+ iMeds.pl

Brinzolamide sandoz 10 mg/mlUlotka Brinzolamide sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Brinzolamide Sandoz, 10 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

Brinzolamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje istotne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brinzolamide Sandoz

3.    Jak stosować lek Brinzolamide Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brinzolamide Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Brinzolamide Sandoz zawiera brynzolamid należący do grupy leków o nazwie inhibitory anhydrazy węglanowej. Lek zmniejsza ciśnienie w oku.

Krople do oczu Brinzolamide Sandoz stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia w oku. Zwiększone ciśnienie może prowadzić do rozwoju choroby oczu - jaskry.

Za wysokie ciśnienie w oku może spowodować uszkodzenie wzroku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brinzolamide Sandoz Kiedy nie stosować leku Brinzolamide Sandoz

- jeśli pacjent ma uczulenie na brynzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek.

- jeśli pacjent ma uczulenie na leki o nazwie sulfonamidy. Należą do nich np. leki stosowane

w leczeniu cukrzycy i zakażeń, a także leki moczopędne. Brinzolamide Sandoz może wywołać takie samo uczulenie.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zakwaszenie krwi (tzw. kwasica hiperchloremiczna).

W razie jakichkolwiek pytań należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brinzolamide Sandoz należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:

-    ma zaburzenia czynności wątroby

-    ma suchość oczu lub chorobę rogówki

-    stosuje inne leki z grupy sulfonamidów

Dzieci i młodzież

Leku Brinzolamide Sandoz nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Brinzolamide Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje inny lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej (acetazolamid lub dorzolamid (patrz punkt 1 „Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje”), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę, nie powinna stosować leku Brinzolamide Sandoz.

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia. Bezpośrednio po zakropleniu leku Bronzolamide Sandoz widzenie może stać się niewyraźne.

U osób w podeszłym wieku lek Bronzolamide Sandoz może zaburzyć zdolność wykonywania czynności, które wymagają uwagi i (lub) koordynacji ruchów. Należy wówczas zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy

Stosowanie miękkich soczewek kontaktowych: Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka i zmienia kolor miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i włożyć je ponownie po co najmniej 15 minutach od zakroplenia leku.

3. Jak stosować Brinzolamide Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecaną dawką jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Należy stosować taką dawkę, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek można stosować do obojga oczu tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz.

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Lek Brinzolamide Sandoz przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania do oczu.


1
3


■    Przygotować lek Brinzolamide Sandoz i lusterko.

■    Umyć ręce.

■    Wstrząsnąć butelką i odkręcić zakrętkę.

■ Uchwycić butelkę wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i środkowym palcem.

■ Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem ściągnąć w dół dolną powiekę tak, aby powstała „kieszonka” między powieką a gałką oczną. Tu powinna trafić kropla (rysunek 1).

■    Zbliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

   Nie dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to spowodować zakażenie kropli.

■    Delikatnie nacisnąć na dno butelki, aby wypuścić jedną kroplę leku Brinzolamide Sandoz.

   Nie ściskać butelki: wystarczy delikatne naciśnięcie na jej spód (rysunek 2).

■    Po zakropleniu leku ucisnąć palcem kącik oka obok nosa (rysunek 3). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

■    Powtórzyć powyższe czynności, jeśli lek podawany jest również do drugiego oka.

■    Dokładnie zamknąć butelkę zakrętką natychmiast po użyciu.

■ Nową butelkę otworzyć dopiero po całkowitym zużyciu zawartości poprzedniej.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy powtórzyć próbę zakroplenia..

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brinzolamide Sandoz

Lek należy wypłukać z oka ciepłą wodą i nie zakraplać go już aż do czasu podania kolejnej dawki. Pominięcie zastosowania leku Brinzolamide Sandoz

W razie pominięcia dawki, należy zakroplić lek niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, a następnie powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie leczenia bez uzgodnienia tego z lekarzem może spowodować brak kontroli nad ciśnieniem w gałce ocznej, co może doprowadzić do utraty wzroku.

