+ iMeds.pl

Calcilac 500 mg + 400 IUUlotka Calcilac

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Calcilac, 500 mg + 400 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Calcilac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcilac

3.    Jak stosować Calcilac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Calcilac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Calcilac i w jakim celu się go stosuje

Calcilac jest lekiem w postaci tabletek do rozgryzania i żucia zawierającym wapń i witaminę D3, które odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia kości.

Calcilac jest stosowany:

-    w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku;

-    jako uzupełnienie do specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru witaminy D i wapnia.

Jeśli po upływie miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcilac Kiedy nie stosować leku Calcilac:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi lub w moczu;

-    jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa;

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie witaminy D we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcilac należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent jest leczony długotrwale;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub znaczną skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych;

-    jeśli u pacjenta występuje sarkoidoza (zaburzenie systemu odpornościowego, które może zwiększać zawartość witaminy D w organizmie);

-    u pacjentów unieruchomionych (leżących) z osteoporozą (osteoporoza spowodowana długotrwałym unieruchomieniem);

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające witaminę D lub wapń. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D mogą prowadzić do znacznego podwyższenia stężenia wapnia we krwi i powodować działania niepożądane, które mogą być szkodliwe. Przyjmowanie takich leków wraz z lekiem Calcilac powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Lekarz powinien zdecydować, czy w takich schorzeniach można stosować wapń i (lub) witaminę D3.

Jeśli pacjent stosuje Calcilac bez zalecenia lekarza, stosowanie leku przez ponad miesiąc należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Jeśli pacjent stosuje Calcilac w celu leczenia osteoporozy, zaleca się sprawdzenie stężenia wapnia we krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Calcilac.

W przypadku długotrwałego przyjmowania leku Calcilac, należy systematycznie sprawdzać stężenie wapnia we krwi. W zależności od wyników lekarz może zmniejszyć dawkowanie lub zdecydować o przerwaniu leczenia.

Dzieci i młodzież

Calcilac nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Calcilac a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie antybiotyków z grupy tetracyklin. Z tego powodu tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po przyjęciu leku Calcilac.

Leki zawierające bisfosfoniany (stosowane do leczenia osteoporozy) lub fluorek sodu (stosowany do wzmacniania szkliwa zębów) należy przyjmować co najmniej 3 godziny przed przyjęciem leku Calcilac.

Wapń może osłabić działanie lewotyroksyny. Z tego powodu lewotyroksynę należy przyjmować co najmniej 4 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po leku Calcilac.

Działanie chinolonów (leki o działaniu przeciwbakteryjnym) może być osłabione przy jednoczesnym podaniu wapnia. Należy stosować chinolony 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu leku Calcilac.

Ryfampicyna, fenytoina lub barbiturany mogą osłabiać działanie witaminy D3, ponieważ zwiększają szybkość jej metabolizmu.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu. W związku z tym leki zawierające żelazo, cynk lub stront należy przyjmować w odstępie 2 godzin od przyjęcia leku zawierającego wapń.

Innymi lekami, które wpływają na Calcilac lub na których działanie lek ten może wpływać są: leki moczopędne z grupy tiazydów (leki wzmagające wydalanie wody z organizmu, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub obrzęku), glikozydy nasercowe (takie jak naparstnica, stosowane do leczenia chorób serca), glikokortykosteroidy (stosowane do leczenia stanów zapalnych lub jako leki obniżające odporność), żywice jonowymienne, takie jak kolestyramina (stosowane do leczenia wysokiego cholesterolu we krwi) i środki przeczyszczające (stosowane w celu pobudzenia lub ułatwienia opróżnienia jelit), takie jak olej parafinowy.

Inne leki zawierające witaminę D lub wapń: dodatkowe dawki wapnia i witaminy D mogą prowadzić do znacznego podwyższenia stężenia wapnia we krwi i powodować działania niepożądane, które mogą być szkodliwe. Te leki należy przyjmować z lekiem Calcilac pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Calcilac z jedzeniem i piciem

Calcilac można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia i picia.

Kwas szczawiowy (znajdujący się np. w szpinaku, szczawiu i rabarbarze) i kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) może hamować wchłanianie wapnia. Pacjent nie powinien przyjmować leku Calcilac w ciągu 2 godzin po posiłku bogatym w kwas szczawiowy i kwas fitynowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Podczas ciąży dawka dzienna nie powinna przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D, ponieważ przedawkowanie może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko. Podczas ciąży można stosować Calcilac w przypadku niedoboru wapnia i witaminy D.

Dlatego dzienna dawka leku Calcilac nie powinna przekraczać jednej tabletki.

Karmienie piersią

Calcilac można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić, jeśli podaje się dziecku dodatkowo witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jednakże wpływ ten jest mało prawdopodobny.

Calcilac zawiera sorbitol i sacharozę.

Calcilac zawiera sorbitol (E 420) i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Calcilac zawiera aspartam.

Calcilac zawiera aspartam (E 951), źródło fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować Calcilac

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka dwa razy na dobę.

Tabletki można żuć lub ssać.

Leczenie bez nadzoru lekarskiego nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Jeśli pacjent chciałby stosować lek dłużej niż miesiąc, musi skontaktować się lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcilac

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Calcilac należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy hiperkalcemii (podwyższonego stężenia wapnia) mogą obejmować utratę apetytu, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, senność i dezorientację, nadmierne pragnienie, nadmierne lub nieprawidłowo duże powstawanie i (lub) oddawanie moczu oraz bóle kości.

Pominięcie przyjęcia leku Calcilac

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

Przy stosowaniu dużych dawek może pojawić się nadmierna ilość wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria).

Objawy hiperkalcemii mogą obejmować utratę apetytu, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, senność i dezorientację, nadmierne pragnienie, nadmierne lub nieprawidłowo duże powstawanie i (lub) oddawanie moczu oraz bóle kości.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów)

Zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)

Świąd, wysypka oraz pokrzywka.

Zespół mleczno-alkaliczny (nazywany również zespołem Burnetta, zwykle obserwowany tylko w przypadku przyjęcia dużych ilości wapnia), którego objawami są: hiperkalcemia, zasadowica alkaliczna, zaburzenia czynności nerek i zwapnienie tkanek miękkich.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Calcilac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu butelki Calcilac może być przechowywany 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Calcilac

-    Substancjami czynnymi leku są węglan wapnia i cholekalcyferol.

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) oraz 4 mg koncentratu cholekalcyferolu w postaci proszku (co odpowiada 10 mikrogramom cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3).

-    Ponadto lek zawiera:

sorbitol (E 420), powidon, kroskarmelozę sodową, dekstraty uwodornione, aromat cytrynowy (maltodekstryna kukurydziana, aromat cytrynowy, all-rac-a-tokoferol (E 307)), magnezu stearynian, skrobię kukurydzianą, modyfikowaną, aspartam (E 951), sacharozę, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionkę koloidalną bezwodną, all-rac-a-tokoferol (E 307).

Jak wygląda Calcilac i co zawiera opakowanie

Calcilac to białe, okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia.

Tabletki mogą mieć małe plamki.

Wielkości opakowań: 20, 50, 100, 120 lub 180 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Polska:

Słowacja:


Calcilac 500mg/ 400 I.E. Kautabletten Czechy: Calcium/Vitamin D3 acis 500 mg/400 IU Žvýkací tableta Calcilac Kautabletten Calcilac

Calcium/Vitamin D3 (500 mg/400 IU) Žuvacia tableta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2015

5

Calcilac

Charakterystyka Calcilac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcilac, 500 mg + 400 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4 mg koncentratu cholekalcyferolu w postaci proszku (co odpowiada 10 mikrogramom cholekalcyferolu = 400 IU witaminy D3)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 343,21 mg sorbitolu (E 420), 1 mg aspartamu (E 951) i 0,77 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka do rozgryzania i żucia

Okrągłe, białe, niepowlekane, wypukłe tabletki. Mogą mieć małe plamki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Suplementacja witaminy D i wapnia jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru witaminy D i wapnia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Calcilac u dzieci i młodzieży.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek

Produktu Calcilac nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż miesiąc bez konsultacji lekarskiej.

Sposób podawania Tabletkę można żuć lub ssać.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Choroby i (lub) stany skutkujące hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią, np. szpiczak, przerzuty do kości, pierwotna nadczynność przytarczyc;

-    Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza;

-    Niewydolność nerek;

-    Hiperwitaminoza D.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W trakcie długotrwałego leczenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5) i u pacjentów ze znaczną tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz należy monitorować wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, witamina D w formie cholekalcyferolu nie jest normalnie metabolizowana i powinno się stosować inne rodzaje witaminy D (patrz punkt 4.3).

Calcilac należy przepisywać z zachowaniem ostrożności pacjentom chorym na sarkoidozę, z powodu ryzyka zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej aktywnych postaci. U takich pacjentów należy monitorować zawartość wapnia w surowicy krwi i w moczu.

Calcilac należy stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Zawartość witaminy D (400 IU) w tabletkach produktu Calcilac należy uwzględniać podczas przepisywania innych leków zawierających witaminę D. Należy wziąć pod uwagę przyjmowanie wapnia i środków alkalizujących z innych źródeł (jedzenie, suplementy diety i inne leki). Duże dawki wapnia lub witaminy D należy przyjmować pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia z moczem. W przypadku przyjmowania dużych ilości wapnia wraz z wchłanialnymi środkami alkalizującymi (takie jak węglany) może dojść do rozwoju zespołu mleczno-alkalicznego (zespołu Burnetta), tj. hiperkalcemii, zasadowicy metabolicznej, zaburzeń czynności nerek i zwapnienia tkanek miękkich.

Calcilac zawiera sorbitol (E 420) i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego produktu.

Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Calcilac zawiera aspartam (E 951, źródło fenyloalaniny). Produkt może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. Z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkalcemii powinno się regularnie badać stężenie wapnia w surowicy krwi podczas jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie produktów leczniczych zawierających tetracykliny. Dlatego tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D. Pacjentów należy monitorować poprzez badania elektrokardiograficzne (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Jeśli stosuje się jednocześnie bisfosfoniany lub fluorek sodu, należy je podawać co najmniej 3 godziny przed przyjęciem produktu Calcilac, ponieważ wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy jednoczesnym stosowaniu wapnia, z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny. Podanie wapnia i lewotyroksyny powinny oddzielać co najmniej 4 godziny.

Wchłanianie chinolonów może być obniżone w przypadku jednoczesnego podawania wapnia. Chinolony należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu wapnia.

Glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym zmniejszają wchłanianie wapnia. W przypadku jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki produktu Calcilac.

Leczenie skojarzone z żywicami jonowymiennymi, takimi jak kolestyramina, lub środkami przeczyszczającymi, takimi jak olej parafinowy, może zmniejszać wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym.

Ryfampicyna, fenytoina lub barbiturany mogą osłabiać działanie witaminy D3, ponieważ zwiększają szybkość jej metabolizmu.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu. W związku z tym produkty lecznicze zawierające żelazo, cynk lub stront należy przyjmować w odstępie 2 godzin od przyjęcia produktu zawierającego wapń.

Kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku, szczawiu i rabarbarze) i kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjenci nie powinni przyjmować produktów wapnia w ciągu 2 godzin od posiłku bogatego w kwas szczawiowy i kwas fitynowy.

Inne produkty zawierające wapń lub witaminę D : dodatkowe dawki wapnia i witaminy D mogą prowadzić do znacznego podwyższenia stężenia wapnia we krwi oraz wywołać szkodliwe działania niepożądane. Produkty te można stosować z produktem Calcilac tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Calcilac można stosować podczas ciąży w przypadku niedoboru wapnia lub witaminy D. W trakcie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ wysokich dawek witaminy D na reprodukcję. Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, ponieważ długotrwała hiperkalcemia była związana z niepożądanymi działaniami na rozwijający się płód. Brak jest danych wskazujących na teratogenne działanie leczniczych dawek witaminy D u ludzi.

Karmienie piersią

Produkt Calcilac można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego. Należy to uwzględnić, podając dziecku dodatkowo witaminę D.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak mało prawdopodobny.

4.8 Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperkalcemia,

hiperkalciuria

Zespół mleczno-alkaliczny

(obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Na objawy hiperkalcemii mogą się składać: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, bóle kości, wapnica nerek, kamienie nerkowe i, w ciężkich przypadkach, zaburzenia rytmu serca. Bardzo nasilona hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się wysokie stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich.

Leczenie hiperkalcemii: należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D. Należy także przerwać leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi. Płukanie żołądka u pacjentów nieprzytomnych. Nawodnienie i w zależności od stanu leczenie pojedynczym lekiem lub w skojarzeniu z pętlowymi lekami moczopędnymi, bisfosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy krwi, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i centralne ciśnienie żylne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wapń, mieszaniny z witaminą D i (lub) innymi lekami, kod ATC: A12AX01

Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach.

Podawanie wapnia i witaminy D3 przeciwdziała zwiększeniu wydzielania hormonu przytarczyc (PTH), wywołanego niedoborem wapnia i nasilającego resorpcję kości.

Badania kliniczne przeprowadzone u pacjentów z niedoborem witaminy D wykazały, że przyjmowanie 2 tabletek produktu Calcilac na dobę przez 6 miesięcy normalizuje stężenie 25-hydroksylowej pochodnej witaminy D3 i zmniejsza wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy zasadowej.

18-miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, przeprowadzone u 3270 kobiet w wieku 84 +/- 6 lat, otrzymujących uzupełnienie witaminy D (800 IU na dobę) i fosforanu wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę) wykazały znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „zgodnej z zaplanowanym leczeniem” stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p= 0,004). W badaniach uzupełniających przeprowadzonych po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n=1176) oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n=1127) (p<0,02).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie

Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, około 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami.

Eliminacja

Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego.

Witamina D Wchłanianie

Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm

Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksycholekalcyferolu. 1,25-hydroksycholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Eliminacja.

Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie teratogenne przy dawkach dużo wyższych niż zakres dawek leczniczych stosowanych u ludzi. Brak jest innych informacji istotnych dla oceny bezpieczeństwa poza tymi, które podano w innych częściach niniejszej charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Powidon

Kroskarmeloza sodowa Dekstraty uwodornione

Aromat cytrynowy (maltodekstryna kukurydziana, aromat cytrynowy, all-rac-a-tokoferol (E 307))

Magnezu stearynian

Skrobia kukurydziana, modyfikowana

Aspartam (E 951)

Sacharoza Sodu askorbinian

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Krzemionka koloidalna bezwodna all-rac-a-tokoferol (E 307)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zamknięciem z LDPE w tekturowym pudełku 20, 50, 100, 120, 180 tabletek do rozgryzania i żucia

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18234

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-06-02

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.2015

6

Calcilac