+ iMeds.pl

Brimoplus 0,2% + 0,5%Ulotka Brimoplus

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brimoplus, 0,2% + 0,5%, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brimoplus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimoplus

3.    Jak stosować lek Brimoplus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brimoplus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO to jest lek Brimoplus i w jakim celu się go stosuje

Lek Brimoplus ma postać kropli do oczu i jest stosowany w leczeniu jaskry. Zawiera on dwie różne substancje czynne (brymonidynę i tymolol), które obniżają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Brymonidina należy do grupy leków zwanych agonistami receptorów alfa-2 adrenergicznych. Tymolol należy do grupy leków beta-adrenolitycznych. Lekarz może zalecić stosowanie leku Brimoplus kiedy po zastosowaniu samego leku beta-adrenolitycznego nie udaje się obniżyć podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej.

Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia jego wnętrze. Płyn jest stale odprowadzany z oka, a nowy płyn jest wytwarzany w celu zastąpienia poprzedniego. Jeśli płyn nie może być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta i może doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Działanie leku Brimoplus polega na hamowaniu wytwarzania i zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu. W konsekwencji, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej ulega obniżeniu, a oko jest nadal odżywiane.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimoplus Kiedy nie stosować leku Brimoplus

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na brymonidyny winian, tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować obrzęk twarzy, warg i gardła, świszczący oddech, uczucie omdlenia, duszność.

-    Swędzenie lub zaczerwienienie wokół oka.

-    Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia układu oddechowego takie jak astma lub ciężka przewlekła choroba obturacyjna oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować duszność, trudności w oddychaniu i(lub) długotrwały kaszel).

-    Jeśli u pacjenta występują problemy z sercem takie jak zaburzenia rytmu serca (niewyrównane stosowaniem stymulatora serca) lub osłabienie mięśnia sercowego.

-    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne.

Leku Brimoplus nie należy podawać dzieciom poniżej 2 lat oraz zwykle nie należy podawać dzieciom w wieku od 2 do 17 lat.

W przypadku wątpliwości czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem Brimoplus.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brimoplus

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brimoplus, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powinni zostać poinformowani:

-    o aktualnych lub przebytych w przeszłości schorzeniach, z uwzględnieniem:

-    depresji i innych zaburzeń psychicznych

-    choroby niedokrwiennej serca (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność i dławienie się), niewydolności serca, niskiego ciśnienia krwi

-    zaburzeń rytmu serca, takich jak zwolnienie rytmu serca

-    problemów z oddychaniem, astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

-    zaburzeń krążenia krwi (np. choroby Raynauda lub zespołu Raynauda)

-    cukrzycy, ponieważ tymolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi

-    nadmiernej aktywności tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe tej choroby

-    chorób nerek lub wątroby

-    guza nadnercza

-    zabiegu chirurgicznego oka w związku z obniżeniem ciśnienia w oku

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia (np. katar sienny, wyprysk) lub ciężka reakcja alergiczna należy pamiętać, że może być konieczne zastosowanie zwiększonej dawki adrenaliny stosowanej w przypadku ciężkiej reakcji.

Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Brimoplus, ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Stosowanie innych leków

1.    Brimoplus może wywierać wpływ na jednocześnie stosowane leki, z uwzględnieniem innych

kropli do oczu przeciwko jaskrze, lub też inne leki mogą wpływać na niego. Pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu lub zamiarze stosowania leków obniżaj ących ciśnienie krwi, leków nasercowych lub przeciwcukrzycowych. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, niezależnie od tego czy maj ą one związek z chorobą oczu.

Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu:

-    leków przeciwbólowych

-    leków przeciwko zaburzeniom snu lub    stanom lękowym

-    leków przeciwnadciśnieniowych,

-    leków stosowanych w chorobach serca    (np.    zaburzeniach rytmu serca), takich jak leki beta-

adrenolityczne lub digoksyna

-    innych kropli do oczu stosowanych w celu obniżenia ciśnienia w gałce ocznej (jaskra)

-    leków przeciwdepresyjnych

-    leków stosowanych w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych

-    leków wpływaj ących na gospodarkę hormonalną w organizmie, takich jak adrenalina lub dopamina

-    leków maj ących wpływ na mięśnie naczyń krwionośnych

-    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy lub podwyższonego    stężenia glukozy we krwi

-    leków stosowanych w leczeniu zgagi lub wrzodów żołądka

-    chinidyny (stosowanej w leczeniu chorób serca i niektórych typów malarii)

-    leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna.

Lekarz powinien zostać poinformowany o każdej zmianie w dawkowaniu aktualnie stosowanych leków oraz o regularnym spożywaniu alkoholu.

Pacjent, który ma zostać poddany znieczuleniu powinien poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Brimoplus.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku, gdy pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem leku powinna poinformować o tym lekarza. Leku Brimoplus nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że zaleci go lekarz.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka kobiecego. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brimoplus może powodować u niektórych pacjentów senność, znużenie lub nieostre widzenie. Nie powinno się prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, aż do ustąpienia takich objawów. Jeśli u pacjenta wystąpiły jakieś problemy, powinien powiadomić o tym lekarza.