Jeśli pacjent stosuje również inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem poszczególnych rodzajów kropli.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Objawy dotyczące oczu: niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, ból oka, wydzielina z oka, świąd oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oku, zaczerwienienie oka, świąd, zaczerwienienie lub obrzęk powieki.

Objawy ogólne: nieprzyjemny smak w ustach, ból głowy, suchość w jamie ustnej.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

Objawy dotyczące oczu: zwiększone ciśnienie w oku, uszkodzenie nerwu wzrokowego, nieprawidłowe, podwójne lub ograniczone widzenie, wrażliwość na światło, stan zapalny lub zakażenie spojówki, reakcja alergiczna oka, obrzęk oka, choroba rogówki, zapalenie gruczołów powiekowych, zmniejszenie czucia oka, skrzydlik (narastanie spojówki gałkowej oka na rogówkę), zwiększone zabarwienie oka, odczucie zmęczenia oczu, powstawanie strupów na powiekach lub zwiększone wytwarzanie łez.

Objawy ogólne: zwolniony lub nieregularny rytm serca, osłabiona czynność serca, kołatania serca, ból w klatce piersiowej, astma, trudności w oddychaniu, skrócenie oddechu, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia chlorków we krwi, zawroty głowy, senność, zaburzenia pamięci, depresja, trudności w zasypianiu, nerwowość, drażliwość, odczucie zmęczenia, uogólnione osłabienie, inne niż zwykle samopoczucie, ból, dreszcze, dzwonienie w uszach, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia sprawności płciowej u mężczyzn, objawy przeziębienia, przekrwienie w obrębie dolnych dróg oddechowych, kaszel, zakażenie zatok, podrażnienie gardła, nietypowe lub osłabione czucie w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, częste wypróżnienia, biegunka, gromadzenie gazów w jelitach, zaburzenia trawienia, ból w nerce, ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców, krwawienie z nosa, suchość w nosie, wodnisty wyciek z nosa, odczucie zatkania nosa, kichanie, wysypka, nietypowe czucie skóry, świąd, utrata włosów.

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane:

Objawy dotyczące oczu: nieprawidłowości w obrębie powiek, osłabiony wzrost rzęs lub zmniejszona ich ilość.

Objawy ogólne: nasilone objawy alergiczne, zwiększone ciśnienie tętnicze, przyspieszony rytm serca, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, częste oddawanie moczu, obrzęk kończyn, zmniejszone czucie, osłabione odczuwanie smaku, ból stawów, ból kończyn, zaczerwienienie, zapalenie lub świąd skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Brinzolamide Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Butelkę należy wyrzucić po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, aby zapobiec zakażeniu. Datę otwarcia każdej butelki należy zapisać w miejscu niżej zaznaczonym oraz na przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie butelki i na pudełku. Na opakowaniu zawierającym jedną butelkę należy wpisać tylko jedną datę.

Data otwarcia:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Brinzolamide Sandoz

Substancją czynną leku jest brynzolamid. Każdy ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu, co odpowiada 0,33 mg brynzolamidu w 1 kropli.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, mannitol, karbomer 974P, tyloksapol, sodu chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda Brinzolamide Sandoz i co zawiera opakowanie

Brinzolamide Sandoz to biała lub biaława zawiesina o pH 7,1-7,9 i osmolalności 270-320 mOsm/kg. Lek dostępny jest w butelkach z LDPE o pojemności 5 ml i 10 ml, z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

sa Alcon-Couvreur nv Rijksweg 14 B-2870 Puurs, Belgia

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58 08320 El Masnou Barcelona, Hiszpania

Aeropharm GmbH Francois-Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 NL/H/2900/001/DC

Brinzolamide Sandoz

Charakterystyka Brinzolamide sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brinzolamide Sandoz, 10 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu (Brinzolamidum), co odpowiada 0,33 mg brynzolamidu w 1 kropli.

Substancja pomocnicza: każdy ml zawiesiny zawiera 0,10 mg benzalkoniowego chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, zawiesina.

