+ iMeds.pl

Calcipotriol + betamethasone teva (50 mcg + 0,5 mg)/gUlotka Calcipotriol + betamethasone teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Calcipotriol + Betamethasone Teva, (50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, maść

Calcipotriolum + Betamethasonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

3.    Jak stosować maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcipotriol + Betamethasone Teva maść jest stosowany na skórę w leczeniu łuszczycy plackowatej (łuszczycy pospolitej) u dorosłych. Łuszczyca jest spowodowana przez zbyt szybkie wytwarzanie komórek skóry. Powoduje to zaczerwienienie, złuszczanie się i zgrubienie skóry.

Lek Calcipotriol + Betamethasone Teva maść zawiera kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol pomaga spowolnić tempo wzrostu komórek skóry do wartości prawidłowych, natomiast betametazon łagodzi stan zapalny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Kiedy nie stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kalcypotriol, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia wapnia w organizmie (należy to skonsultować z lekarzem),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono-określone rodzaje łuszczycy: np. erytrodermię łuszczycową (łuszczycę uogólnioną), łuszczycę złuszczającą i łuszczycę krostkową (należy to skonsultować z lekarzem).

W związku z tym, że maść Calcipotriol + Betamethasone Teva zawiera silny steroid, NIE wolno

stosować jej na skórze:

- z zakażeniami spowodowanymi przez wirusy (np. opryszczka lub ospa wietrzna),

- z zakażeniami spowodowanymi przez grzyby (np. grzybica międzypalcowa stóp lub inne rodzaje grzybica wywołanych przez dermatofity),

-    z zakażeniami spowodowanymi przez bakterie,

- zarażonej pasożytami (np. świerzb),

- w przebiegu gruźlicy lub kiły,

-    z okołowargowym zapaleniem skóry (czerwona wysypka wokół ust),

-    cienkiej, skłonnej do uszkadzania się żył, z rozstępami,

- z rybią łuską (skóra sucha ze złuszczeniami podobnymi do rybich łusek),

-    z trądzikiem (wypryskiem),

-    z trądzikiem różowatym (ciężkie uderzenia gorąca lub zaczerwienienie skóry na twarzy),

-    z owrzodzeniami lub ranami,

-    w świądzie odbytu (części odbytowej) lub narządów rozrodczych (narządów płciowych). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

-    pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy, aby nie wywołać działań niepożądanych,

-    pacjent stosował ten lek przez długi czas i planuje zakończyć jego stosowanie (gdyż istnieje ryzyko nasilenia lub pogłębienia się łuszczycy w przypadku nagłego zaprzestania stosowania steroidów),

-    u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gdyż steroidy mogą mieć wpływ na stężenie cukru (glukozy) we krwi,

-    u pacjenta występuje zakażenie skóry, mogące wymagać zaprzestania stosowania leku,

-    jeśli u pacjenta występuje łuszczyca kropelkowata,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby lub nerek.

Specjalne środki ostrożności

-    Unikać stosowania leku na więcej niż 30% powierzchni ciała oraz stosowania większych ilości niż 15 g na dobę.

-    Unikać stosowania pod bandażami i opatrunkami, gdyż zwiększa to wchłanianie steroidów.

-    Unikać stosowania na dużych powierzchniach skóry lub w fałdach skórnych (pachwiny, pachy, pod piersiami), gdyż zwiększa to wchłanianie steroidów.

-    Unikać stosowania na twarzy i narządach rozrodczych (narządach płciowych), gdyż są one bardzo wrażliwe na działanie steroidów.

-    Unikać nadmiernego opalania się, nadmiernego korzystania z solarium i innych form leczenia światłem.

Dzieci i młodzież

Calcipotriol + Betamethasone Teva nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli lekarz zezwolił na karmienie piersią, należy zachować ostrożność i nie stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva na powierzchni piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien mieć żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva zawiera butylohydroksytoluen (E 321).

Może to powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva: do stosowania na skórę.

Instrukcja prawidłowego stosowania

-    Stosować tylko na skórę zajętą łuszczycą; nie stosować na skórę, która nie jest objęta łuszczycą.

