+ iMeds.pl

Buscofem 400 mgUlotka Buscofem

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJE DLA PACJENTA

Buscofem 400 mg, kapsułki, miękkie

Dla młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg (12 lat i powyżej) i dorosłych

Ibuprofenum

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przeczytać uważnie całą ulotkę.

-    Ten lek jest dostępny bez recepty. Jednakże dla uzyskania najlepszych wyników leczenia lek Buscofem należy stosować ostrożnie.

-    Należy zatrzymać tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Należy koniecznie zwrócić się do lekarza, jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują po 3 dniach w przypadku leczenia gorączki i 4 dniach w przypadku leczenia bólu.

-    Jeżeli pojawią się jakiekolwiek poważne działania niepożądane lub działania niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Spis treści:

1.    Co to jest lek Buscofem i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Buscofem

3.    Jak stosować Buscofem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Buscofem

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BUSCOFEM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Buscofem zawiera substancję o nazwie ibuprofen. Związek ten należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te przynoszą ulgę poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i gorączkę.

Lek Buscofem jest stosowany w leczeniu objawowym:

•    bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle menstruacyjne)

•    gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

Lek Buscofem jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).

2. CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUSCOFEM Nie wolno stosować leku Buscofem

o Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub jakikolwiek inny składnik leku Buscofem;

o Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (znanego jako aspiryna) lub podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ) wystąpiła duszność, napad astmy oskrzelowej, katar, obrzęk lub pokrzywka; o Jeśli u pacjenta występuje (lub co najmniej dwukrotnie wystąpił w przeszłości) wrzód trawienny lub krwawienie z przewodu pokarmowego; o Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja w związku ze stosowaniem NLPZ; o Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

o Jeśli pacjent ma czynne krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;

o Jeśli u pacjenta występuje niewyjaśnione zaburzenie wytwarzania komórek krwi; o Jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (na skutek wymiotów, biegunki lub wypijania niedostatecznej ilości płynów); o jeśli kobieta jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Nie wolno stosować leku Buscofem u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci z uwagi na zawartość dużej dawki substancji czynnej.

Lek należy stosować ostrożnie

o Jeśli pacjent ma lub miał astmę oskrzelową lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność;

o Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; o Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

o Jeśli pacjent ma lub miał choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna);

o Jeśli pacjent ma choroby serca lub wcześniejszy udar mózgu, lub jeśli pacjent uważa, że ryzyko tych schorzeń może być u niego podwyższone (np. wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu lub pali tytoń) - należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą;

o Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej), poważne reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.Stosowanie leku Buscofem należy natychmiast przerwać, jeśli pojawi się wysypka, zmiany na błonach śluzowych lub inne objawy reakcji alergicznej;

o Jeśli pacjent ma genetyczne zaburzenia wytwarzania komórek krwi (takie jak ostra porfiria przerywana);

o Jeśli pacjent ma lub miał wysokie ciśnienie tętnicze krwi i (lub) niewydolność serca; o bezpośrednio po poważnych zabiegach chirurgicznych;

o Jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłą obturacyjną chorobę układu oddechowego, ponieważ występuje podwyższone ryzyko reakcji alergicznych - mogą one mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki;

o Wskazane jest unikanie stosowania leku Buscofem u pacjentów z ospą wietrzną; o Stosowanie leków takich jak lek Buscofem może wiązać się z nieznacznym wzrostem ryzyka zawału mięśnia sercowego („ataku serca”) lub udaru mózgu, a ryzyko to wzrasta po stosowaniu dużych dawek i długotrwałym leczeniu; nie należy zatem przekraczać zalecanych dawek ani czasu trwania leczenia (3 dni w przypadku leczenia gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu); o Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi;

o W przypadku długotrwałego podawania leku Buscofem konieczna jest regularna kontrola czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi; o Należy unikać stosowania leku Buscofem równocześnie z innymi NLPZ, w tym

selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych (patrz niżej - punkt „Stosowanie innych leków”).

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez jak najkrótszy czas. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest wyższe u osób w podeszłym wieku.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych (zwłaszcza kilku różnych rodzajów) może prowadzić do trwałego, ciężkiego uszkodzenia nerek. Wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem może zwiększać to ryzyko. Należy zatem unikać takich sytuacji. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarza i przerwać leczenie. Ból głowy z powodu nadużywania leków (ang. medication overuse headache - MOH) należy podejrzewać u pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie pomimo (lub na skutek) regularnego przyjmowania leków przeciwbólowych.

W przypadku wątpliwości dotyczących powyższych schorzeń przed zastosowaniem leku Buscofem należy skonsultować się z lekarzem.

Buscofem i inne leki

W przypadku stosowania obecnie lub ostatnio jakichkolwiek innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Czego należy unikać przy stosowaniu innych leków?

Działanie ibuprofenu może zaburzać lub być zaburzane przez pewne leki, np. niektóre leki przeciwzakrzepowe („rozrzedzające krew” - np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tiklopidyna), niektóre leki obniżające ciśnienie tętnicze (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II), a także niektóre inne leki. Przed zastosowaniem ibuprofenu wraz z innymi lekami należy zatem zasięgnąć porady lekarza.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu :

kwasu salicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

digoksyny (leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca)

glikokortykoidów (leków zawierających kortyzon lub substancje podobne)

leków przeciwpłytkowych

kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce)

leków przeciwzakrzepowych („rozrzedzających krew”, takich jak warfaryna)

fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki)

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu depresji)

litu (leku stosowanego w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji)

probenecydu lub sulfinpirazonu (leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej)

leków obniżających ciśnienie tętnicze lub powodujących odwodnienie


ponieważ mogą one zwiększać ryzyko powstania owrzodzeń lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ działanie digoksyny może się nasilić;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko powstania owrzodzeń lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia;

ponieważ jego działanie przeciwagregacyjne („rozrzedzające krew”) może być osłabione;

ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków;

ponieważ działanie fenytoiny może się nasilić;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ działanie litu może się nasilić;

ponieważ wydalanie ibuprofen może być opóźnione;

ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków, a ponadto może wzrastać ryzyko


uszkodzenia nerek;

diuretyków oszczędzających potas

metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych)

takrolimusu lub cyklosporyny (leków immunosupresyjnych)

zydowudyny (leku stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIY/AIDS)


pochodnych sulfonylomocznika (leków przeciwcukrzycowych)

antybiotyków chinolonowych


ponieważ może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii);

ponieważ działanie metotreksatu może się nasilić;

ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek;

ponieważ stosowanie leku Buscofem może zwiększać ryzyko krwawień do stawów lub powstawania krwiaków (krwawień wywołujących obrzęk) u zakażonych wirusem HIV chorych na hemofilię;

z uwagi na możliwe interakcje; ponieważ może wzrastać ryzyko drgawek.


Buscofem z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać, popijając wodą. Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni przyjmować lek Buscofem podczas posiłku. W przypadku przyjęcia leku Buscofem w krótkim czasie po jedzeniu początek działania leku może być opóźniony. Nie należy wówczas przyjmować większej dawki leku Buscofem niż zalecana w punkcie „Jak stosować lek Buscofem” poniżej - przed podaniem kolejnej dawki należy zaczekać, aż upłynie odpowiednio długi odstęp czasu.

Ryzyko niektórych działań niepożądanych, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, jest wyższe u osób pijących alkohol równocześnie z przyjmowaniem leku Buscofem.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Buscofem należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie wolno przyjmować tego leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży. Lek ten jest wydzielany z mlekiem matki, ale może być stosowany podczas karmienia piersią pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania i stosowania leku przez jak najkrótszy czas.

Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po krótkotrwałym stosowaniu i zwykle stosowanym dawkowaniu lek ten nie wpływa lub ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Buscofem zawiera sorbitol.

Osoby poinformowane przez lekarza, że występuje u nich nietolerancja pewnych cukrów, powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ BUSCOFEM

Lek Buscofem należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej ulotce. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka wynosi:

Dorośli i młodzież o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):

Dawka początkowa: 400 mg ibuprofenu (1 kapsułka, miękka); w razie potrzeby należy przyjąć dodatkowe dawki po 400 mg ibuprofenu (1 kapsułka, miękka), nie przekraczając całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu (3 kapsułki, miękkie) w ciągu 24 kolejnych godzin. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Jeżeli odczuwane działanie leku jest silniejsze lub słabsze od oczekiwanego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci

Lek Buscofem jest przeciwwskazany u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci z uwagi na zawartość dużej dawki substancji czynnej.

Sposób podawania Stosowanie doustne.

Kapsułek nie należy żuć.

Czas trwania leczenia

Wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeżeli konieczne jest stosowanie leku Buscofem przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub więcej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu albo nastąpi nasilenie objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Buscofem

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy i senność. Rzadko: spadek ciśnienia krwi i utrata przytomności (drgawki miokloniczne u dzieci), zaburzenia oddychania (depresja ośrodka oddechowego) i niebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek Buscofem, podobnie jak wszystkie inne leki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych NLPZ (patrz niżej). W takim przypadku (lub w razie wątpliwości) należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek ryzyko wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi jest wyższe.

