Imeds.pl

Calcipotriol + Betamethasone Teva (50 Mcg + 0,5 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Calcipotriol + Betamethasone Teva, (50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, maść

Calcipotriolum + Betamethasonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

3.    Jak stosować maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcipotriol + Betamethasone Teva maść jest stosowany na skórę w leczeniu łuszczycy plackowatej (łuszczycy pospolitej) u dorosłych. Łuszczyca jest spowodowana przez zbyt szybkie wytwarzanie komórek skóry. Powoduje to zaczerwienienie, złuszczanie się i zgrubienie skóry.

Lek Calcipotriol + Betamethasone Teva maść zawiera kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol pomaga spowolnić tempo wzrostu komórek skóry do wartości prawidłowych, natomiast betametazon łagodzi stan zapalny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Kiedy nie stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kalcypotriol, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia wapnia w organizmie (należy to skonsultować z lekarzem),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono-określone rodzaje łuszczycy: np. erytrodermię łuszczycową (łuszczycę uogólnioną), łuszczycę złuszczającą i łuszczycę krostkową (należy to skonsultować z lekarzem).

W związku z tym, że maść Calcipotriol + Betamethasone Teva zawiera silny steroid, NIE wolno

stosować jej na skórze:

- z zakażeniami spowodowanymi przez wirusy (np. opryszczka lub ospa wietrzna),

- z zakażeniami spowodowanymi przez grzyby (np. grzybica międzypalcowa stóp lub inne rodzaje grzybica wywołanych przez dermatofity),

-    z zakażeniami spowodowanymi przez bakterie,

- zarażonej pasożytami (np. świerzb),

- w przebiegu gruźlicy lub kiły,

-    z okołowargowym zapaleniem skóry (czerwona wysypka wokół ust),

-    cienkiej, skłonnej do uszkadzania się żył, z rozstępami,

- z rybią łuską (skóra sucha ze złuszczeniami podobnymi do rybich łusek),

-    z trądzikiem (wypryskiem),

-    z trądzikiem różowatym (ciężkie uderzenia gorąca lub zaczerwienienie skóry na twarzy),

-    z owrzodzeniami lub ranami,

-    w świądzie odbytu (części odbytowej) lub narządów rozrodczych (narządów płciowych). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

-    pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy, aby nie wywołać działań niepożądanych,

-    pacjent stosował ten lek przez długi czas i planuje zakończyć jego stosowanie (gdyż istnieje ryzyko nasilenia lub pogłębienia się łuszczycy w przypadku nagłego zaprzestania stosowania steroidów),

-    u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gdyż steroidy mogą mieć wpływ na stężenie cukru (glukozy) we krwi,

-    u pacjenta występuje zakażenie skóry, mogące wymagać zaprzestania stosowania leku,

-    jeśli u pacjenta występuje łuszczyca kropelkowata,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby lub nerek.

Specjalne środki ostrożności

-    Unikać stosowania leku na więcej niż 30% powierzchni ciała oraz stosowania większych ilości niż 15 g na dobę.

-    Unikać stosowania pod bandażami i opatrunkami, gdyż zwiększa to wchłanianie steroidów.

-    Unikać stosowania na dużych powierzchniach skóry lub w fałdach skórnych (pachwiny, pachy, pod piersiami), gdyż zwiększa to wchłanianie steroidów.

-    Unikać stosowania na twarzy i narządach rozrodczych (narządach płciowych), gdyż są one bardzo wrażliwe na działanie steroidów.

-    Unikać nadmiernego opalania się, nadmiernego korzystania z solarium i innych form leczenia światłem.

Dzieci i młodzież

Calcipotriol + Betamethasone Teva nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli lekarz zezwolił na karmienie piersią, należy zachować ostrożność i nie stosować maści Calcipotriol + Betamethasone Teva na powierzchni piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien mieć żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Maść Calcipotriol + Betamethasone Teva zawiera butylohydroksytoluen (E 321).

Może to powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva: do stosowania na skórę.

Instrukcja prawidłowego stosowania

-    Stosować tylko na skórę zajętą łuszczycą; nie stosować na skórę, która nie jest objęta łuszczycą.

-    Przed pierwszym użyciem maści, zdjąć z tuby zakrętkę i sprawdzić, czy uszczelka zabezpieczająca otwór w tubie nie jest uszkodzona.

-    Aby zerwać zamknięcie, należy użyć czubka tyłu zakrętki.

-    Wycisnąć maść na czysty palec.