-    Przed pierwszym użyciem maści, zdjąć z tuby zakrętkę i sprawdzić, czy uszczelka zabezpieczająca otwór w tubie nie jest uszkodzona.

-    Aby zerwać zamknięcie, należy użyć czubka tyłu zakrętki.

-    Wycisnąć maść na czysty palec.

-    Wcierać maść delikatnie w skórę dotkniętą łuszczycą, aby utworzyła się warstwa na powierzchni, dopóki większość maści nie zniknie z powierzchni skóry.

-    Na leczone miejsce na skórze nie nakładać bandaży, szczelnych opatrunków i opasek.

-    Po użyciu maści Calcipotriol + Betamethasone Teva umyć dokładnie ręce (jeśli pacjent nie używa maści do leczenia rąk). Pozwoli to uniknąć przypadkowego przenoszenia maści na inne części ciała (szczególnie na twarz, owłosioną skórę głowy, usta i oczy).

-    Nie należy obawiać się, jeśli niewielka ilość maści przypadkowo dostanie się na skórę zdrową, znajdującą się w pobliżu skóry zajętej łuszczycą. Należy ją tylko zetrzeć, jeśli rozeszła się zbyt daleko.

-    W celu uzyskania optymalnego działania, nie zaleca się brania prysznica czy kąpieli bezpośrednio po nałożeniu leku Calcipotriol + Betamethasone Teva maść.

-    Po nałożeniu maści, należy unikać kontaktu z tekstyliami (np. jedwabiem), które łatwo plamią się tłuszczem.

Czas trwania leczenia

-    Maść należy stosować raz na dobę. Może być wygodniejsze użycie maści wieczorem.

-    Zwykle początkowy okres leczenia wynosi 4 tygodnie, lecz lekarz może zadecydować o innym okresie leczenia.

-    Lekarz może podjąć decyzję o powtórzeniu leczenia.

-    Nie należy stosować więcej niż 15 gramów leku na jedną dobę.

W przypadku stosowania innych leków zawierających kalcypotriol, całkowita ilość leków zawierających kalcypotriol nie może przekraczać 15 gramów na dobę, natomiast obszar leczonej skóry nie powinien przekraczać 30% całkowitej powierzchni ciała.

Czego można oczekiwać, stosując maść Calcipotriol + Betamethasone Teva?

Większość pacjentów widzi oczywiste wyniki leczenia po 2 tygodniach, nawet jeśli objawy łuszczycy nie ustąpiły jeszcze w leczonym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Pacjent, który użył więcej niż 15 gramów maści w ciągu doby, powinien skontaktować się lekarzem. Nadmierne, długotrwałe stosowanie maści Calcipotriol + Betamethasone Teva może powodować zaburzenia stężenia wapnia we krwi, które zwykle po przerwaniu-stosowania leku powraca do prawidłowych wartości.

Lekarz może zlecić przeprowadzienie badania krwi, aby sprawdzić, czy stosowanie zbyt dużej ilości maści nie spowodowało zaburzenia stężenia wapnia we krwi pacjenta. Nadmierne, długotrwałe stosowanie leku może również powodować niedoczynność nadnerczy (znajdują się one w pobliżu nerek i wytwarzają hormony).

Pominięcie zastosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Stosowanie maści Calcipotriol + Betamethasone Teva należy przerywać według wskazań lekarza. Może okazać się konieczne stopniowe odstawienie leku, zwłaszcza, gdy był on stosowany przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przybliżeniu u 1 na 10 osób mogą wystąpić działania niepożądane, jednak większość reakcji dotyczy miejsca w którym zastosowano maść i są one zwykle łagodne i tymczasowe.

Ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla maści Calcipotriol + Betamethasone Teva:

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 osób)

-    Nasilenie łuszczycy. W razie nasilenia objawów łuszczycy należy powiadomić o tym jak najszybciej lekarza prowadzącego.

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    Może wystąpić łuszczyca krostkowa (czerwony obszar skóry z żółtawymi krostami, zwykle na dłoniach lub stopach). W razie jej zauważenia należy przerwać stosowanie leku Calcipotriol + Betamethasone Teva i powiedzieć o tym jak najszybciej lekarzowi prowadzącemu.

Cieżkie-działania niepożądane zgłaszane dla składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva:

Kalcytopriol

Ciężkie działania niepożądane powodowane przez kalcytopriol

   Reakcje alergiczne z głębokim obrzękiem twarzy lub innych części ciała, takich jak ręce dłonie lub stopy. Może pojawić się obrzęk jamy ustnej lub gardła oraz trudności w oddychaniu. W razie stwierdzenia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Calcipotriol + Betamethasone Teva i natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego lub udać się do oddziału pomocy doraźnej w najbliższym szpitalu.

•    Stosowanie tej maści może spowodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi lub moczu (zazwyczaj w przypadku stosowania zbyt dużych ilości maści). Oznaki zwiększonego stężenia wapnia we krwi to ból kości, zaparcia, brak apetytu, nudności i wymioty. Objawy te mogą być poważne i dlatego należy możliwie najszybciej skontaktować się z lekarzem. Po przerwaniu stosowania leku, stężenia wapnia powracają do wartości prawidłowych.

Betametazon

Znanych jest kilka ciężkich działań niepożądanych powodowanych przez betametazon (silny steroid), jeden ze składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi:

•    Nadnercza mogą przestać działać prawidłowo. Występują wtedy oznaki zmęczenia, depresji i lęku.

•    Zaćma (jej objawy to słabe i mgliste widzenie, trudności z widzeniem w nocy i nadwrażliwość na światło) lub wzrost ciśnienia śródgałkowego (objawy to ból oczu, zaczerwienienie oczu, osłabione lub zamglone widzenie).

•    Zakażenia (związane z zahamowaniem lub osłabieniem czynności układu odpornościowego

zwalczającego zakażenia).

•    Wpływ leku na wyrównanie metaboliczne cukrzycy (jeśli pacjent choruje na cukrzycę, mogą wystąpić wahania stężenia glukozy we krwi).

Wystąpienie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po długotrwałym stosowaniu leku, stosowaniu w fałdach skóry (np. w pachwinach, pod pachami lub pod piersiami), stosowaniu leku pod opatrunkami lub pod bandażami, lub na dużych obszarach skóry.

Mniej-ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla maści Calcipotriol + Betamethasone Teva Zgłaszano także mniej poważne działania niepożądane leku Calcipotriol + Betamethasone Teva. Jeżeli którekolwiek z nich trwa długo lub powoduje problemy, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 osób)

•    Świąd.

•    Wysypka.

•    Uczucie pieczenia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 100 osób)

•    Ból lub podrażnienie skóry.

•    Wysypka i stan zapalny skóry (zapalenie skóry).

•    Zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem małych naczyń krwionośnych (rumień).

•    Stan zapalny lub obrzęk korzenia włosa (zapalenie mieszków włosowych).

•    Zmiany w zabarwieniu skóry w miejscu zastosowania maści.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    Efekt z odbicia: nasilenie objawów łuszczycy po zakończonym leczeniu.

Mniej ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Kalcytopriol

Mniej ciężkie działania niepożądane powodowane stosowaniem kalcypotriolu obejmują

•    Suchość skóry.

•    Wrażliwość skóry na światło, powodująca wysypkę.

•    Wyprysk.

W przypadku zaobserwowania powyższych lub jakichkolwiek innych zmian w stanie zdrowia podczas stosowania tego leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Betametazon

Mniej ciężkie działania niepożądane powodowane stosowaniem betametazonu są wymienione poniżej. Należy jak najszybciej powiedzieć lekarzowi, jeśli zauważy się jakiekolwiek z nich.

•    Ścieńczenie skóry.

•    Pojawienie się powierzchniowych naczyń krwionośnych i rozstępów.

•    Zmiany wzrostu włosów.

•    Czerwona wysypka wokół ust (okołowargowe zapalenie skóry).

•    Wysypka skórna z zapaleniem lub obrzęk (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry).

•    Błyszczące brązowe uwypuklenia wypełnione żelem (prosaki koloidowe).

•    Rozjaśnienie koloru skóry (odbarwienia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oznakowaniu opakowania po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

•    Tubę należy wyrzucić po upływie 1 roku od pierwszego otwarcia. Należy zapisać datę pierwszego otwarcia tuby w miejscu do tego przeznaczonym na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

-    Substancjami czynnymi leku są: kalcypotriol i betametazon.

Jeden gram maści zawiera 50 mikrogramów kalcytopriolu (bezwodnego) oraz 0,5 mg betametazonu (co odpowiada 0,643 mg betametazonu dipropionianu)

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

•    Parafina ciekła

•    Glikolu polipropylenowego-15 eter stearylowy

•    Wazelina biała

•    Butylohydroksytoluen (E 321)

Jak wygląda maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i co zawiera opakowanie

Calcipotriol + Betamethasone Teva jest maścią koloru prawie białego do żółtego umieszczoną w aluminiowej tubie z polietylenową zakrętką.

Wielkość opakowania: 30 g, 60 g, 120 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

Wytwórca

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

PLIVA Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Chorwacja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Calcipotriol + Betamethasone Teva

Charakterystyka Calcipotriol + betamethasone teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcipotriol + Betamethasone Teva, (50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram maści zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (bezwodnego) i 0,5 mg betametazonu (co odpowiada 0,643 mg betametazonu dipropionianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jeden gram maści zawiera 50 mikrogramów butylohydroksytoluenu (E321).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

Maść koloru prawie białego do żółtego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Calcipotriol + Betamethasone Teva jest wskazany u osób dorosłych w miejscowym leczeniu stabilnej plackowatej łuszczycy zwyczajnej, podatnej na leczenie miejscowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Calcipotriol + Betamethasone Teva (50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, maść należy stosować na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, raz na dobę.

Zalecany okres leczenia wynosi 4 tygodnie. Znane są doświadczenia z wielokrotnym stosowaniem maści zawierającej kalcypotriol + betametazon przez okres do 52 tygodni. Jeżeli po 4 tygodniach zachodzi konieczność kontynuowania lub ponownego rozpoczęcia leczenia, leczenie należy kontynuować po badaniu lekarskim i pod stałym nadzorem lekarza.

Podczas stosowania produktów leczniczych zawierających kalcypotriol, maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 15 g. Powierzchnia skóry leczonej produktami leczniczymi zawierającymi kalcypotriol nie powinna przekraczać 30% całkowitej powierzchni ciała (patrz punkt 4.4).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Nie badano bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva u dzieci poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Aktualnie dostępne dane dotyczące młodzieży w wieku od 12 do 17 lat przedstawiono w punkcie 4.8 i 5.1, jednakże nieznane są zalecenia w zakresie dawkowania.

Sposób podawania

Calcipotriol + Betamethasone Teva maść należy nakładać na zmienioną chorobowo obszar powierzchnię skóry. W celu uzyskania optymalnego działania, nie zaleca się brania prysznica czy kąpieli bezpośrednio po nałożeniu maści Calcipotriol + Betamethasone Teva.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva jest przeciwwskazana w przypadku erytrodermii łuszczycowej (łuszczycy uogólnionej), łuszczycy złuszczającej i łuszczycy krostkowej.

Ze względu na zawartość kalcypotriolu, nie należy stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu wapnia.

Ze względu na zawartość kortykosteroidu maść Calcipotriol + Betamethasone Teva jest przeciwwskazana w przypadkach zmian chorobowych skóry w następstwie: infekcji wirusowych (np. opryszczka lub ospa wietrzna), zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych, infekcji pasożytniczych, przebiegu gruźlicy lub kiły oraz w przypadkach: okołowargowego zapaleniea skóry, atrofii skóry, rozstępyów zanikoweych, łamliwośćci żył skórnych, rybiaej łuskai, trądziku pospolityego, trądziku różowatyego, rumienia, owrzodzeuiań, rany, świądu w okolicy odbytu i narządów płciowych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na układ dokrewny

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva zawiera silnie działający steroid z grupy III, w związku z czym należy unikać jej jednoczesnego stosowania z innymi steroidami. Podczas miejscowego leczenia kortykosteroidami, ze względu na wchłanianie ogólnoustrojowe, mogą również wystąpić działania niepożądane występujące podczas leczenia kortykosteroidami o działaniu układowym, takie jak zahamowanie czynności kory nadnerczy lub wpływ na wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Należy unikać stosowania produktu pod opatrunkami okluzyjnymi, stosowania na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, błony śluzowe i fałdy skórne, ponieważ zwiększa to ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów (patrz punkt 4.8).

W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów zarówno z rozległą łuszczycą owłosionej skóry głowy, jak i z rozległą łuszczycą tułowia, zastosowanio jednocześnie duże dawki preparatu w postaci żelu zawierającego kalcypotriol+ betametazon (na owłosioną skórę głowy) w skojarzeniu z dużymi dawkami preparatu w postaci maści zawierającej kalcypotriol+ betametazon ( na skórę tułowia). Po 4 tygodniach leczenia u 5 z 32 pacjentów stwierdzono graniczne zmniejszenie działania kortyzolu po stymulacji hormonem adrenokortykotropowym (ACTH) (patrz punkt 5.1).

Wpływ na metabolizm wapnia

Ze względu na zawartość kalcypotriolu, gdy przekroczona zostanie maksymalna dawka dobowa

(15 g), może wystąpić hiperkalcemia. Po przerwaniu leczenia, stężenie wapnia w surowicy krwi szybko powraca do wartości prawidłowych. Ryzyko hiperkalcemii jest minimalne, gdy są przestrzegane zalecenia dotyczące stosowania kalcypotriolu. Należy unikać stosowania produktu leczniczego na powierzchni skóry większej niż 30% powierzchni ciała (patrz punkt 4.2).

Miejscowe działania niepożądane

Skóra twarzy i narządów płciowych jest bardzo wrażliwa na kortykosteroidy. Nie należy stosować produktu leczniczego na te miejsca. Pacjenta należy poinstruować, jak prawidłowo stosować produkt leczniczy, aby nie aplikował produktu i unikał przypadkowego dostania się produktu leczniczego na obszar twarzy, ust i oczu. Należy myć ręce po każdej aplikacji, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia produktu leczniczego na te miejsca.

Jednocześnie występujące zakażenia skóry

W przypadku wtórnej infekcji zmian skórnych, należy zastosować leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W razie nasilenia zakażenia, należy przerwać stosowanie kortykosteroidów.

Przerwanie stosowania leku

W trakcie leczenia łuszczycy preparatami kortykosteroidów do stosowania miejscowego, istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub efektu „z odbicia” po odstawieniu leku. Dlatego wskazana jest wnikliwa opieka lekarska w okresie następującym po zakończeniu leczenia.

Długotrwałe stosowanie

Podczas długotrwałego stosowania produktu zwiększa się ryzyko wystąpienia miejscowych i-ogólnoustrojowych działań niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpią działania niepożądane związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów (patrz punkt 4.8).

Niezbadane przypadki stosowania

Brak doświadczeń ze stosowaniem maści Calcipotriol + Betamethasone Teva w leczeniu łuszczycy kropelkowatej.

Jednoczesne leczenie innymi produktami leczniczymi i promieniowaniem ultrafioletowym

Brak doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu leczniczego na owłosioną skórę głowy. Zastosowano maść zawierającą kalcypotriol+ betametazon w leczeniu łuszczycy tułowia w skojarzeniu z żelem zawierającym kalcypotriol+ betametazon w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy. Nie ma jednak doświadczeń dotyczących stosowania preparatów kalcypotriolu + betametazonu w skojarzeniu z innymi miejscowo działającymi produktami przeciwłuszczycowymi podawanymi na to samo miejsce, z innymi przeciwłuszczycowymi produktami leczniczymi o działaniu ogólnoustrojowym lub z fototerapią.

W trakcie leczenia maścią zawierającą kalcypotriol + betametazon lekarz powinien zalecić pacjentowi ograniczenie lub też unikanie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne źródła promieniowania słonecznego. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z promieniowaniem UV może mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (patrz punkt 5.3).

Calcipotriol + Betamethasone Teva, maść zawiera butylohydroksytoluen (E 321). Może on powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest dostatecznych danych dotyczących stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach z zastosowaniem glikokortykosteroidów wykazały ich toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3), jednak dostępne badania epidemiologiczne nie wykazały wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety leczone kortykosteroidami w trakcie ciąży. Potencjalne ryzyko u ludzi nie zostało określone. Dlatego w okresie ciąży maść Calcipotriol + Betamethasone Teva powinna być stosowana wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią

Betametazon przenika do mleka matki, jednak ryzyko niepożądanego działania na dziecko wydaje się mało prawdopodobne w przypadku stosowania dawek leczniczych. Nie ma danych dotyczących przenikania kalcypotriolu do mleka matki. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva kobietom karmiącym piersią. Pacjentkę należy pouczyć, że nie wolno stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva na piersi w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badania polegające na podawaniu szczurom doustnych dawek kalcypotriolu lub betametazonu dipropionianu nie wykazały upośledzenia płodności u samców i samic.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Program badań klinicznych nad maścią kalcypotriol + betametazon objął dotychczas ponad 2500 pacjentów. W badaniach tych wykazano, że w przybliżeniu u 10% pacjentów można spodziewać się wystąpienia niezbyt ciężkich działań niepożądanych.

Działania te są z reguły łagodne i są to głównie reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, uczucie pieczenia. Rzadko donoszono o wystąpieniu łuszczycy krostkowej. Istnieją doniesienia o wystąpieniu efektu „z odbicia” po odstawieniu leku, jednakże częstość jego występowania nie jest znana.

Na podstawie danych z badań klinicznych i danych po wprowadzeniu do obrotu, wymieniono następujące działania niepożądane dla maści zawierającej kalcypotriol + betametazon. -

Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej zgłaszanych.

W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania, działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającego się ich nasilenia.

Użyto następującej terminologii w celu sklasyfikowania częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo często Często

Niezbyt często


(> 1/10)

(> 1/100 do <1/10)

(> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko    (> 1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko    (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd

Wysypka

Uczucie pieczenia skóry

Niezbyt często

Zaostrzenie objawów łuszczycy Ból lub podrażnienie skóry Zapalenie skóry Rumień

Zapalenie mieszków włosowych Zmiany pigmentach w miejscu stosowania

Rzadko

Łuszczyca krostkowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nie znana

Efekt „z odbicia” -patrz punkt 4.4

Uważa się, że wymienione poniżej działania niepożądane są związane z grupą farmakologiczną, odpowiednio kalcypotriolu i betametazonu:

Kalcypotriol

Działania niepożądane obejmują reakcje w miejscu stosowania, świąd, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia oraz kłucia, suchość skóry, rumień, wysypkę, zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło oraz reakcje nadwrażliwości, w tym bardzo rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego i obrzęku twarzy.

Działania ogólnoustrojowe po zastosowaniu miejscowym mogą pojawiać się bardzo rzadko, powodując hiperkalcemię lub hiperkalciurię (patrz punkt 4.4).

Betametazon (w postaci dipropionianu)

Po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego mogą wystąpić reakcje miejscowe, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, obejmujące zaniki skóry, teleangiektazje, rozstępy, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, zapalenie skóry wokół ust, uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry, odbarwienia i prosaki koloidowe. W trakcie leczenia łuszczycy istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej.

Reakcje ogólnoustrojowe po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów występują u dorosłych rzadko, lecz mogą być ciężkie. Może wystąpić zahamowanie czynności kory nadnerczy, zaćma, zakażenia, wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy-i wzrost ciśnienia w gałce ocznej, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu. Reakcje ogólnoustrojowe występują częściej, jeżeli produkt leczniczy stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym (folia, fałdy skóry), czy kiedy stosowany jest długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

W niekontrolowanym, otwartym badaniu, 33 nastolatków w wieku 12-17 lat z łuszczycą zwyczajną było leczonych maścią zawierającą kalcypotriol + betametazon przez 4 tygodnie przy maksymalnej dawce 56 g tygodniowo. Nie zaobserwowano żadnych nowych działań niepożądanych ani dolegliwości związanych z ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów. Wielkość próby badawczej jednakże nie pozwala na jednoznaczne wnioski dotyczące profilu bezpieczeństwa preparatu Calcipotriol + Betamethasone Teva u dzieci i młodzieży.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dawek większych niż zalecane może prowadzić do nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia w osoczu, które po przerwaniu stosowania produktu leczniczego szybko powraca do wartości prawidłowych.