Ten lek zawiera chlorek benzalkoniowy.

Stosowanie soczewek kontaktowych

-    Leku Brimoplus nie należy zakraplać mając założone soczewki kontaktowe. Należy odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.

-    Środek konserwujący zawarty w leku Brimoplus (benzalkoniowy chlorek) może powodować podrażenienie oka oraz przebarwia miękkie soczewki kontaktowe.

3. Jak stosować lek Brimoplus

Lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub z farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Leku Brimoplus nie wolno stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Leku Brimoplus nie powinno się stosować u dzieci i młodzieży (od 2 do 17 lat).

Dorośli (w tym osoby w _podeszłym wieku)

Zazwyczaj stosowana dawka Brimoplus to jedna kropla leku do oka, dwa razy na dobę w odstępie około 12 godzin. Nie należy zmieniać dawki, ani odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku stosowania leku Brimoplus jednocześnie z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej pięć minut pomiędzy zakropleniem Brimoplus i innych kropli.

Sposób podawania leku

Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.

Przed otwarciem butelki należy umyć ręce. Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.

1.    Delikatnie odciągnąć dolną powiekę aż do powstania małej kieszonki.

2. Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć ją, tak, aby zapuścić jedną kroplę do chorego oka.

3.    Puścić dolną powiekę i zamknąć oko.

4. Po zastosowaniu leku Brimoplus, należy przez dwie minuty ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (jak na rysunku poniżej). Pomaga to uniknąć dostania się tymololu do pozostałej części organizmu.


Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki oka lub czegokolwiek innego.

Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brimoplus

Dorośli

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku Brimoplus nie jest prawdopodobne, aby spowodowało to jego szkodliwe działanie. Następną dawkę należy zakroplić o zwykłej porze. W razie wątpliwości lub obaw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku połknięcia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Niemowlęta i dzieci

Odnotowano kilka przypadków przedawkowania brymonidyny (jeden ze składników leku Brimoplus) podawanej w leczeniu jaskry u niemowląt. Objawy przedawkowania to senność, wiotkość, niska temperatura ciała i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W przypadku połknięcia leku Brimoplus należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Brimoplus

W przypadku pominięcia dawki leku Brimoplus, należy zakroplić jedną kroplę leku do chorego oka najszybciej jak to możliwe po przypomnieniu sobie o tym fakcie, a następnie powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brimoplus

Aby lek Brimoplus był skuteczny należy go stosować codziennie.

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak wszystkie leki, lek Brimoplus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie leku, o ile nie wystąpią poważne działania niepożądane. W razie wątpliwości lub obaw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy odstawiać leku Brimoplus bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem:

-    niewydolność serca (np. ból w klatce piersiowej) lub nieregularne tętno

-    zwiększenie lub zmniejszenie częstości akcji serca lub niskie ciśnienie krwi.

Następujące działania niepożądane mogą być obserwowane po zastosowaniu Brimoplus

Bardzo częste (występujące u więcej niż jednej na 10 osób):

   Zaczerwienienie, pieczenie oka

Częste (występujące u mniej niż jednej na 10 osób, ale więcej niż jednej na 100 osób):

   Kłucie, reakcja alergiczna oka lub skóry wokół oka, niewielkie ubytki w powierzchni oka (z lub bez stanu zapalnego), wysokie ciśnienie krwi, obrzęk i zaczerwienienie powiek, podrażnienie, uczucie obecności ciała obcego w oku, suchość oka, depresja, ból głowy, swędzenie oka lub powieki, niewyraźne widzenie, senność, suchość w ustach, ogólne osłabienie lub wzrost wartości wyników badań krwi obrazujących czynność wątroby.

Niezbyt częste (występujące u mniej niż jednej na 100 osób, ale więcej niż jednej na 1000 osób):

   Zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z dusznością i obrzękiem stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynu), nieregularne bicie serca, zawroty głowy, omdlenia, suchość w nosie, zaburzenia smaku, białe plamki pod powieką lub wrażliwość na światło.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   Zwiększenie lub zmniejszenie częstości akcji serca lub niskie ciśnienie krwi.

Niektóre z tych efektów mogą być związane z alergią na którykolwiek ze składników.

Następujące działania niepożądane zostały zaobserwowane w przypadku stosowania brymonidyny lub tymololu, w związku z czym mogą one wystąpić podczas stosowania leku Brimoplus.

Tak jak inne, miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol może wchłaniać się do krwi i powodować występowanie podobnych działań niepożądanych jak w przypadku dożylnie lub doustnie podawanych leków o działaniu beta-adrenolitycznym. Częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka jest niższa niż w przypadku podania doustnego lub dożylnego. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmuj ą działania właściwe dla klasy leków o działaniu beta-adrenolitycznym stosowanych w leczeniu chorób okulistycznych.

