interpretowaniu stosownych badań.

Zespól nadmiernej stymulacji jajników (ang. Ovarian Hyperstimulation Syndrome - OHSS)

Zespół nadmiernej stymulacji jajników jest stanem klinicznym różniącym się od niepowikłanego powiększenia jajników. Charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia. Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy oraz zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowej.

W ciężkich przypadkach OHSS można obserwować następujące objawy: ból brzucha, rozdęcie brzucha, znaczne powiększenie jajników, zwiększenie masy ciała, duszność, skąpomocz oraz objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. Badania kliniczne mogą ujawnić hipowolemię, zagęszczenie krwi, zaburzenie równowagi elektrolitowej, wodobrzusze, krwawienie do jamy otrzewnowej, wysięki opłucnowe, płyn wjamie opłucnowej, ostre zaburzenia oddechowe i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

Nadmierna reakcja jajników na leczenie gonadotropiną rzadko prowadzi do OHHS, jeśli do wywołania owulacji nie podaje się hCG. Dlatego, w przypadku stwierdzenia zespołu hiperstymulacji jajników roztropnie jest odstąpić od podania hCG i pouczyć pacjentkę, aby przez co najmniej 4 dni powstrzymała się od stosunków płciowych lub zastosowała mechaniczną metodę antykoncepcji. OHSS może się szybko nasilać (w ciągu 24 godzin do kilku dni) i stać się ciężkim stanem klinicznym. Dlatego też pacjentki powinny pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG.

Przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania i schematu podawania produktu BRAVELLE oraz uważne monitorowanie leczenia ograniczy do minimum częstość występowania zespołu hiperstymulacji jajników i ciąży mnogiej (patrz punkt 4.2 i 4.8). W przypadku technik ART aspiracja wszystkich pęcherzyków przed owulacją może ograniczyć występowanie zespołu hiperstymulacji.

W przypadku zajścia w ciążę OHSS może mieć cięższą postać i trwać dłużej. Najczęściej OHSS występuje po przerwaniu leczenia hormonalnego i osiąga swoje największe nasilenie po około 7 do 10 dniach po leczeniu. Zazwyczaj OHSS ustępuje samoistnie z początkiem miesiączki.

Jeśli wystąpi ciężka postać OHSS, należy przerwać podawanie gonadotropin (o ile jest jeszcze w toku), hospitalizować pacjentkę i rozpocząć odpowiednie leczenie.

OHSS występuje z większą częstością u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.

Ciąża mnoga

Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, pociąga za sobą zwiększone ryzyko powikłań u matki i płodów.

U pacjentek, u których stymuluje się owulację gonadotropinami, częstość występowania ciąż mnogich jest zwiększona w porównaniu z naturalnym zapłodnieniem. Większość ciąż mnogich stanowią ciąże bliźniacze. W celu ograniczenia do minimum ryzyka ciąży mnogiej zaleca się uważne monitorowanie reakcj i j aj ników.

U pacjentek, u których wykonuje się procedury ART, ryzyko ciąży mnogiej związane jest głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakością i wiekiem pacjentki.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka powinna być poinformowana o potencjalnym ryzyku ciąży mnogiej.

Utrata ciąży

Częstotliwość utraty ciąży wskutek niedonoszenia lub poronienia jest większa u pacjentek, u których wykonuje się stymulację wzrostu pęcherzyków w celu wywołania owulacji lub w ramach procedur ART, niż w normalnej populacji.

Ciąża pozamaciczna

Kobiety z chorobą jajowodów w wywiadzie narażone są na ryzyko ciąży pozamacicznej niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem zapłodnienia spontanicznego, czy leczenia niepłodności. Częstość występowania ciąży pozamacicznych po zapłodnieniu pozaustrojowym (IVF) wynosi 2% do 5% w porównaniu z 1% do 1,5% w ogólnej populacji.

Nowotwory układu rozrodczego

Odnotowano przypadki nowotworów jajników i innych narządów układu rozrodczego, zarówno łagodnych jak i złośliwych, u kobiet, u których stosowano wielorakie schematy podawania leków w celu leczenia niepłodności. Nie ustalono jeszcze, czy leczenie gonadotropinami zwiększa ryzyko podstawowe wystąpienia tych nowotworów u niepłodnych kobiet.

Wrodzone wady rozwojowe

Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych po zastosowaniu ART może być nieco większa niż zapłodnieniach spontanicznych. Uważa się, że jest to spowodowane różnicami w cechach rodzicielskich (np. wiek matki, parametry nasienia) i ciążami mnogimi.

