Imeds.pl

Calcastin C O Smaku Malinowym 500 Mg + 300 Mg + 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcastin C o smaku malinowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Calcastin C o smaku malinowym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcastin C o smaku malinowym

3.    Jak stosować Calcastin C o smaku malinowym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Calcastin C o smaku malinowym

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Calcastin C o smaku malinowym i w jakim celu się go stosuje

Calcastin C o smaku malinowym zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Dodatkowo jony wapnia stymulują mechanizmy obronne organizmu oraz są niezbędne w procesach krzepnięcia krwi i przebudowy kości.

Lek jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

•    gorączki,

•    bólów mięśni i stawów,

•    bólów głowy, w tym migrenowych,

•    bólów zębów,

•    nerwobólów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcastin C o smaku malinowym Kiedy nie stosować leku Calcastin C o smaku malinowym

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy (występujący w lekach np. Aspirin, Polopiryna) lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego,

•    jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi),

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka),

•    jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi,

•    jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek,

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby,

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,

•    jeśli pacj entka j est w ostatnim trymetrze ciąży,

•    jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzująca się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny),

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

•    jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calcastin C o smaku malinowym należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

•    jeśli pacjent ma uczulenie (np. katar sienny) lub astmę,

•    jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe,

•    jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną,

•    jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem),

•    jeśli pacjent ma dnę moczanową,

•    jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub dwunastnicy, a także krwawienie z przewodu pokarmowego,

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

•    jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp),

•    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze,

•    jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej,

•    jeśli pacjent ma kłopoty z sercem, przebył udar lub istnieją podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu)

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko niepożądanych działań leku (np. na przewód pokarmowy i układ krążenia).

Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować przedawkowanie.

Przyjmowanie leków, zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony.

Z ww. względów u dzieci poniżej 12 roku życia leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 roku życia leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Kwas askorbowy (witamina C), zawarty w leku, może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

Calcastin C o smaku malinowym a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:

•    metotreksat stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów (patrz też powyżej),

•    lek przeciwzakrzepowy, hamujący zlepianie płytek krwi (np. pochodna kumaryny, heparyna, tyklopidyna),

•    lek przeciwcukrzycowy (insulina, pochodna sulfonylomocznika),

•    sulfonamid (stosowany w zakażeniach bakteryjnych),

•    fenytoinę lub kwas walproinowy (leki przeciwpadaczkowe),

•    lek przeciwzapalny: z grupy kortykosteroidów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

•    glikozyd nasercowy (pochodny digoksyny i strofantyny, lek stosowany w chorobach serca),

•    lek stosowany w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd),

•    lek moczopędny (np. furosemid, lek tiazydowy),

•    lek obniżający ciśnienie krwi (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl),

•    pochodną amfetaminy (stosowaną np. w leczeniu ADHD),

•    lek stosowany w leczeniu depresji: z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramol, doksepina),

•    związki fluoru,

•    witaminę D i lek blokujący kanał wapniowy (stosowany w nadciśnieniu tętniczym).

Należy zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem leku stosowanego w zakażeniach bakteryjnych: z grupy flluorochinolonów, tetracyklin a lekiem Calcastin C o smaku malinowym,

Calcastin C o smaku malinowym z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Calcastin C o smaku malinowym w czasie ciąży i karmienia piersią.

Kwas acetylosalicylowy, zawarty w leku Calcastin C o smaku malinowym, może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Calcastin C o smaku malinowym, stosowany w zalecanych dawkach, nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Calcastin C o smaku malinowym zawiera 178-356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Calcastin C o smaku malinowym zawiera aspartam (E951) - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Calcastin C o smaku malinowym zawiera 0,75-1,50 mg sacharozy (w składzie barwnika) na dawkę (1-2 saszetki). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Calcastin C o smaku malinowym zawiera koszenilę (E120) (w składzie aromatu malinowego).

3. Jak stosować Calcastin C o smaku malinowym

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli:

1 lub 2 saszetki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (punkt 2).

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza:

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Przyjmować po posiłku.

Nie należy stosować leku Calcastin C o smaku malinowym dłużej niż 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcastin C o smaku malinowym

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku:

•    krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców,

•    reakcji uczuleniowych (takich jak: zmiany skórne: rumień, pokrzywka, poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko krwawień,

•    zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

•    nudności, wymioty, bóle brzucha,

•    zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    zwiększone krwawienia miesiączkowe,

•    nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,

•    napad astmy oskrzelowej u dorosłych lub duszności,

•    obrzęki,

•    nadciśnienie,

•    niewydolność serca,

•    zawroty głowy,

•    szum w uszach,

•    pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić wiecej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Calcastin C o smaku malinowym

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Calcastin C o smaku malinowym

-    Substancjami czynnymi leku są:

kwas acetylosalicylowy    500 mg/saszetkę

kwas askorbowy (witamina C)    300 mg/saszetkę

wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu) 200 mg/saszetkę

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, powidon K-25, aromat malinowy, zawierający koszenilę (E120), aspartam (E951), betakaroten 1% (E160a), zawierający sacharozę, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda Calcastin C o smaku malinowym i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego o zabarwieniu różowym z widocznymi białymi cząstkami, zapakowanego w saszetki.

Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko, zawiera 6, 10, 14, 20 lub 28 saszetek oraz informację dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Gen. Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Łódzki tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91 {logo}

Wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:

42 654 00 70

6/6