-    Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk podskórny, który może wystąpić w okolicach twarzy i kończyn, z możliwością wystąpienia obstrukcji dróg oddechowych powoduj ącej trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywki lub swędzącej wysypki, wysypki miejscowej lub uogólnionej, świądu oraz nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej zagrażającej życiu.

-    Niskie stężenie glukozy we krwi.

-    Zaburzenia snu (bezsenność), koszmary senne, zaburzenia pamięci.

-    Udar mózgu, ograniczony dopływ krwi do mózgu, nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii (choroby mięśni), nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie.

-    Zapalenie powiek lub rogówki, odklejenie po zabiegu filtracji warstwy znajdującej się pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne co może spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie czucia rogówki, opadanie górnych powiek (powodujące wrażenie półprzymkniętych oczu), podwójne widzenie, zapalenie tęczówki, zmniejszenie źrenic.

-    Bóle w klatce piersiowej, kołatanie, obrzęk (nagromadzenie płynów), zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca.

-    Zespół Raynauda, zespół zimnych dłoni i stóp.

-    Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z istniej ącą wcześniej chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.

-    Mdłości, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty.

-    Wypadanie włosów, wysypka o biało-srebrnym zabarwieniu (przypominaj ąca łuszczycę), lub zaostrzenie łuszczycy, inna wysypka.

-    Ból mięśni nie spowodowany ćwiczeniami, osłabienie mięśni/męczliwość

-    Zaburzenia czynności płciowych, zmniejszenie popędu płciowego.

-    Szum w uszach, objawy przypominające przeziębienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Brimoplus

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek nadaje się do stosowania w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Jednocześnie należy korzystać tylko z jednej butelki.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i na kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy wyrzucić buteleczkę po czterech tygodniach od jej otwarcia, nawet jeśli pozostał w niej roztwór. To pomoże zapobiec zakażeniom. Należy zapisać na opakowaniu zewnętrznym datę otwarcia, w celu łatwiejszego zapamiętania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Brimoplus

•    Substancją czynną leku jest brymonidyny winian i tymololu maleinian.

•    Jeden mililitr roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu i 5 mg tymololu maleinianu. Pozostałe składniki leku to benzalkoniowy chlorek (konserwant), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, kwas solny lub sodu wodorotlenek (dodawane do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań. Niewielkie ilości kwasu solnego lub wodorotlenku sodu mogą być dodawane w celu uzyskania odpowiedniego pH roztworu (miara kwasowości lub zasadowości roztworu).

Jak wygląda lek Brimoplus i co zawiera opakowanie

Lek Brimoplus to klarowny roztwór kropli do oczu o zabarwieniu zielonkawo-żółtym w butelce z LDPE o objętości 5 ml z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Wielkości opakowań: 1, 3, 5, 6 lub 10 butelek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Godollo, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava, Komárov, Republika Czeska

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Brimoplus

Charakterystyka Brimoplus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimoplus, 0,2% + 0,5%, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera:

2.0    mg winianu brymonidyny (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg brymonidyny;

5.0    mg tymololu (Timololum), co odpowiada 6,8 mg maleinianu tymololu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Zawiera benzalkoniowy chlorek w ilości 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, zielono-żółty roztwór. Osmolalność 260-320 mOsmol/kg. pH 6,6-7,2.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżanie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na leki blokujące receptory beta-adrenergiczne stosowane miejscowo, jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aby zapobiec zakażeniu oka lub zanieczyszczeniu kropli do oczu, nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią.

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w wieku podeszłym)

Zalecaną dawką jest jedna kropla Brimoplus do chorego oka (oczu), dwa razy na dobę, w odstępie około 12-godzinnym. Jeśli stosowany jest miejscowo więcej niż jeden lek, poszczególne leki należy zakraplać w odstępach co najmniej 5 minut.

Sposób podania

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powieki na 2 minuty, co pozwoli zmniejszyć układowe wchłanianie i ograniczy przez to ich ogólne działania niepożądane: zaleca się ucisnąć worek łzowy w okolicy krawędzi kostnej na dwie minuty. Należy to zrobić bezpośrednio po wkropleniu preparatu do każdego oka.

Szczególne grupy_pacjentów

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Brimoplus u pacjentów z zaburzeniami

czynności wątroby lub nerek. Dlatego należy zachować ostrożność przy leczeniu tych pacjentów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brimoplus jest przeciwwskazany u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat) (patrz punkt 4.3, punkt 4.4, punkt 4.8 oraz punkt 4.9).

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku Brimoplus u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 17 lat) nie zostały ustalone. Dlatego nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży (patrz także punkt 4.4 i punkt 4.8).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Choroba dróg oddechowych z nadreaktywnością, w tym astma oskrzelowa występująca aktualnie lub w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

-    Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia niewyrównany przez zastosowanie stymulatora serca, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

-    Stosowanie u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat) (patrz punkt 4.8).