Biała lub biaława zawiesina o pH 7,1-7,9 i osmolalności 270-320 mOsm/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Brinzolamide Sandoz jest wskazany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia śródgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP) związanego z:

♦    nadciśnieniem ocznym,

♦    jaskrą z otwartym kątem przesączania

w monoterapii u dorosłych pacjentów, którzy nie reagują na leczenie beta-adrenolitykami lub u dorosłych pacjentów, u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo w leczeniu skojarzonym w połączeniu z beta-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn (patrz także punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawką w monoterapii lub w leczeniu wspomagającym jest jedna kropla produktu Brinzolamide Sandoz podawana do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów odpowiedź na leczenie może być lepsza po zastosowaniu jednej kropli trzy razy na dobę.

W wypadku zastępowania produktem Brinzolamide Sandoz innego leku przeciwjaskrowego należy najpierw odstawić wcześniej stosowany lek i rozpocząć stosowanie produktu Brinzolamide Sandoz następnego dnia.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny do stosowania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego leku.

W razie pominięcia jednej dawki leku, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki większej niż 1 kropla podawanej do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

Sposób podawania Podanie do oka.

Zaleca się uciskanie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po podaniu kropli. Może to zmniejszyć wchłanianie do krwi produktu leczniczego podawanego do oka oraz związanych z tym ogólnych działań niepożądanych.

Należy pouczyć pacjenta, aby przed każdym użyciem mocno wstrząsnął butelkę. W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki kroplomierza i zawiesiny znajdującej się w butelce należy uważać, aby nie dotknąć kroplomierzem powieki, skóry w okolicy oka lub innych powierzchni. Butelkę należy przechowywać dokładnie zamkniętą, jeśli nie jest używana.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Brinzolamide Sandoz u pacjentów poniżej 18 lat i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów. Doświadczenie u dzieci jest ograniczone. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania brynzolamidu badano w niewielkiej grupie dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz także punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Nie badano brynzolamidu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Nie badano brynzolamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) ani u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Ponieważ brynzolamid i jego główny metabolit wydalane są głównie przez nerki, stosowanie produktu Brinzolamide Sandoz u tych pacjentów jest przeciwwskazane (patrz także punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

♦ Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

♦    Znana nadwrażliwość na sulfonamidy (patrz także punkt 4.4).

♦    Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

♦    Kwasica hipochloremiczna.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania ogólne

Brinzolamide Sandoz jest sulfonamidowym inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo podawania miejscowego wchłania się układowo. Podczas stosowania miejscowego mogą wystąpić te same rodzaje działań niepożądanych, które są typowe dla sulfonamidów. W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji lub nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Podczas stosowania doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej opisywano zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Nie badano stosowania brynzolamidu u wcześniaków (w wieku ciążowym poniżej 36 tygodni) lub noworodków w wieku poniżej 1 tygodnia. Pacjenci ze znaczną niedojrzałością kanalików nerkowych lub nieprawidłowościami w ich obrębie powinni otrzymywać brynzolamid wyłącznie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka ze względu na ryzyko kwasicy metabolicznej.

U osób w podeszłym wieku doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą zaburzać zdolność wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i (lub) koordynacji ruchowej. Ponieważ Brinzolamide Sandoz jest wchłaniany do krwi, zaburzenia te możliwe są również po podaniu miejscowym.

Leczenie skojarzone

U pacjentów otrzymujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej oraz Brinzolamide Sandoz

możliwe jest działanie addycyjne w odniesieniu do znanych układowych skutków zahamowania anhydrazy węglanowej. Nie badano jednoczesnego stosowania produktu Brinzolamide Sandoz i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej i nie jest ono zalecane (patrz także punkt 4.5).

Działanie brynzolamidu oceniano głównie podczas jednoczesnego stosowania z tymololem we wspomagającym leczeniu jaskry. Ponadto działanie brynzolamidu zmniejszające ciśnienie śródgałkowe badano w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem (analog prostaglandyn). Nie są dostępne długookresowe dane dotyczące stosowania brynzolamidu w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem (patrz także punkt 5.1).

Doświadczenie ze stosowaniem brynzolamidu w leczeniu pacjentów z jaskrą pseudoeksfoliacyjną lub barwnikową jest ograniczone. Podczas leczenia tych pacjentów zaleca się ostrożność i ścisłe kontrolowanie ciśnienia śródgałkowego. Nie badano stosowania brynzolamidu u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta i jego stosowanie u tych pacjentów nie jest zalecane.

Nie badano wpływu brynzolamidu na czynność śródbłonka rogówki u pacjentów z uszkodzoną rogówką (zwłaszcza pacjentów z małą liczbą komórek śródbłonka). Dotyczyło to szczególnie pacjentów noszących soczewki kontaktowe, u których nie przeprowadzono badań i których należy starannie monitorować podczas stosowania brynzolamidu, gdyż inhibitory anhydrazy węglanowej mogą wpływać na uwodnienie rogówki i stosowanie soczewek kontaktowych może zwiększać ryzyko dla rogówki. Podobnie uważna kontrola jest zalecana w innych przypadkach uszkodzenia rogówki, np. u pacjentów z cukrzycą.

Istnieją doniesienia, że chlorek beznzalkoniowy, powszechnie stosowany jako środek konserwujący w lekach okulistycznych, może powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy, podczas częstego lub długotrwałego stosowania u pacjentów z suchością oka lub uszkodzoną rogówką konieczna jest ścisła kontrola przebiegu leczenia.

Nie badano produktu Brinzolamide Sandoz u pacjentów stosujących soczewki kontaktowe. Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka i przebarwia soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować, że miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed podaniem kropli i odczekać 15 minut do ich ponownego założenia.

Nie badano możliwego „efektu z odbicia” po przerwaniu stosowania produkt Brinzolamide Sandoz. Działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe powinno utrzymywać się przez 5 do 7 dni.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji z innymi produktami leczniczymi. W badaniach klinicznych podczas jednoczesnego stosowania brynzolamidu z analogami prostaglandyn i tymololem w produktach okulistycznych, nie stwierdzono działań niepożądanych. Nie badano związku między brynzolamidem a lekami zwężającymi źrenicę lub agonistami receptora adrenergicznego podczas skojarzonego leczenia przeciwjaskrowego.

Brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i, mimo że jest stosowany miejscowo, wchłaniany jest do krążenia ogólnego. Obserwowano zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej związane ze stosowaniem doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. U pacjentów otrzymujących produkt Brinzolamide Sandoz należy brać pod uwagę możliwość takich interakcji.

Za metabolizm brynzolamidu odpowiadają izoenzymy cytochromu P450: CYP3A4 (głównie), CYP2A6, CYP2C8 i CYP2C9. Spodziewanym działaniem inhibitorów CYP3A4, tj. ketokonazol, itrakonazol, klotrymazol, rytonawir i troleandomycyna, jest hamowanie metabolizmu brynzolamidu z udziałem tego izoenzymu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania, chociaż kumulacja brynzolamidu jest mało prawdopodobna ze względu na to, że eliminowany jest głównie drogą nerkową. Brynzolamid nie jest inhibitorem izoenzymów cytochromu P450.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania brynzolamidu u kobiet w ciąży lub ich liczba jest ograniczona. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz także punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu Brinzolamide Sandoz w okresie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy brynzolamid i (lub) jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie do mleka samic w okresie laktacji. Brynzolamid można stosować w okresie karmienia piersią wyłącznie wtedy, gdy korzyści z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Przemijające zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie) mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn (patrz także punkt 4.8). Jeśli po zakropleniu leku wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać z podjęciem tych czynności do czasu powrotu ostrości wzroku.

Doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą u pacjentów w podeszłym wieku zaburzyć zdolność wykonywania czynności wymagających skupienia uwagi i (lub) koordynacji (patrz także punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 1800 pacjentów otrzymujących brynzolamid w monoterapii lub jako lek uzupełniający w połączeniu z tymololu maleinianem w dawce 5 mg/ml, najczęściej zgłaszanymi polekowymi działaniami niepożądanymi (5,8%) były: zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak, patrz opis niżej) i przemijające niewyraźne widzenie, utrzymujące się od kilku sekund do kilku minut po zakropleniu (patrz także punkt 4.7).

Niżej wymienione działania niepożądane oceniono jako związane z leczeniem, a ich częstość

określono według definicji:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Dane o działaniach niepożądanych uzyskano z badań klinicznych i ze spontanicznych zgłoszeń po wprowadzeniu brynzolamidu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane wg MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie gardła, zapalenie zatok

Częstość nieznana: zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększone stężenie chlorków we krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: apatia, depresja, nastrój depresyjny, osłabienie popędu płciowego, koszmary senne, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku, ból głowy

Niezbyt często: senność, zaburzenia ruchowe, niepamięć, osłabienie pamięci, zawroty głowy, parestezje

Częstość nieznana: drżenie, niedoczulica, brak odczuwania smaku

Zaburzenia oka

Często: zapalenie brzegów powiek, niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, ból oka, suchość oka, wydzielina z oka, świąd oka, odczucie obecności ciała obcego w oczach, przekrwienie oka

Niezbyt często: nadżerka rogówki, zapalenie rogówki, punktowate zapalenie rogówki, uszkodzenie rogówki, złogi w oku, zabarwienie rogówki, zaburzenia nabłonka rogówki, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zwiększona proporcja wielkości zagłębienia do wielkości tarczy nerwu wzrokowego, obrzęk rogówki, zapalenie spojówek, obrzęk oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, podwójne widzenie, odczucie oślepienia, światłowstręt, fotopsja, zmniejszona ostrość wzroku, alergiczne zapalnie spojówek, skrzydlik, zabarwienie twardówki, osłabienie wzroku, odczucie dyskomfortu w oku, nietypowe odczucia w oku, suche zapalenie spojówki i rogówki, niedoczulica oka, torbiel podspojówkowa, przekrwienie spojówek, świąd powieki, powstawanie strupów na brzegach powiek, obrzęk powieki, nasilone łzawienie

Częstość nieznana: zaburzenia rogówki, zaburzenia widzenia, uczulenie w obrębie oka, utrata rzęs, zaburzenia w obrębie powiek, przekrwienie powieki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zapaść sercowo-oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, kołatanie serca, nieregularna czynność serca

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie ciśnienia tętniczego, przyspieszona czynność serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność, nadreaktywność oskrzeli, kaszel, krwawienie z nosa, ból gardła i krtani, podrażnienie gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej górnych dróg oddechowych, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, suchość w nosie

Częstość nieznana: astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: suchość w jamie ustnej

Niezbyt często: zapalenie przełyku, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, odczucie dyskomfortu w żołądku, wzdęcia, częste wypróżnienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niedoczulica jamy ustnej, mrowienie w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, wysypka plamisto-grudkowa, świąd uogólniony, łysienie, odczucie napięcia skóry

Częstość nieznana: zapalenie skóry, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból pleców, skurcze mięśni, ból mięśni

Częstość nieznana: ból stawów, ból kończyn

Zaburzenia nerek dróg moczowych

Niezbyt często: ból w nerce Częstość nieznana: częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból, odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, astenia, zmęczenie, nieprawidłowe samopoczucie, odczucie roztrzęsienia, rozdrażnienie

Częstość nieznana: ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, pozostawanie resztek leku na skórze

W niewielkich, krótkotrwałych badaniach klinicznych działania niepożądane obserwowano u około 12,5% pacjentów pediatrycznych. Większość z tych działań stanowiły miejscowe, nieciężkie reakcje oczne, takie jak przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, wydzielina z oka i nasilone łzawienie (patrz także punkt 5.1).

Najczęściej zgłaszanymi ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem brynzolamidu w trakcie badań klinicznych były zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak w jamie ustnej po podaniu kropli). Ich przyczyną jest prawdopodobnie przedostanie się kropli do oczu przez kanał nosowo-łzowy do nosogardzieli. Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po zakropleniu może pomóc zmniejszyć częstość tego działania niepożądanego (patrz także punkt 4.2).