-    Wcierać maść delikatnie w skórę dotkniętą łuszczycą, aby utworzyła się warstwa na powierzchni, dopóki większość maści nie zniknie z powierzchni skóry.

-    Na leczone miejsce na skórze nie nakładać bandaży, szczelnych opatrunków i opasek.

-    Po użyciu maści Calcipotriol + Betamethasone Teva umyć dokładnie ręce (jeśli pacjent nie używa maści do leczenia rąk). Pozwoli to uniknąć przypadkowego przenoszenia maści na inne części ciała (szczególnie na twarz, owłosioną skórę głowy, usta i oczy).

-    Nie należy obawiać się, jeśli niewielka ilość maści przypadkowo dostanie się na skórę zdrową, znajdującą się w pobliżu skóry zajętej łuszczycą. Należy ją tylko zetrzeć, jeśli rozeszła się zbyt daleko.

-    W celu uzyskania optymalnego działania, nie zaleca się brania prysznica czy kąpieli bezpośrednio po nałożeniu leku Calcipotriol + Betamethasone Teva maść.

-    Po nałożeniu maści, należy unikać kontaktu z tekstyliami (np. jedwabiem), które łatwo plamią się tłuszczem.

Czas trwania leczenia

-    Maść należy stosować raz na dobę. Może być wygodniejsze użycie maści wieczorem.

-    Zwykle początkowy okres leczenia wynosi 4 tygodnie, lecz lekarz może zadecydować o innym okresie leczenia.

-    Lekarz może podjąć decyzję o powtórzeniu leczenia.

-    Nie należy stosować więcej niż 15 gramów leku na jedną dobę.

W przypadku stosowania innych leków zawierających kalcypotriol, całkowita ilość leków zawierających kalcypotriol nie może przekraczać 15 gramów na dobę, natomiast obszar leczonej skóry nie powinien przekraczać 30% całkowitej powierzchni ciała.

Czego można oczekiwać, stosując maść Calcipotriol + Betamethasone Teva?

Większość pacjentów widzi oczywiste wyniki leczenia po 2 tygodniach, nawet jeśli objawy łuszczycy nie ustąpiły jeszcze w leczonym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Pacjent, który użył więcej niż 15 gramów maści w ciągu doby, powinien skontaktować się lekarzem. Nadmierne, długotrwałe stosowanie maści Calcipotriol + Betamethasone Teva może powodować zaburzenia stężenia wapnia we krwi, które zwykle po przerwaniu-stosowania leku powraca do prawidłowych wartości.

Lekarz może zlecić przeprowadzienie badania krwi, aby sprawdzić, czy stosowanie zbyt dużej ilości maści nie spowodowało zaburzenia stężenia wapnia we krwi pacjenta. Nadmierne, długotrwałe stosowanie leku może również powodować niedoczynność nadnerczy (znajdują się one w pobliżu nerek i wytwarzają hormony).

Pominięcie zastosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Stosowanie maści Calcipotriol + Betamethasone Teva należy przerywać według wskazań lekarza. Może okazać się konieczne stopniowe odstawienie leku, zwłaszcza, gdy był on stosowany przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przybliżeniu u 1 na 10 osób mogą wystąpić działania niepożądane, jednak większość reakcji dotyczy miejsca w którym zastosowano maść i są one zwykle łagodne i tymczasowe.

Ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla maści Calcipotriol + Betamethasone Teva:

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 osób)

-    Nasilenie łuszczycy. W razie nasilenia objawów łuszczycy należy powiadomić o tym jak najszybciej lekarza prowadzącego.

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    Może wystąpić łuszczyca krostkowa (czerwony obszar skóry z żółtawymi krostami, zwykle na dłoniach lub stopach). W razie jej zauważenia należy przerwać stosowanie leku Calcipotriol + Betamethasone Teva i powiedzieć o tym jak najszybciej lekarzowi prowadzącemu.

Cieżkie-działania niepożądane zgłaszane dla składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva:

Kalcytopriol

Ciężkie działania niepożądane powodowane przez kalcytopriol

   Reakcje alergiczne z głębokim obrzękiem twarzy lub innych części ciała, takich jak ręce dłonie lub stopy. Może pojawić się obrzęk jamy ustnej lub gardła oraz trudności w oddychaniu. W razie stwierdzenia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Calcipotriol + Betamethasone Teva i natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego lub udać się do oddziału pomocy doraźnej w najbliższym szpitalu.