-    Stosowanie u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO).

-    Stosowanie u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieciom w wieku 2 lat i starszym, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała poniżej 20 kg, należy podawać lek ostrożnie, przy dokładnej obserwacji, ze względu na wysoką częstość występowania senności. Bezpieczeństwo i skuteczność leku Brimoplus u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 17 lat) nie zostało ustalone (patrz punkt 4.2 i punkt 4.8).

Podobnie jak w przypadku innych leków do stosowania miejscowego do oka, substancje czynne preparatu Brimoplus mogą być wchłaniane układowo. Nie obserwowano nasilenia wchłaniania układowego poszczególnych substancji czynnych przy ich stosowaniu w skojarzeniu. Z uwagi na zawartość tymololu o działaniu beta-adrenolitycznym mogą wystąpić takie same działania niepożądane ze strony układu krążenia, oddechowego i inne działania niepożądane jak w przypadku stosowanych ogólnoustrojowo leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania układowych działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka jest niższa niż po zastosowaniu ogólnoustrojowym. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

U niektórych pacjentów podczas badań klinicznych nad lekiem Brimoplus występowały reakcje typu alergicznego ze strony oka (alergiczne zapalenie spojówek i alergiczne zapalenie powiek). Alergiczne zapalenie spojówek występowało u 5,2% pacjentów. Zwykle początek objawów występował po 3 - 9 miesiącach. Ogólny wskaźnik przerwania leczenia z powodu reakcji alergicznej wynosił 3,1%. Alergiczne zapalenie powiek było zgłaszane niezbyt często (<1%). W razie wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać leczenie preparatem Brimoplus.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba wieńcowa, dławica Printzmetala i niewydolność serca) i z niedociśnieniem należy dokładnie ocenić konieczność podania betaadrenolityków i rozważyć zastosowanie leku z inną substancj ą czynną. Należy obserwować, czy u pacjentów z chorobami układu krążenia nie wystąpiło nasilenie objawów tych chorób lub działania niepożądane.

Z powodu ujemnego działania na czas przewodzenia, beta-adrenolityki powinny być podawane ostrożnie pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia.

Podobnie jak w przypadku beta-adrenolityków stosowanych układowo, jeżeli istnieje konieczność przerwania stosowania leku u pacjentów z chorobą wieńcową, należy stopniowo zmniejszać dawkę w celu uniknięcia zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego lub nagłego zgonu.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjenci z poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. z ciężką postacią choroby Raynaud’a lub zespołem Raynaud’a) powinni być leczeni z rozwagą.

Winian brymonidyny/tymolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresj ą lub zaburzeniami krążenia mózgowego. U pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek, leczonych dializami, leczenie tymololem było związane z nasilonym niedociśnieniem.

Zaburzenia oddechowe

Reakcje ze strony układu oddechowego, w tym zgon z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą, były zgłaszane po zastosowaniu niektórych beta-adrenolityków miejscowo do oka.

Winian brymonidyny/ tymolol powinien być stosowany z rozwagą u pacjentów z lekką lub średniozaawansowaną chorobą obturacyjną płuc (POChP) i tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższaj ą ryzyko związane z jego stosowaniem.

Znieczulenie _przed zabiegami chirurgicznymi

Beta-adrenolityczne leki okulistyczne mogą blokować działanie ogólnoustrojowych beta-agonistów np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta tymololu.

Hipoglikemia/cukrzyca

Beta-adrenolityki należy stosować z rozwagą u pacjentów podatnych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii, w szczególności takie jak tachykardia, kołatanie serca i pocenie się.

Leki beta-adrenolityczne mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Winian brymonidyny/tymolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z kwasicą metaboliczną i nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (phaechromocytoma).

Choroby rogówki

Beta-adrenolityczne leki okulistyczne mogą wywoływać suchość oka. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobą rogówki.

Inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

Działanie na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz znane działania ogólnoustrojowe mogą być nasilone, gdy tymolol jest podawany pacjentom otrzymującym ogólnoustrojowe leki beta-adrenolityczne. Odpowiedź na leczenie powinna być u tych pacjentów dokładnie obserwowana. Stosowanie miejscowe dwóch leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

Podczas przyjmowania beta-adrenolityków u pacjentów z atopią w wywiadzie albo z ciężką reakcj ą anafilaktyczną na różne alergeny w wywiadzie może występować zwiększona reaktywność w kontakcie z tymi alergenami lub brak reakcji na zwykłą dawkę adrenaliny, stosowaną w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie siatkówki

U pacjentów przyjmujących leki hamujące wydzielanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) zgłaszano odwarstwienie siatkówki po zabiegach filtracyjnych.