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może hamować czynność osi przysadka-nadnercza, co prowadzi do zwykle odwracalnej, wtórnej niewydolności nadnerczy. W takich przypadkach wskazane jest leczenie objawowe.

W razie przewlekłego zatrucia, leki zawierające kortykosteroidy należy odstawiać stopniowo.

Istnieją doniesienia, że u jednego pacjenta z rozległą erytrodermią łuszczycową, u którego przez 5 miesięcy stosowano maść kalcypotriol + betametazon w ilości 240 g na tydzień, (co odpowiada w przybliżeniu 34 g na dobę) (maksymalna zalecana dawka dobowa

15 g), wystąpił zespół Cushinga oraz łuszczyca krostkowa po nagłym przerwaniu stosowania leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwłuszczycowe; inne leki przeciwłuszczycowe do stosowania miejscowego; kalcypotriol w produktach złożonych, kod ATC: D05AX52

Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Dane z badań in vitro wskazują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie keratynocytów oraz hamuje ich proliferację, co jest proponowaną podstawą działania kalcypotriolu w leczeniu łuszczycy.

Betametazonu dipropionian, podobnie jak inne kortykosteroidy do stosowania miejscowego, działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo, zwężająco na naczynia krwionośne oraz immunosupresyjnie, jednak nie leczy choroby podstawowej. Opatrunek okluzyjny może nasilać jego działanie ze względu na zwiększenie przenikania leku przez warstwę rogową naskórka. W związku z tym następuje zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych. Mechanizm działania przeciwzapalnego steroidów stosowanych miejscowo, ogólnie biorąc nie jest jasny.

W badaniach bezpieczeństwa stosowania przeprowadzono wielokrotne cykle leczenia w grupie 634 pacjentów z łuszczycą, stosując przez okres do 52 tygodni samą maść kalcypotriol + betametazon raz na dobę lub naprzemiennie z maścią zawierającą kalcypotriol, w porównaniu z leczeniem samą maścią zawierającą kalcypotriol przez 48 tygodni, po początkowym leczeniu maścią kalcypotriol + betametazon. Działania niepożądane leku wystąpiły u 21,7% pacjentów w grupie leczonej maścią kalcypotriol + betametazon, u 29,6% leczonych maścią kalcypotriol + betametazon naprzemiennie z maścią zawierającą kalcypotriol i u 37,9% pacjentów leczonych maścią zawierającą kalcypotriol. Działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 2% pacjentów w grupie leczonej maścią kalcypotriol + betametazon to świąd (5,8%) i łuszczyca (5,3%). Zdarzenia niepożądane, prawdopodobnie związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów (np. atrofia skóry, zapalenie mieszków włosowych, odbarwienie, czyrak i plamica) wystąpiły u 4,8% pacjentów stosujących maść kalcypotriol + betametazon, u 2,8% pacjentów leczonych maścią kalcypotriol + betametazon naprzemiennie z maścią zawierającą kalcypotriol, oraz u 2,9% pacjentów stosujących tylko maść zawierającą kalcypotriol.

Odpowiedź nadnerczy na działanie ACTH określono poprzez pomiar stężenia kortyzolu w surowicy krwi u pacjentów zarówno z rozległą łuszczycą skóry głowy, jak i tułowia, stosując do 106 g na tydzień połączonych żelu zawierającego kalcypotriol + betametazon i maści zawierającej kalcypotriol + betametazon. Graniczne zmniejszenie działania kortyzolu po 30 minutach po stymulacji ACTH zauważono u 5 z 32 pacjentów (15,6%) po 4 tygodniach leczenia oraz u 2 z 11 pacjentów (18,2%), którzy kontynuowali leczenie do 8 tygodni. We wszystkich przypadkach stężenie kortyzolu w surowicy krwi było prawidłowe po 60 minutach od momentu stymulacji ACTH. Nie stwierdzono zmian metabolizmu wapnia u tych pacjentów. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. hypothalamus-pituitary-adrenal - HPA), niniejsze badanie dostarcza pewnych przesłanek, że bardzo duże dawki żelu

i maści zawierających kalcypotriol + betametazon mogą mieć niewielki wpływ na czynność osi HPA. Dzieci i młodzież

Odpowiedź nadnerczy na stymulację ACTH była mierzona w niekontrolowanym, 4-tygodniowym badaniu przeprowadzonym u 33 nastolatków w wieku 12-17 lat z łuszczycą tułowia, stosującym maść kalcypotriol + betametazon przez okres do 56 tygodni. Nie zaobserwowano przypadków zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang HPA). Nie stwierdzono hiperkalcemii, natomiast u jednego pacjenta stwierdzono prawdopodobnie związane ze stosowaniem leku zwiększenie stężenia wapnia w moczu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Badania kliniczne z zastosowaniem maści znakowanej radioizotopem wykazały, że jest ona nakładana na zdrową skórę (625 cm2) na okres 12 godzin, kalcypotriol

i betametazon wchłaniają się ogólnoustrojowo w mniej niż 1% dawki (2,5 g). Stosowanie produktu leczniczego na blaszki łuszczycowe oraz pod opatrunkiem okluzyjnym, może zwiększać wchłanianie kortykosteroidów stosowanych miejscowo. Przez uszkodzoną skórę substancje czynne produktu leczniczyego wchłaniają się w przybliżeniu w 24%.

W następstwie ogólnoustrojowego działania obie substancje czynne - kalcypotriol i betametazonu dipropionian - są szybko i w znacznym stopniu metabolizowane.

Z białkami wiążą się w przybliżeniu w 64%. Okres półtrwania w osoczu krwi w fazie eliminacji po podaniu dożylnym wynosi od 5 do 6 godzin. Ze względu na gromadzenie się w skórze, czas wydalania po podaniu na skórę liczy się w dniach. Betametazon jest metabolizowany głównie w wątrobie, ale także w nerkach do glukuronidu i estrów siarczanowych. Kalcypotriol jest wydalany głównie z kałem (szczury i świnki), a betametazonu dipropionian z moczem (szczury i myszy).

W badaniach dotyczących dystrybucji w tkankach, przeprowadzonych na szczurach po zastosowaniu odpowiednio kalcypotriolu i betametazonu dipropionianu znakowanych radioizotopem, wykazano najwyższy poziom radioaktywności w nerkach i w wątrobie.

We wszystkich próbkach krwi u 34 pacjentów z zaawansowaną łuszczycą obejmującą skórę tułowia i owłosioną skórę głowy, leczonych przez 4 lub 8 tygodni, zarówno żelem kalcypotriol + betametazon, jak i maścią kalcypotriol + betametazon, stężenie kalcypotriolu i betametazonu dipropionianu mieściło się poniżej dolnej granicy oznaczalności. U niektórych pacjentów oznaczono jeden metabolit kalcypotriolu i jeden metabolit betametazonu dipropionianu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych na zwierzętach wykazano szkodliwe działanie kortykosteroidów na rozrodczość (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe szkieletu). W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na rozrodczość, długotrwałe doustne podawanie kortykosteroidów szczurom spowodowało przedłużenie trwania ciąży oraz wystąpienie trudności w trakcie porodu. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie przeżywalności potomstwa, zmniejszenie masy ich ciała oraz przyrost masy ciała. Nie odnotowano upośledzenia płodności. Znaczenie wyników tych badań w odniesieniu do ludzi jest nieznane.

Wyniki badań dotyczące działania rakotwórczego kalcypotriolu na skórę, przeprowadzone na myszach, nie wskazują na szczególne zagrożenie dla ludzi.

Badania na myszach, dotyczące foto(ko)kancerogennych właściwości kalcypotriolu wskazują, że kalcypotriol może zwiększać działanie promieniowania ultrafioletowego w procesie indukowania nowotworów skóry.

Nie przeprowadzono badań nad działaniem rakotwórczym oraz fotorakotwórczym betametazonu dipropionianu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła

Glikolu polipropylenowego-15 eter stearylowy Wazelina biała

Butylohydroksytoluen (E 321)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania: 1 rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) pokryta od wewnątrz żywicą epoksyfenolową.

Wielkość tuby: 30 g, 60 g oraz 120 g.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcipotriol + Betamethasone Teva