Imeds.pl

Bronchicum N

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

BRONCHICUM N, 0,75g/5 ml, syrop (Thymi extractum fluidum)

-    Należy przeczytać uważnie ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Bronchicum N, syrop ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku u dorosłych lub po 3 dniach stosowania leku u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bronchicum N, syrop i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum N, syrop

3.    Jak stosować lek Bronchicum N, syrop

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bronchicum N, syrop

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Bronchicum N, syrop i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Bronchicum N, jest stosowany jako środek wykrztuśny w łagodzeniu objawów kaszlu związanego z przeziębieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchicum N, syrop Kiedy nie stosować leku Bronchicum N, syrop

Nie należy stosować Bronchicum N, syrop, jeśli zostało stwierdzone uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku.

Ze względu na zawartość alkoholu w składzie, lek nie może być stosowany u osób z chorobą alkoholową.

Jeśli występują lub występowały choroby wątroby, układu nerwowego, cukrzyca lub epilepsja, lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem (ze względu na zawartość alkoholu w składzie leku).

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających wyników badań nie należy stosować leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bronchicum N, syrop

Informacja dla diabetyków: 5 ml syropu odpowiada 0,3 jednostki chlebowej.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 4,9 % v/v etanolu (alkoholu), tzn. od 390 mg do 780 mg na dawkę (10 do 20 ml) dla dorosłych pacjentów i dzieci powyżej 12. roku życia, co jest równoważne od 9,8 ml do 19,7 ml piwa i od 3,3 ml do 6,6 ml wina na dawkę.

Dla dzieci od 4. do 12. roku życia 4,9 % v/v etanolu (alkoholu), stanowi 200 mg na dawkę ( 5 ml), co jest równoznaczne z 4,9 ml piwa i 2,0 ml wina.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Ze względu na roślinne pochodzenie leku smak i barwa mogą ulegać niewielkim zmianom.

3. Jak stosować Bronchicum N, syrop

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchicum N, syrop jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

5 ml syropu (1 łyżeczka) zawiera:

Thymi extractum fluidum (płynny wyciąg z ziela tymianku) (1:2-2,5) - 0,75 g.

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia - 10-20 ml (1-2 łyżki stołowe) 3 razy na dobę.

Dzieci od 4. do 12. roku życia - 5 ml (1 łyżeczka od herbaty) 3 do 5 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.

Lek należy przyjmować w ciągu dnia w regularnych odstępach czasu (ze względu na mechanizm działania leku nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem).

Podczas stosowania należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

Czas leczenia zależy od nasilenia objawów choroby oraz od długości trwania choroby.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Wstrząsnąć przed użyciem.

Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu nie stosować leku Bronchicum N, syrop u dzieci poniżej 4. roku życia.

Zastosowanie większej dawki leku Bronchicum N, syrop niż zalecana

Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie stosowania leku Bronchicum N, syrop

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o określonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bronchicum N, syrop może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku oraz powiadomić lekarza w przypadku objawów nadwrażliwości na lek:

-    wysypka lub zaczerwienienie skóry,

-    obrzęk gardła, języka, warg oraz krtani z towarzyszącą dusznością (tzw. obrzęk Quinckego).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Bronchicum N, syrop

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

•    Po otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy. Po tym czasie leku nie należy stosować.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Bronchicum N, syrop

100 ml syropu zawiera:

Thymi extractum fluidum (1:2-2,5) - 15 g (płynny wyciąg z ziela tymianku)

Mieszanina ekstrahentów:

Roztwór wodny amoniaku 10 % (m/m): glicerol 85 % (m/m): etanol 90 % (v/v): woda (1:20:70:109).

Ponadto lek zawiera: koncentrat aromatu miodowego, olejek różany, koncentrat soku wiśniowego, syrop cukrowy, syrop glukozowy, syrop inwertowany 81/55, benzoesan sodu (E 211), kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bronchicum N, syrop

Butelka ze szkła bezbarwnego zamykana zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci z wkładką uszczelniającą z PE/Al./PE umieszczoną wraz z miarką z PP w tekturowym pudełku, zawierająca 100 ml lub 250 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Wytwórca

A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 50829 Koln Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:


Sanofi-Aventis Sp. z o. o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data opracowania ulotki:

4