Środek konserwujący zawarty w Brimoplus, benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu. Przed zastosowaniem leku Brimoplus należy zdjąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich przez 15 minut po zakropleniu. Wiadomo, że chlorek benzalkonium może zmienić kolor soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Nie zbadano działania leku Brimoplus u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych dla tego leku badań dotyczących interakcji. Pomimo braku swoistych badań nad interakcjami między lekiem Brimoplus a innymi lekami, należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajaj ące i znieczulaj ące ogólnie).

Przy jednoczesnym stosowaniu kropli do oczu, zawierających tymolol oraz doustnych leków blokuj ących kanał wapniowy, guanetydyny, beta-adrenolityków, leków przeciwarytmicznych, glikozydów naparstnicy oraz leków parasympatykomimetycznych, istnieje możliwość działania addytywnego, prowadzącego do niedociśnienia i/lub znacznej bradykardii. Zgłaszano bardzo rzadkie (<1: 10000) przypadki hipotonii po podaniu brymonidyny. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu preparatu Brimoplus i leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu układowym.

Rozszerzenie źrenic związane z jednoczesnym podaniem okulistycznych beta-adrenolityków i adrenaliny (epinefryny) zgłaszano sporadycznie.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą także maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne przyjmowanie beta-adrenolityków może nasilać reakcj ę nadciśnieniową po nagłym przerwaniu stosowania klonidyny.

Nasilenie układowej beta-blokady (np. zmniejszenie częstości tętna, depresję) zgłaszano podczas leczenia skojarzonego inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) z tymololem.

Jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków ze środkami znieczulaj ącymi ogólnie może osłabić tachykardię wyrównawczą i zwiększyć ryzyko niedociśnienia (patrz punkt 4.4). Lekarz anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjent przyjmuje Lek Brimoplus.

Należy zachować ostrożność, jeżeli lek Brimoplus jest stosowany jednocześnie ze środkami kontrastowymi, zawierającymi jod albo lidokainą podawaną dożylnie.

Cymetydyna, hydralazyna i alkohol mogą zwiększać stężenie tymololu w osoczu krwi.

Brak danych dotyczących stężenia katecholamin krążących krwi po stosowaniu preparatu Brimoplus. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt amin z krążenia, np. chlorpromazyny, metylfenidatu, rezerpiny.

Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leków działających ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), które mogą wchodzić w interakcje z agonistami receptorów alfa-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność, np. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina, prazosyna).

Mimo, że nie przeprowadzono swoistych badań nad interakcjami pomiędzy lekiem Brimoplus a innymi lekami, należy brać pod uwagę teoretyczną możliwość nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie śródgałkowe przy jednoczesnym podawaniu prostamidów, prostaglandyn, inhibitorów anhydrazy węglanowej lub pilokarpiny.

Jednoczesne podawanie inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Pacjenci, którzy przyjmowali inhibitor MAO, powinni odczekać 14 dni po zakończeniu jego stosowania, zanim rozpoczną leczenie lekiem Brimoplus.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu Brimoplus w czasie ciąży.

Winian brymonidyny

Brak jest wystarczaj ących danych dotyczących stosowania winianu brymonidyny u ciężarnych kobiet. Badania na zwierzętach wykazały działanie toksyczne na rozmnażanie się i rozwój płodu przy podawaniu leku w dużych dawkach, działających toksycznie na organizm matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u ciężarnych kobiet. Preparatu Brimoplus nie należy stosować w ciąży, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zdecydowanie konieczne. Jak zmniejszyć wchłanianie, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały działania w postaci powstawania wad rozwojowych, wykazały jednak ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego przy doustnym podawaniu beta-adrenolityków. Ponadto, u noworodków obserwowano objawy podmiotowe i przedmiotowe działania beta-adrenolitycznego (np. bradykardia, hipotonia, zaburzenia oddychania i hipoglikemia), w przypadkach, gdy beta-adrenolityki podawano do czasu porodu. Dlatego też, jeżeli Brimoplus jest podawany w ciąży aż do czasu porodu, należy starannie obserwować noworodka w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Beta-adrenolityki są wydzielane do mleka matki. Jednakże nie jest prawdopodobne, aby tymolol w postaci kropli do oczu, podawany w dawkach terapeutycznych był wydzielany do mleka w ilościach wystarczających do wywołania klinicznych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych u niemowlęcia.

Jak zmniejszyć wchłanianie, patrz punkt 4.2.

Nie wiadomo czy brymonidyna przenika do mleka ludzkiego, ale przenika do mleka szczurów w okresie laktacji.