Zaburzenia za krzepo wo-za torowe

U kobiet z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, ujawnionymi w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, otyłością znacznego stopnia (wskaźnik masy ciała > 30 kg/m ) lub trombofilią ryzyko wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w trakcie lub po zakończeniu leczenia gonadotropinami może być większe. U kobiet tych należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści z podania gonadotropin. Należy jednak zauważyć, że ciąża sama w sobie niesie zwiększone ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu BRAVELLE z innymi lekami u ludzi.

Chociaż brak jest doświadczenia klinicznego, należy spodziewać się, że jednoczesne stosowanie produktu BRAVELLE i cytrynianu klomifenu może nasilać reakcję jajników.

Jeśli do desensybilizacji przysadki mózgowej stosuje się agonistę GnRH, to w celu uzyskania odpowiedniej reakcji jajników może być konieczne zastosowanie większej dawki produktu BRAVELLE.

4.6    Ciąża i laktacja

Produkt BRAVELLE jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Do chwili obecnej nie odnotowano działania teratogennego gonadotropin stosowanych w praktyce klinicznej do kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Dane dotyczące ekspozycji na lek w ciąży są niewystarczające. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jest jednak mało prawdopodobne, aby produkt BRAVELLE wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi podczas leczenia produktem BRAVELLE są ból głowy i ból brzucha - występujące u 10% pacjentek, a następnie nudności, krwawienia z pochwy, OHSS i rozdęcie jamy brzusznej - występujące u 5% do 9% pacjentek. Poniższa tabela przedstawia zdarzenia niepożądane występujące u więcej niż 1% pacjentek leczonych produktem BRAVELLE w badaniach klinicznych, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenie dróg moczowych, zapalenie jamy nosoowo-gardłowej

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

-

Zaburzenia naczyniowe

-

uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

nudności, wymioty, rozdęcie brzucha, dolegliwości brzuszne, biegunka, zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-

wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

-

skurcze mięśniowe

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwawienie z pochwy, OHSS, ból miednicy, tkliwość piersi, upławy

Zaburzenia ogólne i stany w

-

ból, ból w miejscu podania,

miejscu podania

reakcje w miejscu podania

(zaczerwienienie,

zasinienie, obrzęk i (lub),

świąd)

Jako powikłania OHSS mogą wystąpić żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe i skręt jajnika.

Podczas stosowania produktów zawierających gonadotropiny obserwowano miejscowe i uogólnione skórne reakcje alergiczne oraz nadwrażliwość typu późnego.

Nie przeprowadzano badań klinicznych dotyczących wielokrotnej ekspozycji na produkt BRAVELLE.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane skutki przedawkowania, tym niemniej można spodziewać się wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4.4).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości far ma ko dynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Gonadotropiny, kod ATC: G03G A04

Produkt BRAVELLE zawiera wysoko oczyszczony FSH uzyskany z moczu kobiet po menopauzie. FSH pobudza wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych, a także wytwarzanie steroidów płciowych u kobiet, u których nie występuje pierwotna niewydolność jajników.

Skład izoform wysoko oczyszczonego FSH w produkcie BRAVELLE odznacza się większą liczbą izoform o budowie podstawowej niż ma to miejsce w innych produktach urofolitropiny i jest podobny do składu występującego w produktach zawierających rekombinowane FSH. Zgodnie z danymi uzyskanymi w badaniach klinicznych odpowiedzi farmakodynamiczne na leczenie produktem BRAVELLE nie różnią się od odpowiedzi na leczenie rekombinowanym FSH, gdy podawane tą samą drogą. Po podaniu podskórnym produktu BRAVELLE stwierdzono, że reakcja pęcherzyków, maksymalne stężenia estradiolu, liczba pobranych oocytów i liczba dojrzałych oocytów były podobne jak w przypadku podania rekombinowanego FSH, bez różnic w zakresie całkowitej dawki FSH i czasu trwania leczenia.

Zwykle po zakończeniu leczenia produktem BRAVELLE podaje się hCG w celu wywołania ostatniej fazy dojrzewania pęcherzyków i owulacji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podskórnym podaniu pojedynczych dawek produktu BRAVELLE maksymalne stężenie FSH osiągano w ciągu 21 godzin. Stan stacjonarny (efekt plateau) stwierdzano po 4 do 5 dobach. Po 7 dobach wielokrotnego podawania, maksymalne stężenia FSH uzyskiwane były po 10 godzinach po wstrzyknięciu.

