Imeds.pl

Bronchicum T 100 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Bronchicum T tabletki do ssania ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku u dorosłych lub po 3. dniach stosowania leku u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.


BRONCHICUM T 100 mg, tabletki do ssania (Thymi extractum fluidum)

Skład:

Jedna tabletka zawiera:

Substancja czynna:

Thymi extractum fluidum (1 : 2 - 2,5) 100 mg (płynny ekstrakt z ziela tymianku)

ekstrahent: roztwór wodny amoniaku 10 %:glicerol:etanol 90% (v/v):woda (1:20:70:109)

Substancje pomocnicze: sacharoza, powidon E 1201, guma arabska E 414, mentol, cyneol, krzemu dwutlenek koloidalny E 551, magnezu stearynian E 470 b.

Opakowania :

Opakowanie zawiera 20 lub 50 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny

A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 50829 Koln Niemcy

Wytwórca

A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 50829 Koln Niemcy

Sanofi-Aventis

Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52

35-233 Rzeszów Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bronchicum T i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Bronchicum T

3.    Jak stosować Bronchicum T

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie Bronchicum T

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Bronchicum T i w jakim celu się go stosuje

Bronchicum T, tabletki do ssania, jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako lek wykrztuśny.

Wskazania

Pomocniczo w objawach kaszlu. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionym wskazaniu i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    Zanim zastosuje się Bronchicum T

Nie należy stosować Bronchicum T tabletki do ssania jeśli została stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 6 roku życia.

Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku Bronchicum T

Informacja dla diabetyków: 1 tabletka odpowiada 0,07 jednostki chlebowej.

Uwaga ogólna: Składniki pochodzenia naturalnego zawarte w preparacie mogą powodować niejednorodny wygląd zewnętrzny tabletek, nie ma to jednak wpływu na działanie leku.

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować leku Bronchicum T u dzieci poniżej 6 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie zanotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    Jak stosować lek Bronchicum T

Dorośli: ssać powoli 2-3 tabletki jednorazowo, kilka razy dziennie.

Dzieci powyżej 6 lat:1-2 tabletki jednorazowo, kilka razy dziennie.

Lek należy przyjmować w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchicum T jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy połykać tabletek Bronchicum T

W przypadku zażycia większej dawki leku Bronchicum T niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Bronchicum T:

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o określonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bronchicum T tabletki do ssania może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    wysypka lub zaczerwienienie skóry,

-    obrzęk gardła, języka, warg oraz krtani z towarzyszącą dusznością (tzw. obrzęk Quinckego);

W przypadku wystąpienia duszności niezwłocznie wezwać lekarza.

W przypadku wystąpienia wymienionych lub innych niepokojących objawów, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę..

5.    Przechowywanie leku Bronchicum T

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności.

•    Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi - Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17 00-2013 Warszawa

Data opracowania ulotki: grudzień 2013

4