Brimoplus nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek Brimoplus wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może on wywoływać przemijające niewyraźne widzenie, uczucie zmęczenia i/lub senność, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Pacjent powinien poczekać do ustąpienia tych objawów, zanim będzie prowadził pojazd mechaniczny lub obsługiwał maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Na podstawie danych z badań klinicznych z okresem obserwacji wynoszącym 12 miesięcy, do najczęstszych działań niepożądanych leku Brimoplus należały przekrwienie spojówek (około 15% pacjentów) oraz uczucie palenia w oku (około 11% pacjentów). W większości przypadków nasilenie objawów było łagodne, a wskaźniki przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych wynosiły odpowiednio jedynie 3,4% oraz 0,5%. Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Może to powodować podobne działania niepożądane jak po stosowaniu beta-adrenolityków ogólnie. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka jest niższa niż po podaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane obejmuj ą też działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu innych leków okulistycznych z klasy beta-adrenolityków.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane w czasie badań klinicznych:

Zaburzenia psychiczne Często (>1/100 do <1/10):

depresja

Zaburzenia układu nerwowego Często (>1/100 do <1/10):

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

senność, ból głowy zawroty głowy, omdlenia

Zaburzenia oka Bardzo często (>1/10): Często (>1/100 do <1/10):

przekrwienie spojówek, uczucie palenia uczucie kłucia w oku, alergiczne zapalenie spojówek, nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, świąd oka, przerost grudek chłonnych spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie powiek, nadmierne łzawienie, suchość oka, wydzielina z oka, ból oka, podrażnienie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

pogorszenie ostrości wzroku, obrzęk spojówki, grudkowe zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie powiek, zapalenie spojówek, ogniskowe zmętnienia ciała szklistego, astenopia (osłabienie ostrości widzenia), światłowstręt, przerost brodawki, ból powieki, zblednięcie spojówki, obrzęk rogówki, nacieki na rogówce, oddzielenie ciała szklistego

Zaburzenia serca

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

zastoinowa niewydolność serca, kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe Często (>1/100 do <1/10):

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

zapalenie błony śluzowej nosa, suchość nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Często (>1/100 do <1/10):

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

suchość w jamie ustnej zaburzenia smaku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często (>1/100 do <1/10):

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

obrzęk powiek, świąd powiek, rumień powiek alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100 do <1/10):

stany osłabienia

Badania diagnostyczne Często (>1/100 do <1/10):

nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Od czasu wprowadzenia leku Brimoplus na rynek zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca

Częstość nieznana:    zaburzenia rytmu, bradykardia, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana:    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Ponadto, niżej wymienione działania niepożądane występowały podczas stosowania jednej z substancji czynnych i potencjalnie mogą wystąpić także podczas leczenia lekiem Brimoplus:

Brymonidyna

Zaburzenia psychiczne:

Zaburzenia oka:

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:


bezsenność

zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy

objawy ze strony górnych dróg oddechowych, duszność

objawy żołądkowo-jelitowe układowe reakcje alergiczne


U noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat), które przyjmowały brymonidynę w leczeniu jaskry wrodzonej, zgłaszano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata świadomości, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech (patrz punkt 4.3).

Częste przypadki występowania senności obserwowano u dzieci w wieku 2 lat i starszych, zwłaszcza w wieku 2-7 lat i (lub) o masie ciała poniżej 20 kg (patrz punkt 4.4).

Tymolol (dodatkowe działania niepożądane były obserwowane podczas podawania beta-adrenolityków do stosowania do oka i mogą wystąpić_podczas _podawania tymololu)

Zaburzenia układu immunologicznego


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania


układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka miejscowa i uogólniona, świąd, reakcja anafilaktyczna

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne:    bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci

Zaburzenia układu nerwowego:    udar mózgu, nasilenie objawów miastenii gravis,

parestezja, niedokrwienie mózgu

Zaburzenia oka:    zmniejszenie wrażliwości rogówki, niewyraźne

widzenie, podwójne widzenie, opadanie powieki, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegu filtracyjnym - patrz punkt 4.4), zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężaj ącego źrenicę)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Zaburzenia serca:

Zaburzenia naczyniowe:

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:


szum w uszach

ból w klatce piersiowej, obrzęki, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca

zaburzenia krążenia mózgowego, chromanie, zjawisko Raynauda, zimne ręce i stopy

skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli), duszność, kaszel, niewydolność oddechowa

nudności, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wymioty

łysienie, wysypka przypominaj ąca łuszczycę lub nasilenie łuszczycy, wysypka

bóle mięśni, toczeń rumieniowaty układowy choroba Peyroniego

zaburzenia czynności seksualnych, zmniejszone libido


4.9 Przedawkowanie

Brymonidyna

Przedawkowanie po podaniu do oka

Zgłoszono przypadki wystąpienia objawów przedawkowania brymonidyny, takich jak utrata świadomości, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech w leczeniu jaskry wrodzonej u niemowląt i noworodków (w wieku poniżej 2 lat) otrzymuj ących brymonidynę jako jeden z leków.