Po podskórnym podaniu pojedynczych dawek produktu BRAVELLE średni okres półtrwania w fazie eliminacji FSH wynosił 41 godzin. Po 7 dobach wielokrotnego podawania średni okres półtrwania w fazie eliminacji FSH dla podania podskórnego wynosił 30 godzin.

Po 7 dobach podawania produktu BRAVELLE drogą podskórną największe stężenie FSH (Cmax) wynosiło 11,1 j.m./L, a pole pod krzywą stężeń (AUC) FSH w stanie stacjonarnym wynosiło 235 j.m./L* godz.

Nie badano farmakokinetyki produktu BRAVELLE u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa dla układu sercowo-naczyniowego, toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym oraz tolerancji miejscowej, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

U szczurów, którym podawano przez dłuższy czas duże dawki rekombinowanej folitropiny, obserwowano zmniejszenie płodności. Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym u szczurów i psów wykazały, że duże dawki produktu BRAVELLE mogą upośledzać płodność z powodu zarośnięcia pęcherzyków i torbieli jajników.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Laktoza j edno wodna Polisorbat 20

Sodu wodorofosforan siedmiowodny (w celu dostosowania pH)

Kwas fosforowy (w celu dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

Rozpuszczalnik;

Sodu chlorek

Kwas solny (w celu dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego BRAVELLE nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres trwałości 2 lata

Po rekonstytucji zużyć bezpośrednio.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Proszek:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dostarczany jest w zawierających pojedynczą dawkę fiolkach z bezbarwnego szkła typu I o pojemności 2 ml z korkiem z bromobutylowej gumy, zamkniętej kapslem z aluminium i polipropylenu.

Rozpuszczalnik:

Rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dostarczany jest w zawierających pojedynczą dawkę ampułkach z bezbarwnego szkła typu I o pojemności 1 ml.

Produkt BRAVELLE dostarczany jest w następujących opakowaniach: 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem

10 fiolek z proszkiem + 10 ampułek z rozpuszczalnikiem 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem,

5 strzykawek z igłami do rozpuszczania proszku, 5 igieł iniekcyjnych, 5 jednorazowego użytku gazików nasączonych alkoholem

10 fiolek z proszkiem + 10 ampułek z rozpuszczalnikiem,

10 strzykawek z igłami do rozpuszczania proszku, 10 igieł iniekcyjnych, 10 jednorazowego użytku gazików nasączonych alkoholem

30 fiolek z proszkiem + 30 ampułek z rozpuszczalnikiem,

15 strzykawek z igłami do rozpuszczania proszku, 15 igieł iniekcyjnych, 15 jednorazowego użytku gazików nasączonych alkoholem

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Przed użyciem produkt BRAVELLE należy rozpuszczać wyłącznie w dołączonym rozpuszczalniku.

Założyć igłę na strzykawkę. Pobrać pełną zawartość z ampułki z rozpuszczalnikiem i wstrzyknąć całą zawartość do fiolki z proszkiem. Proszek powinien się rozpuścić w ciągu 2 minut, tworząc przezroczysty roztwór. Jeśli nie, należy delikatnie kołysać fiolką dopóki roztwór nie stanie się przezroczysty. Należy unikać energicznego potrząsania fiolką.

Po rozpuszczeniu, roztwór może być przed podaniem mieszany z menotropiną (hMG) MENOPUR proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań firmy Ferring. W badaniach wykazano, że skojarzone podawanie produktu BRAVELLE i produktu MENOPUR nie zmienia w istotny sposób oczekiwanej aktywności biologicznej.

W razie potrzeby roztwór może być ponownie pobierany do strzykawki i przenoszony do następnej fiolki z proszkiem aż do uzyskania przepisanej dawki. W jednej ampułce rozpuszczalnika można rozpuścić do 6 fiolek proszku (450 j.m.).

Po uzyskaniu przepisanej dawki, pobrać roztwór z fiolki do strzykawki, zmienić igłę na igłę do wstrzykiwań podskórnych i natychmiast podać.

Nie należy używać roztworu, jeśli zawiera stałe cząstki lub nie jest przezroczysty.

Produkt BRAVELLE należy podawać natychmiast po rozpuszczeniu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kieł Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14593

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008.04.21

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

-10-

Bravelle