Brynzolamid jest sulfonamidowym inhibitorem anhydrazy węglanowej, wchłanianym do krwi. Działania dotyczące żołądka i jelit, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, nerek i metabolizmu są zazwyczaj związane ze stosowaniem inhibitorów anhydrazy węglanowej o działaniu ogólnym. Taki sam rodzaj działań niepożądanych może wystąpić po zastosowaniu miejscowym.

Podczas stosowania brynzolamidu w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem nie notowano żadnych niespodziewanych działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane były takie same, jak podczas stosowania każdej z substancji czynnych osobno.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania.

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, kwasica i objawy ze strony układu nerwowego. Należy kontrolować stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy i wartość pH krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę, inhibitor anhydrazy

węglanowej

Kod ATC: S01EC04

Anhydraza węglanowa (ang. carbonic anhydrase, CA) jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, w tym także w oku. Katalizuje odwracalną reakcję uwodnienia dwutlenku węgla.

Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, przypuszczalnie przez spowolnienie powstawania jonów wodorowęglanowych, a w konsekwencji zmniejszenie transportu sodu i płynów. W wyniku tego zmniejsza się ciśnienie śródgałkowe, stanowiące główny czynnik ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i zmniejszenia pola widzenia w przebiegu jaskry. Brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej II (CA-II), przeważającego izoenzymu w oku, którego wartość IC50 (ang. half maximal inhibitory concentration) w warunkach in vitro wynosi 3,2 nM, a wartość Ki wobec CA-II wynosi 0,13 nM.

Badaniu poddano działanie brynzolamidu obniżające ciśnienie śródgałkowe w terapii wspomagającej z trawoprostem (analogiem prostaglandyn). Po 4-tygodniowym stosowaniu trawoprostu, pacjentów z ciśnieniem śródgałkowym >19 mmHg przydzielono losowo do grupy otrzymującej dodatkowo brynzolamid lub tymolol. Średnie dobowe ciśnienie śródgałkowe dodatkowo zmniejszyło się o 3,2 do 3,4 mmHg u pacjentów otrzymujących brynzolamid i o 3,2 do 4,2 mmHg w grupie otrzymującej tymolol. U pacjentów otrzymujących brynzolamid i trawoprost stwierdzono większą częstość nieciężkich działań niepożądanych dotyczących oczu, głównie objawów związanych z miejscowym podrażnieniem. Działania te były lekkie i nie wpływały na ogólny odsetek przypadków przerwania leczenia w ramach prowadzonych badań (patrz także punkt 4.8).

Przeprowadzono badanie kliniczne z zastosowaniem brynzolamidu u 32 dzieci w wieku poniżej 6 lat, u których rozpoznano jaskrę lub nadciśnienie oczne. Niektórzy pacjenci nie otrzymywali wcześniej żadnego leku obniżającego IOP, podczas gdy u innych stosowano taki lek(i). U pacjentów otrzymujących wcześniej produkty lecznicze obniżające IOP nie przerywano dotychczasowego leczenia do czasu rozpoczęcia monoterapii brynzolamidem.

Wśród pacjentów, u których wcześniej nie stosowano żadnego leczenia obniżającego IOP (10 pacjentów), skuteczność brynzolamidu była podobna do obserwowanej wcześniej u dorosłych, gdzie wartość IOP zmniejszyła się średnio o wartość do 5 mmHg wobec wartości wyjściowych. Spośród pacjentów otrzymujących miejscowo produkty lecznicze obniżające IOP (22 pacjentów), średnie wartości IOP nieznacznie zwiększały się wobec wartości wyjściowych w grupie brynzolamidu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu miejscowym do oka brynzolamid wchłania się do krążenia ogólnego. Ze względu na duże powinowactwo do CA-II, brynzolamid podlega znacznej dystrybucji do krwinek czerwonych i wykazuje długi okres półtrwania w pełnej krwi (średnio około 24 tygodni). U ludzi powstaje metabolit N-dezetylobrynzolamid, który również wiąże się z CA i gromadzi w erytrocytach.

W obecności brynzolamidu metabolit ten wiąże się głównie z CA-I. Stężenia w osoczu zarówno brynzolamidu, jak i N-dezetylobrynzolamidu są małe i zazwyczaj pozostają poniżej granicy oznaczalności (<7,5 ng/ml).