•    Stosowanie tej maści może spowodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi lub moczu (zazwyczaj w przypadku stosowania zbyt dużych ilości maści). Oznaki zwiększonego stężenia wapnia we krwi to ból kości, zaparcia, brak apetytu, nudności i wymioty. Objawy te mogą być poważne i dlatego należy możliwie najszybciej skontaktować się z lekarzem. Po przerwaniu stosowania leku, stężenia wapnia powracają do wartości prawidłowych.

Betametazon

Znanych jest kilka ciężkich działań niepożądanych powodowanych przez betametazon (silny steroid), jeden ze składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi:

•    Nadnercza mogą przestać działać prawidłowo. Występują wtedy oznaki zmęczenia, depresji i lęku.

•    Zaćma (jej objawy to słabe i mgliste widzenie, trudności z widzeniem w nocy i nadwrażliwość na światło) lub wzrost ciśnienia śródgałkowego (objawy to ból oczu, zaczerwienienie oczu, osłabione lub zamglone widzenie).

•    Zakażenia (związane z zahamowaniem lub osłabieniem czynności układu odpornościowego

zwalczającego zakażenia).

•    Wpływ leku na wyrównanie metaboliczne cukrzycy (jeśli pacjent choruje na cukrzycę, mogą wystąpić wahania stężenia glukozy we krwi).

Wystąpienie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po długotrwałym stosowaniu leku, stosowaniu w fałdach skóry (np. w pachwinach, pod pachami lub pod piersiami), stosowaniu leku pod opatrunkami lub pod bandażami, lub na dużych obszarach skóry.

Mniej-ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla maści Calcipotriol + Betamethasone Teva Zgłaszano także mniej poważne działania niepożądane leku Calcipotriol + Betamethasone Teva. Jeżeli którekolwiek z nich trwa długo lub powoduje problemy, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 osób)

•    Świąd.

•    Wysypka.

•    Uczucie pieczenia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 100 osób)

•    Ból lub podrażnienie skóry.

•    Wysypka i stan zapalny skóry (zapalenie skóry).

•    Zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem małych naczyń krwionośnych (rumień).

•    Stan zapalny lub obrzęk korzenia włosa (zapalenie mieszków włosowych).

•    Zmiany w zabarwieniu skóry w miejscu zastosowania maści.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    Efekt z odbicia: nasilenie objawów łuszczycy po zakończonym leczeniu.

Mniej ciężkie działania niepożądane zgłaszane dla składników maści Calcipotriol + Betamethasone Teva

Kalcytopriol

Mniej ciężkie działania niepożądane powodowane stosowaniem kalcypotriolu obejmują

•    Suchość skóry.

•    Wrażliwość skóry na światło, powodująca wysypkę.

•    Wyprysk.

W przypadku zaobserwowania powyższych lub jakichkolwiek innych zmian w stanie zdrowia podczas stosowania tego leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Betametazon

Mniej ciężkie działania niepożądane powodowane stosowaniem betametazonu są wymienione poniżej. Należy jak najszybciej powiedzieć lekarzowi, jeśli zauważy się jakiekolwiek z nich.

•    Ścieńczenie skóry.

•    Pojawienie się powierzchniowych naczyń krwionośnych i rozstępów.

•    Zmiany wzrostu włosów.

•    Czerwona wysypka wokół ust (okołowargowe zapalenie skóry).

•    Wysypka skórna z zapaleniem lub obrzęk (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry).

•    Błyszczące brązowe uwypuklenia wypełnione żelem (prosaki koloidowe).

•    Rozjaśnienie koloru skóry (odbarwienia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oznakowaniu opakowania po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

•    Tubę należy wyrzucić po upływie 1 roku od pierwszego otwarcia. Należy zapisać datę pierwszego otwarcia tuby w miejscu do tego przeznaczonym na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera maść Calcipotriol + Betamethasone Teva

-    Substancjami czynnymi leku są: kalcypotriol i betametazon.

Jeden gram maści zawiera 50 mikrogramów kalcytopriolu (bezwodnego) oraz 0,5 mg betametazonu (co odpowiada 0,643 mg betametazonu dipropionianu)

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

•    Parafina ciekła

•    Glikolu polipropylenowego-15 eter stearylowy

•    Wazelina biała

•    Butylohydroksytoluen (E 321)

Jak wygląda maść Calcipotriol + Betamethasone Teva i co zawiera opakowanie

Calcipotriol + Betamethasone Teva jest maścią koloru prawie białego do żółtego umieszczoną w aluminiowej tubie z polietylenową zakrętką.

Wielkość opakowania: 30 g, 60 g, 120 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

Wytwórca

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

PLIVA Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Chorwacja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: