Imeds.pl

Buscofem 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJE DLA PACJENTA

Buscofem 400 mg, kapsułki, miękkie

Dla młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg (12 lat i powyżej) i dorosłych

Ibuprofenum

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przeczytać uważnie całą ulotkę.

-    Ten lek jest dostępny bez recepty. Jednakże dla uzyskania najlepszych wyników leczenia lek Buscofem należy stosować ostrożnie.

-    Należy zatrzymać tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Należy koniecznie zwrócić się do lekarza, jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują po 3 dniach w przypadku leczenia gorączki i 4 dniach w przypadku leczenia bólu.

-    Jeżeli pojawią się jakiekolwiek poważne działania niepożądane lub działania niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Spis treści:

1.    Co to jest lek Buscofem i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Buscofem

3.    Jak stosować Buscofem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Buscofem

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BUSCOFEM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Buscofem zawiera substancję o nazwie ibuprofen. Związek ten należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te przynoszą ulgę poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i gorączkę.

Lek Buscofem jest stosowany w leczeniu objawowym:

•    bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle menstruacyjne)

•    gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

Lek Buscofem jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).

2. CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUSCOFEM Nie wolno stosować leku Buscofem

o Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub jakikolwiek inny składnik leku Buscofem;

o Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (znanego jako aspiryna) lub podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ) wystąpiła duszność, napad astmy oskrzelowej, katar, obrzęk lub pokrzywka; o Jeśli u pacjenta występuje (lub co najmniej dwukrotnie wystąpił w przeszłości) wrzód trawienny lub krwawienie z przewodu pokarmowego; o Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja w związku ze stosowaniem NLPZ; o Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

o Jeśli pacjent ma czynne krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;

o Jeśli u pacjenta występuje niewyjaśnione zaburzenie wytwarzania komórek krwi; o Jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (na skutek wymiotów, biegunki lub wypijania niedostatecznej ilości płynów); o jeśli kobieta jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Nie wolno stosować leku Buscofem u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci z uwagi na zawartość dużej dawki substancji czynnej.

Lek należy stosować ostrożnie

o Jeśli pacjent ma lub miał astmę oskrzelową lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność;

o Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; o Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

o Jeśli pacjent ma lub miał choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna);

o Jeśli pacjent ma choroby serca lub wcześniejszy udar mózgu, lub jeśli pacjent uważa, że ryzyko tych schorzeń może być u niego podwyższone (np. wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu lub pali tytoń) - należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą;

o Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej), poważne reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.Stosowanie leku Buscofem należy natychmiast przerwać, jeśli pojawi się wysypka, zmiany na błonach śluzowych lub inne objawy reakcji alergicznej;

o Jeśli pacjent ma genetyczne zaburzenia wytwarzania komórek krwi (takie jak ostra porfiria przerywana);

o Jeśli pacjent ma lub miał wysokie ciśnienie tętnicze krwi i (lub) niewydolność serca; o bezpośrednio po poważnych zabiegach chirurgicznych;

o Jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłą obturacyjną chorobę układu oddechowego, ponieważ występuje podwyższone ryzyko reakcji alergicznych - mogą one mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki;

o Wskazane jest unikanie stosowania leku Buscofem u pacjentów z ospą wietrzną; o Stosowanie leków takich jak lek Buscofem może wiązać się z nieznacznym wzrostem ryzyka zawału mięśnia sercowego („ataku serca”) lub udaru mózgu, a ryzyko to wzrasta po stosowaniu dużych dawek i długotrwałym leczeniu; nie należy zatem przekraczać zalecanych dawek ani czasu trwania leczenia (3 dni w przypadku leczenia gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu); o Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi;

o W przypadku długotrwałego podawania leku Buscofem konieczna jest regularna kontrola czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi; o Należy unikać stosowania leku Buscofem równocześnie z innymi NLPZ, w tym

selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych (patrz niżej - punkt „Stosowanie innych leków”).

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez jak najkrótszy czas. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest wyższe u osób w podeszłym wieku.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych (zwłaszcza kilku różnych rodzajów) może prowadzić do trwałego, ciężkiego uszkodzenia nerek. Wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem może zwiększać to ryzyko. Należy zatem unikać takich sytuacji. Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarza i przerwać leczenie. Ból głowy z powodu nadużywania leków (ang. medication overuse headache - MOH) należy podejrzewać u pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie pomimo (lub na skutek) regularnego przyjmowania leków przeciwbólowych.

W przypadku wątpliwości dotyczących powyższych schorzeń przed zastosowaniem leku Buscofem należy skonsultować się z lekarzem.

Buscofem i inne leki

W przypadku stosowania obecnie lub ostatnio jakichkolwiek innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Czego należy unikać przy stosowaniu innych leków?

Działanie ibuprofenu może zaburzać lub być zaburzane przez pewne leki, np. niektóre leki przeciwzakrzepowe („rozrzedzające krew” - np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tiklopidyna), niektóre leki obniżające ciśnienie tętnicze (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II), a także niektóre inne leki. Przed zastosowaniem ibuprofenu wraz z innymi lekami należy zatem zasięgnąć porady lekarza.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu :

kwasu salicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

digoksyny (leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca)

glikokortykoidów (leków zawierających kortyzon lub substancje podobne)

leków przeciwpłytkowych

kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce)

leków przeciwzakrzepowych („rozrzedzających krew”, takich jak warfaryna)

fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki)

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu depresji)

litu (leku stosowanego w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji)

probenecydu lub sulfinpirazonu (leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej)

leków obniżających ciśnienie tętnicze lub powodujących odwodnienie


ponieważ mogą one zwiększać ryzyko powstania owrzodzeń lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ działanie digoksyny może się nasilić;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko powstania owrzodzeń lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia;

ponieważ jego działanie przeciwagregacyjne („rozrzedzające krew”) może być osłabione;

ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków;

ponieważ działanie fenytoiny może się nasilić;

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

ponieważ działanie litu może się nasilić;

ponieważ wydalanie ibuprofen może być opóźnione;

ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków, a ponadto może wzrastać ryzyko


uszkodzenia nerek;

diuretyków oszczędzających potas

metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych)

takrolimusu lub cyklosporyny (leków immunosupresyjnych)

zydowudyny (leku stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIY/AIDS)


pochodnych sulfonylomocznika (leków przeciwcukrzycowych)

antybiotyków chinolonowych


ponieważ może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii);

ponieważ działanie metotreksatu może się nasilić;

ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek;

ponieważ stosowanie leku Buscofem może zwiększać ryzyko krwawień do stawów lub powstawania krwiaków (krwawień wywołujących obrzęk) u zakażonych wirusem HIY chorych na hemofilię;

z uwagi na możliwe interakcje; ponieważ może wzrastać ryzyko drgawek.


Buscofem z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać, popijając wodą. Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni przyjmować lek Buscofem podczas posiłku. W przypadku przyjęcia leku Buscofem w krótkim czasie po jedzeniu początek działania leku może być opóźniony. Nie należy wówczas przyjmować większej dawki leku Buscofem niż zalecana w punkcie „Jak stosować lek Buscofem” poniżej - przed podaniem kolejnej dawki należy zaczekać, aż upłynie odpowiednio długi odstęp czasu.

Ryzyko niektórych działań niepożądanych, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, jest wyższe u osób pijących alkohol równocześnie z przyjmowaniem leku Buscofem.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Buscofem należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie wolno przyjmować tego leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży. Lek ten jest wydzielany z mlekiem matki, ale może być stosowany podczas karmienia piersią pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania i stosowania leku przez jak najkrótszy czas.

Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po krótkotrwałym stosowaniu i zwykle stosowanym dawkowaniu lek ten nie wpływa lub ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Buscofem zawiera sorbitol.

Osoby poinformowane przez lekarza, że występuje u nich nietolerancja pewnych cukrów, powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ BUSCOFEM

Lek Buscofem należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej ulotce. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka wynosi:

Dorośli i młodzież o masie ciała co najmniej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):

Dawka początkowa: 400 mg ibuprofenu (1 kapsułka, miękka); w razie potrzeby należy przyjąć dodatkowe dawki po 400 mg ibuprofenu (1 kapsułka, miękka), nie przekraczając całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu (3 kapsułki, miękkie) w ciągu 24 kolejnych godzin. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Jeżeli odczuwane działanie leku jest silniejsze lub słabsze od oczekiwanego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci

Lek Buscofem jest przeciwwskazany u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci z uwagi na zawartość dużej dawki substancji czynnej.

Sposób podawania Stosowanie doustne.

Kapsułek nie należy żuć.

Czas trwania leczenia

Wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeżeli konieczne jest stosowanie leku Buscofem przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub więcej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu albo nastąpi nasilenie objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Buscofem

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy i senność. Rzadko: spadek ciśnienia krwi i utrata przytomności (drgawki miokloniczne u dzieci), zaburzenia oddychania (depresja ośrodka oddechowego) i niebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek Buscofem, podobnie jak wszystkie inne leki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych NLPZ (patrz niżej). W takim przypadku (lub w razie wątpliwości) należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek ryzyko wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi jest wyższe.

Należy natychmiast PRZERWAĆ STOSOWANIE leku Buscofem i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, które mogą wskazywać na wystąpienie ciężkich działań niepożądanych leku:

•    silna niestrawność, zgaga lub ból brzucha,

•    krwiste wymioty lub treścią przypominaj ącą fusy od kawy,

•    czarny stolec lub obecność krwi w moczu,

•    reakcje skórne, takie jak swędząca wysypka,

•    trudności z oddychaniem i (lub) opuchnięcie twarzy lub gardła,

•    zmęczenie połączone z utratą apetytu,

•    ból gardła połączony z owrzodzeniem w jamie ustnej, zmęczeniem i gorączką,

•    silne krwawienie z nosa lub krwawienia skórne,

•    znaczne zmęczenie połączone ze zmniejszeniem wydalania moczu,

•    obrzęk twarzy, stóp lub podudzi,

•    ból w klatce piersiowej.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, ich nasilenia lub wystąpienia działań niewymienionych poniżej.

Często (występują u 1-10 na 100 osób przyjmujących lek):

•    zgaga, ból brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcie, biegunka, zaparcie oraz utrata niewielkich ilości krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedokrwistości (anemii).

Niezbyt często (występują u 1-10 na 1000 osób przyjmujących lek):

•    wrzód żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem lub perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, zapalenie żołądka, nasilenie objawów zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna;

•    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie;

•    zaburzenia widzenia;

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie skóry lub atak astmy. Należy przerwać stosowanie leku Buscofem i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Rzadko (występują u 1-10 na 10 000 osób przyjmujących lek):

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach);

•    uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób przyjmujących lek):

•    obrzęki, wysokie ciśnienie tętnicze i niewydolność serca (podczas stosowania NLPZ)

•    zapalenie przełyku lub trzustki, powstawanie przeponopodobnych zwężeń jelita cienkiego i grubego;

•    u chorych na ospę wietrzną mogą rozwinąć się poważne zakażenia skórne i powikłania w obrębie tkanek miękkich;

•    oddawanie mniej szej niż zwykle ilości moczu i obrzęki (zwłaszcza u pacjentów

z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniem czynności nerek); obrzęki i mętny mocz (zespół nerczycowy); śródmiąższowe zapalenie nerek, które może prowadzić do ostrej niewydolności nerek; w przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku Buscofem i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek;

•    zaburzenia wytwarzania komórek krwi - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie w jamie ustnej, objawy grypopodobne, uczucie wyczerpania, krwawienia z nosa i krwawienia skórne; w przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem - nie wolno samodzielnie stosować leków przeciwbólowych ani przeciwgorączkowych;

•    reakcje psychotyczne i depresja;

•    opisywano zaostrzenie zmian zapalnych związanych z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) w związku ze stosowaniem niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ); w przypadku wystąpienia lub nasilenia objawów zakażenia

podczas stosowania leku Buscofem, należy niezwłocznie udać się do lekarza - konieczne jest sprawdzenie, czy są wskazania do leczenia zakażenia/antybiotykoterapii;

•    wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego („atak serca”);

•    zaburzenia czynności wątroby (pierwszym objawem mogą być przebarwienia skóry), uszkodzenie wątroby, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby;

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniem świadomości; ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych może być wyższe u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej); w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem;

•    ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak wysypka z zaczerwienieniem

i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie);

•    ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości.

Stosowanie leków takich jak Buscofem może wiązać się z nieznacznym wzrostem ryzyka

zawału mięśnia sercowego („ataku serca”) lub udaru mózgu.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek poważne działania niepożądane lub działania

niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce, należy natychmiast przerwać

stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUSCOFEM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Buscofem po upływie daty ważności podanej na pudełku tekturowym.

Data ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Buscofem

Substancją czynną jest ibuprofen.

Każda kapsułka, miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Inne składniki to:

Zawartość kapsułki:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Osłona kapsułki:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo uwodniony Woda oczyszczona

Tusz

Składniki tuszu czarnego Opacode WB black NS-78-17821:

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy (E 1520)

Hypromeloza 6cP

Jak wygląda lek Buscofem i co zawiera opakowanie

Lek Buscofem ma postać jasnożółtych, owalnych, przezroczystych, miękkich kapsułek żelatynowych o długości 16-18 mm, z logo „B400” nadrukowanym czarnym tuszem.

Lek Buscofem jest pakowany w blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 6 lub 12 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Niemcy

Wytwórca

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

2 Ellinikou str.

16777 Elliniko, Attiki Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do stosowania w krajach członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Austria: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400 mg Weichkapseln Belgium: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400mg capsules molles Luxembourg: Buscofem 400 mg Capsules molle Czech Republic: Buscofem 400 mg

Germany: Ibuprofen Boehringer Ingelheim 400 mg Weichkapseln Hungary: Ibuprofen Boehringer Ingelheim Italy: Ibuprofene Boehringer Ingelheim Slovakia: Buscofem

The Netherlands: Buscafem 400 mg capsules, zacht Portugal: Buscofem 400 mg capsules soft Spain: Buscafem 400 mg capsulas blandas

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8