Należy natychmiast PRZERWAĆ STOSOWANIE leku Buscofem i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, które mogą wskazywać na wystąpienie ciężkich działań niepożądanych leku:

•    silna niestrawność, zgaga lub ból brzucha,

•    krwiste wymioty lub treścią przypominaj ącą fusy od kawy,

•    czarny stolec lub obecność krwi w moczu,

•    reakcje skórne, takie jak swędząca wysypka,

•    trudności z oddychaniem i (lub) opuchnięcie twarzy lub gardła,

•    zmęczenie połączone z utratą apetytu,

•    ból gardła połączony z owrzodzeniem w jamie ustnej, zmęczeniem i gorączką,

•    silne krwawienie z nosa lub krwawienia skórne,

•    znaczne zmęczenie połączone ze zmniejszeniem wydalania moczu,

•    obrzęk twarzy, stóp lub podudzi,

•    ból w klatce piersiowej.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, ich nasilenia lub wystąpienia działań niewymienionych poniżej.

Często (występują u 1-10 na 100 osób przyjmujących lek):

•    zgaga, ból brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcie, biegunka, zaparcie oraz utrata niewielkich ilości krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedokrwistości (anemii).

Niezbyt często (występują u 1-10 na 1000 osób przyjmujących lek):

•    wrzód żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem lub perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, zapalenie żołądka, nasilenie objawów zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna;

•    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie;

•    zaburzenia widzenia;

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie skóry lub atak astmy. Należy przerwać stosowanie leku Buscofem i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Rzadko (występują u 1-10 na 10 000 osób przyjmujących lek):

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach);

•    uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób przyjmujących lek):

•    obrzęki, wysokie ciśnienie tętnicze i niewydolność serca (podczas stosowania NLPZ)

•    zapalenie przełyku lub trzustki, powstawanie przeponopodobnych zwężeń jelita cienkiego i grubego;

•    u chorych na ospę wietrzną mogą rozwinąć się poważne zakażenia skórne i powikłania w obrębie tkanek miękkich;

•    oddawanie mniej szej niż zwykle ilości moczu i obrzęki (zwłaszcza u pacjentów

z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniem czynności nerek); obrzęki i mętny mocz (zespół nerczycowy); śródmiąższowe zapalenie nerek, które może prowadzić do ostrej niewydolności nerek; w przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku Buscofem i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek;

•    zaburzenia wytwarzania komórek krwi - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie w jamie ustnej, objawy grypopodobne, uczucie wyczerpania, krwawienia z nosa i krwawienia skórne; w przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem - nie wolno samodzielnie stosować leków przeciwbólowych ani przeciwgorączkowych;

•    reakcje psychotyczne i depresja;

•    opisywano zaostrzenie zmian zapalnych związanych z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) w związku ze stosowaniem niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ); w przypadku wystąpienia lub nasilenia objawów zakażenia

podczas stosowania leku Buscofem, należy niezwłocznie udać się do lekarza - konieczne jest sprawdzenie, czy są wskazania do leczenia zakażenia/antybiotykoterapii;

•    wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego („atak serca”);

•    zaburzenia czynności wątroby (pierwszym objawem mogą być przebarwienia skóry), uszkodzenie wątroby, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby;

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniem świadomości; ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych może być wyższe u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej); w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem;

•    ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak wysypka z zaczerwienieniem

i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie);

•    ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości.

Stosowanie leków takich jak Buscofem może wiązać się z nieznacznym wzrostem ryzyka

zawału mięśnia sercowego („ataku serca”) lub udaru mózgu.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek poważne działania niepożądane lub działania

niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce, należy natychmiast przerwać

stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUSCOFEM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Buscofem po upływie daty ważności podanej na pudełku tekturowym.

Data ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Buscofem

Substancją czynną jest ibuprofen.

Każda kapsułka, miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Inne składniki to:

Zawartość kapsułki:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Osłona kapsułki:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo uwodniony Woda oczyszczona

Tusz

Składniki tuszu czarnego Opacode WB black NS-78-17821:

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy (E 1520)

Hypromeloza 6cP

Jak wygląda lek Buscofem i co zawiera opakowanie

Lek Buscofem ma postać jasnożółtych, owalnych, przezroczystych, miękkich kapsułek żelatynowych o długości 16-18 mm, z logo „B400” nadrukowanym czarnym tuszem.