Wiązanie z białkami osocza nie jest znaczne (około 60%). Brynzolamid jest eliminowany głównie przez wydzielanie nerkowe (około 60%). Około 20% dawki wydalane jest w moczu w postaci metabolitu. Głównymi związkami stwierdzanymi w moczu są brynzolamid i N-dezetylobrynzolamid, a metabolity N-demetoksypropylowy i O-demetylowy obecne są w śladowych ilościach (<1%).

W badaniu farmakokinetycznym, w którym zdrowi ochotnicy otrzymywali doustnie 1 mg brynzolamidu w kapsułkach dwa razy na dobę przez okres do 32 tygodni, mierzono aktywność CA w erytrocytach w celu określenia stopnia ogólnoustrojowego zahamowania aktywności CA.

Wysycenie brynzolamidem CA-II w erytrocytach uzyskiwano w ciągu 4 tygodni (stężenie w erytrocytach wynosiło około 20 pM). N-dezetylobrynzolamid gromadził się w erytrocytach aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego w ciągu 20-28 tygodni (stężenia od 6 do 30 pM). Zahamowanie całkowitej aktywności CA w erytrocytach wynosiło w stanie stacjonarnym około 70-75%.

Pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) podawano doustnie 1 mg brynzolamidu dwa razy na dobę przez okres do 54 tygodni. Stężenia brynzolamidu w erytrocytach w 4. tygodniu leczenia mieściły się w zakresie od 20 do 40 pM. Stężenie brynzolamidu i jego metabolitu w erytrocytach w stanie stacjonarnym wynosiło, odpowiednio, od 22,0 do 46,1 pM i od 17,1 do 88,6 pM.

Wraz ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny zwiększały się stężenia N-dezetylobrynzolamidu i obniżała się całkowita aktywność CA w erytrocytach, zaś stężenie brynzolamidu w erytrocytach i aktywność CA-II pozostawały niezmienione.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o większym nasileniu zahamowanie całkowitej aktywności CA było silniejsze, choć było niższe niż 90% wartości w stanie stacjonarnym.

W badaniu dotyczącym miejscowego podawania do oka, stężenie brynzolamidu w stanie stacjonarnym w erytrocytach było podobne do uzyskiwanego w badaniu po podaniu doustnym, ale stężenie N-dezetylobrynzolamidu było mniejsze. Aktywność anhydrazy węglanowej wynosiła w przybliżeniu 40-70% aktywności mierzonej przed rozpoczęciem podawania leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na rozwój królików z zastosowaniem doustnych dawek brynzolamidu do 6 mg/kg mc./dobę (125 razy większych od zalecanej dawki u ludzi w okulistyce) nie ujawniły wpływu na rozwój płodów, mimo znaczącej toksyczności dla matek. Podobne badania na szczurach wykazały nieznaczne zmniejszenie kostnienia czaszki i mostka u płodów samic po podaniu brynzolamidu w dawkach 18 mg/kg mc./dobę (375 razy większych od zalecanej u ludzi dawki brynzolamidu w preparatach okulistycznych), ale nie po podaniu dawek 6 mg/kg mc./dobę. Zmiany te występowały po podaniu brynzolamidu w dawkach powodujących kwasicę metaboliczną i zmniejszenie przyrostu masy ciała samic oraz zmniejszenie masy ciała płodów. Zależne od dawki zmniejszenie masy ciała płodów (od niewielkiego [około 5-6%] po podaniu dobowej dawki 2 mg/kg mc. do blisko 14% po podaniu dobowej dawki 18 mg/kg mc.) obserwowano u potomstwa matek otrzymujących brynzolamid doustnie. W okresie laktacji wartość NOEL (dawka, przy której nie obserwowano żadnych działań niepożądanych u potomstwa) wynosiła 5 mg/kg mc./dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Disodu edetynian Mannitol Karbomer 974P Tyloksapol Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE o pojemności 5 i 10 ml, z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Opakowania zawierają 1, 3 butelki o pojemności 5 ml lub 1 butelkę o pojemności 10 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9 NL/H/2900/001/DC

Brinzolamide Sandoz