Przedawkowanie układowe w następstwie przypadkowego spożycia:

Opublikowano zgłoszenia poważnych zdarzeń niepożądanych po przypadkowym spożyciu brymonidyny przez pacjentów pediatrycznych. U tych osób występowały objawy działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy, zwykle przej ściowa śpiączka lub niski poziom przytomności, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia i bezdech. Objawy te wymagały przyj ęcia na oddział intensywnej opieki medycznej oraz intubacji, o ile istniały wskazania. U wszystkich pacjentów zgłoszono pełne ustąpienie objawów, zwykle w ciągu 6-24 godzin.

Otrzymano zgłoszenia dwóch przypadków działań niepożądanych po przypadkowym spożyciu 9-10 kropli brymonidyny przez osoby dorosłe. U tych osób wystąpił epizod obniżenia ciśnienia tętniczego krwi prowadzący w jednym przypadku do wystąpienia nadciśnienia z odbicia, około 8 godzin po spożyciu leku. W obu przypadkach zgłoszono całkowite ustąpienie objawów w ciągu 24 godzin. U trzeciego pacjenta, który przyjął doustnie nieznaną ilość brymonidyny, nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych.

Opisywano objawy przedawkowania innych alfa-2-agonistów po podaniu doustnym, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, wymioty, letarg, działanie sedatywne, bradykardia, arytmie, zwężenie źrenic, bezdech, obniżone napięcie mięśniowe, hipotermia, depresja oddechowa i drgawki.

Tymolol

Objawy układowego przedawkowania tymololu są następujące: bradykardia, hipotonia, skurcz oskrzeli, ból głowy, zawroty głowy i zatrzymanie akcji serca. Badanie z udziałem pacjentów wykazało, że tymolol nie podlega łatwo dializie.

W razie wystąpienia przedawkowania, należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupafarmakoterapeutyczna: leki stosowane w okulistyce - leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę - beta-adrenolityki - tymolol, produkty złożone,

Kod ATC: S01ED 51

Mechanizm działania

Lek Brimoplus zawiera dwie substancje czynne: winian brymonidyny i maleinian tymololu. Obie te substancje obniżają podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Ich mechanizmy działania uzupełniają się. Ich łączne działanie powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w porównaniu do stosowania każdej z substancji czynnych osobno. Lek Brimoplus ma szybki początek działania.

Winian brymonidyny jest agonistą receptora alfa-2-adrenergicznego o 1000 razy bardziej wybiórczym działaniu na receptor alfa-2-adrenergiczny, niż na receptor alfa-1-adrenergiczny. Wskutek tego wybiórczego działania nie dochodzi do rozszerzenia źrenicy i nie występuje skurcz naczyń włosowatych przeszczepów ksenogenicznych siatkówki ludzkiej.

Uważa się, że winian brymonidyny zmniej sza ciśnienie śródgałkowe przez nasilenie odpływu cieczy wodnistej drogą naczyniówkowo-twardówkową oraz zmniejszenie jej wytwarzania.

Tymolol jest niewybiórczym antagonistą receptorów beta-1 i beta-2-adrenergicznych. Nie ma on wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania depresyjnego na mięsień sercowy ani działania znieczulającego miejscowo (stabilizującego błony komórkowe). Tymolol obniża ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniej szenie wytwarzania cieczy wodnistej. Dokładnego mechanizmu działania nie ustalono. Jest możliwe, że tymolol hamuje nasiloną syntezę cyklicznego AMP, spowodowaną przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną.

Działanie kliniczne

Przeprowadzono trzy badania kliniczne z grupą kontrolną, z podwójnie ślepą próbą. W tych badaniach Lek Brimoplus (stosowany dwa razy na dobę) powodował klinicznie istotne dodatkowe obniżenie średniego ciśnienia śródgałkowego w ciągu dnia w porównaniu z tymololem (podawanym dwa razy na dobę) oraz brymonidyną (stosowaną dwa razy na dobę lub trzy razy na dobę) w monoterapii.

W badaniu z udziałem pacjentów, u których ciśnienie śródgałkowe nie było wystarczająco wyrównane po okresie wstępnym, trwającym 3 tygodnie, w którym stosowano monoterapię, uzyskano dalsze obniżenie ciśnienia śródgałkowego w ciągu dnia o 4,5, 3,3 oraz 3,5 mm Hg - przy stosowaniu przez 3 miesiące odpowiednio leku Brimoplus (dwa razy na dobę), tymololu (dwa razy na dobę) lub brymonidyny (dwa razy na dobę). W badaniu tym, w najniższym punkcie wykresu, można było wykazać znamienne dodatkowe obniżenie ciśnienia śródgałkowego jedynie w porównaniu do brymonidyny, ale nie można go było wykazać w porównaniu do tymololu, Niemniej jednak, wyniki z innych punktów czasowych potwierdzały zdecydowanie pozytywny trend terapii przy użyciu preparatu Brimoplus. Połączone dane z dwóch innych badań wykazały statystyczną przewagę w stosunku do tymololu trwającą przez cały czas.

Ponadto, działanie leku Brimoplus w postaci obniżenia ciśnienia śródgałkowego było stale nie gorsze od uzyskiwanego przy leczeniu brymonidyną i tymololem. (Wszystkie leki stosowano dwa razy na dobę.)

W badaniach z podwójnie ślepą próbą, działanie preparatu Brimoplus w postaci obniżenia ciśnienia śródgałkowego utrzymywało się do 12 miesięcy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek Brimoplus

W skrzyżowanym badaniu z udziałem osób zdrowych porównano stosowanie brymonidyny i tymololu w monoterapii oraz leku Brimoplus. Oznaczono stężenia brymonidyny i tymololu w osoczu krwi. Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic pod względem AUC pomiędzy brymonidyną i tymololem stosowanymi w monoterapii lub w preparacie skojarzonym Brimoplus. Średnie stężenia maksymalne (Cmax) w osoczu krwi po podaniu preparatu Brimoplus wynosiły odpowiednio 0,0327 i 0,406 ng/ml.

Brymonidyną

U ludzi po podaniu do oka w postaci kropli do oczu o stężeniu 0,2% zaobserwowano niskie stężenia brymonidyny w osoczu krwi. Brymonidyna nie jest w znacznym stopniu metabolizowana w oku u człowieka, a stopień wiązania z białkami osocza krwi wynosi około 29%. U człowieka po miejscowym podaniu leku średni pozorny okres półtrwania w krążeniu układowym wynosił około 3 godzin.

Brymonidyna po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i szybko wydalana. Większa część dawki (około 74%) jest wydalana w postaci metabolitów z moczem, w ciągu pięciu dni. Nie wykryto w moczu leku w postaci niezmienionej. Badania in vitro wykonane na zwierzętach i hodowlach komórek wątroby ludzkiej wskazuj ą, że metabolizm jest w dużym stopniu pośredniczony przez oksydazę aldehydową i cytochrom P450. Stąd wydalanie z organizmu jest, jak się wydaje, związane głównie z metabolizmem w wątrobie.

Brymonidyna w znacznym stopniu wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka, bez żadnych działań niepożądanych. Przy braku melaniny nie występuje gromadzenie się leku.

Brymonidyna nie jest metabolizowana w znacznym stopniu w oku ludzkim.

Tymolol

Po miejscowym podaniu tymololu w postaci kropli do oczu 0,5%, u pacjentów poddawanych leczeniu operacyjnemu z powodu zaćmy, szczytowe stężenie w cieczy wodnistej wynosiło 898 ng/ml. Obserwowano je po godzinie od podania leku. Część dawki jest wchłaniana do krążenia układowego i w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Okres półtrwania tymololu w osoczu krwi wynosi około 7 godzin. Tymolol jest częściowo metabolizowany w wątrobie, a jego metabolity są wydalane przez nerki. Tymolol nie wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa każdej z substancji czynnych leku przy stosowaniu do oka i układowo jest dobrze znany. Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania każdej z substancji, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania karcynogennego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Również dodatkowe badania toksycznego działania na oko po podaniu wielokrotnym preparatu Brimoplus nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Brymonidyna

Winian brymonidyny nie miał działania teratogennego w badaniach na zwierzętach, ale powodował poronienia u królików oraz zmniejszenie wzrostu w okresie pourodzeniowym u szczurów, u których ekspozycja układowa na lek była odpowiednio około 37 razy i około 134 razy większa od uzyskiwanej podczas terapii u ludzi.

Tymolol

W badaniach na zwierzętach wykazano, że beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez pępowinę, zmniejszają wzrost płodu, opóźniają kostnienie i zwiększają wskaźnik zgonów płodów i noworodków, ale nie mają działania teratogennego. Przy podawaniu matkom tymololu w dużych dawkach, u płodów obserwowano działania embriotoksyczne (resorpcja) u królików oraz fetotoksyczne (opóźnienie kostnienia) u szczurów. Badania dotyczące działania teratogennego, przeprowadzone na myszach, szczurach i królikach, którym podawano tymolol w dawkach do 4200 razy większych od dawki dobowej u ludzi leczonych lekiem Brimoplus, nie wykazały obecności wad rozwojowych płodów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu fosforan dwuwodny Benzalkoniowy chlorek

Kwas solny lub sodu wodorotlenek (dodawane do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Nieotwarty: 18 miesięcy

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Produkt przechowywany w temperaturze poniżej 30°C, w opakowaniu zewnętrznym chroniącym go przed światłem zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez okres 28 dni.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia po otwarciu produkt można przechowywać przez maksymalnie 28 dni w temperaturze poniżej 30°C, w opakowaniu zewnętrznym chroniącym go przed światłem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania leku.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Warunki przechowywania gotowego produktu po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe butelki z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z kroplomierzami wykonanymi z LDPE oraz zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym w tekturowym pudełku. Każda butelka zawiera 5 ml roztworu.

Dostępne są następujące wielkości opakowań: 1, 3, 5, 6, lub 10 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Brimoplus