Lek Buscofem jest pakowany w blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 6 lub 12 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Niemcy

Wytwórca

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

2 Ellinikou str.

16777 Elliniko, Attiki Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do stosowania w krajach członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Austria: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400 mg Weichkapseln Belgium: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400mg capsules molles Luxembourg: Buscofem 400 mg Capsules molle Czech Republic: Buscofem 400 mg

Germany: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400 mg Weichkapseln Hungary: Ibuprofen Boehringer Ingelheim Italy: Ibuprofene Boehringer Ingelheim Slovakia: Buscofem

The Netherlands: Buscafem 400 mg capsules, zacht Portugal: Buscofem 400 mg capsules soft Spain: Buscafem 400 mg cápsulas blandas

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Buscofem

Charakterystyka Buscofem

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Buscofem 400 mg, kapsułki, miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze: sorbitol 95,94 mg/kapsułkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, miękka

Jasnożółte, owalne, przezroczyste, miękkie kapsułki żelatynowe o długości 16-18 mm, z logo „B400” nadrukowanym czarnym tuszem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe:

-    bólów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego jak bóle głowy, bóle zębów, bóle menstruacyjne

-    gorączki i bólu towarzyszącego przeziębieniu.

Produkt Buscofem jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa - 400 mg ibuprofenu. W razie potrzeby można przyjmować dodatkowe dawki po 400 mg ibuprofenu. Przy wyborze odstępów pomiędzy dawkami należy brać pod uwagę obserwowane objawy i maksymalną zalecaną dawkę dobową. Odstępy nie powinny być krótsze niż 6 godzin. Nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu w ciągu 24 godzin.

Wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu Buscofem przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub więcej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu lub jeśli nastąpi nasilenie objawów, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.

Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni przyjmować lek Buscofem podczas posiłku.

W przypadku przyjęcia produktu Buscofem w krótkim czasie po jedzeniu początek działania produktu może być opóźniony. Nie należy wówczas przyjmować większej dawki produktu Buscofem niż zalecana w punkcie 4.2 (dawkowanie) - przed podaniem kolejnej dawki należy zaczekać, aż upłynie odpowiednio długi odstęp czasu.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna szczególna modyfikacja dawki. Z uwagi na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4) zalecane jest szczególnie ścisłe monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna

(pacjenci z ciężką niewydolnością nerek - patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby - patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Buscofem jest przeciwwskazany u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci z uwagi na zawartość dużej dawki substancji czynnej (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Kapsułek nie należy żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Buscofem w postaci kapsułek jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocnicząwymienione w punkcie 6.1;

-    reakcji nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

-    niewyjaśnionych zaburzeń krwiotworzenia;

-    czynnego lub nawracającego (co najmniej dwa odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) wrzodu trawiennego lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    krwawienia lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie w związku z wcześniejszym stosowaniem NLPZ;

-    krwawienia z naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia;

-    ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca (patrz też punkt 4.4);

-    w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6);

-    u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i u dzieci;

-    u pacjentów poważnie odwodnionych (na skutek wymiotów, biegunki lub niedostatecznej podaży płynów).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu ograniczenia działań niepożądanych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas niezbędny do łagodzenia objawów (patrz opisane poniżej działania niepożądane ze strony układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego).

U pacjentów z pewnymi schorzeniami produkt należy stosować ostrożnie, ponieważ może nastąpić pogorszenie:

•    toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej - podwyższone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8);

•    wrodzone zaburzenie metabolizmu porfiryn (np. porfiria ostra przerywana);

•    zaburzenia żołądka i jelit oraz przewlekłe zapalne choroby j elit (wrzodziej ące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna; patrz punkt 4.8);

•    nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca - z uwagi na możliwość pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.8);

•    zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.8);

•    zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.8);

•    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;

•    u pacjentów reagujących alergicznie na inne substancje, ponieważ występuje u nich podwyższone ryzyko reakcji nadwrażliwości również podczas stosowania produktu Buscofem;

•    u pacjentów z katarem siennym, polipami nosa lub przewlekłymi obturacyjnymi schorzeniami układu oddechowego, ponieważ występuje u nich podwyższone ryzyko reakcji alergicznych. Mogą one mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.

Objawy dotyczące układu pokarmowego

Należy unikać stosowania produktu Buscofem równocześnie z innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Osoby w podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku obserwowano większą częstość występowania zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu NLPZ, szczególnie krwawień z przewodu pokarmowego i jego perforacji, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja:

Krwawienie z przewodu pokarmowego, jego owrzodzenie lub perforacja, które mogą zakończyć się zgonem, były obserwowane podczas leczenia wszystkimi NLPZ. W dowolnym czasie w trakcie leczenia występowały lub nie objawy ostrzegawcze lub zdarzenia niepożądane ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego owrzodzenia u pacjentów przyjmujących ibuprofen wskazane jest przerwanie leczenia.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze wzrostem dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, zwłaszcza powikłaną krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy zaczynać od najmniejszej dostępnej dawki. Można też rozważyć równoczesne stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej) zarówno u tych pacjentów, jak i u chorych wymagających równoczesnego podawania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5).

Pacjentów, u których w wywiadzie występowały działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, należy pouczyć, by zgłaszali wszelkie niepokojące objawy ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia), szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów zażywających równocześnie leki, które mogą zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania NLPZ u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ może wystąpić zaostrzenie tych schorzeń (patrz punkt 4.8).

Reakcje skórne

Poważne reakcje skórne, w tym zakończone zgonem, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko obserwowane u pacjentów stosujących NLPZ (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że najwyższe ryzyko takich reakcji występuje na początku leczenia - w większości przypadków dolegliwości pojawiały się w pierwszym miesiącu leczenia. Pacjent powinien niezwłocznie przerwać przyjmowanie produktu Buscofem w przypadku pojawienia się wysypki, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Ospa wietrzna może wyjątkowo być przyczyną poważnych powikłań zakaźnych ze strony skóry i tkanek miękkich. Jak dotąd nie można wykluczyć, że stosowanie NLPZ przyczynia się do nasilenia tych infekcji. Wskazane jest zatem unikanie stosowania produktu Buscofem u pacjentów z ospą wietrzną.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

U pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie konieczna jest ostrożność (porada lekarza lub farmaceuty), ponieważ podczas terapii NLPZ obserwowano retencję płynów, nadciśnienie tętnicze i obrzęki. Stosowanie ibuprofenu u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą tętnic obwodowych i (lub) naczyń mózgowych wymaga starannego rozważenia korzyści i ryzyka. Podobną ocenę należy przeprowadzić przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (np. palących, z nadciśnieniem, hiperlipidemią, cukrzycą).

Wyniki badań klinicznych i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i przy długotrwałym leczeniu może się wiązać z nieznacznym wzrostem ryzyka zakrzepów tętniczych (prowadzących na przykład do zawału mięśnia serca lub udaru mózgu). Ogólnie wyniki badań epidemiologicznych nie wskazują, aby stosowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. < 1200 mg na dobę) było związane ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia serca.

Inne uwagi

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). W przypadku stwierdzenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu/podaniu produktu Buscofem w postaci kapsułek leczenie należy przerwać. Leczenie stosowne do występujących objawów musi zostać wdrożone przez specjalistyczny personel medyczny.

Ibuprofen, substancja czynna produktu Buscofem w postaci kapsułek, może czasowo hamować czynność płytek krwi (agregację trombocytów). Pacjenci z zaburzeniami dotyczącymi płytek krwi powinni zatem być ściśle obserwowani.

W przypadku przedłużającego się leczenia ibuprofenem należy regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek oraz morfologię krwi.

Przedłużające się stosowanie jakiegokolwiek produktu przeciwbólowego z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości. W przypadku wystąpienia (lub podejrzenia) takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarza i przerwać leczenie. Ból głowy z powodu nadużywania leków (ang. medication overuse headache - MOH) należy podejrzewać u pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie pomimo (lub na skutek) regularnego przyjmowania leków przeciwbólowych.

Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie leczenie skojarzone za pomocą kilku przeciwbólowych substancji czynnych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i ryzyka niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej). Wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem może zwiększać to ryzyko. Należy zatem unikać takich sytuacji.

Równoczesne spożywanie alkoholu i stosowanie NLPZ może nasilać działania niepożądane substancji czynnych, w szczególności dotyczące układu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Produkt Buscofem zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie ibuprofenu z:    Możliwe działania niepożądane:

Innymi NLPZ, w tym salicylanami:    Równoczesne podawanie kilku NLPZ może

zwiększać ryzyko choroby wrzodowej przewodu pokarmowego i krwawienia z uwagi na działanie synergistyczne. Należy zatem unikać równoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Digoksyną:    Równoczesne stosowanie produktu Buscofem

i produktów zawierających digoksynę może powodować wzrost stężenia tych leków w surowicy. Podczas prawidłowego stosowania produktu (maksymalnie przez 4 dni) kontrola stężenia digoksyny w surowicy nie jest z reguły konieczna.

Kortykosteroidami:    Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza ze strony układu pokarmowego (krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego owrzodzenie; patrz punkt 4.4).

Wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Lekami przeciwpłytkowymi:


Kwasem acetylosalicylowym (w małej dawce):

Dane eksperymentalne wskazują, że podczas równoczesnego stosowania obu leków ibuprofen może hamować wpływ małej dawki kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi. Ograniczenia tych danych i niepewność ekstrapolacji danych uzyskanych ex vivo na praktykę kliniczną uniemożliwiają jednak wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się, że wystąpienie istotnych klinicznie działań podczas sporadycznego stosowania ibuprofenu jest mało prawdopodobne (patrz punkt 5.1).

Lekami przeciwzakrzepowymi:

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

Fenytoiną:

Równoczesne stosowanie produktu Buscofem i preparatów fenytoiny może powodować wzrost stężenia tych leków w surowicy. Podczas prawidłowego stosowania produktu (maksymalnie przez 4 dni) kontrola stężenia fenytoiny w surowicy nie jest z reguły konieczna.

Selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI):

Wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Litem:

Równoczesne stosowanie produktu Buscofem i preparatów litu może powodować wzrost stężenia tych leków w surowicy. Przy prawidłowym stosowaniu produktu (maksymalnie przez 4 dni) kontrola stężenia litu w surowicy nie jest z reguły konieczna.

Probenecydem lub sulfinpirazonem:

Leki zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą spowalniać wydalanie ibuprofenu.

Diuretykami, inhibitorami ACE, antagonistami receptorów beta-adrenergicznych lub antagonistami angiotensyny II:

NLPZ mogą hamować działanie diuretyków i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek) równoczesne podawanie inhibitora ACE, antagonistów receptorów beta-adrenergicznych lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz związków hamujących cyklooksygenazę może skutkować dalszym pogorszeniem czynności nerek z możliwością

Diuretykami oszczędzającymi potas:

wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która zwykle jest odwracalna. Takie leczenie skojarzone należy zatem stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz rozważyć kontrolę czynności nerek na początku leczenia skojarzonego i okresowo później.

Równoczesne podawanie produktu Buscofem i diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy).

Metotreksatem:

Podanie produktu Buscofem w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może skutkować wzrostem stężenia metotreksatu i nasileniem jego działań niepożądanych.

Cyklosporyną:

Ryzyko uszkodzenia nerek podczas stosowania cyklosporyny wzrasta w przypadku równoczesnego podawania niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie da się wykluczyć takiego działania również w przypadku stosowania cyklosporyny w skojarzeniu z ibuprofenem.

Takrolimusem:

Ryzyko nefrotoksyczności wzrasta, jeśli dwa leki podawane są równocześnie.

Zydowudyną:

Istnieją dane wskazujące na wzrost ryzyka występowania krwawień dostawowych i krwiaków u chorych na hemofilię zakażonych wirusem HIV, otrzymujących równocześnie zydowudynę i ibuprofen.

Pochodnymi sulfonylomocznika:

W badaniach klinicznych wykazano interakcje pomiędzy niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Jakkolwiek nie opisano dotychczas interakcji pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, zalecana jest profilaktyczna kontrola glikemii w przypadku równoczesnego przyjmowania obu leków.

Antybiotykami chinolonowymi:

Dane z badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związane ze stosowaniem antybiotyków chinolonowych. U pacjentów przyjmujących NLPZ i chinolony ryzyko wystąpienia drgawek może być podwyższone.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują możliwość podwyższonego ryzyka poronienia oraz wad wrodzonych serca i wytrzewienia w przypadku stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad rozwojowych w układzie sercowo-naczyniowym zostało podniesione od mniej niż 1% do około 1,5%. Wydaje się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn zwiększa częstość utraty zarodka zarówno przed, jak i po implantacji oraz śmiertelność zarodków i płodów. Ponadto stwierdzono wyższą częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitor syntezy prostaglandyn.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży ibuprofen powinien być podawany tylko wówczas, gdy jest to ewidentnie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu przez kobietę próbującą zajść w ciążę albo w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży dawka powinna być jak najmniejsza, a czas leczenia - jak najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

-    działanie toksyczne na serce i płuca

(w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne),

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować aż do niewydolności nerek z małowodziem.

U matki i noworodka pod koniec ciąży może wystąpić:

-    wydłużenie czasu krwawienia na skutek działania antyagregacyjnego, które może wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;

-    zahamowanie czynności skurczowej macicy, co może prowadzić do opóźnienia lub przedłużenia porodu.

Z powyższych względów stosowanie ibuprofenu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych stężeniach być wydzielane z mlekiem matki. Jak dotąd nie stwierdzono szkodliwego działania produktu u dzieci karmionych piersią. Zatem w przypadku krótkotrwałego leczenia z powodu bólu i gorączki z zastosowaniem zalecanych dawek, przerwanie karmienia piersią na ogół nie jest konieczne.

Płodność

Istnieją dowody na to, że stosowanie inhibitorów cyklooksygenazy / inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ podczas stosowania produktu Buscofem w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, zdolność reakcji i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu może w pojedynczych przypadkach być upośledzona. Powyższe zaburzenia nasilają się przy równoczesnym spożywaniu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Poniższa lista działań niepożądanych obejmuje wszystkie działania niepożądane zaobserwowane podczas stosowania ibuprofenu, również podczas długotrwałego stosowania wysokich dawek ibuprofenu w leczeniu chorób reumatycznych. Podane częstości występowania (poza bardzo rzadkimi zgłoszeniami) odnoszą się do krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w maksymalnej dawce dobowej 1200 mg w postaciach podawanych drogą doustną i 1800 mg w przypadku czopków.

Należy pamiętać, że poniższe działania niepożądane zwykle mają charakter zależny od dawki i zmienny osobniczo.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może dojść do rozwoju wrzodów trawiennych, perforacji lub krwawienia z przewodu pokarmowego, niekiedy zakończonego zgonem, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu ibuprofenu zgłaszano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcie, zaparcie, niestrawność, bóle brzucha, smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Szczególnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego zależy od dawki i czasu stosowania ibuprofenu.

Podczas stosowania NLPZ obserwowano obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca.

Wyniki badań klinicznych i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i podczas długotrwałego leczenia może się wiązać z nieznacznym wzrostem ryzyka zakrzepów tętniczych (prowadzących na przykład do zawału mięśnia serca lub udaru mózgu; patrz punkt 4.4).

Należy pamiętać, że w obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Pacjentów należy poinformować, że powinni natychmiast przerwać przyjmowanie ibuprofenu i zasięgnąć porady lekarza, jeżeli wystąpi u nich ciężkie działanie niepożądane.

Bardzo często (> 1/10)_

Często (> 1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100) Rzadko (> 1/10 000 do <1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000)_


Bardzo    Opisywano zaostrzenie zmian zapalnych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze


Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia

układu

nerwowego


rzadko    związanych z zakażeniem (np. rozwój

martwiczego zapalenia powięzi) w zbieżności czasowej ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Być może jest to związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniem świadomości. Wydaje się, że do takich działań niepożądanych predysponowani są pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi    Bardzo

i układu    rzadko

chłonnego


Zaburzenia    Niezbyt

układu    często

immunologicznego


Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne znużenie, krwawienia z nosa i krwawienia skórne. Podczas długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować morfologię krwi.

Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem oraz napady astmy oskrzelowej (z możliwością obniżenia ciśnienia tętniczego krwi).

Bardzo    Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości.

rzadko    Mogą one objawiać się obrzękiem twarzy,

obrzękiem języka, obrzękiem krtani z zaciśnięciem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszeniem czynności serca i obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi aż do rozwoju wstrząsu zagrażającego życiu.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów (co może mieć miejsce nawet podczas pierwszego zastosowania ibuprofenu) konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Bardzo    Reakcje psychotyczne, depresja.

rzadko

Niezbyt Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu często    nerwowego takie jak ból głowy, zawroty

głowy, senność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt

często

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Bardzo

rzadko

Kołatania serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia

naczyniowe

Bardzo

rzadko

Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Objawy ze strony układu pokarmowego takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcie, biegunka, zaparcie stolca oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego z utratą krwi, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość.

Niezbyt

często

Owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwością krwawienia i perforacji. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie żołądka.

Bardzo

rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponowatych zwężeń w jelitach.

Pacjenta należy pouczyć, że w razie wystąpienia silnego bólu w górnej części brzucha, smolistego stolca lub krwawych wymiotów należy natychmiast odstawić produkt i zwrócić się do lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo

rzadko

Dysfunkcja wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo

rzadko

Odczyny pęcherzowe, w tym zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie. W wyjątkowych przypadkach u chorych na ospę wietrzną mogą rozwinąć się poważne zakażenia skórne i powikłania w obrębie tkanek miękkich (patrz również: „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Rzadko może również wystąpić uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo

rzadko

Pojawienie się obrzęków, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub

niewydolnością nerek, zespół nerczycowy,

śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.

Należy zatem regularnie kontrolować czynność nerek.

O ile to właściwe, pacjentów należy poinformować, że należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu Buscofem i zasięgnąć porady lekarza, jeżeli wystąpi u nich jeden z poniższych objawów:

•    silne objawy ze strony przewodu pokarmowego, zgaga lub ból brzucha,

•    krwiste wymioty

•    smolisty stolec lub obecność krwi w moczu,

•    reakcje skórne, takie jak swędząca wysypka,

•    duszność i (lub) obrzęk twarzy lub krtani,

•    zmęczenie połączone z utratą apetytu,

•    ból gardła połączony z owrzodzeniem przypominającym pleśniawki, zmęczeniem i gorączką,

•    silne krwawienie z nosa i krwawienia skórne,

•    silne zmęczenie połączone ze zmniejszeniem wydalania moczu,

•    obrzęk stóp lub podudzi,

•    ból w klatce piersiowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania mogą obejmować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy i utrata przytomności (u dzieci również drgawki miokloniczne), ból brzucha, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Niedociśnienie, zaburzenia oddychania i sinica.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku przedawkowania Nie ma specyficznej odtrutki.

Jeżeli od połknięcia potencjalnie toksycznej dawki upłynęła nie więcej niż 1 godzina, należy rozważyć podanie pacjentowi drogą doustną węgla aktywowanego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna

niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), którego efektywne działanie (poprzez zahamowanie syntezy prostaglandyn) wykazano w konwencjonalnych modelach eksperymentalnych zapalenia u zwierząt. U ludzi ibuprofen łagodzi objawy związane z zapaleniem - ból, obrzęk i gorączkę. Ponadto ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP i kolagen.

Dane eksperymentalne wskazują, że podczas równoczesnego stosowania obu leków ibuprofen może hamować działanie małej dawki kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi. W badaniu, w którym pojedynczą dawkę 400 mg ibuprofenu przyjmowano w ciągu 8 godzin przed lub 30 minut po przyjęciu dawki kwasu acetylosalicylowego (81 mg) w postaci

0    natychmiastowym uwalnianiu, obserwowano osłabienie działania kwasu acetylosalicylowego na wytwarzanie tromboksanu i agregację płytek krwi. Ograniczenia tych danych i niepewność ekstrapolacji danych uzyskanych ex vivo na praktykę kliniczną uniemożliwiają jednak wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się, że wystąpienie istotnych klinicznie działań podczas sporadycznego stosowania ibuprofenu jest mało prawdopodobne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim.

Lek jest metabolizowany w wątrobie (poprzez hydroksylację i karboksylację), a jego nieaktywne farmakologicznie metabolity są całkowicie wydalane, głównie przez nerki (90%), ale także z żółcią. Okres połowicznej eliminacji leku zarówno u osób zdrowych, jak

1    pacjentów z chorobami wątroby lub nerek, wynosi 1,8-3,5 godziny, a stopień wiązania

z białkami osocza - około 99%. Maksymalne stężenie leku w osoczu po podaniu doustnym w postaci farmaceutycznej o typowym uwalnianiu (tabletki) uzyskuje się po 1-2 godzinach. Ibuprofen jest jednak szybciej wchłaniany z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym produktu Buscofem w postaci kapsułek miękkich w porównaniu ze standardowymi tabletkami. W badaniu farmakokinetycznym po przyjęciu produktu na czczo czas do uzyskania maksymalnego stężenia leku w osoczu (mediana Tmax) wynosił 75 min. dla tabletek zawierających ibuprofen w postaci kwasu w porównaniu z 45 min. dla produktu Buscofem w postaci kapsułek miękkich.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Subchroniczne i przewlekłe działanie toksyczne ibuprofenu obserwowane w badaniach na zwierzętach polegało przede wszystkim na powstawaniu zmian i owrzodzeń w przewodzie pokarmowym. Badania in vitro i in vivo nie dostarczyły klinicznie istotnych dowodów na mutagenne działanie ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie wykazano rakotwórczego działania ibuprofenu. Produkt leczniczy powodował zahamowanie owulacji u królików oraz zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królików, szczurów i myszy). W badaniach eksperymentalnych wykazano, że ibuprofen przenika przez łożysko.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo uwodniony Woda oczyszczona

Tusz

Składniki tuszu czarnego Opacode WB black NS-78-17821:

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy (E 1520)

Hypromeloza 6cP

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 6 kapsułek; 12 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim,

Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20760

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.11.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.10.2013

15

Buscofem